ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی تا ۲۶ بهمن تمدید شد

ثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی از ۲۴ بهمن آغاز می شودثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی و ی پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی از ۲۴ بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا چهارم اسفند فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. برای مشاهده ادامه مطلب روی ثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی از ۲۴ بهمن کلیک کنید.
ثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی از ۲۴ بهمن آغاز می شود ثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی و ی پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی از ۲۴ بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا چهارم اسفند فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. برای مشاهده ادامه مطلب روی ثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی از ۲۴ بهمن کلیک کنید.
رئیس سنجش پزشکی از ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی از فردا تا ۱۸ بهمن خبر داد.
ثبت نام آزمون ی وزارت بهداشت ۲۴ بهمن ماه آغاز می شود ثبت نام آزمون ی وزارت بهداشت سال ۹۷ گروه پزشکی از ۲۴ بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا چهارم اسفند فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. برای مشاهده ادامه مطلب روی ثبت نام آزمون ی وزارت بهداشت ۲۴ بهمن ماه کلیک کنید.
سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 بهمن 96 قلم چی سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 بهمن 96 کانون قلم چی کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 بهمن 96 قلمچی سال چهارم دبیرستان .:: منتشر شد ::. آزمون 6 بهمن 96 در این مقاله سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 بهمن 96 قلم چی آماده شده است. سوالات آزمون 6 بهمن 96 قلم چی (چهارم تجربی) + سوالات عمومی + پاسخنامه سوالات آزمون 6 بهمن 96 قلم چی (چهارم ریاضی) + سوالات عمومی + پاسخنامه

ادامه مطلب
سوالات درس اقوام آزمون های جامع داد 89 ،آذر 89 ، داد 90،آذر 91، داد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ سوالات درس اقوام آزمون های جامع داد 89 ،آذر 89 ، داد 90،آذر 91، داد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس اقوام آزمون های جامع داد 89 ،آذر 89 ، داد 90،آذر 91، داد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس اقوام آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین نوشته ی حمید عامریان می باشد. این مجموعه شامل 10 فایل از سوالات درس شناخت فرهنگ و اقوام در 10 دوره آزمون می با ...دریافت فایلسوالات درس اقوام آزمون های جامع داد 89 ،آذر 89 ، داد 90،آذر 91، داد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس اقوام آزمون های جامع داد 89 ،آذر 89 ، داد 90،آذر 91، داد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس اقوام آزمون های جامع داد 89 ،آذر 89 ، داد 90،آذر 91، داد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ

داوطلبان هر سوالی که در خصوص ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی و یا پیراپزشکی بدون کنکور دارند، می توانند برای ب اطلاعات دقیق با مشاوران تلفن صدای مشاور تماس گرفته و پاسخ خود را دریافت کنند. سامانه صدای مشاور تحصیلی می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید. تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب حتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی از دوم بهمن ماه با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید. منبع: ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی از دوم بهمن ماه
لینک مفید: ثبت نام و لیست رشته های فراگیر پیام نور 97-98 ارشد بدون کنکور پیام نور ثبت نام بدون کنکور پیام نور رشته های کارشناسی ارشد پیام نور شیراز پیام نور اهواز بدون کنکور رشته های کارشناسی ارشد پیام نور قزوین رشته های ارشد پیام نور اهواز پیام نور شیراز بدون کنکور رشته های کارشناسی ارشد پیام نور مشهد رشته مامایی پیام نور لیست رشته های بدون کنکور پیام نور رشته های پیام نور یاسوج رشته های پیام نور زاهدان رشته الهیات و معارف ی پیام نور رشته های پیام نور قم لیست رشته های پیام نور اردبیل رشته مددکاری اجتماعی پیام نور رشته های کارشناسی ارشد پیام نور رشت رشته های بدون کنکور پیام نور م اباد ی محیط زیست پیام نور سایت ثبت نام پیام نور

داوطلبان هر سوالی که در خصوص ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی و یا پیراپزشکی بدون کنکور دارند، می توانند برای ب اطلاعات دقیق با مشاوران تلفن صدای مشاور تماس گرفته و پاسخ خود را دریافت کنند. سامانه صدای مشاور تحصیلیمی توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسرکشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شبحتی روزهای تعطیل تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595 میتوانید جهت ب اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی از دوم بهمن ماه با سامانه صدای مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید. منبع: ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی از دوم بهمن ماه
لینک مفید:ثبت نام و لیست رشته های فراگیر پیام نور 97-98ارشد بدون کنکور پیام نورثبت نام بدون کنکور پیام نوررشته های کارشناسی ارشد پیام نور شیراز پیام نور اهواز بدون کنکوررشته های کارشناسی ارشد پیام نور قزوینرشته های ارشد پیام نور اهواز پیام نور شیراز بدون کنکوررشته های کارشناسی ارشد پیام نور مشهدرشته مامایی پیام نورلیست رشته های بدون کنکور پیام نوررشته های پیام نور یاسوجرشته های پیام نور زاهدانرشته الهیات و معارف ی پیام نوررشته های پیام نور قملیست رشته های پیام نور اردبیلرشته مددکاری اجتماعی پیام نوررشته های کارشناسی ارشد پیام نور رشترشته های بدون کنکور پیام نور م اباد ی محیط زیست پیام نورسایت ثبت نام پیام نور
سوالات میراث آزمون های جامع داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و داد 93 و آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات میراث آزمون های جامع داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و داد 93 و آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس آشنایی با میراث آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و داد 93 و آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ شایان ذکر است منابع این درس برای آزمون جامع شامل کتاب آشنایی با میراث فرهنگی نوشته ی فائق توحیدی و کتاب شناخت صنایع دستی ایران از حسین یاوری می باشد. این مجموعه شامل 12 فایل از سوال ...دریافت فایلسوالات میراث آزمون های جامع داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و داد 93 و آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات میراث آزمون های جامع داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و داد 93 و آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات میراث آزمون های جامع داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و داد 93 و آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ
سوالات درس عملیات و س رستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی سوالات درس عملیات و س رستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس عملیات و س رستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی این مجموعه شامل 3 فایل و 27 صفحه و 60 سوال از سوالات درس عملیات و س رستی گشت های آزمون های جامع مدیر فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی می باشد. شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب برنامه ریزی و س رستی گشت ها تالیف ع ...دریافت فایلسوالات درس عملیات و س رستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس عملیات و س رستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس عملیات و س رستی گشت های آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی
سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیر فنی بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95با پاسخ و ترجمه ی کامل خط به خط و کلمه به کلمه مجموعه شامل 3 فایل، 60 سوال و 17 صفحه می باشد که از سوالات آزمون جامع مدیریت فنی سه دوره آزمون جامع بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 است. کلیه ی سوالات دارای پاسخ و ترجمه ی لغت به لغت می باشند. شایان ذکر است منبع این درس ...دریافت فایلسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه
دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه سازمان سنجش پیرامون آزمون سراسری سال ۹۶ دوشنبه ۱۸ بهمن منتشر می شود و ثبت نام آزمون ۱۹ بهمن تا ۲۸ بهمن صورت می گیرد/فارس
سوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی سوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 وبهمن 95 با پاسخ تشریحی این مجموعه شامل 3 فایل و 29 صفحه و 60 سوال از سوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی می باشد. شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب بازاری گردشگری با رویکردی کاربردی تالیف محمد م ...دریافت فایلسوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی
سوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع داد 89، آذر 89، داد 90، آذر 91، داد 92، آذر 92، داد 93، مرداد 94، بهمن 94، مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع داد 89، آذر 89، داد 90، آذر 91، داد 92، آذر 92، داد 93، مرداد 94، بهمن 94، مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس شناخت اماکن تاریخی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و داد 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب تاریخ فرهنگ ایران نوشته ی رضا نوری شادمهانی می باشد. این مجموعه شامل 11 فایل از سوالات درس شناخت اماکن تاریخی می باشد و جمعا 220 سوال ا ز آزمو ...دریافت فایلسوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع داد 89، آذر 89، داد 90، آذر 91، داد 92، آذر 92، داد 93، مرداد 94، بهمن 94، مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات اماکن تاریخی آزمون های جامع داد 89، آذر 89، داد 90، آذر 91، داد 92، آذر 92، داد 93، مرداد 94، بهمن 94، مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ
ایسنا نوشت: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۷ تا روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه خبر داد.
مهلت ثبت نام شرکت در آزمون ملی حفظ و مفاهیم قرآن کریم برای دومین بار تا پایان روز ششم بهمن ماه تمدید شد.
همشهری آنلاین: رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از در نظر گرفتن فرصت مجدد یک روزه برای ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی برای ۱۲ اسفند خبرداد.
همشهری آنلاین: رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از در نظر گرفتن فرصت مجدد یک روزه برای ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی برای ۱۲ اسفند خبرداد.
همشهری آنلاین: مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری در رشته های غیرانتفاعی و پیام نور، آزمون کاردانی به کارشناسی و آزمون کاردانی نظام جدید تا ۱۵ بهمن ۹۶ تمدید شد.
آزمون 6 بهمن 96 قلمچی + پاسخنامه تشریحی آزمون » قلم چی  آزمون 6 بهمن 96 قلمچی + پاسخنامه تشریحی آزمون 6 بهمن قلم چی,
سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 29 بهمن 95 سنجش کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 29 بهمن 95 سنجش رشته ریاضی - تجربی سوالات آزمون 29 بهمن 95 : لینک به زودی ... پاسخ تشریحی آزمون 29 بهمن 95 : لینک به زودی ... برای دریافت آزمون های آزمایشی هفته های گذشته (قلم چی - گزینه 2 و سنجش) اینجا کلیک کنید

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی اسفند آزمون 18 اسفند 96 کانون فرهنگی آموزش
سال دهم ، یازدهم و پیش ی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی

 آزمون 18 اسفند 96 قلمچیراهنمای
محدوده بندی آزمونهای قلمچی در سال تحصیلی 96-97
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی پیش ی رشته ریاضی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی پیش ی رشته تجربی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی پیش ی رشته انسانی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی سال یازدهم رشته ریاضی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی سال یازدهم رشته تجربی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی سال یازدهم رشته انسانی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی سال دهم رشته ریاضی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی سال دهم رشته تجربی
آزمون 18 اسفند 96 قلمچی سال هم رشته انسانی

آزمایشی
کنکور سراسری

آزمون 18 اسفند 96 گزینه دو
20 اسفند 1396


آزمون 18 اسفند 96 قلمچی
19 اسفند 1396


آزمون های غیر حضوری قلمچی رشته تجربی
18 اسفند 1396


آزمون های غیر حضوری قلمچی رشته ریاضی
18 اسفند 1396


آزمون های غیر حضوری قلمچی رشته انسانی
18 اسفند 1396


آزمون 4 اسفند 96 قلمچی
5 اسفند 1396


آزمون 27 بهمن 96 گزینه دو
28 بهمن 1396


آزمون 20 بهمن 96 قلمچی
27 بهمن 1396


آزمون 6 بهمن 96 قلمچی
7 بهمن 1396


آزمونهای گاج سال تحصیلی 95-96
2 بهمن 1396


آزمونهای گزینه دو سال تحصیلی 95-96
2 بهمن 1396


آزمونهای قلمچی سال تحصیلی 95-96
2 بهمن 1396


آزمون 29 دی 96 گزینه دو
29 دی 1396


آزمون 22 دی 96 قلمچی
23 دی 1396


آزمون 1 دی 96 قلمچی
5 دی 1396


آزمون 24 آذر 96 گزینه دو
27 آذر 1396


آزمون 17 آذر 96 قلمچی
18 آذر 1396


آزمون 3 آذر 96 گزینه دو
5 آذر 1396


آزمون 3 آذر 96 قلمچی


آزمون مجدد دوره شمیم دانش قابل توجه فراگیران محترم 1⃣ آزمون مجدد #دوم ، روزهای شنبه 30 دی، یکشنبه 1 بهمن و دوشنبه 2 بهمن برگزار خواهد شد. 2⃣ آزمون مجدد #نهایی، روزهای 3 بهمن، چهارشنبه 4 بهمن و پنج شنبه 5 بهمن برگزار خواهد شد. ‼️ این آزمون ها #تکرار ادامه مطلب
سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه ی کامل خط به خط و کلمه به کلمه شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب english for iranian tourist guides نوشته ی کوروش اسفندیار می باشد. شایان ذکر است از مشخصات فوق العاده ی این فایل که آن را از فایل های مشابه و در سایت های دیگر متمایز می کند این است که متن تمامی سوالات در زی ...دریافت فایلسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ و ترجمه
سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی شایان ذکر است منبع این سوالات برای آزمون جامع کتاب درآمدی بر صنعت گردشگری نوشته ی مرتضی بذرافشان می باشد. این فایل شامل سوالات درس شناخت صنعت آزمون جامع مدیریت فنی بند ب همراه با پاسخ تشریحی می باشد. این مجموعه شامل 3 فایل و 3 دوره آزمون ...دریافت فایلسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی از تاریخ ۳۰ بهمن ماه خبرداد و گفت: ثبت نام در این آزمون تا ۱۳ اسفند ماه ادامه دارد.
محمدحسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد ثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی ۹۷ از ۲۴ بهمن ماه آغاز می شود. ثبت نام آزمون ی تخصصی پزشکی ۹۷ برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.
مهلت ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید ( فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) تا 15 بهمن تمدید شد.
سوالات درس مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی آزمون های جامع آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95با پاسخ شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار نوشته ی افسانه احسانی است. این فایل شامل سوالات درس اکوتوریسم آزمون جامع تورلیدری همراه با پاسخ می باشد. این مجموعه شامل 5 فایل و 5 دوره آزمون جامع و &nb ...دریافت فایلسوالات درس مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی آذر 93 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ
سوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی شایان ذکر است که منبع این درس برای آزمون جامع کتاب معماری ایران و جهان در سپهر فرهنگ ایران از رضا نوری شادمهانی است. این مجموعه شامل 4 فایل و 4 دوره آزمون جامع و شامل 27 صفحه و 80 سوال می باشد که از سوالات آزمون جامع تور ...دریافت فایلسوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی
سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیر فنی بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی این فایل شامل 35 صفحه و 60 سوال از سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون جامع مدیر فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی می باشد. شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری تالیف مح ...دریافت فایل
سوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس آشنایی با قوانین و مقررات جهانگردی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی
سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 و مرداد 96 با پاسخ و ترجمهسوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع مدیر فنی بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95و مرداد 96 با پاسخ و ترجمه ی کامل خط به خط و کلمه به کلمه مجموعه شامل 3 فایل، 80 سوال و 23 صفحه می باشد که از سوالات آزمون جامع مدیریت فنی چهار دوره آزمون جامع بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 و مرداد 96 است. کلیه ی سوالات دارای پاسخ و ترجمه ی لغت به لغت می باشند. شای ...
دریافت فایل';
آزمون 29 دی 96 گزینه دو سال چهارم دبیرستان رشته تجربی آزمون 20 بهمن 96 قلمچی پیش ی رشته تجربی آزمون 27 بهمن 96 گزینه دو سال چهارم دبیرستان رشته تجربی منبع و رمز:www. kur.in ادامه مطلب
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار دفترچه آزمون ارشد پزشکی خبرداد و گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی از تاریخ ۳۰ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۱۳ اسفند ماه ادامه دارد.
سوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 و مرداد 96 با پاسخ تشریحیسوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 و مرداد 96 با پاسخ تشریحی این مجموعه شامل 4 فایل و 36 صفحه و 80 سوال از سوالات درس بازاری گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 و مرداد 96 با پاسخ تشریحی می باشد. شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جام ...دریافت فایل
سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی شایان ذکر است منبع این سوالات برای آزمون جامع کتاب درآمدی بر صنعت گردشگری نوشته ی مرتضی بذرافشان می باشد. در اینجا شایسته است از بزرگوار جناب آقای محمد براتی ، و مدرس دوره های گردشگری موسسه ی آتالند، که در پاسخگویی به این سوالات کمک شایانی نموده اند ت ...دریافت فایلسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحیسوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی
سوالات درس اقوام آزمون های جامع داد 89 ،آذر 89 ، داد 90،آذر 91، داد 92،آذر 92،مرداد 94،بهمن 94،مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس اقوام آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی داد 89 و آذر 89 و داد 90 و آذر 91 و داد 92 و آذر 92 و مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین نوشته ی حمید عامریان می باشد. این مجموعه شامل 10 فایل از سوالات درس شناخت فرهنگ و اقوام در 10 دوره آزمون می با ...دریافت فایل

ثبت نام آزمون نمونه تی هر سال توسط آموزش و پرورش کلیه استان ها در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود و داوطلبان برای ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم می بایست در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه بهسایت ثبت نام آزمون نمونه تی فرم ثبت نام را پر کنند . در این میان ممکن است بعضی از داوطلبان به هردلیلی موفق به ثبت نام در آزمون نمونه تی 97 – 98 نشوند لذا در ادامه مقاله درباره تمدید مهلت ثبت نام آزمون نمونه تی 97 – 98 توضیحاتی ارائه شده است . کلیه داوطلبان برای اطلاع از زمان دقیق ثبت نام آزمون نمونه تی 97 – 98 و تمدید مهلت ثبت نام آزمون نمونه تی 97 – 98 میتوانند عضو کانال تلگرام نمونه تی هیوا شوند .ادامه مطلب...
آزمون کتبی سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن برگزار شد و داوطلبانی که حدنصاب را ب کنند می توانند در آزمون شفاهی شرکت کنند.
مشاوره دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشتزمان ثبت نام و شرکت در کنکور ارشد 97 وزارت بهداشت در رشته های گروه پزشکی در تاریخ 30 بهمن 96 لغایت 13 اسفند96 می باشد و دفترچه ی راهنمای ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی 97 در تاریخ 25 بهمن بر روی وبسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد . مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد پزشکی سال 97 به تمام داوطلبان که قصد دارند در آزمون ارشد پزشکی 97 شرکت کنند توصیه می شود . لینک دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت رشته های گروه پزشکی در تاریخ 25 بهمن فعال خواهد شد .

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95با پاسخ شایان ذکر است منابع این درس برای آزمون جامع شامل کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران تالیف اسماعیل قادری و کتاب نقشه خوانی و gps در گردشگری از محمد براتی و رسول عسگری و کتاب تکنولوژی gps و نقشه خوانی از فاروق مظلومی می باشد. در اینجا شایسته اس ...دریافت فایلسوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخسوالات درس جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی آزمون های جامع راهنمایان فرهنگی مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ
مشاوره دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت زمان ثبت نام و شرکت در کنکور ارشد 97 وزارت بهداشت در رشته های گروه پزشکی در تاریخ 30 بهمن 96 لغایت 13 اسفند96 می باشد و دفترچه ی راهنمای ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی 97 در تاریخ 25 بهمن بر روی وبسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد . مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد پزشکی سال 97 به تمام داوطلبان که قصد دارند در آزمون ارشد پزشکی 97 شرکت کنند توصیه می شود . لینک دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت رشته های گروه پزشکی در تاریخ 25 بهمن فعال خواهد شد . ادامه مطلب
مشاوره دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت زمان ثبت نام و شرکت در کنکور ارشد 97 وزارت بهداشت در رشته های گروه پزشکی در تاریخ 30 بهمن 96 لغایت 13 اسفند96 می باشد و دفترچه ی راهنمای ثبت نام در آزمون ارشد پزشکی 97 در تاریخ 25 بهمن بر روی وبسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد . مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد پزشکی سال 97 به تمام داوطلبان که قصد دارند در آزمون ارشد پزشکی 97 شرکت کنند توصیه می شود . لینک دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 وزارت بهداشت رشته های گروه پزشکی در تاریخ 25 بهمن فعال خواهد شد . ادامه مطلب
آزمون mhle در هر سال 6 مرتبه و مطابق با تقویم آزمون mhle ارائه شده توسط سازمان سنجش پزشکی در ای برگزاری آزمون mhle برگزار می گردد. آزمون mhle ، آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت می باشد و ثبت نام آزمون mhle وزارت بهداشت توسط برخی از ها نظیر تهران برگزار می گردد و تمامی داوطلبینی که متقاضی شرکت در ثبت نام ی وزارت بهداشت می باشند می بایست مدرک قبولی خود در آزمون mhle را به ی که در آن قبول شده اند ارائه دهند. آزمون mhle وزارت بهداشت هر ساله 6 مرتبه برگزار می گردد و داوطلبین می توانند با شرکت در ثبت نام آزمون mhle در این آزمون شرکت نمایند.
ای برگزاری آزمون mhle وزارت بهداشت سال 97
ای برگزاری آزمون mhle وزارت بهداشت سال 97 محدود می باشد و تمامی داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون mhle را دارند باید در محل آزمون mhleحضور یابند. توجه داشته باشید که ای برگزاری آزمون mhle تعداد محدودی می باشند که به شرح ذیل می باشد.
[caption id="attachment_3974" align="aligncenter" width="419"] ای برگزاری آزمون mhle ای برگزاری آزمون mhle[/caption]
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون mhle وزارت بهداشت سال 97
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون mhle وزارت بهداشت سال 97 مطابق اطلاع رسانی سازمان سنجش پزشکی کشور و مطابق ج زیر می باشد و تمامی داوطلبین در زمان مقرر شده زیر می بایست اقدام به دریافت کارت آزمون زبان mhle خود نمایند و در محل برگزاری آزمون mhle حضور یابند. نکته ای که باید تمامی داوطلبین آزمون mhle وزارت بهداشت سال 97 در نظر داشته باشند این است که زمان مقرر شده برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون mhle وزارت بهداشتقابل تمدید نخواهد بود و می بایست در همین زمان اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون زبان mhle سال 97 خود نمایند.دوره
آزمون زبان mhle وزارت بهداشت
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون mhle


46
آزمون mhle فروردین ماه
97/01/28


47
آزمون mhle تیر ماه
97/04/05


48
آزمون mhle مرداد ماه
97/05/16


49
آزمون mhle مهر ماه
97/07/17


50
آزمون mhle آذر ماه
97/09/13


51
آزمون mhle بهمن ماه
97/11/23زمان برگزاری آزمون mhle وزارت بهداشت سال 97
زمان برگزاری آزمون mhle وزارت بهداشت سال 97 با توجه به اینکه آزمون mhle شش مرتبه در سال برگزار خواهد شد متفاوت خواهد بود و زمان آزمون mhleدر ماه های فروردین ،تیر ، مرداد ، مهر ، آذر و بهمن خواهد بود. توجه داشته باشید زمان برگزاری آزمون mhle سال 97 در تمامی ماه ها راس ساعت 9 صبح در ای برگزاری آزمون mhle انجام خواهد پذیرفت. با توجه به اینکه در ابتدای آزمون mhle ، بخش شنیداری پخش می شود و وم برقراری نظم و حفظ سکوت آرامش در سالن باید رعایت شود ، در زمان برگزاری آزمون mhle وزارت بهداشت درب های حوزه در ای برگزاری آزمون mhle راس ساعت 8:45 بسته خواهد شد و از ورود افراد دیر آمده در زمان برگزاری آزمون mhle سال 97 به حوزه امتحانی جلوگیری به عمل خواهد آمد.دوره
آزمون زبان mhle وزارت بهداشت
زمان برگزاری آزمون


46
آزمون mhle فروردین ماه
97/01/30


47
آزمون mhle تیر ماه
97/04/07


48
آزمون mhle مرداد ماه
97/05/18


49
آزمون mhle مهر ماه
97/07/19


50
آزمون mhle آذر ماه
97/09/15


51
آزمون mhle بهمن ماه
97/11/25


منبع : ای برگزاری آزمون mhle وزارت بهداشت
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآن و عترت استان یزد گفت:در کلیه ایی که تعداد داوطلبین بیش از ۲۰ نفر باشد آزمون در همان شهر برگزار خواهد شد.