حاتم بخشی احمقانه از اراضی ملی

انتخاب رشته کنکور شهر بان سولاب حاتم , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم, انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم , انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم, دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم
انتخاب رشته کنکور شهر بان سولاب حاتم ,انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ,انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم
انتخاب رشته کنکور شهر بان سولاب حاتم ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم
انتخاب رشته کنکور شهر بان سولاب حاتم ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر بان سولاب حاتم ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر بان سولاب حاتم
مشاوره خانواده
مشاوره خانواده تلفنی
تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96
ثبت نام کنکور کاردانی 96
سایت همگام

پل قلعه حاتم بروجرد با قدمتی حدود یک قرن به جا مانده از دوره قاجار در غب روستای قلعه حاتم واقع شده که راه دسترسی برای گردشگران ندارد و سالهاست این پل در انتظار راه دسترسی نشسته است.


ادامه مطلب
 آیا فارسی در این خصوص مصاحبه ای با فردی به نامه فیصل مرمضی، پسرعموی حاتم مرمضی، داشت که طی آن عنوان شد: حاتم یک سال پیش در بازگشت از خانه یکی از نزدیکان ناپدید شد.روز گذشته(چهارشنبه) اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فردی به نام "حاتم مرمضی"، که از او به عنوان فعال یاد می شود و سال گذشته در گرد خوزستانبازداشت شده بود، در زندان کشته شده است.در این بین رسانه های خارجی بلافاصله با گفت وگو با بستگان مرمضی و انتشار به اصطلاح جزئیات بازداشت وی تلاش د تا فضا سازی رسانه ای خود را در این خصوص آغاز کنند.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تدبیر نسنجیده محرومیت ز دیگر ساختگی دادن زمین مجانی به بعضی نقاط کشور است در صورتی که میتوان در تملک تا مرگ یا زمان مشخص به کشاورزان ان نقاط باشد تا محرومیت ز شود و هم عیب بخشی نگری و سطحی نگری گریبانگیر اینده نباشد مشاور مومن انقل احمق با فقیه نادان از کشور داری مثل رضاشاه که نادانی حکومتی داشت شده اوصاف کشور علی گفته بین دانای بی دین و دیندار نادان بی دین بهتر است مردم به رای دادند نه انقلاب که با افراط و تفریط همراه است نادان احمق به اوضاع زمان و احادیث شده دیوانگان این واقعا اثبات شده است در انقلاب خودتان و دیگر کشورها بنگرید افراط و تفریط نمایان است نمونه اش کشتن اطرافیان شاه اب ارامگاه رضا شاه و بسیار دیگر حماقت و نو اوری بس است به رای مردم در رفراندوم احترام بگذار و به که کامل تر از انقل گری است که تو میخواهی جامع عمل بپوشان
حاتم طایی از دنیا رفت برادرش خواست قائم مقام او شود، با مادرش د ر این مورد م کرد. مادر- هرگز کار حاتم از تو ساخته نیست . ولی برادر حاتم به سخن مادر اعتنا نکرد، بلکه جانشین برادرش شد و بر مسند برادر که در میان قبه و تالاری که هفتاد در داشت، نشست (علت اینکه حاتم برای این تالار هفتاد درب درست کرده بود این بود: تا بینوایان از هر دری که بخواهند وارد شوند و عرض حاجت نمایند- گرچه مکرر باشد – حاجت آنها را بر آورد) مادر خواست پسرش(برادر حاتم) را آزمایش کند ، با لباس مبدل به طوری که پسرش او را نشناسد از دری وارد شد و عرض حاجت کرد پسر به حاجت او رسیدگی نمود. بار دوم مراجعه کرد و نتیجه گرفت بار سوم از درب دیگر وارد شد و عرض حاجت نمود، برادر حاتم از دیدن آن زن ناشناس که سومین بار به او مراجعه کرد ، سخت ناراحت شد و گفت ای «ای » ! امروز دو نوبت از من چیزی گرفتی باز از درب دیگرآمدی؟! برو – برو مادر خود را پیش پسر ظاهر کرد و گفت: پسرم! برادرت حاتم را به همین قیافه ناشناس امتحان و از هفتاد درب در یک روز بر او وارد شدم و عرض حاجت ، برادرت حاجتم را برطرف کرد در آن هنگام که شما بچه بودید، حاتم به یک قناعت میکرد و دیگر را برای تو می گذا ت ولی تو در یک شیر می خوردی و دیگر را با دست نگاه می داشتی!!
پل قلعه حاتم بروجرد با قدمتی حدود یک قرن به جا مانده از دوره قاجار در غب روستای قلعه حاتم واقع شده که راه دسترسی برای گردشگران ندارد و سالهاست این پل در انتظار راه دسترسی نشسته است.
ادامه مطلب
پل قلعه حاتم بروجرد با قدمتی حدود یک قرن به جا مانده از دوره قاجار در غب روستای قلعه حاتم واقع شده که راه دسترسی برای گردشگران ندارد و سالهاست این پل در انتظار راه دسترسی نشسته است.
ادامه مطلب
ی_ احساس_ نا آرومی_ وسیع و بی دلیلی دارم که آروم نمیشه :( این جور موقع ها فکرم میره سمت کار احمقانه انجام دادن الان دو تا کار احمقانه تو ذهنم_ برم بلاک_ #68 با یک آدمی خیلی زیرکانه آشنا شم خیلی سر خوشآنه و احمقانه دو به نگار پیشنهاد بدم مشروط به نخو دن
حالم خوب نیست بی دلیل نه دلم برا قاف تنگ شده نه کارها م تو مرحله ی نگرانی_ فقط تو این بدبختی_ رزومه به طور احمقانه ای گند هم میزنم تو
زهرا حاتم نژاد خانم گل فوتبال بانوان ایران در گفتگویی به سوالات پیرامون این موفقیت پاسخ داده است.
ی_ احساس_ نا آرومی_ وسیع و بی دلیلی دارم که آروم نمیشه :( این جور موقع ها فکرم میره سمت کار احمقانه انجام دادن الان دو تا کار احمقانه تو ذهنم_ برم باشگاه_ بلاک_ #68 با یک آدمی خیلی زیرکانه آشنا شم خیلی سر خوشآنه و احمقانه دو به نگار پیشنهاد بدم مشروط به نخو دن
حالم خوب نیست بی دلیل نه دلم برا قاف تنگ شده نه کارهای اداری م تو مرحله ی نگرانی_ فقط تو این بدبختی_ رزومه به طور احمقانه ای گند هم میزنم تو
دارمیات فی حق سیدة نساء العالمین فاطمة ا هراء س

الشاعر حاتم خلیل العبادی
************

کل السده اعله البیت فاعل عمرهُم
هوه الّی بخبخ گال آنه الأذله ُم

اشما تگول اتگول متذلنه هیهات
بالجنه شوف اهناک قلّت مسافات

کلمن یحب الحید فاز ابمصیره
والّی بغض یاناس تلهب سعیره

*************
الشاعر حاتم خلیل العبادی
لغیرک ما ولع لحد ولع فیک


دلیلی او ناره بس تلهب ولع فیک


إنه اترجاک لا تبعد ولع فیک


ابقا او لا تزید اهموم بیه

*********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
لعبت طوبا بالوادم ها


او صمٌ بعد ما نسمع ها


منو غیرک یابو صالح ها


ابظهورک تشفی کل دای او اذیه

******
الشاعر حاتم خلیل العبادی
الک فضه انجعل منهم الک دار

الک بیت ابذهب مبنی الک دار

الک صاحب بقا ابظهرک الک دار

الغدر وایصیب ظلعک بالردیه
********** الشاعر حاتم خلیل العبادی
طایح من فراق المحب هل حیل

ابهیده مایهل الجفن هل حیل

دگلی الچاره یلمعبود هل حیل

شنهو الیرهم اجروح العلیه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
ابوذیات فی حق سیدة نساء العالمین فاطمة ا هراء س

الشاعر حاتم خلیل العبادی
************
ظلع منصاب عده ُم وانعبلهُم

تسیل ادموع جفنی وانعبلهُم

یحرفون النواصب وانعبلهُم

قشامه او مانفسرها القضیه


نفسر نداری شنهو الصار واجرا

اویاهو الدمع فاطمه سال واجرا

عله خدهه السطر والعلگ واجرا

نار اباب بنت خیر البریه

**********
الشاعر حاتم خلیل العبادی

به نظرتان کمی زیاد احمقانه نیست که از دانشجو ا برای مصاحبه بپرسند با پای راست وارد مستراح باید شد یا با پای چپ؟ خب اگر به نظرتان که احمقانه نیست فبها ولی اگر احمقانه هست سرتان را در اولین دیوار دم دستتان بکوبید تا همدردی باشد با سر بخت برگشته فلک زده من.
العصافیر اعله متنه وم ساجد عشعشن
او چانن ایصلوتن لجله ابطورهن من غردن
لبوالباقر هل محبه ابمولده زاح المحن
خله الکل فرحانه ومه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
عساه الیکر حیدر یهد بی

او سیفک بولفضل شاله یهدبی

یخف الألم لح یهد بی

لچن طاح ان رظهرا اعله خیه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
گالری تصاویر احمقانه ترین ژست ها ی حیوانیگونه های مختلفهر یک از حیوانات در موقعیتی متفاوت چهره خود را به شکل باورن ی تغییر داده و چهره ای احمقانه و خنده دار به خود گرفته اند.احمقانه ترین تصاویر در دنیای حیوانات

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان از مهار آتش سوزی کوه حاتم در حد فاصل مرز بین استان کهگیلویه و بویراحمد و استان خوزستان خبر داد.
حاتم و رفیق درجه یک اش، حاج علی، که هر دو خیلی وقت بود سن شان از 70 رد شده بود، در یک فاصله زمانی کوتاه متوجه می شوند که پروستات شان مشکل دارد. چند سالی می گذرد و به ماجرا بی محلی می کنند. با ادرارهای وقت و بی وقت کار بیخ پیدا می کند. حاج علی وضع را تحمل نمی کند و تن به عملِ پر ریسک پروستات می دهد؛ اما حاتم (مثل همیشه محافظه کارانه) از این کار خودداری می کند. حاج علی زیر عمل از دست می رود. ترس تمام وجود حاتم را می گیرد. انگار مرگ در زده باشد. همین دلیل محکم تری برای حاتم می شود که جلوی هر نوع جراحی مقاومت کند. چند سال از آن روز گذشته و حاتم زندگی سخت تری دارد. خانه را سراسر بوی ادرار گرفته. تمام دیوارها، ها، درها. فرش ها رنج می کشند و شلوارش هم رازدار خوبی نیست. حالا مجبور است از پوشک سالمندان استفاده کند. همه اجزای بدنش سالم است و فقط اسیرِ همین عنصر مطلوب است! اوایل به این فکر نمی کرد اوضاع تا این حد تحمل ناپذیر شود اما کم کم کلافه شد، صبرش را از دست داد و از چند وقت پیش به مرگ هم راضی است. دو راه را می تواند پیش بگیرد. اولین آن خودکشی فلاکت بار است و دومین اش تن دادن به عمل است؛ که اگر جراحی موفقیت آمیز باشد، از این بند خواهد رهید و اگر نه، مرگ خواهد آمد، همان چیزی که می خواسته. فارغ از این تفاصیل، درک اینکه عدم کنترل بر ادرار، امید زندگی را از آدم ساقط کند، شاید خنده دار باشد؛ ولی حاتم تن به جراحی داد و مرگ را هدیه گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان خبر کشته شدن حاتم مرمضی در زندان یا بازداشتگاه را کذب محض عنوان کرد.
[ad_1]
در زمان های قدیم پادشاهی بود به اسم حاتم طائی. روزی که از شکار برمی گشت، دید جوانی مثل پنجه ی آفتاب در بیابان، تو خاک می غلتد و طوری ناله می کند و زار می زند که دل سنگ به حالش آب می شود. رفت بالای سر جوان ...
[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
حاتم طایی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزادحاتمطاییدیار حاتم طائی قوم حاتم طایی م ن دو کوه که به نامهای بلاد الجبلین أجا و سلمی معروف گنجور سعدی باب دوم در احسانباب دوم در احسان سعدی باب دوم در احسان سر آغاز گفتار اندر نواخت ضعیفان پوران گل اومد پوران گل اومد بهار اومدخبرگزاری تسنیم ایران چگونه جزو ۴ قدرت پهپادی …ایرانبه گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، گزارش ویدئویی ایران چگونه جزو قدرت پهپادی خبرگزاری تسنیم درگیری سنگین ناوهای جنگی …درگیریحمله فروند قایق ان دریایی به کشتی تجاری ایرانی با آتش سنگین ناوهای ناکام مانددیگربان در نقد و بررسی محافظه کارانوبلاگ ارزشی آهستان٬ نوشته بسیاری از بزرگان جریان محافظه کار و چهره های حکومتی از پوری بنایی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزادپوریبناییپوری بنایی نام اصلی صدیقه بنایی زمینه فعالیت سینما تولد ۱۹ مهر ۱۳۱۹ اراک، ایران روزنما اعتراض به پیروزی ترامپ سایت خبری …درخواست حسن عباسی از آملی لاریجانی برای حفظ جایگاه ت رئیس جمهور را دادگاهی کنرندانه مشاعره با حرف طرندانه مشاعره با حرف ط گر به کاشانه ی رندان قدمی خواهی زد نقل وشعر شکرین ومی بی زندگی نامه حاتم طایی حاتم طایی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد حاتمطایی دیار حاتم طائی قوم حاتم طایی م ن دو کوه که به نامهای بلاد الجبلین أجا و سلمی معروف بود زندگی نامه حاتم طائی زندگی نامه حاتم طائی به نام خالق زیبایی ها حاتم طائی موضوع سخاوت حاتم طائی حکایت موضوع سخاوت حاتم طائی حکایت موضوع سخاوت حاتم طائی حکایت حاتم طایی میهن ۲۴ هر لحظه با شما حاتم طایی میهن ۲۴ هر لحظه با شما حاتم طایی میهن ۲۴ هر لحظه با شما حاتم طایی در جهتی که گمان می کرد اقوامش حاتم طایی در جهتی که گمان می کرد اقوامش حاتم طایی در جهتی که گمان می کرد اقوامش حاتم طایی حاتم طایی حاتم طایی بهرام مشیری اسارت خواهر حاتم طایی بهرام مشیری اسارت خواهر حاتم طایی بهرام مشیری اسارت خواهر حاتم طایی حاتم طائی حاتم طایی ویکی گفتاورد حاتمطایی حاتم طایی به زبان عربی حَاتم هر که نان از عمل خویش خوردمنت حاتم طائی حاتم طائی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد حاتمطائی حاتم طائی ی به کارگردانی و نویسندگی محمدعلی فردین محصول سال ۱۳۴۵ است خلاصه داستان حاتم طائی حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طائی ۲۳ حاتم طائی ۲۳ حاتم طائی ۲۳ ۲۳ حاتم طائی ۱۳۴۵ حاتم طائی ۱۳۴۵ حاتم طائی ۱۳۴۵ ۱۳۴۵ حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم طائی حاتم طائی گوران خان تصمیم دارد پونه، دختر حاتم، را برای عباس خواستگاری کند ‫حاتم طائی ۳۳‬‎ · حاتم طائی ۱۳ ۳۱۲ ارسلان نامدار گنجور » سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » حکایت حاتم طائی حکایت حاتم طائی که حاتم بدان نام و آوازه وب سایت شخصی محمود شریعتی پور حاتم طایی دیار حاتم طائی قوم حاتم طایی م ن دو کوه که به نامهای بلاد الجبلین أجا و سلمی معروف بود حاتم طائی آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا حاتمطائی حالات زندگی حاتم ابن عبد الله بن سعد بن أخزم بن أبی أخزم الطائی کا والد بچپن میں ہی فوت ‫حاتم طائی ۱۳۴۵ ‬‎ · حاتم طائی ۱۳۴۵ زندگی نامه حاتم طایی حکایت حاتم طایی داستان حاتم طایی


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
جلست یمه نادته یعمّای

ما دگوم انهض یعمّای

اریدک تقتل اعدانه یعم موی

تسوی من دِمآهُم آل امیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
میم او هاء ویه الدال والیا

ماجا ناصر المظلوم والیا

اگله الیکره الموعود والیا

نذل ی نکر الباری او وصیه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
غلاتک اغله من روحی والکثار

درع لو سهم عدوانک والکثار

اذا تتئلّم ابکلمه والکثار

آخذلک یبو ذات الوفیه ******* الشاعر حاتم خلیل العبادی
من کثر البواچی اعلیک اهداب الجفن طاحن


او صار اجروف بالوجنات من ملح الدمع صارن


علیک انته الهجرت اسنین طیور السعد ماطارن


(چن مثلی ابهم ماتن لوعه)

**********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
حدود دو سال از اجرای "طرح حاتم" که عنوان آن به شکلی هوشمندانه از ترکیب حروف اول «حمایت ازتولیدملی» گرفته شده است، می گذرد و حدود 3000 میلیاردتومان از منابع بانک انصار در دو مرحله به اجرای آن اختصاص یافته است.
سلسله ابوذیات
الشاعر حاتم خلیل العبادی ######
رئیته او گلبی گام ابإلم ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش ودی هل مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
****** کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
****** اجانی اوشفته سالمته وجفنا
ولا ابد ابتعدنه احنه وجفنا
اشوف ابعینه لمحبه وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
****** الشاعر حاتم خلیل العبادی
صعد نخله رطب برحی حوالاک

گلبی او دورک ایرفرف حوالاک

مدری اشلون بارینه حوالاک

مصیبه او ما تریح البال لیه
********** الشاعر حاتم خلیل العبادی
جفنی ابشوگ دمعی مره ساله

او مرسال الاجانه مره ساله

ارید انشد الباری مره ساله

مته یظهر شفیع المهدویه
************ الشاعر حاتم خلیل العبادی
ابعگلک فسر الچلمات مازین


سئلتک واسئل اهل العلم مازین


شنو الصح الیصح للخلگ مازین


الا هوا کلام الحگ اذیه

*******
الشاعر حاتم خلیل العبادی
تهل من دم علیک اعوام عنای


غریب ادیار گاصد والک عنای


شفتک ویه غیری ابع عنای


مسیرک غیریته اوخنت بیه

***********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
نطرت او حامل اسلاحی بیادای

او عگلی هایم او مدری بیادای

دلیلی امن ال الم صایر بیادای

منّ الضغط من یأمر علیه
********** الشاعر حاتم خلیل العبادی
یگاصد زایر المذبوح بهدای

اخذنی اویاک لن الگلب بهدای

ارید الطم عله الوجنات بهدای

عله المطروح برض الغاضریه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
یولفی انته اشطن وحلمنی

او لیالی بیک افکر وحلمنی

سلفنه لا تجیله وحلمنی

احذرک تنبلع تصبح بلیه
******* الشاعر حاتم خلیل العبادی
بچه والسهم وسط العین هلبات

او یمه گاعده ابأحزان هلبات

تمسح دم جفون الگمر هلبات

یگوم اردود یوگف ظهر اخیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
الف مرحب او اهلا بیک سهلین


المصاعب من اجیت الیوم سهلین


عمی انتم اسباع او موش سهلین


الکلایف تشهد الهای القضیه

*********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
یشایل هلنعش ریض بهادای

وانه روحی عله افراگه بهادای

ابدمعک یلذی گاصد بهادای

تواسی حسین ابن زهرا ا چیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
یصعب هجر خلانی تراباع


علیه اوحبهُم ابگلبی تراباع


الطیب یشتری اخوانه تراباع


لجلهُم نفسه لن ذاته وفیه

**********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
نزلت دمعتی ابفگدک بهادام

وارکان الهُدا بعدک بهادام

الغدر من طبرتک بده بهادام

الدنیه والخیانه اعله البریه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
سکت ما حچه الهلیوم ونطاق

لسنی و الگلب ما حمل ونطاق

غدرنی الچنت احبه اوشوف ونطاق

خنجر بالظهر مارحم بیه
******* الشاعر حاتم خلیل العبادی
خیمت قمر هاشم من یردهه

او سکنه ابلطم گصدت من یردهه

ش جربه صاحت من یردهه

خذوها او رجعو بس عمی علیه
****** الشاعر حاتم خلیل العبادی
سمل ثوب العلیه اوعتگ هدمای

فقیر او جفنی من الدهر هدمای

هوا ماکو وابراگ البحر هدمای

علیه اوجرنی فر اب بیه
*********** الشاعر حاتم خلیل العبادی