وقتی انسان شت زمین

در گذشته انسان با طبیعت مانوس بود .از حریم طبیعت محافظت می کرد وآن را مقدس
می شمرد
طبیعت هم پاسخگوی نیازهای انسان بود انسان وطبیعت همراه بودند
هوا صاف وپاک زمین بارور چشمه ساران جوشان دریا پر وش بود
از زمانی که انسان سر ناسازگاری با طبیعت را پیش گرفت وحریم طبیعت را با خود خواهیهایش مورد قرار داد
طبیعت هم با انسان سر ناسازگاری گذاشت
خشونت نا مهربانی از انسان آغاز وطبیعت تداوم بخش آن گردید
دخل وتصرفهای ناب دانه انسان زمین وهوا وابها را آلوده ساخت
مرگ تدریجی منابع طبیعی ونابودی مزارع جنگلها آلوده شدن آبها
سبب گردید تا انسان نیز با همه ادعاهای فریبنده اش بنام پیشرفت تجدد
مرگ تدریجی خود را رقم بزند
وچنین است که هر روز شاهد مرگ انسان وطبیعت هستیم

اثر صدیقه اژ ه ای مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
در گذشته انسان با طبیعت مانوس بود .از حریم طبیعت محافظت
می کرد وآن را مقدس می شمرد
طبیعت هم پاسخگوی نیازهای انسان بود انسان وطبیعت همراه بودند
هوا صاف وپاک زمین بارور چشمه ساران جوشان دریا پر وش بود
از زمانی که انسان سر ناسازگاری با طبیعت را پیش گرفت
وحریم طبیعت را با خود خواهیهایش مورد
قرار داد
طبیعت هم با انسان سر ناسازگاری گذاشت
خشونت نا مهربانی از انسان آغاز وطبیعت تداوم بخش آن گردید
دخل وتصرفهای ناب دانه انسان زمین وهوا وآبها را آلوده ساخت
مرگ تدریجی منابع طبیعی ونابودی مزارع جنگلها آلوده شدن آبها
سبب گردید تا انسان نیز با همه ادعاهای فریبنده اش بنام پیشرفت
تجدد مرگ تدریجی خود را رقم بزند
وچنین است که هر روز شاهد مرگ انسان وطبیعت هستیم

اثر صدیقه اژ ه ای مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
وقتی اجل فرا برسد...!
روزی ابوحنیفه، پیشوای حنفی ها، از صادق علیه السلام پرسید:
چرا حضرت سلیمان در میان آن همه پرندگان، محل آب را از هدهد جویا شد؟
علیه السلام فرمود: چون هدهد آب را در زیر زمین می بیند همانگونه که شما روغن را در شیشه می بینید.
ابوحنیفه روبه اصحاب خود کرده و خندید!
فرمود:چرا می خندی؟
گفت:بدین جهت که بر تو پیروز شدم.
فرمود :چگونه پیروز شدی؟
گفت:پرنده ای که آب را در زیر زمین می بیند چگونه دام را در میان خاک نمی بیند که به دام گرفتار می گردد؟!
علیه السلام فرمود:آیا نمی دانی وقتی که قضا و قدر آمد، چشم را می پوشاند و انسان واقعیت ها را به خوبی درک نمیکند وخطرات را متوجه نمیشود؟...
بحار،ج 14، ص 116 و ج 64، ص 21.
بی ارزشترین نوع افتخار ...
افتخار به داشتن ویژگیهایی است که خود انسان
در بدست آوردنشان نقشی نداشته است
مثل :
چهره
قد
رنگ چشم
ملیت
ثروت خانوادگی ...
از چیزهایی که خودت به دست آورده ای حرف بزن
از " انسان بودنت " بگو
.................................................
زن ها
وقتی دلتنگ میشوند
دوست دارند حرفهایی را که هزار بار گفتن
بازم تعریف کنن تا حالشون خوب بشه
اما
وقتی سکوت د
یعنی
نمیخوان
حالشون
خوب بشه ...
روزبه معین
مطالعات علمی نشان می دهند،که طول عمر زمین تاکنون حدود 4 و نیم بیلیون سال است. ولی انسان ها فقط از 200 هزار سال پیش زمین را به عنوان خانه خود انتخاب نمودند. بنابراین می توان گفت که زمین قبل از ما وجود داشته و پس از مرگ و نابودی انسان ها هم همچنان وجود خواهد داشت. حالا ببینیم انقراض انسان ها چه تاثیری بر کره زمین خواهد داشت.
زمین خورد!
دستانش را گذاشت روی زانویش و بلند شد
باز هم زمین خورد
بلند شد!
برای یک بار دیگر نیز زمین خورد
و باز هم بلند شد
انقدر زمین خورد، تا توانست راه برود. انسان اینگونه است، از زمین خوردن هایمان دلگیر نشویم!!!
وقتی " خواستن ها " بوی میدهند
وقتی " بودن ها " طعم نیاز
وقتی " تنهائیها" بی هیچ یادی از یار ، با هر ی " پر " میشود
وتقی " نگاهها " هرزه " هر سو روانه میشود
وقتی " غریزه " احساس را " پوشش " میدهد
وقتی " انسان بودن " " آرزویی " دست نیافتنی میشود
دیری نخواهد گذشت ...
" حیوانات " برای " کوچک شمردن " یکدیگر را آدم خطاب کنند ..
....................................................

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)


داستان «فاصله زانو تا زمین»
رودانشمندزی دو مرد جوان نزد ی آمدند و ازاو پرسیدند:فاصله بین دچار یک مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل مشکل چقدراست؟ اندکی تامل کرد و گفت:فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او تا زمین است!آن دو مرد جوان گیج و آشفته از نزد او بیرون آمدند و در بیرون مدرسه با هم به بحث و جدل پرداختند.

اولی گفت: من مطمئنم منظور معرفت این بوده است که باید به جای روی زمین نشستن از جا برخاست و شخصا برای مشکل راه حلی پیدا کرد. با یک جا نشینی و زانوی غم در آغوش گرفتن هیچ مشکلی حل نمی شود.

دومی کمی فکر کرد و گفت: اما اندرزهای پیران معرفت معمولا بارمعنایی عمیق تری دارند و به این راحتی قابل بیان نیستند. آنچه تو می گویی هزاران سال است که بر زبان همه جاری است و همه آن را می دانند. منظور دیگری داشت.

آندو تصمیم گرفتن نزد بازگردند و از خود او معنای جمله اش را بپرسند. با دیدن مجدد دو جوان لبخندی زد و گفت:وقتی یک انسان دچار مشکل می شود. باید ابتدا خود را به نقطه صفربرساند. نقطه صفر وقتی است که انسان در مقابل کائنات و خالق هستی زانو می زند و از او مدد می جوید.بعد از این نقطه صفر است که فرد می تواند ب ا خیزد و با اعتماد به همراهی کائنات دست به عمل زند. بدون این اعتماد و توکل برای هیچ مشکلی راه حل پیدا نخواهد شد. باز هم می گویم...فاصله بین مشکلی که یک انسان دارد با راه چاره او ، فاصله بین زانوی او و زمینی است که برآن ایستاده است.
چرا ما تنها گونه انسان باقیمانده روی زمین هستیم؟
یکی از مهم ترین معماهای تاریخچه ی تکاملی انسان ، دلیل انقراض دیگر گونه های انسان تبارها بوده است. اکنون انسان شناسان توضیح جدیدی برای این سوال پیدا کرده اند.
غیر از مینیمالیسم احساسم نسبت به عکاسی مستند اجتماعی هم تا همین چند صفحه اول به شدت جلب شده! رابطه
انسان با انسان انسان با محیط انسان با "خودش" ... پ.ن:
یار خوب اونه که وقتی رفته پله بالاتر، دستت رو بگیره بگه بیا بالا؛ از این یارا دارید؟
مجموعه: داستانهای خواندنی (2)

داستانک,سرگرمی,سایت سرگرمی
داستان «فاصله زانو تا زمین»

رودانشمندزی دو مرد جوان نزد ی آمدند و ازاو پرسیدند:فاصله بین دچار یک مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل مشکل چقدراست؟ اندکی تامل کرد و گفت:فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او تا زمین است!آن دو مرد جوان گیج و آشفته از نزد او بیرون آمدند و در بیرون مدرسه با هم به بحث و جدل پرداختند.

اولی گفت: من مطمئنم منظور معرفت این بوده است که باید به جای روی زمین نشستن از جا برخاست و شخصا برای مشکل راه حلی پیدا کرد. با یک جا نشینی و زانوی غم در آغوش گرفتن هیچ مشکلی حل نمی شود.

دومی کمی فکر کرد و گفت: اما اندرزهای پیران معرفت معمولا بارمعنایی عمیق تری دارند و به این راحتی قابل بیان نیستند. آنچه تو می گویی هزاران سال است که بر زبان همه جاری است و همه آن را می دانند. منظور دیگری داشت.

آندو تصمیم گرفتن نزد بازگردند و از خود او معنای جمله اش را بپرسند. با دیدن مجدد دو جوان لبخندی زد و گفت:وقتی یک انسان دچار مشکل می شود. باید ابتدا خود را به نقطه صفربرساند. نقطه صفر وقتی است که انسان در مقابل کائنات و خالق هستی زانو می زند و از او مدد می جوید.بعد از این نقطه صفر است که فرد می تواند ب ا خیزد و با اعتماد به همراهی کائنات دست به عمل زند. بدون این اعتماد و توکل برای هیچ مشکلی راه حل پیدا نخواهد شد. باز هم می گویم...فاصله بین مشکلی که یک انسان دارد با راه چاره او ، فاصله بین زانوی او و زمینی است که برآن ایستاده است.
انسان اعجوبه حیات ، انسان موجودی پیچیده ومرموز ، انسان موجودی خود خواه ،
انسان موجودی تنها ، انسان موجودی هوشمند ، موجودی خود مختار ،انتخابگر ، ناطق ، موجودی ناسپاس انسان موجودی لجباز ، فراموشکار انسان گاهی از فرشته بالاتر
گاهی ازحیوانات درنده پست تر انسان تنها مو جودی که بخودش هم دروغ می گوید
انسان موجودی خلاق ومغرور انسان موجودی کنجکاو انسان موجودی حساس
صدیقه اژه ا ی
مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
همزیستی انسان و حیوان در کنار لذتی که برای حضور در جوار طبیعت به انسان می دهد، با مخاطراتی هم همراه است. هر چند این انسان است که بیشترین آسیب را به حیوانات رسانده، اما گاه انسان ها قربانی حملات سنگین حیوانات شده اند؛ حملاتی که گاه بخاطر بی احتیاطی خودِ افراد یا پاسخ حیوانات به رفتارهای غلط انسان ها بوده است.
آیا انسان ها نیاز به یک زمین دوم دارند؟
به عقیده ی بسیاری از دانشمندان، فرصت زندگی انسان ها روی زمین محدود است و باید برای نجات خود به دنبال سیاره ای دیگر و ادامه زندگی در آنجا باشند.
تصویر مرتبط
وقتی دلم به درد میاد و ی نیست به حرفهایم گوش کند،
وقتی تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتی احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم… وقتی تمام عزیزانم با من غریبه می شوند…
و ی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند… وقتی تمام عالم را قفس می بینم…
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد…
هی قد کشیدیم و قد کشیدیم ، شدیم آدم بزرگ
آدم بزرگ هایی که گاهی گم می شوند
بی طاقت می شوند سر هیچ!
یادشان می رود خلیفه خدایند روی زمین
آدم بزرگ هایی که
گاهی فراموش می کنند "زمین خدا هیچ وقت خالی از حجت نیست"
ما
جانمان را با آیات تطهیر و مباهله شستشو می دهیم
وقتی چشممان به خورشید است
وقتی صدای گام های یک مرد آسمانی گوشمان را می نوازد
نگران چه ایم؟
وقتی فردا از آن ست
با همه این تفاسیر امروز تصویری از یک پیرمرد ایرانی منتشر شد که با توجه به اسناد موجود سن وی ۱۳۱ سال است؛ یعنی پیرترین انسان ایران ده سال از پیرترین انسان کره زمین، بزرگتر است. با توجه به این موارد می توان گفت که پیرترین انسان کره زمین یک ایرانی است.
انسان پرنده ای افتاده از آسمان در چاه زمین که باید خود را باز یابد و دوباره به وطن خود برگردد. انسان مسافری است از هیچ ستان به سوی همه چیزستان آغاز خلقت انسان، رحمت رحمانی است و پایانش رحمت رحیمی. انسان، نیمی سرشته از فرشته و نیمی از حیوان است. انسان با عبودیّت به ربوبیّت و خ شدن می رسد. قال الصّادق(ع): العبودیّةُ جوهرةٌ کُنْهُها الرّبوبیّة. اخلاق ی همان عبودیّت است یعنی رفتن به راه فطرت و آفرینش و تسلیم شدن به قانون هست.

عماریون
پناهیان

هر چه انسان بزرگتر می شود

هر چه بر سنّ آدم #افزوده می شود سطح نگاهش #بالاتر می رود، زمان را کوتاه می بیند و زمین را کوچکتر می یابد. اگر ارتفاع سطح نگاهش به #بالاترین حدّ خود برسد، قیامت را هم می بیند. گویی وقتی سطح نگاه انسان بالا می رود، #خودِ او را نیز به #پرواز در می آورد و اوج می گیرد و لذت پرواز را #احساس خواهد کرد.

از : من به : تو (نوکِ مدادِ نوکی که دیروز ش ت ) سلام بی مقدمه دل دنیا رو خون کردی ، تو اینجوری که رفتی تموم دل خوشی هامو تو با رفتن گرفتی رفتن یار شفیق ، دلدار نحیف ، غم خوار شریک ، نوکِ 0.5 را به تمام جامعه ی ادبی و دوستان و آشنایان تسلیت عرض می کنیم دنیا عجیب مسافرخانه است اما آی انسان ها ، یادتان باشد نوکِ 0.5 من وقتی فوت کرد ، که [ دلش ] ش ت !!! * * * نوکِ عزیز می دانم بد دردیست ، وقتی بشکنی ، بعد از یه عمر خدمت و رفاقت ، آن هم ، ش تن ، نه از سر ضعف ، بلکه بخاطر انسان ها ، به خاطر کارِ آنها و ... ...و بعدش ببینی که وقتی ش تن ات را می بینند ، خم به ابرو نمی آورند ، از جایگاهت بیرون ات می کشند و پرت ات می کنند و یک نوکِ دیگر را جایگزین ات می کنند! سخت است درک ات می کنم ... [ سکوت ] انسان ها خیلی روی این ش ت ها بی مسئولیت اند ، شاید تو ندانی ، اما انسان ها همین اند وقتی عصبانی اند ، وسایل اطرافشان را می شکنند وقتی متکبر اند ، دل را وقتی پر رو هستند ، حریم را وقتی عزم می کنند ، شاخ غول را ... حتی وقتی خوشحالند ... وقتی خوش حالند ، سکوت را انسان ها حتی قاعده ای دارند که می گوید ، نور اگر ش ته شود ، زیبا تر می شود امان از این انسان هااااا
حکمت جاوید دیالکتیک جاھل نمی بیند خود را مگر انسان عاقل.
کافر نمی بیند خود را مگر انسان مومن.
عاشق نمی بیند خود را مگر انسان فاسق.
پرست نمی بیند خود را مگر انسان خداپرست.
ریا کار نمی بیند خود را مگر انسان صادق.
ایثارگر نمی بیند خود را مگر انسان خودپرست.
شجاع نمی بیند خود را مگر انسان بزدل.
عادل نمی بیند خود را مگر انسان ظالم.
خوب نمی بیند خود را مگر انسان بد.
زنده نمی بیند خود را مگر انسان مرده.
موجود نمی بیند خود را مگر انسان نابوده.
یک استثناء: فقط خداست که ھمانگونه ھست که ھست. از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 58-53 ارسالی ازکاربری بنام رضا
انسان تنها یک ۰/۰۱ زندگی روی زمین را تشکیل می دهد اما در حال از بین بردن بقیه آن است
انسان که تنها ۰/۰۱ کل زیست توده زمین را تشکیل می دهد، از ۲۹۸ هزار سال قبل از میلاد ت یب وسیع زمین را آغاز کرده است.
تفاوت آدم ها و انسان ها : آدم ها زندگی می کنند انسان ها زیبا زندگی می کنند ! آدم ها می شنوند انسان ها گوش می دهند ! آدم ها می بینند انسان ها عاشقانه نگاه می کنند ! آدم ها در فکر خودشان هستند انسان ها به دیگران هم فکر می کنند ! آدم ها می خواهند شاد باشند انسان ها می خواهند شاد کنند ! آدم ها ، اسم اشرف مخلوقات را دارند انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند ! آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند انسان ها تغییر را پذیرفته اند ، تا انسان شدند ! آدم ها می توانند انسان شوند انسان ها در ابتدا آدم بودند ! آدم ها آدم اند انسان ها انسان ! اما آدم ها و انسان ها هر دو حق انتخاب دارند این که آدم باشند یا انسان ، انتخاب با خودشان است . نیاز نیست انسان بزرگی باشیم ، انسان بودن خود نهایتِ بزرگی است. وطنی ازرشت
ف رازی در تفسیرش می نویسد:
چون چنین گفت که
از هر چهار طرف [جلو، پشت، راست و چپ] انسان را محاصره می کنم،
دل فرشتگان بر بشر به رحم آمد
و گفتند: ای خدای ما!
[پس] انسان از چه جهتی نجات می یابد؛ با آن که از هر چهار طرف به او حمله می کند؟
به آنان خطاب شد:
دو جهت برای انسان باقی است؛
بالا و پایین.
اگر دستش را به طرف بالا ببرد و خاضعانه دعا کند
یا پیشانی اش را بر زمین گذارد و خاشعانه سجده کند،
گناهان هفتاد سال او را می آمرزم.
با او بهار می آید. وقتی بیاید زمین به زمین دیگری تبدیل می شود، یعنی روزگار دگرگون می شود. زمین را سرما برده است و انسانیت در این سرما یخ زده است. وقتی بیاید با خود گرمای خورشید را خواهد آورد و جوانه های انسانیت دوباره خواهد رویید. او که بیاید درختان خوبی شکوفه خواهد داد. زمستان طولانی شده و دلهای آدمها یخ زده است، او که بیاید یخ ها آب خواهد شد و دلها دوباره سبز خواهد شد. آری او که بیاید زمین دوباره نو خواهد شد.

روزگاری زمین و هفت فلک اطراف آن همگی تحت تسلط جن ها بود، تا این که نسل انسان در زمین پا گرفت، جن ها که تاب تحمل رقیب را نداشتند شروع به از بین بردن انسان ها د، تا این که خداوند به پریان که ذات شان از آب بود فرمان داد تا از انسان حفاظت کنند، پریان در عمق شور اقیانوس ها سکنی گرفته بودند و انسان را از حمله ی جن ها حفظ د، اما جن ها با شرارت از نیروهای آسمانی و افلاک علیه پریان استفاده نمودند و شمار زیادی از انسان ها را کشتند، تا این که به امر خداوند ملائک بعد از جنگی سخت افلاک را تصرف د. فکرش را ! قلمرو افلاک آسمانی به ملائک رسید، قلمرو آب ها به پریانی که تعداد کمی از آن ها باقی مانده بود و انسان هم مالک قلمرو خاک شد و جن، آواره و حیران بین این سه مرز.
به نام الله مهرگستر مهربان عقل چراغ راه زندگی انسان است که از روح سرچشمه می گیرد و به او این توانایی و قدرت را می دهد که از ذهن گرایی پرهیز کند. وقتی انسان عقل و تفکر را بکار گیرد به منشا روح که از خداوند است، پی برده و به عظمت خلقت خداوند آگاه می شود و به رشد و کمال می رسد. عقل واسطه خبرگیری انسان از دنیای ماورا می باشد. وقتی که عقل شناخته شد، روح که اصل و مایه عقل است بهتر درک می گردد و انسان می تواند به درجه ای از کمال و فهم برسد. پس انسان می بایست از بی فکری دست برداشته و از انجام کارهای سبک دوری کند. آنچه که انسان را از حیوان متمایز می کند روح ملکوتی اوست. روح تجلی خداوند است که در کالبد انسان دمیده شده است. روح انسان عامل خطا نمی باشد و لذا چون روح منحرف نمی شود مشمول عذاب نیز نمی گردد. پایین ترین درجه شروع تکامل انسان از نَفس او که شامل هوی، هوس و غضب می باشد، آغاز می شود. وقتی نَفس شروع به تکامل نمود، اعتدال شامل او می گردد. روح انسان به تنهایی پاک و منبع نور است و آنچه که مانع پیشرفت شعور و فهم انسان می شود، نَفس اوست. اگر نَفس به درجه ی تکامل رسید، آدمی بجایی می رسد که بجز خدا نمی بیند. گزیده ای از سخنان حاج حسن پورشبانان


نخل: شباهت های نخل و انسان! ✔️آیا می دانستید که تنه ی نخل شبیه به ستون فقرات انسان است. ✔️آیا می دانستید که وقتی نخل را از سر قطع ند میمیرد(درست مثل انسان) ✔️آیا می دانستید که نخل هوش دارد و درک می کند( وقتی که صاحبان نخلستان با آنها حرف بزنند ، محصول خوبی می دهند.) ✔️آیا می دانستید که اگر نخل در آب غرق شود میمیرد ( مثل انسان) شگفتی های آفرینش بیش از اینهاست منبع:[email protected]
گاهی با خودم فکر میکنم ...

وقتی که یک روز همه ی دار و ندار زمین را

به حال خودش رها کنم و بروم ...

یک روز که دیگر نفس نفس نمی زنم ...

روزی که دیگر نبض روزها برایم اهمیتی ندارد ...!

چند جای پا از من ... روی ماسه های زندگی مانده است؟

چه چیز مانده ... که وقتی ی می آید ...

دلش برای من تنگ بشود...

دلش برای من ...


------------------------

پ. ن : زندگی بدون من چه چیزی کم خواهد داشت!؟
نژاد انسان آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که نژاد انسان از کجا به زمین راه یافته است؟ چه اتفاقی می افتد اگر متوجه شویم که ما همان بیگانگان فضایی هستیم؟! آیا وقت آن رسیده است که ما انسان ها، سرانجام دست از جستجو برای موجودات بیگانه برداریم و خود را موجودات فضایی بنامیم؟! به عقیده ... نوشته آیا نژاد انسان صدها هزار سال قبل توسط بیگانگان به زمین آورده شده است؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

پاو وینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست
پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
و مِن آیاتهِ أن یرسِل الرِّیاح مبشّراتٍ
آیه 46 سوره روم
درس سوم
3
هوا، نفسِ زندگی
واقعیت های ناگفته آلودگی آسمان تهران و کلان ا
وقتی کار هوا وارونه است
شهروندان تهرانی در 17 سال اخیر از 6109 روز، کمتر از 240 روز هوای پاک داشته اند.
نخستین وارونگی زمستانی به شکل پر رنگ و پر خود را به رخ کشید تاآنجا که شرایط آلودگی هوای روز دوشنبه وضعیت قرمز را برای افراد حساس رقم زد.
masterdoc.ir, ید پاو وینت های محیط زیست, ید پاو وینت های پایه یازدهم, درس سوم هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست یازدهم, پاور درس سوم هوا نفس زندگی محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس 3 انسان و محیط با عنوان هوا نفس زندگی, پاو وینت درس سوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی کتاب انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت هوا نفس زندگی محیط زیست یازدهم, درس 3 هوا نفس زندگی پایه یازدهم, درس سوم 3 هوا، نفسِ زندگی, درس سوم هوا، نفسِ زندگی, فروشگاه علمی, هوا نفس زندگی درس سوم کتاب و محیط زیست یازدهم, پاوردرس سوم کتاب انسان و محیط زیست, پاو وینت با عنوان هوانفس زندگی, پاو وینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی, پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی کتاب انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس هوا نفس زندگی کتاب انسان و محیط زیست یازدهم


لینک فایل


پاور پوینت انسان و محیط زیست
ید فایل


پاور پوینت انسان و محیط زیست

تاریخ شکل گیری س تگاههای انسانی
افزایش جمعیت انسانی و مهاجرت
آلودگیهای زیست محیطی
توسعه پایدارپیدایش ابت ترین نیاکان ما بر روی کرة زمین را در حدود یک میلیون سال پیش می دانند و باستان شناسان ظهور انسان را بر روی کرة زمین از روی ابزاری که می ساخته است تعیین می کنند.
انسانهای ادوار کهن پیش از رسیدن به مراحل تکوین فرهنگی و زندگی یکجانشینی از طریق شکار حیوانات ارتزاق می نمودند و با شروع فصل سرما به درون غارها پناه می بردند، یافته های درون غارها، وضعیت این دوره از زندگی آنها را مشخص می کند.

ید فایل

پاور پوینت انسان و محیط زیستانسان و محیط زیستپاو وینت محیط زیستتحقیق انسان و محیط زیستتحقیق محیط زیست
آدم ها زنده هستند، انسان ها زندگی می کنند! آدم ها می شنوند، انسان ها گوش می دهند! آدم ها می بینند، انسان ها عاشقانه نگاه می کنند! آدم ها در فکر خودشان هستند، انسان ها به دیگران هم فکر می کنند! آدم ها میخواهند شاد باشند، انسان ها می خواهند شاد کنند! آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند؛ انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند! آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند؛ انسان ها تغییر را پذیرفته اند تا انسان شوند! آدم ها و انسان ها هردو انتخاب دارند، اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است. نیازی نیست انسان بزرگی باشیم، انسان بودن خود نهایت بزرگیست... انتخاب شما چیست؟! می خواهید یک آدم معمولی باشید یا یک انسان...؟
آیا تابحال با خود فکر کرده اید که باهوش ترین انسان های روی زمین چه انی هستند؟ مغز پیچیده ترین و رازآلودترین عضو بدن انسان و مهم ترین بخش از سیستم خارق العاده ماست. اما چه چیزی در مغز وجود دارد که باعث می شود برخی از افراد بسیار باهوش تر از دیگران باشند؟
عزیز من!
هرگز از زندگی، آنگونه که انگار گلدانی ست بالای تاقچه یا درختی در باغچه،
جدا از تو و نیروی تغییر دهنده ی تو، گله مکن!
هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو، بدون کار تو،
بدون نگاه انسانی تو، بدون توان درگیری و مقاومت تو، بدون مبارزه ی تو، پافشاری تو،
سرسختی تو، محبت تو، ایمان تو، نفرت تو، خشم تو،
فریاد تو، و انفجار تو، باز هم زندگی ست و می تواند زندگی باشد.
زندگی، مرده ریگ انسان نیست تا پس از انسان یا در غیابش، موجودیتی عینی و مادی داشته باشد. زندگی، کارمایه ی انسان است،
و محصول انسان، و دسترنج انسان، و رویای انسان، و مجموعه ی آرزوها و آرمان های انسان که بدون انسان هیچ است و کم از هیچ.
زندگی حتی ممکن است خواب طولانی و رنگین یک انسان باشد
بسیار دور از واقعیت بیداری؛ اما به هر حال چیزی ست متعلق به انسان، برخاسته از انسان، و سرچشمه گرفته از قدرت های مثبت و منفی انسان.
به یادم می آید که در جایی خوانده ام یا نوشته ام: « خدای من، زمین بی انسان را دوست نمی دارد و هرگز نیز دوست نداشته است » . ساختن زمین آنگونه که انسان، روی آن، نفسی به آسودگی و سلامت بکشد، و بتواند جزء و کل آن را عاشقانه اما نه طمع ورزانه بخواهد و نگه دارد، تنها رس انسان است؛ و رس تو و من، اگر از داشتن عنوان پرمسؤولیت و خطیر « انسان » هراسی به دل هایمان نمی افتد...
بانوی من!
ما نکاشته هایمان را هرگز درو نمی کنیم.

چهل نامه کوتاه به همسرم - نادر ابراهیمی
ولی ی که اتکائش به س ت زمین نیست و می داند اوست که دارد زمین را آرام نگه می دارد، چنین ی وقتی زمین هم می لرزد، نمی ترسد.
تعداد صفحات: 30 کد محصول :1315 حجم فایل:17,17 kb نوع فایل :rar
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.
فایل ورد قابل ویرایش
چکیده

خانواده اولین واحد تشکیل دهنده اجتماع است. خداوند اولین انسان سمیع و بصیر را، که به عنوان و پدر همه انسان ها در زمین تمکّن داد، برایش همسرى تعیین کرد. آن ها نخستین هسته اصلى خانواده را به وجود آوردند و به تدریج زمین را آباد ساختند و مردان و ن بسیارى در زمین پراکنده شده، کارها را تقسیم د. خانواده اص پیدا کرد و هر فرد براى بقاى خود و نوع، وظایف خاصى عهده دار گردید. هرقدر جمعیت کره زمین زیادتر شد، شکل زندگى و خانواده تغییرات عمیق ترى پیدا کرد و نیازهاى انسان بیش تر و متنوع تر شد. نیاز غریزى و گرایش به سوى جنس مخالف همیشه و در تمام موجودات وجود داشته است. اما ادیان الهى و در نهایت، به این نیاز تقدّس بخشیدند. انسان علاوه بر بیمارى هاى جسمى، ناراحتى هاى روانى هم دارد. یکى از راه هاى یافتن آرامش و سلامت بهتر روان، اقدام به یافتن همسر و تشکیل خانواده است.لینک :
مقاله ازدواج
مقاله ازدواج

شیپ فایل زمین شناسی استان های کشور به تفکیک:
· فایل shp زمین شناسی
· قابل استفاده در کارهای پژوهشی
برای روی استان مورد نظرتان کلیک کنید:
شیپ فایل زمین شناسی استان گلستان
شیپ فایل زمین شناسی استان گیلان
شیپ فایل زمین شناسی استان قزوین
شیپ فایل زمین شناسی استان فارس
شیپ فایل زمین شناسی استان اصفهان
شیپ فایل زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری
شیپ فایل زمین شناسی استان بوشهر
شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان شرقی
شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان غربی
شیپ فایل زمین شناسی استان اردبیل
شیپ فایل زمین شناسی استان البرز
شیپ فایل زمین شناسی استان زنجان
شیپ فایل زمین شناسی استان یزد
شیپ فایل زمین شناسی استان تهران
شیپ فایل زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
شیپ فایل زمین شناسی استان سمنان
شیپ فایل زمین شناسی استان قم
شیپ فایل زمین شناسی استان مازندران
شیپ فایل زمین شناسی استان مرکزی
شیپ فایل زمین شناسی استان لرستان
شیپ فایل زمین شناسی استان کردستان
شیپ فایل زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد
شیپ فایل زمین شناسی استان خوزستان
شیپ فایل زمین شناسی استان اسان شمالی
شیپ فایل زمین شناسی استان اسان جنوبی
شیپ فایل زمین شناسی استان اسان رضوی
شیپ فایل زمین شناسی استان کرمانشاه
شیپ فایل زمین شناسی استان کرمان
شیپ فایل زمین شناسی استان ایلام
شیپ فایل زمین شناسی استان هرمزگان
شیپ فایل زمین شناسی استان همدان
یکی از علتهای کم.شدن.رزق، امتحان صبر انسان است و یکی از علتهای زیاد.شدن.رزق امتحان شکر انسان است. حضرت علی (علیه السلام) در این رابطه می فرماید: وقَدَّرَ الأرزاقَ فَکَثَّرَها وقَلَّلَها ، وقَسَّمَها على الضِّیقِ والسَّعَةِ ، فَعَـدَلَ فیها لِیَبتَلِیَ مَن أرادَ ، بِمَیسورِها ومَعسورِها ، ولِیَختَبِرَ بذلکَ الشُّکرَ والصَّبرَ مِن غَنِیِّها وفَقیرِها. (خداوند) روزى ها را مقدّر فرمود و آن گاه، آنها را به زیاد و کم عادلانه تقسیم کرد ، تا هر که را بخواهد به وسعت روزى و یا تنگى رزق بیازماید و از این طریق سپاسگزاری و صبوری توانگر و تهیدست را به آزمایش گذارد. پس وقتی کم شد، وظیفه انسان صبر است. و اگر زیاد شد، وظیفه انسان شکر است. این، وظیفه انسان است ولی خیلی از ما انسانها وقتی رزقمان کم می شود، شکایت می کنیم و وقتی زیاد شود ناشکری می کنیم. با رضای حق رضا ده شاد باش غم مخور وز قید غم آزاد باش نهج البلاغه، خطبه۹۱
یک شهروند شیلی به نام سیلنو ولانوویا را پیرترین انسان زنده روی زمین معرفی کرده که در سال 1896 متولد شده و 121 سال سن دارد.
انسان کامل انسان کامل انسان کامل انسان کامل 26 صفحه « مقدمه » موضوع بحث، انسان کامل از دیدگاه است، انسان کامل یعنی انسان نمونه، انسان اعلاء، انسان والا. انسان هم مانند بسیاری از چیزهای دیگر کامل و غیر کامل دارد و بلکه معیوب دارد و سالم و باز انسان سالم خودش دو نوع است : 1) انسان سالم و کامل 2) انسان سالم و غیر کامل شناختن انسان کامل یا انسان نمونه از دیدگاه از آن نظر برای ما مسلمین واجب و لازم است که حکم مدل و حکم الگو و سرمشق را دارد یعنی ما اگر بخواهیم یک مسلمان کامل باشیم چون می ...
دریافت فایل
آدم ها زنده هستند ، انسان ها زندگی می کنند ! آدم ها می شنوند ، انسان ها گوش می دهند آدم ها می بینند ، انسان ها عاشقانه نگاه میکنند! آدم ها در فکر خودشان هستند ، انسان ها به دیگران هم فکر می کنند ! آدم ها میخواهند شاد باشند ، انسان ها می خواهند شاد کنند! آدم ها، اسم اشرف مخلوقات را دارند ، انسان ها، اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانند... انسان ها تغییر را پذیرفته اند تا انسان شوند آدم ها وانسان ها هردو انتخاب دارند.. اینکه آدم باشند یا انسان انتخاب با خودشان است... نیازی نیست انسان بزرگی باشیم ، انسان بودن خود نهایت بزرگی ست...! انتخاب شما چیست ؟ می خواهید یک آدم معمولی باشید یا یک انسان...
روزه ی ماه رمضان به انسان ثابت می کند که انسان می تواند انقلاب: گاهی انسان به خود تلقین می کند که من نمی توانم بر هوای نفس فائق بیایم. روزه ی ماه رمضان به انسان ثابت می کند که انسان می تواند؛ آن وقتی که اراده د، عزم راسخی به کار ببندد، می تواند بر هوس ها فائق بیاید و پیروز شود. این اراده ی قوی می تواند ما را چه از عادات شخصی ناپسند خودمان و چه از عادات اجتماعی خودمان جدا کند.۱۳۹۲/۰۵/۲۲ https://eitaa.com/irinn_channel
انسان
انسان آن سان آسان می میرد که بذری از زمین بروید.
مهری کیانوش راد،ارتفاع سکوت، 73 اشتراک با ذکر ماخذ،مطالب بیشتر در کانال ارتفاع سکوت [email protected]
وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید
وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید
وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید
وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می چشید
من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی
چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی
یک آن شد این عاشق شدن، دنیا همان یک لحظه بود
آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
وقتی که من عاشق شدم، به نامم سجده کرد
آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد
من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی
چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی