کمپین طرفداران

ع / تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف

در حاشیه مراسم سخنرانی همسر حجت ال رییسی عصر امروز (دوشنبه) در همدان.
تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف
تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف
تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف
تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف
تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف
تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف


کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309پرداخت آنلاین = تخفیف ویژهقیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال، فروشگاه پکیج طرفداران استقلال، سایت پکیج طرفداران استقلال، قیمت پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309پرداخت آنلاین = تخفیف ویژهقیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال، فروشگاه پکیج طرفداران استقلال، سایت پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال


پکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ... ید پیامکی:ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال، فروشگاه پکیج طرفداران استقلال، سایت پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی  فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال، فروشگاه پکیج طرفداران استقلال، سایت پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309پرداخت آنلاین = تخفیف ویژهقیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال، فروشگاه پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309پرداخت آنلاین = تخفیف ویژهقیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی  فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال
کاربران توییتر در صفحات خود تصاویری را از شیوه عجیب طرفداران سعد حریری برای حمایت از او در انتخابات لبنان منتشر کرده اند. طرفداران حریری یک شتر و دو را برای تبلیغات با اسپری به رنگ آبی، یعنی رنگ انتخاباتی حریری، درآوردند و به خیابان های شهر کشاندند.
معظم انقلاب در توصیه به طرفداران نامزدهای انتخابات گفتند: طرفداران و ستادهای انتخاباتی متانت خود را حفظ کنند و مقصودشان انجام وظیفه باشد.
طرفداران اجاره ماشین ، طرفداران می توانند به طور رسمی توقف را به سوار خود اضافه کنند . یک گزینه در برنامه برای مسافران است، آنها را به تجربه نهایی ماشین از جمله ، منو سفارشی در خودرو، ماشین و رایگان زمانی که شما “سوار”
طرفداران اجاره ماشین ، طرفداران می توانند به طور رسمی توقف را به سوار خود اضافه کنند . یک گزینه در برنامه برای مسافران است، آنها را به تجربه نهایی ماشین از جمله ، منو سفارشی در خودرو، ماشین و رایگان زمانی که شما “سوار”
طرفداران اجاره ماشین ، طرفداران می توانند به طور رسمی توقف را به سوار خود اضافه کنند . یک گزینه در برنامه برای مسافران است، آنها را به تجربه نهایی ماشین از جمله ، منو سفارشی در خودرو، ماشین و رایگان زمانی که شما “سوار”
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران پرسپولیسپکیج طرفداران پرسپولیس
مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...پکیج طرفداری تیم پرسپولیس مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار پرسپولیس است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403867 به سامانه 10000309پرداخت آنلاین = تخفیف ویژهقیمت: 59000 تومان ید پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس مناسب، قیمت پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس زیرفی، ادکلن، لیوان و دستبند پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس، سفارش پکیج طرفداران پرسپولیس
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309پرداخت آنلاین = تخفیف ویژهقیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال
تشکر طرفداران رئیسی از قالیباف
در حاشیه مراسم سخنرانی همسر حجت ال رییسی عصر روز (دوشنبه25اردیبهشت ) در همدان.
تصویر زیر طرفداران تیم فوتبال ماگدبورگ آلمان را پیش از آغاز دیدار با بورسیادورتموند نشان می دهد.
گردهمایی طرفداران تربیت پیش آهنگینخستین مجمع طرفداران تربیت پیش آهنگی کشور در تاریخ 12 آذرماه در محل اردوگاه شهید باهنر تهران، منظریه با حضور پیش وتان آن از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

رای بالای ۲۰ میلیون و رای بالای ۲۰ میلیون ! این کجا و آن کجا! ---------------------------------
✍️✍️✍️ مسعود مویدی
دو رییس جمهور جمهوری ی در دومین دور از انتخابات زمان خود که رای بالای ۲۰ میلیون ب د.
(با این فرض که در سال ۸۸ آرا درست باشد).
طرفداران و بعد از انتخاب مجدد ک دای محبوب خود و بعد از اعلام نتایج به خیابان آمدند تا به پای کوبی و شادی بپردازند.
با این تفاوت که طرفداران نتوانستند حتی میدان ولیعصر در تهران را پر کنند و طرفداران در ایران و کل دنیا به جشن و پایکوبی پرداختند!
مضاف بر اینکه به جمع طرفداران خود آمد!
طرفداران اولی یک میدان تقریبا متوسط را هم نتوانست پر کند و جشن و پایکوبی طرفداران دومی تا چند روز در صدر اخبار بودند.
اینجاست که باید گفت:
اگر فرض کنیم آرا درست بود و هر دو بالای ۲۰ میلیون رای آوردند، این کجا و آن کجا! 3 داد 96
خب ... طرفداران اعضای ا و برای خودشون اسم های خاصی دارند.
توی این پست براتون القابشونو گذاشتم ... طرفداران کای : kai-otic طرفداران سوهو : guardian angles / گاردیِن اِنج یعنی فرشتگان نگهبان طرفداران چانیول : creepers / کریپِرز به معنای خزندگان توضیح : برنخوره به کریپرز های عزیز . این کلمه برای آدم های شیطون و بازیگوش هم بکار میره که دیگه خودتون میدونید چقدر با شخصیت چانیول هماهنگی داره !!! طرفداران بکهیون : bae s / بِکُنز . معنی نمیده طرفداران دی.اُ. : d.onuts / دی اوناتز توضیح : کلمه donuts طوری نوشته شده که مثله اسم d.o. باشه طرفداران سهون : hunnie (honey) : هانی یعنی عسل . چیزه دیگه ای هم نمیشد از سهون انتظار داشت ! طرفداران کریس : krismatics / کریس مَتی . والا معنیشو نمیدونم . کریس کلا آدم پیچیده ایه ! اینجور چیزاش هم پیچیده اس طرفداران لوهان : rubies / روبیز یعنی یاقوت ها طرفداران تائو : fantaostic / فَن تائوستیک توضیح : ترکیب کلمه fantastic به معنای شگفت انگیز با tao شده fantaostic . ایول تفکر خلاقی داره ! طرفداران چن : chen ions/ چن سِیشِنز توضیح : ion یعنی حساس . پس معنیش میشه ایی که به چن حساس اند طرفداران شیومین : xiuminions/ شیومینیونز
توضیح : اسم xiumin با کلمه minion ترکیب شده
طرفداران لی : unicorns / اسب های تک شاخ من خودم شیومینونز هستم ^^ البته طرفدار بکهیون هم هستم
https://www.uplooder.net/img/image/40/2beb7bde0bc28dcf65514134653843dc/5f8961feee37f1aa124df805f8a8e469260f1888-hq.jpg
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران پرسپولیس


پکیج طرفداران پرسپولیس
مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم پرسپولیس مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار پرسپولیس است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ... ید پیامکی:ارسال کد محصول 08403867 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان ید پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس مناسب، قیمت پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس زیرفی، ادکلن، لیوان و دستبند پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس، سفارش پکیج طرفداران پرسپولیس، پرسپولیس،
:رسانه رسمی ستاد خطاب به طرفداران این ک دا با تاکید بر این که از درگیر شدن با طرفداران سایر نامزدها خودداری کنید؛ اعلام کرد: بی شک حضور گسترده مردم در انتخابات امسال و شیرینی این دستاورد ملی حیف است که بخواهد با این مسائل تلخ شود.
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال

فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال

پکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...
پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود.


» برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...

ید پیامکی:ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309
پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه
قیمت: 59000 تومان

سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال، پکیج طرفداران استقلال دیجیکالا، فروش پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال فروش ویژه پکیج طرفداران استقلال


پکیج طرفداران استقلال
مخصوص طرفداران دو آتیشه استقلال
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب استقلال
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ... ید پیامکی:ارسال کد محصول 08403868 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان سفارش پکیج طرفداران استقلال، جدیدترین پکیج طرفداران استقلال، حراج پکیج طرفداران استقلال
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران پرسپولیس


پکیج طرفداران پرسپولیس
مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم پرسپولیس مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار پرسپولیس است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ... ید پیامکی:ارسال کد محصول 08403867 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان ید پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس مناسب، قیمت پکیج طرفداران پرسپولیس
احتمال دارد پ به خاطر سخاوت و تلاش های خیرخواهانه او شناخته شده است، بنابراین حس می کند که از جشن تولد خودش برای بازگشت به طرفداران استفاده می کند. پس از گسترش دعوت به طرفداران برای شرکت در جشن تولد آینده خود، طرفداران شانس را به یک هدیه دیگر رسیدند و لیست پخش جدید خود را "big chano: 25 & alive" به اشتراک گذاشتند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران پرسپولیسپکیج طرفداران پرسپولیس
مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...پکیج طرفداری تیم پرسپولیس مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار پرسپولیس است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403867 به سامانه 10000309پرداخت آنلاین = تخفیف ویژهقیمت: 59000 تومان ید پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس مناسب، قیمت پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس زیرفی، ادکلن، لیوان و دستبند پرسپولیس
همشهری آنلاین: طرفداران تیم ملی فوتبال پرو در شروع جام جهانی ۲۰۱۸ در مسکو پایتخت روسیه برای ع گرفتن ژست می گیرند.
رکنا: هواپیمای حامل طرفداران تیم ملی فوتبال پرو در جام جهانی زمانی که در حال فرود در فرودگاه شهر تیمومن در سیبری بود به ناگاه پر از دود شد.


قیمت : 59000 تومان


پکیج طرفداران پرسپولیس

مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس

شامل ادکلن،لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس

فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران پرسپولیسپکیج طرفداران پرسپولیس
مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم پرسپولیس مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار پرسپولیس است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403867 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان ید پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس مناسب، قیمت پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس زیرفی،
کانال ید پیامکی و اینترنتی

فروش ویژه پکیج طرفداران پرسپولیس

پکیج طرفداران پرسپولیس
مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ...
پکیج طرفداری تیم پرسپولیس مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار پرسپولیس است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود.


» برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...

ید پیامکی:ارسال کد محصول 08403867 به سامانه 10000309
پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه
قیمت: 59000 تومان

ید پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس مناسب، قیمت پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس زیرفی، ادکلن، لیوان و دستبند پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس، سفارش پکیج طرفداران پرسپولیس، پرسپولیس،
کلیپی از رفتار های زیبای طرفداران در ورزشگاه های جام جهانی را مشاهده کنید.
کانال ید پیامکی و اینترنتی فروش ویژه پکیج طرفداران پرسپولیسپکیج طرفداران پرسپولیس
مخصوص طرفداران دو آتیشه پرسپولیس
شامل ادکلن، لیوان و دستبند تیم محبوب پرسپولیس
فروش ویژه با 35 درصد تخفیف واقعی ... پکیج طرفداری تیم پرسپولیس مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار پرسپولیس است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود. » برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...
ید پیامکی: ارسال کد محصول 08403867 به سامانه 10000309 پرداخت آنلاین = تخفیف ویژه قیمت: 59000 تومان ید پکیج طرفداران پرسپولیس، پکیج طرفداران پرسپولیس مناسب، قیمت پکیج طرفداران پرسپولیس
خبر بد برای طرفداران گیم آو ترونز: آ ین فصل بازی تاج و تخت تنها شش قسمت دارد! خبر بد برای طرفداران گیم آو ترونز: آ ین فصل بازی تاج و تخت تنها شش قسمت دارد! در حالی که همه ی طرفداران سریال گیم آو ترونز (game of thrones) در انتظار آغاز پخش فصل هفتم این سریال محبوب هستند، سازندگان خبری را تایید کرده اند که می تواند یکی از تلخ ترین خبرها برای علاقه مندان چند ساله ی این مجموعه ی تلویزیونی باشد. دیوید بنیاف (david benioff) و دن وایس (dan weiss) به عنوان سازندگان بازی تاج و تخت ، در گفت و گویی که صبح امروز در کنفرانس sxsw با طرفداران و رسانه ها انجام داده اند، به طور رسمی تایید کرده اند که فصل هشتم که فصل نهایی این سریال نیز خواهد بود، تنها در شش قسمت ساخته خواهد شد. بقیه در ادامه مطلب ادامه مطلب
طرفداران تیم الاهلی عربستان به خاطر مصدومیت بازیکن تیمشان به کاپیتان تیم ملی ایران فحاشی د.
طرفداران سال ۲۰۱۵ بیشتر از کجا توییت کرده اند؟
عنوان: negar javaherian
توضیحات کانال: تنها کانال اختصاصی و رسمی نگار جواهریان در تلگرام
کدشامد: ندارد
تعداد ممبر: 1300 +
آی دی کانال: @negarjavaherian لینک کانال: https://telegram.me/negarjavaherianافزودن کانال به تلگرام دسته بندی کانال های پرطرفدار:
#کانال های فارسی #خنده دار و طنز #عاشقانه #آهنگ و موسیقی #آموزشی #آشپزی #نرم افزار و بازی #بانوان #پزشکی و سلامت #تاریخ #خانه و خانواده #خبری #دینی و مذهبی #سرگرمی و تفریحی # #هنرمندان #ورزشی #فوتبال #مد و زیبایی #فروشگاه ها
برچسب ها:
کانال طرفداران نگار جواهریان
لینک کانال طرفداران نگار جواهریان
آی دی کانال طرفداران نگار جواهریان
آدرس کانال طرفداران نگار جواهریان
کانال رسمی طرفداران نگار جواهریان
لینک کانال رسمی طرفداران نگار جواهریان در تلگرام
کانال رسمی طرفداران نگار جواهریان در تلگرام
کانال نگار جواهریان و رامبد جوان
لینک کانال نگار جواهریان و رامبد جوان
آدرس کانال نگار جواهریان و رامبد جوان در تلگرام
کانال تلگرام نگار جواهریان و رامبد جوان
عنوان: imangholami_original
توضیحات کانال: کانال تلگرام اختصاصی ایمان غلامی
کدشامد: ندارد
تعداد ممبر: 1300 +
آی دی کانال:@imangholami_original لینک کانال: https://telegram.me/imangholami_originalافزودن کانال به تلگرام دسته بندی کانال های پرطرفدار:
#کانال های فارسی #خنده دار و طنز #عاشقانه #آهنگ و موسیقی #آموزشی #آشپزی #نرم افزار و بازی #بانوان #پزشکی و سلامت #تاریخ #خانه و خانواده #خبری #دینی و مذهبی #سرگرمی و تفریحی # #هنرمندان #ورزشی #فوتبال #مد و زیبایی #فروشگاه ها
برچسب ها:
کانال طرفداران دو آتیشه ایمان غلامی
لینک کانال طرفداران دو آتیشه ایمان غلامی در تلگرام
کانال طرفداران ایمان غلامی
کانال طرفداران ایمان غلامی در تلگرام
لینک کانال طرفداران ایمان غلامی
کانال تلگرام طرفداران ایمان غلامی
لینک کانال و پیج اینستاگرام اصلی ایمان غلامی
لینک پیج رسمی ایمان غلامی در اینستاگرام
همزمان با واپسین تبلیغات طرفداران ابراهیم رئیسی و ، دوربین «تابناک» به میان طرفداران این دو ک دا رفت و ایشان را در یک چالشی جدی قرار داد. از طرفداران رئیسی خواسته شد تا خبرنگار تابناک را به عنوان یک طرفدار فرضی متقاعد نمایند تا به رئیسی رای دهدو از طرفداران نیز خواسته تا خبرنگار تابناک را به عنوان یک طرفدار فرضی رئیسی متقاعد نمایند تا به رای دهد. همچنین از دو گروه خواسته شد خبرنگار تابناک را به عنوان یک صاحب رای خا تری که انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارد و تصور می کند همه ت یک ماهیت دارند، متقاعد نمایند تا در انتخابات شرکت کنند. واکنش ها در مقابل این چالش را تماشا می کنید.
پکیج طرفداران استقلالپکیج طرفداری تیم استقلال مجموعه ای از ادکلن، لیوان و دستبند با طرح تیم پر طرفدار استقلال است که انحصارا برای این تیم طراحی شده که ادکلن این مجموعه ارائه ای از کمپانی نام آشنای سپیل بوده و لیوان و دستبند آن با کیفیتی فوق العاده به طرفداران این تیم عرضه می شود.
برای اطلاعات بیشتر و ید، روی لینک زیر کلیک کنید و وارد فروشگاه اصلی شویدلینک ید
دادگاهی در فرانسه هفت نفر از طرفداران دو گروه «پ ی د» و حزب کارگران کردستان را به اتهام حمله به کنسولگری ترکیه به حبس محکوم کرد.
امروز آ ین هفته از رقابت های فصل هلند د رحالی برگزار می شود که ملی پوش ایرانی آلکمار در ورزشگاه خانگی با طرفداران وداع خواهد کرد.
طبق هماهنگی صورت گرفته طرفداران این تیم با سهمیه چهار هزار نفره قادر به حضور در یوم محمد بن زاید خواهند بود.
پس از باخت استقلال تهران به پارس جنوبی جم طرفداران تیم آبی پوش پایتخت واکنش تندی به مسئولان این تیم نشان دادند.