حقشون بدین اگر در مراحل بعدی گوشیهای مردم رو هم بخوان جمع آوری کنن

بعضی وقتام ح دیف مون برای اطرافیانمون اینه که در همه ی لحظات به فکر ما باشن و هر حرفی بخوان بزنن یا هر کاری بخوان ن ،قبلن به این فکر کرده باشن که در جهت رضایت ما باشه و یوقت باعث آزردگی خاطر ما نشه! و در غیر اون صورت هم ازشون عصبانی و ناراحت میشیم و کاملا به خودمونم حق میدیمدر صورتی که افراد میتونن وقتی کاریو میکنن ، ما رو به هیچیشون نگیرن و فقط به خودشون فکر کنن .که اگه این حقشون نباشه، که بنظر من هست ،قطعا حق ما هم نیست که دلخور شیم!
بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد دعا, کبوتر عشق است بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب که روز گار بسی فتنه زیر سر دارد
بخوان دعای فرج را و نا امید مباش بهشت پاک اجابت, هزار در دارد
بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است خدای را شب یلدای غم , سحر دارد
بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال! مسافر دل ما نیت سفر دارد
بخوان دعای فرج را ز ی اشک که یار گوشه ی چشمی به چشم تر دارد!
بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا ز ی غیب به ما نظر دارد
بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد

با تو گر خواهی سخن گوید خدا . قرآن بخوان * تا شود روح تو با حق آشنا . قرآن بخوان ندای رحمت است * میدهد قرآن به جان و دل صفا . قرآن بخوان ای بشر یاد خدا آرامش دل میدهد * دردمندان را بود قرآن دوا . قرآن بخوان گفت پیغمبر که بی دین است هر بی حیاست * تا شود روح تو پا بند حیا . قرآن بخوان دامها گسترده در مسیر عمر تو * تا که ایمن باشی از این دامها . قرآن بخوان اینکه روحت سخت پا بند غم دنیا شده * می کند قرآن تورا از غم رها . قرآن بخوان عترت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا * تا بی معنی این نکته را . قرآن بخوان هست قرآن صامت و قرآن ناطق عترت است * تا ندانی این دو را از هم جدا . قرآن بخوان نسخه قرآن بدستور العمل دارد نیاز * تا که بشناسی طبیعت را دلا . قرآن بخوان دادی طور است این قرآن و میعاد حضور * با تو گر خواهی سخن گوید خدا . قرآن بخوان می برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی است * مومنینش را بود قرآن شفا . قرآن بخوان با زبان حال زینب گفت با ر ا ْس حسین * خصم خواند خارجی ما را اخا . قرآن بخوان چون بود قرآن (حسان )برنامه عمر بشر * تاکه توفیق عمل ی بیا . قرآن بخوان
#غزلی#جدید
به استقبال #محرم96

۱. *مادرم! ی "اسرار"؛... دگر بار بخوان*
*داستان غم کرار، دگر بار بخوان*

۲. *تیغ شمشیر دوسر بود و یلی بود ولی*
*قصه را همچو دگربار، دگر بار بخوان*

۳. *قصه ی درد دل ماه به چاهی که شنید*
*ناله ی گرم سپهدار، دگر بار بخوان*

۴. *یا نه ..این بار تو از غربتِ جوان*
*تک و تنها و گرفتار، دگر بار بخوان*

۵. *آن جگر گوشه که خون جگرش ریخت به تشت*
*قدری از خون دل زار، دگربار بخوان*

۶. *یا نه این بار ز مانند تو تنها مانده*
*دخترت، خواهر دلدار، دگربار بخوان*

۷. *آنکه با آن دل دریا، دل #صحرا زد و رفت*
*قصه ی دختر غمبار، دگر بار بخوان*

۸. *قصه ی شوق غریبانه ی هفتاد و دو #تن*
*مرغِ سر کنده ى بیدار، دگر بار بخوان*

۹. *سرِ ْ سَرِ نیزه تو را می خوانَد*
*مادرم سوره ی "ایثار" دگر بار بخوان*

#میثاق.م
#شهریور
@yaghma_1396
توی مزرعه ، گندم رو یدند و صداى اعتراض بلند شـد. نون رو بین مردم پخش د و اعتراض ها خاموش شـد.بعضی ها فقط به دنبال سیر شکمشون هستند ، نه گرفتن حقشون.
بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد
دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را ولی به قلب صبور
که صبر میوه شیرین تر از ظفر دارد

بخوان دعای فرج را که با ش ته دلان
نسیم لطف خدا، انس بیشتر دارد

بخوان دعای فرج را و ناامید مباش
بهشت پاک اجابت، هزار در دارد

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است
خدای را، شب یلدای غم سحر دارد

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال
مسافر دل ما، نیت سفر دارد

بخوان دعای فرج را که آسمان ها را
شمیم غنچه نرگس ز جای بردارد

بخوان دعای فرج را ز اشک
که یار گوشه چشمی به چشم تر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا
ز غیبت به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را به یاد خیمه سبز
که آ ین گل سرخ از شما خبر دارد

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا
حجاب غیبت از آن روی ماه بردارد

پی نوشت:
امـام زمـان(عج) فرمودند:
«اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم»
برای تعجیل فرج، بسیار دعا کنید به راستی که فرج شما در آن است.
بحار، ج53، ص181
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم و فرجنا بهم
بخوان دعای فرج را که یار می آید نسیم رحمت پروردگار می آید بخوان دعای فرج را که ماه منتظران چو مهر از افق انتظار می آید بخوان دعای فرج را که می دهند نوید به شهر دل شده گان شهریار می آید بخوان دعای فرج را که یادگار علی گرفته بر کف خود ذوالفقار می آید بخوان دعای فرج را که صبح ت وصل زده سپیده و گوید که یار می آید بخوان دعای فرج را که آرزوی حسین زکعبه با جگر داغدار می آید خوانندگان عزیزم دست در دست هم دهیم و با دعا برای فرج و ظهور مولامون و تلاش برای جلب رضایتش قدم کوچکی درراه ظهورشان برداریم. همه با هم . یا علی. + و +
حضرت محمد(ص)به عموی خود حضرت عباس(رض)فرمودند:ای عباس ای عمو جان!آیا به تو یک چیزعطا نکنم.به تو چیزی نبخشم.چیزی به تو نگویم.ده چیزبه تو نبخشم؟هرگاه شما این عمل را انجام بدهی الله (جل)همه گناهان اول وآ .قدیم وجدید.عمدی و آنچه از روی خطا شده.کوچک و بزرگ.پوشیده و آشکار تو را مورد عفو و بخشش قرار می دهد.آن عمل این است که: چهار رکعت نفل( صلوه سبیح)بخوان در هر رکعت وقتی که سوره ی فاتحه و سوره ای دیگر خو قبل از رکوع پانزده بار«سبحان الله والحمدلله ولااله الا الله و الله اکبر» بخوان. سپس ده بار در رکوع بخوان.باز از رکوع که بلند شدی ده بار بخوان.سپس به سجده برو و ده بار در سجده بخوان.از سجده که بلند شدی ده بار بخوان .در سجده دوم ده بار بخوان . از سجده ی دوم بلند شده قبل از بلند شدن برای رکعت دوم در ح نشسته ده بار بخوان.بنابر این در یک رکعت هفتاد و پنج بار شدند .همینطور در هر رکعت هفتاد و پنج بار می شوند. اگر ممکن باشد روزانه یک بار این را بخوان .اگر این ممکن نشد هر یکبار بخوان .اگر این هم نشد هر ماه یک بار بخوان.وگرنه به هر صورت که می توانی در تمام عمر یک بار این را بخوان. در حدیثی دیگر (ص) این را هم فرمودند:که اگر تو از تمام مردم دنیا گنا ارتر باشی همه ی گناهانت عفو و بخشوده می شوند . ادامه مطلب
بخوان و بنویس،شعرهایی که حاصل روزهای شادی و غم من شده اند و تاریخ خورده اند به روزهای خیلی دور /بخوان و نپرس،ناخن هایی که لاک قرمز خوردند و لباس هایی که عطر زده با لبخند بر لبانم پوشیدم و دور شدم از غم هایم/بخوان،به زبانی که زبان من است
بسم الله الرحمن الرحیم
ص می آید آسمان به لرزه در آمده (تکاد السموات یتفطرن...) کوه طور است؟ رقی منشور می شود؟ کت مسطور می شود؟ نه! مادرِ طور است غار حراست نوری نمایان می شود غیبی مسطور می شود. بیتی معمور می شود. ص می آید: بخوان! بخوان تا غیب برون افتد بخوان! بخوان تا خدا با جهانیان سخن گوید بخوان! بخوان تا همه کلیم الله شوند بخوان! بخوان تا دم اییت زنده کند بشریت را بخوان! بخوان تا دم اییت بینا کند ن نا را بخوان! بخوان تا دم اییت شنوا کند ناشنوا را بخوان! بخوان تا ترنم صدایت تا ابدیت ماندگار شود (و رفعنا لک ذکرک) بخوان! بخوان ای نور دیده بخوان بخوان! بخوان تشنگان عالم منتظرند بخوان! بخوان دیدگان دیگر تاب انتظار ندارند بخوان! بخوان قلوب بندگانم دیگر تاب ندارد بخوان! بخوان تا همگان به خضوع در آیند (ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین) بخوان! بخوان که با خواندنت عالم را پر ز نور کنم بخوان! که با خواندنت تو را ز غیب برون کنم بخوان! که با خواندنت شرک را سرنگون کنم بخوان! که با خواندنت کوثری برون کنم بخوان! بخوان که با خواندنت نور را نور کنم بخوان! بخوان که با خواندنت توحید را برون کنم بخوان محبوب من بخوان! بخوان حبیب من بخوان! دیدگانش به آسمان خیره شد (الم نجعل له عینین) لبانش بر حرکت افتاد (و لسانا و شفتین) خواندن شروع شد (و هدیناه نجدین) آسمان به لرزه افتاد ملائک را بر زمین کشاند تا بگویند خلقت دیگر در کبد نیست (خلقنا الانسان فی کبد) تا بگویند با خواندن محمد دیگر شبی سر مد نیست (آیه 71 قصص) تا بگویند بیایید دنیا بهتر از عقبی نیست (سوره ضحی) تا بگویند بیایید بیایید خیرتان را به صد یداریم (سوره انعام) تا بگویند بیایید بیایید فقط تمنای مودت قربی داریم (شوری آیه 23) خواند! با خواندنش ملائک تسبیح گو شدند با خواندنش...

پ.ن: برگرفته از سوره­ های یس و ضحی و انشراح و شعرا و قصص و طور و انعام و شوری و بلد و غافر و طه و کوثر و علق و...
ص می آید آسمان به لرزه در آمده (تکاد السموات یتفطرن...) کوه طور است؟ رقی منشور می شود؟ کت مسطور می شود؟ نه! مادرِ طور است غار حراست نوری نمایان می شود غیبی مسطور می شود. بیتی معمور می شود. ص می آید: بخوان! بخوان تا غیب برون افتد بخوان! بخوان تا خدا با جهانیان سخن گوید بخوان! بخوان تا همه کلیم الله شوند بخوان! بخوان تا دم ایی ات زنده کند بشریت را بخوان! بخوان تا دم ایی ات بینا کند ن نا را بخوان! بخوان تا دم ایی ات شنوا کند ناشنوا را بخوان! بخوان تا ترنم صدایت تا ابدیت ماندگار شود (و رفعنا لک ذکرک) بخوان! بخوان ای نور دیده بخوان بخوان! بخوان تشنگان عالم منتظرند بخوان! بخوان دیدگان، دیگر تاب انتظار ندارند بخوان! بخوان قلوب بندگانم دیگر تاب ندارد بخوان! بخوان تا همگان به خضوع در آیند (ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین) بخوان! بخوان که با خواندنت عالم را پر ز نور کنم بخوان! که با خواندنت تو را ز غیب برون کنم بخوان! که با خواندنت شرک را سرنگون کنم بخوان! که با خواندنت کوثری برون کنم بخوان! بخوان که با خواندنت نور را نور کنم بخوان! بخوان که با خواندنت توحید را برون کنم بخوان محبوب من بخوان! بخوان حبیب من بخوان! دیدگانش به آسمان خیره شد (الم نجعل له عینین) لبانش به حرکت افتاد (و لسانا و شفتین) خواندن شروع شد (و هدیناه نجدین) آسمان به لرزه افتاد ملائک را بر زمین کشاند تا بگویند خلقت دیگر در کبد نیست (خلقنا الانسان فی کبد) تا بگویند با خواندن محمد دیگر شبی سر مد نیست (آیه 71 قصص) تا بگویند بیایید دنیا بهتر از عقبی نیست (سوره ضحی) تا بگویند بیایید بیایید خیرتان را به صد یداریم (سوره انعام) تا بگویند بیایید بیایید فقط تمنای مودت قربی داریم (شوری آیه 23) خواند! با خواندنش ملائک تسبیح گو شدند با خواندنش.........برگرفته از سوره ­های یس، ضحی، انشراح، شعرا، قصص، طور، انعام، شوری، بلد، غافر، طه، کوثر، علق و ....


بخوان به نـام خـدایـت کـه آفـریده تـو را بخوان! بـهانه ی خـلقت خدا یده تو را
بخوان امین ِِخدا، این فرشته ی وحی است قسم به روح امین، تـا کـمر خمیده تو را!

ای بیقرار یار ، دعای فرج بخوان با چشم اشکبار ، دعای فرج بخوان عجّل علی ظهورک و یابن الحسن بگو پنهان و آشکار دعای فرج بخوان... اللهم عجل لولیک الفرج.
مرا بخوان..! نه نوشته هایم را ، نه مرا بخوان..! نه که صدایم کنی ؛ چرا آن هم خوب است اما آن هم نه مرا بخوان.. ؛ مرا از بر باش همان گونه که تو را از بر شده ام. آسمان فردوس
حالا تو برای من لالایی بخوان ...
تو بخوان تا من آرام شوم ....

هر بار که من برایت میخوانم،
باز هم خودم آرام میشوم !
اما این بار تو بخوان ...
من گریه میکنم ،
تو بخوان .....
تو امید بده .....

شب هفت را من میخوانم ...
شب تولدت تو بخوان .....

چه ی از تو به قلب ِ حسین ِ من نزدیک تر ...؟؟
آرام ترین مأمن دنیا را به تو داده اند ... ی ح س ی ن .....
تو خوشبخت ترین شش ماهه ی تاریخ ِ بشریتی ....

+۶ ماه تا محرم ...
بخوان به نام پروردگارت که تو را افرید . انسان را از علق افرید . بخوان که خدای تو کریم ترین وجودهاست .خ که به وسیله ی قلم ، تعلیم داد و به انسان چیزهایی که نمی دانست ، آموخت " سوره ی علق- آیات (1 تا 5) +خ که شیفته ی دانایی و فهم برای بنده هاشه ، وقتی با عزیزترین بنده ش ، سخن گفت ، اولین کلمه " بخوان " بود ..اِقرَا..
توی مزرعه ، گندم رو یدند و صداى اعتراض بلند شـد. نون رو بین مردم پخش د و اعتراض ها خاموش شـد.بعضی ها فقط به دنبال سیر شکمشون هستند ، نه گرفتن حقشون.
گرگی استخونی توی گلوش گیر کرده بود، به دنبال ی می گشت که اونو در بیاره تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات بده و در مقابل نیز گرگ مزدی به لک لک بدهد. لک لک منقارش رو داخل دهان گرگ کرد و استخون رو درآورد و طلب پاداش کرد. گرگ به او گفتش همین که سرت رو سالم از دهنم بیرون اوردی برات کافی ست. وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنیم تنها انتظارمون این باشه که گزندی از او نبینیم. گاهی اشتباهمون توی زندگی اینه که به برخی آدما جایگاهی می بخشیم که هرگز لیاقت اونو ندارند!
آسمان کوثر به دنیا آمده کوثر بخوان/با سرود وحی مدح دخت پیغمبر بخوان مدح آن ممدوحۀ محبوبۀ داور بخوان/با زبان خویشتن نه، با دم حیدر بخوان با زبان حیدر از صدیقۀ اطهر بخوان/هر چه زیبا خوانده ای امروز زیباتر بخوان ماه عصمت اختر برج هدی را مدح کن/روح احمد لیلة القدر خدا را مدح کن جان عالم یک جهان جان را گرفته در بغل/دست دل بگشوده قرآن را گرفته در بغل مطلع الانوار ایمان را گرفته در بغل/گوهر دریای غفران را گرفته در بغل هستی دادار منّان را گرفته در بغل/هر چه گویی بهتر از آن را گرفته در بغل ادامه شعر در ادامه مطلب ... ادامه مطلب
یه شب تو غار حرا *** شنیده شد یک ندا بخوان محمد (ص) بخوان *** بهش می گفت اون صدا غار شده بود پر از نور *** دنیایی از ستاره بخوان محمد (ص) بخوان *** صدا پیچید دوباره گفت تو جواب ، محمد (ص) *** چه چیزی رو بخوانم ؟ گفت با ص لرزان *** خواندن نمی توانم ! فرشته گفت به نام *** پروردگارت بخوان من جبرئیل اویم *** تویی رسول زمان بود بیست و هفت رجب *** که شد محمد (ص) نبی بود روز مبعث که شد *** آ ی خدیجه (س) و علی (ع) خیلی زود *** ایمان آوردن به او اون ها بودن اولین *** مسلمون خدا جون به جای بت پرستی *** آورد خدا پرستی با آیه های روشن *** رفتش به جنگ پستی


سرم ابه ی آواز دوره گردان است
و مرگ ترجمه ی دیگر زمستان است

بخوان که عقده ی این عاشقانه سر برسد
بخوان که مرگ دو تا کوچه دیرتر برسد

بخوان که شاید از این سال ها عبور کنیم
بخوان که هر چه نخو م را مرور کنیم

بخوان که چله ی سرما به استخوان نرسد
بخوان که مرگ به اینجای داستان نرسد

امید آ این باغ خودفروخته باش
به فکر جنگل پروانه های سوخته باش

از احتمال نفس های رستگار بگو
من از غبار نوشتم،تو از بهار بگو

تلاش آ دنیای در حریق بمان
به پای کوه نشستم تو در ستیغ بمان

من از غبار سفرهای دور می آیم
از امتداد شب بوف کور می آیم

تنم تباه شد از لحظه های سخت رفیق
دو برگ مانده به اتمام این درخت رفیق

بیا به روزنه ای پشت مرگ فکر کنیم
به میهمانی بعد از تگرگ فکر کنیم...
+احسان افشاری
قرآن بخوان

آنگاه که در دریای وشان زندگی،

در چنگال طوفان جهل و ترس اسیر شدی،

و ساحل صلاح وصلح و

کشتی نجات را آرزو کردی،

قرآن بخوان.

"شهید مهدی رجب بیگی،
آهنگ تنها تو بخوان از پرواز همای
آهنگ جدید و بسیار زیبای تنها تو بخوان از خواننده پرواز همای با و کیفیت خوب
آهنگ تنها تو بخوان با بهترین کیفیت و متن آهنگ e ahange jadide parvaz homay – tanha to bekhan به زودی.. khazar 143 آهنگ تنها تو بخوان از پرواز همای ادامه مطلب
دانش شادان روح از خط پنهان بخوان
از ره پنهان بیا دفتر تابان بخوان
بر در هر معبدی یک شه خوش خنده بین
با شه خوش خنده رو دفتر شاهان بخوان
حلمی
یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت
یک قدم مانده، زمین شوق شکفتن دارد

بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد
بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز ی غیبت به ما نظـر دارد
بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آ ین گل سرخ از همه خبـــر دارد

بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز ی غیبت به ما نظـر دارد بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آ ین گل سرخ از همه خبـــر دارد بــوی عـطــر یــار دارد جمـعه ها
وعــــده دیـــدار دارد جمــعه ها
جمــعـه هـا دل یاد دلبـر مـی کنـد
نغمه یا ابـن الـحسن سـر مـی کنـد
سلام عیدتون مبارک باشه
آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود، محمد غرق در شه بود
که ناگهان ص گیرا و گرم در غار پیچید:
بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید، آدمی را از ه خونی آفرید
بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است،
همو که با قلم آموخت و به آدمی آنچه را که نمی دانست بیاموخت
عید مبعث مبارک باد

آوای بخوان بخوانِ او می‏ریزد از غار، صدای گفت‏ و گو می‏ریزد
می‏گفت فرشته: اقرأ باسم ربک عشق است کز آسمان فرو می‏ریزد

باشگاه خبرنگاران جوان
...
میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، ب اکننده قسط و عدل
منتقم خون حسین(ع)، حضرت ولیعصر، زمان،
مهدی موعود (عج) بر عموم شیعیان جهان مبارک باد . . . بخوان دعای فرج را دعا اثـر دارد
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد
بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا
ز ی غیبت به ما نظـر دارد
بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز
که آ ین گل سرخ از همه خبر دارد دعای فرج
استخفاف فکر و قربانی خِرَد در پای بت، دو ویژگی بودند و دو امتیاز، در روزگار قحطی شه و در عصر جاهلیت انسان! شاید، زخم مأیوس زمان با نگاه سرخ انتظار، تنها رونده ای بود که در جست و جوی جرعه ای نجابت، زمین را می نوردید و وادیه ها را می کاوید! اما کمی آن سوتر، در صحرای خشک حجاز و در کوه نور، چشمه ای از زلال ایمان بود که می جوشید و می تراوید. و آنجا، کاروانسالار بعثت بود که سرمست از بادۀ الست، سروش جاودانۀ بیداری و خیزش را بر بلندای سقف عطش می سرود! آن روز، در عصر حاکمیت تیغ و توحّش و جهل، بی هماننده ترین اشارت سبز رسول نور؛ محمد(ص) در اولین کلام، خواندن بود و آموختن! و دیدند و دیدیم که در ضرب آهنگِ کلام وحی، برای رهایی انسان در همۀ عصرها و نسل ها، کلامی نهفته بود از جنس خورشید...که فرمود: بخوان... همیشه بخوان... خدا را بخوان! بخوان و بخوان و بخوان. + عید روشنایی و نور بر منتظران ظهور مبارک باد.
ولادت مهدی زمان (ع) مبارک بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز ی غیبت به ما نظـر دارد بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آ ین گل سرخ از همه خبـــر دارد
آن شب، شب بیست و هفتم رجب بود و محمد(صلی الله علیه و آله وسلم) غرق در شه بود که ناگهان ص گیرا و گرم در غار پیچید: بخوان، بخوان به نام پروردگارت که بیافرید آدمی را از ه خونی آفرید، بخوان که پروردگارت ارجمندترین است، همو که با قلم آموخت و به آدمی آنچه را که نمی دانست بیاموخت. ادامه مطلب
به کار واژه پردازی نباشد شعر، می دانی
فقط عشق است در میدان، کلام عشق می خوانی
درون جان ویرانت هنوز ار مانده دانگی نور
بخوان این خطّ جادوگر ز شعر ناب ایرانی
حلمی بخوان این خطّ جادوگر ز شعر ناب ایرانی - حلمی
طلوع می کند آن آشنای دریا دل ز سمت صبح دل انگیز آشنایی ها
بخوان دوباره تلاطم بخوان بهانه دل
زصبح و هم نفسی ها و هم نوایی ها
بخوان ٬بخوان به نام پروردگار ۲۷ رجب سالروز بعثت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)بر همه مسلمانان جهان مبارک باد
این بنفش های ی حقشون هست خخخخخخخخخخ اینم درس عبرت برای مردم احمقیکه بهش رای دادند خخخخخخخخخخخ آغاز بازرسی حجاب از کارمندان تمام مردم توسط جنایتکار سرکار گذاشته شده اند اون رئیسی آدمکش رو آورد وسط معرکه و بعد مردم رو از ترس لولو برد پای صندوق های نمایشی رای و از توش مهر ادامه فعالیت نظام را بیرون آورد و حالا هم دوباره از نو سرکوب شروع میشود.
۲۷ رجب سالروز بعثت رحمته العالمین محمد مصطفی (ص) بر همه مسلمانان جهان مبارک باد .
بخوان ،بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرد
نشسته ام به ورق زدن نامه ها، جان ! همه ی آن نامه هایی که روی کاغذ کاهی نوشته ام و ع شان را برایت فرستاده ام. تکنولوژی مزیت های زیادی دارد و یکی از آنها سرعتش . من آن حس نوستالژیک نامه نگاری سنتی را با قلم و کاغذ تلفیق می کنم و می گذارم کنجی از دلم که تو تمامش را تصرف کرده ای . بنشین و آرام بخوان شان . دوباره و چندباره بخوان شان ! هربار می توانی ذره ای از من را در آن بی ، جان !
قرآن بخوان بخوان صلوات بفرست
بخوان و ب نگارا در این خوابگاه خزان
که صوت تو آسمان کِش است و درمان است
به خاک نشسته ای که جانت سوی دیار کشند؟
تو عزم کن سوی خانه ای که در جان است
حلمی
نقّاشی: ، اثر فریدون رسولی بخوان و ب نگارا در این خوابگاه خزان - حلمی
از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شداین عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود . محمد غرق در شه بود که ناگهان ص گیراو گرم درغار پیچید : بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید ، آدمی را از ه خونیآفرید ، بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است ، همو که با قلم آموخت ، و به آدمی آنچه راکه نمی دانست بیاموخت . . .عید مبعث مبارک
برایم کت بخوان کت که هر واژه اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه اش ابتدای بهار است و هر فصل آن، شاخه ای از رسیدن. کت که بوسیدنت را به باران بدل می کند و خندیدنت را به دریای آرام ... برایم کت بخوان با سرانگشت هایت... بر قلبم باغبانی کن و گل هایی را در ایوان دلم برویان که هرگز خشک نشوند آفتاب مهربانی ات بر سرزمین قلبم آنچنان ت ده است که دلم باغچه ی عشق شده است
تو اگر دلگیری
لحظه ای چشم ببند
اندکی اشک بریز و بخوان نام مرا
به تو من نزدیکم
نام من یزدان است
لقبم ایزد پاک
تو مرا کن …
خواهم آمد سویت
بی صدا یادم کن
یا که فریادم کن
که منم منتظر فریادت ! خدایا عاشقتم :)


# بخوان # فریب ⭕️ #بخوان این قسمت : # فریب / مطابق با سوره مبارکه ابراهیم/ آیه 22 /
لینک های : کیفیت 144p | کیفیت 240p | کیفیت 360p | کیفیت 480p | کیفیت | کیفیت 1080p |
تصاویری از آتش سوزی در جنگل های روستای بخوان استان هرمزگان را مشاهده می نمایید.
بیا و دوباره از چشمانم عاشقی را بخوان....بیا که این نگاه را از خودت یاد گرفتم...میخواهم پیشت امتحان پس بدهم.....بیا وبه چشمانم خیره شد...♡
یک نفر بخوان دوم میشم! سه نفر بخوان چهارم میشم!!! امیدوارم یک روز هیچ را نخوان تا اول بشم :) روزگار خود ساخته بامزه ایست ....