خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید


على علیه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرد تا
به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.
نهج البلاغه، حکمت


با تفکر در مقدمات گفته شده می فهمیم که چرا خداوند برای میهمانش گرسنگی را انتخاب کرده است.
شناخت: نعمتی بالاتر و بهتر از نعمت شناخت، و دیدار خداوند نیست و گرسنگی از راههای نزدیک رسیدن به آن است.
پس می بینی که روزه تکلیف نیست بلکه خداوند بوسیله آن تو را بزرگ داشته و بخاطر واجب نمودن آن بر ما منت دارد. و بهمین جهت شکر آن واجب است. و ارزش دعوت خداوند به روزه را در کتابش، در آیه روزه، می فهمی و اگر بدانی که این خطاب، دعوت تو به سرای پیوستن به خداست، از آن لذت برده، و می فهمی که علت واجب آن کم خوردن و ضعیف نیروهای سرکش است.


ادامه مطلب
- حسن علیه السلام فرمود: چند تن از یهود به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند. داناتر آنان سؤالاتى از حضرت کرد و از جمله آنها این بود که عرض کرد به چه علت خداوند روزه گرفتن در روز را به امت تو سى روز واجب کرده است و بر دیگر امت ها از این بیشتر واجب نموده؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: چون آدم از آن درخت مخصوص خورد سى روز در شکمش ماند خداوند بر فرزندانش گرسنگى و تشنگى را سى روز واجب کرد و آنچه در میان این سى روز می خورند تفضلى است از خداوند بر آنها و بر آدم هم سى روز روزه واجب بود و همان را خدا بر امت من واجب کرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را خواند (بقره آیه 113) روزه بر شما نوشته شد هم چنان که بر پیشینیان شما نوشته شده بود تا تقوا پیشه کنید روزهاى شماره شده اى است. یهودى عرض کرد: درست فرمودى اى محمد.[1](صلی الله علیه و آله) اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم نام کتاب: الخصال / ترجمه فهرى‏ ج‏2 ؛ ص630 نویسنده: ابن بابویه، محمد بن على‏ مترجم: فهرى زنجانى، احمد جامع الاحادیث
[1] ابن بابویه، محمد بن على، الخصال / ترجمه فهرى - تهران، چاپ: اول، بى تا.
آیه ماه رمضان + کتب علیکم الصیام
چند نفر یهودى محضر رسول خدا(ص) رسیدند و از حضرت پرسیدند براى چه خداوند ۳۰ روز، روزه بر امتت واجب کرد و بر امت‎های گذشته بیشتر از ۳۰ روز واجب و لازم قرار داده بود؟

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
احکام مربوط به انی که روزه بر آنها واجب نیست.  انى که روزه بر آنها واجب نیست ى که به واسطه پیرى نمی تواند روزه بگیرد، یا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
چرا خداوند ۳۰ روز را برای روزه قرار داد / پاسخ (ص)آیه ماه رمضان + کتب علیکم الصیامچند نفر یهودى محضر رسول خدا(ص) رسیدند و از حضرت پرسیدند براى چه خداوند ۳۰ روز، روزه بر امتت واجب کرد و بر امت‎های گذشته بیشتر از ۳۰ روز واجب و لازم قرار داده بود؟

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آیا میدانید کدام واجب است که تعطیلی ندارد؟
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: جبرییل نزد من آمد و گفت: ای محمد, خداوند به تو سلام می رساند و میفرماید: را واجب ولی این تکلیف را از معذور و مجنون و طفل برداشتم و روزه را واجب ولی آن را برای مسافر ا امی ن و حج را واجب ولی آن را از بیمار نخواستم و زکات را واجب ولی آن را از گردن نیازمند ساقط . اما دوست داشتن علی بن طالب (علیه السلام) را واجب و محبتش را بر تمام اهل آسمان و زمین ا ام نمودم, بدون آنکه رخصتی در آن باشد. منبع : بحارالانوار ج۴۰ص47
بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت ابا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمودند: روزه به منظور اسرار و عللی بر بندگان واجب شده از جمله: بدین وسیله انسان به درد و ألم گرسنگی و تشنگی آگاه شده در نتیجه خاضع و آرام و مأجور و شکیبا گردیده و بدین ترتیب به شدائد و سختی های آ ت پی خواهد برد. و نیز روزه سبب می شود که شخص ش ش ته و ضعیف گردد. روزه، واعظی است در دنیا که انسان را بر مقدر نیاز و احتیاج بندگان در دنیا و آ ت آگاه می نماید. مبنع: علل الشرایع، ج2، ص 227
آیا می دانید کدام واجب است که تعطیلی ندارد؟
♦رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: جبرییل نزد من آمد و گفت: ای محمد, خداوند به تو سلام می رساند و میفرماید:
را واجب ولی این تکلیف را از معذور و مجنون و طفل برداشتم؛
و روزه را واجب ولی آن را برای مسافر ا امی ن ؛
و حج را واجب ولی آن را از بیمار نخواستم؛
و زکات را واجب ولی آن را از گردن نیازمند ساقط ...
♦اما دوست داشتن علی بن طالب (علیه السلام) را واجب و محبتش را بر تمام اهل آسمان و زمین ا ام نمودم, بدون آنکه رخصتی در آن باشد.

منبع: بحارالانوار/جلد۴۰/صفحه۴۷
آیا می دانید کدام واجب است که تعطیلی ندارد؟
♦رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: جبرییل نزد من آمد و گفت: ای محمد, خداوند به تو سلام می رساند و میفرماید:
را واجب ولی این تکلیف را از معذور و مجنون و طفل برداشتم؛
و روزه را واجب ولی آن را برای مسافر ا امی ن ؛
و حج را واجب ولی آن را از بیمار نخواستم؛
و زکات را واجب ولی آن را از گردن نیازمند ساقط ...
♦اما دوست داشتن علی بن طالب (علیه السلام) را واجب و محبتش را بر تمام اهل آسمان و زمین ا ام نمودم, بدون آنکه رخصتی در آن باشد.

منبع: بحارالانوار/جلد۴۰/صفحه۴۷
بسمه تعالی خداوند متعال که خالق انسان است برای سعادتمندی این مخلوق خود دستوراتی در قالب واجبات و محرمات بیان نموده ؛از جمله:
خواندن عبادت است،چون خداوند متعال دستور داده و خواندن را بر انسان واجب نموده است.
روزه گرفتن عبادت است،چون خداوند متعال دستور داده و گرفتن روزه را بر انسان واجب نموده است.
و . . . حجاب عبادت است،چون خداوند متعال دستور داده و داشتن حجاب را بر انسان واجب نموده است.

روزه بر چه انی واجب نیستروزه بر چه انی واجب نیست , احکام مربوط به انی که روزه بر آنها واجب نیست. ى که به واسطه پیرى نمی تواند روزه بگیرد، یا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. ى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضاى روزهایى را که نگرفته بجا آورد.اگر انسان مرضى دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگى را تحمل کندیا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیستولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن استکه بیشتر از مقدارى که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد،بنابر احتیاط واجب باید روزه‏ هایى را که نگرفته قضا نماید.روزه بر چه انی واجب نیستروزه بر چه انی واجب نیست

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
روزه بر چه انی واجب نیستروزه بر چه انی واجب نیست , احکام مربوط به انی که روزه بر آنها واجب نیست. ى که به واسطه پیرى نمی تواند روزه بگیرد، یا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. ى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضاى روزهایى را که نگرفته بجا آورد.اگر انسان مرضى دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگى را تحمل کندیا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیستولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن استکه بیشتر از مقدارى که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد،بنابر احتیاط واجب باید روزه‏ هایى را که نگرفته قضا نماید.روزه بر چه انی واجب نیستروزه بر چه انی واجب نیست

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
چرا خداوند ۳۰ روز را برای روزه قرار داد / پاسخ (ص)آیه ماه رمضان + کتب علیکم الصیامچند نفر یهودى محضر رسول خدا(ص) رسیدند و از حضرت پرسیدند براى چه خداوند ۳۰ روز، روزه بر امتت واجب کرد و بر امت‎های گذشته بیشتر از ۳۰ روز واجب و لازم قرار داده بود؟ چند نفر یهودى محضر رسول خدا(ص) مشرف شدند و داناترین آنها مسائلى چند از حضرتش پرسید در بین سؤالات عرضه داشت: براى چه خداوند 300 روز، روزه بر امتت واجب کرده و بر امت‎های گذشته بیشتر از 30 روز واجب و لازم قرار داده بود؟بر اساس این روایت حسن بن عبد الله، از پدرانش حسن(ع) نقل می‎کند که حضرت فرمود: چند نفر یهودى محضر رسول خدا(ص) مشرف شدند و داناترین آنها مسائلى چند از حضرتش پرسید در بین سؤالات عرضه داشت: براى چه خداوند 30 روز، روزه بر امتت واجب کرده و بر امت‎های گذشته بیشتر از 30 روز فرض و لازم قرار داده بود؟

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نظر آیت الله هادوی در خصوص این مسأله چیست؟ آیا اگر بدون توجه به این که روزه هستم، چیزی بخورم روزه ام باطل می شود؟ آیا بین روزه واجب با مستحب در این جهت فرقی هست؟
پاسخ اجمالی
یکی از چیزهایی که باعث بطلان روزه می شود خوردن و آشامیدن از روی عمد است.[1] که در این زمینه فرقی بین روزه واجب و مستحبی نیست. اما اگر روزه دار سهواً چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه‏اش باطل نمى‏شود.[2]
پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به سؤال مذکور چنین است:
خوردن و آشامیدن سهوی روزه را باطل نمی کند، چه روزه واجب باشد و چه مستحب.

[1] . توضیح المسائل (المحشى للإمام ال )، ج ‏1، ص 892 - 891، م 1573- 1572.
[2] . همان، ص 892، م 1575.
الف) روزه واجب معیّن ب) روزه واجب غیر معیّن. :
الف و ب) روزه باطل نمی شود مگر در حالی که نیت انجام مفطر را می کند ملتفت باشد که لازمه اش نیت قطع روزه است و لذا آن را هم مستقلا قصد کند، در این صورت روزه اش باطل می شود.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
حضرت محمد (ص) فرمود: «هر بنده روزه ‏دارى که دشنام داده شود در مقابل آن گوید درود خدا بر تو من روزه هستم، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالى گوید بنده روزه‏ دار من به من پناه آورده، او را از آتش جهنم پناه داده و وارد بهشت کنید». صادق (ع) فرمود: «خداوند روزه را واجب کرد تا ثروتمند و فقیر ی ان باشند.».
حضرت محمد (ص) فرمود: «هر بنده روزه ‏دارى که دشنام داده شود در مقابل آن گوید درود خدا بر تو من روزه هستم، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالى گوید بنده روزه‏ دار من به من پناه آورده، او را از آتش جهنم پناه داده و وارد بهشت کنید». صادق (ع) فرمود: «خداوند روزه را واجب کرد تا ثروتمند و فقیر ی ان باشند.».
-فلسفه روزه قال الصادق علیه السلام: انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر. صادق علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) مساوی گردند. من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1
برخی از فواید و فضائل روزه: الف. تقویت تقوا، پرهیزگاری واخلاص صادق(ع) می فرماید: خداوند متعال فرموده: روزه از من است و پاداش آن را من می دهم. حضرت فاطمه(س) می فرماید: خداوند روزه را برای استواری اخلاص، واجب فرمود. ب. مانع عذاب های دنیوی و ا وی: علی(ع) می فرماید: روزه روده را باریک می کند گوشت را می ریزد و از گرمای سوزان دوزخ دور می گرداند. اکرم(ص) می فرماید: روزه سپری در برابر آتش است.. ج. آرامش روان و جسم: روزه داری روح و روان و قلب و دل و نیز جسم را آرامش داده و باعث سلامتی روح و تندرستی جسم می شود. اکرم(ص) می فرماید:.روزه بگیرید تا سالم بمانید... حضرت باقر(ع) می فرماید.روزه و حج آرام بخش دلهاست. حضرت علی(ع) می فرماید:خداوند بندگان مؤمن خود را به وسیله ها و زکات و حدیث در روزه داری روزه های واجب (رمضان) برای آرام اعضا و جوارح آنان، خشوع دیدگانش و فروتنی جان هایشان و خضوع دلهایشان حفظ می کنند. امروزه در علم پزشکی و از نظر بهداشت و تندرستی نیز در جای خود ثابت شده که روزه داری تأثیرهای فراوانی بر آرامش روح و روان و سلامتی جسم و بدن دارد، دفع چربی های مزاحم، تنظیم فشار، قند خون، و... نمونه آن است. د. مانع نفوذ : علی(ع) به اکرم(ص) عرض کرد: یا رسول الله! چه چیزی را از ما دور می کند؟ گرامی(ص) فرمود: روزه چهره او را سیاه می کند و صدقه پشت او را می شکند. بنابراین، روزه مانع نفوذ های جنی و انسی شده و وسوسه های آنان را خنثی می کند. ه . مساوات بین غنی و فقیر: انسان روزه دار در هنگام گرسنگی و تشنگی، فقرا و بینوایان را یاد می کند و در نتیجه به کمک آن ها می شتابد. حضرت حسن عسگری(ع) درباره علت وجوب روزه می فرماید: تا توانگر درد گرسنگی را بچشد و در نتیجه به نیازمند کمک کند.. و. احیاء فضائل اخلاقی حضرت رضا(ع) درباره علت وجوب روزه می فرماید: تا مردم رنج گرسنگی و تشنگی را بچشند و به نیازمندی خود در آ ت پی ببرند و روزه دار بر اثر گرسنگی و تشنگی خاشع، متواضع و فروتن، مأجور، طالب رضا و ثواب خدا و عارف و صابر باشد و بدین سبب مستحق ثواب شود،... روزه موجب خودداری از شهوات است، نیز تا روزه در دنیا نصیحت گر آنان باشد و ایشان را در راه انجام تکالیفشان رام و ورزیده کند و راهنمای آنان در رسیدن به اجر باشد و به اندازه سختی، تشنگی و گرسنگی که نیازمندان و مستمندان در دنیا می چشند پی ببرند و در نتیجه، حقوقی که خداوند در دارایی هایشان واجب فرموده است، به ایشان بپردازند....
روزه ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود، بنابراین دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد و تا ماه رمضان آینده هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزه هایی که از او فوت شده را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته و فعلاً توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها دارد، واجب است تمام روزه های فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود و بر عهده اش می ماند. روزه رمضان رساله آموزشی جلد اول خبرگزاری قوه قضائیه
روزه ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود، بنابراین دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی، توانایی روزه گرفتن ندارد و تا ماه رمضان آینده هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزه هایی که از او فوت شده را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته و فعلاً توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها دارد، واجب است تمام روزه های فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود و بر عهده اش می ماند. روزه رمضان رساله آموزشی جلد اول خبرگزاری قوه قضائیه
حضرت محمد (ص) فرمود: «هر بنده روزه ‏دارى که دشنام داده شود در مقابل آن گوید درود خدا بر تو من روزه هستم مگر اینکه خداوند تبارک و تعالى گوید بنده روزه‏ دار من به من پناه آورده، او را از آتش جهنم پناه داده و وارد بهشت کنید». صادق (ع) فرمود: «خداوند روزه را واجب کرد تا ثروتمند و فقیر ی ان باشند.».
??????قال الصادق علیه السلام:
انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر.
# _صادق علیه السلام فرمود:

??خداوند #روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار ( #غنى و #فقیر ) مساوى گردند.

احکام روزهن بارداری که وضع حمل آنها نزدیک است و روزه برای حمل آنها ضرر دارد روزه گرفتن بر آنها واجب نیست،
ولی بعدا باید هم قضا کنند و هم برای هر روز کفاره بدهند،

امّا اگر روزه برای خودشان ضرر دارد، روزه بر آنها واجب نیست و کفاره هم ندارد
البته بعداً قضای روزها را باید به جا آورند


نی که بچّه شیر می دهند خواه مادر بچّه باشند یا دایه،
اگر روزه گرفتن باعث کمی شیر آنها و ناراحتی بچّه شود روزه بر آنها واجب نیست،
ولی برای هر روز علاوه بر قضا کفّاره (یک مدّ طعام) هم واجب است،

امّا اگر روزه برای خودشان ضرر داشته باشد، کفّاره واجب نیست،

فقط باید بعداً روزه هایی را که نگرفته اند قضا نمایند


آیت الله مکارم

خدا در قرآن می‏فرماید: "ای انی که ایمان آورده ‏اید! بر شما روزه واجب گردیده همچنان که بر پیشینیان واجب گردیده است، باشد که پرهیزگار شوید". خداوند در این آیه بعد از بیان وجوب روزه، فلسفه این فریضه الهی را تقوا و پرهیزگاری می‏داند. تقوا به معنای پرهیزگاری، ترسیدن از حق تعالی و دوری که دل از گناه است. مفردات راغب، ص 530، ماده وفی. و لغت نامه دهخدا، ج 16، ص 852. ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای انی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانکه بر آنان که پیش از شما بوده اند واجب شده بود باشد که پرهیزگار شوید. سوره بقره آیه 183 ادامه مطلب
خدا را خدا را در اخلاص! که ارزش وبرکت عمل انسان به میزان اخلاص او برای خداوند متعال است؛ زیرا خداوند جز آن عملی را که خالص برای او و پاک از نیّت غیر باشد، نمی پذیرد.
فضائل الأشهر الثلاثة، ص124(شیخ صدوق:381) حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصفَهَانِیِّ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ شَهرَ رَمَضَانَ لَمْ یَفْرِضِ اللَّهُ صِیَامَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قَبلَنَا فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ قَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْأَنْبِیَاءِ دُونَ الْأُمَمِ فَفَضَّلَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَ جَعَلَ صِیَامَهُ فَرضاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَى أُمَّتِهِ . صادق علیه السلام: خداوند، روزه ماه رمضان را بر هیچ یک از امتهای قبل از ما واجب نکرد. حفص بن غیاث می پرسد: پس این سخن خداوند عز و جل(ای انی که ایمان آورده اید! روزه بر شما واجب شد همانطور که بر انی که پیش از شما بودند واجب شد، شاید پرهیزکار شوید) چیست؟! حضرت فرمودند: خداوند روزه ماه رمضان را فقط بر انبیا - و نه امتها- واجب فرمود و با ماه رمضان، این امت را فضیلت و برتری بخشید و روزه این ماه را بر و امت او[هر دو] واجب کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم روزه در فقه شافعی( ۱ )
روزه ماه رمضان از ارکان است که در سال دوم هجری واجب شده است.
روزه یعنی این که شخص در انجام فرمان الله از طلوع فجر صادق تا غروب کامل آفتاب از چیزهایی که روزه را باطل می کند خود داری نماید. - با اثبات ماه رمضان بوسیله رؤیت هلال یا کامل شدن شعبان ، روزه بر تمام انی که شرایط روزه د اشته باشند واجب می شود.
شرایط وجوب روزه ۱- ۲- عقل ۳- بلوغ ۴- نداشتن عذر از قبیل ناتوانی ، مریضی وسفر.
ارکان روزه ۱- نیت - نیت باید در قلب باشد - هر شب تا قبل از طلوع فجر باید نیت روزه فردا داشته باشد. - در نیت باید نوع روزه (واجب رمضان یا قضای واجب یا سنت) را تعیین کند. - نیت روزه سنت بعد از طلوع فجر تا قبل از ظهر اگر چیزی نخورده باشد جایز است. ۲- ام و خود داری از انجام کارهایی که روزه را باطل می کند - وقت روزه از طلوع فجر صادق تا غروب کامل آفتاب است.
گردآورنده:[شیخ اسماعیل کاردوست ]
برگرفته از کانال تلگرام مجتمع دینی اهل سنت و جماعت گله دار
عضویت در این کانال


روزه در روز غدیر،بسیار مستحب است و فضیلتی استثنایی دارد. علی (ع) فرمود: 《اگر بنده مخلصی در روزه این روز اخلاص داشته باشد،همه روزهای دنیا توان برابری با آن را ندارد》به عبارت دیگر،اگر ی تمام روزهای دنیا زنده باشد و همه را روزه دار سپری کند،ثوابش کمتر از ثواب روزه این روز خواهد بود. همچنین فرمود: 《خداوند در برابر روزه عید غدیر پاداشی بزرگ نهاده است》 صادق(ع) یارانش را به این امر تشویق میکرد و می فرمود : من دوست دارم شما این روز را روزه بگیرید. آن بزرگوار همچنین می فرمود: روزه ی روز غدیر خم نزد خداوند، در هر سال برابر با صدحج و صد عمره مقبوله است. پیرامون روزه ی غدیر روایت بسیار وارد شده است انچه ذکر شد از باب نمونه بود !

گردآوری شده توسط نویسنده وبلاگ منبع : کتاب جرعه ای از غدیر
گو رستان در راه پرستش گور یک روز ، روزه واجب خود را میکشند و آنرا زیر چادر و یا در اتوبوس میخورند آنها روزه خود را در یک راه بیخود و غیر ضروری از بین میبرند.عجب دنیایی شده
برای گرفتن روزه واجب رمضان به نیت ِ هر روزه نیاز نیست؛ می توان در شب اول تا قبل از اذان صبح، نیت همه ماه را یکجا انجام داد. متن دقیق رساله: انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند و همچنین جایز است که شب اول ماه، نیت روزه همه ماه را بنماید. توضیح المسائل |آیت الله بهجت م1264. احکام_روزه howzehir
1- پایه ‏هاى
قال الباقر علیه السلام: بنى ال على خمسة اشیاء، على الصلوة و ا کاة و الحج و الصوم و الولایه.

باقر علیه السلام فرمود: بر پنج چیز استوار است، بر و زکات حج و روزه و ولایت ( ى ى).فروع کافى، ج 4 ص 62، ح 1

2- فلسفه روزه
قال الصادق علیه السلام: انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر.

صادق علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.

من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1
ادامه مطلب
اگر شخصى که در ماه رمضان روزه دار است، در یکى از روزها براى خوردن سحرى بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه اى براى او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند، آیا کفّاره بر او واجب است؟ اگر روزه را تا حدى ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتیجه آن را افطار نماید، فقط قضا بر او واجب است و کفّاره اى ندارد. مطابق با فتاوای حضرت آیت الله خبرگزاری صداوسیما


با تفکر در مقدمات گفته شده می فهمیم که چرا خداوند برای میهمانش گرسنگی را انتخاب کرده است. شناخت: نعمتی بالاتر و بهتر از نعمت شناخت، و دیدار خداوند نیست و گرسنگی از راههای نزدیک رسیدن به آن است. پس می بینی که روزه تکلیف نیست بلکه خداوند بوسیله آن تو را بزرگ داشته و بخاطر واجب نمودن آن بر ما منت دارد. و بهمین جهت شکر آن واجب است. و ارزش دعوت خداوند به روزه را در کتابش، در آیه روزه، می فهمی و اگر بدانی که این خطاب، دعوت تو به سرای پیوستن به خداست، از آن لذت برده، و می فهمی که علت واجب آن کم خوردن و ضعیف نیروهای سرکش است. اخلاص: وقتی ارزش کاری را که از تو خواسته شده، فهمیدی، برای رسیدن به نتیجه خوب، در جهت انجام درست و اخلاص در آن، تلاش می کنی. پرهیز از گناه: هنگامی که هدف از واجب شدن روزه را دانستی، می فهمی که چه چیزی باعث صفا و روشنی یا تیرگی آن می شود، و معنی این حدیث را می فهمی که «روزه فقط خودداری از خوردنی و آشامیدنی نیست، و هنگامی که روزه گرفتی، گوش، چشم و زبانت نیز باید روزه بگیرد.» حتی در بعضی روایات پوست و مو نیز گفته شده. قرب الی الله: می فهمی که شایسته نیست نیت و هدف روزه، فقط مجازات نشدن یا بدست آوردن پاداش و بهشت و ناز و نعمت باشد، گرچه با روزه این دو نیز بدست می آید بلکه سزاوار است هدف و نیت روزه انسان به خداوند و همسایگی و خوشنودی او باشد. و حتی از این حد هم بالاتر آمده و خود این عمل را بخاطر این که انسان را از صفات حیوانی خارج و به صفات نزدیک می گرداند، نزدیک شدن به خدا بداند، نه وسیله ای برای نزدیک شدن به او. بعد از درک این مطالب با کمی تأمل می توانی بفهمی که هر کار یا حال یا سخنی که تو را از مقامهای بلند حضور در درگاه خدا دور سازد، مخالف مراد مولایت از مشرّف نمودن تو به این دعوت و میهمانی است. و راضی نمی شوی در خانه میهمانی این پادشاه بزرگ - که تو را با این و مشرّف نمودن نزدیک گردانده است و عالم به نهانی های تو و آنچه در قلبت می گذرد، می باشد - و در حالی که به تو توجه دارد، از او غافل باشی. و راضی نمی شوی که از او روی بگردانی در حالی که به تو روی کرده است. عقل انسان این را از کارهای بسیار زشت می داند که حتی دوست حاضر نیست با دوستش چنین عملی انجام دهد، ولی خداوند بخاطر مدارای با بندگان مانند این غفلتها را حرام نکرده است، و بر بندگان آسان گرفته و تکلیف آنان را کمتر از توانائیشان قرار داده است. بندگان خوب از این هم بالاتر رفته و با آقای خود در مورد واجب و حرام آنگونه عمل می کنند که شایسته حق آقایی و بندگی است، و ی را که در این مورد کوتاهی کند، پست و حقیر می دانند. و خلاصه این که در روزه خود به سفارشات صادق علیه السّلام عمل می کنند: «یکی از آنها این است که موقعی که روزه می گیری خود را نزدیک به آ ت ببین، و با خضوع و خشوع و ش تگی و خواری باش، و مانند بنده ای که از مولای خود ترسان است، بوده، دلت از عیوب، و باطنت از حیله ها و مکرها پاک باشد، و به خدا از هر چه غیر اوست بیزاری جوی و در روزه خود تنها خدا را س رست خود بدان و آنگونه که شایسته است از خداوندی که بر همه غالب است بترس، و در روزهایی که روزه می گیری روح و بدنت را به خدای متعال بده، و قلب خود را برای محبت و یاد او و بدنت را برای عمل به دستورات او و چیزهایی که از تو خواسته، فارغ کن.»
منبع : المراقبات.مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزیthe secrets of hunger2
by thinking in the foregings, we understand why god chose hunger for his guest. recognition: humility is higher and better than the blessing of knowing, the proximity and the meeting of god, and hunger is the way to reach it. ادامه مطلب
رسول الله (ص) فرموده است: «همه اعمال نیک فرزند آدم به خودش بر مى‏گردد، غیر از روزه که براى من است و من به او جزا خواهم داد » و در جای دیگر می فرماید: «هر ماه رمضان را روزه بگیرد و در آن از حرام و بهتان دورى کند خداوند از او راضى شده و بهشت را بر او واجب مى‏ کند ».
:اگر پدر و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنان چه از روى نافرمانى ترک نکرده و مى‏توانسته قضا کند، بر پسر بزرگ تر واجب است که بعد از مرگش به جا آورد، یا براى او اجیر بگیرد. بلکه اگر از روى نافرمانى هم ترک کرده باشد واجب است به همین طور عمل کند و نیز روزه‏اى را که در سفر نگرفته، اگر چه نمى‏توانسته قضا کند، واجب است که پسر بزرگ تر قضا نماید، یا براى او اجیر بگیرد.(مساله 1390 مراجع)

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]