جزئیات دستورموقت کاهش تعرفه واردات خودرو ت مکلف به اجرا است


کاهش قیمت خودروهای وارداتی با دستور قضاییعصر خودرو- دیوان عد اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه ت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و ت را موظف به توقف اجرای تعرفه های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس ت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه های گذشته صورت گیرد.
فرهاد احتشام زاد گفت : حکم اولیه دیوان عد اداری ت را مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را متوقف کند.
تعرفه واردات خودرو مشخص شد
کمیسیون زیربنایی ت تعرفه های پیشنهادی واردات خودرو را اعلام کرد. بر این اساس خودروهای با حجم پیشرانه کمتر از ۳ لیتر و حداکثیر ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلار با محدوده تعرفه ی ۵۵ تا ۱۳۰ درصد وارد کشور خواهد شد.
تعرفه واردات خودرو مشخص شد
کمیسیون زیربنایی ت، تعرفه های پیشنهادی واردات خودرو را اعلام کرد. بر این اساس خودروهای با حجم پیشرانه کمتر از ۳ لیتر و حداکثر ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلار، با محدوده تعرفه ی ۵۵ تا ۱۳۰ درصد وارد کشور خواهد شد.
تعرفه واردات خودرو مشخص شد
کمیسیون زیربنایی ت، تعرفه های پیشنهادی واردات خودرو را اعلام کرد. بر این اساس، فقط خودروهای با حجم پیشرانه کمتر از ۲.۵ لیتر و حداکثر ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلار، با محدوده تعرفه ی ۵۵ تا ۹۵ درصد وارد کشور خواهند شد.
ت در فهرست تغییرات تعرفه ای در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ پیشنهاد کرده، تعرفه واردات انواع خودرو از ۱۰۰۰ سی سی تا بیش از ۳۰۰۰ سی سی به ۵۵ تا ۱۵۰ درصد افزایش یابد.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال جاری تغییری نمی کند، گفت: مصوبه تعرفه ۴۰ و ۵۵ درصدی واردات خودرو در سال گذشته در سال جاری نیز به قوت خود باقی است.
تعرفه واردات خودرو مشخص شد
کمیسیون زیربنایی ت، تعرفه های پیشنهادی واردات خودرو را اعلام کرد. بر این اساس، فقط خودروهای با حجم پیشرانه کمتر از ۳ لیتر و حداکثر ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلار، با محدوده تعرفه ی ۵۵ تا ۱۳۰ درصد وارد کشور خواهند شد. تعرفه ی خودروهای هیبریدی نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
دیوان عد اداری: کاهش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عد اداری گفت: «دستور موقت دیوان عد اداری درباره تعرفه واردات خودروها لازم الاجرا است.»
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان عد اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو برای ت لازم الاجراست، اظهار کرد که با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی باید به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با توجه به آزاد شدن واردات آن تا ۵۰ درصد خواهد بود.
کرباسیان با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال جاری تغییری نمی کند، گفت: مصوبه واردات ۴۰ و ۵۵ درصدی سال گذشته در سالجاری نیز به قوت خود باقی است.

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده تعرفه جدید واردات خودرو به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده تعرفه جدید واردات خودرو به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال جاری تغییری نمی کند، گفت: مصوبه واردات ۴۰ و ۵۵ درصدی سال گذشته در سالجاری نیز به قوت خود باقی است.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال جاری تغییری نمی کند، گفت: مصوبه واردات ۴۰ و ۵۵ درصدی سال گذشته در سالجاری نیز به قوت خود باقی است.
جزئیات تعرفه واردات انواع خودروها اعلام شد که بر اساس آن واردات خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: در نشست دیروز کمیسیون زیربنایی ت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو نهایی شد که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه ها نیز در چهار گروه مشخص شده اند.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، تعرفه جدید واردات خودرو به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.
تعرفه واردات خودرو به ایران تغییر نمی کند
به گفته ی رئیس کل گمرک، امسال تعرفه ی ۴۰ و ۵۵ درصدی واردات خودرو به ایران تغییر نخواهد کرد.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند که اگر ت به دنبال حمایت از تولید خودروهای داخلی با روش تعرفه ای دارند، می تواند را اری جایگزین را پیدا کند و آن، حذف تعرفه واردات خودرو و در مقابل، اعمال مالیات سالانه سنگین بر خودروهای وارداتی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: با افزایش تعرفه می توان واردات خودرو را کاهش داد، بازار رقابتی این محصول باید به گونه ای باشد که در نهایت تولیدکنندگان داخلی برنده میدان باشند.
عدم برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای رشد صنعت خودروسازی کشور باعث اجرای طرح های خلق الساعه در این بخش شده است، یک روز افزایش تعرفه واردات و روزی دیگر کاهش تعرفه ها، بدون آنکه هدف مؤثری برای این کار دیده شود.
همچنین قیمت نهایی خودرو در کلیه قراردادهای فعلی و آتی متناسب با کاهش تعرفه گمرکی محاسبه و کاهش می یابد.
احتمال افزایش تعرفه ی واردات خودرو تا ۱۵۰ درصد
برخی شنیده ها از افزایش تعرفه ی واردات خودرو توسط ت و وزارت صنعت، معدن تجارت تا ۱۳۰ درصد حکایت دارند.
رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال جاری تغییری نمی کند، گفت: مصوبه واردات ۴۵ و ۵۵ درصدی سال گذشته در سالجاری نیز به قوت خود باقی است.
توافق ۵ عضو مهم ک نه جهت افزایش تعرفه واردات خودرو
۵ عضو مهم ک نه ت طی تفاهم نامه ای از موافقت خود برای افزایش تعرفه ی واردات خودرو خبر دادند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: در نشست دیروز کمیسیون زیربنایی ت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو نهایی شد که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه ها نیز در چهار گروه مشخص شده اند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: در نشست دیروز کمیسیون زیربنایی ت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو نهایی شد که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه ها نیز در چهار گروه مشخص شده اند.
در نشست دیروز کمیسیون زیربنایی ت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو نهایی شد که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه ها نیز در چهار گروه مشخص شده اند.
رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت از افزایش تعرفه واردات خودرو خبر داده است.
ساعاتی قبل سرانجام تعرفه واردات خودرو پس از شش ماه بسته بودن سایت ثبت سفارش به شکل رسمی اعلام شد. بر این اساس به غیر از محدودیت حجم موتور 2500 سی سی، سقف قیمتی 40 هزار دلاری نیز به عوامل محدوده کننده واردات…
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در صورت عدم تداخل مطرح شدن موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو در صحن علنی مجلس با بررسی لایحه بودجه ۹۷ به زودی در صحن مورد بررسی قرار می گیرد.
کرباسیان اعلام کرد: امسال تعرفه واردات خودرو تغییر نمی کند و مصوبه واردات 40 و 55 درصدی پارسال نیز به قوت خود باقی است.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عد اداری، مصوبه تی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه های قبلی ترخیص شوند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عد اداری، مصوبه تی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه های قبلی ترخیص شوند.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده تعرفه جدید واردات خودرو به ۵۵ تا ۹۵ درصد افزایش یافته است.
مجلس به دنبال لغو افزایش تعرفه ی واردات خودرو
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد مجلس از احتمال لغو تعرفه های جدید واردات خودروهای خارجی خبر داد.
مجلس به دنبال لغو افزایش تعرفه واردات خودرو
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد مجلس از احتمال لغو تعرفه های جدید واردات خودروهای خارجی خبر داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آیین نامه مربوط به تعرفه واردات خودرو مدتی است به ت رفته و باید درباره آن در هیات ت تصمیم گیری شود.
ارسال لایحه ی افزایش تعرفه واردات خودرو به مجلس
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال لایحه ی افزایش تعرفه ی واردات خودرو به مجلس در آینده ی نزدیک خبر داد.
۶۰ ثانیه: طرح دو فوریتی مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو
اگر فرصت دنبال اخبار فناوری را طی روز گذشته نداشتید، در ادامه با ۶۰ ثانیه مروری بر مهم ترین اخبار روز خواهیم داشت.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عد اداری گفت: دستور دیوان عد برای کاهش تعرفه واردات خودرو موقتی است و هنوز تصمیم نهایی برای این موضوع گرفته نشده است.
دیوان عد اداری با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد
با حکمی جدید، دیوان عد اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخص حقیقی که خواستار لغو مصوبه هیئت ت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای این مصوبه را متوقف کرد.
دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه تولیدات صنعت قطعه سازی داخلی به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصولات خارجی است، گفت: باید برای حمایت از قطعه ساز داخلی تعرفه واردات قطعات خودرو افزایش پیدا کند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران با بیان اینکه بلاتکلیفی در تعیین تعرفه های واردات خودرو موج می زند، گفت: قیمت خودرو سالی یک بار باید افزایش پیدا کند.