مهمان به ماه روزه خ م

یا علی
مرا به جرعه ای از یک نگاه مهمان کن
به این تسلی خوش، گاهگاه مهمان کن
اگرچه غرق گناهم ولی دلم پاک است
مرا به خاطر این بی گناه، مهمان کن
نخوانده آمده بودم کنار خاطر تو
مرا به خاطر این اشتباه مهمان کن
دوباره دست دعا جان پناه امنی ساخت
مرا به گوشه این جان پناه مهمان کن
شنیده ام که ی راز دل به چاه سپرد
مرا به جامی از آن آب چاه مهمان کن محمدجواد محبت
مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری، نیوشا ضیغمى بازیگر سینما و تلویزیون، امشب (٩٦/١٠/١) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود. مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ «دورهمی» در ویژه برنامه شب یلدای خود که پنجشنبه شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود،
زمان بخش : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ فصل سوم برنامه دورهمی روز های چهارشنبه، پنجشنبه، از ساعت ۲۳ در شبکه نسیم پخش میشود بازبخش : باز پخش اول آن روز بعد ساعت ۷ صبح، باز پخش دوم آن ساعت ۱۱ صبح و باز پخش سوم آن ساعت ۱۷ بعد از ظهر می باشد. قسمت های دیگر برنامه-دورهمی دیگر رو ببینید دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ برنامه دورهمی ۲۹ اذر ۹۶ برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ دوهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی
دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی نیوشا ضیغمى ۱ دی ۹۶ برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری، نیوشا ضیغمى بازیگر سینما و تلویزیون، امشب (٩٦/١٠/١) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود. مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ «دورهمی» در ویژه برنامه شب یلدای خود که پنجشنبه شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود،
زمان بخش : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ فصل سوم برنامه دورهمی روز های چهارشنبه، پنجشنبه، از ساعت ۲۳ در شبکه نسیم پخش میشود بازبخش : باز پخش اول آن روز بعد ساعت ۷ صبح، باز پخش دوم آن ساعت ۱۱ صبح و باز پخش سوم آن ساعت ۱۷ بعد از ظهر می باشد. قسمت های دیگر برنامه-دورهمی دیگر رو ببینید دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ برنامه دورهمی ۲۹ اذر ۹۶ برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ مهمان دورهمی ۱ دی ۹۶ دوهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی دورهمی : برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی برنامه دورهمی
حسین بن منصور حلاج را در ظهر ماه صیام گذر به کوی جذامیان افتاد، جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف د،حلاج بر سر سفره نشست و چند لقمه به دهان برد، جذامیان گفتند؛ دیگران بر سر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند ! حلاج گفت؛ آنها روزه اند و برخاست ! غروب هنگام افطار، حلاج گفت؛ خدایا روزه مرا قبول بفرما...! شاگردان گفتند؛ ما دیدیم که روزه ش تی ! حلاج گفت؛ ما مهمان خدا بودیم، روزه ش تیم ولی دل نش تیم...!
آنجا که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبه صد ساله به پیمانه ش تیم از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه ش تیم ولی دل نش تیم !
مولانا

سبک زندگی ی /آداب مهمانی الف : باز در منزل قبل از رسیدن مهمان ب : آماده طعام برای مهمان ج : پذیرای از مهمان د : گشاده رو بودن در برابر مهمان ذ : بدرقه مهمان ادامه مطلب
مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96
به زودی مشخص می شود
منبع : http:// 1396.blogsky.com برچسب ها: مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96، خندوانه، مهمان، 18 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه، مهمان خندوانه کیه، مهمان خندوانه چه ی است، مهمان خندوانه
مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96
به زودی مشخص می شود
منبع : http:// 1396.blogsky.com برچسب ها: مهمان خندوانه 18 اردیبهشت 96، خندوانه، مهمان، 18 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه، مهمان خندوانه کیه، مهمان خندوانه چه ی است، مهمان خندوانه
اگر «مهمان نوازی» مست م ظلم به همسر باشد، مهمان نوازی نیست... بعضی از ما خصلتی داریم و یا به خودمان می بندیم و اسمش را «مهمان نوازی» می گذاریم و می گوییم: ما مرد هستیم و درِ خانه مرد باز است! همیشه یک مهمان می آید و دیگری می رود. برای ناهار و شام، مهمان دارد و مهمان شبْ خواب هم به خانه اش دعوت می کند. این فی حدذاته خوب است، ولی از طرف دیگر یک ملاحظه ای را نمی کنیم. بسا هست که به آن زنی که در خانه ما هست - که ما شرعاً حق نداریم به او فرمان بدهیم و او آزاد و مختار است که اگر میلش باشد، در خانه ما کار کند - فشارها و زحمت هایی را تحمیل می کنیم و اسمش را «مهمان نوازی» می گذاریم و می گوییم: درِ خانه ما باز است و ما مهمان نواز هستیم! مهمان نوازی ای که مست م ظلم به یک انسان باشد، مهمان نوازی نیست. مطهری، انسان کامل، ص263
منصور حلاج را درظهر ماه صیام (روزه) از کوی جذامیان گذرافتاد. جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف د. حلاج برسفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جذامیان گفتند: دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت آنها روزه اند و برخاست. غروب هنگام افطار حلاج گفت: خدایا روزه مرا قبول بفرما. شاگردان گفتند: ما دیدیم که تو روزه ش تی. حلاج گفت: ما مهمان خدا بودیم. روزه ش تیم، اما دل نش تیم.. "آن شــب که دلی بود، به میخانه نشستیم آن توبه صــدساله، به پیمـانه شـ ـتیم از آتــش دوزخ نهراسیــم که آن شـــب ما توبـه شـ ـتیــم، ولی دل نش تیم"
برخی آداب مهمانداری طبق روایات که روایاتش تقدیم خواهد شد: 1. احترام گذاشتن به مهمان 2. به کارنگرفتن مهمان 3. قبل از مهمان شروع به غذا و بعد از او از غذا دست کشیدن 4. بدرقه مهمان تا دم درب منزل 5. و ...
مهمان امشب برنامه خندوانه کیست 12 مرداد 1397 | مهمان ب خندوانه 12 مرداد 97نام مهمان 12 مرداد 1397 در برنامه خندوانه , در برنامه امشب خندوانه چه ی مهمان استمهمان امشب 12 مرداد 1397 برنامه خندوانه کیست
مهمان خندوانه امشب 12 مرداد 97 - و سریال جدید - ...fasl29.rozblog.com/post/53/مهمان-خندوانه-امشب- -12-مرداد-97 ذخیره شده۵۳ دقیقه پیش - ۷ روز پیش - مهمان امشب برنامه خندوانه 5 مرداد 1397 کیست - اسم مهمان برنامه خندوانه 5 مرداد 97. چه ی امشب مهمان برنامه خنداونه است - بیوگرافی و ...مهمان خندوانه امشب 5 مرداد 97 - و سریال جدید - ...fasl28.rozblog.com/post/47/مهمان-خندوانه-امشب- -5-مرداد-97 ذخیره شده۷ روز پیش - برنامه ب خندوانه فصل 5 پنجشنبه 4 داد 97 – اخبار . .... آزمون در روز . ... مهمان امشب خندوانه چهارشنبه 4 مرداد 1397 کیست + بیوگرافی و . ... آزمون در روز ، 12 مرداد ماه 97 برگزار می شود دریافت کارت از 9 مرداد .مهمان خندوانه امشب ۱۲ مرداد ۹۷ | مجله اینترنتی ویتروزhttps://vitrooz.ir › فرهنگ و هنرذخیره شدهمهمان خندوانه ,مهمان خندوانه امشب 12 مرداد ۹۷ مهمان امشب خندوانه , مهمان خندوانه 12 ... امشب خندوانه کیست ,مهمان خندوانه امشب ,مهمان خندوانه امشب , مهمان خندوانه ۱۲ مرداد ... در برنامه امشب خندوانه ، مرحله سوم مسابقه #خنداننده_شو با رقابت های دو نفره شروع ...مهمان امشب برنامه خندوانه 5 مرداد 1397 کیست - مهمان ب ...vaziyatsefid.blogsky.com/1397/.../مهمان-امشب-برنامه-خندوانه- -5-مرداد-1397-کیستذخیره شده۷ روز پیش - مهمان امشب برنامه خندوانه 5 مرداد 1397 کیست - اسم مهمان برنامه خندوانه 5 مرداد 97. چه ی امشب مهمان برنامه خنداونه است - بیوگرافی و ع مهمان 5 ...مهمان امشب «خندوانه» کیست؟/ ع - افکارنیوزhttps://www.afkarnews.com/بخش-فرهنگ.../611160-مهمان-امشب-خندوانه-کیست-ع ذخیره شده۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - خندوانه امشب با حضور علیرضا بیرانوند روی آنتن می رود. ... امشب علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم پرسپولیس و تیم ملی میهمان برنامه "خندوانه" می شود.
حسین بن منصور حلاج را در ظهر روز صیام، گذر به کوی جذامیان افتاد! جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف د! حلاج بر سر سفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جذامیان گفتند: دیگران بر سر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت آنها روزه اند و برخاست. غروب ، هنگام افطار حلاج گفت : خدایا روزه مرا قبول بفرما شاگردان گفتند : ما دیدیم که روزه ش تی! حلاج گفت : ما مهمان خدا بودیم. روزه ش تیم ولی دل نش تیم
منصور حلاج را درظهر ماه صیام از کوی جذامیان گذرافتاد. جذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف د. حلاج برسفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جذامیان گفتند: دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت، آنها روزه اند و برخاست. غروب هنگام افطار حلاج گفت: خدایا روزه مرا قبول بفرما. شاگردان گفتند: ما دیدیم که تو روزه ش تی.
حلاج گفت: ما مهمان خدا بودیم. روزه ش تیم، اما دل نش تیم..

"آن شب که دلی بود، به میخانه نشستیم آن توبه صدساله، به پیمانه ش تیم

از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه ش تیم، ولی دل نش تیم"
انی که روزه قضا دارند می توانند روزهایی مثل روز دحوالارض یا روز مبعث و یا روز عید غدیر که ثواب زیادی برای روزه گرفتن آنها گفته شده است را روزه بگیرند تا از ثواب آن بهره مند شوند؟ ی که روزه قضا دارد نمی تواند نیت روزه مستحبی کند و حتما باید نیت روزه قضا کند، اما اگر در چنین روزهایی همان روزه قضای خودش را بگیرد از ثواب روزه آن روز را هم می برد. نکته: ی که روزه قضا دارد نذر روزه هم نمی تواند د.
مهمان گاهى به خانه ی انسان می آید؛ واقعا با خود برکت می آورد؛ اصلا نمی فهمید که چطور تمام نیازهای مهمان نوازی را برآورده کردید؛ گفته اند که مهمان با خود برکت و رزق خود را می آورد و با رفتن خود، گناهان صاحب خانه را هم می برد. ادامه مطلب
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی گر چه ماه رمضان است بیاور جامی روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشادقدی ساعد سیم اندامی روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد که نهاده ست به هر مجلس وعظی دامی گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی... " اسطوره ی درد آشنا، حافظ "
مهمان امشب دورهمی کیست؟مهمان شب دورهمیمهمان شنبه شب دورهمی
مهمان فردا شب دورهمی
مهمان برنامه دورهمی ب
مهمان دورهمی ب
مهمان ب دورهمی کی بود
مهمان امشب خندوانه
خواننده ب دورهمی
در این ایام که ایرانی ها در خانه هایشان منتظر مهمان هستند برخی از ان خود را به عنوان مهمان جا زده و به ی می پردازند.


روزه آن نیست ڪه همسایه ی ما می گیرد
یا ڪه ارباب هوسران شما می گیرد

روزه آن است ڪه مسڪین سحری ناخورده
با همان معده ی خالی ز غذا می گیرد

روزه آن نیست ڪه این ماه به عنوان رژیم
مالک چاق شکم گنده ی ما می گیرد

روزه آن است ڪه با پیڪر بی بنیه ی خود
مفلسی از سر ایمان و صفا می گیرد

روزه آن نیست ڪه چون مرد ریاڪار گرفت
می ڪند اخم و چنان سگ پر و پا می گیرد

روزه آن است ڪه هر باربر گرسنه ای
زیر بار غم و اندوه و بلا می گیرد

روزه آن نیست ڪه آقای خبیث الوکلا
یا ڪه سرکار خسیس الوزرا می گیرد

روزه آن است ڪه بی رنگ و ریا در همه حال
مرد زحمت ڪش بی برگ و نوا می گیرد

روزه آن است ڪه گیرد و سر صدق فقیر
وز بسی جی افطار عزا می گیرد


حق_ال ه
از روز تا امروز که باهاش حرف نزده ام، اونم پیوسته روزه گرفته!مطمئنم که از قبل، روزه بد ار نیست. بی سابقه بود که اینطور پشت سرهم خارج از ماه رمضان، روزه بگیره!قبلا اگه قصد روزه گرفتن هم داشت، حتما قبل ش ازم می خواست براش سحری درست کنم! اما این مدت رو ،بی خبر روزه گرفته!
برچسب ها: مهمان خندوانه 12 اردیبهشت، مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان امشب خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان امشب برنامه خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان برنامه امشب خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96 کیست؟، مهمان خندوانه امشب 12 اردیبهشت 96 کیست ساعت پخش، خندوانه احسان علیخانی | 12 اردیبهشت 96، احسان علیخانى مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 1396 مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96 | احسان علیخانی | ع برنامه ------------------------------------------------------------- خندوانه با حضور احسان علیخانی 12 اردیبهشت 96 _ بزودی ------------------------------------------------------------- مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96
احسان علیخانی در ویژه برنامه پانصدمین قسمت برنامه «خندوانه» حضور پیدا می کند.
مجری «ماه عسل» با انتشار تصویری از حضور در برنامه «خندوانه» خبر داد و در این باره نوشت: «ویژه برنامه پانصدمین قسمت خندوانه ،جشن ، ب ِ کیک و گفتگو با رامبد عزیز.

خیلی خوش گذشت ، ممنون از همه عوامل مهربان و با انرژی خندوانه ، و خسته نباشید برای تولید ٥٠٠ قسمت برنامه ، برای مردم ایران ... پخش برنامه امشب ( ) ساعت ١١ شب.»
برنامه خندوانه با حضور احسان علیخانی ساعت 11 امشب ( 12 اردیبهشت 96) پخش خواهد شد
انتهای پیام/ مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96 | احسان علیخانی | ع برنامه منبع: اینستاگرام احسان علیخانی
بازنشر : http:// 1396.blogsky.com
برچسب ها: مهمان خندوانه 12 اردیبهشت 96، مهمان خندوانه 12 اردیبهشت، مهمان امشب خندوانه، مهمان امشب برنامه خندوانه، مهمان برنامه امشب خندوانه، برنامه خندوانه، مهمان برنامه خندوانه، خندوانه، احسان علیخانی، مهمان خندوانه
روزه شه

من روزه ام!!!!
تمام سال را روزه ام.
ولی بجای دهان و شکم ، شه ام را روزه ام.
فکر من حق ندارد به ی بی حرمتی کند.
فکر من حق ندارد به ی ناسزا بگوید.
فکر من حق ندارد به مال ی دست درازی کند.
فکر من حق ندارد با زندگی ی بازی کند.
فکر من حق ندارد به ی بهتان بزند.
فکر من حق ندارد به ی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل ی بازی کند.
فکر من حق ندارد به ی دروغ بگوید.
فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
فکر من حق ندارد زورگو باشد.
فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.
فکر من ..................
آری من روزه ام ،
نه روزه نخوردن غذا ،
بلکه روزه انسان بودن،
روزه مردانه زیستن،
روزه جاودانه شدن.
آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.
روزه ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود، بنابراین دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد و تا ماه رمضان آینده هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزه هایی که از او فوت شده را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته و فعلاً توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها دارد، واجب است تمام روزه های فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود و بر عهده اش می ماند. روزه رمضان رساله آموزشی جلد اول خبرگزاری قوه قضائیه
روزه ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود، بنابراین دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد و تا ماه رمضان آینده هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزه هایی که از او فوت شده را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته و فعلاً توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها دارد، واجب است تمام روزه های فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود و بر عهده اش می ماند. روزه رمضان رساله آموزشی جلد اول خبرگزاری قوه قضائیه
سریال "مهمان ناخوانده" مهمان مخاطبان شبکه ایلام می شود اخبار ایلام | اخبار سریال های ایلام | تاریخ پخش سریال مهمان ناخوانده | سریال علیرضا شیروی در بازدید از لوکیشن برداری سریال مهمان ناخوانده اظهار داشت: این سریال به تهیه کنندگی و کارگردانی کمال زحمت کش از محل بودجه متمرکز مرکز سیمای استانها تولید می شود. ادامه مطلب
یکی از مواردی که اخیرا در فضای مجازی در مورد آن سخن می رود، روزه و روزه داری است؛ ای روایتی را می بینند که در مورد روزه سخن می گوید که روزه برای این است که گرسنگی و سختی های بینوایان را درک کنیم و لذا در مقام اشکال می گویند: شخصی که روزه می گیرد با شخصی که فقیر است و ندار بسیار متفاوت است؛ چرا که روزه دار ادامه مطلب
آیت الله مجتهدی در شرح این حدیث می گویند:باید وقتی مهمان به خانه شما آمد او را اکرام کنی.حالا مهمان هرکه می خواهد باشد.
برنامه ماه عسل قسمت مهمان ابولفضل و همسرش دوشنبه 22 داد 96 قسمت 17 رمضان ماه عسل 96 مهمان ابولفضل و همسرش
برنامه ماه عسل ابولفضل و همسرش و احسان علیخانی با / ماه عسل مهمان امشب
 قسمت 15 پانزدهم ماه عسل | 22 داد 96 | مهمان ابولفضل و همسرش ادامه مطلب
برنامه ماه عسل قسمت مهمان آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز پنجشنبه 1 تیر 96 قسمت آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز ماه عسل 96 مهمان
برنامه ماه عسل قسمت آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز با / ماه عسل مهمان امشب
 ماه عسل 96 | 1 تیر 96 | مهمان آقاى داو ناه خیر بزرگ مدرسه ساز ادامه مطلب
مهمان امشب برنامه خندوانه چهارشنبه 17 مرداد 1397 کیست | مهمان ب خندوانه 17 مرداد 97در برنامه امشب خندوانه نام مهمان کیست , مهمان ب خندوانه چه ی بودمهمان امشب چهارشنبه 17 مرداد 1397 برنامه خندوانه
مهمان امشب برنامه خندوانه مشخص شد +ع - مشرق نیوزhttps://www.mashreghnews.ir/news/864493/مهمان-امشب-برنامه-خندوانه-مشخص-شد-ع ذخیره شده۲۴ داد ۱۳۹۷ - برنامه تلویزیونی خندوانه امشب میزبان مهران مدیری خواهد بود.مهمان امشب خندوانه 26 دادتکرار برنامه خندوانه امشبمهمان امشب خندوانه ۲۵ دادلیست مهمان های خندوانهمهمان فردا شب خندوانهخندوانه امشب پنجشنبهدیگران این موارد را هم جستجو کرده اندمهمان امشب خندوانه مشخص شد - خبرگزاری برناhttps://www.borna.news/بخش-فرهنگ-هنر-6/725717-مهمان-امشب-خندوانه-مشخص-شدذخیره شده۱۳ تیر ۱۳۹۷ - نازنین بیاتی، بازیگر سینما مهمان امشب خندوانه و رامبد جوان است. ... برنامه امشب خندوانه با حضور جناب خان ساعت 11 شب از شبکه نسیم پخش می شود.
برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانیمهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده ---------------------------------------------------------------
برای دورهمی کوروش محمدخانی اینجا کلیک کنید - بزودی
----------------------------------------------------------------

مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96
کوروش محمدخانی راننده ایرانی رشته فرمول دو پنجشنبه شب مهمان برنامه «دورهمی» می شود.
کوروش محمدخانی، راننده فرمول دو شامگاه پنجشنبه 7 اردیبهشت 96 مهمان برنامه «دورهمی» خواهد شد.
کوروش از سال ۲۰۰۶ تا کنون توانسته در «مسابقات فرمول فورد بریتانیا» و «مسابقات فرمول بارک رنو» یا همان فرمول دو بخوبی بدرخشد و در رقابتهای فرمول دو رنو در سالهای اخیر عنوانهای اول تا چهارم را به خود اختصاص داده است.
شاید اوج افتخار محمدخانی پس از قهرمانی در فرمول بارک رنو، دعوت شدن به عنوان یکی از ۲۰راننده خوب دنیا در رقابتهای پشتوانه سازی هند بود که پیش از رقابتهای اصلی فرمول یک برگزار می شد و او توانست در این مسابقات نیز عنوان سومی را به خود اختصاص دهد.
کوروش در حال حاضر تنها ۳۰۰ کیلومتر دیگر باید رانندگی کند تا جواز حضور در مسابقات اصلی فرمول یک را به دست آورد.
انتهای پیام/ مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده منبع: شبکه نسیم

برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانی
برنامه ماه عسل قسمت مهمان عوض شدن سامان و محمدرضا پنجشنبه 19 داد 96 قسمت 11 یازدهم ماه عسل 96 مهمان عوض شدن بچه ها سامان و محمدرضا 13 رمضان
برنامه ماه عسل قسمت 11 یازدهم خانواده سهیلی و زارع با / ماه عسل مهمان امشب
 قسمت 11 یازدهم ماه عسل | 18 داد 96 | مهمان عوض شدن سامان و محمدرضا ادامه مطلب
ایرانیان مهمان را از آن رو "مهمان" گویند که هر که باشد او را پذیرائی کنند.(مه) بزرگ ایشان است و (مان) خانه شان: یعنی مهمان سرور و بزرگ خانه ایشان است. ادامه مطلب
➕ اگه روزه می گیری و به ی که داره آب میخوره چپ چپ نگاه نمی کنی و سرت رو به نشانۀ تاسف ت نمیدی ... دمت گرم

➕ اگه روزه نمیگیری و به اونی که روزه داره نمیگی دیوونه ای بابا این همه ساعت گشنگی میکشی که چی بشه ... دمت گرم

➕ کلا چه روزه میگیری و چه روزه نمیگیری همین که به ی کار نداری و سرت تو زندگی خودته ... خیلی دمت گرم
احکام سوال: فردی روزه مستحبی گرفت و سپس متوجه شد که روزه قضا بر گردن داشته است. آیا او می تواند همان روزه مستحبی خود را به عنوان روزه قضایش در نظر بگیرد؟ حضرت آیت الله : روزه ای که به نیت استحباب گرفته، به جای روزه قضایی که بر عهده اش هست محسوب نمی شود و مادامی که شخص روزه قضا دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد و صحیح نیست. حضرت آیت الله سیستانی: اگر از روی فراموشی روزه مستحبی بگیرد و بعد از تمام شدن روز یادش بیاید برایش روزه مستحبی حساب می شود و قضا به شمار نمی رود. حضرت آیت الله مکارم : ۱. در فرض سؤال روزه مستحبی به جای روزه قضا محسوب نمی شود. ۲. ی که روزه قضا دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد و روزه باطل است. حضرت آیت الله نوری همدانی: در فرض سؤال؛ روزه مستحب جایگزین روزه واجب نمی شود. و چنانچه در اثنای روز متوجه شود، روزه مستحبی نیز باطل می شود. tebyan
ب برای شام خانه ی برادر بزرگتر مهمان بودیم و بعد از شام مهمان در مهمان شدیم و رفتیم نی نی دیدنی که همانا نوه ی جان باشند و موقع بازگشت از آنجا دوباره مهمان شدیم و شب در خانه ی مادر بودیم و به تماشای در انتهای شب رسیدیم ، هر دو یک مضمون داشتند ؛ ی و قاچاق !! ادامه مطلب
برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانیمهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده ---------------------------------------------------------------
برای دورهمی کوروش محمدخانی اینجا کلیک کنید - بزودی
----------------------------------------------------------------

مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96
کوروش محمدخانی راننده ایرانی رشته فرمول دو پنجشنبه شب مهمان برنامه «دورهمی» می شود.
کوروش محمدخانی، راننده فرمول دو شامگاه پنجشنبه 7 اردیبهشت 96 مهمان برنامه «دورهمی» خواهد شد.
کوروش از سال ۲۰۰۶ تا کنون توانسته در «مسابقات فرمول فورد بریتانیا» و «مسابقات فرمول بارک رنو» یا همان فرمول دو بخوبی بدرخشد و در رقابتهای فرمول دو رنو در سالهای اخیر عنوانهای اول تا چهارم را به خود اختصاص داده است.
شاید اوج افتخار محمدخانی پس از قهرمانی در فرمول بارک رنو، دعوت شدن به عنوان یکی از ۲۰راننده خوب دنیا در رقابتهای پشتوانه سازی هند بود که پیش از رقابتهای اصلی فرمول یک برگزار می شد و او توانست در این مسابقات نیز عنوان سومی را به خود اختصاص دهد.
کوروش در حال حاضر تنها ۳۰۰ کیلومتر دیگر باید رانندگی کند تا جواز حضور در مسابقات اصلی فرمول یک را به دست آورد.
انتهای پیام/ مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96 | کوروش محمدخانى | راننده منبع: شبکه نسیم

برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، برچسب ها: مهمان دورهمی، مهمان برنامه دورهمی، مهمان امشب دورهمی، مهمان امشب برنامه دورهمی، کوروش محمدخانی مهمان دورهمی، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت، مهمان دورهمی 7 اردیبهشت 96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت96، مهمان برنامه دورهمی 7 اردیبهشت، کوروش محمدخانی
مهمان خندوانه امشب پنجشنبه 14 بهمن 95 مهمان خندوانه امشب پنجشنبه 14 بهمن 95 مهمان خندوانه|خندوانه 14 بهمن 95|مهمان خندوانه 14 بهمن کیست|مهمان امشب خندوانه پنجشنبه 14 بهمن مهمان خندوانه 14 بهمن 95 کیست نام برنامه : خندوانه
کارگردان : رامبد جوان
ساعت پخش:ساعت 11 شب
خلاصه داستان : فصل چهارم برنامه خندوانه نام برنامه ای تلویزیونی شاد و پرمخاطب با اجرای رامبد جوان است که در هر قسمت با چهره های شناخته شده دنیای سینما، تلویزیون، ورزش، سیاست و … در مورد خنده و شادی گفتگو می کند.در این برنامه از بخشی اختصاصا به جناب خان دارد و بخشی هم هنرمندان به اجرای استندآپ میپردازند. --------------------معرفی مهمان-------------------- زمان تقریبی اعلام مهمان برنامه: ساعت 17:00
این پست بروز خواهد شد و با معرفی مهمان امشب خندوانه در خدمت شما خواهیم بود مطلب مهمان خندوانه امشب پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵ در سایت بزرگ و آهنگ
مهمان خندوانه ویشکا اسایش 14 اردیبهشت
مهمان خندوانه14اردیبهشتویشکا اسایش
میباشدبرچسب ها: مهمان خندوانه ویشکا اسایش 14 ارد، خندوانه، مهمان، خندوانه 20 فروردین 96، خندوانه 14 اردیبهشت، رایگان، مهمان کیهنوشته شده توسط محمد | چاپ یادداشت | 0 نظر
فطریه مهمان شب عید فطر به عهده کیست، یکی از سؤالاتی است که در باب زکات فطره مطرح می شود. فطریه مهمان شب عید فطر بر عهده کیست؟یکی از سؤالاتی که در باب زکات فطره مطرح می شود؛ این است که فطریه مهمانی که فقط شب عید فطر مهمان شده است، به عهده صاحبخانه است یا خود مهمان. در این گزارش پاسخ مراجع عظام تقلید را برای این سوال ارائه داده ایم:

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
برنامه ماه عسل قسمت 6 ششم پنجشنبه 11 داد 96 قسمت 6 ششم ماه عسل 96 مهمان خواهران منصوریان 6 رمضان
برنامه ماه عسل خواهران منصوریان قسمت 6 ششم با / ماه عسل مهمان امشب
 قسمت 6 ششم ماه عسل | 11 داد 96 | مهمان خواهران منصوریان ادامه مطلب
خدا چرا انسان را از خو دن منع نمی کند؟ چرا؟ خدا که همه لذّات جانوری را در حین روزه منع فرموده چرا خواب را که لذتش از ومش بیشتر است در روزه مجاز دانسته و حدیث خواب روزه دار عبادت است مشهور است؟چون خواب در واقع لذت روح است و روزه مشق تن است و افطار روح پس از یازده ماه روزه داری
دورهمی ، مهمان برنامه ، دورهمی 26 بهمن ، رزومه مهمون دورهمی ،مهمون امشب دورهمی ، مهمان برنامه دورهمی 26 بهمن 96 ، مهمان 26 بهمن96 ،مهمون امشب کیه ، مهمان پنجشنبه دور همی ،آیا ماکان باند مهمان دورهمی 26 بهمن 96 پنجشنبه است؟


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
دورهمی ، مهمان برنامه ، دورهمی 26 بهمن ، رزومه مهمون دورهمی ،مهمون امشب دورهمی ، مهمان برنامه دورهمی 26 بهمن 96 ، مهمان 26 بهمن96 ،مهمون امشب کیه ، مهمان پنجشنبه دور همی ،آیا ماکان باند مهمان دورهمی 26 بهمن 96 پنجشنبه است؟


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مرگ پر از حرف های ناگفته، فریاد های ه و عشق های نرسیده است. مرگ مهمان ناخوانده است. مهمان حبیب خداست و حالا این حبیب خدا، مهمان حبیب سینماگر شد.