جملات زیبا و خواندنی
مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و آموزنده سعی کن آنقدر کامل باشی کهبزرگترین تنبیه تو برای دیگرانگرفتن خودت از آنها باشد. جملات زیبا و خواندنی برای ساختن کشتی آرزوهایتهر چقدرهم که سخت باشد صبر کنچراکه قایق کاغذی رویاهاخیلی زود تر ازآنچه فکر می کنیزیر آب خواهد رفت جملات زیبا و فلسفی دنیای زیبای درونتان رابا فکر به اشتباهات دیگرانبه جهنم تبدیل نکنیدلبخند بزنیدوببخشیدآنها شاید بخاطر تربیت درمحیطی عاری از فرهنگو ادب دیگران را آزار میدهندشادباشید و بی تفاوت جملات زیبا و آموزنده زندگی خیلی خوبه!!! فقط نصفش رو دیگران اب می کنند نصفه دیگه شو خودمون با فکر به نیمه ی اب شده اب می کنیم جملات زیبا در مورد خدا امروز در جوان ترین سنى هستى که از اینجا به بعدخواهى داشتازش لذت ببر جملات زیبا و خواندنی راه موفقیت، همیشه درحال ساختن است.موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن جملات زیبا در مورد زندگی ما چیزها را آنگونه که هستندنمی بینیمبلکه چیزها را آنگونه که هستیممی بینیم جملات زیبا از بزرگان شاد بودن به این معنا نیستکه همه چیز کامل استبلکه به این معناست که شما تصمیم می گیریدفراتر ار ناقصی ها را ببینید جملات زیبا هیچ گُلی به فکر رقابت باگُل های دیگر نیستفقط شکفته می شوددر پیمودنِ راهتبر دستاوردهای دیگرانتمرکز نکنبه خود بین ... جملات زیبا و خواندنی برای دوست مهم نیست ظاهرتانچگونه استمهربانی شما را زیباترینفرد دنیا میکند جملات زیبا و خواندنی و دل نشین تسلیم را تمرین کنید که این شاه کلید عشق است زیرا آن که در برابر خداوند تسلیم است، با او یکی است و به او پیوسته هدف آفرینش انسان و جهان است جملات زیبا و خواندنی من باور دارم ... که همیشه کافى نیست که توسط دیگران بخشیده شویم، گاهى باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم.جملات آموزنده از بزرگان هستی را باید از راه عشق شناخت. آنگاه خدا را خواهی شناخت. خدا چیزی نیست جز روی آوردن به هستی از راه عشق
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتهمجموعه: خواندنیهای دیدنی

جملات زیبا و کوتاه, جملات زیبا در مورد زندگی
جملات زیبا و فلسفی

خوشبخت ترین
مخلوق خواهی بود
اگرامروزت را
آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فر
وجود داردبرای دلهره
ونه گذشته ای برای حسرت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا و خواندنی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

زندگے شبیه فصل ست
هیچ فصلے همیشگے نیست
درزندگے نیزروزهایے براے
?اشت،داشت،استراحت
وتجدیدحیات وجوددارد
زمستان تا ابدطول نمی?شد
اگرامروز مشکلاتے دارید
بدانید ?ه بهارهم د یش است

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هیچ چیز واقعا اب
نیست...حتی ساعتی
که از کار افتاده است ،
دو بار در روز زمان را
درست نشان می دهد ...

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا و عاشقانه ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

«میتوانم» و «نمیتوانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.
اماهمین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا و خواندنی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

مشکلات
مانند ماشین لباسشویی هستند،
پیچ وتاب می دهند، می چرخانند
و ما را به اطراف می کوبند.
اما در نهایت، تمیزتر، درخشان تر و
بهتر از قبل خارج می شویم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا و کوتاه ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

گ میگه: اگر جرأتِ زدنِ حرفِ حق را نداری،
لااقل برای انی که حرف ناحق میزنند، دست نزن.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا درباره زندگی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آرام باش
دن?ا را بنگــر
ارزش هرثان?ه رابدان
هم?شه خوشحال باش
مے توانے همه گذشته را
کنار بگذارے
و از نو آغاز کنے
پس باعشــق زندگے کن

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا و آموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بزرگ فکر کن "تقدیر"
تقویم افراد عادی ست ...
و
"تغییر"
تدبیر افراد عالی ...

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا و فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تا وقتی
به این فکر چسبیده اید که
دلیل خوب زندگی ن تان،
بیرون از وجودتان است،
هیچ تغییر مثبتی رخ نمی دهد.
تنها و تنها
خودِ شما
مسئول جنبه های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ
خود هستید
و فقط و فقط خودتان
قدرت تغییر آن را دارید.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا‏‏ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

لحظـه هــا نه د?ــر م? آ?نـــد و نـه زود
آن هــا درست ســر وقت م? آ?ـنـــد
ا?ن مـــا آدم هــا??م که د?ــر ?ــا زود ، م? رس?ـــم !...

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا از بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

امروزت را زندگی کن
فردا را فکر نکن
شادی امروزت را از دست نده
آنقدر بخند که آسمان دلت
از ستاره بارور شود
این بار تو...
دنیا رو به بازی بگیر

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ملات زیبا و آموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

خوابم میاد،
ولی نمیرم سمت تخت خواب!
اون لعنتی یه تله ست...
توش از خواب خبری نیست...
فقط فکر و خیال که انتظار ادمو میکشه

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات زیبا و فلسفی ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ماهیان از تلاطم دریا
به خدا شکایت د
و چون دریا آرام شد
خود را اسیر صیاد دیدند...
تلاطم زندگی حکمت خداست
از خدا دل آرام بخواهیم
نه دریای آرام

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
گیله مرد میگفت: ماهیت " دارم " های این دنیا اینه که ؛ خیلی زود به " داشتم " ها تبدیل میشه ...

جملات زیبا گیله مرد جملات زیبا دارایی، جملات داشته ها و نداشته ها، جملات زیبا درباره دنیا، جملات زیبا مالک و مملوک
مجموعه: خواندنیهای دیدنی

زیباترین جملات عاشقانه, جدیدترین جملات عاشقانه
جملات عاشقانه کوتاه

وقتی تنهاییم دنبال دوستیم
‏پیداش که کردیم دنبال عیبهاش میگردیم
‏از دستش که دادیم
درتنهایی دنبال خاطراتش میگردیم

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه زیبا

درسته می تونی بدون خیلی چیزها زندگی کنی،
اما بدون عشق نمی تونی...!

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه کوتاه

درد داره...
یکی میشه...
همه ی زندگیت...
ولی هیچ جای ...
زندگیت ...
حضور نداره…

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه غمگین

کنارم که باشی...
خورشید هم به بودنت..
حسادت خواهدکرد..
دیگر..
ماه را..
نمی دانم..!!

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
زیباترین جملات عاشقانه

تنهایی
سطر آ شعرهای من است
همیشه
دلتنگی
اشک
آه...
پایان تمام عاشقانه های دنیا
غم انگیز است

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جدیدترین جملات عاشقانه

با من ب حال و هوایت عوض شود
طوری که عاشقانه فضایت عوض شود
اسم مرا بگو، که به معنای تازه ای است
هر دفعه ای که لحن صدایت عوض شود

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه و احساسی

خوشبختی یعنی
درخاطر ی ماندگاری
که لحظه های نبودنت را
با تمام...
دنیا معامله نمی کند

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
متن عاشقانه زیبا

تو را نه عاشقانه
نه عاقلانه
و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش میکشم
عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه زیبا

روزی به تمام این بی قراری ها می خندی
و ساده از کنارشان می گذری"
این قشنگترین دروغی ست
که دیگران
برای آرام ت به تو می گویند...!

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه کوتاه

ساحل دلت را به خدا بسپار ،
خودش قشنگ ترین قایق
را برایت می فرستد

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه غمگین

پایان شب من باش ، چون جاے درنگے نیست
جز عشق براے ما ، پایان قشنگے نیست ...

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
زیباترین جملات عاشقانه

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن...

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جدیدترین جملات عاشقانه

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم ؛
و طولانی بودن آن را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ؛
حالا که من دلتنگم زمان ایستاده …

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه زیبا

ز تمام بودنی ها
تو همین از آنِ من باش!
که به غیر با تو بودن
دلم آرزو ندارد..!

جملات عاشقانه, جملات عاشقانه زیبا
جملات عاشقانه و احساسی

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتی خوبی
گرمتری? آغوش ها را در آستین دارم
بد ?ه باشد ح
خودم ?ه سهل است
تمام دنیا یخ می زند از
سردی لبخنــدم

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده

جمله زیبا با ع , جملات کوتاه آموزنده
گیله مرد میگفت : رد شدن یا ردّ شدن، هر دو بدست ماست ... ولی اینجا تصمیم میگیریم که در آنجا با پل چه کنیم ... در جایی که: ردّ شدن برابر است با رد نشدن ؛
و ردّ نشدن برابر است با رد شدن .
خدایا کمک کن؛ قبول شوم و رد شوم [از پل ] جملات زیبا گیله مرد پل جملات زیبا رد شدن، جملات زیبا قبولی، نکته های کوچک زندگی، جملات زیبا یک تلنگر

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
ع نوشته های زیبا

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
ع نوشته های عاشقانه

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
ع نوشته های زیبا و مفهومی

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
ع نوشته های غمگین

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
ع نوشته های جالب

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
جملات الهام بخش

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
جملات الهام بخش زیبا

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
جملات الهام بخش تصویری

جملات الهام بخش , جملات الهام بخش برای زندگی
ع نوشته های زیبا

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

تقصیرِ من نبود!


دستم به شعر خورد


گل هایِ واژه زمین ریخت.پ.ن:چیدمان شعر و تصویر کاری از خود ِ شاعر است.
زیباترین جملات عاشقانه، شعرهای احساسی، جملات بسیار زیبا، جملات قشنگ، جملات خاص و جالب، دلنشین ترین جملات زیبا،
گل هایِ واژه،
کانال جملات فلسفی در تلگرام
کانال تلگرام جملات زیبا
کانال متن زیبا در تلگرام
کانال جملات قصار
کانال تلگرام جملات بزرگان
کانال جملات عاشقانه در تلگرام
کانال تلگرام سخنان حکیمانه
کانال تلگرام جملات موفقیت


مجموعه: خواندنیهای دیدنی


جملات زیبا و دلنشین بعضـی چیزها در جهان؛خیلـی مهم تر از دارایی هستند یکی از آنها؛توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است.. جملات زیبا و خواندنی تو به من احترام میزاری منم به تو احترام میزارم چون میخوام یکی مثل تو باشمتو به من توهین می کنی من به تو توهین نمی کنم چون نمیخوام یکی مثل تو باشم.. ! جملات زیبا و حکیمانهاینقدر نگواگه ببخشم کوچیک میشم...اگه با گـذشت ... ی کوچیک می شد...خدا اینقدر بزرگ نبود... جملات زیبا و فلسفی عجب دنیایی است در کله پزی ها هم زبان ازمغز گران تر است درست مثل جامع ه چرب زبانها از عاقلان ارزشمند ترند جملات زیبا و آموزنده بعضیا هیچ هدفی تو زندگیشون ندارنجز اینکه بیان زندگی دیگرانو هدف بگیرن! جملات زیبا درباره زندگی فقیرترین آدما یه که :داشته هاشو نمیشناسهو قدر اونا رو نمیدونهو نمیدونه چطور ازشون استفاده درست و مفید کنه جملات زیبا و دلنشین دنیا را برای خودت بنویس!نه به خطی که قشنگ باشد،به خط خودت بنویس چون دنیا برای توست. نه تو برای دنیا.... جملات زیبا و کوتاه هر رنگی که باشد باز هم است!!!اگرعقاید آدمی احمقانه باشدبا کروات و کت شلوار روشن فکر نمی شود جملات زیبا از بزرگان زندگى شما از دو تا تاریخ و یک خط فاصله درست شده.از اون خط فاصله ، بیشترین بهره رو ببرید. جملات زیبا و خواندنی یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بندکفش های خود را می بندد تا حرکت کند... جملات زیبا و خواندنی و دل نشین گاهیدلت از سن و س میگیردمیخواهیکودک باشیکودکی که به هر بهانه ایبه آغوش غمخواری پناه میبردبزرگ که باشی...باید بغض های زیادی ر صدا دفن کنی.. جملات زیبا‏‏ از عق پرسیدند :آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟عقاب لبخند زد و گفت :من انسان نیستمکه با کمی به بلندی رفتنتکبر کنم!من در اوج بلندینگاهم همیشه به زمین است...جملات زیبا و حکیمانه در گذر از دریای زندگیاز طوفان و آبهای وشان نپرهیزتنها بگذار تا بگذرندکشتی خود را بران و همواره به یاد داشته باشدریای آرام هرگز دریانوردی ماهر نمیسازد... جملات زیبا و فلسفی کم سرمایه ای نیست .. !داشتن آدمهایی که ح رابپرسند ...!ولی ... .از آن بهتر داشتن آدمهاییست ...که وقتی ح را میپرسند ...بتوانی بگویی:خوب نیستم ... جملات زیبا و خواندنی خودمان را با جمله" تا قسمت چه باشد " گول نزنیم.." قسمت " اراده ست !
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
خنداندن افراد موجب فراموشی مشکلاتشان می شود. چه انسان نیکوکاری ست آن که فراموشی را به دیگران هدیه می دهد. جملات زیبا و خواندنی

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات آموزنده, جملات آموزنده و زیبا
جملات آموزنده فلسفی

خوشبختی
همیشه داشتنِ چیزی نیست
خوشبختی گاهی لذت عمیق
از نداشته هاست!
«یک نوع رهایی» که شبیه به هیچ چیز نیست.
و گاهی ساده و غیرقابل تصور است

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده والهام بخش

امروز درهای گذشته را می بندم
و درهای آینده را می گشایم.
نفسی عمیق می کشم
و گام می نهم به سوی فصلی جدید
در زندگانی ام.

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده و ماندگار

گاهی خدا را صدا بــزن.
بی آنکه بخواهی از او گله کنی.
بی آنکه بگویی
چرا؟
ای کاش
و بی آنکه نداشتن هاو نبودن ها را
به اونسبت بـدهی.
گاهی خدارابه خاطر
خدا بودنش صدا بـزن.
خدایا دوستت دارم

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات زیبا و خواندنی

با ارزش ترین چیز در زندگے،
"دل آدم هاست"اگر ے
"دلش "را بہ " تو "سپرد،
"امانتدار خوبے باش

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده فلسفی

هیچ قفل بدون کلید نمیسازد.
اگر قفلی در زندگیت می بینی،،،،
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره.ـ..
کلید خیلی از قفلهای زندگی!!!
سه چیز است.
صبر،آرامش،وتوکل....

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات زیبا و خواندنی

از دسـتِ این دنیـا...
انگـار
هیچ چیز جای خـودش نیست
آمده بودیم کمی
دردِ دل
ظاهرا
درد سر شده ایم...

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده والهام بخش

دوست خوب مثل
چراغ توی تاریکیه
اما یادت باشه
به روشنایی رسیدی دورش نندازی...

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید زیرا در خاطرات هر شخص چیزهایی هست که حتی می ترسد آنها را برای خودش آشکار کند...!

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات خواندنی و جالب

از زخم زبان های مردم ناراحت نباش اینها همان هایی هستند
که به آسمان و هوای بارانی میگویند “ اب”

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده و زیبا

آدمای شاد دنبال این نیستن که صبح تا غروب به این فکر کنن که دیگران درباره اونا چه فکری می کنن
به دنبال این هستن که ببینن چطوری می تونن شادیو به بقیه انتقال بدن
و یه آدم مفیدی باشن

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده بزرگان

هر ی می تونه دنیای خودش رو اونجوری که دوست داره
رنگ آمیزی کنه!
اما کاش از رنگ هایی استفاده کنیم
که به روحمون تازگی می بخشه
و همیشه حالمون رو خوب می کنه

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده والهام بخش

هیچگاه درگیر گذشته نشوید
اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی
کتاب زندگی تان را بخوانید
هیچوقت نخواهید توانست
فصل جدید زندگیتان را شروع کنید

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات زیبا و خواندنی

سرنوشت هر انسانی تو دستای خودشه،
فقط باید به قدر کافی شجاع باشی
تا بتونی اینو بفهمی

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده وماندگار

جهان ...
"همانند یک آینه است"
آنچه را که در درون خود،
احساس می کنید،
در دنیای بیرونی باز می ی د.
و دقیقا به همین خاطر است،
که برای اصلاح زندگی
باید از درون خود آغاز کنیم.

جملات آموزنده والهام بخش, جملات آموزنده وماندگار
جملات آموزنده فلسفی

انسان بودن
زیاد سخت نیست
کافیست مهربانی کنی
زبانت که نیش
نداشته باشد و ی را نرنجاند
وقتی برای همه خیر بخواهی
همین انسانیت است.

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
رد شدن یا ردّ شدن، هر دو بدست ماست ... ولی اینجا تصمیم میگیریم که در آنجا با پل چه کنیم ... در جایی که: ردّ شدن برابر است با رد نشدن ؛
و ردّ نشدن برابر است با رد شدن .
خدایا کمک کن؛ قبول شوم و رد شوم [از پل ] پل جملات زیبا رد شدن، جملات زیبا قبولی، نکته های کوچک زندگی، جملات زیبا یک تلنگر
جملات زیبا جملات زیبا گیله مرد جملات زیبا روز مادر پدر معلم دختر پرستار و...


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
جملات عاشقانه برای همسر عزیزم و مهربانم جملات عاشقانه برای همسر,جملات عاشقانه برای همسر به انگلیسی,جملات عاشقانه برای همسرم,جملات عاشقانه برای همسرمان,جملات عاشقانه برای همسر عزیزم,جملات عاشقانه برای همسرتان,جملات عاشقانه برای همسر اینده,جملات عاشقانه برای همسر 97,جملات عاشقانه برای همسر کوتاه,جملاتی عاشقانه برای همسرم,جملات عاشقانه به همسر انگلیسی,جملات عاشقانه برای همسر به زبان انگلیسی,جملات عاشقانه برای همسر خود,جملات کوتاه عاشقانه برای همسرم,جملات عاشقانه برای شوهرمان,جملات عاشقانه به همسرمان,جملات عاشقانه برای شوهر عزیزم,جملات عاشقانه به همسرتان,جملات عاشقانه به همسر 94,جملات زیبا و عاشقانه کوتاه برای همسر,جملات کوتاه عاشقانه برای همسران,جملات کوتاه و عاشقانه برای همسر,جملاتی عاشقانه برای همسر,جملاتی عاشقانه برای شوهرم

جملات عاشقانه برای همسر جملات عاشقانه برای همسر گویند باغبان عمری طولانی دارد چون با گل سر و کار دارد ولی من عمر طولانی تر از باغبان دارم چون همسری زیباتر از گل دارم

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا در مورد زندگیب شاد باشمحبت کنزندگی همین امروز استزندگی را سخت نگیر .. جملات زیباروز خود را با تکه های دیروز شروع نکنهر روز یک شروع تازه استهر صبحی که ما از خواب بر میخیزیم اولین روز از زندگی جدید ماستامروز اولین روز ازبقیه عمرتوست... جملات زیبا و خواندنی هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید...جملات زیبا و کوتاه تفاوت بین انسانی که هم اکنون هستید و ی که قرار است پنج سال بعد باشید، در مردمی است که در این مدت با آن ها معا کرده و کتاب هایی است که در این زمان مطالعه خواهید کرد!جملات زیبا و دلنشین مردم حقیقت را نمی پذیرند،چون نمی خواهندبه تخیلاتی ?ه تمام عمر بر اساس آن زندگی ?رده اند،آسیبی وارد شود...!جملات زیبا در مورد زندگیبعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستندیکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است…جملات زیبا و آموزندهبه دختران خود یاد دهید؛قبل از ازدواج به آرزوهایشان برسند،مردان غول چراغ جادویی علاءالدین نیستند ...جملات زیبا و خواندنی و دل نشینالماس از تراش و انسان از تلاش می درخشد!صادق باشهنگامی که فقیری !ساده باش وقتی که ثروتمندی !مودب باشوقتی در قدرتی!جملات زیبا و خواندنی آنگاه که خسته شدی،آنگاه که از پای در آمدی،مهم نیست...باز مقاومت کن،باز بجنگ و ش ت بخور...این بار، ش ت بهتری خواهی خورد!جملات زیبا از بزرگانزندگی همین استبه یک گل می ماند که شاد و خندان در چمن شکفته می شود ، یک بُز سر می رسد ، آن را میبلعد و همه چیز تمام می شود ..!جملات زیبا و کوتاهباید به بازار آلات قتاله سلاح نرم را تیز افزودقلم!آنچنان برنده و کشنده است که تاریخ بشریت را سرخ کردهو هنوز هم دست از کار نمی کشد...جملات زیبا و دلنشینبرای آنکه ملتی در راه غنی تر تمندان ،به بیچارگی بیشتر خود سندی دهد ،بهتر آن است که جاهل نگه داشته شود.جملات زیبا در مورد زندگیهر چقدر غصه بخوری ؛دنیا پاسخی به دلت نمی دهدشاد باش، شاد بودن اگر نتواندمشکلاتت را کم کند اضافه نمی کندارزش واقعی تو زمانی ست که در اوج مشکلات شاد باشی و برای راه حل بکوشی...جملات زیبا و آموزندههرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید،کمتر از آنان دلگیر میشوید،هرچه کمتر دلگیر شوید،کمتر آسیب می بینید،هرچه کمتر آسیب ببینید،راحت تر می بخشید.
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


جملات انرژی مثبت ناب کوتاه ، جملات مثبت و پر انرژی ، انرژی مثبت دهنده، جملات زیبا ، poetry، جدید سال ۹۶ positive energy sentences جملات انرژی مثبتجملات انرژی مثبت سعی نکن همه چیز آسون بشه، سعی کن اینقدر قوی بشی که چیزای سخت برات آسون بشه
خدایا ؛
مبادا روزی فرا رسد که ما ... بارمان را بسته باشیم به این قیمت که بالمان را بسته باشیم ... و از یاد برده باشیم که برای اوج و پرواز؛ بال می خواهیم نه بار ... " بال " و " وبال " در عین تشابه؛ عین تضادند ...
جملات زیبا گیله مرد جملات زیبا بال و بار، جملات زیبا بال و وبال