زیارت نامه حضرت زهرا س

مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی حضرت زهرا(س) 95 محمود کریمی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج محمدرضا طاهری مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 95 سید مهدی میرداماد مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج مهدی مختاری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج مهدی اکبری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 مجید بنی فاطمه مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 حسین سیب سرخی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 93 مجید بنی فاطمه مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 محمدرضا طاهری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 روح الله بهمنی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 عبدالرضا هلالی مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 مجید بنی فاطمه مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 جواد مقدم مولودی تصویری میلاد حضرت زهرا(س) مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 محمود کریمی + تصویری مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی 95 , مولودی جدید 95 , مداحی 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جدید , روز بیداری ,
مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی حضرت زهرا(س) 95 محمود کریمی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج محمدرضا طاهری مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 95 سید مهدی میرداماد مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج مهدی مختاری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج مهدی اکبری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 مجید بنی فاطمه مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 حسین سیب سرخی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 93 مجید بنی فاطمه مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 محمدرضا طاهری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 روح الله بهمنی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 عبدالرضا هلالی مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 مجید بنی فاطمه مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 جواد مقدم مولودی تصویری میلاد حضرت زهرا(س) مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 محمود کریمی + تصویری مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی 95 , مولودی جدید 95 , مداحی 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جدید , روز بیداری , مولودی 95 , گلچین مولودی 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی 95 , مولودی جدید 95 , مداحی 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جدید , روز بیداری , مولودی 95 , گلچین مولودی 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زه
برگ_سبز قبر ام ها حضرت زهرا کجاست؟! آیت ا...مرعشی به طلاب می فرمودند: علت آمدن من به قم این بود که پدرم (که از زهاد و عباد معروف بود) چهل شب در حرم حضرت علی (ع) بیتوته نمود که آن حضرت را ببیند، شبی در ح مکاشفه حضرت را دیده بود که به ایشان می فرمایند: سید محمود چه می خواهی؟ عرض می کند: می خواهم بدانم قبر حضرت فاطمه زهرا (ع) کجاست تا آن را زیارت کنم. حضرت فرمود: من که نمی توانم (برخلاف وصیت آن حضرت) قبر او را معلوم کنم. عرض کرد: پس من هنگام زیارت چه کنم؟ حضرت فرمود: خدا جلال و جبروت حضرت فاطمه زهرا (ع) را به فاطمه معصومه (س) عنایت فرموده است، پس هر بخواهد حضرت زهرا (ع) را درک کند به زیارت فاطمه معصومه (س) برود. آیه ا...مرعشی می فرمودند: پدرم مرا سفارش می کرد که من قادر به زیارت ایشان نیستم اما تو به زیارت آن حضرت برو، لذا من به خاطر همین سفارش، برای زیارت فاطمه معصومه (س) و ثامن الائمه (ع) آمدم و به اصرار مؤسس حوزه علمیه قم (آیت ا...حائری) در قم ماندگار شدم. آیت الله مرعشی در آن زمان می فرمودند: «شصت سال است که من اول زائر حضرتم» tebyan
برگ_سبز قبر ام ها حضرت زهرا کجاست؟! آیت ا...مرعشی به طلاب می فرمودند: علت آمدن من به قم این بود که پدرم (که از زهاد و عباد معروف بود) چهل شب در حرم حضرت علی (ع) بیتوته نمود که آن حضرت را ببیند، شبی در ح مکاشفه حضرت را دیده بود که به ایشان می فرمایند: سید محمود چه می خواهی؟ عرض می کند: می خواهم بدانم قبر حضرت فاطمه زهرا (ع) کجاست تا آن را زیارت کنم. حضرت فرمود: من که نمی توانم (برخلاف وصیت آن حضرت) قبر او را معلوم کنم. عرض کرد: پس من هنگام زیارت چه کنم؟ حضرت فرمود: خدا جلال و جبروت حضرت فاطمه زهرا (ع) را به فاطمه معصومه (س) عنایت فرموده است، پس هر بخواهد حضرت زهرا (ع) را درک کند به زیارت فاطمه معصومه (س) برود. آیه ا...مرعشی می فرمودند: پدرم مرا سفارش می کرد که من قادر به زیارت ایشان نیستم اما تو به زیارت آن حضرت برو، لذا من به خاطر همین سفارش، برای زیارت فاطمه معصومه (س) و ثامن الائمه (ع) آمدم و به اصرار مؤسس حوزه علمیه قم (آیت ا...حائری) در قم ماندگار شدم. آیت الله مرعشی در آن زمان می فرمودند: «شصت سال است که من اول زائر حضرتم» tebyan
سبک: نسیمی جانفزا به کوچه جفایی رخ داده فاطمه بر زمین افتاده یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا روشنای بزم افلاکی به کوچه چادرش شد خاکی یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا یاس رخسار او شد نیلی عدو زد به روی او سیلی یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا دلش پرسوز و پر مِحَن بود شاهد مصائب حَسَن بود یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا گواهی دهد چشم ترش شده پیر از غم مادرش یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا عباسی
سبک: نسیمی جانفزا ولایت شد غریب تنها اذان گو، ای مؤذّن ما یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا موسم غربت قرآن شد مأذنه جای ناپاکان شد یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا تو خود طعم مصیبت دیدی طعنه از دشمنان بشنیدی یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا بگو در مأذنه بر عالم قامت دخت طاها شد خم یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا بگو دست علی را بستند پهلوی یار او بش تند یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا عباسی
سبک: نسیمی جانفزا غمزده آل طه همه به بستر فتاده فاطمه یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا مادر ت غمدار است حامی ولایت بیمار است یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا ماه رخسار او شد نیلی خورده در راه قرآن سیلی یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا رنج و غم ز رویش پیدا بود ناله اش شبیه نجوا بود یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا دستش از درد بی کرانه موی زینب نکرده شانه یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا عباسی
سبک: نسیمی جانفزا مدینه م کبری شد شب شهادت زهرا شد یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا آمده جانِ حیدر بر لب شب بی مادری زینب یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا با همان حالِ زارش زهرا کارِ خانه کند با أسما یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا ای ز حقّ خلافت محروم حلالم کن علیّ مظلوم یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا ازین پس فروغ عینِ من جانِ تو جانِ حسینِ من یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا عباسی
سبک: نسیمی جانفزا بین دیوار و در واویلا فدای ولایت شد زهرا یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا بین دیوار و در افتاده به راه ولایت جان داده یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا مدینه فتنه ای ب ا شد مصیبت نصیب زهرا شد یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا لاله ی مدینه پ ر شد غنچه اش ز کینه پ ر شد یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا دست شیرخدا شد بسته پهلوی یار او بش ته یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا عباسی
سبک: نسیمی جانفزا ای که چشمان تو گریان شد بیت الاحزان تو ویران شد یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا چون که شد بیت الاحزان ویران تا اُحُد رفته ای پریشان یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا گریه کن های روضه هایت ک نِ نکو سیمایت یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا ای عموجان شدم دلخسته پهلویم پشت در ش ته یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا عموجان ببین بی قراریم ما دگر ی را نداریم یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا عباسی
مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی حضرت زهرا(س) 95 محمود کریمی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج محمدرضا طاهری مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 95 سید مهدی میرداماد مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج مهدی مختاری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج مهدی اکبری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 مجید بنی فاطمه مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 حسین سیب سرخی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 93 مجید بنی فاطمه مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 محمدرضا طاهری مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 روح الله بهمنی مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 94 عبدالرضا هلالی مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 مجید بنی فاطمه مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 جواد مقدم مولودی تصویری میلاد حضرت زهرا(س) مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 94 محمود کریمی + تصویری مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی 95 , مولودی جدید 95 , مداحی 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , ولادت حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جدید , روز بیداری , مولودی 9


مولودی حضرت زهرا(س) 95 :: مداحی فاطمیه 95 گلچین فاطمیه 95 madahi96.blog.ir/1395/12/19/ -مولودی-حضرت-زهرا-س-95 translate this page 2 days ago - مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 حاج محمدرضا طاهری مولودی شب میلاد ... میلاد حضرت زهرا 95 محمود کریمی 1 . مولودی حضرت ... - رزبلاگ gamma-gaming.rozblog.com/.../ -میلاد-حضرت-زهرا-95-محمود-... translate this page 11 hours ago - 16, لالایی هر شب زهرا یا حیدر (سال 90) ... 7 . مولودی حضرت زهرا(س) 95 :: مداحی فاطمیه 95 گلچین فاطمیه 95 1 روز پیش ... مولودی ... مولودی حضرت زهرا 95 محمود کریمی - نایاب 95 nayab95.rozblog.com/.../ -مولودی-حضرت-زهرا-95-محمود-کریم... translate this page مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 95 سید مهدی میرداماد ... ولادت حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جدید , روز بیداری , مولودی 95 , گلچین مولودی 95 , مولودی حضرت زهرا ... مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 - بلاگ خوان best96.rzb.blogta.ir/post532968 translate this page مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت ... مولودی حضرت زهرا 95 محمود کریمی - بلاگ خوان best96.rzb.blogta.ir/post532965 translate this page مولودی شب میلاد حضرت زهرا(س) 95 سید مهدی میرداماد ... مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی جضرت زهرا 95 , مولودی 95 , مولودی 95 ... مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 | لو دنلود roozebidari-blog.lox- .ir/page-101507 translate this page مولودی ,زهرا ,حضرت ,میلاد , ,گلچین ,حضرت زهرا ,میلاد حضرت ,مولودی میلاد ,مولودی حضرت , مولودی ,فاطمه مولودی میلاد ,محمدرضا طاهری مول. مولودی میلاد حضرت زهرا(س) 95 - آرشیو مطالب روز - کوزه atrereyhane-ebayw.ewer.ir/tag/ +مولودی translate this page 1 day ago - ... بیست و دوم دی ۱۳۹۵ ... مداحی جدید 95 - مولودی میلاد حضرت زینب(س) 93 روح الله بهمنی .... گلچین مولودی حضرت زهرا(س) 95. گلچین ... مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 - مجله اینترنتی ایرونی ها iruniha.xyz/news/44135 translate this page مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت ... گلچین مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 digiyab.rzb.blogdooni.ir/post512396 translate this page مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت ... مولودی حضرت زهرا(س) 95 مولودی 95 - مطالب ایران 96 - بلاگ خوان iran96.rzb.aliclip.ir/post568997 translate this page مولودی حضرت زهرا 95 , مولودی میلاد حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , گلچین مولودی حضرت زهرا 95 , میلاد حضرت زهرا 95 , مولودی حضرت زهرا 95 , گلچین میلاد حضرت ...
از کافه بازار حجم ۲۱٫۷ مگابایت نسخه v1.1
کلیات زیارات به همراه صوت با امکانان اشتراک گذاری متن ها شامل: - زیارت حضرت رسول اکرم+صوت - زیارت حضرت زهرا(ص)+صوت - زیارت حضرت علی (ع) امین الله+صوت - زیارت ائمه بقیع ( حضرت حسن مجتبى و زین العابدین و محمد باقر و جعفر صادق علیهم السلام )+صوت - زیارت حسین (ع)+صوت - زیارت موسی کاظم+صوت - زیارت رضا (ع)+صوت - زیارت جواد (ع)+صوت - زیارت هادی (ع)+صوت - زیارت حسن عسکری (ع)+صوت - زیارت عصر حضرت مهدی (ع)+صوت - زیارت حضرت عباس (ع)+صوت - زیارت حضرت معصومه (ع)+صوت - زیارت حضرت عبدالعظیم (ع)+صوت - زیارت زادگان+صوت - زیارت حضرت حمزه +صوت - زیارت فاطمه بنت اسد+صوت - زیارت نرجس خاتون+صوت - زیارت حکیمه در کاظمین+صوت - زیارت ابراهیم بن رسول الله+صوت - زیارت نواب اربعه+صوت - زیارت سلمان در مداین+صوت - زیارت قبور ی احد+صوت - زیارت وداع (ع)+صوت - زیارت عاشورا+صوت - زیارت وارث+صوت - زیارت اربعین+صوت - زیارت آل یاسین+صوت - زیارت جامعه کبیره+صوت
طرح لایه باز دعوت نامه مراسم جشن ولادت حضرت زهرا(س) پشت و رو جدیدترین طرح لایه باز ویژه مراسم ولادت جشن حضرت زهرا(س) در اندازه a5 بصورت پشت و رو با فرمت psd (قابل ویرایش) * کانال تلگرامی تلویزیون اینترنتی فرهنگ تی وی* ...دریافت فایل

گر نگاهی به ما کند زهرا
دردها را دوا کند زهرا بر دل وجان ما صفا بخشد
گوشه چشمی به ما کند زهرا کم مخواه از عطای بسیارش
کآنچه خواهی عطا کند زهرا نه عجب به شأن او گویند
خاک را کیمیا کند زهرا این مقـام کنیز او باشد
تا دگر خود چه هـا کند زهرا روز م که از شفاعت خویش
دیگر به پا کند زهرا همچو مرغی که دانه برچیند
دوستان را جدا کند زهرا


شهادت حضرت زهرا (س)
ای تاج سر عالم و آدم زهرا
از کودکی ام دل به تو دادم زهرا

آن روز که من هستم وتاریکی قبر
جان حسنت برس به داد ما زهرا

??شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا(س) برهمه هم وطنان عزیز تسلیت باد

الم نشرح لک زهرا(س) و ما ادریک ما زهرا(س)
که هم معنای قران است و هم روح دعا زهرا(س) خدا از نور خود چون آفریده حضرت او را
به چشم دل تماشا کن ببین نور خدا زهرا(س) اگر گم کرده ای راه سعادت را مشو نومید
که ره گم کردگان را هست مصباح الهدی زهر(س) الا ای بی پناهان درد مندان مژده ای دارم
پناه بی پناهان دردمندان را دوا زهرا(س) به قران کریم او را خدا کوثر خطابش کرد
و بودی طاهره در بین اصحاب کِسا زهرا(س) میان کوچه پستی رذل سیلی زد به روی او
و دید از ضرب در در پشت در آزار ها زهرا(س) تولی و تبری بال های دین و ایمانند
دو بال آور به دست گفتا اگر خواهی بقا زهرا(س) اگر خواهی خدا راضی ز اعم شود باید
بکوشی تا رضا باشد ز اعمال شما زهرا(س) به پای نامه ی اعمال اگر امضای زهرا(س) بود
ببخشایند جنت را به یک امضاء به ما زهرا(س)

الم نشرح لک زهرا(س) و ما ادریک ما زهرا(س)
که هم معنای قران است و هم روح دعا زهرا(س)
خدا از نور خود چون آفریده حضرت او را
به چشم دل تماشا کن ببین نور خدا زهرا(س)
اگر گم کرده ای راه سعادت را مشو نومید
که ره گم کردگان را هست مصباح الهدی زهر(س)
الا ای بی پناهان درد مندان مژده ای دارم
پناه بی پناهان دردمندان را دوا زهرا(س)
به قران کریم او را خدا کوثر خطابش کرد
و بودی طاهره در بین اصحاب کِسا زهرا(س)
میان کوچه پستی رذل سیلی زد به روی او
و دید از ضرب در در پشت در آزار ها زهرا(س)
تولی و تبری بال های دین و ایمانند
دو بال آور به دست گفتا اگر خواهی بقا زهرا(س)
اگر خواهی خدا راضی ز اعم شود باید
بکوشی تا رضا باشد ز اعمال شما زهرا(س)
به پای نامه ی اعمال اگر امضای زهرا(س) بود
ببخشایند جنت را به یک امضاء به ما زهرا(س)
عمر تازه به برکت مجالس فاطمی حضرت زهرا از منظر یک ی کوثر و قرآن بازمانده ی نبوت محصف فاطمی محدّثه آیه ی تطهیر محوریت حضرت فاطمه اگر فاطمه نبود! نخستین پرونده دو ماه عزای فاطمه تسبیح حضرت زهرا مسند فاطمه زمانِ فاطمه ی در خانه حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا
✨لباس یاس بر تن کرد زهرا کنار دست او بنشست مولامحمد خطبه خواند زهرا بلی گفت غلط گفتم بلی نه یا علی گفت . . .✨سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) مبارک.
ولادت حضرت زهرا جهت سایز اصلی روی تصویر کلیک نمائید هزینه ... سه صلوات جهت شادی دل حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شهادت حضرت زهرا

شرکت پست بین الملل تی ان تی ایران شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت عرض می نماید.

شهادت حضرت زهرا س
شرکت پست بین الملل تی ان تی ایران شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت عرض می نماید.
▪️ کلیپ های تصویری پاسخ به شبهات ▪️
پیرامون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها
@kashanmedia_ir

ماجرای صحبت حضرت زهرا در رحم با مادرشان http://www.aparat.com/v/s6syh

چرا حضرت زهرا را طاهره می نامند؟ http://www.aparat.com/v/vklpe

شب عروسی حضرت زهرا به چه صورت برگزار شده است ؟ http://www.aparat.com/v/eoxkt

تاریخچه عزاداری برای حضرت زهرا از کجا شروع شده است ؟ http://www.aparat.com/v/9hs5b

چرا برای حضرت زهرا 2 تاریخ شهادت ثبت شده است ؟ http://www.aparat.com/v/pejkv

چرا به حضرت زهرا ام ها گفته می شود؟ http://www.aparat.com/v/pn5gf

چرا حضرت زهرا قاتلین خودش را نبخشیدند ؟ http://www.aparat.com/v/0fgoi

▶️ جهت مشاهده و دریافت کلیپ ها روی لینک مرتبط کلیک کنید .
تولید شده در مرکز فرهنگی دیجیتال شهیدهاشمی @shahidhashemi_kashan


پاسخ های تصویری به شبهات پیرامون شخصیت حضرت زهرا (س) را کانال "کاشان مدیا" دنبال کنید www.aparat.com/kashanmedia_ir

@kashanmedia_ir
سبک: آه و واویلا صد آه و واویلا ای پناه ما یا حضرت زهرا می روی تنها از خانه ی مولا
می رود در کوچه عصمت کبری ردّی از سیلی بر صورتش پیدا
شهر پیغمبر زندان زهرا شد حضرت حیدر بی یار و تنها شد
رفت از این دنیا ریحانه ی کوثر مانده در خانه شیر خدا حیدر
ای همه هستی خاک رهت زهرا بعد تو وای از تنهایی مولا
ای شهید راه مرتضی زهرا مادر سالار کربلا زهرا میلاد عرفان پور
ویژه نامه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مجله ویژه نامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شامل 18 حکایت برگزیده از زندگی آن حضرت در قالب مجله با کیفیت بالا و زیبا همراه با مسابقه در اختیار شماست مجله دارای 12 صفحه متن، 4 صفحه جلد و پشت جلد و هم چنین برگه مسابقه است فایل لایه باز فتوشاپ همه صفحات مجله موجوده. نکته: بخاطر کیفیت بالای فایل ها، حجم فایل کمی زیاد است (حدود 200مگابایت) نمونه صفحات: ...
دریافت فایل
حوزه علمیه قم در همایش فاطمیه و زیارت حضرت زهرا(س) گفت:براساس روایات، بانوی دو عالم(س)حجت خداوند بر اهل بیت(ع) است.
آیت الله قرهی گفت: فضیلت و شخصیت حضرت زهرا(س) به گونه ای است که هرچقدر درباره شخصیت ایشان صحبت کنیم، کم است.
زندگی حضرت زهرا

زندگی حضرت زهرا لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 65 فاطمه زهرا(س ). حضرت فاطمه زهراى دختر حضرت محمدر و حضرت خدیجه و همسر گرامى حضرت على (ع ) و مادر ائمه اطهار (ع ) است . پـیـامـبر گرامى (ص ) در شب معراج از میوه هاى بهشتى تناول د و پس از آن با همسر خود هم بالین شدند و ثمره آن , مولود پاکى به نام فاطمه شد که در رحم با مادر سخن مى گفت . در هنگام تولد, چهار زن نمونه , به نام هاى حواء (همسر آدم (ع ,آسیه (همسر فرعون ) , کلثمه (خواهر مـوسـى (ع ...
دریافت فایل زندگی حضرت زهرا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
در سال 79 بین فاطمیه اول و دوم، من*در اردکان یزد منبر می رفتم. یک شب در عالم رویا به حقیر گفتند که به حاج آقا مجتبی تهرانی بگو: «خدماتی را که به حضرت زهرا (س) کردی، بی بی قبول د». من از خواب بیدار شدم و به ایشان تلفن . ساعت 10 صبح بود. بعد از سلام و علیک به ایشان گفتم که عنایتی از ناحیه حضرت زهرا (س) به شما شده است و حضرت چنین پیغامی به شما دادند.

ایشان منقلب شد و شروع کرد به گریه ؛ به شدت گریه کرد و بعد از چند ثانیه که آرام شد، فرمود: «این رؤیا عجیب است! چون ب، من نسبت به یک سید انجام وظیفه ای و حاجتش را برآوردم؛ وقتی که او رفت، من رو به قبله ایستادم و به حضرت زهرا عرض ادب و گفتم: «بی بی جان؛ دلم می خواهد که شما قبول بفرمایید! حالا شما که از فرزندان ایشان هستید در اردکان با من تماس گرفته اید و دقیقاً عین جمله ای که من از حضرت زهرا خواستم به من بگویید که حضرت زهرا کارم را قبول د.» ادامه مطلب
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا - psd حضرت زهرا بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا - psd حضرت زهرا ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا (س) - psd حضرت زهرا (س) ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]