کتاب مدیریت جامع حوزه های آبخیز توسط انتشارات تهران به چاپ رسید

برنامه ریزی مدیریت جامع آبخیز یک فرایند برنامه ریزی جامع مدیریت چند جانبه است. تمام افرادی که در زمینة آبخیز دارای سود و منفعت[1] هستند را شامل می شود. این افراد با هم به­صورت یک گروه به­طور مشترک برای شناسایی مشکلات و منابع مورد توجه در آبخیز و نیز توسعه و اجرای یک برنامه آبخیزداری با راه حل هایی که پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به همراه داشته باشد، کار می کنند. برای اینکه مدیریت جامع آبخیز مؤثر باشد، طرح ها باید در چارچوبی که تصویری از آبخیز، اصول، فرایندها، اه و نتایج مورد انتظار را نمایش دهد، توسعه یابد. به­منظور اطمینان از پیشبرد فرایندها، باید تعریف مشخصی از مراحل اجرایی و شرح مفصل از نیازها که وابسته به مقررات و سیاست خاص و تمام آنچه که یک ضرورت است برای یک برنامه مدیریت جامع آبخیز ارائه شود. بنابراین کلید پذیرش مؤثر فرایند برنامه ریزی مدیریت جامع آبخیز، داشتن یک مقررات قوی در محل با حمایت ت در تمام سطوح فرآیند است. مدیریت جامع آبخیز بیانگر این است که هیچ چیز به صورت انفرادی اتفاق نمی افتد و با روابط و استقلال درونی که وجود دارد، یک رویکرد جامع درون مداری برای ملاحظه عامل­های مؤثر منابع آب در یک آبخیز باید به­طور روشن توجه و درک شود. مدیریت جامع آبخیز برای توسعه پایدار (رویکرد کل گرا[2]) از طریق ایجاد تعادل توسعه با حفاظت زمین، آب، پوشش گیاهی و جانوران موجود در آبخیز ضروری است. مدیریت جامع حوزه آبخیز شامل راه حل­هایی است که عملکرد زیست بوم را دچار مشکل نمی­کند و تمام افراد ذینفع را با هم برای تصمیم­گیری جمعی برای توسعه یک برنامه آبخیز که جامع­نگری بوم­شناختی را مطمئن سازد کنار هم جمع می­کند. این کتاب در فصل به شرح زیر برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، علاقمندان و محققان ارجمند تالیف شده است: فصل اول :مبانی و مفاهیم مدیریت جامع آبخیز فصل دوم:نگرشی بر مدیریت سامانهی فصل سوم:آبخیزداری، مسائل و مشکلات فصل چهارم:مفهوم استفاده چندمنظوره در آبخیزداری فصل پنجمبرنامه ریزی و ارزی در آبخیزداری فصل ششم:ارزی پایداری حوزه آبخیز فصل هفتم:آبخیزداری با استفاده از برنامه ریزی خطی فصل هشتم:کاربرد gisدر مدیریت جامع آبخیز فصل نهم:فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) لازم به ذکر است که فصل ششم توسط آقای امید اسدی وفصل نهم توسط آقای قباد رستمی زاد تهیه شده است. مدیریت جامع حوزه های آبخیز یکی از مباحث مهم در اولویت­های پژوهشی دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات فناوری (عتف) است. امید است صاحبنظران این عرصه ما را با ارائه پیشنهادهای ارزشمند یاری رسانند. محسن محسنی ساروی( تهران) قاسم مرتضایی فریزهندی (دانشیار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد ی تهران) bn978-964--03-6697-4شابک تابستان1393
[1]. stakeholders [2]. holistic approach
بندرعباس- ایرنا- مدیر طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز هرمزگان از پوشش 70 هزار تار از حوزه های آبخیز این استان با اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز خبر داد.
توسعه پایدار حوزه های آبخیز ناشی از برنامه ریزی مدون در زمینه مدیریت جامع آبخیز است. برای این منظور، طرح ها باید در چارچوبی که تصویری از آبخیز، اصول، فرایندها، اه و نتایج مورد انتظار را نمایش دهد، توسعه یابد. به منظور اطمینان از پیشبرد فرایندها، باید تعریف مشخصی از مراحل اجرایی و شرح مفصل از نیازها که وابسته به مقررات و سیاست خاص و تمام آنچه که یک ضرورت است برای یک برنامه مدیریت جامع آبخیز ارائه شود. بنابراین کلید پذیرش مؤثر فرایند برنامه ریزی مدیریت جامع آبخیز، داشتن یک مقررات قوی در محل با حمایت ت در تمام سطوح فرآیند است. توسعه پایدار حوزه های آبخیز بیانگر این است که هیچ چیز به صورت انفرادی اتفاق نمی افتد و با روابط و استقلال درونی که وجود دارد، یک رویکرد جامع درون مداری برای ملاحظه عامل های مؤثر برمنابع آب در یک آبخیز باید به طور روشن توجه و درک شود. برای توسعه پایدار از طریق ایجاد تعادل توسعه ، حفاظت خاک، آب، پوشش گیاهی و جانوران موجود در آبخیز ضروری است. توسعه پایدار حوزه های آبخیز تمام افراد ذینفع را با هم برای تصمیم گیری جمعی برای توسعه یک برنامه آبخیز که جامع نگری بوم شناختی را مطمئن سازد کنار هم جمع می کند. کتاب فوق در نه فصل برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی، علاقمندان و محققان ارجمند همچنین مدیران دستگاههای اجرایی ترجمه شده است: ترجمه این کتاب با حمایت های ارزشمند گروه پژوهشی مدیریت وتوسعه منابع طبیعی پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد ی تهران و در راستای اه پژوهشی گروه که توسعه پایدار منابع طبیعی است، از سال 1392 آغاز گردید. این کتاب را به دانشجویان که در آینده مسئولیت مدیریت حوزه های آبخیز را بر عهده خواهند گرفت، تقدیم می نماییم. همچنین از زحمات بی شائبه «سرکارخانم پرستو روحی» که در ویراستاری و ترجمه کتاب همکاری ارزشمندی ارائه نمودند تقدیر و تشکر می نماییم. امید است صاحبنظران این عرصه ما را با ارائه پیشنهادهای ارزشمند یاری رسانند. بهره برداری و توسعه پایدار حوزه های آبخیز (بخش سوم) ابزار پشتیبانی تصمیم گیری، مدل ها و مطالعات موردی مترجمان: قاسم مرتضایی فریزهندی دانشیار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد ی تهران رضا شهبازی ی علوم ی بیابانز قباد رستمی زاد ی علوم و ی حفاظت خاک و ابخیزداری مؤلفان: i.ethem gonenc angheluta vadineau john p. wolfiin rosemarie c. russo انتشارات سازمان جهاد ی واحد تهران زمستان 1394
مدیرعامل انتشارات سروش با بیان این که این انتشارات تا پایان امسال 200 جلد کتاب را به چاپ خواهد رساند، گفت: کتاب های جهانی از سوی انتشارات سروش شناسایی و به زبان فارسی ترجمه می شوند. مهدی فضائلی در گفت وگو با فارس، درباره آمار تازه های نشر سروش در 6 ماهه اول سال افزود: تاکنون در انتشارات سروش بیش از یکصد عنوان کتاب در حوزه ارتباطات و رسانه، کودک و نوجوان، دین و مسائل و مباحث اخلاقی، چاپ و یا تجدید چاپ شده است. او با بیان این که انتشارات سروش سعی بر آن دارد تا پایان سال جاری آثار خود را به 200 جلد برساند، اضافه کرد: تاکنون 234 عنوان کتاب به چاپخانه این انتشارات سفارش شده که از این تعداد 102 جلد کتاب چاپ و تحویل بازار کتاب شده است و هم اکنون 42 جلد کتاب در حال چاپ بوده و 87 جلد هم در شورای تعیین اولویت قرار گرفته و در حال فرآیند تولید است.
ادامه مطلبکتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته: رضا راعی، احمد پویان ... ید کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته نوشته رضا راعی، احمد پویان فر از انتشارات سمت، در شهر کتاب آنلاین.مدیریت و صنایع، مدیریت. حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری ... ‫video for مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی‬‎▶ 0:13
http://ampf.ir/ap/25854 تلگرام: @ampf_ir حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر، حل تشریحی و جامع مسائل فصل ... حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...
حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر. ... خلاصه جامع کتاب مدیریت ی تألیف سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و ی مدیریت). خلاصه جامع کتاب مدیریت ی تألیف سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین عنوان: ... مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته اثر راعی - ید کتاب فدک بوک کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته اثر رضا راعی انتشارات سمت. کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته توسط رضا راعی و احمد پویان فر نوشته شده است و مورد استفاده دانشجویان رشته های مدیریتمی باشد. جواب کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر - حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر - ... مدیریت مالی وسرمایه گذاری - خانه• فصل اول، دوم و دهم کتاب"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" آقایان راعی و پویان فر نشر ...حل تمریناتمدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی فصل چهارم کتاب " مدیریت مالی" ...
مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی
رایگان کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی pdf
خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته+pdf
کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی
پاو وینت مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی
کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویانفر
حل تمرین مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی

همیشه همه ی ما شده که دنبال کتاب بخصوصی بگردیم اما کتابهای فنی ی بگیر تا رمان و داستان و ... ، وقتی تو مسیر سرچ کتاب می افتیم با کتابفروشی ها و واسطه هایی بر میخوریم که کتاب مورد نظر شما رو از زیر سنگ هم که شده پیدا میکنن و براتون میارن منتها هزینه اش رو هم میگیرن.
من خیلی شده دنبال کتاب خاصی بگردم و حالا این کتاب خاص یا معمولا یک انتشارات خاص که کتابهای فنی ی چاپ میکرده میرفتم سراغش یا اینکه نه ؛ میرفتم تو فروشگاه آنلاین یه کتابفروشی ، عبارت و اسم کتاب رو میزدم ، پیداش که می بعدا میرفتم سراغ انتشارات مربوطه چون بعضی از انتشاراتی ها اصن ی نمیشناسه اونها رو6 تا سایت برای سرچ آنلاین کتاب به شما معرفی میکنم که 4 تا ی ابت ، عالی هستن :
1.سایت ایران بای بوک 2.سایت کتاب دات آی آر ( * با قابلیت نمایش فهرست یا بخشی از کتاب بصورت pdf )3.شبکه جامع کتاب گیسوم4.مهرگان بوک
5.;ketab.org.ir6.آدینه بوک
این چند تا سایت برای سرچ آنلاین کتاب در هر زمینه ای .
اما بر اساس انتشارات و کتاب های فنی ی هم چند تا سایت و انتشارات فوق العاده وجود داره که به ترتیب لیست شده و امیدوارم با مراجعه به اونها بتونید کت که میخواین رو تهیه کنید :
1.انتشارات پندار پارس2.انتشارات ناقوس3.انتشارات کیان4.انتشارات الیاس5.انتشارات دیباگران تهران

منابع پیشنهادی کنکور انسانی ۹۷ ۱. ادبیات فارسی کتب املا و لغت ( انتشارات کلک معلم ، انتشارات دریافت ، انتشارات خیلی سبز و انتشارات گاج ) ، زبان فارسی ۳ ( کتاب تخته سیاه ، دریافت ، گاج ، قلم چی و مبتکران ) و برای قرابت معنایی ( انتشارات کلک معلم ، انتشارات نشر الگو ، انتشارات دریافت ، کتاب آبی قلم چی و انتشارات خیلی سبز )
۲. عربی کتاب عربی اختصاصی ( انتشارات گاج و انتشارات مبتکران ) . همچنین کتاب عربی خیلی سبز
۳. معارف ی کتاب جامع دین و زندگی نقره ای گاج
۴. زبان انگلیسی ۳ جلد کتاب ۴ جلدی زبان انگلیسی نوشته آقای کیاسالار از انتشارات شبقره که جلد چهارم آن ( مورد نیاز برای متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس ) نیاز نیست .
۵. ریاضی کتب میکروطبقه بندی شده انتشارات گاج و کتاب آبی انتشارات قلم چی
۶. اقتصاد کتاب های کمک آموزشی مبتکران ، کمک آموزشی آبی قلم چی و کتاب کمک آموزشی انتشارات شبقره
۷. روان شناسی کتاب ۵ رشته انسانی انتشارات شه فائق که یک منبع مفید تستی و کتاب آزمون های تدریجی روان شناسی انتشارات شه فائق که مولف آن رامین فرجی است ، ادامه مطلب
معاون تولید انتشارات آستان قدس رضوی از عرضه سه عنوان از جدیدترین رمان های این انتشارات در حوزه داستان انقلاب ی از سه نویسنده در سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.
 کتاب اطلاعات جامع تهران کتاب اطلاعات جامع تهران کتاب اطلاعات جامع تهران
اینبار با یکی از جالبترین و کاربردی ترین کتاب های ممکن در خدمت شما عزیزان هستیم. کتاب اماده شده درباره شهر تهران اطلاعات جامع و کاملی به شما می دهد. اطلاعات به صورت ستونی و فهرست و دسته بندی شده و در حدود 199 صفحه آماده شده اند. از جمله اطلاعاتی که در این کتاب ذکر شده می توان به فهرست کامل شیر خوارگاه های تهران، فهرست کامل کد شهرستان و کشورها، فهرست کامل بیمارستان های تهران، فهرست کامل تالارهای پذیرایی تهران، فهرست کامل از پمپ بنزین تهران و … اشاره کرد.
دریافت فایل
کتاب اطلاعات جامع تهران
فایل ورد قابل ویرایش
توضیحی مختصر از متن فایل :

 کتاب جامع مدیریت بازاریلینک ک
کتاب جامع مدیریت بازاری


کتاب جامع مدیریت بازاری
کتاب راهنمای جامع تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره و چند متغیرهوتفسیر آنها با spss به بازار آمد. این کتاب در 16 فصل و در 446 صفحه توسط انتشارات کوشامهر به چاپ رسیده است و مباحث مختلفی را از جمله تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره، مدلسازی معادلات ساختاری، و ... را پوشش می دهد.مرکز پخش: 1. کت ران 2. انتشارات کوشامهر شیراز 3. کتاب فروشی فردا 4. آدینه بوک
*کتاب فلسفه هنرها،اثر گراهام گوردون، ترجمه مسعود علیا ، انتشارات ققنوش، تهران ۱۳۸۵، ص۸۹-۸۸ * کتاب طراحی با سمت راست مغز ، اثر بتی ادوارد، ترجمه عربعلی شروه، تهران ۱۳۷۷ *کتاب شیوه های طراحی ، اثر سینیتا ماری دانتر، ترجمه عربعلی شروه، انتشارات شباهنگ، تهران ۱۳۸۴ * کتاب شیوه ی طراحی ، اثر محسن ی مقدم، انتشارات سروش
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از آغاز طرح مدیریت حوزه جامع آبخیز در سطح ۶۲ هزار تار از اراضی شهرستان های م آباد، دوره چگنی، دورود و الیگودرز خبرداد.
راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی + pdf
آدینه بوک: راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده ...راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) ~رضا ... پورگت - 978-600-90659-0-5 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران ...فایل کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده ... فایل کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده های کمی) با بهترین کیفیت در قالب pdf که در 861 صفحه برای شما عزیزان گرداوری شده.راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی- کرم حبیب پور ... کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده های کمی) به نویسندگی کرم حبیب پور و رضا صفری شالی توسط ...راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) نمایش بزرگتر ... مولف کتاب : کرم حبیب پور - رضا صفری مترجم : ناشر : متفکران - لویه.کتابفروشی فردا - راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی ...راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی. 3 نظر(ات) | افزودن نظرتان ... اگر کتاب مورد نظرتون رو پیدا نکردید همین الان سفارش بدین. اطلاعات کاربری.کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی | حبیب پورکتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) به نویسندگی کرم حبیب پورگت و رضا صفری شالی منتشر شده توسط ...راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی - بانک کتاب رایاکتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی به نویسندگی کرم حبیب پور - رضا صفری منتشر شده توسط انتشارات متفکران در سایت رایا موجود می باشد.کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی - یِاهو مارکتکتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) رضا صفری، کرم حبیب پور. عنوان کتاب: راهنمای جامع کاربرد spss در ...کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی عنوان کتاب: راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) نام نویسندگان: رضا صفری، کرم حبیب پور نوع فایل: pdfراه ن م ای ج ام ع ک ارب رد spss در ت ح ق ی ق ات پ ی م ای ﺩﺭ spss ﺭﺍﻩﻥﻡﺍ ﺝﺍﻡﻉ ﺍﺭﺏﺭﺩ :title. ﺕﺡﻕﻕﺍﺕ ﻡﺍﺵ (ﺕﺡﻝﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻩﺍ. (ﻡ. ﺡﺏﺏ ﻭﺭ، ﺭﻡ :author. ﺕﻩﺭﺍﻥ :location. ﻝﻭﻩ، ﻡﺕﻑﺭﺍﻥ :nasher. year: shomareh ...کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی رایگان کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی + pdf کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی کتاب spss کرم حبیب پور راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) انتشارات لویه
 رایگان
گروه انتشاراتی اِمِرالد یک انتشاراتی علمی در زمینهٔ انتشار کتاب و ژورنال های دانشورانه در زمینه های تجارت، آموزش، کتابداری، سلامت و ی است. از جمله انتشارات مطرح در حوزه علوم انسانی، به ویژه در حوزه دانش مدیریت و اقتصاد به شمار می رود. کتابخانه دیجیتال این انتشارات، تمامی آثار این انتشارات را پوشش می دهد. محتوای این پایگاه توسط گروه انتشاراتی emerald تأمین می­شود و تنوع و وسعت پوشش آن قابل توجه است. برای اطلاعات بیش تر، وب گاه شان را ببینید. ادامه مطلب

برگزاری دوازدهمین نشست کتابخوان در کتابخانه دانش که در این نشست تعدادی از اعضاء به ارائه کتاب هایی از قبیل زیر پرداختند: کتاب یک اسب و دو سوار نوشته:مهدی شجاعی/ ارائه توسط:محمد خویه/ ناشر:انتشارات کانون پرورش فکری ک ن

کتاب دوستان با محبت نوشته:مهدی عزتی/ ارائه توسط:فرشاد جعفری/ ناشر:انتشارات نسل نو ش
کتاب محراب عشق نوشته:محسن بغلائی/ ارائه توسط:رضا خواستان/ ناشر:انتشارات قدر ولایت کتاب دایناسورها نوشته:فیلیپ آردا/ ارائه توسط: حسین جعفری/ ناشر:انتشارات پیدایش کتاب مدرسه سقوط می کند نوشته:لوییس سکر/ ارائه توسط:نازنین میلاد تر / ناشر:انتشارات قدیانی کتاب عروس مهربان نوشته:مسلم ناصری/ ارائه توسط:ابوالفضل خواستان/ ناشر:انتشارات به نشر

پنجمین نشست کتابخوان مردادماه سال1396 در کتابخانه دانش برگزار شد که در این نشست تعدادی از دانش آموزان کتاب هایی ارائه دادند که به شرح زیر است: کتاب "قصه من و مامان "ویولت رزاق پناه/ارائه توسط:عسل نظامی(عضو کتابخانه )ناشر:انتشارات چشمه
کتاب "ماری مامان می شود"نوشته:امیلی بومون/ارائه توسط:مبینا عیسی زاده(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات قدیانی
کتاب"آدم برفی "نوشته:ناصر کشاورز/ارائه توسط:سمانه پرهازه(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات چکه
کتاب"مار و گنجشک" نوشته:مسلم ناصری/ارائه توسط:محمد سالار بابایی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات به نشر
کتاب"دست ها بالا مسلح است" نوشته:احمد اکب ور/ارائه توسط:زهرا مرادی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات چکه
کتاب"قصه های من و بابام"نوشته:اریش ازر/ارائه توسط:نگین پرهازه(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات فاطمی

چهارمین نشست کتابخوان تیرماه سال1396 در کتابخانه دانش برگزار شد که در این نشست تعدادی از دانش آموزان کتاب هایی ارائه دادند که به شرح زیر است: کتاب "قلب طلایی "نوشته:زهرا اسدی/ارائه توسط:مهدی امانی(کتابدار )ناشر:انتشارات آراچ
کتاب "چوپان پیر"نوشته:جک شیفر/ارائه توسط:پویا طاهریان(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات فرهنگ
کتاب"زندانی فاو "نوشته:مهرداد آزاد/ارائه توسط:حمیدرضا عیسی زاده(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات سوره مهر
کتاب"کلاس روسری به سرها" نوشته:سپیده خلیلی/ارائه توسط:مهدی فرهنگ(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات فرهنگ
کتاب"لاک پشت فیلی" نوشته:جمشید خانیان/ارائه توسط:مهدی بیرامی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات افق
کتاب"معلم مدرسه عشق"نوشته:اسماعیل منصوری/ارائه توسط:کامران مرادی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات صریر
معرفی و ید کتاب: سیا اری های بنی امیّه، تألیف: فضل الله صلواتی

چاپ دوم کتاب:
« سیا اری های بنی امیه » منتشر شد اثر: فضل الله صلواتی
نظر به استقبال هموطنان محترم، چاپ دوم این کتاب در 822 صفحه به قیمت 45000 تومان، توسط نشر صمدیه به مدیریت لطف الله میثمی منتشر شده است.
شماره تماس تهران - انتشارات صمدیه: تلفن: 66936575 – 021 –
شماره تماس فروش در اصفهان و دریافت سفارش و ارسال با پیک : 36633533 –031 - 09133141838 – (آقای وحیدصلواتی)
نشانی تلگرام: https://t.me/fazollahsalavati
نشانی وبلاگ: www.salavati-f.


به همین قلم: تحلیلی از زندگانی و دوران محمدتقی(ع) (چاپ سوم)، (انتشارات مؤسسه اطلاعات) مجموعۀ مقالات کنگرۀ بزرگداشت اصفهان، (انتشارات مؤسسۀ اطلاعات) تفاسیر و مفسران شیعه، (انتشارات مؤسسه اطلاعات) سقوط شاه و پیروزی انقلاب ی، (انتشارات مؤسسه اطلاعات) سیا اریهای بنی امیه (چاپ دوم)، انتشارات صمدیّه گذری به چین، (انتشارات فرهنگ مردم) نوای (شعر)، (انتشارات بدر اصفهان) بهار (شعر)، (انتشارات بدر اصفهان)و....
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل ی
منابع مواد آزمونی تاریخ (ضریب 4): 1- تاریخ ،نوشته حسن ابراهیم حسن(بخش مصر و شام) 2- تاریخ عرب، نوشته فیلیپ حتی(مباحث مربوط به تاریخ مصر وشام و جنگهای صلیبی) 3- تاریخ زندگانی ،نوشته مرحوم آیتی،ویرایش گرجی،انتشارات تهران(در صورت کمبود وقت کتاب تاریخ فیاض انتشارات تهران را مورد مطالعه قرار دهید که در آزمون ی نیزمهم می است.) 4- ت امویان.نخستین دودمان حکومتگر در .هاوتینگ ترجمه عبدی 5- تاریخ خلافت عباسی،نوشته خضری،انتشارات سمت(مهم) 6- ت ممالیک،انتشارات پژوهشگاه حوزه و 7- فاطمیان، انتشارات پژوهشگاه حوزه و 8- تاریخ اندلس ،آیتی،انتشارت تهران(با اهمیت کمتری) 9- ت عثمانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و (مهم) 10- ایران عصر صفوی،نوشته راجر سیوری،انتشارات مرکز 11- تاریخ اسپانیای ی ،نوشته مونتگمری وات 12-امویان اندلس،نوشته نعنعی،ترجمه سپهری،اتنشارت پژوهشگاه حوزه و (مهم) 13- تاریخ تشیع1و2،زیر نظر خضری، انتشارات پژوهشگاه حوزه و (مهم) 14- تاریخ ایران کمبریج ج5 سلجوقیان،انتشارات کبیر 15- تاریخ ایران کمبریج ج4 مباحث مربوط به حکومتهای متقارن،انتشارات کبیر 16- تاریخ کمبریج جلد صفویان ،ترجمه آژند 17- سلسله های ی جدید ،زامباور 18-تاریخ تحولات اجتماعی دوران صفویه،نوشته نوایی و فرد،انتشارات سمت(مهم) 19-روزگاران.تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی،زرین کوب 20-تاریخ ملل و ی،بروکلمان ادامه مطلب

برای ید از سایت و فروشگاه براحتی روی عنوانهای کتبی که معرفی میشود کلیک نمایید.کتاب ملکه مصر که در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط سوزان فرانک نوشته شده است.که انتشارات آن سمیر چاپ سوم می باشد.و با ترجمه هادی عادل پور انجام گرفته است.کتاب زیردست که به دست هاینریش مان نوشته شده است.که انتشارات آن ماهی می باشد.و با ترجمه محمود حدادی انجام گرفته است.هاینریش مان از افراد مشهور فرهنگی و اجتماعی آلمان در نیمه اول قرن بیستم می باشد .مان در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک در لوبک متولد شده است.کتاب یا قیصر یا هیچ که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط مانوئل مونتالبان نوشته شده است.که انتشارات آن داخل تهران بوده است .و با ترجمه جواد سید اشرف انجام گرفته است.کتاب هرتزوگ که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط سال بلو نوشته شده است.که انتشارات آن پ ی ک ان ‏‫ می باشد.و با ترجمه فرشته داوران انجام گرفته است.کتاب قتل مختار که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.که انتشارات آن ت وس می باشد.و با ترجمه اسکندر ذبیحیان انجام گرفته است.این اثر توسط یوریی تینیانوف نوشته شده است.کتاب معمای آقای ریپلی که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط پاتریشیاهای اسمیت نوشته شده است.که انتشارات آن طرح ن و‏‫ می باشد.و با ترجمه فرزانه طاهری انجام گرفته است.کتاب سیر و سلوک زائر که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط جان بانی ین نوشته شده است.که انتشارات آن م دح ت ‏‫ می باشد.و با ترجمه گلناز حامدی انجام گرفته است.کتاب خانه زاد که در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط ریچارد رایت نوشته شده است.که انتشارات آن پرسش می باشد.و با ترجمه سعید باستانی انجام گرفته است.کتاب ژاک قضا و قدری و اربابش که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط دنی دیدرو نوشته شده است.که انتشارات آن فرهنگ نشرنو‏‫ می باشد.و با ترجمه مینو مشیری انجام گرفته است. کتاب پارک گورکی که در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط مارتین کروز اسمیت نوشته شده است.که انتشارات آن البرز می باشد.و با ترجمه فتانه حاج سید جوادی انجام گرفته است.کتاب کیمیا خاتون دختر رومی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط موریل مالوفروی نوشته شده است.که انتشارات آن ثالث می باشد.و با ترجمه مهران قاسمی انجام گرفته است.
رایگان کتاب بانک تست ریاضیات جامع میکروطبقه بندی انتشارات گاج ادامه مطلب

برگزاری اولین نشست کتابخوان(مدرسه ای) در سال جدید در مدرسه شهید چمران روستای تجرک برگزار شد که در این نشست 6 نفر از دانش آموزان به ارائه کتاب هایی از قبیل زیر پرداختند: کتاب ازدواج با خورشید نوشته:احمد اکب ور/ ارائه توسط:مهدی سهیلی/ ناشر:انتشارات فاطمی

کتاب دست نگه دار نوشته:هتر تکاوک/ ارائه توسط:پویا طاهریان/ ناشر:انتشارات فاطمی
کتاب کلاغ سیاه به سفر می رود نوشته:بابک صابری/ ارائه توسط:محمدحسین پناهی/ ناشر:انتشارات فاطمی کتاب مسافر هشتم نوشته:مژگان شیخی/ ارائه توسط:نگین پرهازه/ ناشر:انتشارات قدیانی کتاب مهمان اسان نوشته:سعید بیابانکی/ ارائه توسط:فائزه محمودی/ ناشر:انتشارات به نشر
کتاب فیل دریایی نوشته:اسدالله امرایی/ ارائه توسط:محمدرضا یزدان/ ناشر:انتشارات دنیای اقتصاد


هشتمین نشست کتابخوان کتابخانه ای به مناسبت هفته کتاب در کتابخانه دانش برگزار شد که در این نشست اعضاء به ارائه کتاب هایی از قبیل زیر پرداختند: کتاب "پنهان در زیر آب "نوشته:کیم تایلور/ارائه توسط:پویا طاهریان(عضو کتابخانه )ناشر:انتشارات نیکزاد
کتاب "سلام ای ستاره ها"نوشته:فرهاد طوسی/ارائه توسط:محمدحسین فرهنگ(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات نیستان
کتاب"کلید بهشت "نوشته:حمید گروگان/ارائه توسط:کامران مرادی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات مدرسه
کتاب"میرزا کوچک خان" نوشته: حسین فردی/ارائه توسط:علی نظامی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات مدرسه
کتاب"گل بلور و خورشید" نوشته:فریده فرجام/ارائه توسط:مهدی فرجی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات کانون پرورش فکری ک ن
کتاب"ماه من،ماه ما"نوشته:آناهیتا تیموریان/ارائه توسط:محمدمهدی عیسی زاده(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات کانون پرورش فکری ک ن
کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)


این فایل در قالب pdf و در حجم 861 صفحه می باشد.

جهت دریافت فایل کلیک کنید جهت دریافت فایل کلیک کنید جهت دریافت فایل کلیک کنید رسرس
کلمات کلیدی فایل کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده ... فایل کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده های کمی) با بهترین کیفیت در قالب pdf که در 861 صفحه برای شما عزیزان گرداوری شده. راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) ~رضا صفری شالی، کرم ... بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ارسال کتاب. کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی ... کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) رضا صفری، کرم حبیب پور. شنبه 10 تیر 1396 ساعت 17:03 ... راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) نام کتاب : راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) مولف کتاب : کرم حبیب پور - رضا صفری مترجم : ناشر : متفکران - لویه. این کتاب در ... کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) انتشارات لویه تاریخ چاپ91/11/15 نوبت چاپ5. کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) - نام کالا, کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی). نویسنده, کرم حبیت پور گت - رضا صفری شلی. ناشر, نشر ... کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های ... برچسب ها: ,کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی) رضا صفری، کرم حبیب پور,آموزش, فایل , , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ... کتابفروشی فردا - راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی ... تحلیل داده های کمی. ... راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی. 3 نظر(ات) | افزودن نظرتان ... اگر کتاب مورد نظرتون رو پیدا نکردید همین الان سفارش بدین. راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی- کرم حبیب پور ... - کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده های کمی) به نویسندگی کرم حبیب پور و رضا صفری شالی توسط ... کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی ... کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی + pdf کتاب spss کرم حبیب پور انتشارات لویه
مجتبی محمودی
– کارشناسی ارشد از تربیت مدرس
– ۱۹ سال سابقه تدریس
– مدرس مراکز آموزشی و مدارس تهران و شهرستان
– مدرس شبکه های ۱ و ۳ و آموزش صدا و سیما
– مبتکر روش های تصویری در کشور
– مبدع و طراح بیش از ۱۰۰ انیمیشن و نقشه راه زبان
– مبدع روش بچه شیطون در افعال جداشدنی
– مبتکر آموزش به صورت انیمیشن و داستان برای تمام لغات زبان
– مولف کتاب تیک آ و کتاب تیک آ جامع انتشارات حرف ا
– مولف زبان جامع انتشارات حرف آ
– مولف کتاب زبان جامع انتشارات بیست
– مدرس های آموزشی و دی وی دی های زبان انگلیسی حرف آ
– مولف سوالات آزمونهای آزمایشی قلمچی و مرات ……
– مدرس پروازی کنکور کشور
– برگزاری همایش های بزرگ در شهر های تهران. تبریز. سنندج . زنجان .ساوه. قم . اهواز. شیراز و….
جهت مشاهده نمونه تدریس این بزرگوار روی لینک زیر کلیک کنید
https://telegram.me/foton_edu/1398sep 11, 2016 - هدف از نوشتن مقاله ای با موضوع کتاب مروری جامع بر حسابرسی و معرفی منابع مختلف از جمله رایگان کتاب مروری جامع بر حسابرسی نوروش ، آسان خواندن منابع کنکور ارشد حسابداری می باشد. در ابتدا یکی از نکات مهم که باید در معرفی نرم افزار حسابداری به آن اشاره کرد این است که حسابداری مالی در ... کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی(جلد اول) | آموزش حسابداری|استخدام feb 5, 2017 - کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی تالیف ایرج نوروش، ساسان مهرانی،غلامرضا کرمی و محمد،یکی از کتاب های بسیار کاربردی است که با استفاده از این ... اگر قصد دارید معلومات حسابداری خود را بازنگری کرده و اطلاعات ی حسابداری خود را افزایش دهید پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب را و مطالعه نمائید. مروری جامع بر حسابرسی - انتشارات نگاه دانش اساتید معتبر رشته های حسابداری با ترغیب انتشارات نگاه دانش با نگارش این کتاب کمک زیادی به داوطلبان عزیز ورود به دوره کارشناسی ارشد در زمینه حوزه حسابرسی نموده اند. مطالب درسی حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران و تست های آزمون سراسری، آزاد،جامع حسابداران رسمی ایران، سوالات تالیفی و ... جمع آوری و در اختیار ... کتاب مروری جامع بر حسابرسی نگاه دانش نوشته ایرج نوروش و غلامرضا مروری جامع بر حسابرسی شامل شرح کامل مباحث حسابرسی همراه با مثال و آزمون های کارشناسی ارشد همراه با حل تشریحی وتست های تألیفی طبقه بندی شده از انتشارات نگاه دانش نوشته ایرج نوروش و غلامرضا کرمی و ساسان مهرانی و مجید شهبازی است. کارشناسی ارشد حسابداری حسابداری مالی : 1) مروری جامع بر حسابداری مالی جلد ۱و۲ - تالیف: ایرج نوروش، ساسان مهرانی،غلامرضا کرمی،محمد مرادی- انتشارات:نگاه دانش ۲) پاسخ سوالات تالیفی مروری جامع بر حسابداری مالی- تالیف: غلامرضا کرمی،محمد مرادی،هدی اسکندر- انتشارات:کتاب نو. حسابداری صنعتی : 1) حسابداری صنعتی 1و۲و۳ - تالیف:جمشید ...


کتاب مروری جامع بر حسابرسی نوروش
رایگان کتاب مروری جامع بر حسابرسی
مروری جامع بر حسابرسی غلامرضا کرمی، مجید شهبازی
سایت ایرج نوروش
کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی جمشید اسکندری
رایگان کتاب حسابداری مالی
رایگان کتاب مروری جامع بر حسابداری صنعتی نوروش
رایگان کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی نوروش جلد دوم
کتاب مروری جامع بر حسابداری صنعتی نوروش
کاملترین و جامعترین و معتبرترین فرهنگ عمومی آلمانی فارسی و فارسی آلمانی فرهنگ جامع دودن نادرگلستانی داریانی چاپ دوم از انتشارات جنگل، تهران فرهنگ جامع دودن آلمانی فارسی (2000 صفحه) و فارسی آلمانی (600 صفحه)چاپ دوم 1388منتشر شد :
تلفنهای جدید انتشارات جنگل ( خیابان انقلاب مقابل تهران بازارچه کتاب): ۶۶۴٩٠۴۶۵ ۶۶۴٩٠۴۶۶ ۶۶۴٩٠٣٨٢ ۶۶۴٩٠٣٨۴ ۶۶۴٩٠۴٨٧ ۶۶۴٩٠۴٨٨

نهمین نشست کتابخوان کتابخانه ای در کتابخانه دانش برگزار شد که در این نشست جمعی از اعضاء به ارائه کتاب هایی از قبیل زیر پرداختند: کتاب "لانه ی خالی "نوشته:کلر ژوبرت/ارائه توسط:پریا طاهریان(عضو فعال کتابخانه )ناشر:انتشارات دارالحدیث
کتاب "مرغ سرخ پا کوتاه"نوشته:پروین ت آبادی/ارائه توسط:ریحانه پرهازه(عضو فعال کتابخانه)ناشر:انتشارات ک ن
کتاب"نان خوش مزه "نوشته:زهرا عبدی/ارائه توسط:مبینا عیسی زاده(عضو فعال کتابخانه)ناشر:انتشارات دارالحدیث
کتاب"هدیه ای برای مامان بزرگ" نوشته:هری یت زیفرت/ارائه توسط:عسل نظامی(عضو فعال کتابخانه)ناشر:انتشارات زعفرانی
کتاب"خداحافظ تا فردا" نوشته:کلر ژوبرت/ارائه توسط:فاطمه میرزایی(عضو فعال کتابخانه)ناشر:انتشارات دارالحدیث
کتاب"اگر من جای تو بودم"نوشته:کلر ژوبرت/ارائه توسط:نگین پرهازه(عضو فعال کتابخانه)ناشر:انتشارات دارالحدیث
اجرای طرح مدیریت جامع در حوزه آبخیز استان اردبیل با رویکرد جلب مشارکت های مردمی توسعه می یابد.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری لرستان از درحال اجرا بودن طرح مدیریت حوزه جامع آبخیزدرسطح ۳۲هزار تارازاراضی شهرستان های م آباد، چگنی و الیگودرزخبرداد.


ششمین نشست کتابخوان با حضور جمعی از اعضاء کودک در تاریخ96/6/22 در کتابخانه دانش برگزار شد که کتاب های معرفی شده در این نشست از این قبیل هستند: کتاب "قول کبوترها "نوشته:شیوا سلامت/ارائه توسط:محمد مهدی عیسی زاده(عضو کتابخانه )ناشر:انتشارات قدر ولایت
کتاب "قاضی پنج ساله"نوشته:حسین فتاحی/ارائه توسط:پویا طاهریان(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات قدیانی
کتاب"گربه ی کنجکاو و خفاش "نوشته:جف وارینگ/ارائه توسط:محمدحسن فرهنگ(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات مدرسه
کتاب"مهمانی خسیس ها" نوشته:حسین فتاحی/ارائه توسط:محمدیاسین رفیعی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات قدیانی
کتاب"هدیه ی مهربانی" نوشته:معصومه ذباح/ارائه توسط:علی نظامی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات نو ش
کتاب"کلاغ ها و رنگین کمان"نوشته:افسانه شعبان نژاد/ارائه توسط:ابوالفضل موحدی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات محراب قلم

تطبیق سوالات حقوق مدنی آزمون وک 97 با کتاب شرح جامع حقوق مدنی بیات، چاپ دوازدهم، انتشارات ارشد
http://s9.picofile.com/file/8295118134/p o_2017_05_16_20_05_21.jpg
18 سوال از 20 سوال حقوق مدنی آزمون وک آذر 1396، عیناً در "کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات، چاپ 12 (بهار 96) انتشارات ارشد"، مطرح شده است.

مستندات: سؤالات حقوق مدنی آزمون وک 96 همراه با پاسخنامه ارجاع داده شده به کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات، چاپ 12 انتشارات ارشد
عضویت در کانال تلگرام :https://t.me/arshadpublicationswww.lawyerportal.ir
کنید


هفتمین نشست کتابخوان به مناسبت هفته ملی کودک با حضور جمعی از اعضاء کودک در تاریخ96/7/23 در کتابخانه دانش برگزار شد که کتاب های معرفی شده در این نشست از این قبیل هستند: کتاب "گربه کنجکاو و جیرجیرک "نوشته:جف وارینگ/ارائه توسط:مهدی بیرامی(عضو کتابخانه )ناشر:انتشارات مدرسه
کتاب "عقرب و مرد جوان"نوشته:حسین فتاحی/ارائه توسط:مهدی فرجی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات قدیانی
کتاب"بوسه هایی برای بابا "نوشته:فرانسس واتس/ارائه توسط:محمدیاسین رفیعی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات پیشروان
کتاب"غیبت از مدرسه" نوشته:وجن برنستین/ارائه توسط:کامران مرادی(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات فنی ایران
کتاب"روباه و کلاغ بی پر" نوشته:مسلم ناصری/ارائه توسط:محمدحسین فرهنگ(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات به نشر
کتاب"دراج و لاک پشت ها"نوشته:حسین فتاحی/ارائه توسط:پویا طاهریان(عضو کتابخانه)ناشر:انتشارات قدیانی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در استان خبر داد و گفت: پایلوت این طرح در روستای فتح آباد بشرویه اجرایی می شود.
کتاب مدیریت برای مدیران ارشد و میانی تالیف سهراب گیفانی به چاپ رسید
از سلسله کتاب های دانستنیهای مدیریت برای مدیران ارشد و میانی تالیف سهراب گیفانی در دو جلد توسط انتشارات درج سخن در اسان شمالی به چاپ رسید
جلد یک - مدیریت ، مبانی ، تفکر و قواعدجلد دو - مدیریت ، کار آفرینی - تصمیم گیری
مرکز نشر کتاب ها ، کتاب فروشی حاتمی در شهر بجنورد و انتشارات درج سخن می باشد
علاقه مندان همچنین می توانند با شماره تلفن 05832211552 جهت دریافت کتاب هماهنگی نمایند
درس ی پی به ارزش 2 واحد نظری است. درس مکانیک خاک و درس سازه های بتن آرمه 1 پیشنیاز آن هستند. منابع درسی: 1. کتاب اصول ی ژئوتکنیک (جلد دوم: ی پی) نوشته براجا داس (das) ترجمه آقای شاپور طاحونی از انتشارات پارس آیین. 2. کتاب ی پی پیشرفته نوشته آقای علی فا از انتشارات تهران. 3. کتاب تحلیل و طراحی پی (2 جلدی) نوشته آقای جوزف بو (bowles) ترجمه آقای اردشیر اطی از انتشارات جویبار. 4. مبحث هفتم (پی و پی سازی) مقررات ملی ساختمان. منابع کمک آموزشی: 1. کتاب پی سازی نوشته آقای ساسان افشاری و حسین فراهانی از انتشارات سری عمران. 2. کتاب اصول ی پی نوشته آقای رضا ضیایی موید از انتشارات حرکت نو (پارسه).
کتاب گرامر جامع زبان سوئدی انتشارات routledge - ویرایش سوم
کتاب گرامر جامع زبان سوئدی انتشارات routledge - ویرایش سوم

ناشر کتاب: (routledge (2013

فایل pdf کتاب به زبان انگلیسی و در 743 صفحه است.

فایل pdf با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ید و محصول
کتاب گرامر جامع زبان سوئدی انتشارات routledge - ویرایش سوم
کتاب گرامر جامع زبان سوئدی انتشارات routledge - ویرایش سوم

ناشر کتاب: (routledge (2013

فایل pdf کتاب به زبان انگلیسی و در 743 صفحه است.

فایل pdf با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ید و محصول
کتاب بازاری جهانی:وارن جی کیگان - مایک سی گرین ید کتاب بازاری جهانی نوشته وارن جی کیگان - مایک سی گرین از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، عبدالحمید ایراهیمی - هرمز مهرانی، در شهر کتاب آنلاین.مدیریت، صادرات و واردات بازاری . آدینه بوک: بازاری جهانی ~وارن کیگان، مارک.سی گرین، عبدالحمید ... بازاری جهانی ~وارن کیگان، مارک.سی گرین، عبدالحمید ابراهیمی (مترجم)، هرمز مهرانی (مترجم) - 978-964-379-280-0 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ارسال کتاب. بازاری جهانی اثر کیگان ترجمه ابراهیمی - فدک بوک کتاب بازاری جهانی اثر کیگان ترجمه ابراهیمی ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی فروش از طریق سایت فدک بوک انجام می گیرد. بازاری جهانی | کیگان - گرین | انتشارات دفتر پژوهشهای فررهنگی

فروش آنلاین کتاب بازاری جهانی نوشته : وارن جی و کیگان و مایک سی.گرین ترجمه : عبدالحمید ابراهیمی و هرمز مهرانی انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی رشته مدیریت. بازاری جهانی - بانک کتاب رایا کتاب بازاری جهانی به نویسندگی وارن جی. کیگان و مایک سی.گرین با ترجمه ی عبدالحمید ابراهیمی- هرمز مهرانی توسط انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شده است. این کتاب را از بانک کتاب رایا تهیه نمایید. بانک کتاب رایا عرضه کننده ی تمام کتب درسی،کمک درسی، د. کتاب بازاری جهانی ,وارن جی کیگان ,مایک سی گرین ,دفت ژوهشهای ... ید اینترنتی کتاب بازاری جهانی , نویسنده : وارن جی کیگان ,مایک سی گرین , مترجم : عبدالحمید ابراهیمی و هرمز مهرانی ,انتشارات :دفت ژوهشهای فرهنگی. مدیریت بازاری جهانی وارن کیگان عبد الحمید ابراهیمی دفتر پژوهش های ... مدیریت بازاری جهانی وارن کیگان عبد الحمید ابراهیمی دفتر پژوهش های فرهنگی فروشگاه کتاب آروین. وارن کیگان | معرفی کتاب - تک بوک کتاب مدیریت بازاری جهانی. مدیریت بازاری جهانی مترجم کتاب : عبدالحمید ابراهیمی نویسنده کتاب : وارن کیگان محل انتشار : تهران ویراستار :غلامرضا جمشیدنژاد رده دیویی : ۶۵۸.۸۴۸ تاریخ انتشار کتاب : ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ قطع کتاب : ی نوع جلد کتاب : شومیز تعداد صفحه : ۴۹۶ نوع اثر : ترجمه زبان کتاب : فارسی شماره کنگره ... کتاب مدیریت بازاری جهانی [چ5] -شبکه جامع کتاب گیسوم کتاب مدیریت بازاری جهانیاثر وارن کیگان، عبدالحمید ابراهیمی، غلامرضا جمشیدنژاد بوده و چاپ 5 آن در سال 1390 توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل export marketing، بازاری ، بازاری - مدیریت، تکنولوژی، مدیریت، مدیریت عمومی، مدیریت و خدمات اداری می باشد. کتاب بازاری جهانی کیگان - بانک مقالات فارسی کتاب بازاری جهانی کیگان بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی کتاب بازاری جهانی کیگانمقاله بازاری کالاها در ایران و جه
کتاب بازاری جهانی کیگان خلاصه کتاب بازاری جهانی کیگان
کتاب بازاری جهانی کیگان
خلاصه کتاب مدیریت بازاری جهانی کیگان
رایگان کتاب مدیریت بازاری جهانی کیگان
مدیریت بازاری جهانی کیگان ppt
کتاب مدیریت بازاری جهانی کیگان
جزوه مدیریت بازاری جهانی
بازاری جهانی ppt

و با معرفی این چند کتاب در خدمت شما هستیم.کتاب رویای تهران که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط شرمین نادری نوشته شده است.که انتشارات آن شهر می باشد.اثر رویای تهران با چهارده داستان به صورت طنزآمیز خیلی از مکانهای دیدنی و تاریخی تهران را به همراه شرح و توضیحاتی از آنها به ما معرفی می نماید.کتاب تنباکو و یاس که در سال هزار و سیصد و نود و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط مهرام بهین نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.این اثر داستانی عاشقانه می باشد که در نمونه ی جمع آوری شده اثرهای قفسه ی آبی که نشر چمشه آن را چاپ نموده است. رمان تنباکوها و یاس با برگشت داستانگو به خانه بعد از سفری بسیار طولانی به خارج از کشور شروع گردد .کتاب سرزمین نوچ که در سال هزار و سیصد و نود و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط کیوان ارزاقی نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.سرزمین نوچ نخستین اثر کیوان ارزاقی می باشد که داستان آن درمورد یک زن و شوهر جوانی به اسم آرش و صنم است که به سفر می کنند و زندگی شان دست خوش پستی و بلندی های زیادی می شود.این داستان برنده ی جایزه ی کتاب فصل شده است.کتاب سمت تاریک کلمات که در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط حسین سناپور نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.حسین سناپور به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و سی و نه می باشد او از نویسنده های سرشناس ایرانی است. سناپور داستان نگاری را از کلاس های هوشنگ گلشیری شروع نموده است . کتاب کمپوت گیلاس که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط حمید رضا شاه آبادی نوشته شده است.که انتشارات آن تکا می باشد.در اثر کمپوت گیلاس داستانگو رزمنده ای می باشد.کتاب کارت پستال که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط روح انگیز شریفیان نوشته شده است.که انتشارات آن مروارید می باشد.پروا نام دختری است که در خانواده سنتی و پولدار متولد شده و به خواستگاری پسر ش از او جواب رد می دهد و به موجب اختلافات رخ داده پدر وی او را در سن شانزده سالگی با زور به انگلیس می فرستد. کتاب عطر سنبل عطر کاج که در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد.این اثر توسط فیروزه جزایری دوما نوشته و با ترجمه محمد سلیمانی نیا انجام شده است.که انتشارات آن قصه می باشد.این اثر خودنوشت نامه ای می باشد
تاریخ فیاض تاریخ جعفرشهیدی خلافت عباسی خضری و عباسیان طقوش تاریخ پوران پژوهش(وزین افضل) آندلس آیتی سلسله های ی باسورث بخش جنگ های صلیبی تاریخ عرب فیلیپ حتی صفویه راجر سیوری فاطمیان انتشارات پژوهشگاه حوزه و امویان آندلس انتشارات پژوهشگاه حوزه و ممالیک انتشارات پژوهشگاه حوزه و عثمانی پژوهشگاه حوزه و سلجوقیان ملیحه ستارزاده ایران ی انتشارات پوران پژوهش (وزین افضل) تاریخ کمبریج با مطالعه این کتاب ها بالای 80 درصد سوالات را می توانید جواب دهید... توجه داشته باشید که بیشتر سوالات تحلیلی است.
مدیر داخلی انتشارات مایا گفت:انتشارات مایا نزدیک به 600 عنوان کتاب خود را در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می کند.
مدیر داخلی انتشارات مایا گفت:انتشارات مایا نزدیک به 600 عنوان کتاب خود را در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می کند.
مدیر داخلی انتشارات مایا گفت:انتشارات مایا نزدیک به 600 عنوان کتاب خود را در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می کند.