در ماه مبارک رمضان به رنگ خدا در آییم

اس ام اس ماه رمضان 96 اس ام اس و جملات زیبای تبریک ماه رمضان 96 جملات زیبا ویژه تبریک ماه مبارک رمضان سال 96 مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک پیامک ماه رمضان 96 قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست ماه رمضان بر شما مبارک.
اس ام اس و جملات زیبای تبریک ماه رمضان 96 جملات زیبا ویژه تبریک ماه مبارک رمضان سال 96 مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک پیامک ماه رمضان 96 قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک اس ام اس ماه رمضان بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست ماه رمضان بر شما مبارک.
فردا ماه رمضان است چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 - ایا فردا ماه مبارک رمضان است
در این پست از سایت خبری جونا اطلاعات کاملی درباره ایا فردا چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه رمضان است در بخش امروز چندم است قرار داده می شود
فردا ماه رمضان است چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 ایا فردا ماه مبارک رمضان است
فردا ماه رمضان است چهارشنبه 26 اردیبهشت 97
تاریخ ماه رمضان با توجه به تقویم هجری قمری مشخص می شود و تاریخ و پایان ماه مبارک رمضان در کشوره های مختلف معمولا متفاوت است ادامه مطلب...

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان دعای روز دوم ماه مبارک رمضان : امروز یکشنبه ۷ داد ۱۳۹۶ مصادف با دوم ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ هجری قمری است. دعای دومین روز ماه مبارک رمضان را با هم می کنیم خدایا در این ماه مرا به سوی خشنودی خویش نزدیک فرما و مرا در این ماه از خشم وانتقامت دور ساز و مرا توفیق ده تا در این ماه به خواندن آیات قرآنی به رحمتت ای مهربان ترین مهربانانمنبع سایت هنرلند
دعای روز اول ماه مبارک رمضان - دعای روز 1 رمضان دعای روز دوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 2 رمضان دعای روز سوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 3 رمضان دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان - دعای روز 4 رمضان دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان - دعای روز 5 رمضان دعای روز ششم ماه مبارک رمضان - دعای روز 6 رمضان دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان - دعای روز 7 رمضان دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان - دعای روز 8 رمضان دعای روز نهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 9 رمضان دعای روز دهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 10 رمضان دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 11 رمضان دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 12 رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 13 رمضان دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 14 رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 15 رمضان دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 6 1 رمضان دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 17 رمضان دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 18 رمضان دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 19 رمضان دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان - دعای روز 20 رمضان دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان - دعای روز 21 رمضان دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 22 رمضان دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 23 رمضان دعای روز بیست و چهار ماه مبارک رمضان - دعای روز 24 رمضان دعای روز بیست و پنج ماه مبارک رمضان - دعای روز 25 رمضان دعای روز بیست و شش ماه مبارک رمضان - دعای روز 26 رمضان دعای روز بیست و هفت ماه مبارک رمضان - دعای روز 27 رمضان دعای روز بیست و هشت ماه مبارک رمضان - دعای روز 28 رمضان دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 29 رمضان دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان - دعای روز 30 رمضان ماس دعا
دعای روز اول ماه مبارک رمضان - دعای روز 1 رمضان دعای روز دوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 2 رمضان دعای روز سوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 3 رمضان دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان - دعای روز 4 رمضان دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان - دعای روز 5 رمضان دعای روز ششم ماه مبارک رمضان - دعای روز 6 رمضان دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان - دعای روز 7 رمضان دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان - دعای روز 8 رمضان دعای روز نهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 9 رمضان دعای روز دهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 10 رمضان دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 11 رمضان دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 12 رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 13 رمضان دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 14 رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 15 رمضان دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 6 1 رمضان دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 17 رمضان دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 18 رمضان دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 19 رمضان دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان - دعای روز 20 رمضان دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان - دعای روز 21 رمضان دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 22 رمضان دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان - دعای روز 23 رمضان دعای روز بیست و چهار ماه مبارک رمضان - دعای روز 24 رمضان دعای روز بیست و پنج ماه مبارک رمضان - دعای روز 25 رمضان دعای روز بیست و شش ماه مبارک رمضان - دعای روز 26 رمضان دعای روز بیست و هفت ماه مبارک رمضان - دعای روز 27 رمضان دعای روز بیست و هشت ماه مبارک رمضان - دعای روز 28 رمضان دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان - دعای روز 29 رمضان دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان - دعای روز 30 رمضان ماس دعا
اعمال ماه مبارک رمضان برای تلگرام
اعمال ماه مبارک رمضان جدید ترین اعمال ماه مبارک رمضان اعمال ماه مبارک رمضان برای تلگرام
اعمال های ماه مبارک رمضان ادامه مطلب
رمضان مبارک

ماه مبارک رمضان بر عموم مسلمانان مبارک باد


اداره هواشناسی شهرستان آمل
ع های ماه مبارک رمضان 0.532091001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع های زیبا ویژه ماه مبارک رمضان 0.545576001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان کار ماه رمضان 0.546478001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع های ماه رمضان 0.546938001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان تصویر ماه مبارک رمضان 0.555429001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان والپیپر ماه رمضان 0.561119001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان کارت پستال رمضان 0.571317001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع مخصوص رمضان 0.571819001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع ویژه رمضان 0.578358001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان گالری ع های ماه رمضان 0.579154001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان زیباترین تصاویر رمضان 0.586592001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان پس زمینه ماه رمضان 0.587344001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان زیباترین تصاویر ویژه رمضان 0.599295001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع های رمضانی 0.599932001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان تصویر مخصوص ماه مبارک رمضان 0.607527001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع تبریک رمضان 0.615490001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان بهترین تصاویر رمضان 0.656779001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان

تصاویر ویژه ماه مبارک رمضان 0.532091001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع های زیبا ویژه ماه مبارک رمضان 0.545576001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان کار ماه رمضان 0.546478001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع های ماه رمضان 0.546938001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان تصویر ماه مبارک رمضان 0.555429001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان والپیپر ماه رمضان 0.561119001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان کارت پستال رمضان 0.571317001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع مخصوص رمضان 0.571819001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع ویژه رمضان 0.578358001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان گالری ع های ماه رمضان 0.579154001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان زیباترین تصاویر رمضان 0.586592001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان پس زمینه ماه رمضان 0.587344001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان زیباترین تصاویر ویژه رمضان 0.599295001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع های رمضانی 0.599932001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان تصویر مخصوص ماه مبارک رمضان 0.607527001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع تبریک رمضان 0.615490001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان بهترین تصاویر رمضان 0.656779001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان

رمضان مبارک

حلول ماه مبارک رمضان بر عموم مسلمانان مبارک باد


اداره هواشناسی شهرستان آمل
ماه مبارک رمضان ماه رمضان از برترین ماهها در نزد خداوند است ادامه مطلب
فرارسیدن ماه مبارک رمضان برشمامبارک بادماه مبارک رمضان
اى مردم؛ ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماه رمضان ماهى است که پیش خدا بهترین ماهها است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است، رمضان ماهى است که در آن دعوت شده اید به مهمانى خدا و اهل کرامت خ د در آن، نفسهاى شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است. کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب، از خدا بخواهید با نیتهاى درست و دلهاى پاک که شما را براى روزه در آن و خواندن قرآن موفق دارد. (فرازی از خطبه اکرم (ص) درباره ماه مبارک رمضان) فرا رسیدن ماه رمضان، ماه استغفار و استجابت دعا بر شما مبارک باد.
ماه مبارک رمضان
مجموعه: اس ام اس های جالب


متن وداع با ماه مبارک رمضان, پیامک وداع با ماه مبارک رمضان
پیامک وداع با ماه مبارک رمضان

آمدیم از سفر دور و دراز رمضان
پی نبردیم به زیبایی راز رمضان
هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا
هر چه دل بود ش تیم به ساز رمضان

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان

همه رفتند، گدا باز گدا مانده هنوز
شب عید است و خدا عیدی ما مانده هنوز
دهه آ ماه اول راه سحر است
بعد از این زود نخو م، دعا مانده هنوز

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
اس ام اس جدید وداع با ماه مبارک رمضان

بدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا.
بدرود ای ماهی که تا تو بودی، امن و سلامت بود.
بدرود ای آنکه نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معا ت ناپسندی.
بدرود که سرشار از برکات بر ما درآمدی و ما را از آلودگی های گناه شست وشو دادی.

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
جملات وداع با ماه مبارک رمضان

افسوس که ایّام شریف رمضان رفت
سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت
افسوس که سی ی این ماه مبارک
از دست به یکبار چو اوراق خزان رفت

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
پیامک وداع با ماه مبارک رمضان

الغرض! فیض خاص گشت تمام
سهم ما باز، فیض عام شده است
دل ناباورم صدا میزد:
میهمانی مگر تمام شده است؟

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
متن وداع با ماه مبارک رمضان

آقا سلام! ماه مبارک تمام شد
شب­های آ من و ماه صیام شد
درهایی از ضیافت حق بسته شد ولی
پشت در نگاه شما ازدحام شد

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
اس ام اس وداع با ماه مبارک رمضان

وقت ج من و ماه صیام شد
یعنی غروب طلعت این بار عام شد
دارد بساط ماه خدا جمع می شود
آه درون ی ما مستدام شد

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
وداع با ماه مبارک رمضان

فرصت خوب رهـایی شد تمام
ماه عشق و آشتی ماه صیــام
سـی شب ماه خدا پایان رسید
ماه شــوال المکـرم شد پدید
رفت دیگر یا عـلی و یاعظیـم
خواندن سی جـزء قرآن کریم

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
اس ام اس جدید وداع با ماه مبارک رمضان

حیف که از دست ما ماه خدا می رود
ماه مناجات و نور، ماه دعا می رود
ماه سحر خیزی اهل صفا می رود
ماه وصال علی، ماه ولا می رود

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
اشعار وداع با ماه مبارک رمضان

رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود
سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود
کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر
همره روزه و افطار ، ثــوابـــش نرود

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
جملات وداع با ماه مبارک رمضان

خداحافظ ای ماه بزرگ خدا !
شهر الله اکبر ای ماه بزرگ خدا !
ماه رمضان ! خداحافظ،
و ای ماهی که برای اولیاء خدا عیدی بودی خداحافظ،

اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان
پیامک وداع با ماه مبارک رمضان

ای ماه مخصوص خدارفتی برون از دست ما
آیا زما هستی رضا؟ ماه مبارک الوداع
کردی تو چون عزم سفر، ما را نمودی خون جگر
ای همدم شام و سحر ماه مبارک الوداع

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
استیکر تبریک ماه رمضان استیکر ماه رمضان (استیکر دعای روزهای ماه مبارک رمضان) استیکر ماه رمضان برای تلگرام. در این مطلب استیکر دعای روزهای ماه مبارک رمضان را برای شما تهیه کرده ایم. برای استیکر تلگرام برای ماه رمضان بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

استیکر ماه رمضان برای تلگرامبر هر نفست اشاره دارد رمضان بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان در ظلمت بیکرانه شبهامان دریا دریا ستاره دارد رمضان... ماه ضیافت الهی مبارک  استیکر ماه رمضان (استیکر دعای روزهای ماه مبارک رمضان)
ادامه مطلب
بعضی عناوین مطرح شده در این جلسه : معرفت نسبت به ماه مبارک رمضان ، شناخت نسبت به ماه رمضان ،
اهمیت شناخت ماه رمضان ، اطاعت خدا ، بندگی خدا ، اعمال ماه مبارک ، عبادات ماه رمضان ، ویژگی های این ماه از زبان اکرم (ص) ،
خطبه ی پیغمبر اکرم صل الله علیه و آله در ابتدای ماه مبارک برای معرفی و شناخت این ماه

دریافت مکتوب سخنرانی روز اول ماه مبارک رمضان
عنوان: مکتوب سخنرانی ماه مبارک رمضان
حجم: 36.6 کیلوبایت
توضیحات: مکتوب سخنرانی های ماه مبارک رمضان ، حجة ال عابدی ، اول رمضان 1438 مصادف با 6 داد 1396 ، استان گلستان ، شهرستان گنبد کاووس ، مسجد النبی (صل الله علیه و آله )
image result for ?ماه مبارک رمضان?‎

پیشاپیش ، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد.
در این خبر تلاش شده است به مناسبت ورود به ماه مهمانی خدا بسته " اس ام اس ماه رمضان 96 " جمع آوری و تنظم شود، شما می توانید با استفاده از " اس ام اس ماه مبارک رمضان 96 " به تمامی دوستان این ماه مبارک را تبریک بگویید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
عضو ستاد استهلال دفتر ی گفت: پیش بینی می شود شنبه(6 داد) اول ماه مبارک رمضان باشد و پیش بینی می شود که ماه شوال را در پایان روز سی ام ماه مبارک رمضان رؤیت کنیم.

دعای بعد از ماه مبارک رمضان دعای ویژه بعد از ماه مبارک رمضان
قابل استفاده برای مکانهای زیارتی، مساجد، خانه ها و ...
فایل طراحی شده دعای ماه مبارک رمضان
اندازه : 120 - 70 بصورت عمودی (آویز) ...
دریافت فایل
رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن
رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن
رمضان بهار روح و به خدا پیوستن
رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن . . .
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برعموم مسلمین مبارک
تصاویر ویژه ماه مبارک رمضان 0.532091001311858729 jazzaab ir تصاویر زیبا ویژه ماه مبارک رمضان ع های زیبا ویژه ماه مبارک رمضان

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
 شب اول ماه رمضان شب اول ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید شب دوم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه انا انزلناه شب سوم ماه مبارک رمضان ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید شب چهارم ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه انا انزلناه شب پنجم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید بعد از سلام صد مرتبه صلوات شب ششم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره و تبارک الذی بیده المک شب هفتم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه انا انزلناه شب هشتم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله شب نهم ماه مبارک رمضان شش رکعت میان شام و ن در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسی و بعد از اتمام پنجاه مرتبه صلوات شب دهم ماه مبارک رمضان بیست رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه توحید شب یازدهم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه انا اعطیناک الکوثر شب دوازدهم ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه انا انزلناه شب سیزدهم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید شب چهاردهم ماه مبارک رمضان شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه اذاز لت شب پانزدهم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید شب شانزدهم ماه مبارک رمضان دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه الهیکم کاثر شب هفدهم ماه مبارک رمضان دو رکعت دررکعت اول حمد وهر سوره که خواهد ودر رکعت دوم حمد وصد مرتبه توحید وبعد از سلام صد مرتبه لااله الا الله شب هیجدهم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد وبیست وپنج مرتبه انا اعطیناک الکوثر شب نوزدهم ماه مبارک رمضان پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه اذا ز لت و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک مرتبه اذا ز لت بخواند شب بیستم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود شب بیست وچهارم ماه مبارک رمضان هشت رکعت بهر سوره که میسر شود شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید شب بیست وششم ماه مبارک رمضان هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان چهار رکعت در هر رکعت حمد و تبارک الذی بیده الملک و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان شش رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه آیه الکرسی وده مرتبه کوثر وده مرتبه توحید و بعد از صد مرتبه صلوات شب بیست ونهم ماه مبارک رمضان دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید شب سی ام ماه مبارک رمضان دوازده رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید وبعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمد وآل محمد. قال المهدی علیه السلام : فاکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم . برای فرج (من) زیاد دعا کنید، چراکه این (زیاد دعا ) خود فرج و گشایش (در کارهای) شماست.
طرح 300 صلوات روزانه تا ماه مبارک رمضان
افسران - طرح 300 صلوات روزانه تا ماه مبارک رمضانطرح 300 صلوات روزانه تا ماه مبارک رمضان ادامه مطلب

دعای ماه مبارک رمضان دعای ماه مبارک رمضان که به دعای (یا علی و یا عظیم) معروف می باشد.
قابل استفاده برای مکانهای زیارتی، مساجد، خانه ها و ...
فایل طراحی شده دعای ماه مبارک رمضان
اندازه : 120 - 70 بصورت عمودی (آویز) ...
دریافت فایل
عضو ارشد ستاد استهلال دفتر ی با اعلام جزئیاتی از رویت هلال ماه مبارک رمضان گفت: به احتمال زیاد همانگونه که در تقویم آمده است روز شنبه اول ماه مبارک رمضان است.
عضو ارشد ستاد استهلال دفتر ی با اعلام جزئیاتی از رویت هلال ماه مبارک رمضان گفت: به احتمال زیاد همانگونه که در تقویم آمده است روز شنبه اول ماه مبارک رمضان است.
عضو ارشد ستاد استهلال دفتر ی با اعلام جزئیاتی از رویت هلال ماه مبارک رمضان گفت: به احتمال زیاد همانگونه که در تقویم آمده است روز شنبه اول ماه مبارک رمضان است.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن (ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.) ___________________________ صادق علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند...

برای دریافت استیکرها به ادامه مطلب بروید.. * استیکر ترکی ماه رمضان* * استیکر قدر*
* جدید ترین گیف های ماه مبارک رمضان*
* استیکر روز شمار(تقویم) ماه رمضان* ادامه مطلب
همشهری آنلاین: عضو ارشد ستاد استهلال دفتر ی با اعلام جزئیاتی از رویت هلال ماه مبارک رمضان گفت: به احتمال زیاد همانگونه که در تقویم آمده است روز شنبه اول ماه مبارک رمضان است.
ایسنا نوشت: عضو ارشد ستاد استهلال دفتر ی با اعلام جزئیاتی از رویت هلال ماه مبارک رمضان گفت: به احتمال زیاد همانگونه که در تقویم آمده، روز شنبه اول ماه مبارک رمضان است.
ایسنا نوشت: عضو ارشد ستاد استهلال دفتر ی با اعلام جزئیاتی از رویت هلال ماه مبارک رمضان گفت: به احتمال زیاد همانگونه که در تقویم آمده است روز شنبه اول ماه مبارک رمضان است.
ماه مبارک رمضان ☎️ تلفن رزرو :31-32283530-051 051-33490300 051-33643769 051-33643769 051-33693532 051-33490500 051-33490298 خانم قنادپور09399285257 آقای پیرمراد09363694575
به تلگرام ما بپیوندید تا از جدیدترین آفرهای روز و شیکترین هتل و هتل آپارتمان ها با بهترین خدمات وکیفیت را ببینید.
https://t.me/rezervasionsalehin
در این خبر تلاش شده است به مناسبت ورود به ماه مهمانی خدا بسته " اس ام اس ماه رمضان 96 " جمع آوری و تنظم شود، شما می توانید با استفاده از " اس ام اس ماه مبارک رمضان 96 " به تمامی دوستان این ماه مبارک را تبریک بگویید.
لینک خبر

ساعات کاری کتابخانه در ماه مبارک رمضان: شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 19
پنجشنبه : 8 صبح الی 13 ضمنا جرایم دیرکرد کتابهای در دست امانت در طول ماه مبارک رمضان مورد بخشودگی قرار می گیرند. رمضان

ساعات کاری کتابخانه در ماه مبارک رمضان: شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 19
پنجشنبه : 8 صبح الی 13 ضمنا جرایم دیرکرد کتابهای در دست امانت در طول ماه مبارک رمضان مورد بخشودگی قرار می گیرند. رمضان
استفتائات جدید پیرامون ماه مبارک رمضان ماه شعبان روزهای آ خود را سپری می کند و ماه رمضان دوباره از راه می رسد. در اینجا به تعدادی از استفتائات جدید پیرامون احکام ماه مبارک رمضان؛ بنابر فتوای ی؛ اشاره می شود. ادامه مطلب
ماه رمضان در هر سال، قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما، آن را وارد می کند . بازخوانی بیانات ی در مورد ماه مبارک رمضان / ماه رمضان در هر سال، قطعه ای از بهشت استماه مبارک رمضان از جمله ایامی است که با ورود به آن، ح ی و معنوی بر جامعه حکمفرما می شود. این معنویت به اندازه ای است که ی از آن به عنوان «قطعه ای از بهشت» یاد می کند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
با تبریک ماه مبارک رمضان برای شما دعای تمتم روز های ماه مبارک رمضان را قرار داده ایمم امیدواریم بهره مند شوید .
دعای روز ... ادامه مطلب

اى مردم؛ ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماه رمضان ماهى است که پیش خدا بهترین ماهها است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است، رمضان ماهى است که در آن دعوت شده اید به مهمانى خدا و اهل کرامت خ د در آن، نفسهاى شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است. کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب، از خدا بخواهید با نیتهاى درست و دلهاى پاک که شما را براى روزه در آن و خواندن قرآن موفق دارد. ماه مبارک رمضان (فرازی از خطبه اکرم (ص) درباره ماه مبارک رمضان)
همشهری آنلاین: حجت ال موحدنژاد، عضو ستاد استهلال دفتر معظم انقلاب از ۲۹ روزه بودن ماه رمضان امسال خبر داد و تاکید کرد: با توجه به رویت هلال ماه در غروب روز چهارشنبه، پنجشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود.
بنا بر اعلام ستاد استهلال دفتر ی هلال ماه مبارک رمضان رویت شده است .بنابراین فردا پنج شنبه اول ماه مبارک رمضان میباشد .
آ
ماه مبارک رمضان یک ماه و زمان مشخصی است که ثواب اعمال در آن زیادتر و دروازه های خیر برای آن گشوده می گردد،
رمضان ماه خیر و برکت و انفاق است.
در قرآن کریم از این ماه به نام هدایت کننده مردم یاد شده، ده روز اول ماه مبارک رمضان آن رحمت،ده روز وسط آن بخشش و آمرزش و ده روز آ آن از آتش جهنم است.
احادیث زیادی در بزرگی این ماه وارد شده، در صحیح بخاری و مسلم آمده است که صلی الله علیه وسلم فرمود:
“چون رمضان فرا رسد دروازه های بهشت باز شده و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیاطین به زنجیر کشیده می شوند”.

ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به اطلاع می رساند هیئت آقایان در ماه مبارک رمضان پنج شنبه هر هفته از ساعت 7 بعدازظهر همراه با جماعت و افطار در بیت العباس(ع) برگزار می گردد.