مأموریت جوان مؤمن انقل برای پیشرفت کشور

نماهنگ | جوان مؤمن، سپر امنیت
حضرت آیت الله همواره قدردان جوانان مؤمن و نیروهای انقل بوده اند و در بیانات متعددی از سایر مسئولین نیز همین مطالبه را داشته اند. پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس بخش ه از بیانات انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهور، نماهنگ «جوان مؤمن، سپر امنیت» را منتشر می کند.

بیانات انقلاب درباره جوانان مؤمن و نیروهای انقل که در این نماهنگ می بینید و می شنوید:
1. من میفهمم که بعضی وقتی میگویند تندروی، جریان حزب اللّهی و مؤمن مورد نظرشان است؛ نه، جریان مؤمن را، جریان انقل را، جوانان حزب اللّهی را متّهم نکنید به تندروی؛ اینها همان انی هستند که با همه ی وجود، با همه ی اخلاص در میدان حاضرند، آنجایی هم که دفاع از مرزها لازم باشد، دفاع از هویّت ملّی لازم باشد، مسئله ی جان دادن و خون دادن مطرح باشد، همینها هستند که به میدان می آیند.
2. قدر نیروهای انقل و پُرانگیزه را هم بدانید؛ من به همه ی مسئولین سفارش میکنم. نیروهای مؤمن، پُرانگیزه و انقل ، انی هستند که در مشکلات، کشور را حفظ میکنند، دفاع میکنند، سپر میکنند؛ قدر اینها را بدانیم. +


نماهنگ: نماهنگ | جوان مؤمن، سپر امنیت

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت خوب و فرمت mp4 و با حجم 20.3 mb
کیفیت متوسط و فرمت mpeg و با حجم9.3 mb
کیفیت پایین و فرمت flv و با حجم 6.7 mb
وظیفه ی نیروهای مؤمن و انقل در برابر وضعیت امروز جامعه ی ایران چیست؟ چه طرح و برنامه ای پیش روی این نیروها قرار دارد؟ چه کارها و اقداماتی باید انجام دهند؟ چگونه می توان شرایط موجود را به جای تهدید، تبدیل به یک فرصت استثنائی برای جبهه ی انقلاب کرد؟
یک کار این است که نیروهای انقل ، دست روی دست بگذارند و نظاره گر وضع موجود باشند و بگویند «هیچ فایده ای ندارد، نشده، پیشرفت نکردیم و نمی توانیم »(1397/03/07)،
یا مأیوس و ناامید شوند و بگویند « «آقا نمی شود، فایده ندارد، همه چیز به هم ریخته است.»(1397/03/07)
یک کار دیگر اما این است با عزم راسخ و روحیه ی امیدوارانه، برای ساخت "آینده ی مطلوب"، کار و تلاش و فعالیت مضاعف کنند. «ما یک اتوبان را به صورت یک بن بست تصویر نکنیم. جلوی ما اتوبان است و می توانیم حرکت کنیم؛ بخصوص با امکاناتی که کشور دارد... نیروهای جوان... نقش لوکوموتیو را [دارند] که وقتی حرکت د، به طور طبیعی به دنبال خودشان قطار را حرکت می دهند»(1397/03/07)

در روزهایی که خلاف همه ی آداب و قواعد حقوقی بین المللی از خارج شده و ایده ی اصلی غرب گرایان برای حل مشکلات کشور نیز با بن بست مواجه شده، نیروهای مؤمن و انقل باید فضای افکار عمومی را برای مطالبه ی «آرمان های انقلاب ی» آماده و مهیا کنند. اگر «لشگر نیروهای مؤمن و انقل »، به جای انزوا و ناامیدی، وارد میدان شده و مطالبه ی آرمان ها و تکرار آن را بر سر دست بگیرند، آنگاه است که می توان از شرایط موجود، فرصتی استثنائی برای انقلاب ی به وجود آورد. این همان مطالبه ای است که انقلاب در دیدار امسال خود با دانشجویان، صراحتا آن را اعلام د: «ما امروز در جامعه مان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمان ها را مدام تکرار کنیم، مدام بگوییم، مدام روی آن کار کنیم، مدام مطالبه کنیم... مطالبه گری آرمان ها از آن چیزهایی است که از آن نباید دست برداشت. اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضدّ انقلاب با این مطالبه گری ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد. یادآوری آرمان ها، مطرح آرمان ها، خواستن آرمان ها ، طلبکاری نسبت به تحقّق این آرمان ها یک سدّی است در مقابل ت یب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و فضاهای مدیریتی... اینجا یک لشکری از جوان های مؤمن و انقل لازم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمان ها را و خودشان کمک کنند به تحقّق این آرمان ها.»(1397/03/07)
به نام خدا و برای خدا
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام
بعنوان فرمانده کل قوا، سالیان متمادی در دیدار با دانشجویان و اساتید ، از اصطلاحات نظامی برای مقابله با استراتژی جنگهای پیچیده و متعدد دشمن استفاده می نمایند، هر چند که مسئولین امر، غفلتا یا عامدا، راهبردهای ی را کنار می گذارند! و اساتید و دانشجویان هم با دادن شعار و صدور اطلاعیه و برگزاری همایش از کنار آن عبور می کنند، زیرا عمل به استراتژی، جامعه، هزینه دارد!
1-اگر ی برای اجراء اقتصاد مقاومتی، دستور ایجاد قرارگاه فرماندهی صادر د، بخاطر اطلاعات دقیقی بود که از اتاق جنگ وزارات خزانه داری در دست داشتند.
2-اگر اساتید انقل را فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان انقل را افسران جنگ نرم خطاب د، برای مقابله با جبهه گسترده جنگ نرم دشمن بوده است.
3-اگر فرمان آتش به اختیار برای دانشجویان و نیروهای انقل صادر شد، بخاطر غفلت و عدم تبعیت عده ای از مسئولین لیبرال غربزده از فرمانده اصلی میدان جنگ بوده است!
4-اگر کشتی بان انقلاب، وزارت خزانه داری را اتاق جنگ بر علیه کشورمان دانسته، تشکیل ستاد مقابله ی با شرارتِ دشمن را تجویز کرده است.
5-اگر ب (7 داد 97) جوانان مؤمن و انقل را لشکر نامیدند، مطالبه گری و حفظ آرمانهای انقلاب را بدون جریان سازی انقل ناممکن می دانند.
نکند لشکر جوانان مؤمن انقل ، به مأموریتهای فرعی بروند و فرمانده کل قوا همانند؛ مولایمان المومنین علی علیه السلام بر بالای منبر مظلومانه فریاد؛ أین عمّار، أین ابن تیهان، أین ذُو الشهادتین؟ سر دهد و ما در انجام تکالیف خود سرگردان و ناتوان در ایجاد جریان سازی انقل ، برای دفاع از آرمانهای انقلاب ی و راحلمان باشیم؟
والسلام

وظایف مهم جناح مؤمن انقل از نگاه" انقل "
گسترش فعّالیّتهای فرهنگی خودجوش
امّا آنچه نقطه ی مهم تر عرض من است، خطاب به جوانهایی است که در سرتاسر کشور فعّالیّتهای فرهنگی را به صورت خودجوش شروع د که بحمدالله خیلی هم وسیع شده است. من میخواهم بگویم آن جوانهایی که در تهران، در ای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از ای دیگر کار فرهنگی میکنند، با اراده ی خودشان، با انگیزه ی خودشان ـ کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که از بعضی از آنها ما بحمدالله اطّلاع پیدا کردیم ـ کار را هرچه میتوانند به طور جدّی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقل ، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملّت، ایفا کرده است. بیانات در حرم مطهر رضوی 01/01/1393
نگاه نقّادانه نسبت به اوضاع کشور
اعتقاد من این است که مجموعه ی انقل کشور ـ که بحمدالله تعداد بی شماری از آنها در بین جوانهای ما، در بین صاحب نظران ما، اساتید ما، بزرگان ما، تحصیل کرده های ما حضور دارند ـ میتوانند با منطقِ محکم وارد میدان بشوند، نقّادی کنند. نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ ما مسئولین بکشانند. گاهی میشود که مسئول، متوجّه نیست چه دارد میگذرد در متن جامعه، امّا آن جوان در متن جامعه است، او میفهمد؛ آن عزم ملّی و مدیریّت جهادی که عرض کردیم در زمینه ی فرهنگ، این است. بیانات در حرم مطهر رضوی 01/01/1393
پرهیز از تهمت زنی و جنجال آفرینی
علاوه ی بر اینها، مَراجع فرهنگی. مَراجع فرهنگی یعنی چه انی؟ یعنی علما، اساتید، روشنفکران انقل ، هنرمندان متعهّد، اینها نگاه نقّادانه خودشان را نسبت به اوضاع فرهنگی کشور همچنان داشته باشند و تذکّر بدهند. البتّه من در مورد تذکّرات، معتقدم باید با منطق محکم و با بیان روشن، نقطه نظرات صحیح را ارائه بدهند. با تهمت زنی و جنجال آفرینی، بنده موافق نیستم؛ با تکفیر و متهم این و آن، بنده موافق نیستم. (همان)
تهذیب نفس، مقابله با جنگ نرم، رویارویی با نظام سلطه، حفظ اصول و ارز شها در قالب تشکیلات، افزودن تلاش برای نیل به قلّه های پیشرفت
سلام مرا به فرزندان انقل ام برسانید و از تلاشهای جهادگونه ی آنان در ترویج و پاسداری از آرمانها ی و انقلاب تشکّر کنید و چند نکته را به آنان یادآوری کنید.
2-شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه ی جنگ نرم، بصیرتی عمّارگونه و استقامتی مالک اشتروار می طلبد؛ با تمام وجود، خود را برای این عرصه آماده کنید.
4-تشکیلات میتواند معبد باشد، ولی مبادا تبدیل به معبود گردد؛ اصول و ارز شهای عقیدتی و معنوی خودتان را در قالب تشکیلات، حفظ و بر صمیمیّت و همدلی بین اعضا تأکید کنیدپیام شفاهی به تشکل های دانشجویی انقل 23/11/1392

منابع:
1- صحیفه ی نور ، مرکز تنظیم و نشر آثار (ره)
2- پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت ا... (مدظله العالی)


حجت ال حسینی نسب: آموزش و پرورش برای تحقق اه انقلاب ی باید.
بخش انگوران و شهر دندی: نسل مؤمن، انقل ، شجاع، خلاق و باسواد تربیت کند.

اولین جلسه شورای آموزش و پرورش بخش انگوران در سال جدید برگزار شد.
حجت ال حسینی نسب بخش انگوران و شهر دندی در این جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه به فضائل ماه شعبان اشاره کرد و گفت: چون ارزاق مؤمنان در این ماه از شعبه های مختلف می رسد، شعبان نامیده شده است.
وی با تبریک روز جوان و با بیان اینکه یکی از ویژگی های آموزش و پرورش ارتباط با جوانان است، باید برای تحقق اه انقلاب ی نسل مؤمن، انقل ، شجاع، خلاق و باسواد تربیت کند.
بخش انگوران به جایگاه مقام معلم در اشاره کرد و گفت: ب رتبه دوم کشوری یکی از دانش آموزان دندی در آزمون پیشرفت تحصیلی، نشان می دهد که موفقیت هر به اندازه تلاش اوست.
به نام خدا و برای خدا
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام
بعنوان فرمانده کل قوا، سالیان متمادی در دیدار با دانشجویان و اساتید ، از اصطلاحات نظامی برای مقابله با استراتژی جنگهای پیچیده و متعدد دشمن استفاده می نمایند، هر چند که مسئولین امر، غفلتا یا عامدا، راهبردهای ی را کنار می گذارند! و اساتید و دانشجویان هم با دادن شعار وا صدور اطلاعیه و برگزاری همایش از کنار آن عبور می کنند، زیرا عمل به استراتژی، جامعه، هزینه دارد!
1-اگر ی برای اجراء "اقتصاد مقاومتی،" دستور ایجاد قرارگاه فرماندهی صادر د، بخاطر اطلاعات دقیقی بود که از "اتاق جنگ وزارات خزانه داری " در دست داشتند.
2-اگر اساتید انقل را فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان انقل را افسران جنگ نرم خطاب د، برای مقابله با جبهه گسترده جنگ نرم دشمن بوده است.
3-اگر فرمان آتش به اختیار برای دانشجویان و نیروهای انقل صادر شد، بخاطر غفلت و عدم تبعیت عده ای از مسئولین لیبرال غربزده از فرمانده اصلی میدان جنگ بوده است!
4-اگر کشتی بان انقلاب، وزارت خزانه داری را اتاق جنگ بر علیه کشورمان دانسته، تشکیل ستاد مقابله ی با شرارتِ دشمن را تجویز کرده است.
5-اگر ب (7 داد 97) جوانان مؤمن و انقل را لشکر نامیدند، آرمان های انقلاب ی و را در خطر می بینند.
نکند لشکر جوانان مؤمن انقل ، به مأموریتهای فرعی بروند و فرمانده کل قوا همانند؛ مولایمان المومنین علی علیه السلام بر بالای منبر مظلومانه فریاد؛ أین عمّار، أین ابن تیهان، أین ذُو الشهادتین؟ سر دهد و ما در مقابل "لیبرالها" در انجام تکالیف خود سرگردان و ناتوان در ایجاد جریان سازی انقل ، برای دفاع از آرمانهای انقلاب ی و راحلمان باشیم؟
والسلام
(ص):مؤمنان نرمخو وملایمندچون شتردست آموزکه اگربکشندش برودواگربرسنگی بخوابانندش بخوابد. (ص):مؤمن آیینه مؤمن است، مؤمن برادرمؤمن است ازپشت سرمراقب اوست. (ص):مؤمن نسبت به مؤمن چون بنای محکم است که اجزای آن یکدیگررا استحکام بخشد. (ص):مؤمن الفت گیردوهرکه الفت نگیردوالفت نیارد، خیری دراونیست. (ص):مؤمن غیرت میبردوغیرت خداشدیدتراست. 96/11/24
باید با استفاده از تجربه مذاکرات هسته ای یعنی اثبات ضرورت بی اعتمادی به امریکا، مسیر حرکت و پیشرفت کشور را ادامه داد.
«مؤمنِ متعبدِ انقل » بوده چرا که بزرگوار، « مؤمن به خدا « ، « مؤمن به مردم»، «مؤمن به هدف» و « مؤمن به راهی بود که او را به این هدف می رساند».  رمز پیروی انقلاب ی ایران
، « ِ انقل » بود و همین صفت علت اصلی عصبانیت قدرتهای مادی از ایشان است. ادامه مطلب
حجت ال حسینی نسب: یک توافق بین المللی بود که به اذعان همه گروه ها و جناح ها حتی مذاکره کنندگان، با تحریم های روح و جسم آن آسیب دیده و ملت انقل منتظر اقدام انقل تمردان و اعضای نظارت به است.
دندی: در ک نه جدید از مدیران انقل ، جهادی و متخصص و جوان استفاده شود.
حجت ال حسینی نسب در خطبه های امروز دندی با توصیه خود و گزاران به رعایت تقوا، اظهار داشت: تقوا بهترین گنج و محکمترین پناهگاه و مایه نجات از هلاکت دنیوی و ا وی است.
وی با بیان اینکه از منظر قرآن و دین در ب معنویات و تکامل انسانی بین زن و مرد فرقی وجود ندارد، با تبریک اول ذیقعده سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، گفت: دختران امروز، مادران فردای این کشور هستند، پس ای مادران امروز، برای آینده جامعه و کشور مادران خوبی تربیت کنید.
ادامه مطلب...
ایشان با اشاره به سخنان دانشجویان در این دیدار و اعتراض آنان به بسیاری از مسائل کشور، بیشتر این اعتراض ها را وارد دانستند و درعین حال خاطرنشان د: تحقق آرزوهایی که از طرف جوانان پرشور به راحتی بیان می شوند، با در نظر گرفتن واقعیات به این سادگی ها امکان پذیر نیست بلکه نیازمند کار و تلاش و برخی مقدمات است.

معظم انقلاب ی در دیدار دانشجویان:

انقل گری فقط در بستر نظام ی امکان پذیر است؛ خارج از آن ویرانگری است/ نظام بدون مشی انقل ارزشی ندارد/ لشکر جوانان مؤمن و انقل باید وارد میدان مطالبه دائم آرمان ها شود

ایشان با اشاره به سخنان دانشجویان در این دیدار و اعتراض آنان به بسیاری از مسائل کشور، بیشتر این اعتراض ها را وارد دانستند و درعین حال خاطرنشان د: تحقق آرزوهایی که از طرف جوانان پرشور به راحتی بیان می شوند، با در نظر گرفتن واقعیات به این سادگی ها امکان پذیر نیست بلکه نیازمند کار و تلاش و برخی مقدمات است.


گروه -رجانیوز: در نشست صمیمانه، پرشور، پرنشاط و سه ساعته ی صدها نفر از دانشجویان های مختلف با معظم انقلاب ی، نمایندگان تشکل های مختلف علمی، فرهنگی، ، اجتماعی و صنفی دانشجویان، دیدگاه ها، انتقادها، پیشنهادها و مطالبات خود را از سه قوه و دستگاه های مختلف بیان د. ادامه مطلب...
از باقر علیه السلام روایت شده که آن حضرت فرمودند: مؤمن برادر پدرى و مادرى مؤمن است. در مورد اینکه چرا مؤمن برادر پدرومادری مؤمن شمرده شده است، روایت شده که... ادامه مطلب
به دستور رئیس جمهوری کمیته ای چهارنفره از اعضای ت مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه ها شد. به گزارش ایرنا ان کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری مأموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کنند و گزارش بررسی های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش دهند.*************************انقلاب ی حضور دمندانه مردم را ناشی از وجود «آگاهی انقل » و «کمال » در ملت و توانایی آنها در تفکیک «نظام انقل امت و ت» با «تشکیلات دیوانسالاری کشور» دانستند و گفتند: نه فقط از ت و قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردی از شخص حقیر نیز انتقاد داشته باشد اما انتقاد هیچ منافاتی با ایستادگی پای نظام ی و انقل برآمده از پایداری ملت و فداکاری صدها هزار شهید ندارد و به همین علت، مردم با همه وجود از این انقلاب دفاع می کنند.
انقلاب پشت سر هم به انقل بودن توصیه می کنند. انقل بودن لازمه اش صراحت و عد خواهی و مبارزه با ظلم است اما آیا خود انقلاب می دانند که اگر امروز مثلا ی مثل من بخواهد در برابر عملکرد قوه قضاییه انقل باشد چه به روزش می آید؟
p o_2017-11-28_21-16-56.jpg ی : این همه در فضای مجازی و در رسانه ها فعّالیّت میکنند، میلیاردها ج میکنند برای اینکه بتوانند از جوان ایرانی اخلاق را، ایمان را، پایبندی به شریعت را، حیا را سلب کنند و بگیرند؛ چرا؟ چون اینها مایه ی اقتدار کشور است. با جوان مؤمن متشرّعِ با حیای باایمان که در مقابل این وسایل انگیز نمیلغزد و میتواند خودش را نگه دارد، و برای کشور مایه ی اقتدار است؛ دشمنند....1396/2/20
از رضا علیه السلام دربارۀ حق مؤمن بر مؤمن سؤال د. آن حضرت در ضمن فرمایشاتی فرمودند: ادامه مطلب
حجت ال و المسلمین زاهدی پور شهرستان بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری؛ حضرت (مدظله): برنده اصلی انتخابات، نظام ی و ملت ایران است.
بار دیگر مردم ایران نقش انقل خود را در صحنه کشور ایفا کرده و با حضور فعال در انتخابات،شور و هیجان خود را نشان داد؛ شکر گزار این نعمت بزرگ الهی بوده و منتظر مزید نعمت خواهیم بود. در این میان مردم شریف و انقل شهرستان ماهنشان ( اعم از بخش مرکزی و انگوران، ا و روستاها) در کنار شور و هیجان انقل ، با انتخاب آگاهانه و حفظ استقلال در تصمیم گیری، شعور انقل بی بدیل خود را هم به نمایش گذاشته و سر افراز و سر بلند در برابر تاریخ این مرز و بوم ایستادند.
قطعاَ شعور انقل این مردم، وعده بزرگ الهی را تحقق خواهد بخشید که فرمود: «و نرید أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثین»
یکی از نقاط عطف مهم این انتخابات، آرای 17 میلیون نفر ایرانی است که رویه موجود در این ت را نپذیرفته و به آن رأی نداده اند و این نشان دهنده تکلیف بسیار سنگین ت برای تغییرات استرتژیک مد نظر آنها است.
به این امید که مسئولان و دست اندارکاران اجرایی کشور با درک این شعور انقل ، سر تعظیم در برابر این اراده مستحکم الهی فرود آورده و خدمتگزاری خود به این مردم انقل را به اثبات رسانند. و با شروع تغییرات اساسی لازم برای جلب رضایت هشتاد میلیون ایرانی عزیز و سر بلند تلاش کنند.

افسران - جوان های عزیز

جوان مومن انقل شهیدم ع حرم عبّاس دانشگر [javad78m] - افسران
حضرت محمد(ص):مؤمن آن است که مردم اورابرجان ومال وخون خویش امین شمرند. حضرت محمد(ص):مؤمن نسبت به مؤمن چون بناست که قسمتی ازآن قسمت دیگررامحکم کند. حضرت محمد(ص):مؤمن نرمخووملایمست تاآنجاکه ازنرمخویی احمقش پنداری. حضرت محمد(ص):مؤمن مایه سوداست اگرهمراهش شوی سودت دهدواگرباوی م کنی سودت دهدواگرشریکش شوی سودت دهدوهمه کار وی مایه سوداست. 96/11/22
پاو وینت استراتژیهای ضد انقل برای ان صنعت، واکنش امپراطور
به صفحه فایل پاو وینت استراتژیهای ضد انقل برای ان صنعت، واکنش امپراطور خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت استراتژیهای ضد انقل برای ان صنعت، واکنش امپراطور
به صفحه فایل پاو وینت استراتژیهای ضد انقل برای ان صنعت، واکنش امپراطور خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
انقلاب ی همواره قدردان جوانان مؤمن و نیروهای انقل بوده اند و در بیانات متعددی از سایر مسئولین نیز همین مطالبه را داشته اند. پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir با توجه به تأکید مجدد ایشان بر «قدر دانستن نیروهای انقل و پُرانگیزه» در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور، نماهنگ «جوان مؤمن، سپر امنیت» را بر اساس بخش هایی از بیانات انقلاب در این باره منتشر می کند.

* «من میفهمم که بعضی وقتی میگویند تندروی، جریان حزب اللّهی و مؤمن مورد نظرشان است؛ نه، جریان مؤمن را، جریان انقل را، جوانان حزب اللّهی را متّهم نکنید به تندروی؛ اینها همان انی هستند که با همه ی وجود، با همه ی اخلاص در میدان حاضرند، آنجایی هم که دفاع از مرزها لازم باشد، دفاع از هویّت ملّی لازم باشد، مسئله ی جان دادن و خون دادن مطرح باشد، همینها هستند که به میدان می آیند.» ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

* «قدر نیروهای انقل و پُرانگیزه را هم بدانید؛ من به همه ی مسئولین سفارش میکنم. نیروهای مؤمن، پُرانگیزه و انقل ، انی هستند که در مشکلات، کشور را حفظ میکنند، دفاع میکنند، سپر میکنند؛ قدر اینها را بدانیم.» ۱۳۹۶/۵/۱۲ با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید : کیفیت خوب و فرمت mp4 و با حجم 20.3 mb کیفیت متوسط و فرمت mpeg و با حجم9.3 mb کیفیت پایین و فرمت flv و با حجم 6.7 mb
ما صریح و صادقانه حرف خودمان را میزنیم؛
ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم.
بیانات انقلاب – 19 بهمن 1391
طراح: سلمان فارسی

انقل ماندن مهم است
آیت الله سید احمد میر عمادی گفت: امروز کشور نیازمند رئیس جمهور و نیروهای انقل است که در جهت شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال قدم بردارند.
جنگ ما با استکبار جهانی اقتصادی است/ کشور نیازمند رئیس جمهور انقل است


ادامه مطلب روز
محفل انس با قرآن کریم در حضور معظم انقلاب ی
در نخستین روز از بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، محفل نورانی انس با قرآن کریم به مدت سه ساعت در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت الله در این مراسم با ابراز سندی از شکفتن گل های قرآنی در بوستان بزرگ ایران، گفتند: بذر مبارک قرآن در این سرزمین پاشیده شده است و امروز فضای عمومی کشور با قرآن آشناست و ک ن و نوجوانان در نقاط مختلف کشور با قرآن انس دارند، در حالی که در دوران طاغوت، فضای عمومی کشور با قرآن بیگانه بود.
ایشان، پیشرفت های محسوس در حرکت قرآنی کشور را «هنرِ انقلاب و نظام ی» خواندند و افزودند: با وجود این پیشرفت ها، هنوز در اول راه هستیم و جلسات قرآنی باید مقدمه ای برای انس با قرآن و قرآنی شدنِ ذهنیت عمومی مردم باشد.
در حرم (قدس سره) راجع به جوان های مؤمن و انقل چند جمله ای گفتم؛ در بیرون جنجالی راه انداختند که فلانی جوان های انقل را تقویت می کند.
این چیز جدیدی نیست، پنهان هم نیست: "بنده به جوانان انقل متدین ارادت دارم".
جوانی که توانش را صرف انقلاب می کند با جوانی که وقتش را صرف خوش گذرانی و ماشین سواری و... می کند ی ان نیست؛
بله حقوق اجتماعی شان یکی است، اما این جوان هایی که بعضاً پول ناچیزشان را هم برای کار انقل ج می کنند با آن جوان خوش گذران و به قول خارجی ها "لُمپن" فرق دارد.
حفظه الله +

۹۵/۳/۲۵
صادق(ع):شرافت مؤمن به شب زنده داری وعزتش به بی نیازی ازمردم است. کاظم(ع):مؤمن کم حرف وپرکاراست ومنافق پرحرف و کم کار. رسول خدا(ص):مؤمن بایدهشت صفت داشته باشد؛ وقاردرحوادث سخت وصبربه هنگام بلیه وشکر به هنگام گشایش وقناعت به روزی ای که خدای والا داده است به دشمنان ستم نکندومزاحم دوستان نشودتنش به رنج باشدومردم ازاودرآسایش باشند.
ماس دعا 96/3/9

اگر بخواهیم بیهوده از بچه های انقل تعریف کنیم ریاکاری کرده ایم، چون هم تعریف بی جهت و هم بیهوده بد گفتن ناشایست هستند، در تحلیل یک مسئله اولین کاری که انسان می کند باید ریاکاری را کنار بگذارد.
انقل بودن یعنی ی که به طور منطقی مطابق ضمیر ناخودآگاهش آتش به اختیار عمل می کند، کارهائی که یک انقل انجام می دهد معمولا ناخودآگاه و شاید هم غیر معمول باشد و نشانه ای از محافظه کاری در آن دیده نمی شود، آنها معمولا در انتخاب مسیر زندگی و اه شان، گاها از شیوه های غیر معمول ولی مطابق با منطق و ضمیر ناخودآگاهشون استفاده می کنند و به سطحی می رسند که غیر انقل ون قادر به رسیدن به آن نیستند.
تفکر انقل در برگیرنده کلی از مفاهیم است، این تفکر که مقابل تفکر استعماری در دنیای امروز ما قرار گرفته، در واقع تداعی کننده دو نیروی متقابل خیر و شر هستند که وقتی یکی از آنها صعود می کند با نزول دیگری همراه است، به عنوان مثال تخاصم چهل ساله جریانات استعماری با انقلاب ی دو نیروی متقابل حق و باطل هستند که همیشه در تاریخ با هم درگیر هستند.
تفکر انقل داری اه ، ابعاد و ویژگی های خاصی است، انقل بودن و آتش به اختیار بودن مکمل هم هستند و پایه ها و ستون فقرات انقلاب و نظام را شکل می دهند، انقل بودن و آتش به اختیار بودن فقط یک وظیفه نیستند، در این زمانه پر از ظلم و نفاق ما، شاید به نوعی یک تکلیف هم به حساب بیایند.
بچه های انقل ذاتا آتش به اختیار عمل می کنند، آنها به رفتار خود مسلط هستند و به موقع می توانند از موقعیت ها بهره برداری کنند، و چون موقعیت ها همواره در تغییر هستند این انقل ون واقعی هستند که می توانند با مدیریت درست این تغییرات را به دست گیرند و از آنها بهره برداری کنند، آنها با تمرکز روی اقدامات دشمن به دنبال فرصتی برای موقعیت های بهتر هستند و در نهایت همیشه پیروزند.
تفکر انقل تنها راه پیشرفت کشور است
انقل بودن دانشی است که می تواند قوه تعقل هر فردی را افزایش دهد، انقل ون واقعی به قدری از تبحر می رسند که به خوبی می توانند از قدرت دشمن در زمان حمله، برای حمله متقابل علیه خود آنها استفاده کنند و برای ادامه راه انقلاب از همان روش های غیر معمول ولی مطابق با منطق، همراه با ضمیر ناخود آگاه خود استفاده می کنند.
به عنوان مثال کار دشمنان ایران این است که با دروغ و ریاکاری مسائل ساده هسته ای و موشکی و منطقه ای ایران را به مسئله ای پیچیده در جهان تبدیل کنند تا از آن سو استفاده کنند و در این میان افرادی غیر انقل را در مذاکرات به بازی می گیرند، اما یک انقل واقعی برع تلاش می کند تا مسائل پیچیده و دشوار را به مفاهیم ساده و قابل فهم تبدیل کند، آن قدر ساده که تبدیل آنها به ساده تر از آن امکان نداشته باشد.
ادامه مطلب...
نتیجه تصویری برای تصویر حجت ال رئیسی
***نسیم معرفت***
پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معرفی کاندای اصلح در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
مورخ 1396/02/12


ملت شریف مؤمن و انقل ایران ی


سلام علیکم و رحمة الله

با احترام، در پی درخواست های مکرر مردم متدین و انقل ، طلاب و فضلا، بزرگان و علمای بلاد نسبت به معرفی نامزد اصلح از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ی به استحضار می رساند؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تکلیف شرعی و وظائف ، اجتماعی، فرهنگی و طبق دوره های گذشته موضوع را در دستور کار کمیسیون این نهاد مقدس قرار داد و پس از برگزاری جلسات متعدد، و ارتباط با علمای اعلام و هم شی با گروههای مختلف و رعایت همه جوانب و معیار ها، و ارائه گزارشات در جلسات شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سرانجام موضوع در جلسه روز مورخ 1396/02/08 مطرح و با اکثریت قاطع آراء حاضرین حضرت حجت ال والمسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی «دامت توفیقاته» به عنوان نامزد اصلح شناخته شد، که به شما ملت همیشه در صحنه نیز معرفی می گردد.

امید است مردم مؤمن و انقل ایران ی با عنایت خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا له الفداه) و همچنین با لبیک گفتن به ندای معظم انقلاب ی حضرت آیت الله العظمی «مدظله العالی» با حضور پرشور و انقل خود در انتخابات 29 اردیبهشت باردیگر نقشه شوم استکبار جهانی را نقش برآب کرده و عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان دهند و با انتخاب نامزد اصلح موجبات تحقق آرمانهای انقلاب ی، عد اجتماعی، مبارزه با فقر وفساد و تبعیض و رشد و پیشرفت کشور را فراهم نمایند.


جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

**پیام جامعه مدرسین در معرفی نامزد اصلح در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
**پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

http://www.jameehmodarresin.org/etelaiyeh/314-majmoe-etelaiye-1396/5984-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
نتیجه تصویری برای تصویر حجت ال رئیسی
***نسیم معرفت***
پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معرفی کاندای اصلح در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
مورخ 1396/02/12


ملت شریف مؤمن و انقل ایران ی


سلام علیکم و رحمة الله

با احترام، در پی درخواست های مکرر مردم متدین و انقل ، طلاب و فضلا، بزرگان و علمای بلاد نسبت به معرفی نامزد اصلح از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ی به استحضار می رساند؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تکلیف شرعی و وظائف ، اجتماعی، فرهنگی و طبق دوره های گذشته موضوع را در دستور کار کمیسیون این نهاد مقدس قرار داد و پس از برگزاری جلسات متعدد، و ارتباط با علمای اعلام و هم شی با گروههای مختلف و رعایت همه جوانب و معیار ها، و ارائه گزارشات در جلسات شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سرانجام موضوع در جلسه روز مورخ 1396/02/08 مطرح و با اکثریت قاطع آراء حاضرین حضرت حجت ال والمسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی «دامت توفیقاته» به عنوان نامزد اصلح شناخته شد، که به شما ملت همیشه در صحنه نیز معرفی می گردد.

امید است مردم مؤمن و انقل ایران ی با عنایت خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا له الفداه) و همچنین با لبیک گفتن به ندای معظم انقلاب ی حضرت آیت الله العظمی «مدظله العالی» با حضور پرشور و انقل خود در انتخابات 29 اردیبهشت باردیگر نقشه شوم استکبار جهانی را نقش برآب کرده و عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان دهند و با انتخاب نامزد اصلح موجبات تحقق آرمانهای انقلاب ی، عد اجتماعی، مبارزه با فقر وفساد و تبعیض و رشد و پیشرفت کشور را فراهم نمایند.


جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

**پیام جامعه مدرسین در معرفی نامزد اصلح در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
**پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

http://www.jameehmodarresin.org/etelaiyeh/314-majmoe-etelaiye-1396/5984-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
نتیجه تصویری برای تصویر حجت ال رئیسی
***نسیم معرفت***
پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در معرفی کاندای اصلح در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
مورخ 1396/02/12


ملت شریف مؤمن و انقل ایران ی


سلام علیکم و رحمة الله

با احترام، در پی درخواست های مکرر مردم متدین و انقل ، طلاب و فضلا، بزرگان و علمای بلاد نسبت به معرفی نامزد اصلح از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ی به استحضار می رساند؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تکلیف شرعی و وظائف ، اجتماعی، فرهنگی و طبق دوره های گذشته موضوع را در دستور کار کمیسیون این نهاد مقدس قرار داد و پس از برگزاری جلسات متعدد، و ارتباط با علمای اعلام و هم شی با گروههای مختلف و رعایت همه جوانب و معیار ها، و ارائه گزارشات در جلسات شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سرانجام موضوع در جلسه روز مورخ 1396/02/08 مطرح و با اکثریت قاطع آراء حاضرین حضرت حجت ال والمسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی «دامت توفیقاته» به عنوان نامزد اصلح شناخته شد، که به شما ملت همیشه در صحنه نیز معرفی می گردد.

امید است مردم مؤمن و انقل ایران ی با عنایت خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا له الفداه) و همچنین با لبیک گفتن به ندای معظم انقلاب ی حضرت آیت الله العظمی «مدظله العالی» با حضور پرشور و انقل خود در انتخابات 29 اردیبهشت باردیگر نقشه شوم استکبار جهانی را نقش برآب کرده و عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان دهند و با انتخاب نامزد اصلح موجبات تحقق آرمانهای انقلاب ی، عد اجتماعی، مبارزه با فقر وفساد و تبعیض و رشد و پیشرفت کشور را فراهم نمایند.


جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

**پیام جامعه مدرسین در معرفی نامزد اصلح در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
**پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

http://www.jameehmodarresin.org/etelaiyeh/314-majmoe-etelaiye-1396/5984-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
بخش انگوران و شهر دندی: پاسداران و سبز پوشان مخلص، امید کشور و خار چشم دشمن هستند و انی که انقل نیستند از کینه دارند.
حجت ال سید عمران حسینی نسب در خطبه های این هفته شهر دندی با توصیه و دعوت خود و گزاران به رعایت تقوا و دوری از گناه و با بیان اینکه یکی از مصادیق تقوا، ترک دروغ است، اظهار کرد: راستگویی و صداقت از نشانه های انسان با تقوا است.

وی با اشاره به دیدار اخیر کارکنان با معظم انقلاب ی به تحلیل و تبیین فرمایشات معظم انقلاب ی پرداخت و گفت: به عنوان چشم بینای انقلاب و نظام ی و یکی از نهادهای انقل ، باید انقل بماند و انقل عمل کند.

دندی تاکید کرد: انقل ماندن و انقل عمل یعنی اینکه به هیچ جناحی وابسته نباشد، و با نفوذ دشمن و فساد مبارزه کند.

حسینی نسب با تاکید بر اینکه طبق فرمایشات انقلاب ی همه دستگاهها باید در تعیین صلاحیت ها و انتخاب مسؤولان نظر را ملاک عمل و ارزی قرار دهند، تصریح کرد: یکی از راههای مبارزه با نفوذ، دقت در انتخاب مسئولان و مسئولیت دادن بر اساس معیارهای انقلاب و قانون اساسی است.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه و سالروز ولادت حضرت حسین(ع) و روز پاسدار، حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز و حضرت سجاد(ع)، گفت: پاسداران و سبز پوشان مخلص، امید کشور و خار چشم دشمن هستند و انی که انقل نیستند از کینه دارند.

ادامه مطلب...
حجت ال سید محمود دعایی در دیدار با آیت ا... العظمی سیستانی
هرچه اصرار ، مرجع عالیقدر نگذاشتند دستشان را ببوسم. اتاق کوچک مرتبی داشتند، بسیار ساده و بی پیرایه. تمام مدت دوزانو نشستند و از هر گونه تشریفاتی پرهیز داشتند. زهد، ساده زیستی، فروتنی و تواضع ایشان به راستی کم نظیر است. شنیده بودم که به یکی از علمای ایران فرموده بودند: «می گویند برخی از ون در ایران اشرافی زندگی می کنند. باید توجه داشت که همه مردم دین را از روی عقل و استدلال نپذیرفته اند، بلکه به ت اعتماد کرده اند و دیده اند آنها مردمان خوبی هستند، متدین شده اند. اینها اگر اعتمادشان را به ون از دست بدهند، به دین هم بی اعتماد می شوند!»*************************معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان با اشاره به پاسخ های خوب و درست مسئولان کشور به اباطیل ترامپ، رئیس جمهور و هیأت حاکمه را به علت درک ن تحولات ایران و منطقه، دچار «عقب افتادگی ذهنی» خواندند و خاطرنشان د: آنها می خواهند ایران جوان، مؤمن، انقل و پیشرفته را به 50 سال قبل برگردانند، البته معلوم است که این کار، شدنی نیست اما آنها به علت عقب ماندگی از درک این واقعیت عاجزند و به همین علت دچار اشتباه محاسباتی و ش ت های پی د ی از ملت ایران شده و می شوند.
ی: اینکه بنده بارها تکرار میکنم که جوان امروز، از جوان اوّل انقلاب و دوران جنگ اگر جلوتر نباشد، بهتر نباشد، عقب تر نیست -و من معتقدم که جلوتر است- به خاطر این است که امروز با این همه ابزارهای تبلیغی، با این همه شگردهای گوناگونِ فروریختن پایه های ایمان، جوان انقل ایستاده است. ما در عرصه ی فرهنگ، در عرصه ی سیاست، در عرصه های اجتماعی، در عرصه های هنری الی ماشاءالله جوان مؤمن داریم؛ البتّه بله، یک عدّه ای هم هستند که معتقد نیستند، پابند نیستند، آن را هم میدانیم، نه اینکه غافل باشیم امّا این خیل عظیم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقلاب است. این جوان امروز [است ]؛ جوانی که نامه مینویسند به بنده -از این نامه ها یکی و دوتا و ده تا هم نیست، زیاد است- و ماس، گریه که اجازه بدهید ما برویم در دفاع از حرم اهل بیت (علیهم السّلام) بجنگیم؛ از زندگی راحت، از زن و بچّه بگذریم. نامه مینویسند -واقعاً نامه گریه آلود است- که [ما] پدر و مادر را راضی کردیم، شما اجازه بدهید ما برویم بجنگیم؛ این وضع جوان امروز است. خب میخواهند ایمان این [جوان ] را از بین ببرند.
این حصار فرهنگی برای حفظ این ایمان است.

معجزات انقلاب
1- مسلح شدن به منظومه فکری ناب
در شرایط آتش به اختیار، نیروهای انقل و افسران جوان جنگ نرم می دانند که دشمن کیست، مسیر مقابله با آن چگونه است، اصلی ترین روش های دشمنی چیست، مهم ترین ابزارها و محمل های دشمن کدامند، برای انسجام درونی چه باید کرد، مهم ترین معارف، باورها و توصیه ها (منظومه ی فکری ناب محمدی صلی الله علیه وآله و مکتب رحمه الله) که نیروها باید می دانسته اند، به آن ها گفته شده است و به طور خلاصه، نیروهای انقل در شرایط حرکت در دالان تاریک نیستند و با وجود غبارهای فتنه، می دانند که جهت عَلَم های مقتدایشان در کدام سمت وسو است.
ادامه مطلب...
وقتی یه مؤمن، چیزی رو گم کرده بی تفاوت نباشیم! حق مؤمن بر مؤمن اینه که برای پیدا گمشده اش به او کمک کنیم، پس به قدر توان کمکش کنیم. _______________ برداشتی از حدیث صادق علیه السلام؛ وسائل،ج8: 550 (... و یرشد ضالّته...)
در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه وآله انسان مؤمن به درخت ما تشبیه شده است. یکی از وجوه شباهت بین مؤمن و درخت ما... ادامه مطلب
آتش به اختیار
آتش به اختیار به معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. معنی اش این است که در تمام کشور، صاحبان شه، فکر و همت، کار را خودشان پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند. آتش به اختیار به معنای بی قانونی، فحاشی و طلبکار مدعیان پوچ ش و مدیون جریان انقل نیست؛ نیروهای انقل بیش از همه باید مراقب نظم، آرامش، حفظ قوانین و عدم سوءاستفاده ی دشمن باشند.
منبع:
بیانات در خطبه های عید فطر - 1396/04/05
ماهنشان در یپامی اظهارداشت: این بار هم مردم ماهنشان همراه با دیگر ملت ایران ی با شعور انقل ، حماسه کم نظیر خلق د.
حجت ال زاهدی در متن پیام با اشاره به بیانات حضرت (مدظله) افطود: برنده اصلی انتخابات، نظام ی و ملت ایران است.
وی اذعان داشت: بار دیگر مردم ایران نقش انقل خود را در صحنه کشور ایفا کرده و با حضور فعال در انتخابات، شور و هیجان خود را نشان دادند؛ شکرگزار این نعمت بزرگ الهی بوده و منتظر مزید نعمت خواهیم بود.
شهرستان ماهنشان گفت: در این میان مردم شریف و انقل شهرستان ماهنشان ،-اعم از بخش مرکزی و انگوران، ا و روستاها- در کنار شور و هیجان انقل ، با انتخاب آگاهانه و حفظ استقلال در تصمیم گیری،شعورانقل بی بدیل خود را هم به نمایش گذاشته و سرافراز و سربلند در برابر تاریخ این مرز و بوم ایستادند. قطعا شعورانقل این مردم، وعده بزرگ الهی را تحقق خواهد بخشید که فرمود: «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ»|
حجت ال زاهدی پور اظهار داشت: یکی از نقاط عطف مهم این انتخابات، آرای 17 میلیون نفر ایرانی است که رویه موجود در این ت را نپذیرفته و به آن رأی نداده اند و این نشان دهنده ،تکلیف بسیار سنگین ت برای تغییرات استرتژیک مد نظر آن هاست.
وی افزود: امیدوارم مسئولان و دست اندرکاران اجرایی کشور با درک این شعور انقل ، سر تعظیم در برابر این اراده مستحکم الهی فرود آورده و خدمتگزاری خود به این مردم انقل را به اثبات رسانند. و با شروع تغییرات اساسی لازم برای جلب رضایت هشتاد میلیون ایرانی عزیز و سربلند تلاش کنند.
حسین علی زاهدی پور
شهرستان ماهنشان
30 اردیبهشت/96/2/30
آتش زدن پرچم کشور امریکا انقل گری نیست

مردم ایران از هر قوم و مذهب و با داشتن هر خط مشی ، عملکرد امریکا در سرنگونی ت مردمی محمد مصدق در 28 مرداد ماه 1332، به شهادت رساندن انقل ون این مرزوبوم از اقشار و صنوف مختلف، حمایت های بی دریغ از رژیم پهلوی، به یغما بردن منابع و استثمار مردم زجر کشیده این کشور، پشتیبانی از ت های رژیم مستبد گذشته، حمله به صحرای طبس، تا دندان مسلح نمودن صدام جنایتکار در 8 سال دوران دفاع مقدس، ساقط نمودن هواپیمای مسافربری و به شهادت رساندن تمام سرنشینان آن، دست داشتن در بسیاری از جنایت ها علیه ایران ی و شهروندان این سرزمین، بلوکه اموال این کشور و ده ها و صدها مورد از این قبیل خیانت ها و خباثت ها و غیرقابل اعتماد بودن امریکا را فراموش نخواهند کرد اما نمی توان آتش زدن پرچم امریکا یعنی نماد یک کشور در مجلس شورای ی را نشانی از انقل گری دانست. مجلس در نخستین جلسه براساس اصل شصت وهفتم قانون اساسی ایران سوگند یاد می کند... همه ی نوشته...
مؤمن در مراتب بالاى ایمان، هر آنچه به او مى ‏رسد را خیر و به صلاح خویش مى ‏بیند.در طریقت، هر چه پیش سالک آید خیر اوست.این اثر، حاصل بینش عمیق مؤمن در نسبت میان خالق و مخلوق است.در این مسیر اگر نقصى دید متوجه خویش مى‏ داند و اگر کمالى مشاهده کرد به خالق بر مى ‏گرداند.به عبارت دیگر، مؤمن در حوادث و سوانح، همواره خویش را محاکمه مى ‏کند که چه کرده ‏ام که ثمره ‏اش چنین شد؟ نه اینکه چرا او با من چنین کرد. مؤمن همواره با نظر سوء به نفسش نگاه مى‏ کند و نظر حسن به خداى متعال دارد.
 جلیلیجناب آقای سعید جلیلی عزیز
سلام و عرض تقدیر و تشکر بابت اقدام موثر و خالصانه شما در انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به نفع انقلاب، جریان انقل ، از محضر شما 3 درخواست دارم که در ادامه بیان مینمایم:
1- آقای جلیلی مجاهدت شما برای احصاء مشکلات کشور و مطالعه برای تجویز نسخه عملی برای علاج آنها اقدامی بسیار ارزشمند است و آن طور که از اخلاص شما سراغ داریم، امیدواریم نتایج این تلاشها را در اختیار نامزد اصلح انقل و حتی رئیس جمهور منتخب، فارغ از این که چه ی نهایتا در انتخابات پیروز شود بگذارید و خود نیز برای پیروزی نامزد اصلح و موفقیتش در عرصه اجرا یاری فرمایید.
2- آقای سعید جلیلی با وجود این که اخلاص شما مورد اعتراف دوستان، دشمنان و منتقدان قرار دارد، اما آرزو میکنم این اخلاص را به اطرافیان خود هم بیشتر تسری دهید، چون این رفتارشان که ابتدا کوشیدند با فشار، شما را از تصمیم انقل تان منصرف کنند و بعد هم که با نظر قاطعانه شما مواجه شدند، کوشیدند آن را تحت فشار و از روی اجبار معرفی کنند که اینها با مشی خالصانه شما منافات داشت.
3- با توجه به اهمیت کار تشکیلاتی در برابر جریان غیرانقل که در چند انتخابات اخیر، با کمترین عده و تنها با ائتلاف و وحدت، بهترین بهره را برده است، امیدواریم شما را در پیوستن به یکی از تشکلهای انقل موجود و کمک به رفع نقایص و تقویت مزایای آن، یا در تأسیس یک تشکیلات فراگیر انقل جدید، موفق ببینیم تا از ثمرات کارهای تشکیلاتی در انتخاباتها و خصوصا در تربیت نیروهای انقل بیشتر بهره گیریم.
در روایات اهل بیت (عَلَیْهِمُ‏ السَّلَامُ‏) مؤمن و مسلم از هم با معیار دقیقی تفکیک شده اند؛ اما این معیار در متون فقهی دیده نمی شود. در متون فقهی، گاهی این دو واژه مترادف استعمال شده اند؛ چنان که شیخ طوسی به محارب مؤمن می گوید.1 گاهی نیز مؤمن به شیعه ی یه و مسلم به اعم از هر ی که به خدا و رسول او اقرار دارد، اطلاق می شود. (ره) می نویسد: آیه ی «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» جعل اخوت میان دو مؤمن واقعی است. نهایت این است که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) غیر منافق، به جهت ایمان به خدا و رسول او (صلی الله علیه و آله و سلّم) مؤمن واقعی بود؛ اما پس از آن، مؤمن واقعی شدن به ولایت و صدق اهل ولایت بودن نیز وابسته شد.2 این در حالی است که مسلمانِ غیر مؤمن، نه در روایات و نه در قرآن کریم، منافق خوانده نشده است. مسلمانِ غیر مؤمن، از گروه منافقان نیست؛ بلکه ضعیف النفسی است که امروزه در افواه عامه به آن مسلمان شناسنامه ای می گویند. مسلمان غیر مؤمن دلبستگی کافی به ندارد؛ اما نه به این معنا که عناد با آن دارد و با دشمنان هم کاسه است. این نکته از آیه و روایات روشن است. ادامه مطلب
من به بهشت موعود کشیشان مقدس نما
باور ندارم
من فقط به چشمان تو مؤمن هستم
که نور آسمانی ام هستند

من به خداوندگاری که کشیشان مقدس نما
از آن سخن می گویند
باور ندارم
من فقط به قلب تو مؤمن هستم
و جز قلب ات هیچ خ ندارم

من نه به باور دارم
و نه به جهنم و عذاب آن
من فقط به چشمان و قلب ی تو
مؤمن هستم

هاینریش هاینه
مترجم : فرشاد نوروزی
چه د انقل ون 57
ژاپن بمب اتم خورد بلا ه دوباره ساختنش و الآنم این وضعشون هست که می بینید
ایران توسط یه مشت خود فروخته و بی اص بلایی سرش اومد که فاجعش از از ژاپن هم بدتر بود ..نکته اینجاست که مردم ژاپن تکلیف خودشون رو میدونستن ولی ما در ایران هنوز درگیر # اصلاح طلب و # تندرو هستیم و نه به فکر ایران بزرگ و آینده کشور و خودمون

image may contain: 1 person, standing and outdoor
پاو وینت استراتژیهای ضد انقل برای ان صنعت، واکنش امپراطور