728 سوره فاطر 35 آیه 28 و م ن الن اس و الد و اب و ال

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای منان هفته ششم از دور هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتحدیثسوره مبارکه نمل (آیات 64 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 35)مریمسوره مبارکه قصص (آیات 36 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 6)رزسوره مبارکه عنکبوت (آیات 7 الی 38)رحمت خلیلیسوره مبارکه عنکبوت (آیات 39 الی آ )سوره مبارکه روم (آیات 1 الی 5)توت فرنگیسوره مبارکه روم (آیات 6 الی 24)سلویسوره مبارکه روم (آیات 25 الی آ )سوره مبارکه لقمان (آیات 1 الی 28)مهدیسوره مبارکه لقمان (آیات 29 الی آ )سوره مبارکه سجده (تمامی آیات)سوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 22)سبز اکلیلیسوره مبارکه احزاب (آیات 23 الی 50)امیدوارسوره مبارکه احزاب (آیات 51 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 22)رهاسوره مبارکه سبأ (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 18)فاطمهسوره مبارکه فاطر (آیات 19 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 54)عروسک کوچولوسوره مبارکه یس (آیات 55 الی آ )سوره مبارکه صافات (ایات 1 الی 51)همراهسوره مبارکه صافات (آیات 52 الی 153)دوستسوره مبارکه صافات (آیات 154 الی آ )سوره مبارکه ص (تمامی آیات)سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 5)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتعلی سوره مبارکه شعراء (آیات 40 الی 206)رزسوره مبارکه شعراء (آیات 207 الی آ )سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 35)سبز اکلیلیسوره مبارکه نمل (آیات 36 الی 76)عروسک کوچولوسوره مبارکه نمل (آیات 77 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 21)لیلاسوره مبارکه قصص (آیات 22 الی 77)رحمت خلیلیسوره مبارکه قصص (آیات 78 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 23)لطف خداسوره مبارکه عنکبوت (آیات 24 الی 52)رهاسوره مبارکه عنکبوت (آیات 53 الی آ )سوره مبارکه روم (آیات 1 الی 41)ها وره مبارکه روم (آیات 42 الی آ )سوره های مبارکه لقمان - سجده - احزاب سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 7)مریمسوره مبارکه سبأ (آیات 8 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 11)حدیثسوره مبارکه فاطر (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 40)امیدوارسوره مبارکه یس (آیات 41 الی آ )سوره مبارکه صافات (آیات 1 الی 102)فرشتهسوره مبارکه صافات (آیات 103 الی آ )سوره مبارکه ص (آیات 1 الی 61)مهدیسوره مبارکه ص (آیات 62 الی آ )سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 47)دوستسوره مبارکه زمر (آیات 48 الی آ )سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 33)توت فرنگیسوره مبارکه غافر (آیات 34 الی 49)همراهسوره مبارکه غافر (آیات 50 الی آ )فاطمهسوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی آ )سوره مبارکه شوری (ایات 1 الی 10)سلویسوره مبارکه شوری (آیات 11 الی آ )سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 22)
1- سوره واقعه:
این سوره شاید معروف ترین سوره نزد مردم باشد که برای گشایش کارها و همچنین افزایش رزق و روزی معمولا شب ها قبل از خواب خوانده میشود.

۲- سوره یس:
من از برخی ها شنیده ام که صبح ها بعد صبح یس و شب ها قبل از خواب واقعه را میخونند و این کار را برای گشایش روزی مجرب میدانند.

۳- سوره های سبا و فاطر:
صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر سوره های سبأ و فاطر را در شب قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده است.
ثواب الاعمال، ص 110
1- سوره واقعه:
این سوره شاید معروف ترین سوره نزد مردم باشد که برای گشایش کارها و همچنین افزایش رزق و روزی معمولا شب ها قبل از خواب خوانده میشود.

۲- سوره یس:
من از برخی ها شنیده ام که صبح ها بعد صبح یس و شب ها قبل از خواب واقعه را میخونند و این کار را برای گشایش روزی مجرب میدانند.

۳- سوره های سبا و فاطر:
صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر سوره های سبأ و فاطر را در شب قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده است.
ثواب الاعمال، ص 110
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.با بهترین آرزوها.
همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه نور (آیات 11 الی 36)رحمت خلیلیسوره مبارکه نور (آیات 37 الی 61)توت فرنگیسوره مبارکه نور (آیات 62 الی آ )سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 11)دوستسوره مبارکه فرقان (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 19)فاطمهسوره مبارکه شعراء (آیات 20 الی 183)حدیثسوره مبارکه شعراء (آیات 184 الی آ )سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 55)مریمسوره مبارکه نمل (آیات 56 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 28)رهاسوره مبارکه قصص (آیات 29 الی 77)سلویسوره مبارکه قصص (آیات 78 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 45)سعیدهسوره مبارکه عنکبوت (آیات 46 الی آ )سوره مبارکه روم (تمامی آیات)سوره مبارکه لقمان (تمامی آیات)سوره مبارکه سجده (آیات 1 الی 11)سبز اکلیلیسوره مبارکه سجده (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 15)فرشتهسوره مبارکه احزاب (آیات 16 الی 62)لیلاسوره مبارکه احزاب (آیات 63 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 48)لطف خداسوره مبارکه سبأ (آیات 49 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 30)جانانسوره مبارکه فاطر (آیات 31 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 70)امیدوارسوره مبارکه یس (آیات 71 الی آ )سوره مبارکه صافات (آیات 1 الی 153)رزسوره مبارکه صافات (آیات 154 الی آ )سوره مبارکه ص (آیات 1 الی 42)مهدیسوره مباکه ص (آیات 43 الی آ )سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 40)همراهسوره مبارکه زمر (آیات 41 الی 74)

سلام علیکم
ظهر همگی آروم و خوب :)

ببخشید امروز ختم رو ادامه ندادیم :(
از صبح روی ریتم ز له ایم تا همین الان
چندین ز له بالای 5 ریشتر اومده
اصلا نشد بیام
الانم یه کوچولو تونستم وصل شم به اینترنت و بیام بنویسم
دیگه شرمنده تونم

سوره فاطر

--------------
گ.ن:
+ دعا کنین همه سالم و سلامت باشن
+ ان شاء الله اوضاع ختم بخیر بشه
+ آیه 41 سوره فاطر بخونیم همگی برای آرامش قلبی همه :)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز
به لطف خدای متعال هفته هفته چهارم از دور سیزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.
همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه مؤمنون (آیات 28 الی 89)مریمسوره مبارکه مؤمنون (آیات 90 الی آ )سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 36)عروسک کوچولوسوره مبارکه نور (آیات 37 الی 61)همراه سوره مبارکه نور (آیات 62 الی آ )سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 32)امیدوارسوره مبارکه فرقان (آیات 33 الی آ )سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 60)رحمت خلیلیسوره مبارکه شعراء (آیات 61 الی 159)فاطمهسوره مبارکه شعراء (آیات 160 الی آ )سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 44)دوستسوره مبارکه نمل (آیات 45 الی آ )سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 21)فرشتهسوره مبارکه قصص (آیات 22 الی 77)حدیثسوره مبارکه قصص (آیات 78 الی آ )سوره مبارکه عنکبوت (آیات 1 الی 45)توت فرنگیسوره مبارکه عنکبوت (آیات 46 الی 63)رزسوره مبارکه عنکبوت (آیات 64 الی آ )سوره مبارکه روم (آیات 1 الی 32)مهدیسوره مبارکه روم (آیات 33 الی آ )سوره مبارکه لقمان (تمامی آیات)رهاسوره مبارکه سجده (تمامی آیات)سوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 22)سبز اکلیلیسوره مبارکه احزاب (آیات 23 الی 50)ها وره مبارکه احزاب (آیات 51 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 31)جانانسوره مبارکه سبأ (آیات 32 الی آ )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 38)لیلاسوره مبارکه فاطر (آیات 39 الی آ )سوره مبارکه یس (تمامی آیات)سلویسوره مبارکه صافات (تمامی آیات)سعیدهسوره مبارکه ص (تمامی آیات)سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 74)
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته پنجم از دور دهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز میکنیم..
همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه عنکبوت (آیات 15 الی 30)لطف خداسوره مبارکه عنکبوت (آیات 31 الی 63)لیلاسوره مبارکه عنکبوت (آیات 64 الی آ )سوره مبارکه روم (تمامی آیات)فاطمهسوره مبارکه لقمان (تمامی آیات)سوره مبارکه سجده (تمامی آیات)مهدیسوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 50)فرشتهسوره مبارکه احزاب (آیات 51 الی آ )سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 31)همراهسوره مبارکه سبأ (آیات 32 الی ا )سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 11)مریمسوره مبارکه فاطر (آیات 12 الی آ )سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 40)عروسک کوچولوسوره مبارکه یس (آیات 41 الی آ )سوره مبارکه صافات (آیات 1 الی 24)سلویسوره مبارکه صافات (آیات 25 الی آ )سوره مبارکه ص (آیات 1 الی 16)امیدوارسوره مبارکه ص (آیات 17 الی آ )سوره مبارکه زمر (آیات 1 الی 21)پاییزانسوره مبارکه زمر (آیات 22 الی 56)سبز اکلیلیسوره مبارکه زمر (آیات 57 الی آ )سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 16)رزسوره مبارکه غافر (آیات 17 الی 49)رهاسوره مبارکه غافر (آیات 50 الی آ )سوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی 20)دوستسوره مبارکه فصلت (آیات 21 الی آ )سوره مبارکه شوری (آیات 1 الی 22)رحمت خلیلیسوره مبارکه شوری (آیات 23 الی آ )سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 10)حدیثسوره مبارکه ز ف (آیات 11 الی آ )سوره مبارکه دخان (آیات 1 الی 18)
علی سوره مبارکه دخان (آیات 19 الی آ ) سوره مبارکه جاثیه (تمامی آیات) سوره مبارکه احقاف (آیات 1 الی 14)
دوست بزرگوارمون علی که به تازگی به جمع پیوستن و فرصت قرار دادن نامشون در ج نبود و سهمشون اینجا قرار داده شد
یک آیه از سوره فاطر با صدای مصطفی اسماعیل که بخشی از تلاوت فاطر-حاقه-شمس هست در سال 1965 در مسجد مرسی اسکندریه اجرا شده و حدود 20 روز پیش منتشر شد. تبریک و تشکر از آقا مصطفی بابت تلاششون برای به دست آوردن این تلاوت قدیمی... وَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ کَذَٰلِکَ النُّشُورُ(9)
و خداست آن که بادها را بفرستد که ابرها را بر می انگیزد و آن ابر را ما به شهر و دیار مرده برانیم و به بارانش زمین را پس از مرگ (خزان) زنده گردانیم. و نشر مردگان هم (به قیامت) همین گونه است
بشنوید

فضیلت و خواص سوره فاطر فاطر و نام دیگرش «ملائکه» (1) سی و پنجمین سوره قرآن است که مکی و 45 آیه دارد. در فضیلت این سوره از حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر سوره فاطر را قرائت کند در روز قیامت سه در از درهای بهشتی او را صدا می زند که از هر کدام از این سه در که خواست وارد شود.(2) از صادق علیه السلام نیز در باب قرائت سوره های «حمدین» (فاطر،سبأ) آمده: هر که این دو سوره را در شب قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده است(3) آثار وبرکات سوره 1) اثری عجیب در تفسیر البرهان به نقل از رسول گرامی صلی الله علیه و آله وسلم آمده: هر سوره فاطر را بنویسد و در ظرف در بسته چوبی قرار دهد و آن را در دامن ی که متوجه نیست بیفکند آن شخص نمی تواند از جای خود برخیزد تا آنگاه که آن ظرف را از دامن او بردارند(4) از صادق علیه السلام نیز روایتی به همین مضمون آمده: هر سوره فاطر را بنویسد و در ظرف یا پوششی نهاده و با شخصی همراه کند، آن شخص نمی تواند از آن مکان خارج شود تا وقتی که ان نوشته را از او بردارند و اگر آن را در دامن شخصی بدون فات او بیفکنند تا وقتی آن نوشته بر دامن اوست نمی تواند از جای خود برخیزد(5) 2) رشد تجارت و سود فراوان هر دو آیه «30-29» سوره فاطر را در 4 پارچه پنبه ای نو و پاک بنویسد و در مکان تجارت خود قرار دهد، موجب رشد تجاری او و سود فراوان می شود(6) 3) ایمن شدن از ز له و اب شدن خانه صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه در شب و هنگام خو دن از وقوع ز له و اب شدن خانه می ترسی آیه «41 سوره فاطر» را قرائت کن(7) گرامی نیز فرمودند: امان امتم از فرو ریختن ساختمان این آیه «41 فاطر» است(8) 4) درمان بیماری صرع معاویه بن وهب می گوید: نزد مولایم صادق علیه السلام بودم مردی از اهل مرو خدمت ایشان بود که پسرش به بیماری صرع مبتلا بود و ان مرد از این گرفتاری شکایت کرد. صادق علیه السلام فرمود او را به نزد من بیاور و بعد با دستان مبارکش سر کدک مبتلا به صرع را مسح کرد و این آیه را قرائت فرمود: «آیه 41 سوره فاطر»(9) ـــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت: (1)درمان با قرآن، ص77 (2)مجمع البیان، ج8، ص230 (3) ثواب الاعمال، ص110 (4) تفسیرالبرهان، ج4، ص523 (5) همان (6) المصباح کفعمی، ص456 (7) مکارم الاخلاق، ص290. (8) همان (9) الامالی شیخ طوسی، ص672 منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی، سید محسن ؛ و درمان با قرآن،محمدرضا کریمی»

http://quran.anhar.ir/fazilat-173
آیه 41 سوره فاطر
رضا علیه السلام:
هر گاه ى در هنگام خواب، آیه إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلیماً غَفُوراً» همانا خداوند آسمان‏ها و زمین را از زوال (و سقوط و وج از مدار) نگاه مى‏دارد، و اگر زوال پذیرند (و از مدار خارج شوند) احدى جز او نمى‏تواند آنها را نگاه دارد؛ البتّه او بردبار و آمرزنده است. را بخواند، خانه بر سرش اب نمى ‏شود.
حکمت نامه رضوی جلد2 صفحه 100
makhlooghkhoda.blog.ir
ثواب قرائت سوره سبا و فاطر باقر علیه السلام فرمودند: ی که یک بار در عمر خود سوره یس را بخواند، خداوند به شماره هر آفریده ای در دنیا و هر آفریده ای در آ ت و در آسمان دو هزار حسنه برای او نوشته و دو هزار گناه او را پاک می نماید و دچار فقر، زیان مالی ، زیر آوار ماندن ، بیچارگی ، دیوانگی ، جذام ، وسواس و بیماریهای زیانبخش نمی شود. و خداوند سختیهای مرگ و ترسهای آن را برای او آسان نموده و قبض روح او را خود به دست می گیرد و از انی خواهد بود که خداوند برای آنان گستردگی در زندگی ، خوشحالی هنگام زیارت خداوند، و رضایت به ثواب الهی را در آ ت برای آنان تضمین نموده است . و خداوند متعال به تمام فرشتگان آسمانی و زمینیش می فرماید: همانا که از فلای راضی شدم ، پس برای او استغفار نمایید.
قرآن_کریم آیه ای از قرآن که خطر "ز له" را برطرف می کند «إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلیماً غَفُوراً» «خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحرف گردند، ی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد، او بردبار و غفور است!» (سوره فاطر آیه 41 .) حدیثی از اکرم (ص) نیز در کتب روایی شیعه نقل شده که حضرت فرمودند : «هر گاه در شب (یا در روز) و هنگام خو دن از وقوع ز له و اب شدن خانه می ترسی آیه «41 سوره فاطر» را قرائت کن ( که خانه بر سر تو اب نخواهد شد ان شاءالله ) tebyanonline
قرآن_کریم آیه ای از قرآن که خطر "ز له" را برطرف می کند «إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلیماً غَفُوراً» «خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحرف گردند، ی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد، او بردبار و غفور است!» (سوره فاطر آیه 41 .) حدیثی از اکرم (ص) نیز در کتب روایی شیعه نقل شده که حضرت فرمودند : «هر گاه در شب (یا در روز) و هنگام خو دن از وقوع ز له و اب شدن خانه می ترسی آیه «41 سوره فاطر» را قرائت کن ( که خانه بر سر تو اب نخواهد شد ان شاءالله ) tebyanonline
11- راس مبارک حسین (ع) بر روی نی کدام آیه را تلاوت میکرد ؟ الف – 26 سوره نساء ب- 45 سوره مریم ج- 9 سوره کهف د- 80 سوره یس 12- آیه مبارکه حجاب کدام آیه از کدام سوره می باشد ؟ الف – 45 سوره واقعه ب- 10 سوره ج- 3 سوره طلاق د- 31 سوره نور 13- با توجه به آیه 82 سوره ماعده دشمن ترین افراد چه انی هستند ؟ الف – کافران ب- منافقان ج- د- مشرکان 14-در کدام آیه نزول قرآن در شب قدر را اشاره کرده ؟ الف – 4 و 3سوره قدر ب- 2و3 سوره خلق ج – 3و4 سورهدخان د- 12 سوره واقعه 15- آیه مودت کدام آیه از کدام سوره است ؟ الف- 23 شورا ب- 110 صافات ج- 45 صافات د- 23 سوره محمد 16- با توجه به آیه 2و3 سوره مبارکه صف چه چیزی خداوند را به خشم می آورد ؟ الف – سخن بدون عمل ب- ایمان بدون عمل ج- دروغ گفتن د- غیبت 17- با توجه به آیه 67 سوره مبارکه توبه چه انی مردم را امر به بدی و نهی از خوبی میکنند ؟ الف - کافران ب- مشرکان ج- منافقان د- ظالمان 18- با توجه به آیه 110 سوره مبارکه آل عمران بهترین امت چه کار هایی را انجام میدهند ؟ الف – عمل صالح ب- ج- روزه د- امر به معروف و نهی از منکر 19- با توجه به آیه 6 سوره مبارکه فاطر خداوند دشمن را چه ی معرفی کرده است ؟ الف – کافر ب- مشرک ج- د- منافق 20- با توجه به آیه 103 سوره مبارکه نساء چه امری برای مومنان واجب المر است ؟ الف- روزه ب- ج- حج د- زکات
... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...
فایل صوتی ترتیل سوره های قران کریم به صورت جداگانه و باصدای شهریار پرهیزگار
1. ترتیل سوره حمد2. ترتیل سوره بقره3. ترتیل سوره آل عمران
4. ترتیل سوره نساء5. ترتیل سوره مائده
6. ترتیل سوره انعام7. ترتیل سوره اعراف8. ترتیل سوره انفال
9. ترتیل سوره توبه
10. ترتیل سوره یونس
11. ترتیل سوره هود
12. ترتیل سوره یوسف
13. ترتیل سوره رعد
14 . ترتیل سوره ابراهیم
15. ترتیل سوره حجر
16. ترتیل سوره نحل
17. ترتیل سوره اسراء18. ترتیل سوره کهف
19. ترتیل سوره مریم
20. ترتیل سوره طه
21. ترتیل سوره انبیاء
22. ترتیل سوره حج
23. ترتیل سوره مؤمنون
24. ترتیل سوره نور25. ترتیل سوره فرقان
26. ترتیل سوره شعراء
27. ترتیل سوره نمل28. ترتیل سوره قصص29. ترتیل سوره عنکبوت
30. ترتیل سوره روم31. ترتیل سوره لقمان
32. ترتیل سوره سجده33. ترتیل سوره احزاب
34. ترتیل سوره سبأ35. ترتیل سوره فاطر36. ترتیل سوره یس
37. ترتیل سوره صافات
38. ترتیل سوره ص
39. ترتیل سوره زمر
40. ترتیل سوره غافر
41. ترتیل سوره فصلت42. ترتیل سوره شوری43. ترتیل سوره ز ف44. ترتیل سوره دخان
45. ترتیل سوره جاثیه
46. ترتیل سوره احقاف
47. ترتیل سوره محمد
48. ترتیل سوره فتح49. ترتیل سوره حجرات
50. ترتیل سوره ق51. ترتیل سوره ذاریات
52. ترتیل سوره طور
53. ترتیل سوره نجم
54. ترتیل سوره قمر
55. ترتیل سوره الرحمن
56. ترتیل سوره واقعه57. ترتیل سوره حدید
58. ترتیل سوره مجادله
59. ترتیل سوره
60. ترتیل سوره ممتحنه
61. ترتیل سوره صف62. ترتیل سوره
63. ترتیل سوره منافقون
64. ترتیل سوره تغابن
65. ترتیل سوره طلاق66. ترتیل سوره تحریم
67. ترتیل سوره ملک
68. ترتیل سوره قلم69. ترتیل سوره حاقه
70. ترتیل سوره معارج
71. ترتیل سوره نوح
72. ترتیل سوره جن
73. ترتیل سوره مزمل74. ترتیل سوره مدثر
75. ترتیل سوره قیامت
76. ترتیل سوره انسان
77. ترتیل سوره مرسلات
78. ترتیل سوره نبأ
79. ترتیل سوره نازعات80. ترتیل سوره عبس
81. ترتیل سوره تکویر82. ترتیل سوره انفطار83. ترتیل سوره مطففین84. ترتیل سوره انشقاق
85. ترتیل سوره بروج
86. ترتیل سوره طارق
87. ترتیل سوره اعلی
88. ترتیل سوره غاشیه
89. ترتیل سوره فجر
90. ترتیل سوره بلد
91. ترتیل سوره شمس
92. ترتیل سوره لیل
93. ترتیل سوره ضحی
94. ترتیل سوره انشراح
95. ترتیل سوره تین
96. ترتیل سوره علق
97. ترتیل سوره قدر
98. ترتیل سوره بینه
99. ترتیل سوره ز ال
100. ترتیل سوره عادیات
101. ترتیل سوره قارعه
102. ترتیل سوره تکاثر103. ترتیل سوره عصر
104. ترتیل سوره همزة
105. ترتیل سوره فیل
106. ترتیل سوره قریش
107. ترتیل سوره ماعون
108. ترتیل سوره کوثر
109. ترتیل سوره کافرون
110. ترتیل سوره نصر
111. ترتیل سوره لهب
112. ترتیل سوره اخلاص
113. ترتیل سوره فلق
114. ترتیل سوره ناس ماس دعا

خوردن کدام آبزیان دریایی حلال است؟


خداوند در آیات 164 و 173 سوره بقره، 157 سوره اعراف، 106 سوره مائده، 14 سوره نحل، 12 سوره فاطر و 12 سوره جاثیه حکم شرعی حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت را بیان کرده و خوردن مردار، گوشت خوک و گوشت حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده را ممنوع شمرده است.

خداوند در این آیات پاکیزه ها را حلال و ناپاکی ها را حرام اعلام کرده است اما حکم شرعی تناول گوشت انواع حیوانات توسط اکرم(ص) و ان معصوم(ع) تشریح شده است.

فقهای و دانشمندان دینی از میان آبزیان دریایی فقط ماهیان دارای فلس (پولک) و میگو را حلال گوشت دانسته اند و بیشتر آنها خوردن لابستر، چنگ، هشت پا و صدف دریایی را حرام اعلام کرده اند.

حجت ال و المسلمین بهاری با اشاره به حلال یا حرام گوشت بودن آبزیان دریایی اظهار داشت: خداوند در سوره فاطر می فرماید «این دو دریا ی ان نیست ما از آب شیرین و گوارا و خنک به شما می دهیم و از همان آب گوشت تازه می گیرید و از آب تلخ و شور هم گوشت تازه هست برای خوردن» اما به صراحت شرط پولک دار بودن را برای ماهیان بیان نشده است.

وی افزود: با وجود اینکه خداوند در قرآن به شرط پولک دار بودن ماهی اشاره نمی کند اما تقسیم و تفسیر آن را برعهده اکرم(ص) و اهل بیت(ع) گذاشته است. ادامه مطلب

آیا قرآن درباره حیاء و پوشش چه سخنی دارد؟
تحقیق موضوعی بر آیات قرآنی با محوریت مسأله "حیاء" و "پوشش" وابسته به مفاهیمی است که چارچوب مفهومی حول مسأله و موضوع را تشکیل می دهند:
این مفاهیم با واژه های مختلف(لباس, ثیاب, تواری, زمین, شب, پلک ....), ابزارها و شیوه های پوشش و حیاء(اشیاء پوشاننده, ت انسان, زمین, استیذان .... ), مورد پوشیده شده (سوءات, زن, مرد, چشم,.....) و موقعیتهای متفاوت پوشیدگی (درون یا بیرون حریم, ....) بیان شده اند.
آیات مربوطه چنین دسته بندی می شوند:
1-آیات پوشش:
سوره احزاب آیه 33 و 35
سوره نور آیه 30و31
سوره ق آیه 6
سوره اعراف 20 و 26و 27
سوره طه آیه 121
سوره مائده آیه 31
سوره نحل آیه 112
سوره بقره آیه 187
سوره فرقان آیه 47
سوره نبأ آیه 10
سوره حج آیه 23
سوره فاطر آیه 33
2-آیات استیذان:
سوره نور, آیه های 58-61
3-آیات بیانگر زشتی و پلیدی:
سوره انعام, آیه 151
سوره اعراف, آیه 33 و 28
سوره شورا, آیه 37
سوره نجم, آیه 32
سوره آل عمران, آیه 135
سوره نساء, آیه 22
سوره اسراء, آیه 32
4-آیات حیاء و عفت و چشم پوشی:
سوره نور آیه 30 و 31 و 60
سوره احزاب آیه 35
سوره حجرات, آیه 3
سوره بقره, آیه 187
آموزه های قرآنی آیات فوق چنین هستند:
1-آنچه آشکارشدنش شرم آور باشد, پوشاندنی است.
2-پوشاندن مراتبی دارد (از عینی و حسی تا معنوی).
3-تکلیف انسان در مراتب مختلف پوشاندن متفاوت است.
4-حیاء; پرهیز از آشکارسازی این پوشاندنی ها می باشد.
5-پوشیدگی ن (برحسب درجه حریم, درجات ایمان, درجه تقوا) متفاوت است.
6- پوشش و حیاء متناسب با سیر تکامل تی و می باشد.
7-کاهش پوشش در موارد استثنایی مطرح شده است.
دعا برای ایمن شدن از ز له و اب شدن خانه إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه در شب و هنگام خو دن از وقوع ز له و اب شدن خانه می ترسی آیه «41 سوره فاطر» را قرائت کن منبع : مکارم الاخلاق، ص290 گرامی نیز فرمودند: امان امتم از فرو ریختن ساختمان این آیه «41 فاطر» است منبع : مکارم الاخلاق، ص290 iribnews_guilan
بعضی از سوره های قرآن، بیش از یک نام دارد . حتی سوره ی حمد بیست و چند نام دارد . ولی از نامهای متعدد برخی سوره ها، همه مشهور و معروف نیست و سوره ها با بعضی از آنها برای مردم مشهورتر است
در اینجا به این نامهای متعدد که در کتب علوم قرآنی مطرح است اشاره می شود:
سوره فاتحه ، نامهای دیگرش عبارت است از حمد، شکر، وافیه، نور، سبع المثانی، کافیه، ام الکتاب، کنز، اساس، راقیه، شافیه، شفاء، صلاه، دعا، سوال، مناجات، ام القرآن و...,
همچنانکه می بینید بعضی از این نامها معروف است و نیز در ذکر این سوره به بعضی از این نامها، این مناسبت مورد نظر بوده که در محتوای سوره، این مسائل مطرح است، یا در بعضی روایات، که از سوره حمد، با این عناوین یاد شده است.
سوره بقره : به نام فسطاط القرآن و سنام القرآن هم یاد شده است.
سوره آل عمران : در برخی روایات، سوره بقره و آل عمران به نام « زهراوین » آمده است
سوره مائده نامهای دیگرش : سوره عقود، منقذه
سوره انفال نام دیگرش : سوره بدر
سوره توبه نامهای دیگرش : سوره برائت، فاضحه، عذاب، مقشقشه، منقره بحوث، حافره، مثیره مبعثره، ف یه مشرده مدمدمه و...
سوره نحل نام دیگرش : سوره نعم است
سوره اسراء نامهای دیگرش : سوره بنی ، سبحان
سوره کهف : که به نام سوره اصحاب ,کهف السوره حائله هم گفته شده است.
سوره طه : نامهای دیگرش : کلیم، حکیم
سوره نمل : سوره سلیمان
سوره سجده : سوره مضاجع
سوره فاطر : سوره ملائکه
سوره یس : نامهای دیگرش : قلب القرآن، ریحانه القرآن، م عه، قاضیه می باشد .
سوره زمر : نام دیگرش غرف است. .
سوره غافر : نامهای دیگرش : مومن، طول .
سوره فصلت : نامهای دیگرش : مص ح، حم سجده، سجده .
سوره جاثیه : نامهای دیگرش شریعت، دهر .
سوره محمد : نام دیگرش باسقات
سوره قمر : سوره اقتربت .
سوره الرحمن : عروس قرآن
سوره : سوره بنی نضیر
سوره ممتحنه : سوره امتحان، مرأه .
سوره صف : سوره حواریین
سوره تحریم : سوره متحرم، لم تحرم
سوره ملک : سوره تبارک، مانعه، منجیه، مجادله، واقیه
سوره معارج : سوره واقع
سوره دهر : نامهای دیگرش سوره انسان و هل اتی است
سوره نبأ : نامهای دیگر ش سوره تساول، معصرات، عم است
سوره عبس : سوره اعمی
سوره تکویر : سوره کورت
سوره مطففین : سوره تطفیف
سوره فجر : سوره حسین
سوره انشراح : سوره الم نشرح، سوره شرح
سوره بینه : سوره لم یکن، اهل الکتاب، قیامت، بریه، انفکاک
سوره ایلاف : سوره قریش
سوره ماعون : سوره دین
سوره کافرون : سوره عبادت، مقشقشه
سوره نصر : سوره تودیع .
سوره تبت : سوره مسد
سوره اخلاص : سوره توحید، اساس، قل هو الله .
سوره ناس و فلق : سوره معوذتین، مشقشقتان سوره بقره: در حدیثى بنام «فسطاط القرآن »نامیده شده و در حدیثى دیگر بنام «طیبه »بوده است.
سوره آل عمران: در تورات بنام «طیبه »بوده است.
سوره مائده: «سوره عقود »و «سوره متقذه »نیز گفته می شود.
سوره انفال :بقول ابن عباس «سوره بدر »است.
سوره برائت: بنام «توبه »و «فاضحه »و «سورة العذاب »و «بحوث »و «حافره »و «مثیر »و «مبعثره »و «مخزیه »و «منکله »و «مشرده »و «مدمدمه »نیز نامیده شده است.
سوره نحل: را «سورة النعم »نیز می گفته‏اند.
سوره اسراء: «سوره سبحان »و «سوره بنى »نیز گفته می شود .
سوره کهف: «سورة اصحاب الکهف »نیز گفته شده ،و در تورات نیز بنام «حائله است.
سوره طه: «سورة الکلیم »و «سورة موسى »نیز نامیده می شود
سوره شعراء: در برخى تفاسیر «سورة الجامعه »نامیده شده است.
سوره نمل: نام دیگرش «سوره سلیمان »است.
سوره سجده: نام دیگرش «سورة المضاجع »است.
سوره فاطر: نام دیگرش «سورة الملائکه »است.
سوره یس: رسول اکرم آن را «قلب القرآن »نامیده و نام آن در تورات «معمّه »و در برخى احادیث «م عه »و «قاضیه »است .
سوره صافات: نام دیگرش «سورة الذبیح »است.
سوره ص: نام دیگرش «سورة داود »است.
سوره زمر: نام دیگرش «سورة الغرق »است. سوره غافر: دو نام دیگرش «سورة الطول »و «سورة المؤمن »است
یک مقطع از سوره فاطر با صدای مصطفی اسماعیل که مربوط به یک تلاوت استدیویی است. تغییر لحن حساب شده برای ختم قرائت (یا به عبارتی بستن تلاوت) رو توی این مقطع دوست دارم. این مقطع رو به این خاطر انتخاب که در روزهای اخیر خبرهای نه چندان خوب که هیچی... بلکه بسیار غم انگیزی منتشر میشه که هر آدم با وجدانی از ته دل ناراحت میشه...
جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ(33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ(34)
همان بهشت ابدی که در آن داخل شوند و با زر و گوهرهای آن زیور گردند و جامه حریر در بر کنند.//و گویند: حمد خدا را که حزن و اندوه ما ببرد، همانا خدای ما بسیار بخشنده جرم گنا اران و پاداش دهنده سپاس شکر گزاران است
لینک


محتوای سوره : فاطر به معنی شکافنده می باشد. سوره با ستایش پروردگار آغاز می شود. این سوره به نام های فاطر یا ملائکه می نامند.مطالب این سوره را می توان به پنج بخش به شرح زیر تقسیم کرد. بخش نخست درباره نشانه های عظمت خداوند درعالم هستی و دلایل توحید سخن می گوید. بخش دوم درخصوص اینکه خداوند عالم به غیب و علم بی پایان می باشد وهمچنین پیرامون ربوبیت پروردگار وخالقیت و رازقیت او و آفرینش انسان ازخاک و مراحل تکامل او ویادآوری نعمات خداوند(عظمت دریاهای شور وشیرین درکنار هم ،نعمت شب وروز ،ماه وخورشید و آسمانها وزمین وکوهها جاده ها و نعمت باران ...) بحث می کند. بخش سوم به اصل معاد و نتایج اعمال درآ ت و رحمت گسترده الهی دراین جهان وسنت تخلف ناپذیر او درباره مستکبران می پردازد. دربخش چهارم به مسئله ی انبیاء ومبارزه مستمرایشان با دشمنان سرسخت و تکذیب ان توسط مشرکان و دلداری دادن به (ص) در این زمینه اشاره می کند. دربخش پنجم به بیان مواعظ واندرزهای الهی درزمینه های مختلف ازجمله عدم پیروی از ،نفی دنیا پرستی وسفارش به وزکات وقرائت قرآن اختصاص دارد . همچنین به عظمت قرآن ومومنانی که به آن عمل می کنند, بهشت پاداش آنان می باشد ودرخصوص کافران وجایگاه آنان(جهنم) و به تاخیر انداختن مجازات بندگان به سبب توبه بحث می کند. وقرآن مباحثی در خصوص فلسفه نور وظلمت ،مومن وکافر ،ایمان وکفررا با بینا ون نا مثال زده است .ومباحثی در خصوص توصیف بهشت برای مومنان واظهار ندامت کافران ودرخواست رجعت به دنیا جهت انجام اعمال صالح بحث می کند. سوره با تشریح لطف خداوند به بندگان مبنی بر اینکه اگر لطف خدا نبود (اما حلم الهی وفرصتی که می دهد حس دارد) جنبنده ای بر پشت زمین نبود ، سوره را به پایان می رساند. تعداد آیه 45/محل نزول مکه مکرمه/جزء 22/شماره سوره 35
فضیلت و خواص سوره سبأ سبأ و نام دیگرش «داوود» (1) سی و چهارمین سوره قران است که مکی و 54 آیه دارد. در فضیلت این سوره اکرم صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند: هر که سوره سبأ را قرائت کند همه ان الهی روز قیامت با او رفیق و همراه بوده و با او مصافحه می کنند(2) صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر سوره های سبأ و فاطر را در شب قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده است(3) آثار و برکات سوره 1) ایمن شدن و فرو ریختن ترس در برکات این سوره از رسول گرامی صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: هر سوره «سبأ» را بنویسد و بر خود بیاویزد هیچ حیوان و جنبنده آزار دهنده ای به او نزدیک نمی شود و اگر نوشته این سوره را بشوید و از آن بنوشد و مقداری از آن را بر خود بپاشد، اگر از چیزی می ترسد، ایمنی یافته و ترسش می ریزد و اگر صورتش را با آن بشوید نیز ترس و هراسش از بین می رود(4) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت: (1)درمان با قرآن، ص76 (2) مجمع البیان، ج7، ص 190 (3) ثواب الاعمال، ص110 (4) تفسیرالبرهان، ج4، ص 504 منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی، سید محسن ؛ و درمان با قرآن،محمدرضا کریمی»

http://quran.anhar.ir/fazilat-172
مسابقه روزانه - 31 داد
شروع مسابقه: چهارشنبه، 31 داد 1396
پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 31 داد 1396

توضیحات:
برای یافتن پاسخ سوال امروز به تالار" نکات و دانستنی های قرآن " انجمن راسخون مراجعه کنید .
جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه
300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی انی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند.
کدام آیه مصداق ضرب المثل " از کوزه همان برون تراود که در اوست " می باشد؟آیه 91 سوره توبه
آیه 60 سوره عنکبوت
آیه 84 سوره اسراء
آیه 43 سوره فاطر
لینک مسابقه


منبع

نتیجه تصویری برای آیه 41 سوره فاطر
***نسیم معرفت***


به نام خدا
** آیه ضدّ ز له (آیه 41 سوره فاطر)+ نسیم معرفت


إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلیماً غَفُوراً


خداوند آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هر گاه منحرف گردند ، ی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد ، او بردبار و غفور است!


(سوره فاطر آیه 41 .)

** حدیثی از اکرم (صَلَّی اللهُ عَلَیهِِ وَ آلهِ وَسَلَّمَ) و صادق یا کاظم یا رضا (عَلَیهِِمُ السَّلامُ ) به سند معتبر نقل شده که فرمودند : هر گاه در شب( یا در روز ) و هنگام خو دن از وقوعِ ز له و اب شدن خانه می ترسی آیه «41 سوره فاطر» را قرائت کن ( که خانه بر سر تو اب نخواهد شد انشاء الله ) . [ بحارالأنوار، ج 91، ص 51 - عَینُ الحَیات ، ج 2، ص 249 -مکارم الاخلاق، ص290- مَن لایَحضُرُه ُالفَقیه -تفسیر نورالثقلین جلد 4، صفحه 368 - کَنزُ العُمّال: ج 1 ص 479 ح 2094 . ]

** علی بن مهزیار گوید: به باقر (علیه السلام) نامه نوشتم و از وقوع ز له زیاد در اهواز به او شکوه نمودم و عرض : آیا به نظر شما از آن جا کوچ کنم؟ حضرت در پاسخ نوشت: از آن جا کوچ نکنید بلکه چهارشنبه و پنج شنبه و را روزه بگیرید و غسل کنید و لباس هایتان را پاکیزه نمایید و روز بیرون بیایید و خداوند را بخوانید که آن را از شما برطرف نماید. علی بن مهزیرا گوید: چنین کردیم تا این که ز له آرام گرفت.
(میزان الحکمه: ج 2 ص 871)

** در فضیلت این سوره از صادق علیه السلام روایت است: از قرائت سوره ز ال خسته نشوید زیرا هر در های مستحب خود این سوره را بخواند آزار ز له ای بر او نخواهد رسید و بوسیله ز له، صاعقه یا آفتی از آفات دنیایی، نخواهد مرد و وقتی وفات کرد دستور می دهند او را هب بهشت برند و خداوند می فرماید: ای بنده من در هر جای بهشت که دوست داشتی جای گیر. (ثوابُ الأعمال ص 124 .)

** از صادق علیه السلام روایت شده، فرمود: «از قرائت سوره ی ز له خسته نشوید، زیرا هر در نافله ها این سوره را قرائت کند، خداوند هرگز او را با ز له و صاعقه و از این نوع آفات و آسیب ها ی دنیایی هلاک نمی گرداند و وقتی از دنیا برود، فرمان رفتن به بهشت به او داده می شود. آنگاه خداوند بزرگ می فرماید: ای بنده ی من! بهشتم را بر تو مباح ساختم. هر کجای آن که می خواهی، بدون هیچ مانع و رادعی منزل گزین.» (مجمع البیان، ج9، ص524- مجمع البیان ج10 ص 418 - کَنزُالعُعّال ج1 ص 595 و ص584 )

1 -هر سوره ای که در آن سجده وجود دارد مکی است

2 -هر سوره ای که در آن لفظ « کلّا» به کار رفته است مکی است.

3 -هر سوره ای که در آن « یا ایهاالناس» آمده و « یا ایها الذین آمنوا» در آن دیده نمی شود مکی است ، مگر سوره حج که در اوا آن آمده است.

4-در هر سوره ای که در آن قصص انبیا و ملل گذشته امده است جز سوره ی بقره مکی است

5-هر سوره ای که در آن داستان آدم و ابلیس دیده می شود جز سوره بقره مکی است

6-هر سوره ای که با حروف مقطعه از قبیل «الم» و «الر» و امثال آن آغاز می شود جز دو سوره ی بقره و آل عمران مکی است

را ار ی شدن ها- قسمت ششم(آ )

ثمره علم بی دین/2


علم بی دین نتیجه اش همین جنگ جهانی اول و دوم است!

الآن که می بینید دم از صلح می زنند برای اینکه دست همه اینها روی ماشه بمب اتم است!

علم بی دین، نتیجه ای جز از بین بردن هفتاد، هشتاد میلیون نفر ندارد!

الآن اینها رفتند در زباله دان تاریخ! این در همین عصر ما بود ...

بنابراین اصلاً ما علم غیر دینی نداریم، برای اینکه معلوم غیر دینی نداریم.

در جهان خدا هست و افعال و آثار و احکام و حِکم و اقوال الهی است.

ما که در قم بحث می کنیم می گوییم خدا چنین گفت می شود دینی، آن که می گوید خدا چنین کرد دینی نیست؟!

منتها او باید بداند مطابق آیاتِ سوره مبارکه «فاطر» که خدای سبحان به ین کشاورزی، ین معدن شناسی، نفت شناس ها، گازشناس ها، معدن شناس ها بها داد فرمود إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ...

فراز پایانی درس تفسیر قرآن آیت الله جوادی آملی/سوره فاطر، آیات 27 الی 30

متن کامل جلسه

صوت کامل جلسه
سوره های جزء اول
الفاتحة از آیه 1 تا 7 (کامل) * البقرة از آیه 1 تا 141 سوره های جزء دوم
البقرة از آیه 142 تا 252 سوره های جزء سوم
البقرة از آیه 253 تا 286 * آل عمران از آیه 1 تا 92 سوره های جزء چهارم
آل عمران از آیه 93 تا 200 * النساء از آیه 1 تا 23 سوره های جزء پنجم
النساء از آیه 24 تا 147 سوره های جزء ششم
النساء از آیه 148 تا 176 * المائده از آیه 1 تا 81 سوره های جزء هفتم
المائده از آیه 82 تا 120 * الانعام از آیه 1 تا 110 سوره های جزء هشتم
الانعام از آیه 111 تا 165 * الاعراف از آیه 1 تا 87 سوره های جزء نهم
الاعراف از آیه 88 تا 206 * الانفال از آیه 1 تا 40 سوره های جزء دهم
الانفال از آیه 41 تا 75 * وبه از آیه 1 تا 92 سوره های جزء یازدهم
وبه از آیه 93 تا 129 * یونس از آیه 1 تا 109 (کامل) * هود از آیه 1 تا 5 سوره های جزء دوازدهم
هود از آیه 6 تا 123 * یوسف از آیه 1 تا 52 سوره های جزء سیزدهم
یوسف از آیه 53 تا 111 * الرعد از آیه 1 تا 43 (کامل) * ابراهیم از آیه 1 تا 52 (کامل) سوره های جزء چهاردهم
الحجر از آیه 1 تا 99 (کامل) * النحل از آیه 1 تا 128 (کامل) سوره های جزء پانزدهم
الاسراء 1 تا 111 (کامل) * الکهف از آیه 1 تا 74 سوره های جزء شانزدهم
الکهف از آیه 75 تا 110 * مریم از آیه 1 تا 98 (کامل) * طه از آیه 1 تا 135 (کامل) سوره های جزء هفدهم
الانبیاء از آیه 1 تا 112 (کامل) * الحج از آیه 1 تا 78 (کامل) سوره های جزء هجدهم
المومنون از آیه 1 تا 118 (کامل) * النور از آیه 1 تا 64 (کامل) * الفرقان از آیه 1 تا 20 سوره های جزء نوزدهم
الفرقان از آیه 1 تا 77 * الشعرا از آیه 1 تا 227 (کامل) * النمل از آیه 1 تا 55 سوره های جزء بیستم
النمل از آیه 56 تا 93 * القصص از آیه 1 تا 88 (کامل) * العنکبوت از آیه 1 تا 45 سوره های جزء بیست و یکم
العنکبوت از آیه 46 تا 69 * الروم از آیه 1 تا 60 (کامل) * لقمان از آیه 1 تا 34 (کامل) * السجده از آیه 1 تا 30 (کامل) * الاحزاب از آیه 1 تا 30 سوره های جزء بیست و دوم
الاحزاب از آیه 31 تا 73 * سبا از آیه 1 تا 54 (کامل) * فاطر از ایه 1 تا 45 (کامل) * یس از آیه 1 تا 27 سوره های جزء بیست و سوم
یس از آیه 28 تا 83 * الصافات از آیه 1 تا 182 (کامل) * ص از آیه 1 تا 88 (کامل) * ا مر از آیه 1 تا 31 سوره های جزء بیست و چهارم
ا مر از آیه 32 تا 75 * غافر از آیه 1 تا 85 (کامل) * فصلت از آیه 1 تا 46 سوره های جزء بیست و پنجم
فصلت از آیه 47 تا 54 * الشوری از آیه 1 تا 53 (کامل) * ا ف از آیه 1 تا 89 (کامل) * الدخان از آیه 1 تا 59 (کامل) * الجاثیة از آیه 1 تا 37 (کامل) سوره های جزء بیست و ششم
الاحقاف از آیه 1 تا 35 (کامل) * محمد از آیه 1 تا 38 (کامل) * الفتح از آیه 1 تا 29 (کامل) * الحجرات از آیه 1 تا 18 (کامل) * ق از آیه 1 تا 45 (کامل) * الذاریات از آیه 1 تا 30 سوره های جزء بیست و هفتم
الذاریات از آیه 31 تا 60 * الطور از آیه 1 تا 49 (کامل) * النجم از آیه 1 تا 62 (کامل) * القمر از آیه 1 تا 55 (کامل) * الرحمن از آیه 1 تا 78 (کامل) * الواقعه از آیه 1 تا 96 (کامل) * الحدید از آیه 1 تا 29 (کامل) سوره های جزء بیست و هشتم
المجادلة از آیه 1 تا 22 (کامل) * ال از آیه 1 تا 24 (کامل) * الممتحنة از آیه 1 تا 13 (کامل) * الصف از آیه 1 تا 14 (کامل) * الجمعة از آیه 1 تا 11 (کامل) * المنافقون از آیه 1 تا 11 (کامل) * غابن از آیه 1 تا 18 (کامل) * الطلاق از آیه 1 تا 12 (کامل) * حریم از آیه 1 تا 12 (کامل) سوره های جزء بیست و نهم
الملک از آیه 1 تا 30 (کامل) * القلم از آیه 1 تا 52 (کامل) * الحاقه از آیه 1 تا 52 (کامل) * المعارج از آیه 1 تا 44 (کامل) * نوح از آیه 1 تا 28 (کامل) * الجن از آیه 1 تا 28 (کامل) * المزمل از آیه 1 تا 20 (کامل) * المدثر از آیه 1 تا 56 (کامل) * القیامة از آیه 1 تا 40 (کامل)* الانسان از آیه 1 تا 31 (کامل) * المرسلات از آیه 1 تا 50 (کامل) سوره های جزء سی ام
النبا از آیه 1 تا 40 (کامل) * النازعات از آیه 1 تا 46 (کامل) * عبس از آیه 1 تا 42 (کامل) * کویر از آیه 1 تا 29 (کامل) * الانفطار از آیه 1 تا 19 (کامل) * المطففین از آیه 1 تا 36 (کامل) * الانشقاق از آیه 1 تا 25 (کامل) * البروج از آیه 1 تا 22 (کامل) * الطارق از آیه 1 تا 17 (کامل) * الاعلی از آیه 1 تا 19 (کامل) * الغاشیه از آیه 1 تا 26 (کامل) * الفجر از آیه 1 تا 30 (کامل) * البلد از آیه 1 تا 20 (کامل) * الشمس از آیه 1 تا 15 (کامل) * اللیل از آیه 1 تا 21 (کامل) * الضحی از آیه 1 تا 11 (کامل) * الشرح از آیه 1 تا 8 (کامل) * ین از آیه 1 تا 8 (کامل) * العلق از آیه 1 تا 19 (کامل) * القدر از آیه 1 تا 5 (کامل) * البینة از آیه 1 تا 8 (کامل) * ا لة از آیه 1 تا 8 (کامل) * العادیات از آیه 1 تا 11 (کامل) * القارعة از آیه 1 تا 11 (کامل) * کاثر از آیه 1 تا 8 (کامل) * العصر از آیه 1 تا 3 (کامل) *الهمزة از آیه 1 تا 9 (کامل) * الفیل از آیه 1 تا 5 (کامل) * قریش از آیه 1 تا 4 (کامل) * الماعون از آیه 1 تا 7 (کامل) * الکوثر از آیه 1 تا 3 (کامل) * الکافرون از آیه 1 تا 6 (کامل) * النصر از آیه 1 تا 3 (کامل) * المسد از آیه 1 تا 5 (کامل) * الاخلاص از آیه 1 تا 4 (کامل) *الفلق از آیه 1 تا 5 (کامل) * الناس از آیه 1 تا 6 (کامل)
قرائت قرآن کریم ، صفحه 434 ، سوره مبارکه فاطر آیه 1 تا 3 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 439 ، سوره مبارکه فاطر آیه 39 تا 44 با صدای صدیق منشاوی.
1-تفسیرسوره حمد2-تفسیرسوره بقره3-تفسیرسوره آل عمران4-تفسیرسوره نساء5-تفسیرسوره مائده6-تفسیرسوره انعام7-تفسیرسوره اعراف8-تفسیرسوره انفال9-تفسیرسوره توبه10-تفسیرسوره یونس11-تفسیرسوره هود12-تفسیرسوره یوسف13-تفسیرسوره رعد14-تفسیرسوره ابراهیم15-تفسیرسوره حجر16-تفسیرسوره نحل17-تفسیرسوره اسراء18-تفسیرسوره کهف19-تفسیرسوره مریم20-تفسیرسوره طه21-تفسیر سوره انبیاء22-تفسیر سوره حج23-تفسیر سوره مؤمنون24-تفسیر سوره نور25-تفسیر سوره فرقان26-تفسیر سوره شعراء27-تفسیر سوره نمل28-تفسیر سوره قصص29-تفسیر سوره عنکبوت30-تفسیر سوره روم31-تفسیر سوره لقمان32-تفسیر سوره سجده33-تفسیر سوره احزاب34-تفسیر سوره سباء35-تفسیر سوره فاطر36-تفسیر سوره یاسین37-تفسیر سوره صافات38-تفسیر سوره ص39-تفسیر سوره زمر40-تفسیر سوره غافر41-تفسیر سوره فصلت42-تفسیر سوره شوری43-تفسیر سوره ز ف44-تفسیر سوره دخان45-تفسیر سوره جاثیه46-تفسیر سوره احقاف47-تفسیر سوره محمد48-تفسیر سوره فتح49-تفسیر سوره حجرات50-تفسیر سوره ق51-تفسیر سوره ذاریات52-تفسیر سوره طور53-تفسیر سوره نجم54-تفسیر سوره قمر55-تفسیر سوره رحمان56-تفسیر سوره واقعه57-تفسیر سوره حدید58-تفسیر سوره مجادله59-تفسیر سوره 60-تفسیر سوره ممتحنه61-تفسیر سوره صف62-تفسیر سوره 63-تفسیر سوره منافقون64-تفسیر سوره تغابن65-تفسیر سوره طلاق66-تفسیر سوره تحریم67-تفسیر سوره ملک68-تفسیر سوره قلم69-تفسیر سوره حاقه70-تفسیر سوره معارج71-تفسیر سوره نوح72-تفسیر سوره جن73-تفسیر سوره مزمل74-تفسیر سوره مدثر75-تفسیر سوره قیامت76-تفسیر سوره انسان77-تفسیر سوره مرسلات78-تفسیر سوره نباء79-تفسیر سوره نازعات80-تفسیر سوره عبس81-تفسیر سوره تکویر82-تفسیر سوره انفطار83-تفسیر سوره مطففین84-تفسیر سوره انشقاق85-تفسیر سوره بروج86-تفسیر سوره طارق87-تفسیر سوره اعلی88-تفسیر سوره غاشیه89-تفسیر سوره فجر90-تفسیر سوره بلد91-تفسیر سوره شمس92-تفسیر سوره لیل93-تفسیر سوره ضحی94-تفسیر سوره شرح95-تفسیر سوره تین96-تفسیر سوره علق97-تفسیر سوره قدر98-تفسیر سوره بینه99-تفسیر سوره ز ال100-تفسیر سوره عادیات101-تفسیر سوره قارعه102-تفسیر سوره تکاثر103-تفسیر سوره عصر104-تفسیر سوره همزه105-تفسیر سوره فیل106-تفسیر سوره قریش107-تفسیر سوره ماعون108-تفسیر سوره کوثر109-تفسیر سوره کافرون110-تفسیر سوره نصر111-تفسیر سوره مسد112-تفسیر سوره اخلاص113-تفسیر سوره فلق114-تفسیر سوره ناس
کل تفسیر نور قرآئتی در یک فایل فشرده

"در حقیقت، دشمن شماست، شما نیز او را دشمن گیرید." سوره فاطر آیه 6. ادامه مطلب
سوره ملک فرمت فایل word تعداد صفحات8 سوره ملک این سوره، که سرآغاز جزء29 قرآن مجید است، از سوره هائی است که بنابر مشهور- تمام آن در « مکّه» نازل شده، همان گونه که غالب سوره های این جزء « مکّی » است، بلکه، به گفته بعضی از مفسران، تمام سوره های این جزء مکی است، به ع سوره های جزء قبل که مدنی بود ولی چنان که خواهیم گفت : سوره دهر (یا سوره های انسان ) از این قاعده مستثنی است و در مدینه نازل شده است. سوره ملک که نام دیگرش سوره منجیه (نجات بخش) و نام سومش واق ...
دریافت فایل
بعد حمد و بقره ، عمران ف نساء و مائده از نعم اعراف و نفل و توبه بستان فائده بعد یونس هود و یوسف رعد ابراهیم و حِجر نحل و اسری کهف و مریم سوره طه بذکر انبیا حج مومنون خوان نور و فرمان شعراء نمل و قصه عنکبوت و روم و لقمان و سجده را حزب و سبأ فاطر و یس و صفّ صاد و زُمر مومن و مصباح و شوری ز ف دخان و هم زبر جاثیه احقاف محمد(ص) و ان دگر فتح حجر قاف می دان ذاریات و طور و هم نجم و قمر بعد رحمن واقعه بعدش حدید است و جدال و بعدش امتحان صف با عز و جلال پس منافق پس تغابن بعد این دو وان طلاق بعد از تحریم و مُلک و نون بعد این سه حاق پس از معارج نوح و جن و تزمیل و تدثیر و قیام دهر و مرسل بین نبأ نازع عبس تکویر نام فطر و صف و شق و برج و طارق اعلی العلی غاشیه فجر و بلد شمس است و لیل است و ضحی انشراح و تین علق قدر است بعدش بیّنه بعد از آن ز ال می دان عادیات و قارعه پس تکاثر عصر و همزه و فیل ایلافت حصر بعد ماعون کوثر است و کافرون را بعد نصر از لهب اخلاص می دان و فلق ختمش به ناس بحث ختم سوره ها از شرح می کن اقتباس
هدف از سوره، محوری است که موجب انسجام کل آیات سوره می شود. و برای به دست آوردن هدف و غرض سوره، کل آیات سوره باید دیده شود. هدف سوره فجر: مذمت دلبستگی به دنیا (المیزان)
هوالجمیل ترتیب سوره های قرآن بر اساس شماره سوره و جزء
1و2 - حمد و بقره در جزء 1و2و3
3 - آل عمران در جزء 3و4
4 – نسا در جزء 4و5و6
5- مائده در جزء 6و7
6 - انعام در جزء 7و8
7- اعراف در جزء 8و9
8 – انفال در جزء 9و10
9 – توبه در جزء 10 و 11
10- یونس در جزء 11
11- هود در جزء 11و 12
12 و 13و14- یوسف و رعد و ابراهیم در جزء 12و13
15و16 - حجر و نحل در جزء 14
17 - اسری در جزء 15
18 و19و20 - کهف و مریم و طه در جزء 15و16
21 و 22- انبیا و حج در جزء 17
23 -مؤمنون و نور در جزء 18
25و26 فرقان و شعرا 18و19
27و28 - نمل و قصص در جزء 19و20
29تا32 – 4 سوره: عنکبوت و روم و لقمان و سجده در جزء 20و21
33تا35 – 4 سوره: احزاب و سبا و فاطر و یس در جزء 21و22
36تا38 – 3 سوره: یس و صافات و ص در جزء 22و23
39و40 – 2 سوره: زمر و غافر در جزء 23و24
41تا45 – 5 سوره : فصلت و شوری و ز ف و دخان و جاثیه در جزء 24و25
46تا50 – 5 سوره: احقاف و محمد و فتح و حجرات و ق در جزء 26
51تا57 – 7 سوره: ذاریات و طور و نجم و قمر و رحمن و واقعه و حدید در جزء 26و27
58تا66 – 9 سوره: مجادله و و ممتحنه و صف و و منافقون و تغابن و طلاق و تحریم در جزء 28
67تا77 – 11 سوره: ملک و قلم و حاقه و معارج و نوح و جن و مزمل و مدثر و قیامت و انسان و مرسلات در جزء 29
78تا114 – 37 سوره: نبا، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلی، غاشیه، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحی، انشراح، تین، علق، قدر، بینه، ز له، عادیات، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق، ناس در جزء 30
مطلب بالا را در سی سی یوی بیمارستان شهید مطهری مرودشت نوشتم، در مدتی که بستری بودم بخاطر سکته قلبی، (روز بعد از اعتکاف 1396 به مدت 5 روز) لذا نیاز به بازنگری و کنترل نهائی دارد. از خوانندگان عزیز ماس دعا دارم.
والسلام – محمد حسین صادقی [email protected] 09176112253
مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


إنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا

صادق (ع) فرمودند:
هر گاه در شب و هنگام خو دن از وقوع ز له و اب شدن خانه می ترسی آیه «۴۱ سوره فاطر» را قرائت کن.
مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره. ، توضیح المسائل (محشّی)، ج 1، ص 548-543

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تلاوتی بسیار زیبا و هیجانی با کیفیت خوب که البته کیفیت عالی رو هم بارگزاری خواهم کرد‎‎‎‏ محفل مشترک با طاروتی و اسماعیل طنطاوی

لینک دریافت از آپارات
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.قرائت همگانی سوره حمد برای شفای بیماران جهان.
همراهاننام سوره و شماره آیاتدوستسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 57)زینبسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 58 الی 101)امیدوارسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 102 الی 145)مهدیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 146 الی 190)علیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 191 الی 230)فرشتهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 231 الی 259)رحمت خلیلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 260 الی 281)جانانسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 282 الی آ )
سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 37)توت فرنگیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 38 الی 52)مریمسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 53 الی 108)حدیثسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 109 الی 157)سلویسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 158 الی آ )
سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 6)فاطمهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 7 الی 37)لیلاسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 38 الی 86)همراهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 87 الی 105)رهاسوره مبارکه نساء (آیات 106 الی 147)عروسک کوچولوسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 148 الی 175)سعیدهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیه آ )
سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 70)لطف خداسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 71 الی 95)فهیمسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 96 الی آ )
سوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 27)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه انعام (آیات 28 الی 59)
این متن را نگه دارید و بخونید خیلی مواقع به دردتون میخوره
سوره برای پیدا شدن مال سوره مجادله برای برای مهر و محبت همسرو معامله سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال سوره حجر برای برکت مال سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی سوره تغابن برای ادای قرض سوره حج برای کامل شدن دین سوره مریم برای هدایت دختران سوره احزاب برای گشایش بخت سوره یونس برای بچه دار شدن سوره محمد برای اخلاق سوره اعلی برای هدایت جوانان سوره ن والقلم برای آسان شدن و درس خواندن
سوره مزمل برای مهر و محبت سوره جن برای وسوسه سوره فتح برای گشایش کار سوره برای آرامش در زندگی سوره کهف برای بیدار شدن سوره حجرات برای زیاد شدن مال سوره حدید برای محکم شدن و آرامش بدن سوره انبیا برای رها شدن از بند و گرفتاری سوره مومنون برای به راه راست رفتن سوره صف برای فتح و پیروزی سوره اسرا برای شفای مریض و بهانه گیری سوره یوسف برای عظمت و بزرگی
فاتحه: مانع خشم الله یاسین: مانع تشنگی روز قیامت واقعه: مانع فقر دخان: مانع ترس روز قیامت ملک: مانع عذاب قبر کوثر: مانع خصومت کافرون: مانع کفر وقت مرگ
ادامه مطلب
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای مهربان هفته اول از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها برای یکایک شما بزرگوارن.ختم جمعی سوره حمد به نیت شفای بیماران جهان
همراهاننام سوره و شماره آیاتعلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 61)رزسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 62 الی 88)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 89 الی 112)عروسک کوچولوسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 113 الی 141)لیلاسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 142 الی 186)رحمت خلیلیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 187 الی 210)لطف خداسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 211 الی 230)رهاسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 234 الی 256)ها وره مبارکه حمد
سوره مبارکه بقره (آیات 257 الی آ )
سوره مبارکه آل عمران (آیات 1 الی 100)مریمسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 101 الی 153)حدیثسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه آل عمران (آیات 154 الی آ )امیدوارسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 33)فرشتهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 34 الی 79)مهدیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 80 الی 121)دوستسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 122 الی 170)توت فرنگیسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه نساء (آیات 171 الی آ )
سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 2)همراهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 3 الی 17)فاطمهسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 18 الی 57)سلویسوره مبارکه حمد
سوره مبارکه مائده (آیات 58 الی 103)
گروه دوم سلام نیت ختم قرآن : بخشش گناهان گذشته و دوری از گناهان نکته : فقط ۳۰ روز ماه مبارک رمضان را فرصت قرائت دارید جهت شرکت در ختم قرآن یک یا چند سوره انتخاب و اعلام کنید فهرست سورة های قرآن
1: بانو : سوره الرحمان ؛ سوره یاسین 2:بانو عاطفه : سوره القدر ، سورهالقیامة ، سوره الناس ، سوره الفلق ، سورة الملک ، سورة حمد ، سورة وحید 3: خانومی : سوره النور ، سوره القلم 4:بانو دوستانه : سوره البقرة ، سوره آل عمران ، سورة النساء ، سورة المائده 5 : بانو اعظم سوره الواقعه 6 :جناب مجید سوره الشمس 7: جناب حسین سورة طه 8: بانو رها سوره جن 9: بانو فاطمه سوره انفال 10: بانو شکیبا سورة 11 : ؟ سورة مریم 12: جناب سجاد مقید سوره هود ، سوره یوسف ، سوره یونس 13 :بانو اشک : جزء های ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰