توافقنامه بین المللی توزیع international distribution agreement

treaty a treaty is an agreement under international law entered into by actors in international law, namely sovereign states and international organizations. treaties can be loosely compared to contracts: both are means of willing parties uming obligations among themselves, and a party to either that fails to live up to their obligations can be held liable under international law. a treaty may also be known as an agreement, protocol, covenant, convention, pact, or exchange of letters.
bilateral and multilateral treaties bilateral treaties are concluded between two states or entities. it is possible, however, for a bilateral treaty to have more than two parties; consider for instance the bilateral treaties between switzerland and the european union (eu) following the swiss rejection of the european economic area agreement. each of these treaties has seventeen parties. these however are still bilateral. the parties are divided into two groups, the swiss ("on the one part") and the eu and its member states ("on the other part"). the treaty establishes rights and obligations between the swiss and the eu and the member states severally--it does not establish any rights and obligations amongst the eu and its member states. a multilateral treaty is concluded among several countries. the agreement establishes rights and obligations between each party and every other party. multilateral treaties are often regional. treaties of "mutual guarantee" are international compacts, e.g., the treaty of locarno which guarantees each signatory against attack from another.
protocols in international law and international relations, a protocol is generally a treaty or international agreement that supplements a previous treaty or international agreement. a protocol can amend the previous treaty, or add additional provisions. parties to the earlier agreement are not required to adopt the protocol. sometimes this is made clearer by calling it an "optional protocol", especially where many parties to the first agreement do not support the protocol. for example the united nations framework convention on climate change (unfccc) established a framework for the development of binding greenhouse gas emission limits, while the kyoto protocol contained the specific provisions and regulations later agreed upon.
what do you know about these agreements? 1975 algiers agreement treaty of versailles jamba agreement cento agreement
- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه کارگزاری یا عاملیت (agency) یا کارگزار (agent) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (اصیل یا principal) طرف دیگر خارجی (کارگزار یا عامل یا agent) را در یک محدوده سرزمینی خاص (منطقه عاملیت یا territory) و در زمینه یا زمینه های مشخصی بعنوان کارگزار یا عامل خود انتخاب نموده و کارگزار در قبال انجام امور کارگزاری محوله، مبلغی را بعنوان حق العمل یا کمیسیون کارگزاری از اصیل دریافت میکند. ادامه مطلب
- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه کارگزاری یا عاملیت فروش (commission sales agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (اصیل یا principal) طرف دیگر خارجی (کارگزار یا عامل فروش یا sales agent) را در یک محدوده سرزمینی خاص (منطقه عاملیت یا territory) بعنوان کارگزار یا عامل فروش کالا یا محصولات خود انتخاب نموده و کارگزار فروش در قبال فروش کالاها و محصولات طرف اصیل، مبلغی را بعنوان حق العمل یا کمیسیون فروش از اصیل دریافت میکند. ادامه مطلب
- کنسرسیوم یا consortium یک کلمه لاتین به معنی مشارکت یا همکاری و معادل انگلیسی آن partnership میباشد و به مشارکتی اطلاق میشود که طی آن عده ای از افراد، شرکتها، سازمانها یا تها با انگیزه ها و اه انتفاعی یا غیرانتفاعی در زمینه خاصی با بکارگیری منابع خود مشترکا" فعالیت مینمایند. - در حقوقی تجارت بین المللی توافقنامه یا قرارداد کنسرسیوم (consortium agreement) سندی قراردادی است که بموجب آن دو یا چند شخص، عمدتا" حقوقی و از نوع شرکت، توافق مینمایند با تشریک مساعی و بکارگیری منابع مالی، فنی، تجهیزاتی و پرسنلی همدیگر در زمینه ای خاص از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تأمین مالی، اجرای پروژه و نظایر آن با هم مشارکت و همکاری نمایند. ادامه مطلب
treaty a treaty is an agreement under international law entered into by actors in international law, namely sovereign states and international organizations.1 treaties can be loosely compared to contracts: both are means of willing parties uming obligations among themselves, and a party to either that fails to live up to their obligations can be held liable under international law.2 a treaty may also be known as an agreement, protocol, covenant, convention, pact, or exchange of letters.3 bilateral and multilateral treaties bilateral treaties are concluded between two states or entities.4 it is possible, however, for a bilateral treaty to have more than two parties; consider for instance the bilateral treaties between switzerland and the european union (eu) following the swiss rejection of the european economic area agreement.5 each of these treaties has seventeen parties.6 these however are still bilateral.7 the parties are divided into two groups, the swiss ("on the one part") and the eu and its member states ("on the other part").8 the treaty establishes rights and obligations between the swiss and the eu and the member states severally; it does not establish any rights and obligations amongst the eu and its member states.9 a multilateral treaty is concluded among several countries.10 the agreement establishes rights and obligations between each party and every other party.11 multilateral treaties are often regional.12 treaties of "mutual guarantee" are international compacts, e.g., the treaty of locarno which guarantees each signatory against attack from another.13 protocols in international law and international relations, a protocol is generally a treaty or international agreement that supplements a previous treaty or international agreement.14 a protocol can amend the previous treaty, or add additional provisions.15 parties to the earlier agreement are not required to adopt the protocol.16 sometimes this is made clearer by calling it an "optional protocol", especially where many parties to the first agreement do not support the protocol.17 for example the united nations framework convention on climate change (unfccc) established a framework for the development of binding greenhouse gas emission limits, while the kyoto protocol contained the specific provisions and regulations later agreed upon.18

چند نکته: 1. در جملة اول با توجه به بافت متن در برابر in معادلی به غیر از «در» ارائه دهید. 2. به نظر شما در جملة دوم چه معادلی برای loosely مناسب است؟ 3. conclude در جملة چهارم به معنای نتیجه گیری نیست. 4. در جملة هفتم مرجع these را مشخص کنید و از انتخاب معادل هایی مانند اینها و آنها بپر د. 5. در جملة نهم ابتدا معنای severally را در چند فرهنگ معتبر جستجو نمائید و سپس با توجه به متن معادل مناسبی برگزینید. 6. به نظر شما در جملة سیزدهم توضیحی فراتر از آنچه در متن آمده برای treaty of locarno لازم است یا خیر؟ 7. با توجه به اطلاعاتی که از این متن به دست آورده اید مشخص کنید پیمان های زیر دوجانبه اند یا چندجانبه؟ 1975 algiers agreement treaty of versailles jamba agreement cento agreement
- در حقوق تجارت بین المللی توافقنامه فرانشیز یا فرانچایز یا واگذاری امتیاز به سندی قراردادی گفته میشود که بموجب آن یکی از طرفین ( با عنوان franchisor یا اعطاکننده یا انتقال دهنده یا واگذارنده امتیاز)، اجازه بهره برداری و استفاده موقت، غیرانحصاری و غیر قابل انتقال از حقوق و داراییهای معنوی خود (از قبیل برند، علامت تجاری، لوگو و نظایر آن) را به طرف دیگر (با عنوان franchisee یا گیرنده امتیاز) در قبال دریافت مبلغی تحت عنوان حق الامتیاز (franchise fee) اعطا مینماید. - فرمت استاندارد خاصی برای توافقنامه فرانشیز وجود ندارد و بسته به نوع امتیاز، زمینه تجارت و طرفهای توافقنامه، شرایط قراردادی آن بطور جزئی متفاوت است، لیکن ساختار کلی و مقررات و شرایط عمومی این توافقنامه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستند. ادامه مطلب
- قولنامه یا توافقنامه جوانمردانه توافقی اصولا" و عمدتا" شفاهی و غیرمکتوب و ذاتا" غیرا ام آور از نظر حقوقی است که میان دو یا چند شخص حاصل گردیده و البته در مواردی نیز بندرت ممکن است فیم ن طرفهای آن مکتوب گردد بی آنکه چنین مستندسازی، از قدرت ا ام بخشی به مفاد آن برخوردار باشد. ادامه مطلب
egyptian foreign ministry spokesman ahmad abou zaid said that the legitimacy of the agreement on demarcation of the maritime borders between egypt and cyprus cannot be disputed by any party, as it is consistent with the rules of international law and has been deposited with an international convention at the united nations.
signing an agreement between tntiran international post company and the european eminent post company, gls

tntiran international post company
the contract between the two major shipping companies is to provide wider and more comprehensive service to the customers, according to which the both parties are committed to provide their postal services to applicants, worldwide. providing world-wide, highly a nced, and mechanized postal services, shipping thousands of daily packages all around the world, and having qualified staff at its numerous branches at international levels are of the factors made gls as an european post company eminent. gls is a german-based post company, one of the peerless’ around the world. signing this contract between tntiran international post company, as one of the pioneers of post companies in iran, and gls post company is a major step forward in offering new postal services to iranian citizens. indeed, speed, high-precision, and security thresholds have been carried out through the mentioned contract via tntiran international post company.
the international monetary fund said on friday it had reached a staff-level agreement with egypt on a second loan instalment that would make available about $1.25 billion.
نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 32 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 8 دریافت فایل نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی فروشنده فایل کد کاربری 3139 تمام فایل ها فایل نمونه توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی شامل 8 صفحه می باشد. نمونهتوافقنامهمطالعاتیتحقیقاتی
یک پژوهشگر علوم جوی معتقد است بر اساس گزارش های اعلام شده و تجربه های قبلی در پروتکل کیوتو، پذیرش توافقنامه پاریس به امید دریافت کمک های بین المللی منطقی به نظر نمی رسد.

some reliable databases which provide information about the international trade of deuterium oxide and its global price are as follows:


international database for deuterium oxide price - zauba
zauba zauba is an online database that provides access to search import and export shipment records. it gathers data from more than 10,000 ports around the world using shipping manifests, bill of lading, bill of entries, and shipping bills. zauba is based in bangalore, india.

international database for deuterium oxide price - un comtrade
comtrade (commodity trade statistics database) un comtrade is the pseudonym for united nations international trade statistics database. un comtrade is a repository of official trade statistics and relevant analytical tables. it contains annual trade statistics starting from 1962 and monthly trade statistics since 2010.

international database for deuterium oxide price - itc
itc (international trade center) itc is the joint cooperation agency of unctad and wto for business aspects of trade development. originally created by the general agreement on tariffs and trade (gatt) in 1964, itc has been operated since 1968 under the joint aegis of gatt/wto and the un, the latter acting through the united nations conference on trade and development (unctad). it is the focal point in the un system for technical cooperation with developing countries and economies in transition in trade promotion and export development.
رییس جمهوری مصر توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی بین مصر و عربستان که به توافقنامه جنجالی "تیران و صنافیر" معروف است، امضا کرد.

اینقدر تو این مدت (از به اصطلاح دوستانم) رفتارهای عجیب و زشت دیدم که جدی جدی باید شبیه شلدون به فکر تنظیم قرار داد قبل از شروع رفاقت باشم...
http://www.salsipuedes.us/wp-content/uploads/2018/01/big-bang-theory-roommate-agreement-elegant-56-quirks-sheldon-from-quotthe-big-bang-theoryquot-that-make-him-e-of-big-bang-theory-roommate-agreement.gif
un amb ador nikki haley insisted north korea would get the right message as the international community seeks to halt its arms programme.
the us may target chinese companies as part of new north korea sanctions, an administration official said this week, even as diplomats are working with beijing at the un to reach a new international agreement.
the us may target chinese companies as part of new north korea sanctions, an administration official said this week, even as diplomats are working with beijing at the un to reach a new international agreement.
آژانس نیز از روز اجرای توافقنامه هفت بار تایید کرده است که ایران توافقنامه را صادقانه، کامل و بدون نقص اجرا کرده است. متاسفانه ما نمی توانیم درباره همین حرف را بزنیم. به بخش مربوط به خود در توافقنامه( ) عمل نکرده است.
سفیر سابق ایران در قطر گفت: علی رغم لفاظی های ترامپ، چون یک توافقنامه بین المللی است به این سادگی ها باطل نمی شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت وی حفظ منافع ایالات متحده است اعلام کرد که از توافقنامه های بین المللی یک طرفه خارج می شود.
ایسنا نوشت: هیات عالی مذاکرات با انتقاد از توافقنامه ایجاد "مناطق کاهش تنش" در آن را توافقنامه ای "مبهم و غیرقانونی" توصیف کرد و نسبت به پیامدهای تقسیم هشدار داد.
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما distribution-channel-khooyeh-4 کنفرانس توزیع و پخش مویرگی ارسال توسط : علی خویهدر استقرار سیستم پخش و فروش مویرگی, پخش سرد و گرم, پخش صنعتی, پخش مویرگی, پخش و توزیع کالا, پخش و توزیع مویرگی, پخش و لجستیک, توزیع مویرگی, توزیع و لجستیک, دوره جامع مدیریت فروش مویرگی, دوره فروش مویرگی, دوره های آموزشی فروش مویرگی, دوره های آموزشی ویژه شرکت های پخش و توزیع فروش مویرگی, راه اندازی ساختار توزیع و پخش, راه اندازی ساختار فروش مویرگی, راه اندازی سیستم پخش و فروش مویرگی, راه اندازی سیستم پخش و فروش مویرگی استقرار سیستم, شرکت های پخش مویرگی, فایل فروش مویرگی, فرآیند پخش مویرگی,فروش مویرگی, فروش مویرگی چیست, فروش مویرگی مواد غذایی, مدیریت فروش مویرگی, مقالات پخش مویرگ کنفرانس توزیع و پخش مویرگی برج میلاد تهران سخنران علی خویه distribution-channel-khooyeh-15 ادامه مطلب
with free trade under threat from protectionists such as donald trump, the landmark trade agreement between the european union and japan is a huge achievement.
after a two-month-long standoff which had created concern over a possible confrontation between two world great powers, china and india finally e to an agreement over a disputed border area. however, it’s still unclear how whether the agreement would be a lasting one or not.
معاون جهاد کشاوری در واکنش به سخنان کمیسیونر اروپا مبنی بر امضای توافقنامه بین ایران و نیوزیلند برای واردات کیوی به ایران گفت: ما چنین توافقنامه ای امضا نکردیم.
german chancellor angela merkel on wednesday defended the eu-turkey refugee agreement and called for more efforts regarding the resettlement of refugees.
german chancellor angela merkel on wednesday defended the eu-turkey refugee agreement and called for more efforts regarding the resettlement of refugees.
the u.s. house of representatives on wednesday backed new sanctions on lebanon’s iran-backed hezbollah militia, part of an effort to take a tough line against tehran without immediately moving to undermine an international nuclear agreement.
us president donald trump has told "confidants", including the head of the environmental protection agency scott pruitt, that he plans to leave a landmark international agreement on climate change, the axios news outlet reported on urday, citing three sources with direct knowledge.
شاه عربستان در سفر به روسیه، توافقنامه های اقتصادی و نظامی به ارزش «میلیاردها دلار» امضا کرد که یکی از آنها، توافقنامه اولیه ید سامانه دفاع موشکی «اس.400» است.
مدیرعامل هلدینگ اکتشاف و تولید غدیر هدف نخست از توافقنامه نفتی سه جانبه با کشورهای ترکیه و روسیه را مشارکت در سرمایه گذاری و توسعه میادین نفت و گاز داخل کشور و در مرحله بعد دسترسی به بازارهای بین المللی اعلام کرد.
u.s. president donald trump has told "confidants," including the head of the environmental protection agency scott pruitt, that he plans to leave a landmark international agreement on climate change, axios news outlet reported on urday, citing three sources with direct knowledge.
as the new round of syria peace talks is still underway in geneva, the agreement between the us and russia to implement a ceasefire in southern parts of syria has attracted a great deal of attention. while the agreement has survived its first day, there have been contradicting essments about its various aspects.
every month, google releases its distribution numbers which show the percentage of each android version that is actively being used during the month. this helps developers gauge which android version it should aim to develop an app for to ensure the widest compatibility. currently, lollipop remains at the top with a total of 32% share and just behind is marshmallow at 32.1% which, actually, hasn't budged since last month's numbers were generated. otherwise, nougat's distribution numbers are steadily rising up: 7.1 percent from april's 4.9%. the wave of samsung galaxy s8 devices that...
every month, google releases its distribution numbers which show the percentage of each android version that is actively being used during the month. this helps developers gauge which android version it should aim to develop an app for to ensure the widest compatibility. currently, lollipop remains at the top with a total of 32% share and just behind is marshmallow at 31.2% which, actually, hasn't budged since last month's numbers were generated. otherwise, nougat's distribution numbers are steadily rising up: 7.1 percent from april's 4.9%. the wave of samsung galaxy s8 devices that...
نفت کویت به محض ورود به وین با بیان این که باید در خصوص مدت زمان تمدید توافقنامه محدویت تولید نفت بحث و گفتگو شود گفت از تمدید این توافقنامه حمایت می کنند.
با توجه به آنکه بندهای مهمی از توافقنامه پاریس تعیین نشده و تصمیم گیری آنها به آینده واگذار شده است، عملاً پذیرش این تعهدات بین المللی در کشور، به معنی پذیرش تعهداتی مبهم است که امکان دخل و تصرف به سود کشورهای توسعه یافته در آن وجود دارد.
ظریف مصدق
برای نقد توافق ژنو می بایست کت درخور و شایسته نگاشته شود و در این مجال کوتاه فقط به نقد عنوان آن می پردازم فقط عنوان! یعنی "joint plan of action" یا ترجمه فارسی آن "برنامه اقدام مشترک"!!!
ون و حقوقدانان بین المللی می دانند که joint plan of action با توافقنامه (agreement)، معاهده(treaty )، مقاوله نامه(protocol ) و ... تفاوت اساسی دارد چرا که از لحاظ ماهیت دارای اهمیت کمی بوده و لذا همانند موارد مذکور نیازمند تصویب مجلس را ندارد.
سوال اساسی این است که علل انتخاب این نام چه بوده است؟ ادامه مطلب...
رایگان مقاله لاتین تحلیل توزیع مسافر برای سوار شدن به هواپیما از سایت ا ویر
عنوان فارسی مقاله: مدل تجزیه و تحلیل توزیع مسافر برای زمان درک شده سوار شدن به هواپیما / سوار نشدن هواپیما، با استفاده از یک توزیع سی سابق
عنوان انگلیسی مقاله: a p enger distribution analysis model for the perceived time of airplane boarding/deboarding, utilizing an ex-gaussian distribution سال انتشار : 2017 ادامه مطلب
tehran (fna)- iranian economy minister ali tayyebnia declared that the country's banks have signed a number of multi-billion-dollar memoranda of understanding (mous) with the international monetary organizations since the implementation of the nuclear agreement, also known as joint comprehensive plan of action (jcpoa), in july 2015.
tehran (fna)- russian foreign minister sergey lavrov underlined on wednesday that an agreement reached between moscow, tehran and ankara has restored clam and tranquility to syria.
متن توافقنامه آتش بس میان ت و سه گروه تروریستی تکفیری فعال در جنوب شهر دمشق که در شهر قاهره مصر به امضاء رسید.
عربستان سعودی برای ید سامانه پیشرفته دفاع موشکی «اس.400» از روسیه، توافقنامه اولیه با مسکو امضا کرد.
نفت کویت به محض ورود به وین با بیان این که باید در خصوص مدت زمان تمدید توافقنامه محدویت تولید نفت بحث و گفتگو شود گفت از تمدید این توافقنامه حمایت می کند.