نتایج نهایی همه پرسی اقلیم کردستان عراق

کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کرد کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کرد به نقل از خبرگزاری روداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد. در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است. رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.
مسعود بارزانی قرار است در سوم مهرماه 1396 همه پرسی استقلال کردستان عراق را برگزار کند.این تصمیم بازتاب هایی داشته است. 1. محس رضایی : تجزیه عراق یک خطر آشکار است. و همه پرسی کردستان باعث تحولات خطرناکی در منطقه می شود.و ما علیه همه پرسی هستیم.. در واقع دشمنان می خواهند و ترکیه را تجزیه کنند.احتمال دارد ترکیه در اقلیم کردستان عراق اقدام به مداخله نظامی کند. 2. منصور حقیقت پور : سناریوی تفکیک عراق به سه حوزه کردی،شیعی،سنی از بازیهای بسیار خطرناک استتنها حامی همه پرسی اقلیم کرد عراق است. 3. روسیه بر وحدت سرزمینی عراق و حل و فصل اختلافات بین ت محلی اقلیم کردستان عراق و ت مرکزی این کشور تاکید کرده است. 4. مک گورک در ائتلاف بین المللی : در حال حاضر زمان برای برگزاری همه پرسی در کردستان عراق نامناسب است.
مسعود بارزانی قرار است در سوم مهرماه 1396 همه پرسی استقلال کردستان عراق را برگزار می کند.این تصمیم بازتاب هایی داشته است. 1. محس رضایی : تجزیه عراق یک خطر آشکار است. و همه پرسی کردستان باعث تحولات خطرناکی در منطقه می شود.و ما علیه همه پرسی هستیم.. در واقع دشمنان می خواهند و ترکیه را تجزیه کنند.احتمال دارد ترکیه در اقلیم کردستان عراق اقدام به مداخله نظامی کند. 2. منصور حقیقت پور : سناریوی تفکیک عراق به سه حوزه کردی،شیعی،سنی از بازیهای بسیار خطرناک است .تنها حامی همه پرسی اقلیم کرد عراق است. 3. روسیه بر وحدت سرزمینی عراق و حل و فصل اختلافات بین ت محلی اقلیم کردستان عراق و ت مرکزی این کشور تاکید کرده است. 4. مک گورک در ائتلاف بین المللی : در حال حاضر زمان برای برگزاری همه پرسی در کردستان عراق نامناسب است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به هایی مبنی بر برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق گفت: اگرچه ممکن است ظاهر این موضوع جذاب باشد اما موجب انزوا و فشار بر کردهای عراق و تضعیف کردستان و در نهایت کل عراق می شود.
اقلیم کردستان وارد سومین روز دوران پسا همه پرسی شده است. به غیر از اعلام نتایج نهایی همه پرسی، مهم ترین مسأله ای که در 24 ساعت گذشته در رابطه با همه پرسی اقلیم اتفاق افتاد، این بود که تعدادی از کشورها و شرکت های هواپیمایی، پروازهای خود به منطقه اقلیم را لغو د؛ مسأله ای که می تواند این منطقه را وارد یک بحران و چالش اساسی کند.
به نقل از خبرگزاری روداو، کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کرداقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد.در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است.رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.
برچسب ها: اخبار روز, همه پرسی, اقلیم کردستان, اربیل, بغداد
کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کرد به نقل از خبرگزاری روداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد. در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است. رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.
کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کردبه نقل از خبرگزاری روداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد. در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است. رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.


کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کرد به نقل از خبرگزاری روداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد.در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است.رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به هایی مبنی بر برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق گفت:این امر موجب انزوا و فشار بر کردهای عراق و تضعیف کردستان و در نهایت کل کشور عراق خواهد شد.

بغداد: همه پرسی کردستان عراق "غیرقانونی" و "مشکل ساز" است

العبادی افزود: مستقل شدن منطقه کردستان عراق بر مشکلات منطقه کردستان خواهد افزود به خصوص که خود کُردها نیز بر آن به توافق نظر نرسیده اند.

نخست عراق اعلام کرد که همه پرسی استقلال که کردستان عراق در قصد دارد سپتامبر آینده اجرا کند "غیرقانونی" است.

به گزارش عصرایران، دفتر نخست ی عراق با انتشار بیانیه ای موضع ت بغداد درباره اجرای همه پرسی کردستان برای استقلال از عراق را به روشنی اعلام کرد.

حیدرالعبادی نخست عراق در این بیانیه تاکید کرد که همه پرسی که منطقه کردستان عراق قصد دار اجرا کند غیرقانونی و برای منطقه کردستان عراق مشکل ساز است.


عراق: همه پرسی کردستان عراق

وی در ادامه آورده است: ت مرکزی عراق از اجرای این همه پرسی حمایت نمی کند و از آن پشتیبانی مالی نخواهد کرد و در آن مشارکت نیز نمی کند. سازمان ملل نیز موضع خود را درباره این همه پرسی اعلام کرده است و این نهاد بدون موافقت ت بغداد در اجرای آن مشارکت نخواهد کرد.

العبادی افزود: برگزاری همه پرسی استقلال در منطقه کردستان عراق بر مشکلات این منطقه اضافه می کند به خصوص که خود کُردها نیز بر این همه پرسی به توافق نظر نرسیده اند.

پیش از این شایعه شده بود که ت مرکزی عراق هزینه برگزاری این همه پرسی را به ک نه کردستان عراق پرداخته است.

مقامات و رؤسای احزاب کردستان عراق پس از برگزاری نشستی اعلام کرده بودند که برای اجرای همه پرسی توافق نظر دارند و در سپتامبر (مهرماه) آینده این همه پرسی را برگزار خوهند کرد.

پیشتر حیدر العبادی نخست عراق برگزاری همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان از عراق را حق کُردها دانسته بود اما گفته بود که هنوز وقت چنین کاری نرسیده است.

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق گفته بود که در صورتی که نتیجه همه پرسی استقلال این منطقه، مثبت باشد منجر به اعلام استقلال کردستان عراق نخواهد شد.
پس از گذشت ۲ روز از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، کمیته عالی همه‎پرسی منطقه کردستان عراق ضمن اعلام نتایج رسمی انتخابات مدعی شد که ۹۲/۷۳ درصد از شرکت‎کنندگان واجد شرایط به ج کردستان آری گفتند.
ایرنا نوشت: ملک سلمان پادشاه عربستان در گفت وگوی تلفنی با حیدر العبادی نخست عراق بر وحدت و یکپارچگی عراق تاکید و نتایج همه پرسی اخیر اقلیم کردستان عراق را رد کرد.
حسن هانی زاده در رو مه آرمان نوشت: همه پرسی اقلیم کردستان عراق که منجر به ج این اقلیم از پیکره عراق خواهد شد، چالش جدیدی است که امنیت عراق و منطقه را تهدید خواهد کرد.
ت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه به وقت تهران، دربیانیه ای رسمی، تعلیق همه پرسی و پایان درگیری نظامی با ت مرکزی عراق را پیشنهاد کرد.به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم، ت محلی اقلیم کردستان عراق، در بیانیه ای که درشبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد، آورده است: شرایط و خطراتی که اقلیم کردستان و کشور عراق را تهدید می کند، همگان را برآن داشت تا به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند و شرایط را به سوی برادرکشی میان نیروهای عراقی و پیشمرگه نکشانند.این بیانیه تاکید دارد:....
شرح خبر
ت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه به وقت تهران، دربیانیه ای رسمی، تعلیق همه پرسی و پایان درگیری نظامی با ت مرکزی عراق را پیشنهاد کرد. به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم، ت محلی اقلیم کردستان عراق، در بیانیه ای که درشبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد، آورده است: شرایط و خطراتی که اقلیم کردستان و کشور عراق را تهدید می کند، همگان را برآن داشت تا به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند و شرایط را به سوی برادرکشی میان نیروهای عراقی و پیشمرگه نکشانند. این بیانیه تاکید دارد:....
شرح خبر
یک منبع آگاه در ت عراق به رسانه ها گفته که تعلیق نتایج همه پرسی ج اقلیم کردستان از عراق برای بغداد کافی نیست و اربیل باید نتایج همه پرسی را لغو کند.
رفراندوم کردستان عراق کمیته همه پرسی ج کردستان عراق نتایج همه پرسی را اعلام کرد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمیته همه پرسی ج کردستان اعلام کرد که 72 درصد از واجدان شرایط، در همه پرسی استقلال کردستان مشارکت د و طی آن 92 درصد از مشارکت کنندگان به ج این منطقه از عراق رای دادند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تارنمای یی میدل ایست مانیتور در گزارشی با تحلیل ابعاد گوناگون موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق و حمایت از این همه پرسی در اقلیم، آن را به جام زهری تشبیه کرد که گویا برخی ان این اقلیم…
ناظم دباغ، اقلیم کردستان عراق در ایران گفت: وقتی حکومت اقلیم کردستان عراق می گوید همه پرسی را تعلیق می کنیم و به قانون اساسی عراقی پایبندیم، دیگر همه پرسی به تاریخ پیوسته است.
به نقل از خبرگزاری روداو، کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کرداقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد.در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است.رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.
دفتر اطلاع رسانی نخست ی عراق روز اعلام کرد که ت به نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان که قرار است در ۲۵ سپتامبر برگزار شود، پایبند نخواهد بود.
نخست عراق بر لغو نتایج همه پرسی اقلیم کردستان و ادامه تلاش برای اجرای تصمیمات ت در این باره تاکید کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق امروز(دوشنبه) با صدور حکم همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرد.
همشهری آنلاین: سران اقلیم کردستان عراق نتیجه همه پرسی جنجالی اخیر برای استقلال را به حال تعلیق درآورده و پیشنهاد آتش بس و گفت وگو با بغداد را دادند.
«تام لیپمن» با بیان اینکه جامعه جهانی به طور کلی مخالف ج کردستان از عراق است گفت: ج اقلیم کردستان از عراق بر خلاف منافع ملی این کشور است.
مراکز اخذ رای راس ساعت هشت صبح به وقت محلی به روی کردهای عراق برای شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان باز شد و رای گیری تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه خواهد داشت. پنج میلیون و ۳۷۵ هزار فرد ثبت نام کننده می توانند در این همه پرسی شرکت کنند. انتظار می رود نتایج رسمی همه پرسی استقلال کردستان عراق روز اعلام شود.
رئیس اقلیم کردستان عراق از برگزاری همه پرسی برای استقلال این اقلیم در موعد مقرر آن یعنی ۲۵ سپتامبر آینده خبر داد.
خبرگزاری ایسنا: کمیسیون عالی برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق نتایج همه پرسی استقلال این اقلیم را اعلام کرد. ...
برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان نه تنها واکنش منفی ت عراق، کشورهای منطقه و جامعه جهانی را به دنبال داشته بلکه در داخل اقلیم کردستان نیز با مخالفت های جدی مواجه است.
همشهری آنلاین: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان عراق و روابط آینده آنکارا با رژیم صهیونیستی گفت:از این به بعد با همکاری نمی کنیم و در مواجهه با همه پرسی اقلیم کردستان عراق، اقدامات نظامی را روی میز داریم.
اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفت با ت مرکزی درباره تصمیماتی که علیه این اقلیم اتخاذ شده، گفتگو کند. به نقل از العالم، الفرات نیوز گزارش داد، حکومت اقلیم کردستان عراق نشستی فوق العاده درباره تصمیمات ت مرکزی علیه این اقلیم برگزار کرد. برخی منابع گفته اند که این نشست تقریبا چهار ساعت به طول انجامید و در نهایت مسئولان اقلیم کردستان توافق د که روز آینده، با ت عراق درباره تصمیماتی که علیه این اقلیم گرفته گفتگو کنند. این در حالی است که حکومت اقلیم کردستان تاکنون هیچ بیانیه ای درباره تصمیماتی که پارلمان عراق علیه این اقلیم اتخاذ کرده، صادر نکرده است. پارلمان عراق به نخست این کشور اجازه داد نیروهای را در منطقه کرکوک مستقر کند. این پارلمان همچنین در نشست امروز خود، همه پرسی اقلیم کردستان را غیرقانونی و باطل اعلام کرد. بر اساس این گزارش، پارلمان عراق، حیدر العبادی نخست و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور را به برداشتن گام های قانونی برای حفظ وحدت عراق م م کرد. پارلمان عراق از ت این کشور خواست که با گفتگوی مشروط با اقلیم کردستان عراق بدون لغو نتایج همه پرسی، موافقت نکند.
پس از بحث و جدل ها و مذاکرات فراوان میان ت اقلیم کردستان و ت عراق و همچنین سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی، بارزانی روز دوشنبه بدون توجه به هرگونه درخواست برای لفو برگزاری همه پرسی، آن را اجرا کرد؛ مسأله ای که می تواند عراق و خاورمیانه را وارد دوران جدیدی از بی ثباتی، بحران و تنش کند. اکنون عراق و خاورمیانه در دوران پساهمه پرسی به سر می برد که چالش های مربوط به آن به زودی نمایان خواهد شد. در همین راستا، به آ ین تحولات دوران جدید عراق و اقلیم کردستان اشاره می کنیم.
به نقل از خبرگزاری روداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد.در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است.رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.
در حالی که هنوز نتیجه همه پرسی استقلال کردستان عراق به صورت رسمی اعلام نشده ، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که مردم اقلیم کردستان عراق به این همه پرسی رای مثبت داده اند و خواستار احترام…
مریوان با بیان اینکه استقلال اقلیم کردستان عراق گفت: همه پرسی اقلیم کردستان عراق اقدامی "غلط" است.
یک رو مه بحرینی به نقل از یک منبع آگاه کُرد، اعلام کرده است که مسعود بارزانی به زودی نتایج همه پرسی اقلیم کردستان عراق را لغو خواهد کرد.
کردستان عراق نتیجه همه پرسی را تعلیق کرد به نقل از خبرگزاری روداو، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی ج از عراق را تعلیق و خواستار مذاکره با بغداد شد.در این بیانیه، اقلیم کردستان عراق ضمن درخواست برای توقف هرگونه اقدام نظامی در این منطقه، خواستار مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی عراق شده است.رو مه الحیات گزارش داد بغداد در پاسخ به پیشنهاد اقلیم کردستان اعلام کرده است به شرطی حاضر به مذاکره با اربیل است که «مسعود بارزانی» در این مذاکرات نقشی نداشته باشد.
شورای هماهنگی ترکمان ها متشکل از نیروها و احزاب و شخصیت های ترکمانی در عراق مخالفت خود را با اجرای همه پرسی در اقلیم کردستان عراق اعلام و تصریح کرد که از اقدام نمایندگان ترکمانی در شورای استانداری کرکوک مبنی بر شکایت از رئیس این شورا به دلیل برافراشتن پرچم اقلیم کردستان حمایت می کند.
نخست عراق نسبت به پیامدهای منفی برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هشدار داد.
همه پرسی کردستان عراق اتحادیه جامعه ی دانشجویان با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از تمامیت ارضی عراق تاکید کرد: بانیان همه پرسی اقلیم کردستان دیر یا زود پشیمان خواهند شد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
همه پرسی کردستان عراق اتحادیه جامعه ی دانشجویان با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از تمامیت ارضی عراق تاکید کرد: بانیان همه پرسی اقلیم کردستان دیر یا زود پشیمان خواهند شد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
خارجه انگلیس همه طرف های مرتبط با همه پرسی امروز در اقلیم کردستان عراق را به آرامش دعوت کرد.
همه پرسی اقلیم کردستان عراق در حالی قرار است که در روز سوم مهر ماه جاری برگزار شود که با مخالفت های منطقه ای، داخلی و بین المللی روبرو است.
مقام ارشد اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که همه پرسی در این منطقه با وجود درخواست برای به تعویق افتادن آن در روز 25 سپتامبربرگزار می شود.