مهمان به ماه روزه خ م

مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری، نیوشا ضیغمى بازیگر سینما و تلویزیون، امشب (٩٦/١٠/١) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود. مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ «دورهمی» در ویژه برنامه شب یلدای خود که پنجشنبه شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود،
زمان بخش : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ فصل سوم برنامه دورهمی روز های چهارشنبه، پنجشنبه، از ساعت ۲۳ در شبکه نسیم پخش میشود بازبخش : باز پخش اول آن روز بعد ساعت ۷ صبح، باز پخش دوم آن ساعت ۱۱ صبح و باز پخش سوم آن ساعت ۱۷ بعد از ظهر می باشد. قسمت های دیگر برنامه-دورهمی دیگر رو ببینید دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ برنامه دورهمی ۲۹ اذر ۹۶ برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ دوهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی
دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری، نیوشا ضیغمى بازیگر سینما و تلویزیون، امشب (٩٦/١٠/١) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود. مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ «دورهمی» در ویژه برنامه شب یلدای خود که پنجشنبه شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود،
زمان بخش : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ فصل سوم برنامه دورهمی روز های چهارشنبه، پنجشنبه، از ساعت ۲۳ در شبکه نسیم پخش میشود بازبخش : باز پخش اول آن روز بعد ساعت ۷ صبح، باز پخش دوم آن ساعت ۱۱ صبح و باز پخش سوم آن ساعت ۱۷ بعد از ظهر می باشد. قسمت های دیگر برنامه-دورهمی دیگر رو ببینید دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ برنامه دورهمی ۲۹ اذر ۹۶ برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ دوهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی
حسین بن منصور حلاج را در ظهر ماه صیام گذر به کوی جذامیان افتاد، جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف د،حلاج بر سر سفره نشست و چند لقمه به دهان برد، جذامیان گفتند؛ دیگران بر سر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند ! حلاج گفت؛ آنها روزه اند و برخاست ! غروب هنگام افطار، حلاج گفت؛ خدایا روزه مرا قبول بفرما...! شاگردان گفتند؛ ما دیدیم که روزه ش تی ! حلاج گفت؛ ما مهمان خدا بودیم، روزه ش تیم ولی دل نش تیم...!
آنجا که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبه صد ساله به پیمانه ش تیم از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه ش تیم ولی دل نش تیم !
مولانا

مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96
به زودی مشخص می شود
منبع : http:// 1396.blogsky.com برچسب ها: مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96، خندوانه، مهمان، 18 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه، مهمان خندوانه کیه، مهمان خندوانه چه ی است، مهمان خندوانه
مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96
به زودی مشخص می شود
منبع : http:// 1396.blogsky.com برچسب ها: مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96، خندوانه، مهمان، 18 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه، مهمان خندوانه کیه، مهمان خندوانه چه ی است، مهمان خندوانه
اگر «مهمان نوازی» مست م ظلم به همسر باشد، مهمان نوازی نیست... بعضی از ما خصلتی داریم و یا به خودمان می بندیم و اسمش را «مهمان نوازی» می گذاریم و می گوییم: ما مرد هستیم و درِ خانه مرد باز است! همیشه یک مهمان می آید و دیگری می رود. برای ناهار و شام، مهمان دارد و مهمان شبْ خواب هم به خانه اش دعوت می کند. این فی حدذاته خوب است، ولی از طرف دیگر یک ملاحظه ای را نمی کنیم. بسا هست که به آن زنی که در خانه ما هست - که ما شرعاً حق نداریم به او فرمان بدهیم و او آزاد و مختار است که اگر میلش باشد، در خانه ما کار کند - فشارها و زحمت هایی را تحمیل می کنیم و اسمش را «مهمان نوازی» می گذاریم و می گوییم: درِ خانه ما باز است و ما مهمان نواز هستیم! مهمان نوازی ای که مست م ظلم به یک انسان باشد، مهمان نوازی نیست. مطهری، انسان کامل، ص263
برخی آداب مهمانداری طبق روایات که روایاتش تقدیم خواهد شد: 1. احترام گذاشتن به مهمان 2. به کارنگرفتن مهمان 3. قبل از مهمان شروع به غذا و بعد از او از غذا دست کشیدن 4. بدرقه مهمان تا دم درب منزل 5. و ...
حسین بن منصور حلاج را در ظهر روز صیام، گذر به کوی جذامیان افتاد! جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف د! حلاج بر سر سفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جذامیان گفتند: دیگران بر سر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت آنها روزه اند و برخاست. غروب ، هنگام افطار حلاج گفت : خدایا روزه مرا قبول بفرما شاگردان گفتند : ما دیدیم که روزه ش تی! حلاج گفت : ما مهمان خدا بودیم. روزه ش تیم ولی دل نش تیم
منصور حلاج را درظهر ماه صیام از کوی جذامیان گذرافتاد. جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف د. حلاج برسفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جذامیان گفتند: دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت، آنها روزه اند و برخاست. غروب هنگام افطار حلاج گفت: خدایا روزه مرا قبول بفرما. شاگردان گفتند: ما دیدیم که تو روزه ش تی.
حلاج گفت: ما مهمان خدا بودیم. روزه ش تیم، اما دل نش تیم..

"آن شب که دلی بود، به میخانه نشستیم آن توبه صدساله، به پیمانه ش تیم

از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه ش تیم، ولی دل نش تیم"
انی که روزه قضا دارند می توانند روزهایی مثل روز دحوالارض یا روز مبعث و یا روز عید غدیر که ثواب زیادی برای روزه گرفتن آنها گفته شده است را روزه بگیرند تا از ثواب آن بهره مند شوند؟ ی که روزه قضا دارد نمی تواند نیت روزه مستحبی کند و حتما باید نیت روزه قضا کند، اما اگر در چنین روزهایی همان روزه قضای خودش را بگیرد از ثواب روزه آن روز را هم می برد. نکته: ی که روزه قضا دارد نذر روزه هم نمی تواند د.
مهمان گاهى به خانه ی انسان می آید؛ واقعا با خود برکت می آورد؛ اصلا نمی فهمید که چطور تمام نیازهای مهمان نوازی را برآورده کردید؛ گفته اند که مهمان با خود برکت و رزق خود را می آورد و با رفتن خود، گناهان صاحب خانه را هم می برد. ادامه مطلب
مهمان امشب دورهمی کیست؟مهمان شب دورهمیمهمان شنبه شب دورهمی
مهمان فردا شب دورهمی
مهمان برنامه دورهمی ب
مهمان دورهمی ب
مهمان ب دورهمی کی بود
مهمان امشب خندوانه
خواننده ب دورهمی
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی گر چه ماه رمضان است بیاور جامی روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشادقدی ساعد سیم اندامی روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد که نهاده ست به هر مجلس وعظی دامی گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی... " اسطوره ی درد آشنا، حافظ "
در این ایام که ایرانی ها در خانه هایشان منتظر مهمان هستند برخی از ان خود را به عنوان مهمان جا زده و به ی می پردازند.
برچسب ها: مهمان خندوانه 12 اردیبهشت، مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان امشب خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان امشب برنامه خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان برنامه امشب خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96 کیست؟، مهمان خندوانه امشب 12 اردیبهشت 96 کیست ساعت پخش، خندوانه احسان علیخانی | 12 اردیبهشت 96، احسان علیخانى مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 1396 مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96 | احسان علیخانی | ع برنامه ------------------------------------------------------------- خندوانه با حضور احسان علیخانی 12 اردیبهشت 96 _ بزودی ------------------------------------------------------------- مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96
احسان علیخانی در ویژه برنامه پانصدمین قسمت برنامه «خندوانه» حضور پیدا می کند.
مجری «ماه عسل» با انتشار تصویری از حضور در برنامه «خندوانه» خبر داد و در این باره نوشت: «ویژه برنامه پانصدمین قسمت خندوانه ،جشن ، ب ِ کیک و گفتگو با رامبد عزیز.

خیلی خوش گذشت ، ممنون از همه عوامل مهربان و با انرژی خندوانه ، و خسته نباشید برای تولید ٥٠٠ قسمت برنامه ، برای مردم ایران ... پخش برنامه امشب ( ) ساعت ١١ شب.»
برنامه خندوانه با حضور احسان علیخانی ساعت 11 امشب ( 12 اردیبهشت 96) پخش خواهد شد
انتهای پیام/ مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96 | احسان علیخانی | ع برنامه منبع: اینستاگرام احسان علیخانی
بازنشر : http:// 1396.blogsky.com
برچسب ها: مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه 12 اردیبهشت، مهمان امشب خندوانه، مهمان امشب برنامه خندوانه، مهمان برنامه امشب خندوانه، برنامه خندوانه، مهمان برنامه خندوانه، خندوانه، احسان علیخانی، مهمان خندوانه


روزه آن نیست ڪه همسایه ی ما می گیرد
یا ڪه ارباب هوسران شما می گیرد

روزه آن است ڪه مسڪین سحری ناخورده
با همان معده ی خالی ز غذا می گیرد

روزه آن نیست ڪه این ماه به عنوان رژیم
مالک چاق شکم گنده ی ما می گیرد

روزه آن است ڪه با پیڪر بی بنیه ی خود
مفلسی از سر ایمان و صفا می گیرد

روزه آن نیست ڪه چون مرد ریاڪار گرفت
می ڪند اخم و چنان سگ پر و پا می گیرد

روزه آن است ڪه هر باربر گرسنه ای
زیر بار غم و اندوه و بلا می گیرد

روزه آن نیست ڪه آقای خبیث الوکلا
یا ڪه سرکار خسیس الوزرا می گیرد

روزه آن است ڪه بی رنگ و ریا در همه حال
مرد زحمت ڪش بی برگ و نوا می گیرد

روزه آن است ڪه گیرد و سر صدق فقیر
وز بسی جی افطار عزا می گیرد


حق_ال ه
از روز تا امروز که باهاش حرف نزده ام، اونم پیوسته روزه گرفته!مطمئنم که از قبل، روزه بد ار نیست. بی سابقه بود که اینطور پشت سرهم خارج از ماه رمضان، روزه بگیره!قبلا اگه قصد روزه گرفتن هم داشت، حتما قبل ش ازم می خواست براش سحری درست کنم! اما این مدت رو ،بی خبر روزه گرفته!
سریال "مهمان ناخوانده" مهمان مخاطبان شبکه ایلام می شود اخبار ایلام | اخبار سریال های ایلام | تاریخ پخش سریال مهمان ناخوانده | سریال علیرضا شیروی در بازدید از لوکیشن برداری سریال مهمان ناخوانده اظهار داشت: این سریال به تهیه کنندگی و کارگردانی کمال زحمت کش از محل بودجه متمرکز مرکز سیمای استانها تولید می شود. ادامه مطلب
آیت الله مجتهدی در شرح این حدیث می گویند:باید وقتی مهمان به خانه شما آمد او را اکرام کنی.حالا مهمان هرکه می خواهد باشد.
برنامه ماه عسل قسمت مهمان ابولفضل و همسرش دوشنبه 22 داد 96 قسمت 17 رمضان ماه عسل 96 مهمان ابولفضل و همسرش
برنامه ماه عسل ابولفضل و همسرش و احسان علیخانی با / ماه عسل مهمان امشب
 قسمت 15 پانزدهم ماه عسل | 22 داد 96 | مهمان ابولفضل و همسرش ادامه مطلب
برنامه ماه عسل قسمت مهمان آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز پنجشنبه 1 تیر 96 قسمت آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز ماه عسل 96 مهمان
برنامه ماه عسل قسمت آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز با / ماه عسل مهمان امشب
 ماه عسل 96 | 1 تیر 96 | مهمان آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز ادامه مطلب
روزه ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود، بنابراین دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد و تا ماه رمضان آینده هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزه هایی که از او فوت شده را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته و فعلاً توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها دارد، واجب است تمام روزه های فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود و بر عهده اش می ماند. روزه رمضان رساله آموزشی جلد اول خبرگزاری قوه قضائیه
روزه ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود، بنابراین دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد و تا ماه رمضان آینده هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزه هایی که از او فوت شده را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته و فعلاً توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها دارد، واجب است تمام روزه های فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود و بر عهده اش می ماند. روزه رمضان رساله آموزشی جلد اول خبرگزاری قوه قضائیه
یکی از مواردی که اخیرا در فضای مجازی در مورد آن سخن می رود، روزه و روزه داری است؛ ای روایتی را می بینند که در مورد روزه سخن می گوید که روزه برای این است که گرسنگی و سختی های بینوایان را درک کنیم و لذا در مقام اشکال می گویند: شخصی که روزه می گیرد با شخصی که فقیر است و ندار بسیار متفاوت است؛ چرا که روزه دار ادامه مطلب
برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانیمهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده ---------------------------------------------------------------
برای دورهمی کوروش محمدخانی اینجا کلیک کنید - بزودی
----------------------------------------------------------------

مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96
کوروش محمدخانی راننده ایرانی رشته فرمول دو پنجشنبه شب مهمان برنامه «دورهمی» می شود.
کوروش محمدخانی، راننده فرمول دو شامگاه پنجشنبه 7 اردیبهشت 96 مهمان برنامه «دورهمی» خواهد شد.
کوروش از سال ۲۰۰۶ تا کنون توانسته در «مسابقات فرمول فورد بریتانیا» و «مسابقات فرمول بارک رنو» یا همان فرمول دو بخوبی بدرخشد و در رقابتهای فرمول دو رنو در سالهای اخیر عنوانهای اول تا چهارم را به خود اختصاص داده است.
شاید اوج افتخار محمدخانی پس از قهرمانی در فرمول بارک رنو، دعوت شدن به عنوان یکی از ۲۰راننده خوب دنیا در رقابتهای پشتوانه سازی هند بود که پیش از رقابتهای اصلی فرمول یک برگزار می شد و او توانست در این مسابقات نیز عنوان سومی را به خود اختصاص دهد.
کوروش در حال حاضر تنها ۳۰۰ کیلومتر دیگر باید رانندگی کند تا جواز حضور در مسابقات اصلی فرمول یک را به دست آورد.
انتهای پیام/ مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده منبع: شبکه نسیم

برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانی
برنامه ماه عسل قسمت مهمان عوض شدن سامان و محمدرضا پنجشنبه 19 داد 96 قسمت 11 یازدهم ماه عسل 96 مهمان عوض شدن بچه ها سامان و محمدرضا 13 رمضان
برنامه ماه عسل قسمت 11 یازدهم خانواده سهیلی و زارع با / ماه عسل مهمان امشب
 قسمت 11 یازدهم ماه عسل | 18 داد 96 | مهمان عوض شدن سامان و محمدرضا ادامه مطلب
ایرانیان مهمان را از آن رو "مهمان" گویند که هر که باشد او را پذیرائی کنند.(مه) بزرگ ایشان است و (مان) خانه شان: یعنی مهمان سرور و بزرگ خانه ایشان است. ادامه مطلب
ب برای شام خانه ی برادر بزرگتر مهمان بودیم و بعد از شام مهمان در مهمان شدیم و رفتیم نی نی دیدنی که همانا نوه ی جان باشند و موقع بازگشت از آنجا دوباره مهمان شدیم و شب در خانه ی مادر بودیم و به تماشای در انتهای شب رسیدیم ، هر دو یک مضمون داشتند ؛ ی و قاچاق !! ادامه مطلب
برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانیمهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده ---------------------------------------------------------------
برای دورهمی کوروش محمدخانی اینجا کلیک کنید - بزودی
----------------------------------------------------------------

مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96
کوروش محمدخانی راننده ایرانی رشته فرمول دو پنجشنبه شب مهمان برنامه «دورهمی» می شود.
کوروش محمدخانی، راننده فرمول دو شامگاه پنجشنبه 7 اردیبهشت 96 مهمان برنامه «دورهمی» خواهد شد.
کوروش از سال ۲۰۰۶ تا کنون توانسته در «مسابقات فرمول فورد بریتانیا» و «مسابقات فرمول بارک رنو» یا همان فرمول دو بخوبی بدرخشد و در رقابتهای فرمول دو رنو در سالهای اخیر عنوانهای اول تا چهارم را به خود اختصاص داده است.
شاید اوج افتخار محمدخانی پس از قهرمانی در فرمول بارک رنو، دعوت شدن به عنوان یکی از ۲۰راننده خوب دنیا در رقابتهای پشتوانه سازی هند بود که پیش از رقابتهای اصلی فرمول یک برگزار می شد و او توانست در این مسابقات نیز عنوان سومی را به خود اختصاص دهد.
کوروش در حال حاضر تنها ۳۰۰ کیلومتر دیگر باید رانندگی کند تا جواز حضور در مسابقات اصلی فرمول یک را به دست آورد.
انتهای پیام/ مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده منبع: شبکه نسیم

برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانی
➕ اگه روزه می گیری و به ی که داره آب میخوره چپ چپ نگاه نمی کنی و سرت رو به نشانۀ تاسف ت نمیدی ... دمت گرم

➕ اگه روزه نمیگیری و به اونی که روزه داره نمیگی دیوونه ای بابا این همه ساعت گشنگی میکشی که چی بشه ... دمت گرم

➕ کلا چه روزه میگیری و چه روزه نمیگیری همین که به ی کار نداری و سرت تو زندگی خودته ... خیلی دمت گرم
احکام سوال: فردی روزه مستحبی گرفت و سپس متوجه شد که روزه قضا بر گردن داشته است. آیا او می تواند همان روزه مستحبی خود را به عنوان روزه قضایش در نظر بگیرد؟ حضرت آیت الله : روزه ای که به نیت استحباب گرفته، به جای روزه قضایی که بر عهده اش هست محسوب نمی شود و مادامی که شخص روزه قضا دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد و صحیح نیست. حضرت آیت الله سیستانی: اگر از روی فراموشی روزه مستحبی بگیرد و بعد از تمام شدن روز یادش بیاید برایش روزه مستحبی حساب می شود و قضا به شمار نمی رود. حضرت آیت الله مکارم : ۱. در فرض سؤال روزه مستحبی به جای روزه قضا محسوب نمی شود. ۲. ی که روزه قضا دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد و روزه باطل است. حضرت آیت الله نوری همدانی: در فرض سؤال؛ روزه مستحب جایگزین روزه واجب نمی شود. و چنانچه در اثنای روز متوجه شود، روزه مستحبی نیز باطل می شود. tebyan
مهمان خندوانه امشب پنجشنبه 14 بهمن 95 مهمان خندوانه امشب پنجشنبه 14 بهمن 95 مهمان خندوانه|خندوانه 14 بهمن 95|مهمان خندوانه 14 بهمن کیست|مهمان امشب خندوانه پنجشنبه 14 بهمن مهمان خندوانه 14 بهمن 95 کیست نام برنامه : خندوانه
کارگردان : رامبد جوان
ساعت پخش:ساعت 11 شب
خلاصه داستان : فصل چهارم برنامه خندوانه نام برنامه ای تلویزیونی شاد و پرمخاطب با اجرای رامبد جوان است که در هر قسمت با چهره های شناخته شده دنیای سینما، تلویزیون، ورزش، سیاست و … در مورد خنده و شادی گفتگو می کند.در این برنامه از بخشی اختصاصا به جناب خان دارد و بخشی هم هنرمندان به اجرای استندآپ میپردازند. --------------------معرفی مهمان-------------------- زمان تقریبی اعلام مهمان برنامه: ساعت 17:00
این پست بروز خواهد شد و با معرفی مهمان امشب خندوانه در خدمت شما خواهیم بود مطلب مهمان خندوانه امشب پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵ در سایت بزرگ و آهنگ
مهمان خندوانه ویشکا اسایش 14 اردیبهشت
مهمان خندوانه14اردیبهشتویشکا اسایش
میباشدبرچسب ها: مهمان خندوانه ویشکا اسایش 14 ارد، خندوانه، مهمان، خندوانه 20 فروردین 96، خندوانه 14 اردیبهشت، رایگان، مهمان کیهنوشته شده توسط محمد | چاپ یادداشت | 0 نظر
فطریه مهمان شب عید فطر به عهده کیست، یکی از سؤالاتی است که در باب زکات فطره مطرح می شود. فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده کیست؟یکی از سؤالاتی که در باب زکات فطره مطرح می شود؛ این است که فطریه مهمانی که فقط شب عید فطر مهمان شده است، به عهده صاحبخانه است یا خود مهمان. در این گزارش پاسخ مراجع عظام تقلید را برای این سوال ارائه داده ایم:

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
برنامه ماه عسل قسمت 6 ششم پنجشنبه 11 داد 96 قسمت 6 ششم ماه عسل 96 مهمان خواهران منصوریان 6 رمضان
برنامه ماه عسل خواهران منصوریان قسمت 6 ششم با / ماه عسل مهمان امشب
 قسمت 6 ششم ماه عسل | 11 داد 96 | مهمان خواهران منصوریان ادامه مطلب
خدا چرا انسان را از خو دن منع نمی کند؟ چرا؟ خدا که همه لذّات جانوری را در حین روزه منع فرموده چرا خواب را که لذتش از ومش بیشتر است در روزه مجاز دانسته و حدیث خواب روزه دار عبادت است مشهور است؟چون خواب در واقع لذت روح است و روزه مشق تن است و افطار روح پس از یازده ماه روزه داری
دورهمی ، مهمان برنامه ، دورهمی 26 بهمن ، رزومه مهمون دورهمی ،مهمون امشب دورهمی ، مهمان برنامه دورهمی 26 بهمن 96 ، مهمان 26 بهمن96 ،مهمون امشب کیه ، مهمان پنجشنبه دور همی ،آیا ماکان باند مهمان دورهمی 26 بهمن 96 پنجشنبه است؟


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
دورهمی ، مهمان برنامه ، دورهمی 26 بهمن ، رزومه مهمون دورهمی ،مهمون امشب دورهمی ، مهمان برنامه دورهمی 26 بهمن 96 ، مهمان 26 بهمن96 ،مهمون امشب کیه ، مهمان پنجشنبه دور همی ،آیا ماکان باند مهمان دورهمی 26 بهمن 96 پنجشنبه است؟


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مرگ پر از حرف های ناگفته، فریاد های ه و عشق های نرسیده است. مرگ مهمان ناخوانده است. مهمان حبیب خداست و حالا این حبیب خدا، مهمان حبیب سینماگر شد.


مهمان دورهمی سیامک عباسی 15 اردیبهشتسیامک عباسی
مهمان امشب دورهمیساعت 23 شبکه نسیم بعد از بخش

مهمان دورهمی سیامک انصاری 15 ارد، دورهمی سیامک انصاری، سیامک انصاری مهمان دورهمی، دورهمی، 16 اردیبهشت، مهمان امشب دورهمی کیه، کیه مهمان دورهمی، دورهمی امشب
روزه آن نیست که همسایه ی ما می گیرد یا که ارباب هوس ران شما می گیرد روزه آن است که مسکین سحری ناخورده با همان معده ی خالی ز غذا می گیرد روزه آن نیست که این ماه به عنوان رژیم مالک چاق شکم گنده ی ما می گیرد روزه آن است که با پیکر بی بنیه ی خود مفلسی از سر ایمان و صفا می گیرد روزه آن نیست که چون مرد ریاکار گرفت می کند اخم و چنان سگ پر و پا می گیرد روزه آن است که هر باربر گرسنه ای زیر بار غم و اندوه و بلا می گیرد ادامه مطلب
برچسب ها: مهمان خندوانه 11 اردیبهشت، مهمان خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان امشب خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان برنامه خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان امشب برنامه خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه دوشنبه 11 اردیبهشت 96 کیست؟، مهمان خندوانه امشب دوشنبه
مهمان خندوانه 11 اردیبهشت 96 | جعفری | برای خندوانه جعفری اینجا کلیک کنید _ بزودی
--------------------------------------------------

مهمان خندوانه 11 اردیبهشت 96 | جعفری |
جعفری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون دوشنبه 11 اردیبهشت 96 در برنامه خندوانه حضور خواهد یافت.
جعفری بازیگری را در یک دوره دو ساله زیر نظر حمید سمندریان آموخت. او تا به حال پنج بار از جشنواره تئاتر فجر برنده جایزه شده است. وی بازی در سینما را در سال 1380 و با بازی در «نان، عشق و موتور 1000» آغاز کرد و با بازی در قارچ سمی ادامه داد.
بازی او در مجموعه بدون شرح اولین حضور او در تلویزیون بود. زوج او و فتحعلی اویسی در دو مجموعه بدون شرح و کمربندها را ببندیم، با استقبال فراوان مخاطبین مواجه شد.
جعفری دوشنبه 11 اردیبهشت 96 با حضور در برنامه «خندوانه» به پرسش های رامبد جوان پاسخ خواهد داد. این برنامه ساعت 23 پخش خواهد شد.
انتهای پیام/ مهمان خندوانه 11 اردیبهشت 96 | جعفری | منبع: خندوانه
برچسب ها: مهمان خندوانه 11 اردیبهشت، مهمان خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان امشب خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان برنامه خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان امشب برنامه خندوانه 11 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه دوشنبه 11 اردیبهشت 96 کیست؟، مهمان خندوانه امشب دوشنبه برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،
مهمان دورهمی امشب 6 بهمن 96 مهمان دورهمی امشب 6 بهمن 96 مهمان امشب فصل سوم برنامه دورهمی
ادامه مطلب
مهمان دورهمی پنجشنبه 17 اسفند 96 کیست ؟ مهمان دورهمی امشب پنجشنبه 17 اسفند 96
مهمان امشب فصل سوم برنامه دورهمی مهمان دورهمی پنجشنبه 17 اسفند 96 کیست ؟ ادامه مطلب
برنامه ماه عسل مهمان آقای زرگر و همسرش 26 داد 96 قسمت 18 ماه عسل 96 مهمان آقای زرگر و همسرش و سال های جنگ
برنامه ماه عسل آقای زرگر و همسرش و احسان علیخانی با / ماه عسل مهمان امشب
 ماه عسل احسان علیخانی | 26 داد 96 | مهمان آقای زرگر و همسرش ادامه مطلب