ذکری که برای رفع اندوه سفارش د

اندوه های یک مرد را گاهی
چند نخ سیگار هم می تواند به هم بدوزد و
از لبهایش بشکافد و
بیرون ببرد از پنجره
اندوه های نه اما
خانگی تر ازین حرفها هستند
درست مثل شیشه های مربا
مثل سبزیهای خشک معطر که می کوشند
یک تکه از بهار را
برای زمستان
کنار بگذارند

((رویا شاه حسین زاده))

اندوه های نه من لاکهایی قرمزوبنفش وجیغ برای حسرت دستهایی که هرگزلمس نخواهدشد موهایی کوتاه ب کوتاهی عمرخوشبختی روزهای رفته ابروهایی کمان برای عرشی که هزگز فتح نخاهد شد مژگانی بلندو سیاه ب رنگ روزگار نه لبهایی سرخ وآتشین برای طعم بوسه هایی که هرگزنخواهدچشید و زانویی درآغوش برای آغوشی که ازآن تو نیست راستی اندوه تو همرنگ اندوه نه من هست؟ .......
ب راستی که پنهان این همه اندوه یک زن میخاهد و....
تنهای تلخ.... [email protected]
به قول نادر خان؛انسان متفکری که گهگاه گرفتار اندوه نشود، علیل و ناقص است، دور از دریا، دور از توفان، دور از پرواز، دور از شکفتن روح است... انسان همیشه شاد، انسان ابلهی است.

[تو باید گاهی باید دلتنگ شوی، باید اندوه آوار شود بر دلت، چون هنوز چیزی میان ات می تپد، تازه، شیرینی رفتن اندوه به حرف آنکه اندوه از دل میبرد قطعا می ارزد به تلخی آن اندوه که می گذرد:)]"شعرِ بلندِ اندوه"
.
چه چیز اندوه بیشتری در خود جا می دهد؟
یک بسته قرص خواب آور
آن پاکِ سیگار
یا این خشابِ گلوله؟
و اندوه کدام کارگر بیشتر است؟
کارگرِ کارخانه ی داروسازی
کارگرِ کارخانه ی اسلحه سازی
یا او که در مزرعه های تنباکو عرق می ریزد؟
.
راستی
مَردی که سیگار می فروشد
چند اندوه را یده است؟
چند اندوه را فروخته است؟ ...
.
اندوه برای قلب ضرر دارد
اندوه عامل اصلی سرطان است
اصلا این همه اندوه از کدام مزرعه سر دراوره است
.
چه ی این همه اندوه را اختراع کرده؟
اولین اندوه را چه ی کِشید؟
چه ی دودش کرد؟
چه ی شلیکش کرد؟
.
بگو
به من بگو
اندوه کدام یک بیشتر است
سربازی که این سوی مرز
بر زمین می افتد
یا او که آن سوی مرز کُشته می شود؟
اصلا اندوه چه ی بیشتر است
ی که می کشد؟
یا ی که می میرد؟
.
ی که رفته است
اندوهگین تر است
یا ی که جا گذاشته شده است؟
.
به من بگو اندوهِ کدامیک بیشتر است
یانیس
احمد
یا شیرکو؟
.
من به این کوه فکر میکنم
که آنقدر گریسته
تا از خود جزیره ای ساخته.
.
حالا به من بگو
اندوهِ کدام کوه بیشتر است
کدام جزیره؟
و این همه اقیانوس را
گریه ی یونان پُر کرده است
بغض های ایران
یا اشک های کوردستان؟
.
اصلا فراموش کن اندوه را!
بگو
بگو دیدن، اندوهگین تر است
یا ندیدن؟
مُردن یا زنده ماندن؟
کدام اندوهگین تر است؟
فراموش
یا به خاطر آوردن؟


آنگاه زنی گفت: با ما از شادی و اندوه بگو.
و او پاسخ داد: شادی شما همان اندوه بی نقاب شماست
چاهی که خنده های شما از آن بر می آید،چه بسیار که با اشک های شما پُر میشود. وآیا جز این میتواند بود؟
هر چه اندوه درون شما را بیشتر بکاود، جای شادی در وجود شما بیشتر می شود. . . مگر کاسه ای که شما را در بر دارد همان نیست که در کوره ی کوزه گر سوخته است؟؟؟ . . . مگر آن نِی که روح شما را تسکین میدهد، همان چوبی نیست که درونش را اشیده اند...؟؟؟؟
هرگاه شادی میکنید، به ژرفای دل خود بنگرید تا ببینید که سرچشمه ی شادی به جز سرچشمه ی اندوه نیست. . . و نیز هرگاه اندوهناکید باز در دل خود بنگرید تا ببینید براستی گریه ی شما از برای آن چیزی نیست که مایه ی شادی شما بوده است.
ای از شما میگویید:‏((شادی برتر از اندوه است.)) و ای دیگر می گویید:((نه، اندوه برتر است.)). . . اما من بشما میگویم که این دو از یکدیگر جدا نیستند.
این دو با هم می آیند،و هر گاه شما با یکی از آنها سر سفره می نیشینید،به یاد داشته باشید که آن دیگری در بستر شما ه است.
براستی ،شما همچون ترازویی میان اندوه و شادی خود آویخته اید. . . فقط آنگاه که خالی هستید در یک ترازو آرام می مانید.
هرگاه که خزانه دار شما را برمیدارد تا زر و سیم خود را اندازه بگیرد، شادی و اندوه شما ناگزیر زیر و زَِبََر می شود. . .


تاریخ سرشار از اندوه است. اندوه خون هایی که به نا حق ریخته شد. حیثیت هایی که برای خیال خامی بر باد رفت و حسرت هایی که تنها نقش آن بر دیوار تاریخ مانده است. اندوه حاکم بر تاریخ همیشه با ظلم، ، غارتگری قرین بوده و عبرت های آن هم از اندوهش جدا نیست. هرجای تاریخ که اندوه بارتر است، باید خواندنی تر شود و آنجا که دوست داشتنی تر باید کمرنگ تر نمود زیرا اندوه آن تو را چنان تجربه ای تلخ همراه است که و بر عدم تکرارش ترغیب می کند و پیروزیش، ف ی بیهوده که ش ت تو را تضمین می کند.
اندوه تابستانی: شعر زیبای عاشقانه آهنگ گیرا و گوشنواز صدای بی نظیر لانا دل ری: summer time sadness lana del rey برای رفع اندوه تابستانی...
اندوه، ظریف ترین مخلوقات است. در کل عالم تفکر و حرکت، چیزی نیست که بجنبد و آن، اندوه را با رعشه هایی اگرچه دلپذیر اما هولناک به لرزه نیافکند. ورق نازک چکش خورده ی طلا که امتداد نیروهایی را که چشم قادر به دیدن آنها نیست بر سطح لرزانش ثبت می کند در مقایسه با اندوه خشن و زمخت است. جراحتی است که بر اثر تماس هر دستی مگر دست عشق سر باز می کند و حتی در آن صورت نیز، اگرچه نه بر اثر درد، اما باز باید خون از آن جاری شود. اسکار وایلد
 طرح کرامت واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات پایه دوم ابت طرح کرامت واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات پایه دوم ابت طرح کرامت واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات پایه دوم ابت در 24 صفحه بهترین نمونه طرح کرامت واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات پایه دوم ابت کاملترین نمونه موجود در فضای مجازی برای استفاده معلمان عزیز و دانش آموزان گرامی می باشد. طرح کرامت واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات پایه دوم ابت مربوطه شامل موارد زیر می باشد: آیات قرآنی درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجاناتحدیث و سخنان بزرگان دین درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجاناتقصه خوانی درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجاناتبحث و گفتگو درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجاناتشعر و لطیفه و زنگ تفریح درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجاناتکار گروهی درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجاناتتکمیل کاربرگ واحد کار مربوطه و….. درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات آیات قرآنی درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات حدیث درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات شعر درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات قصه درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات لطیفه درباره واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات جهت طرح کرامت واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات پایه دوم ابت کاملترین نمونه موجود در فضای مجازی از همین جا اقدام کنید
دریافت فایل
طرح کرامت واحد کار مدیریت غم و اندوه مهارت مدیریت هیجانات پایه دوم ابت

تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت. تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی
علائم غم و اندوه در افراد مختلف متفاوت است و افراد از روش های مختلف دچار غم و اندوه ناشی از فقدان و از دست دادن شخص یا چیزی که برایشان با ارزش است می شوند. ولی در زمان مواجه شدن با غم و اندوه ع العمل و پاسخ های مشابهی هستند. گریه ، گوشه گیری، پرخاشگری از جمله علائم غم و اندوه است که تقریبا همه افراد در اوایل حادثه آن را تجربه می کنند و با جلو رفتن و شدید شدن غم و اندوه، افراد احساساتی از این دست علائم غم و اندوه مانند بی فایده بودن، تنها شدن، عدم انگیزه برای بازگشت به زندگی و حتی از دست دادن اعتقاد خود را تجربه خواهند کرد. در ادامه علائم و نشانه های غم و اندوه را برای شما آورده ایم. برای مشاوره افسردگی می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره9099075228 تماس بگیرید. از تبادل نظر هنر زندگی می توانید مشکلات خود را با دیگران به اشترک بگذارید ادامه مطلب
باور های غلط غم و اندوه همواره در بین مردم وجود داشته است. که بسیاری از باور های غلط غم و اندوه نه تنها به بهبود فرد و گذشت او از غم و اندوهی که دارد کمک نمی کند بلکه در برخی موارد سبب طولانی شدن سیکل بهبودی وی می گردد. در این مقاله قصد داریم باور های غلط غم و اندوه که در میان مردم وجود دارد را برای شما بیان کنیم و همینطور حقیقت موجود در مورد هر کدام از آنها را بگوییم. توصیه می کنیم که مقاله ما را در مورد چگونه با غم و اندوه از دست دادن عزیزان کنار بیاییم و علائم غم و اندوه را مطالعه نمایید. برای مشاوره و درمان افسردگی و غم و اندوه از دست دادن عزیزان با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
علائم غم و اندوه در افراد مختلف متفاوت است و افراد از روش های مختلف دچار غم و اندوه ناشی از فقدان و از دست دادن شخص یا چیزی که برایشان با ارزش است می شوند. ولی در زمان مواجه شدن با غم و اندوه ع العمل و پاسخ های مشابهی هستند. گریه ، گوشه گیری، پرخاشگری از جمله علائم غم و اندوه است که تقریبا همه افراد در اوایل حادثه آن را تجربه می کنند و با جلو رفتن و شدید شدن غم و اندوه، افراد احساساتی از این دست علائم غم و اندوه مانند بی فایده بودن، تنها شدن، عدم انگیزه برای بازگشت به زندگی و حتی از دست دادن اعتقاد خود را تجربه خواهند کرد. در ادامه علائم و نشانه های غم و اندوه را برای شما آورده ایم. برای مشاوره افسردگی می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره9099075228 تماس بگیرید. از تبادل نظر هنر زندگی می توانید مشکلات خود را با دیگران به اشترک بگذارید

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اندوه غدیر..."محمود اکرامی"به آتش می کشم آ زبان سربه زیرم رابه توفان می سپارم آسمان های اسیرم را منم من، گردبادی خسته ام، زندانی خویشمبگیرید آی مردم دست های ناگزیرم را تمام عمر باقی مانده اش را گریه خواهد کرداگر توفان بخواند خنده های دور و دیرم را درختان گردبادی رو به خورشیدند، از آن دمکه خواندم در مسیر باد، اندوه غدیرم را شبی اندوه تابان علی (ع) از چاه بیرون شدشبی سیراب دیدم جان سر تا پا کویرم را
باور های غلط غم و اندوه همواره در بین مردم وجود داشته است. که بسیاری از باور های غلط غم و اندوه نه تنها به بهبود فرد و گذشت او از غم و اندوهی که دارد کمک نمی کند بلکه در برخی موارد سبب طولانی شدن سیکل بهبودی وی می گردد. در این مقاله قصد داریم باور های غلط غم و اندوه که در میان مردم وجود دارد را برای شما بیان کنیم و همینطور حقیقت موجود در مورد هر کدام از آنها را بگوییم. توصیه می کنیم که مقاله ما را در مورد چگونه با غم و اندوه از دست دادن عزیزان کنار بیاییم و علائم غم و اندوه را مطالعه نمایید. برای مشاوره و درمان افسردگی و غم و اندوه از دست دادن عزیزان با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت با شماره 9099075228 تماس بگیرید.
از تبادل نظر هنر زندگی می توانید مشکلات خود را با دیگران به اشترک بگذارید ادامه مطلب

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی…
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند…
لحظه ها ند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز…
سهراب سپهری

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی… به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند… لحظه ها ند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز… سهراب سپهری
سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت.تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی
سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت. تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی
سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت.تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی
سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت.تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی

سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت. تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی
سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت. تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی


سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت. تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی
سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت.تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی
سانچی قلب ملت ایران سرشار از اندوه کرد / بی تردید این حادثه دردناک قلب ملت عزیز ایران را سرشار از اندوه و عزادار ساخت.تصویرسازی/ ایران در اندوه سانچی

شبهه: متاسفم که در فرهنگی بزرگ شدم که مردمش تصور میکنند با اندوه، به خدا نزدیکترند...
جواب: نزدیک شدن به خدا با اندوه نیست، بلکه با انجام دستورات خداست . و هر ی هم به خدا نزدیک شود ارامش می گیرد و مثل حضرت زینب(سلام الله علیها) بعد از ان همه مصیبت میفرماید؛ ما رایت الا جمیلا به غیر از زیبایی ندیدم . به طور کلی یاد خدا موجب نشاط و شاد و سرور و ارامش است، الا بذکر الله تطمن القلوب اگاه باش قلب ها با یاد خدا ارامش پیدا می کند. بله اگر هم انسان اندوه ناک می شود به خاطر گناهان خود است، نه اینکه خود اندوه باعث به خدا شود . با خدا طبق روایات و ایات قران انجام اعمال صالحه است نه اندوهناک بودن ....
اندوه کبوتر
کبوتر آمد و چرخید، چرخید
ندید یک ساقه ی آزاد در باغ
تن هر ساقه آماسیده از زهر
سر هر شاخه ی بنشسته ده زاغ
تمنا مرد در بال کبوتر
بزد چرخی و بالا رفت تا کوه
دمش آکنده از احساس اندوه.
(سعادت پنجشیری) june 30, 2016
سیره سجاد علیه السلام در رفع غم و اندوه ای بر طرف کننده اندوه و ای دور کننده غمها، ای مهربان و عطوف در دنیا و آ ت، بر محمّد و آل محمّد صلّی اللَّه علیه و آله درود فرست و غم و اندوه مرا بر طرف فرما. ای یگانه، ای یکتا، ای بی نیاز، ای ی که نه می زاید و نه زائیده می شود و برای او همتایی نیست، مرا حفظ کن و از گناهان مبرا ساز و گرفتاریم بر طرف فرما. [آیة الکرسی و سوره فلق و سوره ناس و سوره توحید را بخوان و بگو] ادامه مطلب
پر حسرتی دارم که از اندوه او تا به نزدیک لب آرم خنده را ، شیون شود...
#نظیری_نیشابوری
اشک هایی نریخته دارم و تو آن اندوه، آن سوگ عظیم باش که نهفته ترینِ بغض ها را می ترکاند...
من اندوهگین نیستم
خود اندوه عالمم
و سرزمینی در ام گریه می کند...


#غاده_السمان
سردم ، یخم ، تلخم
از آن سرد و یخ و تلخ هایی
که با هیچ چیز
این دنیا
شیرین نمیشود
با هیچ چیز ..
دلم لک زده
برای یک دلخوشکنک کوچک
یک لحظه ای
هر چند نازک و کم حجم
که ...
ثانیه ای
به آن بیاویزم
و فراموش کنم
فراموش کنم
این احساس سرد و یخ و تلخ را
این حس گس اندوه را
که میفشارد قلبم را
چون دستی آهنین
درمیان قفسه ای بسان قفس
عضله ای یخ
در سمت چپ
ای رنجور
لیلی یاسمنی
...................................................
نه تو می مانی، نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم خواهد رفت آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند لحظه ها ند به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز تو به آیینه، نه! آیینه به تو خیره شده ست تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید و اگر بغض کنی آه از آیینه دنیا که چه ها خواهد کرد گنجه دیروزت، پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف! بسته های فردا همه ای کاش ای کاش! ظرف این لحظه ولیکن خالی ست ساحت پذیرای چه خواهد بود غم که از راه رسید در این بر او باز مکن تا خدا یک رگ گردن باقی ست تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده...
پریشانم
پنجره ها را باز گذاشته ام
و باد
اندوه را از هر سرزمینی
به خانه ام می آورد!
عشق
زخم های مرا خوب می کند اما
دردهای جهان را نه...

"مهسا چراغعلی
علی (علیه السلام) فرمودند: الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ. غم و اندوه نیمى از پیرى است.
وسرخ انگشت مهمانی نوازشگر به وقت ماه می آید کنامی سبز می سازد میان ساحل چشمان آبی تر ویک بیدار می روید به رنگ روشن روشن ... عطش با دستهای مملو سوزان به حلق خاک می کوبد افق بی آب ؛ تشنه؛ محتضر درحسرت یک جرعه سیر است ص سوس ؛ دردل داغ اندوه است؛ این اندوه میماند... دریغ ازقطره ای گشتن به دنبال ردآبی! وسیر ! که اکنون با هزاران دست انگشت آنطرف پیداست و... یک بیدار میبیند! که یک گیسوی نور آنجا زمین راپشت اقیانوس می بندد ومشتاقند برچینند دست گرم روشن را وبردوزند درز آسمان افسوس ! دردل داغ اندوه است این اندوه می ماند... نمی روبند راه آفتاب ازخواب دیواری است بی پایان وسرد آئین شب از راه می آید به جای چشمه صد سوز زمستانی! هزاران رسته در یخ مانده می پوسند ...یک بیدار می داند ولی افسوس دردل داغ اندوه است این اندوه می ماند وننگ جهل بر پیشانی این شهر می ماند ...

روزی "اندوه" به روستای ما آمد ، "گفتیم رهگذر است ! " ماند! گفتیم مسافر است و خستگی در میکند و میرود ، باز هم ماند و نشست و شروع کرد به بلعیدن ذخیره امیدمان" گفتیم : مهمان بدقدمیست ! دو سه روز دیگر میرود ...و باز هم ماند و ماند و ماند و تبدیل شد به یکی از اعضای ده مان . حال اندوه کدخدا شده و تمام کوچه ها بوی "آه" میدهد . تمام امیدها را بلعید و بجایش "حسرت" در دلها انبار کرد .
پیرترها هنوز به یاد دارند : " روزی که اندوه آمد ، "جهل" نگهبان دروازه روستا بود.

کوچه های شب پر تب -از غم و اندوه و درد آسمان ،دریا و ساقی - میِ نابِ رواقی رنگشان زار است و زرد ! ادامه مطلب

اِی مَلائِک که به سَنجیدن ما مشغول اید، بنویسید که اندوه بشر بسیار است...
| حامد عسکری |
به آتش می کشم آ زبان سربه زیرم را به توفان می سپارم آسمان های اسیرم را منم من، گردبادی خسته ام، زندانی خویشم بگیرید آی مردم دست های ناگزیرم را تمام عمر باقی مانده اش را گریه خواهد کرد اگر توفان بخواند خنده های دور و دیرم را درختان گردبادی رو به خورشیدند، از آن دم که خواندم در مسیر باد، اندوه غدیرم را شبی اندوه تابان علی (ع) از چاه بیرون شد شبی سیراب دیدم جان سر تا پا کویرم را
تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار فیروزه و الماس به آفاق بپاشی ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را ن اشی هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی
چشم های من به اندوه تو عادت دارد..
سمت تو آمده ام حال دلم خوب شود...

اما به تجربه فهمیده ام اندوه بسیار واقعی تر از شادمانی است اگر واقعیتی وجود داشته باشد.... در اندوه تمام آنچه در شادمانی نیست جمع شده است... ثبات، تداوم، پیوستگی با وجود افت خیز...در تجربه ی اندوه انسان وجهی از زندگی را می آموزد که در شادمانی نه و هرچند این جمله بدیهی ترین جمله ی ممکن است اما بداهت اش مانع از بیان اش نمیشود... ما در اندوه فرو میرویم فرو میرویم فرو میرویم و ابعادی از وجود مان را میشناسیم که تا پیش از این نمیشناختیم و ابعادی از دنیایمان که تا پیش از این نمیشناختیم و قدم در راههایی میگذاریم ک تا پیش ازآن نمیگذاشتیم وآیا شناخت خودمان شناخت دنیایمان و قدم گذاشتن در راهی جدید به معنای پایان گرفتن اندوه هایمان است؟ به تجربه ام دریافته ام که نه در دل هر راه جدید اندوهی بزرگتر شکل میگیرد و شناختی عمیق تر و دنیایی تاریک تر و روزگاری آشفته تر... اما راهی هست برای فرار از اندوهی که احاطه مان میکند؟ نیست... انسانی که اندوه را شناخته باشد به سادگی نمیتواند دل از آن بردارد...
دلتنگ چشمت می شوم، وقتی که باران می زند
شور تو را قلب و دلم، در این بهاران می زند
با یاد تو در این بهار، از درد تلخ رفتنت
قلبم ز داغت هر تپش، آن لحظه لرزان می زند
در جمع و در بین رفیق، در وقت خندیدن عزیز
اندوه تو در ام، آن لجظه پنهان می زند
یاد تو اندازد مرا، این ساحل و بوشهر و موج
گویی که دریا یاد تو، بر ساحل آن می زند
در وقت تنهایی و غم، در ساحل بوشهر و من
اندوه تو بر چشم من، شرجی و باران می زند

محمدصادق رزمی