هشت بهشت زندگی


عمر زاهد همه طى شد" به تمناى بهشت "
او ندانست که در" ترک تمناست" بهشت
این چه حرفیست که در"عالم بالاست بهشت"
هر کجا وقت خوش افتادهمانجاست بهشت....
دوزخ از تیرگی بخت درون ستدل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت
وعده ی بهشت به تموم نداشته ها خاک تو سر ترین واکنشیه که میشه نشون داد.وعده ی بهشت رو به بدبخت، بیچاره، درمونده ها میدن تا خودشون با بهترین شرایط زندگی کنن.بهشت ارزونی خودتون

تعبیر خواب بهشت | تعبیرخواب بهشت | tabire khab
تعبیر خواب بهشت,تعبیر خواب بهشت و جهنم,تعبیر خواب بهشت زهرا,تعبیر خواب بهشت رفتن,تعبیرخواب بهشت زهرا,تعبیر خواب بهشت دیدن,تعبیر خواب دیدن بهشت و جهنم,تعبیر خواب باغ بهشت,تعبیر خواب میوه بهشتی,تعبیر خواب پرنده بهشتی,تعبیر خواب در بهشت بودن,تعبیر خواب رفتن به بهشت زهرا,تعبیر خواب دیدن بهشت زهرا,تعبیر خواب به بهشت رفتن,تعبیر خواب مردن و به بهشت رفتن,تعبیر خواب دیدن رفتن به بهشت,تعبیر خواب دیدن بهشت,تعبیر خواب دیدن بهشت در خواب,تعبیر خواب خوردن میوه بهشتی,تعبیر خواب میوه های بهشتی,تعبیر خواب خوردن میوه های بهشتی
تعبیر خواب بهشت , تعبیر خواب بهشت و جهنم , تعبیر خواب بهشت زهرا
خواب بهشت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بهشت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بهشت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بهشت را مطالعه نمایید و متوجه شوید بهشت چه تعبیری دارد
تعبیر خواب بهشت از دید حضرت جعفر صادق ع
تعبیر خواب دیدن بهشت نه چیز است
علم – زهد – منت – شادی – بشارت – ایمنی – برکت – نعمت – سعادت
تعبیر خواب بهشت از دید یوسف نبی ع
تعبیر خواب دیدن بهشت ، حاصل شدن مقصود است
تعبیر خواب بهشت از دید محمد بن سیرین
تعبیر خواب بهشت ، می و خبر خوب است
تعبیر خواب خوردن میوه های بهشتی ، علم و دانش است
تعبیر خواب بسته شدن در بهشت ، ناراضی بودن پدر و مادر است
تعبیر خواب خوردن آب حوض کوثر ، پیروزی بر دشمن است
تعبیر خواب بهشت از دید جابر مغربی
تعبیر خواب رفتن به سمت بهشت ، پیوستن به راه حق است
تعبیر خواب بهشت از دید منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر خواب تنها بودن در بهشت ، خودخواهی است
تعبیر خواب بهشت از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب دیدن بهشت ، آرامش و خوشبختی است
تعبیر خواب بودن در بهشت ، شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست
تعبیر خواب بهشت از دید لیلا برایت
تعبیر خواب دیدن بهشت ، داشتن اوقات خوش و دلنشین است
تعبیر خواب در بهشت بودن ، دور شدن از تکبر و خودخواهی است
تعبیر خواب خوردن میوه بهشتی ، پیش رو داشتن روزهای خوب است
تعبیر خواب بهشت از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب دیدن بهشت ، یافتن دوستانی وفادار است
تعبیر خواب ملوانی که بهشت ببیند ، پیروزی و موفقیت در زندگی است
تعبیر خواب مادری که بهشت ببیند ، داشتن ک نی زیبا و مطیع است
تعبیر خواب بیماری که بهشت ببیند ، بهبودی است
تعبیر خواب گم شدن در بهشت ، ناامیدی است
تعبیر خواب بهشت | بهشت در خواب دیدن | تعبیر خواب
می گوید الان اینجا بهشت است...شاید اصلا بهشت همین جاست...و من در دلم می خندم....بهشت جایی است که دار القرار باشه نه دار الفرار..
می رسد یک روز، فصل بوسه چینی در بهشت روی تختی با رقیبان می نشینی در بهشت تا خدا بهتر بسوزاند مرا، خواهد گذاشت یک نمایشگر در آتش، دوربینی در بهشت صاحب عشق زمینی را به دوزخ می برند جا ندارد عشق های این چنینی در بهشت گیرم از روی کَرم گاهی خدا دعوت کند دوزخی ها را برای شب نشینی در بهشت با مرامی که من از تو باوفا دارم سراغ می روی دوزخ مرا وقتی ببینی در بهشت من اگر جای خدا بودم برای «ظالمین» خلق می به نامت سرزمینی در بهشت، شاعر : کاظم بهمنی
عمر زاهد همه طى شد
" به تمناى بهشت "
او ندانست که در
" ترک تمناست"
بهشت

این چه حرفیست که در "عالم بالاست بهشت"
هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت....

دوزخ از تیرگی بخت درون ست
دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت


صائب تبریزی


سـخنـان انـبیاء(ع) وبـزرگـان هفت بهشت زندگی! بهشت اول: آغوش مادری ست که با تمام وجود ، بغلت کرد و شیرت داد... بهشت دوم: دستان پدری ست که برای راه رفتنت ، با تو کودکی کرد. بهشت سوم: خواهر یا برادری ست که برای ندیدن اشکهایت، تمام اسباب بازیهایش را به تو داد. بهشت چهارم: معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگی اش هم سن تو شد تا یاد بگیری. بهشت پنجم: دوستی ست که در هنگام سختیها و مشکلات تو را تنها نگذاشت. بهشت ششم: همسرتوست که باتمام وجود در کنار تو معمار زندگی مشترک تان است ... گویی دو شاخه از یک ریشه اید. بهشت هفتم: فرزند توست که خالق زیبایی های آینده است... آری شاید هر کدام از ما تمام هفت بهشت را نداشته باشیم اما بهشت همین حوالی ست... مادرت را بنگر؛ پدرت را ببین؛ خواهر یا برادرت را حس کن؛ به معلمت سر بزن؛ دوستت را به یاد بیاور؛ همسرت را در آغوش بگیر؛ فرزندت را ببوس... یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت ... بهشت را با همه قلبت حس کن، همین ست. sookhanbozorgan
بهشت شاید این شکلیهبهشت شاید شبیه روستای خودمونه..چرا بهشت باید یه جایی غریبه باشه؟بهشت همین جاست. کنار همین کوه و کمر و سبزی..کناری بوی پشگل و سبزی تازه و صدای ایی که دوستشون داری..بهشت دور نیست.. باید چشمات باز کنی
این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت... هرکجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت دوزخ از تیرگیِ بختِ درونِ تو بُوَد... گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت!
خیلی خوش گذشت امروز... مرسی بردیا:)
خدایا این شعر صائبو باید طلااااااا گرفت...
هر قدر بیشتر تو زندگیم میرم جلو بیشتر بهش میرسم....
این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟ هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت باده هر جا که بود چشمه کوثر نقدست هر کجا سرو قدی هست دو بالاست بهشت دل رم کرده ندارد گله از تنهایی که به وحشت زدگان دامن صحراست بهشت از درون سیه توست جهان چون دوزخ دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت دارد از خلد ترا بی بصریها محجوب ورنه در چشم و دل پاک مهیاست بهشت هست در آتش رخ گ ار خلیل در دل سوختگان انجمن آراست بهشت عمر زاهد به سر آمد به تمنای بهشت نشد آگاه که در ترک تمناست بهشت صائب از روی بهشتی صفتان چشم مپوش که درین آینه بی هویداست بهشت
اینجاشو ببینین...
از درون سیه توست جهان چون دوزخ دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت

عالیه.....
یادم نره قسمت دوم طلسم شدگانو بنویسم....
با کمی تامل و تدبر در قران میفهمید که بعد اوصاف الهی نیکو مثل صدقه و غیره از بهشت و انواع ان یاد میشود با تحقیق در زندگی افراد مشابه اوصاف ذکر شده متوجه خواهید شد یکی از ابعاد معنانی چند وجهی بهشت اوصاف حالات یا همان انواع حال خوش تعریفی مردم نیکو پندار گفتار و عمل است با انواع حالات و ماندگاری ان حال خوش معنوی البته اوصاف لذت از زندگی فیزیکی و خیلی ابعاد دیگر را نیز توصیف میکند
زندگی بهشت است برای آنهایی که عاشقانه عشق می ورزند! بی پروا محبت می کنند و کمتر از دیگران انتظار دارند. قلبتون جایگاه عشق و زندگیتون بهشت #ایرانشهر | #بلوچستان | #ایران
جایشان در بهشت تضمین شده است، محله های بهشت را مثل کف دست شان می شناسند. بنگاه معماملات املاک دارند، کافی است بگویی در زندگی ات چکار کرده ای، چه قدر گناه و چه قدر ثواب داری. شماره پلاک خانه بهشتی ات را هم می دهند.

... و بهشت به تنهایی مراحل بسیاری دارد. در بهشت پنج نفر را ملاقات می کنی، هر کدام از ما بنا به دلیلی در زندگی تو بوده ایم. شاید آن موقع علتش را نفهمیده باشی، و بهشت برای همین است. برای درک زندگی ات روی زمین... مردم، بهشت را مثل باغ فردوس تصور می کنند. جایی که در آن می توانند بر ابرها شناور شوند و در رودخانه ها و کوه ها وقتشان را به بط بگذرانند. ولی این صحنه پردازی ها بدون تسلی خاطر، بی معنی است. بزرگ ترین هدیه ای که خدا می تواند به تو بدهد این است: درک آن چه در زندگی ات گذشته. تا زندگی ات برایت توجیه شود. این همان آرامشی است که دنبالش بودی.
عد ، زندگی و مرگ را تعیین نمی کند. اگر این طور بود، هیچ آدم خوبی جوانمرگ نمی شد.
... هیچ چیز تصادفی نیست. ما همه به هم وصلیم. نمی توانی یک زندگی را از زندگی دیگر جدا کنی، همان طور که نمی توانی نسیمی را از باد جدا کنی... ولی ما خیلی کم هم را می شناختیم. می توانستم یک غریبه باشم... غریبه ها، خانواده ای اند که هنوز با آن ها آشنا نشدی. #از کت که می خوانم [در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند - میچ آلبوم - ترجمه ی پاملا یوخانیان - نشر قطره]
بهشت فقط اونجاییه که هرروز یکی موهامو شونه بزنه
هیچکی از خواب بیدارم نکنه
ساعتاش اب باشن
شب و روز معنی نداشته باشه خورشید و ماهش همیشه باهم تو آسمون بنفش صورتی زندگی کنن
اونجایی که هروقت اراده کنم پوره ی سیب زمینی و مشتقات سیبزمینی موجود باشه..
بهشت همه جوراب خال خالی میپوشن
بهشت هر ی یه تمیه یه رنگی که میخواد
من میخوام زرد فسفری باشم
موهامم یه تمی از سبز با لبای آبی

می گفت که ناب و کهنه سال است هر پیک جواب یک سوال است گیلان به بهشت سبز معروف شدهدر باغِ بهشت، پس حلال است
زهرا موسی پور
آغاز چهاردهمین کاروان پیاده روی«از بهشت تا بهشت» همزمان با دهه کرامت از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر رضا (ع) آغاز شد.
ممکن است بسیاری پس از مرگ به بهشت بروند، امّا ی با مرگ به ملاقات خدا نخواهد رفت. چرا که خداوند بسیار آنسوتر از بهشت ن است.
حلمی مرگ، بهشت و خداوند - کوتاه نوشت | حلمی
زندگی بهشت است
برای آنانی که
عاشقانه عشق می ورزند!
بی پروامحبت می کنند
وکمترازدیگران انتظار دارند

روایت های تبلیغی مدام گفته اند و می گویند: بهشت زیر پای مادران است. چه جای خوبی! آن هم زیر پا! روایت های داستانی از این روایت جا افتاده تبلیغاتی بر می دارند تا ن، تک تک بگویند کجا ایستاده اند و زیر پای شان چیست: «برم دردم رو به کی بگم که دوتا نکته؟ هیچ کافری مادر نشه. بهشت زیر پامونه ولی دلمون عین جهنمه از دست این بچه ها.»
می رسد یک روز فصل بوسه چینی در بهشت
روی تـخـتـی با رقیبـان می نشینی در بهشت

تـا خـدا بـهـتـر بسوزانـد مـرا خواهـد گذاشت
یک نمایـشگـر در آتـش ، دوربـیـنـی در بهشت

صاحب عشـق زمیـنـی را به دوزخ می بـرنـد
جا نـدارد عشق های این چنـیـنـی در بهشت

گـیـرم از روی کـرم گـاهی خـدا دعـوت کـنـد
دوزخی ها را بـرای شب نـشینی در بهشت

...بـا مـرامـی که من از تـو بـاوفـا دارم سـراغ
می روی دوزخ مـرا وقتـی بـبـیـنـی در بهشت

مـن اگـر جـای خـدا بـودم بـرای «ظـالـمـیــن»
خلق می به نامت سرزمینی در بهشـت
کاظم بهمنی
آهنگ رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت آهنگ رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت آهنگ رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت آهنگ رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت آهنگ رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت آهنگ رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت آهنگ جدید رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت new song by reza pishro called che khabar az behesht
پاسپورت بهشت توضیح ع : پاسپورت های بهشت که برای اعضای انتحاری صادر می شود.

تقسیمات مرزی و ارضی را پیش از انسان٬ خدا٬ انجام داده است که اول بین جهنم و بهشت مرز ایجاد کرد و سپس هرکدام از این دو را به درجات و درکات مختلف تقسیم و نام گذاری کرد؛ از آن بالای بالای بهشت که رضوان نام گرفت تا آن پایین پایین جحیم که اسفل السافلین٬ اما نکته ی جدیدی که هیچ نمی دانست و به تازگی ها ذهن و فکر یک ی به آن رسیده و کشف کرده است٬ وم داشتن جواز و پاسپورت - آن هم از نوع کاغذی - برای ورود به درجات بهشت است.
ادامه مطلب
متن زیبا در مورد زندگی
متن زیبا همراه با ع , متن زیبا در مورد زندگیبهشت اول:آغوش مادریست که با تمام وجود ، بغلت کرد و شیرت داد بهشت دوم:دستان پدریست که برای راه رفتنت ، با تو کودکی کرد بهشت سوم:خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت ، تمام اسباب بازیهایش را به تو داد بهشت چهارم:معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیش هم سن تو شد تا یاد بگیری بهشت پنجم:دوستی ست که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که انگار آ ین روز زندگیش را تجربه میکند بهشت ششم:همسر توست که با تمام وجود در کنار تو معمار زندگی مشترک تان استگویی دو شاخه از یک ریشه اید بهشت هفتم :فرزند توست که خالق زیبایی های آینده است آری شاید هر کدام از ما تمام هفت بهشت را نداشته باشیمامابهشت همین حوالیست ...مادرت را بنگر...پدرت را ببین ..خواهر یا برادرت را حس کن ..به معلمت سر بزن...دوستت را به یاد بیاور...همسرت را در آغوش بگیر...فرزندت را ببوس...یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت...بهشت را با همه قلبت حس کن ،همین ست.. منبع: بیتوته
آهنگ جدید رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت با کیفیت اصلی new by reza pishro | che khabar az behesht آهنگ جدید رضا پیشرو بنام چه خبر از بهشت che khabar az behesht , reza pishro , چه خبر از بهشت , آهنگ جدید رضا پیشرو , آهنگ چه خبر از بهشت از رضا پیشرو , آهنگ چه خبر از بهشت رضا پیشرو , آهنگ رضا پیشرو چه خبر از بهشت , آهنگهای رضا پیشرو , رضا پیشرو , متن آهنگ چه خبر از بهشت از رضا پیشرو
امشب مدتی در این دفتر خاطرات کاویدم و خاطرات مکتوب کربلا را مرور ...
خواستم کپی کنم اما دلم تنگ تر ازآن بود که سکوت کند...
دلم بازهم کربلایی شده، هوای بهشت دارد، همسفرم قرار گذاشته با دلش که نارنجک حقیر را بکشد تا بهشت...
بوی بهشت آرامم کرده دوباره، ای کاش علی جان و عشق هم هوای این آلوده را ...
چه می گویم؟آلودگی و بهشت؟
نه! حتما اگر مرا ب ند پاک و طاهر می ند؛ ی چه میداند شاید هم بخواهند آنجا پاکم کنند
خدایا!
نارنجک دوباره ...
دلم را دری د مهربانان

بهشت شما ارزانی خودتان!!!!ما در بهشت بهتری زندگی خواهیم کرد...
بوی بهشت می آید؛ حواس ها را جمع کنیم! انقلاب: ماه رمضان در هر سال، قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنّم سوزان دنیای مادّی ما آن را وارد میکند و به ما فرصت میدهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه، وارد بهشت کنیم. بعضی همان سی روز را وارد بهشت میشوند. بعضی به برکت آن سی روز، همه سال را و بعضی همه عمر را. بعضی هم از کنار آن، غافل عبور میکنند که مایه تأسّف و خسران است. ۱۳۷۲/۱۱/۱۷ سیدحبیب صفوی
این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟ هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت از درون سیه توست جهان چون دوزخ دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت

اردی بهشت دوستداشتنی اردی بهشت یعنی خودِ خود بهشت

+شاهد بارش باران بهاری هستم.
بهشت و جهنّم در درون آدمی ست و هر انسان پس از مرگ به بهشت یا جهنّمی روانه می شود که در زمان حیات زمینی اش در آن مستقر بود.
امانوئل سویدنبرگ
مهدی جان
بهشت هم بدون تو جهنم است چه رسد به این دنیای پر از ظلم


بهشت ذره ای از نور توست بیا و با آمدنت این دنیا را هم بهشت کن
یا صاحب ا مان
لینک کانال تلگرامی ما:@kash313
اگر قصد رزرو تور قشم را دارید و بدنبال هتلی سه ستاره و اقامت ارزان در مرکز جزیره زیبای قشم هستید،هتل بهشت قشم میتواند بهترین گزینه باشد.هتل بهشت قشم با نزدیک بودن به مراکز ید قشم مناسب آن دسته از گردشگرانی اشت که به منظور ید به جزیره زیبای قشم سفر می کنندما در این مطلب قصد داریم هتل بهشت قشم را مورد بررسی قرار دهیم. behesht- el-qeshm.jpg (600×450) ادامه مطلب هتل بهشت قشم
اگر قصد رزرو تور قشم را دارید و بدنبال هتلی سه ستاره و اقامت ارزان در مرکز جزیره زیبای قشم هستید،هتل بهشت قشم میتواند بهترین گزینه باشد.هتل بهشت قشم با نزدیک بودن به مراکز ید قشم مناسب آن دسته از گردشگرانی اشت که به منظور ید به جزیره زیبای قشم سفر می کنندما در این مطلب قصد داریم هتل بهشت قشم را مورد بررسی قرار دهیم. behesht- el-qeshm.jpg (600×450) ادامه مطلب هتل بهشت قشم
زندگی عاشقانه ی میفرمود...بهشت همین جاست... ادامه مطلب
حس و حال آدمی را دارم که مدتی در بهشت زندگی کرده و پس از آن به زمین پرت شده باشم. اکنون این زمین و این دنیا برای من به مثابه اسارت است. هیچ چیزی جز خیال آن بهشت مرا راضی نگه نمی دارد. از خود گله مند هستم که چرا آن زمان قدر بهشت را ندانستم تا آنقدر سقوط کنم و حال در اینجا در عذاب به سر ببرم. خدایا کمکم کن. من از این خواب اسارت متنفرم. از دنیایی که هیچ چیزش به هیچ چیز نمی ارزد و تنها تو هستی که می توان در کنارت آرامش داشت. با تو بودن یعنی بهشت. فقط به تو فکر و رضایت تو را به دست آوردن یعنی نوشیدن آب از زلال ترین چشمه ها و داشتن توجه تو، بهترین داشته هاست. خداوندا کمکم کن تا از حصر تن رها شوم و تنها تو را خواستن تمامیت وجودم شود.

#خودنوشت
حس و حال آدمی را دارم که مدتی در بهشت زندگی کرده و پس از آن به زمین پرت شده باشم. اکنون این زمین و این دنیا برای من به مثابه اسارت است. هیچ چیزی جز خیال آن بهشت مرا راضی نگه نمی دارد. از خود گله مند هستم که چرا آن زمان قدر بهشت را ندانستم تا آنقدر سقوط کنم و حال در اینجا در عذاب به سر ببرم. خدایا کمکم کن. من از این خواب اسارت متنفرم. از دنیایی که هیچ چیزش به هیچ چیز نمی ارزد و تنها تو هستی که می توان در کنارت آرامش داشت. با تو بودن یعنی بهشت. فقط به تو فکر و رضایت تو را به دست آوردن یعنی نوشیدن آب از زلال ترین چشمه ها و داشتن توجه تو، بهترین داشته هاست. خداوندا کمکم کن تا از حصر تن رها شوم و تنها تو را خواستن تمامیت وجودم شود.

#خودنوشت

این چه حرفی ست که در عالم بالاست بهشتهر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بودگر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت.
"صائب تبریزی"
من در بهشت خیالی ام
با پادشاهی زندگی میکنم
که وسنبل برای خندیدن
با او می خندند و
مارهاو مرداب هابرای مردن
ازاواجازه میگیرند
آری!
اوهمان قهرمانیست که
لبخندزیبایش نشانی از بهاراست و
دُرچشمانش نگهبان ستاره ی بی مثال من.....!
ترمه سلطانی هفشجانی
زندگی بهشت است؛ برای آنهایی که عاشقانه عشق می ورزند بی پروا محبت می کنند و کمتر از دیگران انتظار دارند #شیرآباد | #زاهدان [ ملیکا آخته ]
اگر قصد رزرو تور قشم را دارید و بدنبال هتلی سه ستاره و اقامت ارزان در مرکز جزیره زیبای قشم هستید،هتل بهشت قشم میتواند بهترین گزینه باشد.هتل بهشت قشم با نزدیک بودن به مراکز ید قشم مناسب آن دسته از گردشگرانی اشت که به منظور ید به جزیره زیبای قشم سفر می کنندما در این مطلب قصد داریم هتل بهشت قشم را مورد بررسی قرار دهیم .
behesht- el-qeshm.jpg (600×450)
ادامه مطلب هتل بهشت قشم

حس و حال آدمی را دارم که مدتی در بهشت زندگی کرده باشد و پس از آن به زمین پرت شده ام. اکنون این زمین و این دنیا برای من به مثابه اسارت است. هیچ چیزی جز خیال آن بهشت مرا راضی نگه نمی دارد. از خود گله مند هستم که چرا آن زمان قدر بهشت را ندانستم تا آنقدر سقوط کنم و در اینجا به سر ببرم. خدایا کمکم کن. من از این خواب اسارت متنفرم. از دنیایی که هیچ چیزش به هیچ چیز نمی ارزد و تنها تو هستی که می توان در کنارت آرامش داشت. با تو بودن یعنی بهشت. فقط به تو فکر و رضایت تو را به دست آوردن یعنی نوشیدن آب از زلال ترین چشمه ها و داشتن توجه تو، بهترین داشته هاست. خداوندا کمکم کن تا از حصر تن رها شوم و تنها تو را خواستن تمامیت وجودم شود.
یک شخص هنگامی که از درب منزل خارج شد، با یک اتومبیل تصادف کرد و در دم کشته شد. روح او در بالا به دروازه های بهشت رسید و نگهبان بهشت از او استقبال کرد: "خیلی خوش آمدید. این خیلی جالبه، چون ما به ندرت سیاستمداران بلندپایه و مقامات رو کنار دروازه های بهشت ملاقات می کنیم. به هر حال شما هم درک می کنید که راه دادن شما به بهشت تصمیم ساده ای نیست..." شخص گفت: "مشکلی نیست. شما مرا راه بده، من خودم بقیه اش رو حل می کنم." نگهبان گفت: "اما در نامه ی اعمال شما دستور دیگری ثبت شده، شما بایستی ابتدا یک روز در جهنم و سپس یک روز در بهشت زندگی کنید. آنگاه خودتان بین بهشت و جهنم یکی را انتخاب کنید." آن شخص گفت: "اشکالی نداره. من همین الان تصمیمم را گرفته ام. می خواهم به بهشت بروم!" نگهبان گفت: "می فهمم... به هر حال، ما دستور داریم. یم و معذور" و سپس او را سوار آسانسور کرد و به پایین رفتند. پایین... پایین... پایین... تا اینکه به جهنم رسیدند. ادامه مطلب
حدیث بهشت برای سه گروه حدیث بهشت برای سه گروه حدیث اکرم با موضوع بهشت برای سه گروه ست. ادامه مطلب
حدیث بهشت برای سه گروه حدیث بهشت برای سه گروه حدیث اکرم با موضوع بهشت برای این سه گروه ست. ادامه مطلب