دچ آر باید بود

سهراب سپهری 1385:
هر کجا هستم، باشم به درک!
من که باید بروم!
پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین، مال خودت!
من نمی دانم نان خشکی چه کم از مجری سیما دارد!
تیپ را باید زد!

جور دیگر اما…
کار را باید جست.
کار باید خود پول. کار باید کم و راحت باشد!
فک و فامیل که هیچ…
با همه مردم شهر پی کار باید رفت!
بهترین چیز اتاقی است که از دسته چک و پول پر است!
پول را زیر پل و مرکز شهر باید جست! سید خندان یه نفر! سوئیچم کو!
تو را خبر ز دلِ بیقرار باید و نیست
غمِ توهست ولی غمگسار باید و نیست
اسیر گریه بی اختیار خویشتنم
فغان که در کف من اختیار باید و نیست
چو شام غم دلم اندوگین نباید و هست
چو صبحدم نفسم بی غبار باید و نیست
مرا ز باده نوشین نمی گشاید دل
که می به گرمی آغوش یار باید ونیست
درون آتش از آنم که آتشین گلِ من
مرا چو دل در کنار باید و نیست
به سردمهری باد خزان نباید و هست
به فیض بخشی ابر بهار باید ونیست
چگونه لاف محبت زنی که از غمِ عشق
تو را چو لاله دلی داغدار باید و نیست
کجا به صحبت پاکان رسی که دیده تو
به سان شبنم گل اشکبار باید و نیست
رهی به شام ج چه طاقتیست مرا
که روز وصل، دلم را قرار باید و نیست ...
- رهی معیری -

شعرطنز ماهیانه........
هرچه خواهی بخورامّارمضان
همه را بعدِ اذان ، باید خورد
صبح شوال ، به آش تورُشی
ا لبته با هیجان ، باید خورد
گوشته نذری به ماههِ ذا لحج
وَرنه ذالقعده گران باید خورد
در محرم و سط یک هیات
قیمه را ن باید خورد
چایِ خیمه، ! به هرروز صفر
پیش چشم دگران باید خورد
بر ربیع اول و ، بیع ا لثا نی
میوه ی فصل خزان باید خورد
لیمو و شیر و لبو ، د ر سرما
زیرکرسی و نهان باید خورد
فصل سر ما چو رود تیر آید
بستنی را به دهان باید خورد
با قا لی را به جمادی هر شب
بالب ودست و زبان باید خورد
آش رشته به رجب می چسبد
جمله با پیرو جوان باید خورد
دوغ وگوش فیل به ماه شعبان
" روزه هم در رمضان باید خورد؟" رمضان المبارک1439

شعرطنز ماهیانه........
هرچه خواهی بخورامّارمضان
همه را بعدِ اذان ، باید خورد
صبح شوال ، به آش تورُشی
ا لبته با هیجان ، باید خورد
گوشته نذری به ماههِ ذا لحج
وَرنه ذالقعده گران باید خورد
در محرم و سط یک هیات
قیمه را ن باید خورد
چایِ خیمه، ! به هرروز صفر
پیش چشم دگران باید خورد
بر ربیع اول و ، بیع ا لثا نی
میوه ی فصل خزان باید خورد
لیمو و شیر و لبو ، د ر سرما
زیرکرسی و نهان باید خورد
فصل سر ما چو رود تیر آید
بستنی را به دهان باید خورد
با قا لی را به جمادی هر شب
بالب ودست و زبان باید خورد
آش رشته به رجب می چسبد
جمله با پیرو جوان باید خورد
دوغ وگوش فیل به ماه شعبان
" روزه هم در رمضان باید خورد" رمضان المبارک1439

شعرطنز ماهیانه........
هرچه خواهی بخورامّارمضان
همه را بعدِ اذان ، باید خورد
صبح شوال ، به آش تورُشی
ا لبته با هیجان ، باید خورد
گوشته نذری به ماههِ ذا لحج
وَرنه ذالقعده گران باید خورد
در محرم و سط یک هیات
قیمه را ن باید خورد
چایِ خیمه، ! به هرروز صفر
پیش چشم دگران باید خورد
بر ربیع اول و ، بیع ا لثا نی
میوه ی فصل خزان باید خورد
لیمو و شیر و لبو ، د ر سرما
زیرکرسی و نهان باید خورد
فصل سر ما چو رود تیر آید
بستنی را به دهان باید خورد
با قا لی را به جمادی هر شب
بالب ودست و زبان باید خورد
آش رشته به رجب می چسبد
جمله با پیرو جوان باید خورد
دوغ وگوش فیل به ماه شعبان
" روزه هم در رمضان باید خورد؟" رمضان المبارک1439

گاهی باید رفت...

باید رفت تا بعضی چیزها بماند...

اگر نروی هر آنچه ماندنیست خواهد رفت...

اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند....

رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی، بروی!

شاید گاهی باید رفت و گذاشت چیزی بماند که نبودمان را گرانبها کند...

نمیدانم...شاید باید سر به زیر رفت...هر چند با اندوه!

شاید باید با لبخندی بر لب رفت هر چند باری سنگین بر دل و دوش...

رفتن همیشه بد نیست...

هرچند ش ته...

شاید باید آنگونه بروی که دیده شوی و حضورت مثل لمس بال یک پروانه حس شود....

شاید باید آنگونه رفت که هیچ نگاهی نتواند انکار کند و هیچ دلی نتواند ...

حـــــــــــــــــــال باید رفت،فقط باید رفت ...

شعرطنز ماهیانه........
هرچه خواهی بخورامّارمضان
همه را بعدِ اذان ، باید خورد
صبح شوال ، به آش تورُشی
ا لبته با هیجان ، باید خورد
گوشته نذری به ماههِ ذا لحج
وَرنه ذالقعده گران باید خورد
در محرم و سط یک هیات
قیمه را ن باید خورد
چایِ خیمه، ! به هرروز صفر
پیش چشم دگران باید خورد
بر ربیع اول و ، بیع ا لثا نی
میوه ی فصل خزان باید خورد
لیمو و شیر و لبو ، د ر سرما
زیرکرسی و نهان باید خورد
فصل سر ما چو رود تیر آید
بستنی را به دهان باید خورد
با قا لی را به جمادی هر شب
بالب ودست و زبان باید خورد
آش رشته به رجب می چسبد
جمله با پیرو جوان باید خورد
دوغ وگوش فیل به ماه شعبان
" روزه هم در رمضان باید خورد" رمضان المبارک1439
کجا باید برم
یه دنیا خاطره ات
تو رو یادم نیاره
کجا باید برم
که یک شب فکرتو
منو راحت بزاره
چه با خودم
که مرگ و زندگی
برام فرقی نداره
محاله مثل من
توی این حال بد
ی طاقت بیاره
کجا باید برم
که تو هر ثانیه ام
تو رو اونجا نبینم
کجا باید برم
که بازم تا ابد
به پای تو نشینم
قراره بعد تو
چه روزهایی رو
من تو تنهایی ببینم
دیگه هرجا برم
چه فرقی میکنه
از عشق تو همینم
آدمهای مهم بی دلیل مهم نشده اند
حتما انی را دوست داشته اند که باید ..
سفرهایی رفته اند که باید ..
دوستانی داشته اند که باید..
آدمهای مهم انی را در زندگی حذف کرده اند که باید ..
انی را گم کرده اند که باید ..
آدمهای مهم حرفهایی را نشنیده اند که باید ..
آدمهای مهم خیلی چیزها برایشان مهم نبوده است
آدمهای مهم ترک های مهمی را انجام داده اند که باید ..
آدمهای مهم غمهای زیادی را چشیده اند و حتما خوشحالی های زیادی
آدمهای مهم همانقدر که فراموش کرده اند به یاد س اند ..
آدمهای مهم بی دلیل مهم نشده اند ...
صابر ابر

پاییز
که از راه می رسد
همه چیز فرق می کند!
باید بدانی که جایت خالیست
باید بدانی که باید باشی
کنار میزهای دو نفره ی کافه،
کنار موسیقی سیب های قرمز،
کنار برگهای عاشق ..
پاییز
باید فصل رسیدن باشد
باید بغض ها به پایان برسند
دست ها و آغوشت به من برسند ..
اصلا پاییز بهانه است
باید زودتر از رسیدن برسی!
جای فصلی به نام رسیدن
میان آغوش دنیا خالیست ...
درست زیستن را از گندم بیاموز
زیر خاک دفتنش میکنند ،
میروید پرتر
زیر سنگ میبرندش آرد میشود
پر بهاتر
آتش می زنندش نان میشود
مطلوب تر
یعنی
ذات که درست و غنی باشد
در سخت ترین شرایط
هم
باید رشد کرد ...
باید ...
سه الف مقدس
که همواره باید درحفظ و نگهداری آن کوشا بود
امید
اص
ادب
.................................................

چرا همیشه مدت ها بعد از آنکه همه چیز تمام شد باید بفهمی که چقدر دوستم داشته ای...؟
که من چقدر مهم بوده ام برایت و تو ناشیانه قدرم را ندانسته ای...؟
حتما باید روزهایمان را تباه میکردی تا بفهمی؟
حتما باید زیر حرف هایت میزدی، باورهایم را له میکردی، میرفتی، تا برگردی...؟
حتما باید اینهمه دیر میکردی که جایت را بی تفاوتی بگیرد..؟!
حتما باید سرد میشدم تا تو گرم شوی...؟
حتی نمی دانم الان درست می فهمی چه میگویی، چه میخواهی...؟
ببینم حالا که رفته بودی حتما باید برمیگشتی...؟!
خاطره ها را هم میزدی، دلم را بهم میزدی...؟!


| پریسا زابلی پور |


تا محضر دوست، بى نشان باید رفت
بى سر به سرِ نیزه عیان باید رفت
سلام بر شهید
مانند علمدار ادب باید کرد
درخیمه صاحب ا مان(عج) باید رفت
عاشق شوید ...
نه به خاطر لذت بوسه و هم آغوشی ..
به خاطر تمرکز دهن روی یک نفر عاشق شوید
وفاداری لذت دارد ..
همانقدر که زن را باید فهمید
مرد را هم باید درک کرد ..
همانقدر که زن " بودن " میخواهد
همانقدر هم مرد اطمینان میخواهد
همانقدر که باید قربان صدقه ی " روی بی آرایش " زن رفت ..
باید فدای" خستگی های مرد" هم شد
همانقدر که باید بی حوصلگی های زن را طاقت آورد
"کلافگی های "مرد را هم باید فهمید
خلاصه " مرد " و " زن " ندارد ...
به نقطه ی " ما " شد ن که رسیدی ..
بهترین باش برایش ...
بگذار حس کند هیچ به اندازه تو درکش نمیکند
هیچ ...
روز گذشته یعنی رفته بودیم برای ید لباس به یک فروشگاه بزرگ
نمی دونم به کی بگم دردمو
آخه من که از درون یک دخترم و تمام احساساتم یک دختره چگونه می تونم لباس پسرانه انتخاب کنم !!!!!!!!!!
به کی باید بگم که من لباس دخترانه دوس دارم
لباس من باید دامن داشته باشه
آستین لباس من باید پف داشته باشه
درو کمرم باید یه روبان بسته باشه
من که نباید کت بپوشم، باید مانتو و شال ب م
آخه به کی باید گفت که من دخترم


باید بدجنس باشی تا عاشقت بشن

باید خیانت کنی تا دیوووونت بشن

باید دروغ بگی تا همیشه به فکرت باشن

باید هی رنگ عوض کنی تا دوست داشته باشن

اگه ساده ای .....!!!!


اگه با وفایی .... !!!!


اگه یک رنگی ....!!!!!


همیشه تنهایی!!!!!
فرق must,should,have to
must:قوانینی که باید انجام داد و مکتوب هستند و یا از طرف یک نهاد به صلاحیت رسیده باشند.باید فکر کرد
باید مینوشت
هرجایی که بود
شاید تکه های کاغذهای فراموش شده...
خاطرات همیشه هستند
نباید از باران شروع کرد،ولی آن شب باران می بارید
باید می نوشت
از ترک های خالی دیوار که رطوبت آن ها را خیس میکرد
یا شاید مورچه ای که دانه اش را گم میکرد
از آیینه که همه چیز را با سکوت گوش میداد
باید مینوشت
تا طلوع صبح؟
یا غروب ماه؟
کدام تعبیر را باید مینوشت؟
فقط به یاد می آورد
ولی هیچ چیز نمیدانست
باید به یاد می آورد
اگر پاهایش گلی شد
باران،چاله ها،چشمانش،خورشید...
اگر آن روز پاهایش گلی شد
این را باید هر روز به یاد می آورد
مقصر خورشید نبود....

استفاده از مصالح در طراحی نما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین متریال هایی که در طراحی نما استفاده می شود باید با یکدیگر هارمونی داشته باشند. از دیگر مواردی که باید در طراحی نما آن را مد نظر قرار داد رنگ مصالحی است که باید در کنار هم قرار بگیرند که رنگ ها با یکدیگر تناسب داشته باشند. طراحی نما باید علاوه بر اینکه باید متفاوت باشد باید هماهنگی مناسبی با ساختمان های اطراف نیز داشته باشد. طراحی نما برای ساختمان های بلند و کوتاه مست م رعایت نکاتی می باشد که باید آن ها را با م با متخصصین طراحی نما در نظر گرفت.
باید ش ت می خوردم
باید همه چیز را از دست می دادم
تا فتح ِ ناگهانی ِ تو ،
با دستهای خالی
بزرگترین پیروزیِ من
تا امروز
فردا را
برایم ناشناخته تر کند

مرد باید شبیه ترین چیز به یک کوه باشد
نه کوه کافی نیست
مرد باید کوهستان باشد
دست هایش کوه
شانه هایش کوه
اراده اش کوه
قولش کوه
اما دلش ...
دلش باید یک درخت هلو باشد !
وسط کوهستان
که خیال بانو
به شاخه هایش
آویخته ...


| حسنا میرصنم |
باید اسماعیل را این بار قربانی کنم
تا بگویم دوستت دارم قسم کافی نبود
باید اسماعیل را این بار قربانی کنم

اسماعیل ساسانی
یکی می گفت
باید انقدر سرتو گرم کنی به چیزای عجیب و غریب
به داستانای پیش پا افتاده
باید دورتو شلوغ کنی از آدمایی که می دونی هیچوقت برات مهم نمیشن
که عاشقی یادت بره ..
باید چشماتو ببندی رو خیلی چیزا
باید چشماتو باز کنی رو خیلی چیزا
که جای اشک با لبخند، جای لبخند با پوزخند
جوری عوض شه که تصویر واضحی ازت
تو ذهن ی نباشه هیچ ..
باید انقدر خوب نشونیه زخمای قلبتو از حفظ شی
که وقتی دلتنگی میاد سراغت
بی معطلی دستشو بگیری و پرتش کنی بیرون ..
باید صبح، خیلی زود پاشی
که شب، دست هیچ رویایی به سَرِ گذاشته رو بالشت نرسه مگه خواب ..
باید کار کنی
باید جوری این تنِ عاصی رو خسته کنی که شبا وقتی می اُفته تو رختخواب
حتی اگرم بخواد نا نداشته باشه دلش بغل بخواد ..
باید از خودت کار بکشی، اضافه کاری ..
یه جاهایی از زندگی اردوگاهه اجباریه
خیلی چیزا ممنوعه، مثل عشق
تو ام که یه مجرم سابقه دار ..
باید برای یه مدت نامعلوم
پایِ حکمِ تبعیدتو
خودت امضا کنی ...

پریسا زابلی پور
زهرا باید تمرین کنی که دیگه به این فکر کنی که جواب فلانی رو چی بدم
این که واسه دیگرون هی توضوح بدی
زهرا میدونم سخته
اصلا اولش شاید نشه
اصلا نشه
هی ش ت بخوری کنادب و کنند
کم کم یاد میگ ند یاد می گیری
باید تحمل کنی
باید انجام بدی
اگر نه تا آ عمرت ضعیف میمونی
باید تمرین کنی تا حرف بزنی
همین طور که داری الان مینویس ی حرف بزنی
زهرا میدونم چیزایی که دوست نداری میشموی
باید وایسی
نه اینکه عقب بکشی
سکوت کنی
هیچ کاری نکنی
از ترس این که اشتباه نکنی
یکی هست همش ایراد رو میگیره
هیچ چیز سر جایش نیست
مثلا تویی که
الان
زیر این باران
باید کنارم باشی و
نیستی ...
مثلا منی که
تا الان
باید فراموشت می
و ن ...
علی قاضی نظام
.....................................
باید باشی ببینی چه میکشم
باید باشی ببینی غرورم ش ته است
باید باشی ببینی چه دلتنگم من
رفتی و ندیدی چرا هر شب دسته گل رزی که برایت فرستادم و پسش زدی را در اغوش میگیرم.تنها یادگاری بود از تو
هستی ولی وقتی میخواهی بروی بود و نبودت این روز ها فرقی به حالم نمیکند ولی هنوز دیوانه ی تو ام و شاید تا ابد با غرور ش ته ام زندگی کنم .زندگی که نه فقط نفس میکشم.
گاهی باید نبخشید..
ی که بارها اورا بخشیدی و نفهمید..
تا این بار در ارزوی بخشش تو باشد..
گاهی نباید صبر کرد
باید رها کرد و رفت تا بدانند..
اگر م رفتن را هم بلد بودی...


.
پاییز که میشه باید هرچی بلدی بریزی رو دایره
پاییز دیگه وقت عاشقیه
باید حس سنگ تموم بزاری
باید شب که شد با یه ژاکت کنار دستش باشی بندازی رو دوشش سردش نشه
باید براش یه چایی با رنگ و عطر دلخواهش دم کنی
باید دو بیت مولانا براش بخونی
باید دستاشو بگیری باهاش طول خیابونای ولیعصر و قدم بزنی و تو نم نم بارون باهاش از عشقت بگی تو چشماش نگاه کنی و ذوق کنی براش ناز کنی یه چرخی تو برگا بزنی و براش زیباترین منظره رو درست کنی
باید تو همین خیابون گردیا یه کافه دنج پیدا کنی و پاتوقش کنی
میزی که کنار پنجره هست رو انتخاب کنی تا بتونی باهاش بارونو تماشا کنی
باید بهش بگی چقدر دوسش داری
یه وقت باهاش قهر نکنیاااااااااا
یه وقت تنهاش نزاری بری مسافرت
تو پاییز ازین کارا نکن لااقل
شاید به روت نیاره ولی پاییز فصل دلگیریه وقتی تنهایی
پاییز فقط باید اومد
نباید رفت
باید شبا زیر آسمون خدا براش عاشقانه بخونی
باید تو این سرما حواست باشه گرم نگهش داری
عاشقااااااا پاییز اومده
عاشقی کنید
راستی سرما بهونه قشنگیه واسه در آغوش کشیدنا
یادتون نره
سمپاشی

سمپاشی یکی از کارهایی است امروزه برای حفظ بهداشت منزل صورت می گیرد پس باید به انتخاب شرکت مناسب در این زمینه باید دقت مناسب را به کار برد . لذا شرکتی که باید این کار را انجام می دهد باید ویژگی های خاصی داشته باشد و در این زمینه تخصص های خاصی داشته باشد .
ادامه مطلب...
باید یاد بگیریم هر آنچه هستیم ؛ اعم از گذشته مان، اشتباهات مان، بدگمانی های مان، ضعف های مان، و ترس های مان را دوست بداریم. حتی بیش از آن که یاد بگیریم خودمان را دوست داشته باشیم ، باید به عشق همچون یک آرمان بنگریم. باید جنگجویان عشق باشیم. باید برای خودمان بجنگیم و پای آنچه هستیم و آنچه می خواهیم که باشیم ، بایستیم.
باید به جای قربانی بودن، جنگجو باشیم، و به جای دنباله روی ، مبارزه کنیم.
یک جنگجو، آتش شجاعت درونی خود را برافروخته است. او می تواند با صعب ترین مشکلات عاطفی رویارو شود و الگوهای قدیمی را بشکند.

شجاعت
#دبی_فورد ??
ی گفت: باید از ابتدا دوستان ما دقّت بیشتری می د، گرچه شخصیت آقای شخصیت مرجع و محترم است اما باید دقت بیشتری در انتخاب شهردار می کردیم .

جناب آقای باوجود تلاش هایش دربحبوحه ی مشکلات موجود و بازگرداندن آرامش و اقتصادی به کشور، بسیاری از وعده هایش را به «باید...» موکول کرده است؛ مانند:
- برای حل مشکلات به جای نفی، افراد و وضع موجود «باید» نقد شود.
- بانک ها «باید» به طور کامل به بازار سرمایه متصل شوند.
- مالیات «باید» فرهنگ عمومی شود، حتی اگر حداقلی باشد.
- مردم «باید» احساس کنند در رسانه ها می توانند حرف هایشان را بیان کنند.
- «باید» به نظر اکثریت عمل کنیم.
- دستگاه های مسئول «باید» زمینه و اعتراض را فراهم کنند.
- مردم «باید» بر کار ما نظارت کنند.
- ما «باید» همت کنیم تا جوانان مان در اسرع وقت صاحب خانه شوند.
- فضای جامعه «باید» امن باشد.
- همه «باید» بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می شود.
- ت در این زمینه «باید» نقش تسهیل گر و کمک کننده را داشته باشد.
- «باید» سال آینده به معنای واقعی کلمه سال بلوغ این انقلاب باشد.
- ما «باید» وحدت و اتحاد ملی را بیش از گذشته در سال آینده شاهد باشیم.
- ما «باید» همزمان با مبارزه با تورم، رکود و بیکاری، با فساد هم مقابله کنیم.

ممکن است آقای بپرسند: «مگر باید این [همه] را ت حل کند؟»
درجواب «باید» گفت: بله! مگر گفته نشد که مخاطب بایدها خودتان هستید، نه هیچ دیگر. دور دوم ریاست تان هم دارد به پایان می رسد. پس کی؟

تعریضیّه:
کشور جالبی داریم. نزدیک به چهل سال است که هرکدام از مسؤولان ما، دیگری را مخاطب باید ها می داند، همه ی مسؤولان نقش منتقد را بازی می کنند و هیچ مسؤولیت هیچ چیز را قبول نمی کند.

پیشنهاد به مردم:
پیشنهاد می کنم همه ی مردم بیایند با یک اقدام ایثارگرانه، مسؤولیت «باید» ها را خودشان بپذیرند تا مسؤولان ما با هم دعوا نکنند و عیش این طفلکی ها منقّص نشود.
(مورخه 8/11/96)
به هر ی میخواهی رأی بدهی بده
اما جواب خدا را هم باید آماده کنی
اگر فردا خدا گفت: چرا به این رأی دادی
باید بگویی، این آدم دینداری بود،
باتقوا بود، خیانت نمی کرد،
اینها را باید بگویی
اگر نگویی
آنوقت شما با تمام خیانت هایش شریک هستی
انقدر امشب اذیتم که فکر نکنم توی این چند ماه اذیت بودم
آقا فقط تو باید به داد برسی
شما فقط میتونی کمکم کنی
سخت یا شیرین باید بخوابم
باید آروم بخوابم....
خیلی آروم
جوری که هیچوقت نخو دم
اونقدر طولانی که خستگی همه ی زندگیم در بره...
11/1/97
1:30

یکی باید باشد
یکی که آدم را صدا کند
به نام کوچکش صدا کند
یک جوری که حال آدم را خوب کند
یک جوری که هیچ دیگر بلد نباشد
یکی باید آدم را بلد باش
yavashaki (1)
د…
بسم رب الحسین(ع) ...تلاش جوانان برای بصیرت افزائی ... خود #جوانها باید در این زمینه تلاش کنند. #دشمن را باید شناخت، روشهای دشمن را باید شناخت؛ این کاری است که بر عهده ی #خود_جوانهاست. #حضرت_آقا #فراموش_نمیکنیم
بسم رب الحسین(ع) ...تلاش جوانان برای بصیرت افزائی ... خود جوانها باید در این زمینه تلاش کنند. دشمن را باید شناخت، روشهای دشمن را باید شناخت؛ این کاری است که بر عهده ی خودجوانهاست. حضرت آقا فراموش نمیکنیم
1- گفتار باید همراه با کردار باشد وگرنه قابل سرزنش است. «لِمَ تَقولون مالا تَفعلون»(202)
2- گفتار باید همراه باتحقیق باشد. (هدهد به سلیمان‏علیه السلام گفت: خبرى قطعى و تحقیق شده آورده‏ام) «بِنَباءٍ یَقین»(203)
3- گفتار بایستى دل پسند باشد. «الطّیّب مِن القَول»(204)
4- گفتار باید رسا و شفّاف باشد. «قَولاً بَلیغاً»(205)
5 - گفتار باید نرم باشد. «قولاً لَینّاً»(206)
6- گفتار باید بزرگوارانه باشد. «قَولاً کریماً»(207)
7- گفتار باید قابل عمل باشد. «قَولاً مَیسوراً»(208)
8 - با همه اقشار خوب سخن بگوییم، نه تنها با افراد و گروه‏هاى خاص. «قولوا للنّاس حُسناً»(209)
9- در گفتار بهترین مطلب و شیوه را انتخاب کنیم. «یقولوا الّتى هىَ اَحسن»(210)
10- در گفتار هیچ گونه لغو و باطلى در کار نباشد. «اِجتَنِبوا قَول ا ّور»(211) و «عن اللَّغو مُعرضون»(212)
به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد


به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد

به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد
اگر مرد است، بغض گاهگاهش را نگه دارد

پریشان است گیسویی در این باد و پریشان تر
مسلمانی که می خواهد نگاهش را نگه دارد

عصای دست من عشق است، عقل سنـگدل بـگذار
که این دیوانه تنها تکیه گاهش را نگه دارد

به روی صورتم گیسوی او مهمان شد و گفتم
خدا دلبستگان روسیاهش را نگه دارد

دلم را چشم هایش تیرباران کرد ، تسلیمم
بگویید آن کمان ابرو ش را نگه دارد


سجّاد سامانیدیگر اشعار : سجاد سامانی
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه 41
خداوند آزمایش می کند , باید ولایت مدار بود.
نباید ترسید
شهید هم باید تقدیم کرد.
خداوند می خواهد آزمایش کند و چیزهایی که ما نمی دانیم
دلم گرفت وقتی دیدم دخترایی هستن که به اجبار عروسی میکنن و دیدم دختر هایی هستن که عشق به یه نفر براشون میشه آرزویی دست نیافتنی ....
دلم گرفت بد جور...
وقتی دیدم دختری همسن من باید عروسی ی بره که یک زمانی عاشقانه اون رو دوست داشته..باید ببینه به جای اون فرد دیگه ای باید حلقه دست عشقش ه ...باید دست به دستش بده...
خیلی دردناکه
بگید تو هرکدوم از این موقعیت ها شما چیکار میکنید؟!
بگید..سکوت دردی رو تسکین نمیده..
زهرا یاد بگیر خواسته هات رو بگی
درست
نه این که مقل م من هیچی نمیخوام
تو چیزایی رو باید دوست داشته باشی
کارایی رو باید ی
همین الان به زهره پیام بده که کلاس رو بپرسه کی هست

راستی دوستت راست میگفت تو چیزایی که باید بگی نمیگی
چیزایی که نباید بگی میگی
زهرا مواظب خودت باش
باید صبر کرد ... یک ، دو ، سه ... امتحان میکنم ... باید صبر کرد! من تحمل همه چیز را دارم الا دوست نداشته شدن!
تو را باید نواخت
نوشتن
دردی از دلتنگی دوا نمیکند
باید به جای قلم
ساز به دست بگیرم.....
ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بازنگرى طرح نظام سلامت باید به دور از نگاه هاى سیاسى باشد و دلسوزان جامعه پزشکى باید با نگاه تخصصى خود اقدام به این بازنگرى کنند.
فاصله درد میان ست
باید این فاصله ها را کم کرد
باید از بعد مکان خارج شد
و چنین شید:
که تمام دنیا در همین یک قدمیست
معتقد باید بود
که میان فاصله گر هست هنوز
دلمان نزدیک است
و به هم قول دهیم
هر چه هم دور شویم
فاصله را حس نکنیم