توصیه های طب ایرانی در ماه رمضان نوشیدن آب گرم در افطار را فراموش نکنید

شربت های ضد عطش سحر کدامند؟
شربت ابلیمو شربت خاکشیر شربت بیدمشک زمان افطار تا سحر از عرقیات خنک مثل شاطره و کاسنی استفاده کنید تا حرارت کبد و قلب فروکش کند و تشنگی برطرف شود بدترین کاری که با بدن خود می توانید ید این است که از افطار تا سحر بیدار بمانید و مداوم غذا بخورید این کار آسیب های بسیار جدی به بدن وارد می کند پیشگیری از تشنگی روزه داران نوشیدنی تخم شربتی به دلیل نگه داشتن آب در دانه های این گیاه در ساعات پایانی سحر توصیه می شود نوشیدن سه قاشق گلاب در هنگام افطار گلاب به دلیل خاصیت ضد «سودا» که دارد، خاصیت دارویی داشته و برای تقویت معده مفید است دوغ افطار ممنوع دوغ موجب بیحالی و بی حسی بیشتر بدن می شود علل نوشیدن آب گرم بعد از افطار به جای آب سرد و یخ جلوگیری از ترک خوردگی دندان ها و سلامت کبد و معده است در ماه رمضان از مصرف میوه غافل نشوید قبل از خواب با مصرف یک عدد سیب می توانید هم به کاهش وزن خود کمک کنید و هم دهان خود را ضد عفونی نمایید
شربت های ضد عطش سحر کدامند؟

شربت ابلیمو
شربت خاکشیر
شربت بیدمشک

زمان افطار تا سحر از عرقیات خنک مثل شاطره و کاسنی استفاده کنید تا حرارت کبد و قلب فروکش کند و تشنگی برطرف شود

بدترین کاری که با بدن خود می توانید ید این است که از افطار تا سحر بیدار بمانید و مداوم غذا بخورید

این کار آسیب های بسیار جدی به بدن
وارد می کند

پیشگیری از تشنگی روزه داران
نوشیدنی تخم شربتی به دلیل نگه داشتن آب در دانه های این گیاه در ساعات پایانی سحر توصیه می شود

نوشیدن سه قاشق گلاب در هنگام افطار
گلاب به دلیل خاصیت ضد «سودا» که دارد، خاصیت دارویی داشته و برای تقویت معده مفید است

دوغ افطار ممنوع
دوغ موجب بیحالی و بی حسی بیشتر بدن می شود علل نوشیدن آب گرم بعد از افطار به جای آب سرد و یخ جلوگیری از ترک خوردگی دندان ها و سلامت کبد و معده است

در ماه رمضان از مصرف میوه غافل نشوید
قبل از خواب با مصرف یک عدد سیب می توانید هم به کاهش وزن خود کمک کنید و هم دهان خود را ضد عفونی نمایید
شربت های ضد عطش سحر کدامند؟
شربت ابلیمو شربت خاکشیر شربت بیدمشک
زمان افطار تا سحر از عرقیات خنک مثل شاطره و کاسنی استفاده کنید تا حرارت کبد و قلب فروکش کند و تشنگی برطرف شود
بدترین کاری که با بدن خود می توانید ید این است که از افطار تا سحر بیدار بمانید و مداوم غذا بخورید
این کار آسیب های بسیار جدی به بدن وارد می کند
پیشگیری از تشنگی روزه داران نوشیدنی تخم شربتی به دلیل نگه داشتن آب در دانه های این گیاه در ساعات پایانی سحر توصیه می شود
نوشیدن سه قاشق گلاب در هنگام افطار گلاب به دلیل خاصیت ضد «سودا» که دارد، خاصیت دارویی داشته و برای تقویت معده مفید است
دوغ افطار ممنوع دوغ موجب بیحالی و بی حسی بیشتر بدن می شود علل نوشیدن آب گرم بعد از افطار به جای آب سرد و یخ جلوگیری از ترک خوردگی دندان ها و سلامت کبد و معده است
در ماه رمضان از مصرف میوه غافل نشوید قبل از خواب با مصرف یک عدد سیب می توانید هم به کاهش وزن خود کمک کنید و هم دهان خود را ضد عفونی نمایید
شربت های ضد عطش سحر کدامند؟

شربت ابلیمو
شربت خاکشیر
شربت بیدمشک

زمان افطار تا سحر از عرقیات خنک مثل شاطره و کاسنی استفاده کنید تا حرارت کبد و قلب فروکش کند و تشنگی برطرف شود

بدترین کاری که با بدن خود می توانید ید این است که از افطار تا سحر بیدار بمانید و مداوم غذا بخورید

این کار آسیب های بسیار جدی به بدن
وارد می کند

پیشگیری از تشنگی روزه داران
نوشیدنی تخم شربتی به دلیل نگه داشتن آب در دانه های این گیاه در ساعات پایانی سحر توصیه می شود

نوشیدن سه قاشق گلاب در هنگام افطار
گلاب به دلیل خاصیت ضد «سودا» که دارد، خاصیت دارویی داشته و برای تقویت معده مفید است

دوغ افطار ممنوع
دوغ موجب بیحالی و بی حسی بیشتر بدن می شود علل نوشیدن آب گرم بعد از افطار به جای آب سرد و یخ جلوگیری از ترک خوردگی دندان ها و سلامت کبد و معده است

در ماه رمضان از مصرف میوه غافل نشوید
قبل از خواب با مصرف یک عدد سیب می توانید هم به کاهش وزن خود کمک کنید و هم دهان خود را ضد عفونی نمایید

شربت ابلیمو
شربت خاکشیر
شربت بیدمشک

??????
زمان افطار تا سحر از عرقیات خنک مثل شاطره و کاسنی استفاده کنید تا حرارت کبد و قلب فروکش کند و تشنگی برطرف شود

??????
بدترین کاری که با بدن خود می توانید ید این است که از افطار تا سحر بیدار بمانید و مداوم غذا بخورید

این کار آسیب های بسیار جدی به بدن
وارد می کند

??????
پیشگیری از تشنگی روزه داران

نوشیدنی تخم شربتی به دلیل
نگه داشتن آب در دانه های این گیاه در ساعات پایانی سحر توصیه می شود

??????
نوشیدن سه قاشق گلاب در هنگام افطار

گلاب به دلیل خاصیت ضد «سودا» که دارد، خاصیت دارویی داشته و برای تقویت معده مفید است

??????
دوغ افطار ممنوع

دوغ موجب بیحالی و بی حسی بیشتر بدن می شود
??????
علل نوشیدن آب گرم بعد از افطار به جای آب سرد و یخ

جلوگیری از ترک خوردگی دندان ها
سلامت کبد و معده

??????
در ماه رمضان از مصرف میوه غافل نشوید

قبل از خواب با مصرف یک عدد سیب می توانید هم به کاهش وزن خود کمک کنید و هم دهان خود را ضد عفونی نمایید

برای سلامتی اقا زمان (عج)صلوات
?? الـّلـهـم صـَل ِّ عـَلـَی مـُحـَمـَّدٍ وال مـُحـَمـَّدٍ وَعـَجــِّل ْ فــَرَجـَهـُم
?? آیا میدانید زکات علم نشر آن است؟
توصیه های مخصوص ماه مبارک رمضان: شربتهای ضدعطش سحر کدامند؟ شربت آبلیمو، شربت خاکشیر، شربت بیدمشک. زمان افطار تاسحر ازعرقیات خنک مثل شاطره وکاسنی استفاده کنید تا حرارت کبد وقلب فروکش کند وتشنگی برطرف شود. بدترین کاری که بابدن خود میتوانید ید اینست که از افطار تاسحر بیدار بمانید ومداوم غذا بخورید. اینکار آسیبهای بسیار جدی به بدن وارد میکند. پیشگیری از تشنگی روزه داران؛ نوشیدنی تخم شربتی بدلیل نگه داشتن آب دردانه های این گیاه درساعات پایانی سحر توصیه می شود. نوشیدن سه قاشق گلاب درهنگام افطار؛ گلاب بدلیل خاصیت ضد «سودا» که دارد، خاصیت دارویی داشته وبرای تقویت معده مفید است. دوغ افطار ممنوع؛ دوغ موجب بیحالی وبی حسی بیشتر بدن میشود، علت نوشیدن آب گرم بعد از افطار بجای آب سرد ویخ، جلوگیری از ترک خوردگی دندانها وسلامت کبد ومعده است. درماه رمضان ازمصرف میوه غافل نشوید؛ قبل از خواب بامصرف یکعدد سیب میتوانید هم به کاهش وزن خود کمک کنید وهم دهان خودرا ضدعفونی کنید . https://eitaa.com/makarem110
متخصص علوم تغذیه و رژیم درمانی، گفت: خوردن و آشامیدن یک فرد در ماه رمضان بعد از تحمل ساعت های طولانی گرسنگی و تشنگی، باید بر اساس اصول علمی صحیح و آداب تغذیه منطقی و عقلانی باشد. چرا مصرف آب سرد در زمان افطار توصیه نمی شود؟به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، منصور رضایی با بیان این که ماه رمضان امسال هم در روزهای گرمی قرار گرفته است و بعد از حدود ۱۷ ساعت روزه داری اکثر روزه داران در موقع افطار، نوشیدن یک لیوان آب خنک را به هر چیز دیگری در موقع افطار ترجیح می دهند، افزود: یک فرد روزه دار چنان چه برای باز روزه خود اقدام به نوشیدن آب سرد کند، سلامت خود را به خطر خواهد انداخت. ادامه مطلب
انهار/ اعمال و دعاهای مشترکی برای روزهای ماه رمضان که در مفاتیح الجنان که حاج شیخ عباس قمی مولف آن است وجود دارد که مختصری از این اعمال در ادامه می آید. اول: افطار است و مستحب است که بعد از شام افطار کند مگر آنکه ضعف بر او غلبه کرده باشد یا جمعى منتظر و باشند دوم: آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شبهات و بهتر آن است که به ماى حلال افطار کند تا ثواب ش چهار صد برابر گردد و به ما و آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نبات و به آب گرم به هر کدام که افطار کند نیز خوب است . سوم:
ادامه خبر
انهار/ اعمال و دعاهای مشترکی برای روزهای ماه رمضان که در مفاتیح الجنان که حاج شیخ عباس قمی مولف آن است وجود دارد که مختصری از این اعمال در ادامه می آید. اول: افطار است و مستحب است که بعد از شام افطار کند مگر آنکه ضعف بر او غلبه کرده باشد یا جمعى منتظر و باشند دوم: آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شبهات و بهتر آن است که به ماى حلال افطار کند تا ثواب ش چهار صد برابر گردد و به ما و آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نبات و به آب گرم به هر کدام که افطار کند نیز خوب است . سوم:

ادامه خبر
توصیه هایی برای روزه داران در ماه مبارک رمضان رئیس انجمن سردرد ایران: برای سحری بهترین شکل مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت یا تخم مرغ به همراه سبزی یا کاهو و یا خیار است. با مقداری فاصله از افطار، شام سبک میل شود و مصرف مایعات و تخم شربتی در آب و میوه را فراموش نکنید. اگر عادت به مصرف زیاد چای و یا قهوه در روز داشته اید، با حجم کمتر و رقیق تر در اول ماه رمضان آنها را مصرف کنید. yjcnewschannel
❖═▩ஜ••••ஜ▩═❖ #ماه_رمضان_مهدوی
این توصیه ها را تا حد توان انجام دهیم و در گروه ها و کانال های مختلف پخش شود تا همه بتوانیم ماه رمضان زمانی را تجربه یم.

1⃣ سعی شود همه ی ها در اول وقت خوانده شود و سعی شود حتی المقدور اگر در منزل هستید اول مغرب خوانده شود و بعد افطار شود (مستحب است) و بعد از افطار و استراحت، عشاء خوانده شود.

2⃣ خواندن دعای «اَللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیَّکَ» را در قنوت ها در ماه رمضان

3⃣ خواندن دعای توصیه شده و بسیار عظیم الشأن در هنگام افطار

4⃣ خواندن هر شب #دعای_افتتاح که توصیه ی زمان عج است.

5⃣ دادن صدقه ی روزانه در ماه رمضان به نیت سلامتی و تعجیل در فرج آقا عصر عج

6⃣ در و در عصر ی این ماه صد بار #سوره_قدر را خواندن، که طبق نظر عرفا و بزرگان از جمله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از مهمترین اعمال هست.

7⃣ خواندن های مخصوص هر شب ماه مبارک رمضان

8⃣ خواندن روزی یک جزء قرآن

9⃣ گذشتن از کینه و بدی دیگران

دعا برای تعجیل در فرج آقا زمان عج در هنگام افطار

1⃣1⃣ سعی در خواندن روزانه ی #دعای_عهد در ایام ماه رمضان

2⃣1⃣ حفظ روزانه ی یک آیه ی مهدوی
✍ نکته پایانی:
⚠️توجه شود که ثواب تمام این اعمال به عصر عج هدیه شود لطف کنید ارسال کنید http://telegram.me/joinchat/be5fejuo9iyb-3c_y5mwnq ❖═▩ஜ••••ஜ═❖
این اعمال چند امر است:
اول: افطار است و مستحب است که بعد از شام افطار کند مگر آنکه ضعف بر او غلبه کرده باشد یا جمعى منتظر و باشند.
دوم: آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شبهات و بهتر آن است که به ماى حلال افطار کند تا ثواب ش چهار صد برابر گردد و به ما و آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نبات و به آب گرم به هر کدام که افطار کند نیز خوب است .
سوم: آنکه در وقت افطار دعاهاى وارده آن را بخواند از جمله آنکه بگوید: ادامه مطلب
هر سال ماه رمضان چهارتا شب چهارشنبه مهمون یه دوست نازنین میشیم به صرف افطار حتی اگر روزه نباشیم.جای شما خالی به تحویل گرفته شدن.دستش درد نکنه.

آش یکی از خوراکی های محبوب سفره افطار در ماه رمضان است. این بار به جای آش رشته یا آش جو می توانید…

آش کشک یا آش رشته یکی از پایه های اصلی سفره افطار ماه مبارک رمضان است. شما می توانید به جای تههی…

آش کشک یا آش رشته یکی از پایه های اصلی سفره افطار ماه مبارک رمضان است. شما می توانید به جای تههی…
آداب افطاری در ماه مبارک رمضانآداب افطاری در ماه مبارک رمضان , همزمان با ماه مبارک رمضان، طبق گردآوری های شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان، در این گزارش بخش هایی از آداب و دعاهای ماه رمضان را به هنگام افطار بخوانید.هر مهمانی و سفر، م مات و آداب خاص به خود را دارد،همچنین با توجه به دعا و روایات سفارش شده ای که به مناسبت ماه مبارک رمضان در مفاتیح الجنان گردآوری شده است،در این گزارش بخش هایی از آداب و ادعیه های رمضانی در هنگام افطار را بخوانید.اعمالى است که در شب هاى ماه رمضان باید بجا آورد و آن چند امر است:اوّل افطار استو مستحب است که بعد از شام افطار کندمگر آنکه ضعف بر او غلبه کرده باشد یا جمعى منتظر او باشند.آداب افطاری در ماه مبارک رمضانآداب افطاری در ماه مبارک رمضان دوّم آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شُبهاتو بهتر آن است که به ماى حلال افطار کند تا ثواب ش چهارصد برابر گرددو به ما و آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نبات و به آب گرم به هر کدام که افطار کند نیز خوب است.سوّم آنکه در وقت افطار دعاهاى وارده آن را بخواند از جمله آنکه بگوید:اَللّهُمَّ لَک صُمْتُ وَعَلى رِزْقِک اَفْطَرْتُ وَعَلَیک تَوَکلْتُخدایا براى تو روزه گرفتم و با روزى تو افطار کنم و بر تو توکل کنمتا خدا عطا کند به او ثواب هر ى را که در این روز روزه داشتهو اگر دعاى اَللّهُمَّ رَبَّ النّورِ الْعَظیمِ را که سید و کفعمى روایت کرده اند

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آداب افطاری در ماه مبارک رمضانآداب افطاری در ماه مبارک رمضان , همزمان با ماه مبارک رمضان، طبق گردآوری های شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان، در این گزارش بخش هایی از آداب و دعاهای ماه رمضان را به هنگام افطار بخوانید.هر مهمانی و سفر، م مات و آداب خاص به خود را دارد،همچنین با توجه به دعا و روایات سفارش شده ای که به مناسبت ماه مبارک رمضان در مفاتیح الجنان گردآوری شده است،در این گزارش بخش هایی از آداب و ادعیه های رمضانی در هنگام افطار را بخوانید.اعمالى است که در شب هاى ماه رمضان باید بجا آورد و آن چند امر است:اوّل افطار استو مستحب است که بعد از شام افطار کندمگر آنکه ضعف بر او غلبه کرده باشد یا جمعى منتظر او باشند.آداب افطاری در ماه مبارک رمضانآداب افطاری در ماه مبارک رمضان دوّم آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شُبهاتو بهتر آن است که به ماى حلال افطار کند تا ثواب ش چهارصد برابر گرددو به ما و آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نبات و به آب گرم به هر کدام که افطار کند نیز خوب است.سوّم آنکه در وقت افطار دعاهاى وارده آن را بخواند از جمله آنکه بگوید:اَللّهُمَّ لَک صُمْتُ وَعَلى رِزْقِک اَفْطَرْتُ وَعَلَیک تَوَکلْتُخدایا براى تو روزه گرفتم و با روزى تو افطار کنم و بر تو توکل کنمتا خدا عطا کند به او ثواب هر ى را که در این روز روزه داشتهو اگر دعاى اَللّهُمَّ رَبَّ النّورِ الْعَظیمِ را که سید و کفعمى روایت کرده اند

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
شله زرد به عنوان یک دسر سنتی ایرانی معمولاً در ماه رمضان بر سر سفره ها به چشم می خورد ولی نباید فراموش کرد که لعاب برنج و گلاب موجود در شله زرد یبوست زاست و خوردن آن برای وعده سحری توصیه نمی شود.

شربت ابلیمو
شربت خاکشیر
شربت بیدمشک

??????
زمان افطار تا سحر از عرقیات خنک مثل شاطره و کاسنی استفاده کنید تا حرارت کبد و قلب فروکش کند و تشنگی برطرف شود

??????
بدترین کاری که با بدن خود می توانید ید این است که از افطار تا سحر بیدار بمانید و مداوم غذا بخورید

این کار آسیب های بسیار جدی به بدن وارد می کند

??????
پیشگیری از تشنگی روزه داران

نوشیدنی تخم شربتی به دلیل
نگه داشتن آب در دانه های این گیاه در ساعات پایانی سحر توصیه می شود

??????
نوشیدن سه قاشق گلاب در هنگام افطار

گلاب به دلیل خاصیت ضد «سودا» که دارد، خاصیت دارویی داشته و برای تقویت معده مفید است

??????
دوغ افطار ممنوع

دوغ موجب بیحالی و بی حسی بیشتر بدن می شود
??????
علل نوشیدن آب گرم بعد از افطار به جای آب سرد و یخ

جلوگیری از ترک خوردگی دندان ها
سلامت کبد و معده

??????
در ماه رمضان از مصرف میوه غافل نشوید

قبل از خواب با مصرف یک عدد سیب می توانید هم به کاهش وزن خود کمک کنید و هم دهان خود را ضد عفونی نمایید
برای سلامتی اقا زمان (عج)صلوات
?? الـّلـهـم صـَل ِّ عـَلـَی مـُحـَمـَّدٍ وال مـُحـَمـَّدٍ وَعـَجــِّل ْ فــَرَجـَهـُم
?? آیا میدانید زکات علم نشر آن است؟

حلوا شیر یکی از خوراکی های مقوی برای افطار ماه رمضان است. اگر برای افطار مهمان دارید، این حلوای خوش…

دعای علی (ع) هنگام افطار


روزه ماه مبارک رمضان از جمله اعمالی است که بر انسان ها واجب شد، اما وجوب این امر محبتی از جانب خداوند برای تزکیه، رشد و ارتقای انسان هاست. حال برای افطار و باز این روزه نیز اهل بیت (ع) توصیه ها و سفارشاتی بیان د که در ادامه به روایتی از صادق (ع) به نقل از اکرم(ص) خطاب به المومنین (ع) اشاره می کنیم:

یا ابا الحسن! ماه رمضان به ما روی آورده است. قبل از افطار دعا کن؛ چراکه جبرئیل نزد من آمد و گفت: «ای محمد! هر در ماه رمضان قبل از افطار، این گونه دعا کند، خدای متعال این دعای او را مستجاب و روزه و ش را قبول می کند، و 10 دعا [ی دیگر او را نیز] مستجاب می کند، گناه او را می آمرزد، غم و غصه اش را از بین می برد، گرفتاری هایش را بر طرف و حاجات او را برآورده می کند، او را به مطلوبش می رساند، عملش را همراه با اعمال ان و صدّیقان بالا می برد و در روز قیامت، چهره اش از ماه شب چهارده درخشان تر است.
ادامه مطلب
در ماه مبارک رمضان صاحبان مشاغل مختلف با ادای فرائض و واجبات الهی در محل کار خود حضور یافته و در زمان افطار در محل کار خود یا در کوچه و خیابان افطار می کنند. تصاویر زیر مربوط به افطار شهروندان مشهدی است.

ما یکی از خوراکی های مقوی و مناسب برای سفره افطار ماه رمضان است. یکی از دسرهایی که می توانید با…

توصیه های طب سنتی برای رفع عطش در ماه رمضانیک متخصص طب سنتی گفت: مصرف عرقیجات در ماه رمضان توصیه نمی شود، زیرا این نوشیدنی ها خنک کننده کبد هستند و نه خنک کننده بدن.
توصیه های طب سنتی برای رفع عطش در ماه رمضان
اقباله ذاکر حسینی با تاکید بر مصرف نوشیدنی های ولرم در وعده های افطار، اظهار کرد: به دلیل طبع سرد بدن لازم است در وعده افطار از نوشیدنی های ولرم همراه با مواد دارای قند طبیعی مانند ما، عسل یا انگور شیرین استفاده شود چرا که این مواد شیرین علاوه بر تنظیم قند خون بدن خاصیت سم ز نیز دارند.
وی با اشاره به مواد غذایی پیشنهادی در ماه رمضان که به رفع عطش کمک می کنند، گفت: دم برگ خشک نعناع و یا مخلوط آن با عسل و تهیه به صورت شربت و نوشیدن آن بین افطار تا سحر موجب رفع تشنگی خواهد شد.
ذاکر حسینی افزود: در میان عرقیات تنها کاسنی خاصیت خنک کنندگی بدن را دارد، از این رو پیشنهاد می شود نوشیدنی هایی مانند خاکشیر را با کمی کاسنی و گلاب مخلوط و سپس استفاده کرد.
این متخصص طب سنتی، تمبر هندی را به عنوان یکی از مواد غذایی مفید در ماه رمضان معرفی کرد و گفت: خیس تمبر هندی و صاف آن و سپس مخلوط آن با عسل و تهیه به صورت شربت، نوشیدنی مفیدی برای رفع یبوست در ماه رمضان محسوب می شود.
وی افزود: می توان از دم کرده لیمو عمانی و همچنین مخلوط زردآلوی تازه همراه عسل نیز به عنوان مواد غذایی مناسب جهت رفع عطش و سنگینی معده استفاده کرد.

رمضان ماه اخلاص و تقواست. رمضان ماه ایثار، صبر و مقاومت است. رمضان ماه روزه، مبارزه و جهاد با نفس است. رمضان ماه تقرب، پرورش ایمان، عبادت و عمل است. رمضان ماه بررسى اعمال و تقدیر برنامه هر سال است. محمد باقر علیه السلام: «لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان؛ هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.»

غذاهای مخصوص ماه رمضان, رژیم غذایی در ماه رمضان
استفاده از سبزی خوردن در وعده افطار برای جلوگیری از بروز یبوست مفید است

با رعایت توصیه های طب ایرانی در ارتباط با ماه مبارک رمضان، سختی های ظاهری روزه داری کاهش یافته و روزه به واقع، سبب ارتقای تندرستی می شود و چه بسا در افرادی که پس از اصلاح مزاج معده روزه می گیرند، برخی مشکلات گوارشی نیز بهبود می یابد.
ادامه مطلب...
نمایش بازی های جام جهانی فوتبال در سینماها، بررسی نشد و به هفته آینده موکول شد.
تنها چند روز به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده است. هر ساله با نزدیک شدن به ماه رمضان تکاپوی بسیاری در بازارهای مواد غذایی برای ید اقلام اصلی سفره افطار ایجاد می شود.
امسال نیز همچون سال های گذشته شبکه های مختلف سیما ویژه برنامه های افطار و سحری را برای ماه مبارک رمضان در نظر گرفته اند.
امسال نیز همچون سال های گذشته شبکه های مختلف سیما ویژه برنامه های افطار و سحری را برای ماه مبارک رمضان در نظر گرفته اند.
عاجزانه خواهش میکنم که منو سر سفره افطار فراموش نکنین.
متشکرم از همگی
دانش 360: در ماه رمضان، مصرف مواد نشاسته ای بیشتر از مواد قندی توصیه می شود؛ چون نشاسته به تدریج وارد خون شده و به همین علت ، انسولین سریع ترشح نمی شود و قند خون افت نمی کند البته در مصرف مواد نشاسته ای افراط کرد.برخلاف چربی که سال ها در بدن ذخیره می شود، قند حدود نصف روز در بدن باقی می ماند.غذایی را که به شما معرفی می کنیم که به علت دیر هضم بودنن آن و همچنین تأمین آنتی ا یدان و آب بدن می تواند مناسب ترین غذای ماه رمضان باشد.
فواید مصرف کربوهیدرات ها در ماه رمضان با توجه به اینکه وعده افطار دیر صرف می شود، مصرف افطار همراه با شام مفصل مشکل آفرین است.توصیه می شود فاصله 35 دقیقه ای بین صرف افطار تا شام باشد به شرط اینکه افطار یا شام سبک صرف شود. زراتی در ادامه تصریح کرد:بهترین توصیه این است که یک افطار ساده همراه با شیر ولرم باشد و در وعده شام حتما از کربوهیدرات هایی مانند نان یا برنج استفاده شود. بهترین کربوهیدرات هایی که می توان توصیه کرد چه در وعده افطار و چه در وعده سحر ماکارونی است. به علت دیر هضم بودن نشاسته موجود در ماکارونی، این غذا روزه داران را زمان بیشتری سیر نگه می دارد به ویژه اگر همراه با سبزیجاتی مانند قارچ، فلفل دلمه، نخود فرنگی که آب مورد نیاز بدن و آنتی ا یدان های بدن را می توانند تأمین کنند، استفاده شود.

حلوا یکی از خوراکی های همیشگی سفره افطار ماه رمضان است. این بار به جای درست حلواهای همیشگی،…

آوازِ خوشِ ربنا و حس زیبایی که تمام وجودمو میگیره ... برنامه ی ماه عسل و اشک هایی که میریزم ! افطار تا سحرهای بیدار و روزهای خواب و ی که روزه نیست اما خودشو قاطیِ روزه دارا میکنه! و این است رمضان من :))
+ رمضان مبآرکتون باشه و دعا در حق هم فراموش نشه :)
بیش از پنج مجری اجرای ویژه برنامه های افطار و سحر و همچنین جنگ های شبکه های تلویزیونی را در ماه رمضان بر عهده گرفته اند.

حلوا یکی از خوراکی های اصلی سفره افطار ماه رمضان است. این بار به جای درست حلواهای همیشگی، برای…

فرنی یکی از دسرهای خوش طعمی است که می توانید برای سفره افطار ماه رمضان تان درست کنید. این بار با…
ماه رمضان بین ملل مسلمان به ویژه آن ها که در این خطه از دنیا می زیند، به راستی زمان مهربانی و دستگیری است. از خوراک های لطیف و خوردنی که در ماه رمضان می توان بر سر سفره افطار نهاد، کاچی است که طرز تهیه آن را آورده ایم.

فرنی یکی از دسرهای خوش طعمی است که می توانید برای سفره افطار ماه رمضان تان درست کنید. این بار با…
کارت دعوت افطارکارت دعوت افطار نمونه متن جهت چاپ داخل کارتهای دعوت افطار با کیفیت بالا جهت چاپ با دو فرمت word و کورل دراو 17 با متن مناسب و جالب و رسمی متن های داخل کارت دعوت ماه مبارک رمضان متن دعوت نامه افطاری ماه رمضان ...دریافت فایل
غذاهای پروتئین دار توصیه شده در زمان افطار:به منظور داشتن نیروی کافی جسمی و فکری در طول روزهای ماه مبارک رمضان مصرف شیر، نان، پنیر، تخم مرغ آب پز، شیر برنج و سوپ های سبزیجات، ماهی، گوشت های قرمز وسفید و مصرف گردو در حد اعتدال در زمان افطار توصیه می شود. بین افطار و سحر از 5 گروه مواد غذایی شامل نان و غلات، میوه، سبزی، شیر و فراورده های آن وگوشت به طور متعادل و متنوع استفاده شود. محدودیت مصرف برخی از غذاها در ماه مبارک رمضان برای اشخاص روزه دار:استفاده از مواد قندی ساده مثل قند وشکر، آب نبات ،غذاهای پر چرب، پر ادویه ، سوسیس و کالباس، سس مایونز، غذاهای پر نمک،غذاهای نفاخ(مثل انواع آش ها)، افراط در مصرف حلوا،شله زرد، زولبیا و بامیه مصرف زیاد آب سرد و نوشابه های سرد از عادات غذایی نادرست است که باید در ماه مبارک رمضان از آنها پرهیز کرد و یا مصرف انها را محدود نمود و خانواده ها سعی کنند به جای استفاده از غذاهای سرخ ی روش طبخ غذای خود را بصورت آب پز، کباب و یا با بخار پختن تغییر دهند.
جدیدترین سفره آرایی ماه رمضان حتما از سایت های زیبای زیر دیدن نمایید .. بهترین دکوراسیون و تزیینات خانه www.takcarpet. www.takcarpet.ir اگر قصد ید کادو و هدیه ای زیبا و نفیس برای عزیزانتان را دارید به سایت های بالا مراجعه نمایید تزیین غذا و سفره آرایی جدید ماه رمضان,سفره آرایی افطار ماه رمضان,سفره آرایی ماه رمضان سفره آرایی ماه رمضان سفره آرایی ماه رمضان,ع سفره آرایی ماه رمضان,آموزش سفره آرایی ماه رمضان تصاویر سفره آرایی ماه رمضان هنر سفره آرایی ماه رمضان,آموزش سفره آرایی ماه رمضان,تزیین غذا و سفره آرایی جدید ماه رمضان هنر سفره آرایی ماه رمضان تصاویر سفره آرایی ماه رمضان,آموزش سفره آرایی ماه رمضان,سفره آرایی ماه رمضان ع سفره آرایی ماه رمضان سفره آرایی افطار ماه رمضان,هنر سفره آرایی ماه رمضان,آموزش سفره آرایی ماه رمضان آموزش سفره آرایی ماه رمضان

کوکو یکی از غذاهای سبکی است که برای وعده افطار ماه رمضان بسیار مناسب است. این بار به جای کوکو های…

مربا گل محمدی به دلیل خواص فوق العاده ای که دارد برای افطار ماه رمضان بسیار مناسب است.