موگرینی نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد. موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم ظریف: باید تضمین دریافت کنیم که منافعمان در حفظ می شود/ موگرینی: تضمین نمی دهیم اما برای حفظ تجارت با ایران تلاش می کنیم ادامه مطلب: http://javaninews.ir
ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمظریف: باید تضمین دریافت کنیم که منافعمان در حفظ می شود/ موگرینی: تضمین نمی دهیم اما برای حفظ تجارت با ایران تلاش می کنیمادامه مطلب:http://javaninews.ir
ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمظریف: باید تضمین دریافت کنیم که منافعمان در حفظ می شود/ موگرینی: تضمین نمی دهیم اما برای حفظ تجارت با ایران تلاش می کنیمادامه مطلب:http://javaninews.ir
ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنمظریف: باید تضمین دریافت کنیم که منافعمان در حفظ می شود/ موگرینی: تضمین نمی دهیم اما برای حفظ تجارت با ایران تلاش می کنیمادامه مطلب:http://javaninews.ir

ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم.
ظریف: باید تضمین دریافت کنیم که منافعمان در حفظ می شود/ موگرینی: تضمین نمی دهیم اما برای حفظ تجارت با ایران تلاش می کنیمادامه مطلب:http://javaninews.ir
ظریف خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست برو ل بخشی از محتوای مطرح شده در این نشست را بازگو د. محمد جواد ظریف، خارجه کشورمان که برای انجام مذاکرات ی به اروپا سفر کرده است، پس از پایان نشست برو ل گفت: این نشست شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.موگرینی: نمی توانم درباره تضمین صحبت کنم.
ظریف: باید تضمین دریافت کنیم که منافعمان در حفظ می شود/ موگرینی: تضمین نمی دهیم اما برای حفظ تجارت با ایران تلاش می کنیمادامه مطلب:http://javaninews.ir
سرمربی پرسپولیس آ ین بخش صحبت هایش در نود را به تیم ملی اختصاص داد.
سرمربی پرسپولیس آ ین بخش صحبت هایش در نود را به تیم ملی اختصاص داد.
اولین بار خانم برومند درباره مهریه من صحبت د. ۱۰ شاخه گل نرگس مهریه من است... فرزندم مثل پدرش در آلمان به دنیا آمد... من و محمدرضا گ ار همدیگر را خیلی خوب می شناسیم و می دانیم چه چیزی ممکن است ما را درباره یکدیگر بهم بریزد... با تلویزیون رابطه ام خوب نیست و اگر پیشنهاد کاری بشود بازی نمی کنم.
قشقاوی معاون خارجه صحبت های نمایندگان را به موگرینی منتقل می کرد...
قشقاوی معاون خارجه صحبت های نمایندگان را به موگرینی منتقل می کرد...
نمی توانم نمی توانم من این فعل را بارها صرف کرده ام من بارها نمی توانم را در آغوش کشیده ام من بارها نمی توانم را بوسیده ام
من فرزندی از نمی توانم دارم...
"حسین صفا"
کارهایی هست که نمی توانم م:نمی توانم در یک جاده جنگلی کوهستانی دیوانه بازی در نیاورم ندوم وسط جاده و ع نگیرم نمی توانم سرم را بیشتر از سی ثانیه زیر آب نگه دارم، چون احساس می کنم دارم خفه می شوم. نمی توانم نقش بازی کنم دوست داشتنم دوست داشتن است تنفرم تنفر نمی توانم به دروغ تظاهر کنم خوشحالم |نمی توانم خیلی سریع از اعداد و ارقام سر در بیاورم نمی توانم شبها غذای چرب بخورم، چون بدخواب می شوم و کابوس می بینم. نمی توانم همزمان هم با ی حرف بزنم و هم دو عدد را در هم ضرب کنم. نمی توانم وقتی روی موزاییک ها راه می روم، تقارن را رعایت نکنم. نمی توانم همیشه قیمت دلار و یورو وبورس ا ین اخبار بورس رابدانم و بخوانم . نمی توانم با انگشت هایم سوت بزنم. نمی توانم به صدای کشیده شدن یونولیت به دیوار گوش بدهم. نمی توانم صبح زود بیدار شوم و شش صبح ایمیلم را چک کنم نمی توانم به ی که دوستش ندارم بگویم دوستت دارم.کارهای دیگری هم هست که نمی توانم انجام بدهم:
نمی توانم دوستت نداشته باشم.
نمی توانم به تو نگویم که دوستت دارم.
نمی توانم به تو فکر کنم، چون دیوانه می شوم.
نمی توانم به تو فکر نکنم، چون دیگر چراباید زنده بمانم؟
کارهایی هست که نمی توانم م:نمی توانم در یک جاده جنگلی کوهستانی دیوانه بازی در نیاورم ندوم وسط جاده و ع نگیرم نمی توانم سرم را بیشتر از سی ثانیه زیر آب نگه دارم، چون احساس می کنم دارم خفه می شوم. نمی توانم نقش بازی کنم دوست داشتنم دوست داشتن است تنفرم تنفر نمی توانم به دروغ تظاهر کنم خوشحالم |نمی توانم خیلی سریع از اعداد و ارقام سر در بیاورم نمی توانم شبها غذای چرب بخورم، چون بدخواب می شوم و کابوس می بینم. نمی توانم همزمان هم با ی حرف بزنم و هم دو عدد را در هم ضرب کنم. نمی توانم وقتی روی موزاییک ها راه می روم، تقارن را رعایت نکنم. نمی توانم همیشه قیمت دلار و یورو وبورس ا ین اخبار بورس رابدانم و بخوانم . نمی توانم با انگشت هایم سوت بزنم. نمی توانم به صدای کشیده شدن یونولیت به دیوار گوش بدهم. نمی توانم صبح زود بیدار شوم و شش صبح ایمیلم را چک کنم نمی توانم به ی که دوستش ندارم بگویم دوستت دارم.کارهای دیگری هم هست که نمی توانم انجام بدهم:
نمی توانم دوستت نداشته باشم.
نمی توانم به تو نگویم که دوستت دارم.
نمی توانم به تو فکر کنم، چون دیوانه می شوم.
نمی توانم به تو فکر نکنم، چون دیگر چراباید زنده بمانم؟
تهیه کننده کنسرت نمایش «ده سال تنهایی» درباره لغو این اجرا گفت: در این باره صحبت زیادی نمی توانم انجام دهم فقط این را می توانم بگویم که لغو این اجرا نه از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود و نه از سوی مرکز هنرهای نمایشی.
تهیه کننده کنسرت نمایش «ده سال تنهایی» درباره لغو این اجرا گفت: در این باره صحبت زیادی نمی توانم انجام دهم فقط این را می توانم بگویم که لغو این اجرا نه از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود و نه از سوی مرکز هنرهای نمایشی.
لوئیز درباره عملکرد چلسی در دیدار مقابل تاتنهام صحبت کرده است.
تحقیق درباره اضطراب صحبت در برا بر جمع

تحقیق درباره اضطراب صحبت در برا بر جمع لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 3 اضطراب صحبت در برا بر جمع یکی از شایع ترین ترس های برزگسالان ، ا ضطراب صحبت در جمع است. در حالی که درجاتی از اضطراب ، جز طبیعی صحبت در جمع، حضور ویا هر گونه اجرا در برابر جمع طبیعی ومورد انتظار تلقی می شود؛ عده ای چنان مضطرب می شوند که توانایی کنش وری آن ها مختل می شود. نشانه ها واثرات : روش های چندی وجود دارد که اضطراب اجتماعی یا عملکرد،فعالیت های شخص را محدو ...
دریافت فایل تحقیق درباره اضطراب صحبت در برا بر جمع

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
موگرینی با خارجه ژاپن درباره صحبت کرد.


رساتر و شفاف تر از این نمی توانم صحبت م در کشوری که قانون جزایش می لنگد. بحث و صحبت با موضوعیت آری یا نه به قصاص نفس و چالش بین موافقان و مخالفان و بحث حیات و نفس بیهوده ترین صحبت، سخن و چالش می تواند باشد !


بروید رد کارتان ... والسلام !

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:نکات و دلایلی وجود دارد که بنا بر آنها ترجیح می دهم ، درباره مسائل پیرامونی سهام عد بیشتر از آنچه تاکنون اعلام شده، صحبتی نکنم.

بعضی ها هستند که می گویندبی تو نمی توانم زندگی کنممن از این دست آدم ها نیستممن بی تو هم می توانم زندگی کنماما اگر با تو باشمجور دیگری می توانم زندگی کنم !
محمد ایرانپوریان : فقط می توانم غذر خواهی کنم!!! محمد ایرانپوریان : فقط می توانم غذر خواهی کنم!!! محمد ایرانپوریان : فقط می توانم غذر خواهی کنم!!! محمد ایرانپوریان گفت: جز شرمندگی چیزی نمی توانم بگویم، من به تیمم لطمه زدم و فقط می توانم عذرخواهی کنم.با ما در مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید. محمد ایرانپوریان درباره ش ت تیمش مقابل نفت تهران در فینال جام حذفی اظهار کرد:هیچ حرفی نمی توانم بزنم جز اینکه بگویم شرمنده هستم. وی در ادامه عنوان کرد:من امروز بدترین اشتباه عمرم را مرتکب شدم، به طور حتم اگر آن پن ی را گل می شرایط خیلی فرق می کرد. به هر حال نمی دانم اسم این اشتباه را چه بگذاریم. بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی بیان کرد:شاید تمرکز نداشتن سبب شد که آن اشتباه را مرتکب شوم. متأسفانه زحمت همه تیم را به هدر دادم. هواداران زیادی از تبریز به اینجا آمده بودند اما یک اشتباه و تمرکز نداشتن از سوی من سبب شد همه زحماتمان به هدر رود. هم اکنون عذرخواهی من هم چیزی را عوض نمی کند و فقط می توانم بگویم شرمنده هستم. ان شاءالله که هواداران مرا ببخشند.ایران پوریان درباره کیفیت زمین بازی تصریح کرد:به هر حال جز شرمندگی چیزی نمی توانم بگویم، من به تیمم لطمه زدم و فقط می توانم عذرخواهی کنم. در حال حاضر هیچ حرفی طرفداران ناراحت ما را خشنود نمی کند، جز
حوصله ی را ندارم. آرام تر شده اتم. اشکم نمی آید. باید به مدیرم بگویم که نمی توانم بیایم سر کار. نمی توانم یک تصمیم درست بگیرم. نمی توانم از خانه بیرون بروم. شاید دیگر سر کار نروم. شاید تنها بمانم. دوست دارم که تنها باشم. حداقل این آدم های آزاردهنده دور و بمر نباشند. هیچ ی نیست که با او صحبت کنم. همه مرا دعوت به سکوت می کنند. این آدم ها روزی باعث درد مادرم بودند باعث احساس تنهایی مادرم بودند. حالا اینجا و دور و برم چه غلطی می کنند؟
اولین دربی شفر در تهران با باخت همراه بود و این مربی آلمانی نتوانست حریف خود را ش ت دهد. سرمربی آلمانی آبی ها بعد از این دیدار در نشست خبری حاضر شد و درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد
تاج در پاسخ به این سوال که حضور آنالیزور پرتغالی در تیم ملی قطعی است، گفت: این موضوع و همچنین مربیان ایرانی جزو مواردی است که باید در این باره با کی روش صحبت کنیم و در حال صحبت هستیم. همه چیز در آرامش پیش می رود و می توانم بگویم حال تیم های ملی زیر نظر فدراسیون فوتبال خوب است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نخست رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست امروز کشورهای آفریقایی در لیبریا دیدار د؛ دیداری که به گفته فدریکا موگرینی در آن درباره مذاکرات سازش صحبت شده است.
خبرگزاری فارس: مازنی: بگذار هایشان را بدهند و خالی شوند/ رحیمی: همه را مفصل جمع کرده و صحبت می کنمیک عضو فرا یون امید در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات به سِلفی انداختن با موگرینی گفت که هایشان را بدهند و خالی شوند؛ عضو دیگر نیز وعده داد که همه خبرنگاران را مفصل جمع کرده و در این مورد صحبت کند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

خبرگزاری فارس: مازنی: بگذار هایشان را بدهند و خالی شوند/ رحیمی: همه را مفصل جمع کرده و صحبت می کنم عضو فرا یون امید در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات به سِلفی انداختن با موگرینی گفت که هایشان را بدهند و خالی شوند؛ عضو دیگر نیز وعده داد که همه خبرنگاران را مفصل جمع کرده و در این مورد صحبت کند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رضا رشیدپور در برنامه «حالا خورشید» درباره تمایل نمایندگان به سلفی گرفتن با موگرینی و تصاویری که از آن ها منتشر شده است، صحبت کرد.
وقتی می گوییم : "من نمی توانم" و انتظار بد ترین ها را داریم، ما ضعیف و ناراضی می شویم.
وقتی می گوییم : "من می توانم" ، و انتظار موفقیت میرود، ما خود را از اعتماد به نفس و شادی را پر کنیم..
من می توانم
روزها را
بدون صحبت با تو و
ماهها را
بدون دیدنت طی کنم ، اما
ثانیه ای نمی گذرد که
درباره ات فکر نکنم .

خی مثل چرت صبحگاهیست ..
مدام با خودم میگویم
پنج دقیقه دیگه ...
پانوشت : تقدیم به همسرم...
ی از صحبت های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره یکی از درخواست های ایران پس از را مشاهده می کنید.
می توانم بگویم به خودم افتخار می کنم و خودم را دوست دارم...می توانم خوشحال باشم که توی از دست دادن ها قوی بوده ام...می توانم خوشحال باشم که هر ی ارزش ندارد پایش بمانید یا پایش لج کنید...می توانم خوشحال باشم که فهمیده ام گره ی کارم از کجاست!می توانم از کار و حرف زدن با مریض هایم لذت ببرم...لذا می برم...می توانم خستگی این ی ال را از تن بتکانم و بگویم رها شوید بروید کهنه های درد ناک... من به زندگی جدیدم عادت می کنم... سلام زندگی پی نوشت:دعا کنید که زودتر همه چی درست شه...دعا کتید
مدیرعامل جوانی که اعتماد به نفس پایینی داشت، ترفیع شغلی یافت؛ اما نمی توانست خود را با شغل و موقعیت جدیدش وفق دهد. روزی ی در اتاق او را زد و او برای آنکه نشان دهد آدم مهمی است و سرش هم شلوغ است، تلفن را برداشت و از ارباب رجوع خواست داخل شود. در همان حال که مرد منتظر صحبت با مدیرعامل بود، مدیرعامل هم با تلفن صحبت میکرد. سرش را تکان می داد و می گفت: «مهم نیست، من می توانم از عهده اش برآیم.» بعد از لحظاتی گوشی را گذاشت و از ارباب رجوع پرسید: «چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟» مرد جواب داد: «آمده ام تلفن تان را وصل کنم!».
چرا ما انسان ها گاهی به چیزی که نیستیم تظاهر می کنیم؟ قصد داریم چه چیز را ثابت کنیم؟
فهرست بلندبالایی از نمی توانم های خودم تهیه کرده ام که البته درکنار اونها خانه های دیگری هم هست ولی فهرست ناتوانی هایم گسترده ترند! در واقع ج پیش رویم اینگونه است: نمی توانم چرا نمی توانمچطور می توانمتوانمندی ها و نقاط قوت مشکل اینجاست که حتی در جلوی خیلی از نمی توانم هایم، نمیتوانم بنویسم چرا نمی توانم!! یا چطور می توانم؟ بدتر از اونم اینه که حتی توانمندی ها و نقاط قوت شخصیتم هم گاهی فکر میکنم خودش ضعفه یعنی اونقدر زیاده که سوء استفاده می شه ازش!!!به هر حال دلم می خواد کشف کنم چرا نمی تونم و اینکار بسی سخت است وسخت تر اینکه حتی چطوری میشودآن نقطه ضعف را تقویت کرد ؟
من دوست دارم فوتبال بازی کنم و فکر می کنم هنوز بتوانم برای تیم ها مفید باشم ولی باید منتظر باشیم. هنوز نمی توان درباره بازگشت به تیم ملی صحبت کرد و اگر بخواهم می توانم سوئد را در جام جهانی همراهی کنم.
کمال کامی نیا درباره وضعیت این روزهای خودش پس از بازگشت مجددش به ترکیب پرسپولیس به صحبت پرداخت. او با بیان این که زودتر از موعد مصدومیتش به پایان رسیده است، اظهار کرد: بعد از دیدار برابر تراکتورسازی ۱۰۰ درصد آماده می شوم و می توانم در درگیری های درون زمین شرکت کنم. کامی نیا در بخشی از این گفت وگو، عنوان کرد در زمان انعقاد قراردادش با باشگاه پرسپولیس، ریالی از این باشگاه دریافتی نداشت. در ادامه، گفت وگو با کمال کامی نیا را می خوانید: * اوا فصل گذشته مصدوم شدی و در نهایت کتفت را به تیغ جراحان سپردی. ابتدا می خواهیم درباره بازگشتت به تیم صحبت کنیم. کمال کامی نیا – بله . من اوا فصل قبل با مصدومیت کتف مواجه شدم و به همین دلیل باید هر چه زودتر دستم را عمل می . در همان زمان پزشکان به من گفتند که ۱۳ هفته باید استراحت کنم و پس از آن می توانم دوباره بازی کنم اما با تمرینات خوبی که طی این مدت زیر نظر پزشکان تیم و همین طور تیم ملی انجام دادم خیلی زود شرایط بازی را پیدا . از همان بازی جام شرایط بازی داشتم و در دیدار برابر فولاد هم توانستم دقایقی به میدان بروم. فکر می کنم بعد از دیدار برابر تراکتورسازی ۱۰۰ درصد آماده می شوم و می توانم در درگیری های درون زمین بدون استرس حضور داشته باشم. مطمئنا بعد از بازی با تراکتورسازی اگر کادر فنی صلاح بداند ۱۰۰…
به خاطر بیفکری ِ دوتا آدم، دیگه نمی توانم آنجا، کاری که دوست داشتم را انجام بدهم. دیگه نمی توانم مربی مورد علاقم را ببینم و دیگه نمی توانم آن جوری که باید روی دوستی ی حساب باز کنم. امروز که با مربیم صحبت می دلم می خواست همه چیز را بهش بگویم؛ اما نشد. یعضی چیزها باید بماند پیش خود آدم، نباید ی را شریکش کرد. نباید ِ دیگری را درگیر بی مهری آدم ها کرد. همان روزهای اول غصه هایم را خوردم و همان روز های اول تصمیم گرفتم در جای جدیدی با آدم های جدیدی کارم را شروع کنم. شاید این بار بهتر و شاید این بار قوی تر. بدون وجود آدم های بی فکر که معنی اعتماد را نمی فهمند...
بعضی وقت ها به حدی ناراحت می شوم که می خواهم زمین را گاز بگیرم. بدتر از آن این است که با هیچ نوع وسیله ی ارتباطی که تا به حال توسط بشر ابداع یا اختراع شده است نمی توانم حس درونی خودم را با دیگران درمیان بگذارم. فرض می کنیم که الان می توانم درباره ی این احساس با بقیه به طور موثر و واضح صحبت کنم و آنها را آگاه کنم ، چه فایده ای داد ولی که مردم ما یادگرفته اند هرچه می شود و هر بلایی که سرشان می آید ، خودشان را به بی خبری بزنند و سرشان را مانند یک حیوان نجیب ( مثل کبک ) زیر برف فرو کنند. مثلا چند وقتی است که مسئله بی آب و خش الی اعصاب من را مثل کوشت کوب تحت فشار قرار می دهد ولی کاری از دستم برنمی آید به جز اینکه آب کمتری مصرف کنم. مشکل من این نیست که نمی توانم یک شبه تمام خطرات و تهدیدها را حل کنم ؛ مشکل ابنجاست که آنهایی هم که کاری از دستشان برمی آید هیچ غلطی نمی کنند. طبق نظر بسیاری از بزرگان ( چه در خارج چه در داخل ) منطقه خاورمیانه حداکثر تا 50 سال دیگر تبدیل به منطقه ای غیرقابل س ت می شود. محسن رنانی که البته سابقه خوبی در پیش بینی رویدادها دارد ، پیش بینی کرده است که تا 4 سال آینده شاهد جنگ داخلی بر سر آب خواهیم بود. پرفسور کندوانی هم که انقدر درباره ی بحران آب و خش الی صحبت کرده و نوشته است که نمی دانم از کدامش برایتان بگویم. خلاصه این را بگویم که هیچ گوش شنوا برای این حرف ها ندارد و آقایان کارهای مهمتری برای انجام دادن دارند. فکر کنم در نهایت ، وقتی که مردم به جان هم افتاده اند و دیگر کار از کار گذشته است ، مسئولین که خونشان از مردم عادی رنگین تر است ، دارند چمدان های خود را برای مهاجرت به یک کشور خوش آب و هوا آماده می کنند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دیدارش با موگرینی را صریح و شفاف خواند و با اشاره به نقض توسط گفت:اتحادیه اروپا باید در قبال این نوع سیاست های مقاومت کرده و راه حل هایی را پیدا کند که از نقض جلوگیری کند.
صحبت درباره مسابقه دادن با یک رقیبِ اسراییلی نیست، صحبت درباره «علیرضا کریمی» بودن در ورزش ایران است.
رئیس جمهور روسیه در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان گفت که دو طرف درباره وج از و اوضاع غرب آسیا صحبت د.
آنکه لحظه ای مرا شاد می نماید چه می داند که در ذهن پریشان و دل افسرده من چه می گذرد؟ . . . آنکه دقیقه ای و یا مدتی با من است چه می داند که عمرم چگونه می گذرد. آری همانگونه که راحت می توانم حرف بزنم راحت هم می توانم ناراحتیم را پنهان کنم اما همانگونه که نمی توانم راه بروم و . . . همانگونه که نمی توانم راحت زندگی کنم اگر بعد از مدتها بی سبب یا به سببی خوشحال شوم نمی توانم راحت خوشحالیم را انکار کنم. آری اینست که تو همیشه مرا شادمی ی ومن. من همیشه خود را غمگین. م.غریب
یک عضو فرا یون امید در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات به سِلفی انداختن با موگرینی گفت که هایشان را بدهند و خالی شوند؛ عضو دیگر نیز وعده داد که همه خبرنگاران را مفصل جمع کرده و در این مورد صحبت کند.