کتابداران فردا

فرماندار مه هر گفت: کتابداران باید زیاد مطالعه داشته باشند و سطح علمی خود را افزایش دهند.
در مراسم تجلیل از کتابداران به طراحی سامانه ای برای انتخاب کتابداران برتر و مناطق فاقد کتابخانه اشاره شد.
کتاب سارا و دارا در اصفهان با موضوع گردشگری شهر اصفهان بسفارش نشر قانون مدار اصفهان ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک
تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران ********************************
هر گونه استفاده و کپی برداری از تصاویر بدون اجازه از مدیر مسئول نشر و استودیو کتابداران( به هر نحو ،شامل استفاده در کتاب ، نمایش ، پوستر، جلد دفتر ، سن نمایشگاه ، مدرسه ، مهد کودک ، پازل ، مجله ، بروشور و...) طبق قانون حقوق مولفان، از لحاظ شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.
*******************************
http://s9.picofile.com/file/8300161600/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86_1_.jpg کتاب سارا و دارا در اصفهان با موضوع گردشگری شهر اصفهان بسفارش نشر قانون مدار اصفهان ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک
تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران ********************************
هر گونه استفاده و کپی برداری از تصاویر بدون اجازه از مدیر مسئول نشر و استودیو کتابداران( به هر نحو ،شامل استفاده در کتاب ، نمایش ، پوستر، جلد دفتر ، سن نمایشگاه ، مدرسه ، مهد کودک ، پازل ، مجله ، بروشور و...) طبق قانون حقوق مولفان، از لحاظ شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.
*******************************
http://s6.picofile.com/file/8246426200/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c_%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c.jpg چرا تماس با کتابداران به نفع شماست *چون از تولید محتوا(شعر و داستان و...) تا طراحی و مجوز چاپ و نشر همراه شما هستیم *تمامی قراردادها با تعهد و امضاء مدیر نشر کتابداران می باشد *همکاری با چندین سازمان تی و شرکتهای خصوصی نشان کیفیت برتر و انجام تعهدات کاری ماست
* کیفیت برتر و تخفیف برتر را در عمل ثابت کرده ایم کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک
تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران ********************************
هر گونه استفاده و کپی برداری از تصاویر بدون اجازه از مدیر مسئول نشر و استودیو کتابداران( به هر نحو ،شامل استفاده در کتاب ، نمایش ، پوستر، جلد دفتر ، سن نمایشگاه ، مدرسه ، مهد کودک ، پازل ، مجله ، بروشور و...) طبق قانون حقوق مولفان، از لحاظ شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.
*******************************
کتاب اتوبوسی که غصه داشت بسفارش شهرداری مشهد ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران09159154068 http://s9.picofile.com/file/8300161876/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af.jpg کتاب اتوبوسی که غصه داشت
بسفارش شهرداری مشهد ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک
تتصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک تصویرگر کتاب کودک, طراح کودک, انجمن تصویرگری کودک, استودیو تصویرگری کتاب کودک, استودیو کتابداران تصویرگر کتاب کودک, طراح کودک, انجمن تصویرگری کودک, استودیو تصویرگری کتاب کودک, استودیو کتابداران تصویرگر کتاب کودک, طراح کودک, انجمن تصویرگری کودک, استودیو تصویرگری کتاب کودک, استودیو کتابداران تصویرگر کتاب کودک, طراح کودک, انجمن تصویرگری کودک, استودیو تصویرگری کتاب کودک, استودیو کتابداران تصویرگر کتاب کودک, طراح کودک, انجمن تصویرگری کودک, استودیو تصویرگری کتاب کودک, استودیو کتابداران تصویرگر کتاب کودک, طراح کودک, انجمن تصویرگری کودک, استودیو تصویرگری کتاب کودک, استودیو کتابداران تصویرگر کتاب کودک, طراح کودک, انجمن تصویرگری کودک, استودیو تصویرگری کتاب کودک, استودیو کتابداران
http://s9.picofile.com/file/8300162234/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_1_.jpg جلد کتاب طرح سفیر نور
بسفارش موسسه سفیر هدایت شیراز
????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها
مبانی نظری و پیشینه سواد اطلاعاتی کتابداران مبانی نظری و پیشینه سواد اطلاعاتی کتابداران دسته بندی کتابداری فرمت فایل doc حجم فایل 212 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 121 دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه سواد اطلاعاتی کتابداران فروشنده فایل کد کاربری 14636 تمام فایل ها بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مقدمه. 13 2-2- انواع سواد. 14 2-2-1 سوادهای چندگانه. 15 2-2-2 سواد اطلاعاتی.. 23 2-2-3 سواد فناوری اطلاعات... 32 2-3 تاریخچه سواد اطلاعاتی.. 35 2-3-1 سیر تحول سواد اطلاعاتی در خارج از ایران. 36 2-3-2 سیر تحول سواد اطلاعاتی ایران. 51 2-4 استانداردهای سواد اطلاعاتی.. 54 2-4-1 دستورالعمل ها و استانداردهای سواد اطلاعاتی.. 54 2-5 مدل های سواد اطلاعاتی.. 70 2-5-1 مدل بروس... 70 2-5-2 رویکرد حل مسئله: مدل شش مهارت بزرگ... 70 2-5-3 نظریه الیس... 72 2-5-4 نظریه کولثاو. 76 2-5-5 مدل جستجوی اطلاعات... 80 2-6 نقش آموزشی کتابخانه ها 81 2-6-1 کتابخانه های آموزشگاهی و ی.. 83 2-6-2 کتابخانه های تخصصی.. 84 2-6-3 کتابخانه های عمومی.. 85 2-6-4 کتابخانه ملی.. 85 2-7 نقش آموزشی کتابداران. 88 2-8 آموزش استفاده کنندگان کتابخانه ها 90 2-9 مشکلات کتابداران و کتابخانه ها 96 2-10 مهارت تفکر انتقادی.. 98 2-11 مهارت تفکر تحلیلی (اکتشافی) 99 2-12 ارتباط سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی و اکتشافی.. 100 2-13 پیشینه پژوهش در خارج از ایران. 102 2-14 پیشینه پژوهش در داخل ایران. 114 2-15 جمع بندی و نتیجه گیری.. 128 مبانی نظری و پیشینه سواد اطلاعاتی کتابداران
نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی با حضور کتابداران استان های جنوبی کشور در شیراز برگزار شد.
http://s9.picofile.com/file/8300162050/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9.jpg طرح جلد دفتر(2)به سبک ی
موسسه فرهنگی.قم ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... با تصویرگری سادات شفیعی طراح برتر کتاب کودک ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها
همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی http://www.comskills-esf.ir/fa/ همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی ادامه مطلب

li78o1gw1b8nsweaw66j.jpg انتخاب کتابداربخش کودک کتابخانه مرکزی همدان خانم سارا ولدی م به عنوان کتابدار نمونه کشوری به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان، با برگزاری آئین بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، اسامی فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی به تفکیک کتابداران نمونه کتابخانه های نهادی، کتابخوانان و اعضای نمونه کشوری، کتابخانه های نمونه نهادی، کتابخانه های برتر مشارکتی، کتابداران برتر کتابخانه های مشارکتی، کتابداران فعال در بخش خلاقیت و اقدامات ویژه، کتابخانه های نمونه روستایی، مسؤولین نمونه کتابخانه های نهادی، کتابخانه فعال در حوزه گروه های خاص، کتابداران برتر بخش ن نایان، کتابداران پیش وت برتر، خدمتگزاران برتر، کتابداران بازنشسته برتر در یک سال گذشته؛ کتابداران برتر از نظر خدمات کتابخانه ای و کتابخانه های شایسته تقدیر، معرفی و شناخته شدند. خانم حسینی شعار افزود: خانم سارا ولدی م؛ کتابدار کتابخانه مرکزی همدان جزو کتابداران نمونه در کتابخانه های نهادی کشور انتخاب شدند. ایشان افزودند: این مهم با برنامه ریزی مدیریت کتابخانه مرکزی همدان و با تلاش کتابداران متخصص و متعهد و وبالاخص تلاش همکارمان در بخش کودک خانم سارا ولدی م به دست آمده است.
بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی
عنوان اصلی محصول : بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی
سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای فایل بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:توضیحات مطلب


اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان برگزار می کند؛ همایش ملی «مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی» به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، همایش ملی «مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی» توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، با هدف ارتقاء دانش و در میان گذاشتن تجربه ها و دانش کتابداران، مدیران کتابخانه ها، دانش پژوهان کتابداری و متخصصان ارتباطات انسانی در حوزه مهارت های ارتباطی روز هشتم و نهم آذرماه در در مرکز همایش های علمی علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. ادامه مطلب
http://s9.picofile.com/file/8300161850/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9.jpg پوستر بابابرقی
بسفارش شرکت گاز ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک شهرداری آمل, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک شهرداری آمل, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک شهرداری آمل, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک شهرداری آمل, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک شهرداری آمل, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران
با اعلام دبیرخانه همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران؛ مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۲۰ تیرماه تمدید شد مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی تا ۲۰ تیرماه سال جاری تمدید شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، با توجه به استقبال و تماس های مکرر دانشجویان و کتابداران و با هدف بهره گیری از حضور و مشارکت تعداد بیشتری از متخصصان، صاحبنظران، اساتید و دانشجویان علاقمند به شرکت در همایش مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی تا ۲۰ تیر ماه ۹۶ تمدید شد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی comskills-esf.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات اقدام کنند. همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور طی روزهای هشتم و نهم آذرماه سال جاری در مرکز همایش های علمی علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.
1. فردا میتونه بدترین روز زندگی من باشه.
2. فردا از استرس میمرم.
3. فردا اولین روز کاریه من خواهد بود.
4. فردا خیلی زودتر از چیزی که انتظار دارم شروع و پایان پیدا میکنه.
5. فردا حتما یک خبر خوب به من میرسه.
6. فردا با برادرم دعوا میکنم.
7. فردا یک روز کاملا عادی خواهد بود.
8. فردا؟ خدا خودش به خیر بگذرونه!
9. فردا میتونه به یاد ماندنی ترین روز زندگی من باشه.
10. من ازش میترسم.
11. ای کاش امشب هیچوقت تموم نشه!
12. فردا صبح صبحانه خواهم خورد.
13. فردا صبح من مادرم رو از خواب بیدار میکنم.
14. ای کاش فردا روز خوبی باشه.
15. فردا یکمی درگیرم.
16. فردا شاید چشم باز نکنم.
17. فردا ممکنه هیچ جا نرم.
18. فردا توی این خونه نمیمونم.
19. مهم نیست فردا چی بشه اصلا.
20. فردا میسازم دنیامو.
21. فردا نشد، پس فردا حتما!
...
.....
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان، به مناسبت هفته ی دفاع مقدس کتابداران کتابخانه های عمومی قوچان با آرمانهای انقلاب ی و ی عزیز تجدید میثاق د
مسئول کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر قوچان گفت:به مناسبت هفته دفاع مقدس کتابداران کتابخانه های عمومی قوچان با مهر حسینی به غبار روبی و عطر افشانی لاله های عاشق رفتند و دوباره با تجدید عهد د که ادامه دهند راه آن عزیزانی که بی ادعا رفتند باشند و نگذارند که ارزشهای فرهنگی انقلاب ی کم رنگ شود و همیشه پاسدار حفظ ارزشها باشند

فاطمه خجسته ادامه داد:خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفس نشد .در پایان مراسم کتابداران با اهدای گل هم قسم شدند تا رهرو صادق عاشق نیلوفران باشند.


http://s9.picofile.com/file/8300161600/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86_1_.jpg
کتاب سارا و دارا در اصفهان با موضوع گردشگری شهر اصفهان بسفارش نشر قانون مدار اصفهان ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک
تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران ********************************
هر گونه استفاده و کپی برداری از تصاویر بدون اجازه از مدیر مسئول نشر و استودیو کتابداران( به هر نحو ،شامل استفاده در کتاب ، نمایش ، پوستر، جلد دفتر ، سن نمایشگاه ، مدرسه ، مهد کودک ، پازل ، مجله ، بروشور و...) طبق قانون حقوق مولفان، از لحاظ شرعی حرام و پیگرد قانونی دارد.
*******************************
برچسب ها: تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی اصفهان, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران + نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۶ساعت 9:48 توسط مدیر تصویرگری کتاب کودک | نظر بدهید جلد کتاب طرح سفیر نور 02 + طراحی جلد کتاب کودک +نشر و استودیو تصویرگری کتابداران 09159154068 http://s9.picofile.com/file/8300162234/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_1_.jpg جلد کتاب طرح سفیر نور
بسفارش موسسه سفیر هدایت شیراز
????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها کتابداران برند برتر کتابهای سفارشی با تمامی مجوزها
کتاب کاربردی کمک آموزشی برای آموزش حروف الفبا استودیو تصویرگری کتابداران 09159154068 09158000490 کتاب آموزش الفبا http://s9.picofile.com/file/8300161768/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4_%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81_%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_4_.jpg کتاب کاربردی کمک آموزشی برای آموزش حروف الفبا1 http://s8.picofile.com/file/8300161718/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4_%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81_%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_3_.jpg کتاب کاربردی کمک آموزشی برای آموزش حروف الفبا2 http://s9.picofile.com/file/8300161692/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4_%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81_%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_2_.jpg کتاب کاربردی کمک آموزشی برای آموزش حروف الفبا3 http://s8.picofile.com/file/8300161650/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4_%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81_%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_1_.jpg کتاب کاربردی کمک آموزشی برای آموزش حروف الفبا 4 http://s8.picofile.com/file/8300161650/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4_%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81_%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_1_.jpg کتاب کاربردی کمک آموزشی برای آموزش حروف الفبا5
????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودک تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران
http://s8.picofile.com/file/8300161626/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86_2_.jpg کتاب سارا و دارا در شیراز با موضوع گردشگری شهر شیراز بسفارش نشر قانون مدار اصفهان ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران
دبیر علمی همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی گفت: از مجموع 90 مقاله که برای ارائه نهایی انتخاب شد به دلیل محدودیت زمانی همایش 20 مقاله به عنوان سخنران اصلی و تا رتبه 70 در قالب پوستر ارائه می شود.
با هدف ارتقای مهارت های کتابداران؛ دوره هم افزایی مهارت های قصه گویی ویژه کتابداران استان اصفهان در شهر زیارتی بادرود برگزار شد دوره «هم افزایی مهارت های قصه گویی» با حضور کتابداران بخش کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان، دوره «هم افزایی مهارت های قصه گویی» با تدریس شاهدخت موسی زاده، فعال حوزه کودک و نوجوان و با حضور ۴۲ تن از کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان، ۲۶ و ۲۷ دی ماه سال جاری در شهر بادرود برگزار شد. هلاکویی، س رست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در ابتدای این دوره آموزشی با تأکید بر اهمیت مخاطب کودک و نوجوان به عنوان موضوعی زیرساختی برای کتابخانه های عمومی، تصریح کرد: بر ماست که با مشارکت، تمام همت خود را بر احیای ارزش و فضیلت کتابخوانی در جامعه معطوف کنیم؛ در این راستا توجه به گروه سنی کودک و نوجوان بسیار حائز اهمیت است. س رست اداره کل کتابخانه های عمومی استان با تأکید بر نقش کتابداران حاضر در دوره آموزشی گفت: شایسته است شرکت کنندگان این دوره آموزشی، شیوه های نوین قصه گویی را در قالب برگزاری کارگاه به سایر کتابداران استان، مادران و ک ن عضو کتابخانه ها منتقل کنند. گفتنی است اصفهان یازدهمین استان میزبان این دوره آموزشی بود


عمومی کشور در نشست هم شی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ضمن تأکید بر نقش موثر کتابداران به عنوان سفیران فرهنگی این جشنواره از تلاش آنان تقدیر کرد.
ادامه مطلب
http://s8.picofile.com/file/8300161626/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86_2_.jpg کتاب سارا و دارا در شیراز با موضوع گردشگری شهر شیراز بسفارش نشر قانون مدار اصفهان ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک تصویرگر کتاب کودک
تصویرسازی کودک, تصویرگری کودک جهانگردی شیراز, تصویرگر تخصصی کودک, سمیراسادات شفیعی, استودیو کتابداران
ه گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، علیرضا مختا ور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور روز سوم مردادماه در سفر به استان مرکزی از نزدیک با کتابداران این استان دیدار و گفتگو نمود. گفتنی است؛ این سفر، بیست و چهارمین سفر استانی دبیرکل نهاد می باشد که در راستای تحقق وعده وی، مبنی بر سفر به تمامی استان های کشور به منظور آگاهی از وضعیت کتابخانه های عمومی وگفت گو با کتابداران در اقصی نقاط کشور انجام شد. استان مرکزی ۱۳۹کتابدار دارد که در ۸۲ کتابخانه عمومی متشکل از ۷۳ کتابخانه نهادی و ۹ کتابخانه مشارکتی فعالیت می کنند.

فردا چگونه می توانم بخندم فردا ایا به چیزی خواهم خندید فردا ایا شاد خواهم بود فردا ایا دوباره زندگی خواهم کرد سخت می توان گفت خسته شده ام ای کاش فردا روز بهتری باشد ای کاش همیشه که این طور نیست معجزه کند

همزمان با فرارسیدن گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار»؛ کتابداران و کارکنان نهاد با آرمان های راحل(ره) تجدید میثاق د. دبیرکل، کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری ی ایران با آرمان های حضرت (ره) تجدید میثاق د. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، همزمان با فرارسیدن روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار» صبح امروز (شنبه 22 آبان ماه) مراسم تجدید پیمان کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با آرمان های بنیانگذار جمهوری ی ایران، حضرت (ره) و ی انقلاب ی و دفاع مقدس با حضور دبیرکل، مشاورین، معاونین، مدیران و کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مرقد مطهر (ره) برگزار شد.
برنامه زمانبدی همایش ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی در روزهای هشتم و نهم آذرماه سال جاری اعلام شد. جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.
س رست اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار لی از عدم استخدام کتابداران در سال ۱۳۹۷ و نبود امکان بازگرداندن پست کتابدار به مدارس خبر داد. آموزش و پرورش کتابداران را استخدام نمی کند! طبق صحبت های قبلی که خبرگزاری لی با مدیران آموزش و پرورش داشته است بر اساس «سند تحول آموزش و پرورش» ایجاد مدارس مطلوب از برنامه های اصلی این وزارتخانه محسوب می شود. چنانچه مهدی فیض، معاون سابق پرورشی و فرهنگی آن خبر از بازگشت پست کتابدار به مدارس داده بود. به گفته وی در مدل مدارس مطلوب با توجه به اهمیت نقش کتابدار قرار بود این پست به مدارس ایران باز گردد. اما در گفتگویی که خبرنگار لی با ناصر سلیمان زاده، س رست اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش - با توجه به انتشار فراخوان استخدام این وزارتخانه در روزهای آتی - داشته است، وی از عدم برنامه ریزی جهت استخدام کتابداران و بازگشت پست کتابدار به مدارس خبر داد. سلیمان زاده گفت: در حال حاضر به علت کمبود شدید نیروی انسانی، اولویت اول ما کلاس های آموزشی است. پستی تحت عنوان کتابدار در استخدامی های امسال وجود نخواهد داشت و سهمیه ای برای کتابداران در نظر نداریم. او افزود: برخی مدارس ممکن است نیرویی را داشته باشند که علاقمند به انجام امور کتابداری باشد، مانند معلم، معاون و یا مدیر مدرسه و در کنار وظایف خود این کار را نیز انجام دهد. اما به شکل رسمی فعلاً و در حال حاضر نمی توانیم چنین عنوانی در مدارس داشته باشیم.
ادامه مطلب
فردا یا پس فردا احتمالاً آ ین پست نوشته میشود و به احتمال زیاد با دنیای نوشتن برای مدتی خداحافظی کنم :)
شاید تا یه روز بعد عاشورا دیگه ننویسم و نیام :)
پست ؛ فردا/ پس فردا رو از دست ندین :)

+ پستِ فردا یا شایدم پس فردا یه گزارش کوتاه از دورهمی من و سمیرای ماهیتابه دست :دی و محبوبه جان در مشهد است :)

++ وبلاگتون رو میخونم ولی احتمال خیلی زیاد دیگه ننویسم :)


مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست هم شی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ضمن تأکید بر نقش موثر کتابداران به عنوان سفیران فرهنگی این جشنواره از تلاش آنان تقدیر کرد.
ادامه مطلب
با یاری خداوند مهربان جلسه ملاقات کتابداران با محترم مردم شهرستان سلماسی از ساعت 9 تا 10 در دفتر محترم شهرستان برای بیان مشکلات کتابخانه ها تشکیل شد. سپاس خداوند را که عمری بر ما داده تا صادقانه در یک مکان فرهنگی خدمت کنیم
همایش ملی «مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی» توسط اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان، آذرماه سال جاری در مرکز همایش های علمی علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. ادامه مطلب
http://s8.picofile.com/file/8300162176/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c_%d8%ac%d9%84%d8%af_%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1_%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9_2_.jpg طرح جلد دفتر کودک با موضوع شاهنامه به سفارش موسسه فرهنگی تکامل. تهران ????نشر و استودیو تصویرگری کتابداران ????ش همراه تماس و ارتباط مجازی با ادمین
09159154068 مدیر مسئول موسسه

09158000490 مدیر استودیو تصویرگری

♦️با رزومه ۲۵۰ کتاب برتر کودک
و صدها طرح پوستر، جلد دفتر و.... ******** کانال تصویرگری کتاب کودک کتابداران https://telegram.me/tasvirgari1 تصویرگران کودک تصویرگر ان کودک تصویرگر ان کودک تصویرگران کودکبا هدف نیازسنجی و ارتقای کیفیت ید نشریات برای کتابخانه های عمومی؛

طرح نظر خواهی از کتابداران و اعضای فعال کتابخانه های عمومی کشور از روز یکشنبه سوم اردیبهشت آغاز شده و طی آن نشریات پرتقاضا در فرآیند تصمیم گیری برای ید قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نظرسنجی انتخاب نشریات سال 1396 از روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه آغاز و تا روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه به مدت نه روز کاری ادامه خواهد داشت. کتابداران، اعضای فعال کتابخانه، کارشناسان منابع و فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور می توانند از طریق نرم افزار سامان با ورود رمز کاربری خود در این نظرسنجی شرکت کنند.
ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، همایش ملی «مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی» توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، با هدف ارتقاء دانش و در میان گذاشتن تجربه ها و دانش کتابداران، مدیران کتابخانه ها، دانش پژوهان کتابداری و متخصصان ارتباطات انسانی در حوزه مهارت های ارتباطی روز هشتم و نهم آذرماه در در مرکز همایش های علمی علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. این همایش با هدف ارتقای توانایی های کتابداران در برقرار ارتباط موفق با مراجعان، همکاران و مدیران خود برگزار می شود و «مهارت های ارتباط با کاربران»، «روابط انسانی درون سازمانی»، «ارتباطات برون سازمانی»، «نقش آموزش در ارتقای مهارت های ارتباطی» و «جنبه های معنوی و اخلاق ی در بهبود روابط انسانی در کتابخانه های عمومی» سرفصل ها و محورهای اصلی آن خواهند بود. تمامی پژوهشگران، کتابداران و علاقه مندان به حضور در این همایش می توانند چکیده مقالات شان را تا روز 25 داد به دبیرخانه همایش ارسال کنند. همچنین مهلت مقرر شده برای ارسال اصل مقالات نیز روز 25 شهریور و زمان ثبت نام در این همایش نیز روز بیستم آبان ماه سال جاری است. علاقه مندان می توانند برای ب اطلاعات بیشتر و آگاهی از محورهای همایش و کارگاه های آموزشی آن به به نشانی comskills-esf.ir مراجعه کنند. گفتنی است دبیرخانه همایش ملی «مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی» واقع در اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان به نشانی خیابان چهارباغ خواجو، مقابل صدا و سیما مرکز اصفهان، آماده پاسخگویی در خصوص این همایش است.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، همایش ملی «مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی» توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، با هدف ارتقاء دانش و در میان گذاشتن تجربه ها و دانش کتابداران، مدیران کتابخانه ها، دانش پژوهان کتابداری و متخصصان ارتباطات انسانی در حوزه مهارت های ارتباطی روز هشتم و نهم آذرماه در در مرکز همایش های علمی علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. این همایش با هدف ارتقای توانایی های کتابداران در برقرار ارتباط موفق با مراجعان، همکاران و مدیران خود برگزار می شود و «مهارت های ارتباط با کاربران»، «روابط انسانی درون سازمانی»، «ارتباطات برون سازمانی»، «نقش آموزش در ارتقای مهارت های ارتباطی» و «جنبه های معنوی و اخلاق ی در بهبود روابط انسانی در کتابخانه های عمومی» سرفصل ها و محورهای اصلی آن خواهند بود. تمامی پژوهشگران، کتابداران و علاقه مندان به حضور در این همایش می توانند چکیده مقالات شان را تا روز 25 داد به دبیرخانه همایش ارسال کنند. همچنین مهلت مقرر شده برای ارسال اصل مقالات نیز روز 25 شهریور و زمان ثبت نام در این همایش نیز روز بیستم آبان ماه سال جاری است. علاقه مندان می توانند برای ب اطلاعات بیشتر و آگاهی از محورهای همایش و کارگاه های آموزشی آن به به نشانی comskills-esf.ir مراجعه کنند. گفتنی است دبیرخانه همایش ملی «مهارت های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه های عمومی» واقع در اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان به نشانی خیابان چهارباغ خواجو، مقابل صدا و سیما مرکز اصفهان، آماده پاسخگویی در خصوص این همایش است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی، آیین افتتاح دوره آموزشی «تفکر، کودک و کتابخانه» از سری دوره های آموزشی «کودک و فلسفه» ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی، روز یکشنبه بیست و پنجم تیرماه با حضور محمد جوهرچی مدیرکل پژوهش و آموزش نهاد و 30 نفر از کتابداران استان آذربایجان غربی در کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد. حمد جوهرچی، مدیرکل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مراسم افتتاحیه، ضمن ابراز سندی از برگزاری دوره آموزشی در آذربایجان غربی بیان کرد: آموزش مادام العمر یاریگر آموزش رسمی و مَدرسی و تداوم بخش آن تا حصول مهارت و کامی در زندگی همه ما یکی از اه و مقاصد کتابخانه های عمومی و کتابداران آن است. وی بیان کرد: طی این مسیر مست م پی گیری و استمرار و ثبات قدم و عزم استوار است و دوره آموزشی سرآغازی برای آن به شمار می رود. گفتنی است دوره آموزشی «تفکر، کودک و کتابخانه» در دو دوره مقدماتی و تکمیلی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی 2 دوره دو روزه برای کتابداران آذربایجان غربی برگزار می شود.

http://www.orumiyehpl.ir
دوره آموزشی اصول و مبانی عملیات ایمنی و اطفاء حریق با حضور 18 نفر از کتابداران، در کتابخانه عمومی شهید مطهری مهریز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه ­های عمومی شهرستان مهریز، سعید قریشی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را، آشنایی با تجهیزات اطفآء حریق و آمادگی کتابداران در مواقع ضروری دانست. وی در ادامه گفت: این دوره به منظور ارتقاء سطح آگاهی کتابداران در ایمنی و آتش نشانی برگزار شده است. قریشی خاطر نشان کرد: پس از پایان برگزاری این دوره، برای کتابداران، گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد. کلاس آموزشی تئوری و عملی ایمنی و اطفاء حریق، با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی، از ساعت هشت الی 11 در کتابخانه عمومی شهید مطهری برگزار شد. در این دوره، کتابداران، آشنایی با تجهیزات آتش نشانی و انواع طبقات آتش سوزی جهت پیشگیری از هرگونه حریق و آتش سوزی در کتابخانه و آموزش های عملی استفاده از هر نوع خاموش کننده و اطفا حریق های گوناگون را فرا گرفتند. قریشی در پایان، از همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مهریز در برگزاری این دوره آموزشی قدردانی کرد.

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی

چکیده از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله های چاپ شده در سطح ملی و بینالمللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می¬دهددسته بندی
کامپیوتر و it


فرمت فایل
doc


حجم فایل
55 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
30
دریافت فایلبررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی


فروشنده فایل
کد کاربری 4421
تمام فایل ها

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی

چکیده:

از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله های چاپ شده در سطح ملی و بین­المللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می­دهد. این نوشته به بررسی وضعیت کمّی مقاله های منتشر شده به زبان انگلیسی توسط متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی ایران در سطح بین­المللی می­پردازد.
یافته ­های این پژوهش نشان می­دهد که وضعیت کمّی مقاله های منتشر شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی ایران در سطح بین­المللی پایین است و توجه بیشتری را می­طلبد.مقدمه:

نگارش مقاله علمی یکی از مهمترین مهارت هایی است که هر پژوهشگری باید با آن آشنا باشد. آگاه ساختن سایر پژوهشگران از نتایج پژوهش های انجام شده، بالا بردن سطح دانش علاقه­مندان، آشنا نمودن آنها با پیشرفت های علمی در یک حوزه خاص، جمع­بندی نتایج و انتشار آن در قالب مقاله پژوهشی از اه اصلی پژوهشگران است. در نقطه مقابل، مجله های علمی از منابع مهم اطلاعات علمی و فنی هستند که پژوهشگران نتایج پژوهش های خود را از طریق آنها به چاپ می­رسانند.
یکی از راه های تقویت بنیه علمی هر کشوری در حوزه های علمی مختلف دسترسی به نتایج و تجربه های سایر پژوهشگران از طریق مجله های علمی است تا به این وسیله از هدر رفتن زمان، امکانات و از انجام کارهای تکراری جلوگیری شود. پیشرفت علمی رمز توسعه و پیشرفت همه جانبه هر ملتی است و پژوهشگران مسؤولیت اساسی را در فرایند توسعه بر عهده دارند

و ید مقاله بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی رایگان مقاله بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی رایگان تحقیق بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی رایگان پژوهش بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین المللی و ید مقاله بررسی مشارکت علمی کتابداران ایران


خورشید را می م
فقط برای تو!
می گذارم توی جیبم
تا فردا بزنم به موهایت
فردا به تو می گویم چقدر دوستت دارم!
فردا تو می فهمی
فردا تو هم مرا دوست خواهی داشت. می دانم!
آخ ... فردا!
راستی چرا فردا نمی شود؟
این شب چقدر طول کشیده...
چرا آفتاب نمی شود؟
یکی نیست بگوید خورشید کدام گوری رفته؟ - شل سیلور استاین
س رست اداره کتابخانه کتابخانه های عمومی شهرستان ساری به همراه مسئولین کتابخانه ها و کتابداران شهرستان در سال جدید با سرکار خانم ولیپور مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان دیدار د.
نشست کتابداران


لازم به ذکر است "کتاب خوان" نشستی صمیمانه با هدف معرفی کتاب های مفید و ترویج کتابخوانی است، که با حضور کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی، نویسندگان و ... در سراسر کشور برگزار می گردد.
در هر نوبت از نشست های کتاب خوان،اعضای داوطلب به معرفی کتاب، به میزان 10 الی 15 دقیقه، به ارائه گزارشی از کت که مطالعه کرده اند، می پردازند.
شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.
تحقیق درمورد روش تحقیق بررسی نیروی انسانی ونیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های ی استان خوزست لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27 لیست مقاله های لیست مقالات 35 | جستجوی مقاله نام مقاله: بررسی نیروی انسانی ونیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های ی استان خوزستان نام نشریه: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی شماره نشریه: 35 _ شماره سوم، جلد 9 پدیدآور: عبدالحمید معرف زاده،پزستو صانعی د ردی مترجم: چکیده این تحقیق با توجه به تحولات مداوم رشته کتابداری و در نتیج ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]