حاتم بخشی احمقانه از اراضی ملی

پل قلعه حاتم بروجرد با قدمتی حدود یک قرن به جا مانده از دوره قاجار در غب روستای قلعه حاتم واقع شده که راه دسترسی برای گردشگران ندارد و سالهاست این پل در انتظار راه دسترسی نشسته است.


ادامه مطلب
تدبیر نسنجیده محرومیت ز دیگر ساختگی دادن زمین مجانی به بعضی نقاط کشور است در صورتی که میتوان در تملک تا مرگ یا زمان مشخص به کشاورزان ان نقاط باشد تا محرومیت ز شود و هم عیب بخشی نگری و سطحی نگری گریبانگیر اینده نباشد مشاور مومن انقل احمق با فقیه نادان از کشور داری مثل رضاشاه که نادانی حکومتی داشت شده اوصاف کشور علی گفته بین دانای بی دین و دیندار نادان بی دین بهتر است مردم به رای دادند نه انقلاب که با افراط و تفریط همراه است نادان احمق به اوضاع زمان و احادیث شده دیوانگان این واقعا اثبات شده است در انقلاب خودتان و دیگر کشورها بنگرید افراط و تفریط نمایان است نمونه اش کشتن اطرافیان شاه اب ارامگاه رضا شاه و بسیار دیگر حماقت و نو اوری بس است به رای مردم در رفراندوم احترام بگذار و به که کامل تر از انقل گری است که تو میخواهی جامع عمل بپوشان
حاتم طایی از دنیا رفت برادرش خواست قائم مقام او شود، با مادرش د ر این مورد م کرد. مادر- هرگز کار حاتم از تو ساخته نیست . ولی برادر حاتم به سخن مادر اعتنا نکرد، بلکه جانشین برادرش شد و بر مسند برادر که در میان قبه و تالاری که هفتاد در داشت، نشست (علت اینکه حاتم برای این تالار هفتاد درب درست کرده بود این بود: تا بینوایان از هر دری که بخواهند وارد شوند و عرض حاجت نمایند- گرچه مکرر باشد – حاجت آنها را بر آورد) مادر خواست پسرش(برادر حاتم) را آزمایش کند ، با لباس مبدل به طوری که پسرش او را نشناسد از دری وارد شد و عرض حاجت کرد پسر به حاجت او رسیدگی نمود. بار دوم مراجعه کرد و نتیجه گرفت بار سوم از درب دیگر وارد شد و عرض حاجت نمود، برادر حاتم از دیدن آن زن ناشناس که سومین بار به او مراجعه کرد ، سخت ناراحت شد و گفت ای «ای » ! امروز دو نوبت از من چیزی گرفتی باز از درب دیگرآمدی؟! برو – برو مادر خود را پیش پسر ظاهر کرد و گفت: پسرم! برادرت حاتم را به همین قیافه ناشناس امتحان و از هفتاد درب در یک روز بر او وارد شدم و عرض حاجت ، برادرت حاجتم را برطرف کرد در آن هنگام که شما بچه بودید، حاتم به یک قناعت میکرد و دیگر را برای تو می گذا ت ولی تو در یک شیر می خوردی و دیگر را با دست نگاه می داشتی!!
پل قلعه حاتم بروجرد با قدمتی حدود یک قرن به جا مانده از دوره قاجار در غب روستای قلعه حاتم واقع شده که راه دسترسی برای گردشگران ندارد و سالهاست این پل در انتظار راه دسترسی نشسته است.
ادامه مطلب
پل قلعه حاتم بروجرد با قدمتی حدود یک قرن به جا مانده از دوره قاجار در غب روستای قلعه حاتم واقع شده که راه دسترسی برای گردشگران ندارد و سالهاست این پل در انتظار راه دسترسی نشسته است.
ادامه مطلب
ی_ احساس_ نا آرومی_ وسیع و بی دلیلی دارم که آروم نمیشه :( این جور موقع ها فکرم میره سمت کار احمقانه انجام دادن الان دو تا کار احمقانه تو ذهنم_ برم بلاک_ #68 با یک آدمی خیلی زیرکانه آشنا شم خیلی سر خوشآنه و احمقانه دو به نگار پیشنهاد بدم مشروط به نخو دن
حالم خوب نیست بی دلیل نه دلم برا قاف تنگ شده نه کارها م تو مرحله ی نگرانی_ فقط تو این بدبختی_ رزومه به طور احمقانه ای گند هم میزنم تو
زهرا حاتم نژاد خانم گل فوتبال بانوان ایران در گفتگویی به سوالات پیرامون این موفقیت پاسخ داده است.
ی_ احساس_ نا آرومی_ وسیع و بی دلیلی دارم که آروم نمیشه :( این جور موقع ها فکرم میره سمت کار احمقانه انجام دادن الان دو تا کار احمقانه تو ذهنم_ برم باشگاه_ بلاک_ #68 با یک آدمی خیلی زیرکانه آشنا شم خیلی سر خوشآنه و احمقانه دو به نگار پیشنهاد بدم مشروط به نخو دن
حالم خوب نیست بی دلیل نه دلم برا قاف تنگ شده نه کارهای اداری م تو مرحله ی نگرانی_ فقط تو این بدبختی_ رزومه به طور احمقانه ای گند هم میزنم تو
دارمیات فی حق سیدة نساء العالمین فاطمة ا هراء س

الشاعر حاتم خلیل العبادی
************

کل السده اعله البیت فاعل عمرهُم
هوه الّی بخبخ گال آنه الأذله ُم

اشما تگول اتگول متذلنه هیهات
بالجنه شوف اهناک قلّت مسافات

کلمن یحب الحید فاز ابمصیره
والّی بغض یاناس تلهب سعیره

*************
الشاعر حاتم خلیل العبادی
لغیرک ما ولع لحد ولع فیک


دلیلی او ناره بس تلهب ولع فیک


إنه اترجاک لا تبعد ولع فیک


ابقا او لا تزید اهموم بیه

*********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
الک فضه انجعل منهم الک دار

الک بیت ابذهب مبنی الک دار

الک صاحب بقا ابظهرک الک دار

الغدر وایصیب ظلعک بالردیه
********** الشاعر حاتم خلیل العبادی
طایح من فراق المحب هل حیل

ابهیده مایهل الجفن هل حیل

دگلی الچاره یلمعبود هل حیل

شنهو الیرهم اجروح العلیه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
ابوذیات فی حق سیدة نساء العالمین فاطمة ا هراء س

الشاعر حاتم خلیل العبادی
************
ظلع منصاب عده ُم وانعبلهُم

تسیل ادموع جفنی وانعبلهُم

یحرفون النواصب وانعبلهُم

قشامه او مانفسرها القضیه


نفسر نداری شنهو الصار واجرا

اویاهو الدمع فاطمه سال واجرا

عله خدهه السطر والعلگ واجرا

نار اباب بنت خیر البریه

**********
الشاعر حاتم خلیل العبادی

به نظرتان کمی زیاد احمقانه نیست که از دانشجو ا برای مصاحبه بپرسند با پای راست وارد مستراح باید شد یا با پای چپ؟ خب اگر به نظرتان که احمقانه نیست فبها ولی اگر احمقانه هست سرتان را در اولین دیوار دم دستتان بکوبید تا همدردی باشد با سر بخت برگشته فلک زده من.
العصافیر اعله متنه وم ساجد عشعشن
او چانن ایصلوتن لجله ابطورهن من غردن
لبوالباقر هل محبه ابمولده زاح المحن
خله الکل فرحانه ومه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
گالری تصاویر احمقانه ترین ژست ها ی حیوانیگونه های مختلفهر یک از حیوانات در موقعیتی متفاوت چهره خود را به شکل باورن ی تغییر داده و چهره ای احمقانه و خنده دار به خود گرفته اند.احمقانه ترین تصاویر در دنیای حیوانات

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
عساه الیکر حیدر یهد بی

او سیفک بولفضل شاله یهدبی

یخف الألم لح یهد بی

لچن طاح ان رظهرا اعله خیه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
[ad_1]
در زمان های قدیم پادشاهی بود به اسم حاتم طائی. روزی که از شکار برمی گشت، دید جوانی مثل پنجه ی آفتاب در بیابان، تو خاک می غلتد و طوری ناله می کند و زار می زند که دل سنگ به حالش آب می شود. رفت بالای سر جوان ...
[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
حاتم طایی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزادحاتمطاییدیار حاتم طائی قوم حاتم طایی م ن دو کوه که به نامهای بلاد الجبلین أجا و سلمی معروف گنجور سعدی باب دوم در احسانباب دوم در احسان سعدی باب دوم در احسان سر آغاز گفتار اندر نواخت ضعیفان پوران گل اومد پوران گل اومد بهار اومدخبرگزاری تسنیم ایران چگونه جزو ۴ قدرت پهپادی …ایرانبه گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، گزارش ویدئویی ایران چگونه جزو قدرت پهپادی خبرگزاری تسنیم درگیری سنگین ناوهای جنگی …درگیریحمله فروند قایق ان دریایی به کشتی تجاری ایرانی با آتش سنگین ناوهای ناکام مانددیگربان در نقد و بررسی محافظه کارانوبلاگ ارزشی آهستان٬ نوشته بسیاری از بزرگان جریان محافظه کار و چهره های حکومتی از پوری بنایی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزادپوریبناییپوری بنایی نام اصلی صدیقه بنایی زمینه فعالیت سینما تولد ۱۹ مهر ۱۳۱۹ اراک، ایران روزنما اعتراض به پیروزی ترامپ سایت خبری …درخواست حسن عباسی از آملی لاریجانی برای حفظ جایگاه ت رئیس جمهور را دادگاهی کنرندانه مشاعره با حرف طرندانه مشاعره با حرف ط گر به کاشانه ی رندان قدمی خواهی زد نقل وشعر شکرین ومی بی زندگی نامه حاتم طایی حاتم طایی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد حاتمطایی دیار حاتم طائی قوم حاتم طایی م ن دو کوه که به نامهای بلاد الجبلین أجا و سلمی معروف بود زندگی نامه حاتم طائی زندگی نامه حاتم طائی به نام خالق زیبایی ها حاتم طائی موضوع سخاوت حاتم طائی حکایت موضوع سخاوت حاتم طائی حکایت موضوع سخاوت حاتم طائی حکایت حاتم طایی میهن ۲۴ هر لحظه با شما حاتم طایی میهن ۲۴ هر لحظه با شما حاتم طایی میهن ۲۴ هر لحظه با شما حاتم طایی در جهتی که گمان می کرد اقوامش حاتم طایی در جهتی که گمان می کرد اقوامش حاتم طایی در جهتی که گمان می کرد اقوامش حاتم طایی حاتم طایی حاتم طایی بهرام مشیری اسارت خواهر حاتم طایی بهرام مشیری اسارت خواهر حاتم طایی بهرام مشیری اسارت خواهر حاتم طایی حاتم طائی حاتم طایی ویکی گفتاورد حاتمطایی حاتم طایی به زبان عربی حَاتم هر که نان از عمل خویش خوردمنت حاتم طائی حاتم طائی ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد حاتمطائی حاتم طائی ی به کارگردانی و نویسندگی محمدعلی فردین محصول سال ۱۳۴۵ است خلاصه داستان حاتم طائی حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طایی با شرکت فردین، پوران، آراسته، خواجوی، همایون حاتم طائی ۲۳ حاتم طائی ۲۳ حاتم طائی ۲۳ ۲۳ حاتم طائی ۱۳۴۵ حاتم طائی ۱۳۴۵ حاتم طائی ۱۳۴۵ ۱۳۴۵ حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم الطائی حاتم طائی حاتم طائی حاتم طائی گوران خان تصمیم دارد پونه، دختر حاتم، را برای عباس خواستگاری کند ‫حاتم طائی ۳۳‬‎ · حاتم طائی ۱۳ ۳۱۲ ارسلان نامدار گنجور » سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » حکایت حاتم طائی حکایت حاتم طائی که حاتم بدان نام و آوازه وب سایت شخصی محمود شریعتی پور حاتم طایی دیار حاتم طائی قوم حاتم طایی م ن دو کوه که به نامهای بلاد الجبلین أجا و سلمی معروف بود حاتم طائی آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا حاتمطائی حالات زندگی حاتم ابن عبد الله بن سعد بن أخزم بن أبی أخزم الطائی کا والد بچپن میں ہی فوت ‫حاتم طائی ۱۳۴۵ ‬‎ · حاتم طائی ۱۳۴۵ زندگی نامه حاتم طایی حکایت حاتم طایی داستان حاتم طایی


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
جلست یمه نادته یعمّای

ما دگوم انهض یعمّای

اریدک تقتل اعدانه یعم موی

تسوی من دِمآهُم آل امیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
میم او هاء ویه الدال والیا

ماجا ناصر المظلوم والیا

اگله الیکره الموعود والیا

نذل ی نکر الباری او وصیه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
من کثر البواچی اعلیک اهداب الجفن طاحن


او صار اجروف بالوجنات من ملح الدمع صارن


علیک انته الهجرت اسنین طیور السعد ماطارن


(چن مثلی ابهم ماتن لوعه)

**********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
حدود دو سال از اجرای "طرح حاتم" که عنوان آن به شکلی هوشمندانه از ترکیب حروف اول «حمایت ازتولیدملی» گرفته شده است، می گذرد و حدود 3000 میلیاردتومان از منابع بانک انصار در دو مرحله به اجرای آن اختصاص یافته است.
سلسله ابوذیات
الشاعر حاتم خلیل العبادی ######
رئیته او گلبی گام ابإلم ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش ودی هل مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
****** کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
****** اجانی اوشفته سالمته وجفنا
ولا ابد ابتعدنه احنه وجفنا
اشوف ابعینه لمحبه وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
****** الشاعر حاتم خلیل العبادی
بچه والسهم وسط العین هلبات

او یمه گاعده ابأحزان هلبات

تمسح دم جفون الگمر هلبات

یگوم اردود یوگف ظهر اخیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
تهل من دم علیک اعوام عنای


غریب ادیار گاصد والک عنای


شفتک ویه غیری ابع عنای


مسیرک غیریته اوخنت بیه

***********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
یشایل هلنعش ریض بهادای

وانه روحی عله افراگه بهادای

ابدمعک یلذی گاصد بهادای

تواسی حسین ابن زهرا ا چیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
یگاصد زایر المذبوح بهدای

اخذنی اویاک لن الگلب بهدای

ارید الطم عله الوجنات بهدای

عله المطروح برض الغاضریه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی
صعد نخله رطب برحی حوالاک

گلبی او دورک ایرفرف حوالاک

مدری اشلون بارینه حوالاک

مصیبه او ما تریح البال لیه
********** الشاعر حاتم خلیل العبادی
نطرت او حامل اسلاحی بیادای

او عگلی هایم او مدری بیادای

دلیلی امن ال الم صایر بیادای

منّ الضغط من یأمر علیه
********** الشاعر حاتم خلیل العبادی
جفنی ابشوگ دمعی مره ساله

او مرسال الاجانه مره ساله

ارید انشد الباری مره ساله

مته یظهر شفیع المهدویه
************ الشاعر حاتم خلیل العبادی
حتی اگر پنجاه میلیون نفر هم به یک چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند،
آن چیز همچنان احمقانه است!
یصعب هجر خلانی تراباع


علیه اوحبهُم ابگلبی تراباع


الطیب یشتری اخوانه تراباع


لجلهُم نفسه لن ذاته وفیه

**********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
سکت ما حچه الهلیوم ونطاق

لسنی و الگلب ما حمل ونطاق

غدرنی الچنت احبه اوشوف ونطاق

خنجر بالظهر مارحم بیه
******* الشاعر حاتم خلیل العبادی
اهل دمع الجفون الیوم علراح
والوچ المر یصاحب غصب علراح
صفگت الر اح من الظیم علراح
ابکثر جزن الّی مر اسنین بیه
********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
سمل ثوب العلیه اوعتگ هدمای

فقیر او جفنی من الدهر هدمای

هوا ماکو وابراگ البحر هدمای

علیه اوجرنی فر اب بیه
*********** الشاعر حاتم خلیل العبادی
خیمت قمر هاشم من یردهه

او سکنه ابلطم گصدت من یردهه

ش جربه صاحت من یردهه

خذوها او رجعو بس عمی علیه
****** الشاعر حاتم خلیل العبادی
یا گلبی دگلی من هویته

والمهدی اظنن من هویته

هویه الّی اجتنی من هویته

شیعی او رافضی ایسمون بیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
لشهادة ال حسن العسکری ع
********

یهل جفنی لبو محمد من الدم


الحکم یا معتمد المن من الدم


لعین ابفعلتک ماظن من الدم


ابسعیر الله تملک ملوکیه

******
الشاعر حاتم خلیل العبادی
مو کلمن یسلم یطلب الحاجات
ولا کلمن یخابر راید افلوس

صحیح اهیه الأنامل مو فردشی
بس الحمد لله الجیب متروس

********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
ابحر حبک اطب واسبح وقصلاک


واقصن قصص وارویلک وقصلاک


علمودک گمت اشرگ وقصلاک


ابشربت مای بالله اشلون بیه

***********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
اطب بلبحر واسبحلک وفیلک


ضرا ابشمسک اصرلک وفیلک


انته الما توافینی وفیلک


وعد یالماشفت منک ردیه
***********

الشاعر حاتم خلیل العبادی
من عاشقانه دوستش می داشتم و او عاقلانه طردم کرد، منطقِ او از حماقت من احمقانه تر بود.
احمد شاملو
إنه المشتاق للمحبوب تلاه


هجرنی او صار من الآه تلاه


ابرحیله او بالقساوه الگلب تلاه


من الجسد شال او گطع بیه

********
الشاعر حاتم خلیل العبادی
توجر نار گلبی وسعرالهُم

قیم لهل الاماجد وسعرالهُم

امس یحچون بسمی وسعرالهُم

لان لبطانه ممزوگه او خلیه
******** الشاعر حاتم خلیل العبادی
عمت من دم تکت عینی وراحات
شبت و ض صبغ شعری وراحات
اگرع وا صاحولی وراحات
صفگت اعله ا مان اشعمل بیه
********* الشاعر حاتم خلیل العبادی