مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است
به گزارش ایسنا، تمامی اتباع ایرانی شاغل و غیرشاغل مقیم خارج از کشور می توانند خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند.

برای بهره مندی از بیمه ایرانیان خارج از کشور، شخص یا وی می تواند به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی یا به یکی از کارگزاران برون مرزی مراجعه کند.همچنین متقاضیان این نوع بیمه می توانند از طریق غیرحضوری، در سامانه اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از ک قاضای خود را ثبت کنند.
ادامه مطلب...به گزارش ایسنا، تمامی اتباع ایرانی شاغل و غیرشاغل مقیم خارج از کشور می توانند خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند.

برای بهره مندی از بیمه ایرانیان خارج از کشور، شخص یا وی می تواند به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی یا به یکی از کارگزاران برون مرزی مراجعه کند.همچنین متقاضیان این نوع بیمه می توانند از طریق غیرحضوری، در سامانه اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از ک قاضای خود را ثبت کنند.


ادامه مطلب...به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان متقاضی استفاده از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با استفاده از راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود مطلع شوند. مقاله ثبت نام سوابق بیمه را مطالعه نمایید .
ادامه مطلب...

بهروز کریمی مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی درباره احتساب سوابق بیمه شدگان این سازمان در دوره های م ن بیمه پردازی اظهار داشت: این افراد می توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و مدارک و مستنداتی که حاکی از اشتغال و دریافت دستمزد است را به شعبه ارائه دهند و فرم ادعای سابقه را تکمیل کنند.
ادامه مطلب...
+ 31 تیر مهلت ارسال لیست حقوق داد به سازمان امورمالیاتی

+ 31 تیرمهلت ارسال اظهارنامه عملکرد1395 اشخاص حقوقی به سازمان امورمالیاتی

+ 31 تیرمهلت ارسال اظهارنامه عملکرد1395 املاک به سازمان امورمالیاتی

+ 31 تیر مهلت اصلاح اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی

+ 31 تیر مهلت ارسال لیست حقوق داد به سازمان تامین اجتماعی

+ 15 مرداد مهلت ارسال صورت معاملات فصلی (موضوع ماده ۱۶۹) فصل بهار 96 به سازمان امورمالیاتیمدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی انتظار ارتقاء همه جانبه خدمات این سازمان را دارند و برای برآورده شدن خواسته های بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان، ارائه خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعات با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات در سازمان تأمین اجتماعی دنبال می شود.
ادامه مطلب...
حق بیمه بیکاری unemployment insurance premi برای اینکه کارگران در زمان بیکار شدن بتوانند از حمایت های اجتماعی بهره مند شوند در زمان اشتغال، درصدی از دستمزد آن ها ( 3% ) توسط کارفرما به عنوان حق بیمه بیکاری ر وبه صندوق بیمه بیکاری واریز می گردد . سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان طبق مقررات ، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید . میزان حق بیمه بیکاری 3% مزد بیمه شده می باشدکه کلا توسط کارفرما تامین وپرداخت می شود . تامین اجتماعی از کارفرمای بعضی مشاغل مثل پروژه ها ، این 3% را اخذ می کند ولی کارگر این مشاغل از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند . موضوع جای تامل دارد . البته لازم به توضیح است کارگران شاغل در پروژه ها ی می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردند . این موضوع را می توان دلیل توجیهی برای ر 3% از کارگران شاغل در پروژه دانست . مستندات قانون و مقررات - مواد 3و5 قانون بیکاری
پاو وینت بیمه تامین اجتماعی

پاو وینت بیمه تامین اجتماعی

پاو وینت بیمه تامین اجتماعی

ماده 1 – تأمین و اجرای بیمه های اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول می گردد.
ماده 2 – سازمان عهده دار بیمه و تعاون کلیه کارگران در موارد زیر ط بق مقررات این قانون می باشد:
– 1حوادث ناشی از کار و بیمار حرفه ای .
– 2حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار – حاملگی – وضع حمل .
– 3ازکارافتادگی – بازنشستگی – فوت .
– 4ازدواج

تبصره 1 – بیمه شدگان حق استفاده از کمک عائله مندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت .
تبصره 2 – افراد خانواده بلافصل بیمه شده در مورد معالجات بیماریها از کمکهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.ماده 3 – کارفرمایان موظ فند کارگران خود را صرف نظ ر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق (اعم از نقدی یا غیر نقدی ) نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره 1 – سازمان می تواند پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد را ط بق آیین نامه مخصوصی در مقابل تمام و یا بعضی از مواد مندرج در این قانون بیمه نماید ولی بیمه مستخدمین خانه ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه ها برای کارهای اتفاقی کار می کنند اختیاری و به موجب موافقت کارفرما و کارگر خواهد بود.تبصره 2 – افرادی که مشمول قانون استخدام کشور یا قوانین استخدامی و یا قانون بیمه خاصی می باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود و ت می تواند با موافقت سازمان بیمه آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره 3 – بیمه های اجتماعی کمک کشاورز ط بق لایحه خاصی که از ط رف ت تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم خواهد شد اجراء می گردد.
تبصره 4 – سازمان اتباع بیگانه را که ط بق قوانین و مقررات مربوط ه در ایران که کار مشغول می شوند ط بق آیین نامه خاصی بیمه خواهد نمود.

پاو وینت بیمه تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به آبان ماه را تمدید کرد.

توجه : چنانچه فردی از کار بیکار شود باید ظرف حداکثر یک ماه از روزی که بیکار شد به شعب تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند.
گاهی اوقات بعضی از صاحبان مشاغل بنابه دلایل متعددی از کار بیکار می شوند. بیکار به فردی اطلاق می شود که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده است که یا از سوی کارفرما تعدیل شده یا به خاطر بیماری از کارافتاده شده است. در قانون مربوط به حق بیمه بیکاری شرایطی لحاظ شده که پیرو این قانون اتباع خارجی مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شوند. میزان پرداختی به فرد بیکار زیاد نیست، و باید این موضوع را در نظر داشت که این میزان پرداختی به عنوان بیمه بیکاری با این ج و مخارج پاسخگوی کارگران به خصوص کارگران متاهل نیست و حداقل های زندگی با این پول ها محقق نمی شود. بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی چنانچه از کار بیکار شوند، ظرف حداکثر یک ماه از روزی که بیکار شدند باید به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند. لازم به ذکر است؛ بیمه شده باید حداقل6 ماه حق بیمه پرداختی داشته باشد در غیر این صورت حائز دریافت حق بیمه بیکاری نمی شود. شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور با بررسی پرونده فرد بیکار محاسباتی را انجام می دهند و میزان و مدت پرداختی را مشخص می کنند. مدت پرداختی حق بیمه از 6 تا 50 ماه است که سقف پرداختی 50 ماه به متاهل ها تعلق می گیرد. همچنین میزان پرداختی هم متغیر است، و میزان و تغییرات بر مبنای متاهل و مجردی تعیین می شود و مسلماً حق بیمه بیکاری متاهل ها به نسبت مجرد ها بیشتر است. میزان پرداختی بیمه بیکاری به افراد مجرد انی که 6 تا 24 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا 6 ماه، 25 تا 120 ماه پرداختی حق بیمه تا 12 ماه، 121 تا180 ماه حق بیمه پرداختی تا 18 ماه، 181 تا 240 ماه حق بیمه پرداختی تا 26 ماه و 241 ماه به بالا تا 36 ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند. میزان پرداختی بیمه بیکاری به افراد متاهل انی که 6 تا 24 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا 12 ماه، 25 تا 120 ماه پرداختی حق بیمه تا 18 ماه، 121 تا 180 ماه حق بیمه پرداختی تا 26 ماه، 181 تا 240 ماه حق بیمه پرداختی تا 36 ماه و 241 ماه به بالا تا 50 ماه بیمه بیکاری دریافت می کنند. به چه دلایلی بیمه بیکاری قطع می شود؟ اشتغال مجدد بیکار و یا رد پیشنهاد کاری مشابه کار و حرفه قبلی و یا حضور نداشتن و شرکت در دوره های تخصصی و کارورزی بدون عذر موجه از سوی کارگاه یا شرکتی که در آن شاغل بوده است از مواردی است که باعث می شود بیمه بیکاری متقاضی قطع شود. میزان پرداختی هم معمولا معادل 55 درصد حقوق یا مزد کارگر و کارمند است که برای افراد متاهل به ازای هر تعداد افراد تحت تکفل حداکثر تا 4 نفر،10 درصد به این میزان پرداختی افزوده می شود.
مبلغ پرداخت بیمه اختیاری در سال 96 چقدر می باشد حداقل حقوق سال 96 چقدر هست نرخ بیمه شخص ثالث خودرو سال 96 چقدر هست پیامک مهم سازمان امور مالیاتی : http://ttms.tax.gov.ir/t169.aspx سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس http www tax gov ir تغیرات مالیاتی در سال 1396 آیا آدرس سامانه سایت مالیات بر حقوق آدرس salary.tax.gov.ir هست مالیات بر ارزش افزوده در سال 96 چند درصد است ؟ تامین اجتماعی چگونه فیش حق بیمه ی کارگران ساختمانی را دریافت و پرداخت کنیم شرایط دریافت هدیه ازدواج یک میلیون تومانی در سال 96 چگونه است؟ آیا مبلغ دیه سال 96 از دیه سال 95 کمتر می شود سوالات بیمه عمر بیمه درمان تکمیلی انفرادی تمامی دسته بندی ها تامین اجتماعی بیمه عمر و سرمایه گذاری قانون کار و حل اختلاف بیمه شخص ثالث بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه بیمه مسوولیت و ی دیه بیمه بدنه بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی سوالات کارشناسان بیمه بیمه نیروهای مسلح بیمه آتش سوزی بیمه حوادث بیمه روستاییان و عشایر قانون مدیریت خدمات کشوری بیمه ازدواج و مهریه بیمه مسافرتی( سایر صندوق های بازنشستگی سایر بیمه محصولات کشاروزی ، دام و طیور بازنشستگی و مستمری بیمه بیکاری سابقه بیمه پرداخت حق بیمه بیمه اختیاری و بیمه مشاغل مشاغل سخت لیست بیمه خدمات درمانی دفترچه بیمه مرخصی استعلاجی ازکارافتادگی کمک هزینه ازدواج بیمه سربازی شماره بیمه مفاصا حساب جریمه و بدهی بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی بازرسی تامین اجتماعی دیوان عد اداری بیمه اجباری وام بیمه تامین اجتماعی کمک هزینه کفن و دفن ید بیمه عمر شرایط بیمه عمر مقایسه بیمه عمر باز ید بیمه عمر عیدی و سنوات و مزایای قانون کار مشاغل سخت و زیان آور هییت حل اختلاف اداره کار سایر قوانین کار شکایت از کارفرما تنظیم دادخواست قرارداد کار اعتراض به رای دادگاه تقاضای تجدید نظر حوادث ناشی از کار محاسبه حقوق مشاهده سابقه بیمه در سایت جدید سوابق بیمه تامین اجتماعی آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی آموزش گام به گام تهیه لیست مالیات حقوق در سامانه جدید مالیات
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در اجرای ماده ٢ قانون بیمه بیکاری، برای ٥٢٤ نفر از کارگران بیمه شده شاغل در ساختمان پلاسکو مقرری بیمه بیکاری برقرار و تا پایان آذر سالجاری پرداخت شده است.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون سقف بیمه بیکاری کارگران مجرد و متاهل را اعلام کرد به گزارش سایت مشهدفوری، «طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد» یکی از بندهای طرح اشتغال فراگیر ت در سال 96 است. یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری است که براساس ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای ی کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می شود. براساس ماده 3 این قانون، بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی درباره اقدامات وزارت کار برای بیمه بیکاری می گوید: تأمین اجتماعی یکی از اه ت ها قلمداد می شود و به عبارتی مجموعه سیاست ها و راهبردها وبرنامه هایی که در جهت کاهش ریسک (خط ذیری) یا حمایت از گروه و انتشار خاص مورد استفاده قرار می گیرد. کشورها با توجه به سطح توسعه یافتگی خود همواره تلاش کنند تا با کمک ساز و کارها و برنامه های متفاوت به مقابله با نابسامانی هایی چون بیکاری، بیماری، خش الی، حوادث غیرمترقبه آرامش و امنیت اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد.
ادامه خبر
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون سقف بیمه بیکاری کارگران مجرد و متاهل را اعلام کرد به گزارش سایت مشهدفوری، «طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد» یکی از بندهای طرح اشتغال فراگیر ت در سال 96 است. یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری است که براساس ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای ی کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می شود. براساس ماده 3 این قانون، بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی درباره اقدامات وزارت کار برای بیمه بیکاری می گوید: تأمین اجتماعی یکی از اه ت ها قلمداد می شود و به عبارتی مجموعه سیاست ها و راهبردها وبرنامه هایی که در جهت کاهش ریسک (خط ذیری) یا حمایت از گروه و انتشار خاص مورد استفاده قرار می گیرد. کشورها با توجه به سطح توسعه یافتگی خود همواره تلاش کنند تا با کمک ساز و کارها و برنامه های متفاوت به مقابله با نابسامانی هایی چون بیکاری، بیماری، خش الی، حوادث غیرمترقبه آرامش و امنیت اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد.
ادامه خبر


✅15 مهرمهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی
✅15آبان مهلت ارسال گزارشات ید، فروش و قراردادها فصل تابستان و بهار به سازمان امورمالیاتی ✅30 مهرمهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان امورمالیاتی
✅30 مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان تامین اجتماعی
✅30 مهر مهلت ارائه صورتهالی مالی حسابرسی شده شرکتهای بند الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح
مدیر کمیته امداد شهرستان دماوند گفت: بیش از 379 میلیون و 670 هزار ریال به عنوان حق بیمه از سوی کمیته امداد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.
مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر ا)
http://www.hamgampc.ir
https://t.me/hamgamrayane


زمان دقیق ترک کار بیمه شده در آ ین ماه کارکرد باید اعلام شود یا با لیست ماه دیگر؟

کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف هستند لیست و حق بیمه کارکنان شاغل را تا آ ین روز ماه بعد (در خصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر آ ین روز دو ماه بعد می

باشد) و با آ ین تغییرات از نظر شروع بکار بیمه شده، ترک کار، تعداد کارکنان، روزهای کارکرد ، حقوق و مزایای دریافتی مشمول ر حق بیمه و ... به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند .

لذا چنانچه کارکرد بیمه شده کمتر از یکماه باشد، ترک کار وی می بایست در همان ماه مربوطه و در صورتیکه بیمه شده 30 یا 31 روز و اسفند ماه 29 روز کامل اشتغال داشته و در اول ماه بعد ترک کار نماید، می بایست در لیستهای ارسالی ماه بعد

ترک کار وی درج گردد .


امتیازات ویژه بیمه پاسارگاد:

ارائه بیمه درمان تکمیلی sos بصورت رایگان به بیمه شده

درمان تکمیلی
پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
سلامتی شما ، آرزوی ماست ...
شرکت بیمه پاسارگاد پس از اجرای طرح تکمیل پوششهای بیمه ای به منظور رفاه بیشتر بیمه شدگان تحت پوشش خود و نیز با هدف ارائه خدمات بهتر و نوین برای اولین بار در صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه عمر و تامین آتیه طرح پوشش تکمیلی درمان بیمه شدگان بیمه های عمر وتامین آتیه بدون پرداخت حق بیمه را ارائه داده است.
در این پوشش جدید شرکت بیمه پاسارگاد پوشش های بیمه ایی را برای بیمه شدگان کامل و جامع تر می کند و همچنین هیچ گونه هزینه اضافی ، حق بیمه اضافی یا ر از صندوق را به همراه ندارد.
در این طرح از زمانی که مجموع ذخایر ریاضی (با س یا بدون س ) بیمه نامه بیش از بیست میلیون ریال (2 میلیون تومان) برسد ، بیمه شده تحت پوششهای تکمیل درمان بدون پرداخت حق بیمه و مازاد بر تعهدات بیمه گر اول (سازمان تامین اجتماعی ، سازمان خدمات درمانی و یا سایر سازمانهای مشابه) قرار خواهد گرفت .


مشاوره و پاسخگویی به مشکلات کامپیوتر، حسابداری و موبایل، تماس از تلفن ثابت با شماره 9092305943 (تهران) و با شماره 9099071865 (سایر ا)
http://www.hamgampc.ir
https://t.me/hamgamrayane


یاد آوری سررسید های تکالیف قانونی حسابداران ؛


15 مهرمهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی

30 مهرمهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان امورمالیاتی

30 مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان تامین اجتماعی

30 مهر مهلت ارائه صورتهالی مالی حسابرسی شده شرکتهای بند الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح

15آبان مهلت ارسال گزارشات ید، فروش و قراردادها فصل تابستان و بهار به سازمان امورمالیاتیمدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ را در مهرماه سال جاری اعلام نمود.


جهت مشاهده خبر استخدامی تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه شده باید برای دریافت کمک هزینه ازدواج با مدارک به شعب مراجعه می کرد؛ اما برنامه داریم تا پایان سال این کمک هزینه به صورت آنلاین به حساب هدفمندی بیمه شده حائز…

وب مک(شرکت طراحی سایت مشهد): نکته مهم ماده14 تامین اجتماعی که اگر پیمانکاران بدانند از پرداختیهای بی مورد حق بیمه به تامین اجتماعی خلاص می شوند.
مقدمه: با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332 ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد.در این بخشنامه گفته شده:
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آ ین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد .
مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای تی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات تی و غیر تی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.حال تفسیر این بخشنامه و نکته مهم ان را از زبان کارشناس بیمه وب مک بخوانید.....
برای مطالعه بیشتر مطلب کلیک کنید.
آیا می دانیدکه بدون هزینه می توانید از تامین اجتماعی مفاصا حساب بخشنامه 14 را دریافت نمایید

رئیس اداره گزینش و استخدام انتظامی استان ایلام اعلام کرد : ۹دی ماه آ ین مهلت مراجعه داوطلبان آزمون درجه داری بوده و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
وبلاگ قرن بیست و یکم
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند با مراجعه به «سامانه سوابق بیمه شدگان»، سوابق بیمه خود را دریافت نمایند.

سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

وبلاگ قرن بیست و یکم

سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید. بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساندکه ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی: www.tamin.ir از روز مورخ 1395/12/24 آغاز و لغایت روز دوشنبه مورخ 1395/12/30 پایان می پذیرد.کلیه متقاضیان ضرورت دارد پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.
جهت مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید.
یکی ازخدمات واقعا مفید شرکت بیمه پاسارگاد علاوه بر بیمه عمر ، بیمه عمر مکمل بازنشستگی پاسارگاد میباشد. همانطور که از نام این بیمه نامه مشخص است به عنوان یک طرح تکمیلی در کنار بیمه تامین اجتماعی برای دوران بازنشستگی بسیار مفید میباشد. البته بیمه عمر مکمل به صورت سازمانی ارائه میشود و امکان تهیه انفرادی آن در حال حاضر وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه مربوطه در سایت مراجعه کنید.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه ازدواج، معادل آ ین حقوقی است که فرد دریافت می کند گفت: قبلا لازم بود اشخاص با در دست داشتن مدارک لازم به شعب سازمان مراجعه کنند تا بتوانند هدیه ازدواج را دریافت کنند، اما از این پس دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه ازدواج، معادل آ ین حقوقی است که فرد دریافت می کند گفت: قبلا لازم بود اشخاص با در دست داشتن مدارک لازم به شعب سازمان مراجعه کنند تا بتوانند هدیه ازدواج را دریافت کنند، اما از این پس دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.
مدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی گفت: داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی این سازمان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی به سایت های سازمان تامین اجتماعی و سازمان سنجش کشور مراجعه کنند.
جهت ثبت نام در بیمه ایرانیان خارج از کشورسازمان تامین اجتماعی، ایرانیان خارج از کشور می توانند با مراجعه به سایت اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر مراجعه و ثبت نام نمایند. mss.tamin.ir
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در اجرای ماده ٢ قانون بیمه بیکاری، برای ٥٢٤ نفر از کارگران بیمه شده شاغل در ساختمان پلاسکو مقرری بیمه بیکاری برقرار و تا پایان آذر سال جاری پرداخت شد.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حذف دفترچه های بیمه کاغذی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر بیش از 93 درصد نسخ در مراکز تامین اجتماعی به صورت الکترونیک تولید می شوند.

تعاون و کار در همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی در بندرعباس: اصلاح ساختاری صندوقها در برنامه ششم قرار دارد/ بیمه اجتماعی فراگیر در راه است

تعاون, کار ورفاه اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از ارکان مهم سیاست های رفاهی ت است و ت تدبیر و امید برنامه های رفاهی را بعنوان حقوق مردم تلقی نموده و توانمندیهای پایدار را مد نظر قرار می دهد.

"علی ربیعی" که درسمینار مدیران سازمان تامین اجتماعی, بیمه درمانی ستادی و استانها در خصوص توجیه استراتزی تدوین شده آینده سازمان حضور داشت, افزود: متاسفانه هنوز کارکردهای سازمان تامین اجتماعی ناشناخته باقی مانده است و دوره های مدیریت پرحاشیه نیز منجر به یک فضای مبهم در مورد سازمان شده است.
ربیعی کارکرد مبارزه و کاهش با فقر, ایجاد امنیت اجتماعی, مقابله با تهدیدات روانی, کارکرد معیشتی, کارکرد اجتماعی و اقتصادی را از جمله کارکردهای سازمان تامین اجتماعی برشمرد.
وی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی از ناامنی روانی و تهدید ناامنی روانی جلوگیری می کند بعنوان مثال امید کارگران ساختمانی بر این است که اگر اتفاقی برای آنها افتاد, خدمات تامین اجتماعی بتواند بخشی از دردهای آنها را تسکین دهد.
وی گفت: معیشت بیش از 39 میلیون خانوار ایرانی با سازمان تامین اجتماعی است و تنها سازمانی است که گفتگوی اجتماعی و مشارکت در آن صورت می گیرد و یک سازمان برای زندگی اجتماعی است زیرا این سازمان کارکردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی دارد.
تعاون, کار ورفاه اجتماعی در مورد شرکای اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی همراه با کارآفرینان باید آنها را تقویت و در خدمت ذینفعان, کارگران و مستمری بگیران باشد.
ربیعی با تاکید بر سیاست های استراتژی تامین اجتماعی بیان داشت: باید بحث مبارزه با فساد, حمایت از محرومین و فقرا و طبقات پایین اجتماع را یت خود داشته باشند, و این سازمان, باید سازمانی برای بی پناهان وهمراه صاحبان تولیدی بخش های مختلف و خادم و غمخوار جامعه مستمری بگیران باشد.
ربیعی افزود: یکی از اقدامات مهم ت تدبیر و امید, تبیین به موقع مسایل صندوقها و اقدام به برنامه ریزی برای پیشگیری بحران آینده آنها می باشد.
ربیعی, ایجاد امنیت اجتماعی تخت عنوان "بیمه فراگیر اجتماعی",هم افزایی و هم سویی هدفدار و فراگیری و ایجاد جامعیت و افزایش کیفیت در بخش بیمه های درمان برای عمق بخشی به طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختار و متعادل منابع صندوقها, جهت دادن به یارانه ها و حرکت به سمت متنوع آنها مثل مسکن اجتماعی و حمایت غذایی و بیمه های اجتماعی و درمان, راه اندازی اشتغال عمومی و رفتن به سمت اتصالات خوشه ای آنها بنا بر مزیتها و کمک به طراحی و اتصال به بازارهای جهانی را از برنامه های پنج ساله ششم ت در بخش وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.
اخذ اقامت پرتغال:

بیمه در پرتغال
کارفرمایان موظف هستند که کارکنان خود را در بیمه خدمات اجتماعی پرتغال ثبت نام و مبالغی را ماهیانه برای بیمه آنها به این شرکت پرداخت نمایند و این پرداختی مادامیکه فرد برای او کار می کند باید انجام شود.بیکاران ، سالخوردگان و افراد دارای بیماری های خاص و همچنین ن نیازمند زایمان ا امی برای پرداخت هزینه های بیمه خود ندارد. اشخاص حقیقی باید خانواده ها و سایر اقوام درجه یک مورد نیاز خود را تحت پوشش بیمه قرار داده و هزینه های اضافی را برای آنها پرداخت نمایند.
خارجی های مهاجر به پرتغال که شغلی نداشته و سهمی برای بیمه به اداره تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند باید مدرکی از بیمه درمانی خصوصی خود ارائه نمایند تا بتوانند اجازه اقامت در پرتغال را دریافت کنند. متعاقبا
خدمات بیمه درمانی خصوصی در پرتغال هم وجود دارد. کلینیک های خصوصی بخصوص در محل هایی که بیشترین مسافر و توریست را دارد به وفور یافت می شود. بسیاری از مهاجرین و خارجی ها خدمات تامین اجتماعی خصوصی را برای پوشش درمان های خود انتخاب می کنند چرا که عقیده دارند این سیستم ها نسبت به سیستم تامین اجتماعی تی پرتغال خدمات درمانی بهتری را به آنها ارائه می کنند.
برای مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت پرتغالدر سایت گردشگری سیاحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرمایید و همچنین برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان و متخصصین ساحل آفتاب تماس بگیرید .
estate.sahelaftab.com
02188656892

یکی از مهمترین دغدغه های افراد شاغل بیمه تامین اجتماعی است. هر فردی که جایی شاغل است حق دارد که از طرف کارفرما بیمه شود. او باید با استعلام بیمه از سابقه ی خود اطلاع ب کند تا در مواقع ضروری به سابقه اش مراجعه کند.
برای ید بیمه آنلاین کلیک کنید.
بیمه تامین اجتماعی مزایای بیشماری دارد که یکی از آنها بیمه بیکاری است. برای هر فردی ممکن است اتفاقی رخ بدهد که سبب شود نتواند برای مدتی کار کند. اینجا است که بیمه تامین اجتماعی به کمک او می آید.افراد بیمه شده در صورتی که بدون میل و اراده طی اتفاقی کار خود را از دست بدهند مشمول بیمه بیکاری می شوند.
حوادثی نظیر سیل، ز له، آتش سوزی و غیره می تواند سبب شود فرد به طور موقتی از کار بیکار شود. در این صورت فرد می تواند از مزایای بیمه بیکاری بهره ببرد.
شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟
1. حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشد.
2. بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد.
3. بیمه شده پیش از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه ی پرداخت حق بیمه داشته باشد.( افرادی که به دلیل حوادث غیر مترقبه بیکار شده اند مشمول حداقل سابقه ی بیمه نیستند)
مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری چقدر است؟
مدت زمانی که شخص می تواند از بیمه حقوق بیکاری دریافت کند، به سابقه ی پرداخت حق بیمه بستگی دارد. اما این میزان برای افراد متاعل بیش از 50 ماه و برای مجردین بیش از 36 ماه نخواهد کرد. یعنی انتظار نداشته باشید که تا ابد کار نکنید و بیمه ی بیکاری دریافت کنید.
البته افراد مسنی که در زمان بیکار شدن سن 55 سال یا بالاتر دارند و سابقه ی بیمه ی آنها 10 سال است می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی بیمه ی بیکاری دریافت کنند.
بیمه بیکاری چگونه محسابه می شود؟
در خصوص میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری باید گفت ۵۵درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است. این به شرطی است که از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه شده نیز بیشتر نباشد.
نکته ی مهم این است که مبلغ بیمه بیکاری از همان روز اول شروع بیکاری به شخص پرداخت می شود.
نکته ی مهم دیگر اینکه شخصی که از مستمری جزئی از کار افتادگی بهره می برد هم می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند و محدودیت ندارد.
در چه شرایطی مقرری بیمه بیکاری قطع می شود؟
در آ باید گفت بیمه بیکاری مادام العمر نیست و تحت شرایط زیر قطع می شود:
1. مدت زمان که بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد پایان یابد.
2. بیمه شده دوباره به کار اشتغال یابد.
3. بیمه شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود.
4. بیمه شده از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کند.
5. بیمه شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره های کاراموزی خودداری کند.
6. بیمه شده فوت کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان متقاضی استفاده از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با استفاده از راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود مطلع شوند. مقاله ثبت نام سوابق بیمه را مطالعه نمایید . ادامه مطلب
998 بررسی سازمان تامین اجتماعی و تاریخچه و خدمات آن 13 صفحه ورد 998 بررسی سازمان تامین اجتماعی و تاریخچه و خدمات آن 13 صفحه ورد ابتکار مردان و ن بیمه شده سازمان تامین اجتماعی، به ترتیب با دارا بودن 60 و 55 سال سن و داشتن حداقل 10 سال تمام، سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان، می توانند بازنشسته شوند. به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس بخشنامه شماره 47 مستمریها مورخ 86/2/31 حوزه فنی و درآمد این سازمان و در اجرای مفاد بندهای (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 86 کل کشور و مصوبه شماره 100/11081 مورخ 86/2/24 شورایعالی تام ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کارگاه آموزشی بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل در اهواز برگزار شد
کارگاه آموزشی بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به منظور بررسی راه کارهای تسریع در فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری با استفاده از ابزار توسعه مهارت های حرفه ای منطبق با نیاز بازار کار به مدت یک روز در محل محل سالن آمفی تئاتر سازمان تامین اجتماعی خوزستان برگزار شد . برگزاری کارگاه و پنل تخصصی به منظور بحث و تبادل نظر در مبحث یاد شده و ارایه راه کارهای کارشناسی شده با هدف افزایش سطح ضریب پوشش نیروی کار غیراداری- که با مدیران بنگاه های تولیدی و پیمانکاران خدماتی قطع رابطه کرده اند- از جمله برنامه های این همایش بود. در این همایش و کارگاه آموزشی یک روزه عبدالکریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مدیران کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای خوزستان سخن گفتند. گفتنی است: این کارگاه آموزشی به اهتمام اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی استان برگزار شد.
کارگاه آموزشی بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل در اهواز برگزار شد
کارگاه آموزشی بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به منظور بررسی راه کارهای تسریع در فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری با استفاده از ابزار توسعه مهارت های حرفه ای منطبق با نیاز بازار کار به مدت یک روز در محل محل سالن آمفی تئاتر سازمان تامین اجتماعی خوزستان برگزار شد . برگزاری کارگاه و پنل تخصصی به منظور بحث و تبادل نظر در مبحث یاد شده و ارایه راه کارهای کارشناسی شده با هدف افزایش سطح ضریب پوشش نیروی کار غیراداری- که با مدیران بنگاه های تولیدی و پیمانکاران خدماتی قطع رابطه کرده اند- از جمله برنامه های این همایش بود. در این همایش و کارگاه آموزشی یک روزه عبدالکریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مدیران کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای خوزستان سخن گفتند. گفتنی است: این کارگاه آموزشی به اهتمام اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی استان برگزار شد.
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از 135 هزار نفر در آزمون دوره ی خبر داد. حسین توکلی در گفت وگو با خبرگزاری آنا درباره آزمون دوره ی گفت: «آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال 97 در 7 گروه آموزشی برای پذیرش در ها و موسسات آموزش عالی تی و غیر تی از جمله آزاد ی و پردیس های خودگردان ها، روز 4 اسفندماه 96 برگزار می شود.»او افزود: «براساس تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال 97، داوطلبان تا ساعت 24 شنبه 11 آذر فرصت دارند که در این آزمون ثبت نام کنند.»مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: «متقاضیان باید در این مهلت با مطالعه دقیق دفترچه راهنما و آماده مدارک لازم به سایت سازمان سنجش مراجعه و ثبت نام کنند. داوطلبان باید در فرصت باقیمانده به سایت سازمان سنجش مراجعه و ثبت نام کنند و ثبت نام خود را به روز و ساعات پایانی موکول نکنند.»توکلی گفت: «تاکنون 135 هزار و 385 نفر برای شرکت در آزمون ی ثبت نام د، داوطلبان می توانند در مهلت تعیین شده به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت نام اقدام کنند و هر داوطلب می تواند فقط در یک کدرشته فارغ حصیلی شرکت کند.»
تامین اجتماعی 12 صفایل تامین اجتماعی 12 ص را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. تامین اجتماعی 12 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 تامین اجتماعی؛ چالش امروز و دغدغه فردا: با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور محسوب می شود و با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمان های بیمه گر در تمام کشورها حمایت از بیمه گزاران و ارئه تسهیلات لازم برای تامین خواسته های آنهاست، اما به نظر می رسد این سازمان به رغم گنجاندن این وظایف در رئوس اه ش همچنان در برآورده ساختن آمال و خوسته های اولیه افراد تحت پوشش خود با مشکل مواجه است. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور که جمعیتی بالغ بر 26 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد هم چنان با مشکلات و معظلات فراوانی تا رسیدن به نقطه مطلوب مواجه است. یکی از معظلات و مشکلات چشم گیر این سازمان مربوط به خدمات درمانی بیمه شدگان است به نحوی که با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای تعداد زیادی بیمارستان ، درمانگاه و پلی کلینیک در سراسر کشور است اما به دلیل عدم ارائه خدمات مطلوب بیمه شد گان ، بیماران مجبورند از مراکز در مانی بخش خصوصی استفاده کنند ک ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی دسته بندی : کارآفرینی و طرح توجیهی فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پروژه ... تعداد صفحات : 18 صفحه به نام خدا طرح کار آفرینی موضوع طرح: کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی مقدمه: آشنایی با فعالیتها و خدمات سازمان تامین اجتماعی: الف) مرور اجمالی بر فعالیتهای سازمان: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمـه گر اجتمـاعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر ( به صورت اجباری ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ...
دریافت فایل
✔️شناسنامه حذف می شود/ آ ین مهلت برای تعویض کارت های ملی کاغذی
حمید درخشان نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور: ▪️با صدور کارت ملی هوشمند، ضرورتی برای وجود شناسنامه در سال های آینده وجود ندارد، لذا حذف #شناسنامه جزو برنامه های آینده این سازمان خواهد بود.
▪️افرادی که کارت ملی کاغذی خود را تا پایان سال ۸۹ دریافت کرده اند، فقط تا پایان امسال برای دریافت #کارت_ملی هوشمند مهلت دارند؛ چرا که بعد از سال ۹۶ کارت های قبل بدون اعتبار خواهد بود.
▪️اگر این افراد تا پایان سال ۹۶ برای تعویض کارت ملی هوشمند مراجعه نکنند، در سال جاری برای صدور آن با مشکلاتی مواجه خواهند شد./ایسنا
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان تا 15 اسفند مهلت دارند برای بیمه تکمیلی به دفاتر کانون های بازنشستگی مراجعه کنند.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان متقاضی استفاده از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با استفاده از راهنمای موجود، در سامانه مذکور ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود مطلع شوند. مقاله ثبت نام سوابق بیمه را مطالعه نمایید .

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]