کجاست شعر مولانا

ای باد ، از آن بهار خبر ده که تا کجاست
یده زان نگار خبر ده که تا کجاست

گر هیچ در رهی گذرانش رسیده ای
یک ره از آن سوار خبر ده که تا کجاست

من همچو گل بسوختم از آفتاب غم
آن سرو سایه دار خبر ده که تا کجاست

من ز آب دیده شربت غم نوش می کنم
آن لعل خوشگوار خبر ده که تا کجاست

خونم ز غم چو نافه بماند اندرون پوست
آن زلف مشکبار خبر ده که تا کجاست

جانم چو سرمه سوده شد از سنگ آرزو
آن چشم پر خمار خبر ده که تا کجاست

ای پیک تیز رو برو ، آن یار را بپرس
کز من برفت یار ، خبر ده که تا کجاست

ای مرغ نامه بر ، پر تو گر نوشته شد
باز آی زینهار خبر ده که تا کجاست

خسرو که این حدیث ز یاری شنیده ای
بر پر ، وزان دیار خبر ده که تا کجاست

خسرو دهلوی
" باغ جهان پرگلست فرصت چیدن کجاست
دشت و چمن سبز سبز بال پ کجاست
دوست صلا می زند همت دیدار کو
کعبه ز ما دور نیست پای دویدن کجاست
عالم از او پر صداست گوش تو بیگانه است
در همه جا نقش اوست قدرت دیدن کجاست
مدرسه عشق را نعمت هست
ای دل مکتب گریز میل شنیدن کجاست
دانه ی ذوق و هنر در دل ما کاشتند
لیک به فصل خزان شوق دمیدن کجاست
یار فروشد به جان گلشن فردوس را
بی دان را بگو ذوق یدن کجاست
ناله ی جانسو هست خلوت دلخواه نیست
لرزش اشک مرا جای چکیدن کجاست
پیر شدی شوق وصل از دل سکن گریخت
ای دل بی انتظار حال تپیدن کجاست

از من مپرس صبر نمایان من کجاست خود دیده ای که چاک گریبان من کجاست
با این دهان خون شده حال جواب نیست از مشت او بپرس که دندان من کجاست
ای دست بی نمک ! که وبالی به گردنم از او سراغ کن که نمکدان من کجاست
ای چشم تر ! به نامه ی اشک روان بپرس از روی من، که پس لب خندان من کجاست
زین ره ن گردنه فرسا دلم گرفت یا رب وش قافله گردان من کجاست
انگشترم، ولی به کف دیو رفته ام یاران ! نشان دهید سلیمان من کجاست
بیمار شد دلم ز غم بیشمار دهر ساقی کجاست ؟ شیشه ی درمان من کجاست ؟
بهتر که سر به گوشه ی مستی فرو برم آن آستین گریه ی پنهان من کجاست ؟
شاعر: حسین جنتی

****
با تشکر از دوست عزیز:
мдjid ××آریایــــــــیها××
پانزده شهریور 96 مولانا همسر ی مسلمان شده اش کراخاتون شمس تبریزی ودختر خوانده مولانا کیمیا محرکین مولانا سلطان ولد - علاالدین - فاطمه فرزندان او صلاح الدین زر کوب ، حسام الدین چلبی نویسندگان اشعار مولانا فریب خوردگان حلقه : گل کویر - یستوس-بیبرس
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا موعد دیدار کجاست هر که آمد به جهان نقش دارد در ابات بگویید که هشیار کجاست آن است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست
چون بگذرد خیال تو در کوی ها پای دل به در آید که جان کجاست .."مولانا"
پس از انتصاب حمید مولانا به عنوان مشاور ، نام وی برای نخستین بار در بودجه سال ۱۳۸۷ ذکر و ردیف بودجه برای او در نظر گرفته شد. این بودجه در آن سال به مبلغ ۳۳۷ میلیون تومان تحت عنوان «بنیاد فرهنگی مولانا» به حمید مولانا پرداخت شد. این مبلغ (۳۳۷ میلیون تومان) عینا در بودجه سال ۱۳۸۸ قید شد.
از من مپرس صبرِ نمایانِ من کجاست،
خود دیده ای که چاکِ گریبانِ من کجاست! با این دهانِ خون شده حالِ جواب نیست،
از مُشتِ او بپرس که دندانِ من کجاست! ای دستِ بی نمک! که وبالی به گردنم!
از او سراغ کن که نمکدانِ من کجاست! ای چشمِ تر! به نامه ی اشکِ روان بپرس،
_ از روی من _ که پس لبِ خندانِ من کجاست؟ زین ره نِ گردنه فرسا دلم گرفت
یارب! وشِ قافله گردانِ من کجاست؟! انگشترم، ولی به کفِ دیو رفته ام
یاران! نشان دهید سلیمانِ من کجاست؟ بیمار شد دلم ز غمِ بیشمارِ دهر
ساقی کجاست؟ شیشه ی درمانِ من کجاست؟ بهتر که سر به گوشه ی مستی فرو برم،
آن آستینِ گریه ی پنهانِ من کجاست؟! حسین جنتی
by cristina otero ,
مادر به کجاست ؟ آیت عشق کجاست؟
آن مونس و همدم و مه و مهر کجاست؟
آن که کنارش آتشم خاموش است
آن من و گلستان پر شعر کجاست
#گیتی_رسائی
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ مدرک دیپلمم اینجاست ولی کار کجاست؟ هر کجایی که من مدرک خود را بردم پاسخ این بود که یک پارتی پولدار کجاست؟ روز و شب هر چه دویدم پی همسر گفتند از برای چو تویی همسر و غمخوار کجاست؟ پدر دختره تا دید مرا با فریاد گفت اوٌل تو بگو درهم و دینار کجاست؟ خانه در جردن و شمران چه داری بچه؟ پست و عنوان و یا حجره و انبار کجاست؟ ست الماس و گلوبند زمرد که به آن د دختر من ف در انظار کجاست؟ یک عدد بنز مدل 98 دو در تا کند فیس در آن در بر اغیار کجاست؟ اعتیاد ار که نداری و سلامت هستی برگی پاکی ژن از و بهیار کجاست؟ هر چه فریاد زدم حرف مرا نشنید که به دادم برسد؟ گوش بد ار کجاست؟ نیست چون بهر جوان عیب اکنون حمٌالم توی میدان م باربری، بار کجاست؟ مدرک دیپلم خود را بفروشم به دو پول ایهالناس بگویید یدار کجاست؟
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست ژولیده نیشابوری
بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست ؟! سوال بی پاسخ مولانا . پ.ن:البته ما که نداریم شمایی که دارین خوشبختیتون روزافزون و عشقشون پایدار .پ.ن:تف به ریا ، من جواب سوال مولانا رو میدونم ، وقتی تو صف دستشویی نفر ا هستی و اون بیشعوری که اون تو مونده تازه داره به ایندش فک میکنه و نقشه میکشه .پ.ن: شرمنده داداش ناراحت که نشدی همچین قیاسی مولی جون ؟! خیلی مخلصیم
اینم متن ترانه ی دنگ شو که ملت دارند سرچ می کنند ! گذاشتم که راحت دسترسی داشته باشید بهش ... توی این دنیا ظاهرا جای رسیدن نیست ... وقتی میمریم ، می رسیم ... در این تلاطم بودن، به پای لحظه دویدن کجاست جای رسیدن؟ کجاست جای رسیدن؟ کجاست منزل لیلی؟ کجاست راحت مجنون؟ بس است قصه شنیدن... کجاست جای رسیدن؟ در این سیاهه شبها ش ته واژه به لبها خدای شعر دمیدن! کجاست جای رسیدن؟ ا ز این دیار فراری، از آن قرار گریزان ش ت پای رمیدن، کجاست جای رسیدن؟ به بغض اسم تو خون شد ز زخم بوسه ب برای بوسه چشیدن کجاست جای رسیدن؟ به راه روشن و پاکت، تنم نشست به خاکت نگو کم است خزیدن، کجاست جای رسیدن؟
این زمان یارب مه محمل نشین من کجاست؟آرزو بخش دل اندوهگین من کجاست؟ جانم از غم بر لب آمد، آه از این غم، چون کنم؟باعث خوشحالی جان غمین من کجاست؟ ای صبا یاری نما اشک نیاز من ببینرنجه شو بنگر که یار نازنین من کجاست؟ دور از آن آشوب جان و دل ، دگر صبرم نماندآفت صبر و دل و آشوب دین من کجاست؟ محنت و اندوه هجران کشت چون وحشی مرامایهٔ عیش دل اندوهگین من کجاست...؟ » گزیده اشعار » غزلیات
کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟ خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟ کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟ کاهگل ها عطر دفترهای کاهی داشتند خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟ کو دبستان؟ کو کلاس درس؟ کو آن نیمکت؟ همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟ باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟ سطر سطر سیب های " آب" دار من کجاست؟ آتش پیراهنت مانده ست در من سالها ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟ مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟ درس سارا، درس شیرین انار من کجاست؟ رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟ پس چه خط میزند مشق شبم را بعد از این؟ پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟ ثلث اول آشنایی، ثلث دوم دوستی ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟ باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه! خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟ کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزها خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟ تقدیم به همه بچه مدرسه های قدیمی @daheh60مگر نه فصل بهار آمده، بهار کجاست؟
بهار ماست گل روی یار، یار کجاست؟
دل پیاده ام از پا فتاد و رفت ز دست
ندیدم عاقبت، آن یار تک سوار کجاست؟
زمانه در دل تیره حبس شده
مهی که می دمد از قلب شام تار کجاست؟
نوشته افضل اعمال انتظار فرج
زهی حدیث، ولی مرد انتظار کجاست؟
به بی قراری دل های بی قرار قسم
قرار این همه دل های بی قرار کجاست؟
یگانه ساقی لب تشنگان جام وصال
شفای زخم جگرهای داغدار کجاست؟
به برگ برگ شقایق نوشته این مصراع
که باغبان گلستان روزگار کجاست؟
مگر که چهره گذارم به پای زائر او
خدای من! حرم ابن مهزیار کجاست؟
امید گمشده اهل بیت! رخ بگشا
بگو که مادر سادات را مزار کجاست؟
خزان گرفته تمام وجود "میثم" را
گلی که عالمی از او شود بهار کجاست؟
.
.
اللهم عجل لولیک الفرج
سال خوبی داشته باشید...:)❤
دل نمی گیرد قرار آرامش جانم کجاست
صبر شد بیرون ز، کف ان ماه تابانم کجاست
گشته ویران خانه دل چشم گرید روز وشب
صاحب آن خانه کو شمع شبستانم کجاست
می روم من کو ،بکو شاید نشان یابم ز، او
خسته ی کویش منم سودای پنهانم کجاست
گر ،زند صد طعنه برمن خار وسنگ کوهسار
می روم سویش پریشان راحت جانم کجاست
آب چشمم خشک مژ گان شد سپید از هجر او
ویران گشت وآ وای پریشانم کجاست
سر ،دل را گر به کلک آورده ام منعم مکن
راز دل سر بسته گویم ماه تابانم کجاست
صدیقه اژ ه ای
دیوان گلشن سحر
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟
هر که آمد به جهان نقش دارد در ابات بگویید که هشیار کجاست؟
آن است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست؟
بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟
عقل دیوانه شد؟ آن سلسلۀ مشکین کو دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟
حافظ! از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟
http://ashwood.ir/wp-content/uploads/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ba-10.jpg
مرا زمان فراقت در این زمانه کجاستغریق موج بلا را یکی کرانه کجاست
به شهر تیره ی چشمم ستاره ای ند میدفروغ ماه منیری! دراین شبانه کجاست
ی ز رشته ی الفت کرشمه ای نگشو یده ای که بخواند دلی ترانه کجاست
غریب شهر و دیارم پر از غبار سفرقلندران زمین را نشان خانه کجاست
بخوان به قله ی باور گشاده بال مرابگو پرنده ی شب را که آشیانه کجاست
زبان عشق تو با من کلام شعله و شمعسخن ز حلقه ی موی وز دام و دانه کجاست
شنو روایت ما را ز چشم خیس تبرحدیث خسرو شیرین درین فسانه کجاست
هوای کوی تو دارد دلم چوباد سحرنشان آنکه بسویت شوم روانه کجاست
بگو ی که بمیرد چو "هامن" ازغم عشقدوباره روید و از نو زند جوانه کجاست
محمد اکبری کوچ رایی (هامن)
ای نسیمِ سحر آرامگَهِ یار کجاست.... منزِلِ آن مَهِ عاشق کُشِ عَیار کجاست.... شَبِ تار است و رَهِ وادیِ ایمِن در پیش... آتَشِ طور کجا...موعِدِ دیدار کجاست... هَر سَرِ موی مَرا با تو هزاران کار است... ما کُجاییم و ملامت گَرِ بی کار کجاست... بازپُرسید زِ گیسوی شِکَن در شِکَنَش...؛ کاین دِلِ غَمزَده سرگشته گِرفتارِ کُجاست... عقل ، دیوانه شد از سلسله ی مشکین کو... دل زِ ما گوشه گرفت...ابروی دِلدار کجاست... ساقی و مطرب و مِی ، جُمله مُهَیاست ولی...؛ عِیشِ بی یار ، مُهَیا نشود...یار کجاست.... حافظ از بادِ خزان در چَمَنِ دَهر ، مَرَنج... فکرِ مَعقول بِفرما...گلِ بی خار کجاست... حافظِ
تحقیق در مورد مولانا تحقیق در مورد مولانا جلال الدین محمد بلخی ( مولوی) جلال الدین محمد، که با عناوین « خداوندگار»، « مولانا»، « مولوی»، « ملای روم» و گاه با تخلص « خاموش» در میان پارسی زبانان شهرت یافته، یکی از شگفتیهای تبار انسانی است. از عنوان های او، « خداوندگار» و « مولانا» در زمان حیاتش رواج داشته و «مولوی» در قرن ها بعد و شاید نخستین بار در قرن هشتم یا نهم در مورد او به کار رفته است. مولانا در ششم ربیع الاول ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟
آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست
باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست
سفره رنگین و خدا چشم به راه ست
تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست
بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست
مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید
سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست
ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار
تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست
حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد
در و دیوار زند داد یدار کجاست
آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور
گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست
من ژولیده به آوای جلی می گویم
آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست
ژولیده نیشابوری
با سلام خدمت اعضای محترم گروه
طاعات و عبادات همگی قبول حق
تحقیق و بررسی در مورد زندگی حضرت مولانا 64 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 65 مقدمه : زندگی حضرت مولانا اسم اصلی مولانا محمد جلال الدین است. مولانا و رومی هم نام هائی است که بعداً به او داده شده است. اسم مولانا که به معنی مولا و آقاست در زمان جوانی او هنگامی که در قونیه به تدریس مشغل بود به او داده شده است. اوائل، این اسم از طرف شمس الدین تبریزی و سلطان ولد و انی که مولانا را دوست داشتند مورد استفاده قرار گرفته و بعدها به صورت عادت به عنوان سمبلیک به جای اس ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
با توام ای ماه ،چشم و ابرویت کجاست ؟
باد می آید به سویت، گیسویت ، کجاست؟

آن تبسّم های شیرین، آن نگاه آتشین
آن همه نازک خیالی های ابرویت ،کجاست؟

بعد از این ، در زیر بالم ، لانه دارد آسمان
راستی ای آسمان ، خیل پرستویت کجاست؟

ناگهان در کوچه های دل ، ی فریاد زد
وعده گاه دوستی ، انفاس شب بویت ،کجاست؟

زخم دارم ، بی شمار از دوستانی ، ناشکیب
ای رفیق مانده در دل، نوشدارویت ،کجاست؟

گفتم امشب تا سحر ، خاموش باشم، ماه گفتذکرلاحول و لایت ، بانگ هوهو یت ،کجاست؟

دکلمه با صدای رضا پیربادیان
اگر درختم ...... کجاست ، لانه ی کلاغی پیر ....... بر شاخسارم ...... اگر ابرم ....... کجاست ، قطره ای باران....... از من ...... بر تن خشک گلبرگی ....... اگر بادم...... کجاست ، از من نسیمی ملایم....... بر رخسار شبنمی ....... در صبح زیبایی ....... اگر رودم ...... کجاست ، بانگ و جوشم ........ ناله و وشم ...... اگر دریایم....... کجاست ، کف آلوده مواجم ...... که بر ساحل بپاشم ....... ***** کیستم من ؟...... چیستم من ؟...... فتاده ام....... بسان ص ه ای شاید..... ت وبی روح ..... در دامان کوهی ..... به امید فرهادی ...... تا بر من پتک زند...... به عشق شیرینی...... بهرام ی
اگر درختم کجاست ، لانه ی کلاغی پیر بر شاخسارم اگر ابرم کجاست ، قطره ای باران از من بر تن خشک گلبرگی اگر بادم کجاست ، از من نسیمی ملایم بر رخسار شبنمی در صبح زیبایی اگر رودم کجاست ، بانگ و جوشم ناله و وشم اگر دریایم کجاست ، کف آلوده مواجم که بر ساحل بپاشم کیستم من ؟ چیستم من ؟ فتاده ام بسان ص ه ای شاید ت وبی روح در دامان کوهی به امید فرهادی تا بر من پتک زند به عشق شیرینی. بهرام ی
حال من حال کفتر جلدیست گم شده در هیاهوی شهر خانه کجاست؟ دانه کجاست؟ آنکه آب می دهد کجاست؟
#الف_ر
آهنگ جدید yarta با نام یار کجاست

new song by yarta called yar kojast yarta - یار کجاست آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست new yarta – yar kojast آهنگ یار کجاست yarta با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ همراه با متن آهنگ یار کجاست خواننده: yarta new new yarta new yarta yar kojast new song new song by yarta called yar kojast new song yarta yar kojast yar kojastyar kojast by yarta yar kojast new song by yarta yar kojast new song yartayarta yarta yar kojast آهنگ آهنگ جدید 128 yarta به نام یار کجاست 320 yarta به نام یار کجاست آهنگ آهنگ yarta آهنگ yarta به نام یار کجاست آهنگ yarta یار کجاست آهنگ جدید آهنگ جدید yarta آهنگ جدید yarta به نام yar kojast آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست آهنگ جدید yarta یار کجاست آهنگ جدید ایرانی آهنگ یار کجاست آهنگ یار کجاست yarta تیتراژ تیتراژ سریال تیتراژ سریال شهرزاد کد پیشواز آهنگ های yarta کد وبلاگ yarta به نام یار کجاست متن آهنگ یار کجاست متن آهنگ یار کجاست yarta یار کجاست یار کجاست آهنگ yarta آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست - آهنگ جدید, ویدئو ... › موزیک ها › تک آهنگ 26 mins ago - %image_alt%. آهنگ جدید yarta بنام یار کجاست با بالاترین کیفیت ... برای این آهنگ از سایت اپرا موزیک به ادامه مطلب مراجعه کنید … آهنگ جدید یار کجاست از yarta با متن آهنگ - جدیدترین آهنگ های ... › اف سی موزیک 56 mins ago - آهنگ جدید یار کجاست از yarta با متن آهنگ - جدیدترین آهنگ های yarta - آهنگ جدید yarta با نام یار کجاست. آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست / -آهنگ-جدید-yarta-به-نام-یار-کجاست/ آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست با دو کیفیت 128 و 320 new by yarta yar kojast. آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست - ایران ریمی › صفحه اصلی › تک آهنگ oct 7, 2017 - آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست new by yarta called yar kojast متنآهنگ جدید yarta بنام یار کجاست. آهنگ جدید yarta بنام یار کجاست - پیپ نیوز
آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست متن ترانه yarta یار کجاست پخش آنلاین ... از yarta, یار کجاست, یار کجاست ازyarta, یار کجاست با صدای yarta
آنکه بی باده کند جان مرا مست، کجاست؟ و آنکه بیرون کند از جان و دلم دست، کجاست؟ و آنکه سوگند خورم ، جز به سر او نخورم و آنکه سوگند به ام اش ت، کجاست؟ و آنکه جانها به سحر نعره نند از او و آنکه ما را غمش از جای ببردست، کجاست؟ پ ن: و میم اولِ تو یعنی که سالهاست منتظری و چه جاهلانه ما به انتظار تو نشسته ایم...
چند سالی بود که مولانا می خواندم به خصوص دیوان شمس اما چند مدت پیش بود که احساس دیگه زیادی تحت تاثیر این اشعار قرار می گیرم و بعد از خواندن یک غزل ح خاصی به من دست میده. این بود که تصمیم گرفتم که چند مدت خواندن مولانا را رها کنم و رها ... اما امروز در وبلاگ یکی از دوستان بیتی از زیباترین و تاثیرگذارترین اشعار مولانا را که خوانده بودم، دیدم: والله که شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی کوه و بیابانم آرزوست انگار آتشی در نهادم روشن شد و چند ثانیه توی شُک بودم و فهمیدم که اصلا این مولانا و اشعارش است که هر ی را تحت تاثیر قرار می دهد و خطابش به درون انسان است واین احتمالا یک فرآیند عادی است. از این پس خواندن دیوان شمس را رها نخواهم کرد.

پ.ن: مولانا تو را دوست دارم نه بخاطر خودت یا اشعارت به دلیل دیگر دوستت دارم!
ما اصلا هوایمان ، این هوا ها نبود . خوش بودیم در خوشی خُرد خود . بی هوا آمد " گفت مگر ز لعل من نداری بوسه آرزو ؟ " آتشی بر من انداخت و رفت .
القصه آن که گذشت و ما هم آرزویی کردیم . طلبی بردیم به سر کوی اش ...بالا ه ما هم جوان بودیم و اهل بزم ... اهل بزم بودیم ، اما اهل شرم هم ...می خواهم بگویم ما همان یک دانه را هم که طلبیدیم ، با سر ِ افکنده طلبیدیم و با دلِ پر شرم ...لیک ، نبخشیدی ما را ...
ما که مولانا نبودیم . شور و شوق مولانا را داشتیم ، اما کجا بخت یار بوده با ما ، که این جا یار شود ؟؟
ما هنوز اندر خم یک کوچه بودیم که شنیدیم مولانا نوشته " یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی // شاگرد که بودی که چنین ی ؟؟ "
ما حتی رهی هم نبودیم ، که چشممان به راه اجابت وعده باشد ... ما حتی رهی هم نبودیم که به امیدی بسُراییم " داده پیغام که یک بوسه تو را بخشم لیک // آنکه قانع شود از بوسه به پیغام کجاست ؟؟ " از تو چه پنهان ما ... خود حافظ بودیم . خودِ خودِ حافظ ! آنجا که نوشته است :
" به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند
که بوسه ی تو رخ ماه را بیالاید ... "
که بوسه ی تو ... رخ ماه ...
آه ... . . .
استثنائن این بار متن(که خود شعری ست بی پایان)
گویند:پس از غایب شدن شمس،بارها به دروغ خبر رویت او را به مولانا می دادند و آن حضرت هدیتی می کرد.
روزی ی در جلسه ی درس مولانا وارد آمد و باز خبر از دیدار شمس داد.
جلال الدّین که دیگر چیزی برایش باقی نمانده بود،این بار قبای ارزشمند خود را به او عطا کرد.
در همین لحظه یکی از شاگردانش به اعتراض برخاست و بر سادگی مولانا آشفت و گفت:خود می دانی که این اخبار دروغ است،چرا خلعت به دروغ می دهی؟
مولانا فرمود:"آن ها را به سبب دروغشان دادم،چون راست گفتی،جان دادمی."

خانه دوست کجاست؟ دوست کجاست؟ آن که هر لحظه مرا می خواند... نفسِ بادِ صبا یا که عطرِ گلِ سرخ، زردیِ برگِ خزان، دعویِ سبزیِ اوست، دوست آیا سبز است؟ یا که نقاشیِ پُر عاطفه و رنگِ خداست؟ خانه دوست کجاست؟ دوست کجاست؟ گوش دارید....به هوش! شامه هایِ دلِ خود تیز کنید، بوی عطرِ خودِ اوست... پشت دریاها؟...نه! روی شن زارِ تنِ ساحل ها؟...نه،نه! دوست در مغربِ خورشیدِ تمامِ دلهاست... خانهِ او آنجاست. پشتِ بارانِ بهاری و تنِ خسته یِ عشق، دوست پنهان شده است...! عشق کو؟ ...خانهِ دوست که نه... دوست کجاست؟

# شاعر: حامد عباسی عبدلی #
# دوست کجاست # رنگ خدا # خانه کجاست # خانه عشق # عشق کجاست #

دیگهای قیمه تان به بارقیمت و مقامتان کجاست؟جوشتان، قیامتان، تان کجاست؟
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا موعد دیدار کجاست
می گویند:روزی مولانا ،شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد.
شمس به خانه ی جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسائل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو خوارهستی؟! شمس پاسخ داد: بلی. مولانا: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم!! ـ حال که فهمیدی برای من مهیا کن. ـ در این موقع شب ، از کجا گیر بیاورم؟! ـ به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. - با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. ادامه مطلب
مولانا با بازی لیوناردو دی کاپریو مولانا با بازی دی کاپریو ساخته میشود نامه نویس «گلادیاتور» از ساخت زندگی «مولانا جلال الدین محمد بلخی» شاعر و عارف ایرانی در سینمای هالیوود خبر داد. به گزارش ایسنا، «دیوید فرانزونی» نامه نویس برنده اسکاری که آثاری چون «گلادیاتور» را در کارنامه اش دارد، قرار است متن ی را براساس داستان زندگی «مولوی» شاعر، فیلسوف و عارف مسلمان ایرانی را به نگارش درآورد. مولانا با بازی لیوناردو دی کاپریو sstarv آنونس مولانا با بازی دی کاپریو اس استاروی مولانا هالیوودی مولانای دی کاپریو
مدیراجرایی همایش بین المللی شمس و مولانا گفت:سومین همایش بین المللی شمس و مولانا با حضور شمس و مولانا پژوهان داخلی و خارجی در خوی برگزار می شود.
برچسب ها:شعر زیبا,شعر خواندنی,شعر کهن,شعر 95,شعربزرگان,شعر جدید,اشعار
مجید معارف وند,شعرمجید معارف وند ,مجید معارف وند
دارد به نیم می رسد این شب، کجاست پس؟ جان در پیِ درآمدن این لب کجاست پس؟ سرمایِ دی گرفته تن و خانه یِ مرا خشکم زده است، شعله ای از تب کجاست پس؟ من گشته ام تمامِ جهان را و راه ها بن بست بوده اند مرتّب، کجاست پس؟ کهنه کتابِ زندگی ام شد ورق ورق یک لب برایِ خواندنِ مطلب، کجاست پس؟ از استخوان دوباره تراشیده ام قلم خون در رگم که نیست، مرکّب کجاست پس؟ راهِ مرا به چوبِ فلک کرده ای عوض برگشته ام به حلقه یِ مکتب، کجاست پس؟ یک چایِ تلخِ عاشقیِ تازه رویِ میز شیرین شوکرانِ لبالب کجاست پس؟ جز عشق نیست در وصیت نامه ام، فقط... نه! بگذریم، پیکِ مقرّب کجاست پس؟  من گوش بوده ام همه تن خنده را ولی یک شانه وقفِ گریه مخاطب کجاست پس؟ مجید معارف وندبرچسب ها:شعر زیبا,شعر خواندنی,شعر کهن,شعر 95,شعربزرگان,شعر جدید,اشعار
مجید معارف وند,شعرمجید معارف وند ,مجید معارف وند
پاو وینت مختصری از زندگینامه مولانا
پاو وینت بسیار زیبا از مختصری از زندگینامه مولانا در 29 اسلاید قابل ویرایش
مشخصات فایل
تعداد صفحات29حجم4 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxدسته بندیمعماری و شهرسازی
توضیحات کامل
پاو وینت بسیار زیبا از مختصری از زندگینامه مولانا در 29 اسلاید قابل ویرایش توضیحات جامع و کامل در 29 اسلاید زیبا پشتیبانی پیامکی و تخصصی : 09191809834 فهرست مطالب :

تصویرمولانا جلال الدین محمد بلخی

زندگینامه

توقف سه روزه در بغداد

جوانی مولانا

شهرت بی مانند مولوی

شمس الدین محمد تبریزی

ملاقات مولانا با شمس

بازگشت مولانا به سال 644

آشنایی با صلاح الدین زرکوب

آشنایی با حسام الدین چلپی

مرگ مولانا

آثار مولانا

آثار منظوم

آثار منثور
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و
موزیک جدید yarta به نام یار کجاست

new song by yarta called yar kojast yarta - یار کجاست آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست new yarta – yar kojast آهنگ یار کجاست yarta با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ همراه با متن آهنگ یار کجاست خواننده: yarta new new yarta new yarta yar kojast new song new song by yarta called yar kojast new song yarta yar kojast yar kojastyar kojast by yarta yar kojast new song by yarta yar kojast new song yartayarta yarta yar kojast آهنگ آهنگ جدید 128 yarta به نام یار کجاست 320 yarta به نام یار کجاست آهنگ آهنگ yarta آهنگ yarta به نام یار کجاست آهنگ yarta یار کجاست آهنگ جدید آهنگ جدید yarta آهنگ جدید yarta به نام yar kojast آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست آهنگ جدید yarta یار کجاست آهنگ جدید ایرانی آهنگ یار کجاست آهنگ یار کجاست yarta تیتراژ تیتراژ سریال تیتراژ سریال شهرزاد کد پیشواز آهنگ های yarta کد وبلاگ yarta به نام یار کجاست متن آهنگ یار کجاست متن آهنگ یار کجاست yarta یار کجاست یار کجاست آهنگ yarta آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست / -آهنگ-جدید-yarta-به-نام-یار-کجاست/ آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست با دو کیفیت 128 و 320 new by yarta yar kojast. آهنگ جدید یار کجاست از yarta با متن آهنگ - جدیدترین آهنگ های ... › اف سی موزیک 1 hour ago - آهنگ جدید یار کجاست از yarta با متن آهنگ - جدیدترین آهنگ های yarta - آهنگ جدید yarta با نام یار کجاست. آهنگ جدید yarta به نام یار کجاست - آهنگ جدید, ویدئو ... › موزیک ها › تک آهنگ 32 mins ago - %image_alt%. آهنگ جدید yarta بنام یار کجاست با بالاترین کیفیت ... برای این آهنگ از سایت اپراموزیک به ادامه مطلب مراجعه کنید … آهنگ جدید yarta بنام یار کجاست - گالا موزیک / -آهنگ-جدید-yarta-بنام-یار-کجاست/ آهنگ جدید yarta بنام یار کجاست new song by yarta called yar kojast آهنگ یار کجاست باصدای yarta از سایت گالا موزیک. یار کجاست با صدای yarta - تهران موزیک /یار-کجاست-با-صدای-yarta/ آهنگ جدید yarta بنام یار کجاست. new yarta – yar kojast · آهنگ. 258. : 17,604 دسته بندی : آهنگ جدید تاریخ : ۱۳ مهر, ۱۳۹۶ ..
وطن از وطن از این سرایی که نمی دانم کجاست می روم، اما به جایی که نمی دانم کجاست پشت سر هرقدر می بینم، نمی بینم شب است می روم تا روشنایی که نمی دانم کجاست قایقی بی ناخدا هرچند هستم، نیستم ناامید از آن خ که نمی دانم کجاست

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پاو وینت زندگینامه و آثار جلال الدین محمد بلخی
پاو وینت زندگینامه و آثار جلال الدین محمد بلخی مولانا در 79 اسلاید قابل ویرایش
مشخصات فایل
تعداد صفحات79حجم0 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxدسته بندیمعماری و شهرسازی
توضیحات کامل
پاو وینت زندگینامه و آثار جلال الدین محمد بلخی مولانا در 79 اسلاید قابل ویرایش توضیحات جامع و کامل در 79 اسلاید زیبا پشتیبانی پیامکی و تخصصی : 09191809834 فهرست مطالب :

زندگی نامه

مولانا و خانواده او

موقعیت خانواده و اجتماع در زمان رشد مولانا

وصیت

پدر مولانا

جوانی مولانا

مولوی، پیونددهندهٔ ملت ها

مؤمنه خاتون

پیشینه

سند دیگری درباره وجود مقبره ی شمس در خوی

شمس تبریزی و مولوی

یکی بود ، یکی نبود

شمس تبریزی

مزار شمس تبریزی

شمس تبریزی

پیوستن شمس تبریزی به مولانا

غیبت موقت شمس تبریزی

غیبت دائم شمس تبریزی

شی مولانا

مولانا و صلاح الدین زرکوب

مولانا و حسام الدین چلبی

درگذشت مولانا

آثار

آثار منظوم; مثنوی معنوی

دیوان شمس تبریزی

رباعیات

آثار منثور

مولوی و عارفان پیشین

نظریات معرفت شناختی مولوی

سال جهانی مولانا

مولانا در ایالات متحده

روی دادهای سال مولانا

آثار درباره مولانا و اشعار او
توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و
همه ساله آیین بزرگداشت مولانا طی 10 روز در شهر قونیه برگزار می شود. جشنواره " شب وصلت" که 10 روز ادامه دارد و با "شب عروس" در سالگرد درگذشت مولانا خاتمه می یابد.
مدیر عامل تولیت شمس تبریزی گفت:سومین همایش بین المللی شمس و مولانا با حضور شمس و مولانا پژوهان داخلی و خارجی در خوی برگزار می شود.