یک عمر با حرف مردم

عضو هیات علمی علم و صنعت گفت: به نظر می رسد راه عبور از شرایط فعلی، تأمین توأمان خواست مردم و ت است، خواست مردم شنیده و دیده شدن همه مردم و همه خواسته های همه مردم در سرزمین تصمیم گیریهای کشور است.
بسمه تعالی ربطی به من ندارد دار و ندار مردم مشغولم و ندارم کاری به کار مردم با آنکه سخت باشد امرار زندگانی کاری ، نباشی تا وام دار مردم گم می شود ی که دنبال دیگران ست در یاب خویشتن را بی انتظار مردم چشم نیاز خود را بر رهگذر بپوشان تا پر نسازد آن را گرد و غبار مردم کوری که حق دیدن بر دیگران نمی داد می کرد ادّعا ، اوست آیینه دار مردم ! اسباب نا امیدی ست امّیدواری خلق هرگز نباش ای دل امّیدوار مردم از منّت ، آب گردد مانند تیغ لب تر کنی مبادا از جویبار مردم افکنده سر به پایین ، همواره از خج خون می خورد ی که شد شرمسار مردم بنیاد سست معیار پا در رکاب باشد نگذار پای خود را روی عیار مردم جواد مهدی پور
مردم شهر همه همرنگ هم اند
همه از عشق و خداوند به دور
همه هم نظم غم اند..
و تو ای دوست به حق
حیرت انگیزترین راز جهانی
بی شباهت باشهر و این مردم خام
تو به تگ رنگی خود می نازی
و فراسوی حیات
تو همان آدم "عشق"ی
مملو از هرچه تفاوت
عجب ازحجم شکوه
و نگاه ژرفت
مردم شهر ز تو بیزارند...
و من از مردم شهر...
۲۲اردیبهشت۹۳
در یک روز داغ تابستانی آن هم در خوزستان با گروهی از جوانان به یکی از روستاهای تابعه شهرستان باغملک رفتیم تا روایت گر عاشقی جوانانی باشیم که از هیاهوی دنیای سیاست "ژن جهاد" نصیبشان شده است. "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستان "ژن جهادی" در خدمت مردم مناطق محرومان در خوزستانمنبع: تسنیم
همشهری آنلاین: رئیس جمهور گفت: ت چیزی جز نمایندگی مردم ندارد و تمام قدرتش نمایندگی از طرف مردم است ت منتخب مردم است و با رای مردم مسئولیت می پذیرد و بین ت و مردم فاصله ای نیست. هرچه انجام می دهیم از پول شما است.

مردم شهر همه همرنگ هم اند
همه از عشق و خداوند به دور
همه هم نظم غم اند..
و تو ای دوست به حق
حیرت انگیزترین راز جهانی
بی شباهت باشهر و این مردم خام
تو به تگ رنگی خود می نازی
و فراسوی حیات
تو همان آدم "عشق"ی
مملو از هرچه تفاوت
عجب ازحجم شکوه
و نگاه ژرفت
مردم شهر ز تو بیزارند...
و من از مردم شهر...
۲۲اردیبهشت۹۳
الهام فخاری. عضو شورای ی شهر تهران، ری و تجریش در رو مه شرق نوشت: اکنون زمانی است که منتخب مردم باید رو به مردم، سخن بگوید. از نقشه هایی که می تواند داشته ها، راه پیموده شده از سوی مردم و آینده ای را که با قدرت و حضور مردم پیش رو است، از میان ببرد.
درد و غم این روزها بیش از توانِ مردم است نا امیدی واژه ای رایج میانِ مردم است
هر فشاری بعد از این وارد شود بی فایده ست تیغه ی چاقویشان بر استخوانِ مردم است
هر کجا دیدی که بحث از واژه ی«سرویس»بود شک نکن منظورِ آقایان،دهانِ مردم است
حاتم طائی شدن با پولِ مهمان سخت نیست بخششِ مسئولها از سهم نانِ مردم است
مانده ام انگشت بر دندان،چرا پروردگار همّ و غمَّش بیشتر در امتحانِ مردم است
ظرفِ این سی سال و پی به این بردیم که آنچه کلاً ارزشش هیچ است،جانِ مردم است
یک طرف کمبودِ امکانات و یک سو مثل سوهان روی اعصاب و روانِ مردم است
مثلِ لیوانی که نیمش آب و نیمش خالی است نیمه ی بالاییِ لیوان،از آنِ مردم است
مثنوی ها میتوان از درد این ملت نوشت شعرِ من یک مختصر از داستانِ مردم است
#مصطفی_علوی + تنها پست امروز
نمی توان این رشد فکری را از مردم گرفت. نمی شود به مردم گفت که موضوع را درک نکن. مردم می فهمند.
مردم رشت با حضور در خیابان های شهر با شعارهایی از انقلاب و مردم و ی حمایت د.
زورم به تو می رسید می مردمدر قافیه ی تلخ امید می مردم
چینی اگر از مردن من حاصل نهمویی نه اگر سرت سپید می مردم
در مویرگ ن این خون اگرمخون رگ سرخ تو نمی جهید می مردم
یک بار کزآن مردن خود با یک باراز گوشه ی چشمت اشکی که چکید می مردم
آن گل که منم به این چمنء می دانیگلچین اگر از روی سلیقه چید می مردم
زورم به تو می رسید می مردمدر قافیه ی تلخ امید می مردم
چینی اگر از مردن من حاصل نهمویی نه اگر سرت سپید می مردم
در مویرگ ن این خون اگرمخون رگ سرخ تو نمی جهید می مردم
یک بار کزآن مردن خود با یک باراز گوشه ی چشمت اشکی که چکید می مردم
آن گل که منم به این چمنء می دانیگلچین اگر از روی سلیقه چید می مردم
زورم به تو می رسید می مردمدر قافیه ی تلخ امید می مردم
چینی اگر از مردن من حاصل نهمویی نه اگر سرت سپید می مردم
در مویرگ ن این خون اگرمخون رگ سرخ تو نمی جهید می مردم
یک بار کزآن مردن خود با یک باراز گوشه ی چشمت اشکی که چکید می مردم
آن گل که منم به این چمنء می دانیگلچین اگر از روی سلیقه چید می مردم
اصل مهم در پایداری و ماندگاری انقلاب ی، حفظ مردم است. اگر مردم حفظ نشوند دشمن با توطئه، وسوسه، سنگ اندازی و دروغ پراکنی در فضای مجازی مسئولان را در چشم مردم بد جلوه می دهد.
عده ای هنوز بر این باورند که می شود ذهن مردم و تصمیم جمعی آن ها را ی کرد و به هر شکلی درآورد. این ها هنوز برای گروه های مرجع مردم خیلی وزن قائل هستند و فکر می کنند مردم به افراد و گروه های خاصی نظر…
مردم ایران ندا یاسی رو معروف مردم ایران وحید خزایی رو معروف مردم ایران سرین رو معروف
وفقط مردم ایران تونستند صدای این احمق رو به دنیا برسونن!
البته اسمشون ایرانیه اص ا بی هویت اند( بیشعورا.احمقن )
+ عده ی کثیری از مردم رو میگم
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در « ت مردم» خودم را برای مردم عزیزمان وقف خواهم کرد ،گفت: وظیفه ماست که بدون هیچ منتی تلاش کنیم مشکلات را از دوش مردم برداریم.
جنگنده های سعودی به منطقه "فج عطان" شهر صنعا حمله د. در این حمله، ۱۴ نفر از جمله ۶ کودک و ۲ زن شهید شدند. کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی
جنگنده های سعودی به منطقه "فج عطان" شهر صنعا حمله د. در این حمله، ۱۴ نفر از جمله ۶ کودک و ۲ زن شهید شدند. کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی کشتار مردم یمن در حمله جنگنده های سعودی
کاش تمردانی که کاری برای مردم نکرده اند، دست کم در غم مردم شریک و با آنها همسفره شوند. همدردی و همسفرگی با مردم تسکینی برای آنهاست.
این نوع وعده ها، فقط برای عوام فریبی است و سرمایه گذاری روی مصیبت های مردم و گرفتاری های مردم است. این وعده ها، یک نوع امید بخشیدن به مردم است و به تعبیر بهتر، کلاه گذاشتن بر سر مردم
همشهری آنلاین: واعظی درباره برنامه های ت برای شنیده شدن مطالبات مردم با بیان اینکه رئیس جمهور پیش تر هم گفته بود " همیشه حق با مردم است" گفت: سیاست ت شنیدن صدای مردم است اما از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ تی نتوانسته همه مردم را راضی کند..
 آهنگ مجید اصلاحی حرف مردم آهنگ مجید اصلاحی حرف مردم + متن اهنگ حرف مردم مجید اصلاحی ♫ در ادامه جدیدترین آهنگ مجید اصلاحی به نام حرف مردم را با دو کیفیت به همراه متن آهنگ حرف مردم را مشاهده کنید ♫ new by : majid eslahi – harfe mardom with text and s آهنگ مجید اصلاحی حرف مردم با متن آهنگ حرف مردم مجید اصلاحی آهنگ مجید اصلاحی حرف مردم
مردم تفت و میبد در مجلس گفت: امنیت کشور مدیون مردم همیشه در صحنه و پشتیبان حکومت و نظام است.
هنگامی که بحث اقتصاد می شود مردم توانایی ندارند ولی در موقع دفاع مردم باید حضور داشته باشند، بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشورمان حذف مردم از عرصه است چون ت اعتقادی به توانایی مردم ندارد.
اعتمادآنلاین نوشت: عماد افروغ در واکنش به حرف های اخیر ی راه در مورد اعتراضات مردم می گوید: من از این ناراحت هستم که چرا هر مشکلی پیش می آید فوراً پای مردم وسط کشیده می شود. بله، مردم ما مشکل دارند. یک مشکل بزرگشان این است که خوب یقه مسئولان را نمی گیرند. اگر خوب یقه می گرفتند یک مقام مسئول جرئت نمی کرد به این شکل از مردم انتقاد کند.
شیراز- ارتباطات گفت: حرف های مردم را باید از خود مردم شنید و لازم است مسئولان حضور مستقیم بین مردم داشته باشند.
عده ای هنوز بر این باورند که می شود ذهن مردم و تصمیم جمعی آن ها را ی کرد و به هر شکلی درآورد. این ها هنوز برای گروه های مرجع مردم خیلی وزن قائل هستند و فکر می کنند مردم به افراد و گروه های خاصی نظر دارند و مطابق دیدگاه آن ها عمل می کنند.
حبیبم حسنا دنیا به مثل زنى زیبا و آراسته است از مکر ن اگر آگاهى از مکر دنیا ایمن مباش. با مردم باش و بى ‏مردم باش، نه مى‏ شود با مردم بود نه مى‏توان بى‏ مردم.
نامه‏ ها برنامه‏ ها، ص46
انقلاب: این انقلاب، مردمی است و مردم باید در همه برنامه ها در درجه اول باشند. مردم همان انی اند که حماسه 22بهمن را بوجود آوردند. مسئولان مردم را بشناسند و برای مردم کار کنند؛ خدا گفته است که باید خادم مردم باشیم/ حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شکایت دارند. این شکایت را مسئولین قوا بجد دنبال کنند.
مردم شوش در مجلس شورای ی از مردم این شهرستان خواست با حضور پرشور در انتخابات 29 اردیبهشت حماسه ای دیگر بیافرینند.
ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو شهر مزار شریف ع مردم در بیمارستان بهمن ع مردم در پارک ع مردم در حال ید ع مردم در خیابان ع مردم در زمان شاه ع مردم در ساحل ع مردم در سواحل آنتالیا ع مردم در سواحل امریکا ع مردم در طبیعت ع مردم در کربلا مردم مزار شریف مزار شریف مزارشریف مسجد مزار شریف ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع جدید 2017 ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع جدید 2017 ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع جدید 2017 ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع جدید 2017 ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع جدید 2017 ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف سال نو ع جدید 2017 ع مردم در مزارشریف سال نو ع مردم در مزارشریف
معظم انقلاب 10 ماه پیش در حضور مردم آذربایجان شرقی فرمودند: مردم با تبعیض، بی اعتنایی به مشکلات و کم کاری رابطه ای ندارند.
جماران نوشت: به حق، تکیه گاه این انقلاب را مردم تشخیص دادند و این نه است بلکه است که چنین خواسته و این قرآن است که چنین خواسته که حکومت پایه اصلی اش را باید از افکار مردم بگیرد.
حضرت آیت الله ؛ معظم انقلاب ی در سالروز قیامی تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم شهر تبریز، در دیدار جمعی از مردم استان آذربایجان شرقی فرمودند: 40 سال است که مأمن مردم، پرچم برجسته و بلند انقلاب است؛ و این در حالی است که مردم از برخی مسائل جاری کشور انتقاد دارند. ما کاملاً در جریان گله ها و شِکوه های مردم هستیم. به ما هم می گویند و [به ما هم] منتقل می شود، اما وقتی پای انقلاب و نظام در میان است، مردم این جور وارد میدان می شوند و حرکت می کنند.
س رست معاونت -امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان های مردم نهاد در جامعه مدنی، گفت: سازمان های مردم نهاد، حلقه واسط بین مردم و ت هستند و می توانند نقش مهمی در تحقق خواست مردم داشته باشند.
زندگی را می توان راحت کرد، اینقدر کار مردم را سخت نکنید، اینقدر زندگی مردم را سخت نکنید و در زندگی مردم مداخله نکنید. در ت گفتم موانع را از دست و پای مردم بردارد، کمک کنید چرا که مردم می دانند چگونه زندگی کنند.
مگر می شود به حرف مردم اهمیت نداد؟! بله می شود! به شرط این که چیزی که مردم از آن حرف می زنند واقعا برای خودمان مهم نباشد. آنهایی که می گویند: «خودم به فلان چیز اصلا اهمیتی نمی دهم ولی چون مردم می گویند...» در واقع آن چیز برای خودشان خیلی خیلی مهم است وگرنه حرف مردم اصلا به چشمشان نمی آمد!
انقلاب نیامده بود که براى مردم ایران پاسخگویى کند. انقلاب، انقلابِ خود مردم بود. مردم براى تحقّق آرمان‏هایى انقلاب د [1]
[1] . بیانات در دیدار دانشجویان صنعتى کبیر، 22/12/1379
منتخب مردم اصفهان در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای ی در بیانیه ای اعلام کرد: برای حل مشکلات مردم تمام قد ایستاده ام و از عهدی که با مردم بستم تا نفس برآید بر نخواهم گشت.

نویسنده :حامی انقل تاریخ: 19 اردیبهشت 1396-09:13 ب.ظ حجت ال سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفرهای انتخاباتی دوزادهمین دوره ریاست جمهوری، امروز نوزدهم اردیبهشت ضمن سفر به استان سیستان و بلوچستان درجمع مردم به شهرزاهدان به سخنرانی پرداخت. سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان سفر حجت ال ابراهیم رئیسی به زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان  رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان رئیسی در جمع پر شور مردم زاهدان


داغ کن - کلوب دات کام نظرات(0)
ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی با صدور بیانیه ای با تاکید بر وم ش تن دیوار بین خود و مردم اعلام کرد: بگذارید مردم صرفاً درد نداری داشته باشند و نه غصۀ بی غیرتی برخی به ظاهر مسئولان.
مسعود رضایی گفت: مصدق در ابتدا به شدت با مردم همراه است و از حمایت مردم بهره مند است اما کم کم احساس می کند نیازی به توده های مردم ندارد و از مردم فاصله می گیرد که این از اشتباهات بزرگ اوست.
ادعای موضوع خواسته های مردم ایران در بین افکار عمومی امریکا حلقه ای از توطئه های علیه مردم ایران است که به نام مردم ایران انجام می شود. این طرح توطئه علیه ایران را می توان توطئه "مردم ی" نامید. تیم ترامپ مجموعه ای خیالی را به نام مردم ایران جعل می کند و آن ها را خطاب قرار می دهد ولی واقعیت آن است که طرف اصلی خطاب افراطیون واشنگتن، مردم ست نه مردم ایران، و در اجرای این توطئه، منافقین در ارائه تحلیل و اطلاعات دروغ به سرویس های جاسوسی و افراطیون واشنگتن نقش عمده ای برعهده دارند.
همان گونه که مستحضرید ما قبلاً مردم را به دسته هایی مانند «خودی و غیرخودی»، «بابصیرت و بی بصیرت»، «انقل و غیرانقل » و... تقسیم کرده بودیم و چقدر هم تقسیم بندی های خوب و سرگرم کننده ای بود و به شدت هم جواب داد. هرکدام از این تقسیم بندی ها توانست چندسال مردم را به خودشان مشغول و سرگرم کند. حالا برای سرگرمی بهتر و بیشتر مردم و جهت تحقق این هدف مقدس و البته د ی فتنه ی اخیر، پیشنهاد می شود این بار مردم را به دو گروه «مردم صبح 9 دی» و «مردم عصر 9 دی» تقسیم کنیم. به نظر می رسد چندتا حماسه ی دیگر هم بشود با این تقسیم بندی ایجاد و مردم را به خودشان مشغول کرد.