تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

 پروژه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع پروژه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع دسته : علوم اجتماعی, علوم تربیتی, مدیریت فرمت/ورد تعداد صفحات 107 قیمت : 6000 تومان [توضیحات بیشتر ] پروژه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع


 پروژه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

پروژه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع
دسته :
علوم اجتماعی, علوم تربیتی, مدیریت
فرمت/ورد تعداد صفحات 107

قیمت : 6000 تومان
[توضیحات بیشتر ]

پروژه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوعکاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوعجزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوعاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوالنمونه سوالات شماره 3 با 20 سوالجزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحهبیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخنکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشداین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون
لینک :سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


منابع و سوالات ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, منابع و سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نرم افزار ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نمونه سوال رایگان ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوال ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوالات به همراه جواب ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نمونه سوالات ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوالات معلمان طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع,آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, پکیج نمونه سوال ضمن خدمت طرح تکریم مردم, ثبت نام دوره ضمن خدمت و برنامه ریزی فعالیت های برنامه ریزی, ثبت نام ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, محتوای متنی و ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, نرم افزار رایگان ضمن خدمت طرح تکریم مردم, سفارش انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, سوالات ضمن خدمت, سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم, سوالات ضمن خدمت معلمان رضایت ارباب رجوع, سوالات و منابع ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, سوالات و منابع ضمن خدمت طرح تکریم مردم, ضمن خدمت, ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, ضمن خدمت طرح تکریم مردم, ضمن خدمت معلمان رضایت ارباب رجوع, ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, مجموعه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, محتوای ویدئویی ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع,


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت ال هادی صادقی در حاشیه بیستمین جشن حمایت از خانواده زندانیان نیازمند اظهار کرد: امسال برنامه جدی در گسترش تکریم ارباب رجوع داریم و از همکاران مجموعه قضایی خواسته شده تا احترام به ارباب رجوع را در صدر کار خود قرار دهند؛ حتی اگر ارباب رجوع متهم یا مجرم باشد، شان انسانی او رعایت شود.
ادامه مطلب...

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت ال هادی صادقی در حاشیه بیستمین جشن حمایت از خانواده زندانیان نیازمند اظهار کرد: امسال برنامه جدی در گسترش تکریم ارباب رجوع داریم و از همکاران مجموعه قضایی خواسته شده تا احترام به ارباب رجوع را در صدر کار خود قرار دهند؛ حتی اگر ارباب رجوع متهم یا مجرم باشد، شان انسانی او رعایت شود. ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت ال هادی صادقی در حاشیه بیستمین جشن حمایت از خانواده زندانیان نیازمند اظهار کرد: امسال برنامه جدی در گسترش تکریم ارباب رجوع داریم و از همکاران مجموعه قضایی خواسته شده تا احترام به ارباب رجوع را در صدر کار خود قرار دهند؛ حتی اگر ارباب رجوع متهم یا مجرم باشد، شان انسانی او رعایت شود.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد: محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع: نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون
لینک : نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
, نمونه سوال رایگان ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوال ضمن خدمت با پاسخ طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوال ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوالات به همراه جواب ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نمونه سوالات ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, نمونه سوالات معلمان طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع,آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, پکیج نمونه سوال ضمن خدمت طرح تکریم مردم, ثبت نام دوره ضمن خدمت و برنامه ریزی فعالیت های برنامه ریزی, ثبت نام ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, محتوای متنی و ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, نرم افزار رایگان ضمن خدمت طرح تکریم مردم, سفارش انجام آزمون ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, سوالات ضمن خدمت, سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم, سوالات ضمن خدمت معلمان رضایت ارباب رجوع, سوالات و منابع ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, سوالات و منابع ضمن خدمت طرح تکریم مردم, ضمن خدمت, ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, ضمن خدمت طرح تکریم مردم, ضمن خدمت معلمان رضایت ارباب رجوع, ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, مجموعه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع, محتوای ویدئویی ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, منابع و سوالات ضمن خدمت رضایت ارباب رجوع, منابع و سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم, نرم افزار ضمن خدمت طرح تکریم مردم
نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:

نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه


بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمونلینک :
سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوعسوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:

نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه


بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون


لینک :
نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


کانال تلگرام سوالات ضمن خدمت


https://t.me/dabirfile
پاو وینت درمورد دستورالعمل تشویق وتنبیه کارکنان

پاو وینت درمورد دستورالعمل تشویق وتنبیه کارکنان لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 13 اسلاید قسمتی از متن .ppt : دستورالعمل های نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری ماده 1: تعاریف ارباب رجوع : شخصی است که جهت دریافت خدمت یا کالا در چهارچوب قوانین و مقررات عمومی به دستگاه های مشمول مصوبه مراجعه می نماید. ماده 2: واحدهای ستادی دستگاه های اجرایی که بطور مستقیم با ...
دریافت فایل پاو وینت درمورد دستورالعمل تشویق وتنبیه کارکنان

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:

نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه


بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون


لینک :
نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوعنمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:

نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه


بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون


لینک :
نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع زیر می باشد:
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع:

نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال
جزوهآموزشی طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع با 22 صفحه


بیش از 40 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون


لینک :
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع


نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: تکریم ارباب رجوع در صدر فعالیت های نیروی انتظامی قرار دارد.
میاندوآب گفت: رمز بقای انقلاب و گسترش انقلاب ی و استحکام این نظام دشمن شکن، خدمت رسانی به مردم شهید پرور و تکریم ارباب رجوع است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: امسال برنامه جدی در گسترش تکریم ارباب رجوع داریم و از همکاران مجموعه قضایی خواسته شده تا احترام به ارباب رجوع را در صدر کار خود قرار دهند.
عضو شورای ی شهر کرج خواستار تکریم ارباب رجوع و میزبانی شایسته از مراجعین به شهرداری شد.
استاندار سیستان و بلوچستان در جمع مدیران و کارکنان ستادی استانداری گفت: صبوری، درستی در اخلاق و رفتار، قانونمداری و تکریم ارباب رجوع باید همواره سرلوحه کار مدیران باشد.
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} 246 - بررسی نقش و تاثیر سبک مدیریت بر میزان انگیزش پرسنل در ارائه بهتـر خدمات به ارباب رجوع همراه با نمونه موردی فرمت فایل: ورد – word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 209 اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شکل می دهد: یکی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف، و همسویی اه فردی با اه سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند. &nb ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع با و پر سرعت .
مقاله درباره تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع
مقاله درباره تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:79فصل اول:مشتری کیست؟رضایت مشتری چیست؟
مشتری کیستاز دیدگاه سنتی، مشتری ی است که فرآورده های شرکت را یداری می کند. در دنیای ب و کار امروزی دیگر این تعریف مورد قبول همگان نیست و مشتری را چنین تعریف می کند: «مشتری ی است که سازمان مایل است با ارزشهایی که می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد».امروزه ارزش آفرینی برای مشتری در جهت تاثیرگذاری بر رفتار وی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. منظور از ارزش آن چیزی است که مشکلی از مشتری را حل و فصل می کند و نیازی را برآورد می سازد.اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زند، دیگر شرکتها نمی توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آنها باید همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کنند. چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. بنابراین، نخستین اصل در دنیای ی کار امروزی ایجاد ارزشهای مشتری پسند است. و تنها از طریق فرایندهای شرکت می توان ارزشهای مشتری پسند ایجاد کرد.به علاوه مشتریان داخلی نیز به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند، زیرا در فرایندی که به مشتریان خارجی ارزش ایجاد می شود کارکنان (مشتریان داخلی) نقش اساسی ایفا می کنند. هر فردی در داخل سازمان مشتری است و او نیز به نوبه خود مشتریانی دارد. چنانچه بروندادی که بین کارکنان یک سازمان مبادله می شود، ناقص باشد، این سازمان قادر به تامین نیازهای مشتریان بیرونی نخواهد بود. رضایت مشتری از نگاه اول با مرور ادبیات مرتبط با موضوع با دو رویکرد برای تعریف رضایت مواجه می شویم: رویکرد اول عقیده دارد، رضایت ح ی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت، برای مشتریان حاصل می شود. در رویکرد دوم، رضایت به عنوان فرایند درک و ارزی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات تعریف می شود. ما نیز منظر دوم را جهت تعریف مفهوم رضایت مشتری برگزیده ایم و بر این اساس تعریف ذیل را ارایه می کنیم: رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان عرضه کننده یا مصرف حاصل می گردد. رضایت از درک متفاوت م ن انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می شود. تجربیات قبلی مشتری قبل از مصرف محصول ما و همچنین تجربه او از تعامل با سازمان عرضه کننده در شکل دهی انتظارات وی، نقشی اساسی ایفا می کند. ما عقیده داریم، رضایتمندی مشتریان، ع العمل های آتی آنان را در قبال سازمان ما تحت تاثیر قرار خواهد داد. ( از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفاده مجدد، تمایل برای توصیه ما به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگان که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند.) علاوه بر این، مشتری رضایتمندی را از جنبه های متعددی که ذیلاً بیان می شود تجربه می کند: بطور کلی و بر اساس محصولات سازمانویژگی های ممتاز عملکردی محصولات سازمان نحوه برقراری تماس و نحوه تعامل با مشتری (نحوه ارایه و عرضه محصول برای فروش، نحوه تحویل و ارسال کالا برای مشتری، خدمات پس از فروش و ارایه تعمیرات مورد نیاز، نحوه بررسی شکایات، انتقادات و نظرات مشتری و … .)سازمان، نمایندگی ها و شعبه های مختلف سازمان و حتی بر اساس وضعیت ظاهری ساختمان ها نحوه برقراری ارتباط سازمان با مشتری پیش از ید محصولنحوه برقراری ارتباط سازمان با مشتری پس از ید محصولاز نظر یک متخصص کنترل کیفیت، تعریف فوق برای رضایتمندی، کاملاً مفهومی و نظری می باشد. نهضت کنترل و کیفیت دو رویکرد متفاوت را برای تعریف رضایتمندی پذیرفته است: رویکرد انطباقی؛ که به آن دیدگاه ین نیز اطلاق می شود. براین اساس، چنانچه محصولی منطبق با مشخصات فنی و ی از پیش تعریف شده تولید شود، رضایتبخش محسوب می گردد. (البته چنانچه مشخصات فنی محصول بر مبنای نیازمندی های مشتری تعریف شده باشد، این عقیده وجود دارد که دیدگاه انطباقی به طور ضمنی، رویکرد دوم را نیز در بر خواهد داشت). رویکرد انتظاری: بر اساس این رویکرد چنانچه یک محصول، انتظارات مشتری را برآورده نماید، رضایتبخش محسوب می گردد. مشکلی که در ارتباط با رویکردی انتظاری وجود دارد آن است که برای شناسایی تغییرات نیازمند های مشتری باید بصورت مداوم نیازمندی های او را مورد بازنگری و بازبینی قرار داد. توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتریدر آغاز هزاره سوم میلادی مفهوم رضایت مشتری به سرعت در حال فراگیر شدن می باشد: بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه ژوران در سال 1994 میلادی، حدود 90% از مدیران ارشد بیش از 200 شرکت بزرگ امریکائی، بر این امر اتفاق نظر دارند که «ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوردی و افزایش سهم ما در بازار رقابت خواهد شد.» تقریباً 90% از این شرکتها با تخصیص سرمایه های کلان و انجام اقدامات سازماندهی شده جهت پیگری و بهبود میزان رضایت مشتریان، شواهدی عینی بر این مدعا ارایه نموده اند. (1994)
با
مقاله درباره تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع
فکر کنم این بهترین نامه ای بوده که تا الان بدستم رسیده:) چقدر ساده و بی آلایش و در نهایت احترام تلاش کرده اداری بنویسه .
یادگاری قشنگی بود کارش لنگ یه سابقه از دفتر اعلام به موسسات بود #تامین اجتماعی #سوابق #ارباب رجوع
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت دستورالعمل تشویق وتنبیه کارکنان لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 13 اسلاید قسمتی از متن .ppt : دستورالعمل های نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری ماده 1: تعاریف ارباب رجوع : شخصی است که جهت دریافت خدمت یا کالا در چهارچوب قوانین و مقررات عمومی به دستگاه های مشمول مصوبه مراجعه می نماید. ماده 2: واحدهای ستادی دستگاه های اجرایی که بطور مستقیم با مردم و ارباب رجوع برای ارائه خدمات در ارتباط نمی باشند با تشخیص دستگاه مربوطه مشمول این مصوبه نمی گردند. ماده 3: در پایان اردیبهشت هر سال 5 % از کارکنان که بیشترین درصد برخورد مناسب را داشته اند به شرط اینکه هیچ گونه برخورد نامناسب نداشته اند ، انتخاب و جهت تشویق به رییس دستگاه یا واحد سازمانی مربوط معرفی می نماید. ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت در مورد تکریم ارباب رجوع لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : پاو وینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 143 اسلاید قسمتی از متن .ppt : عنوان دوره : طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مراجعین این مجموعه مشتمل بر 7 بخش و 143 اسلاید آموزشی برگرفته از متون و کتب داخلی و منابع ترجمه شده می باشد . غرض نقشی است کز ما باز ماند که هستی را نمی بینم بقائی مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست او به ما وابسته نیست ، ما به او وابسته هستیم مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود مشتری جزئی از سازمان ماست ما با خدمتی که به مشتری ارائه می کنیم به او لطف نمی کنیم او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف می کند مشتری از دیدگاه ماهاتما گ بخش اول جایگاه انسان در قرآن ضرورت تکریم ارباب رجوع تکریم ارباب رجوع نوعی مدیریت ی وحدت در اه عد در رفتار صداقت در گفتار مدیریت مستمر نتیجه نهائی ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نرم افزار مدیریت ارباب رجوع
با استفاده از نرم افزارمدیریت ارباب رجوع مدیریت آفیش افراد، تردد ارباب رجوع و ملاقاتها به صورت سیستمی انجام می شود. رزرو ملاقات با مراجعین، توسط کارمندان و مسئولین دفتر انجـــام می پذیرد با این کار سرعت پذیرش ارباب رجوع افزایش می یابد و دیگر نیازی به هماهنگی تلفنی، نامه و ... نخواهد بود.صدور برگه ملاقات و تایید انجام آن به صورت سیستمی انجام می پذیرد و مانیتورینگ تمام تردد ها برای مدیران و س رستان به صورت لحظه ای امکان پذیر می باشد. کنترل سطح دسترسی ارباب رجوع به دربها با بازه زمانی توسط نرم افزار نگهبانی و انتظاماتانجام خواهد گرفت. اطلاعات مراجعه کنندگان به یک سازمان برای همیشه در سیستم دیدار ثبت می شود و در صورت مراجعه بعدی فرد این اطلاعات موجود می باشد. بنابراین اطلاعات این فرد با نام و نام خانوادگی، شماره کد ملی (به صورت بارکد، تگ و دستی) یا گرفتن ع (تشخیص چهره) به سرعت قابل دسترس است و سریعا عملیات پذیرش انجام می شود. با مراجعه مجدد این افراد دیگر نیازی به ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود.
آدرس:شیراز - خیابان نادر- روبروی منوچهری - کوچه 10- ساختمان دماوند - واحد 1
شماره تماس 09177178241
پرسشنامه ارزی عملکرد کارکنانپرسشنامه-ارزی -عملکرد-کارکنانپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه دارای 41 سوال می باشد و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: نحوۀ انجام وظایف: سوالات 7-1 انضباط شغلی: سوالات 13-8 پایبندی به ارزش های اخلاقی: سوالات 17-14 نحوۀ برخورد با ارباب رجوع: سوالات 20 روابط بین فردی: سوالات 24-19 رفتار سازمانی: سوالات 33-25 توسعه فردی  فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ولی فقیه در استان کرمان گفت: بخشی از علل ن یتی ارباب رجوع ها به دادگستری ناشی از نداشتن اطلاعات حقوقی است.
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مراجعین ppt نام محصول : پاو وینت طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مراجعین فرمت : ppt حجم :5 مگابایت تعداد اسلاید : 140 زبان : فارسی سال گردآوری : 1395 مشتری از دیدگاه ماهاتما گ -مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست -او به ما وابسته نیست ، ما به او وابسته هستیم -مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست -مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست -او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود -مشتری جزئی از سازمان ماست -ما با خدمتی که به مشتری ارائه می کنیم به او لطف نمی کنیم -او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و -در حق ما لطف می کند. بخش اول •جایگاه انسان در قرآن •ضرورت تکریم ارباب رجوع •تکریم ارباب رجوع نوعی مدیریت ی • وحدت در اه •عد در رفتار •صداقت در گفتار •مدیریت مستمر •نتیجه نهائی هیچ مکتبی مانند و هیچ کت مانند قرآن ، درباره جایگاه و ارزش وجودی انسان سخن به میان نیاو ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مراجعین ppt نام محصول : پاو وینت طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مراجعین فرمت : ppt حجم :5 مگابایت تعداد اسلاید : 140 زبان : فارسی سال گردآوری : 1395 مشتری از دیدگاه ماهاتما گ -مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست -او به ما وابسته نیست ، ما به او وابسته هستیم -مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست -مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست -او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود -مشتری جزئی از سازمان ماست -ما با خدمتی که به مشتری ارائه می کنیم به او لطف نمی کنیم -او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و -در حق ما لطف می کند. بخش اول •جایگاه انسان در قرآن •ضرورت تکریم ارباب رجوع •تکریم ارباب رجوع نوعی مدیریت ی • وحدت در اه •عد در رفتار •صداقت در گفتار •مدیریت مستمر •نتیجه نهائی هیچ مکتبی مانند و هیچ کت مانند قرآن ، درباره جایگاه و ارزش وجودی انسان سخن به میان نیاو ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
استاندار قزوین گفت: حرمت و کرامت انسانی و احترام به ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی حفظ و حراست شود.
تکریم ارباب رجوع بایستی با تکریم ظاهری متفاوت باشد و به معنای واقعی توسط دستگاه های اجرایی انجام شود.
چه در سمت یک مدیر شرکت باشید چه کارمندی معمولی ،اگر قصد ید مبلمان اداری را داشته باشید بد نیست به نکاتی که در ادامه مطلب به آن اشاره خواهیم کرد توجه نمایید.اولین چیزی که ارباب و رجوع از بازدید محیط کارتان نظرشان را جلب خواهد کرد نوع چیدمان مبلمان اداری خواهد بود .توجه به طرح ، رنگبندی و هماهنگی سایر م ومات اداری با مبلمان اداری باعث خواهد شد در نگاه اول چیدمان شما بسیار شکیل و زیبا دیده شود.هرگز برای پر فضای اداری با متراژهای بالا از مبلمان اداری شلوغ و درهم استفاده نکنید ، به جای آن از مبلمان اداری شکیل تر و مناسب فضای اداری تان استفاده کنید.بعضا دیده شده که در ادارات بزرگ جهت پر فضا از مبلمان اداری کلاسیک در کنار مبلمان مدرن استفاده شده است .این کار نه تنها فضای اداره تان را زیبا نمی کند بلکه باعث می شود تا محیط کاری تان ظاهری خشک وناپسند داشته باشد.از انواع مبلمان اداری می توان به میز ، میز مدیریت، میز جلسات، میز کارکنان، میز کار گروهی و صندلی های ارباب رجوع اشاره کرد.برای قسمت هایی که ارباب رجوع به اتاق کارکنان می آید باید کامپیوتر بر روی میز به طوری قرار گرفته باشد تا پشت مانیتور به سمت وی باشد و ارباب رجوع نتواند صفحه مانیتور را ببیند تا از درز اطلاعات مهم و خصوصی جلوگیری شود.جدا از مواردی که به آن ها اشاره شد.استعلام قیمت کالاهای مدنظرتان نظیر قیمت میز اداری ،قیمت صندلی اداری و به طورکلی قیمت کلیه م ومات اداری باید به درستی انجام شود تا کالایی که قصد ید آن را دارید بدانید چه قدر برایتان هزینه برداراست.
حجت ال عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد:
به منظور جلوگیری از تردد همکاران محترم در اتاقها و ساختمانهای حوزه های قضایی جهت دید و بازدید های نوروزی و ایجاد فرصت شایسته برای خدمت رسانی به ارباب و رجوع « آیین آغاز سال کاری» در روز اول اداری سال ۹۷ با رویکرد فرهنگی پیش بینی و اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان با بیان این نکته که سال ۹۷ سال تکریم ارباب رجوع است گفت: با اجرای برنامه های مضاعف و اصلاح برخی فرایند ها و توجه به پیوست فرهنگی برنامه ها به سمت تکریم بیشتر وبهتر ارباب و رجوع و خدمت رسانی بهتر خواهیم رفت.
نرم افزار مدیریت ارباب رجوع
نرم افزار مدیریت ارباب رجوع یکی از محصولات نرم افزاری شرکت فرزان کارت آسیا می باشد که به منظور مدیریت مراجعات ارباب رجوع به محل های مراجعه تعریف شده در سیستم و جستجوی دینامیک و گزارش گیری از ارباب رجوع بر اساس تمامی پارامترهای مراجعه، تولید شده است و موجب تسهیل مراجعات ارباب رجوع در سازمان ها می شود .
نرم افزار مدیریت ارباب رجوع فرزان کارت آسیا قابل استفاده در تمامی سازمان ها می باشد.

قابلیت های نرم افزار تحت وب مدیریت ارباب رجوع

ورود به سیستم با کاربر admin و رمز 1234 و تغییر رمز توسط کاربر در هر زمان
تعریف محل مراجعه به صورت دینامیک
ثبت ارباب رجوع
جستجوی دینامیک بر اساس تمامی پارامترهای ارباب رجوع
گزارش گیری دینامیک از ارباب رجوعو چاپ اطلاعات
export نتیجه گزارش به pdf ، xls ،rtf و ....
قابلیت جستجو و find در گزارشات
راهنمای کامل کامپیوتری


مراحل نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت ارباب رجوع:

مستند سازی و جمع آوری اطلاعات و بستر مورد نیاز
نصب و راه اندازی ابت نرم افزار :
نصب و راه اندازی آزمایشی نرم افزار، در این مرحله نرم افزار جهت امکانات سنجی جهت مشتری نصب و راه اندازی شده و کاربر به صورت ابت آموزش دیده و با نرم افزار کار می کند، چنانچه امکانات موجود در نرم افزارحضور و غیاب تمامی نیازهای کارفرما را بر طرف ساخته و مورد تایید کارفرما قرار گرفت این نصب تثبیت شده و اطلاعات اولیه وارد data based می شود در غیر این صورت جهت سفارشی سازی و اضافه نمودن امکانات در خواستی کارفرما مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
جمع آوری بازخورد و اعمال تغییرات
در این مرحله کارشناسان شرکت فرزان کارت آسیادر کنار کاربران نرم افزار نیازها و انتظارات نهایی کاربران را تدوین و در نرم افزار سفارشی سازی می نمایند.

استقرار نهایی :
پس از سفارشی سازی آموزش های نهایی به صورت انفرادی و یا گروهی به کاربران داده می شود و با حصول اطمینان از رضایت مشتری نرم افزار تحویل نهایی می گردد.

پشتیبانی نرم افزار مدیریت ارباب رجوع
پشتیبانی ی اله رایگان نرم افزار
مشخصات فنی نرم افزار حضور و غیاب ارباب رجوع
زبان برنامه نویسی : asp. net mvc , entity framework
فناوری های سمت کاربر: jquery , ajax
فناوری های ارتباطی سامانه: web service
بانک اطلاعاتی : ms sql 2012
نرم افزار سمت کلاینت : web browser
سیستم عامل نرم افزار سمت موبایلandroid:نرم افزار مدیریت ارباب رجوع در یک نگاه:

نرم افزار مدیریت ارباب رجوع یکی از محصولات نرم افزاری شرکت فرزان کارت آسیا می باشد که به منظور مدیریت مراجعات ارباب رجوع به محل های مراجعه تعریف شده در سیستم و جستجوی دینامیک و گزارش گیری از ارباب رجوع بر اساس تمامی پارامترهای مراجعه، تولید شده است و موجب تسهیل مراجعات ارباب رجوع در سازمان ها می شود .

نرم افزار مدیریت ارباب رجوع با نرم افزار حضور و غیاب پیشگامان آسیا یکپارچه میباشد.

قیمت نرم افزار مدیریت ارباب رجوع:

قیمت نرم افزار مدیریت ارباب رجوع با توجه به نوسانات ارز متفاوت میباشد. لطفا جهت اطلاع از قیمت، ید و مشاوره نرم افزار مدیریت ارباب رجوع با کارشناسان شرکت فرزان کارت آسیا تماس بگیرید.
پایان نامه بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایتمندی مشتریان

چکیده: امروزه افزایش بهره وری تولید عامل مؤثری در افزایش رضایت مشتریان سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها هرگونه کاهش کیفیت، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی، ارزش ها واعتقادها تعیین می شود. هدف این تحقیق بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در نمایندگی سایپا شهرستان قروه می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مشتریان نمایندگی سایپا در شهرستان قروه می باشد در این تحقیق برای است اج حجم نمونه از ج مورگان و کرجسبی استفاده شده است که حجم نمونه 103 نفر می باشد


 فایل
بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در ید و نمونه پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی و تحقیق مدیریت در رابطه با بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان نمونه پایان نامه و ... پایان نامه مدیریت| تی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و کارشناسی ...پایان نامه بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش ... sa25-بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در ...بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در ...پایان نامه,مقاله,روش تحقیق, نمونه سوالات. ... بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در نمایندگی سایپا شهرستان. فصل اول : کلیات تحقیق.لیست پایان نامه های ارشد مدیریت - اصفهان بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی ... 6, 6, بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر میزان سرمایه گذاری داخلی «تولیدات صادرات »در ... 27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد ... 57, 57, بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات بارش, محمد حسن شهشهانی ...پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب پیشینه رضایت مشتری و ارباب رجوع – پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی ... sa25-بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی ...عناوین پایان نامه ارشد و ی - مهرداد پرچ عناوین پایان نامه ارشد و ی 1- بررسی میزان یادگیری سازمانی در . ... ۳۲- رابطه آموزش ضمن خدمت با بهره وری کارکنان شرکت… ... ۳۴- برآورد مدل رضایت مشتری داخل پروازی در شرکت … ... ۴۹- بررسی ارتباط بین تعارض شغل کارکنان و ساختار سازمانی در … ..... ۳۲۶- بررسی راه های افزایش سودآوری شرکت تولیدی …پیشینه رضایت مشتری و ارباب رجوع - پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانیدر این پایان نامه به بررسی اثر رفتار شهروندی بر رضایت ارباب رجوع در آموزش و پرورش .... امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی میزان رضایت مشتری را بعنوان معیاری مهم برای ... از مباحث قابل توجه دیگر بهره وری و ارتباط آن با رضایت مندی مشتریان است ...پایان نامه خانم عسگری قسنت دوم با عنوان بررسی میزان رضایت شغلی ...علمی، آموزشی - پایان نامه خانم عسگری قسنت دوم با عنوان بررسی میزان رضایت شغلی مردان و ن ... 2-1-2) رضایت شغلی کارکنان و مشتری گرایی .... در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. ... در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال ۱۹۵۵ در ارتباط با بهبود بهره وری چنین بیان شده است: ...پایان نامه های دانشجوئی - آزاد ی واحد سنندجبررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان ... بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در ب و کارهای کوچک و متوسط ... ارزی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان ... بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی. پایان نامه آماده ارشد مدیریت - صحافی فوری پایان نامه آماده ارشد مدیریت,مدیریت ارتباط با مشتری,پایاننامه مدیریت مالی,مدیریت بازرگانی,مدیریت صنعتی,پایاننامه مدیریت تی,بازاری ,بهره وری,برند. ... بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان. پایان نامه بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایتمندی مشتریان رایگان پایان نامه مدیریت بازرگانیموضوع پایان نامه مدیریت صنعتیپایان نامه های مدیریت بازرگانیپایان نامه مدیریت تی پایان نامه مدیریت تیموضوعات پایان نامه مدیریتموضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاری بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از راه اندازی سامانه صدور مجوز فعالیت به منظور تکریم ارباب رجوع در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر خبر داد.
پنج شنبه گذشته ارباب رجوع اداره ثبت ناحیه *** کرج، بودم. نوشته روی در ب دستشویی طبقه 4 توجهم را جلب کرد و علتش را هم نوشته بود که: ارباب رجوع چونکه کثیف هستن... آیا غیر از اینه که کارمندان در خدمت مراجعین هستند؟ اگر مراجعین نباشند حضور کارمند چه جایگاهی دارد؟ آیا مراجعین سایر داراتی مثل ... تمیز هستند و فقط صاحبان املاک ناحیه ... کرج اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند؟ یا شاید این اداره نظافت چی نداره یا ... شاید نظافت چی آنجا به جای پرداختن به نیازمندی های ارباب، در خدمت ... است.
ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع با فرمت doc دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 36 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 38 دریافت فایل ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع فروشنده فایل کد کاربری 7243 تمام فایل ها فهرست مطالب ادبیات و پیشینه ی پژوهش 1-2 تعریف تکریم ......................................................................... 14 2-2 اه تکریم ........................................................................ 14 3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) .................................................... 15 4-2 انواع دسته بندی مشتریان ................................................... 15 5-2 تعریف رضایت مشتری ............................................................ 15 6-2 مزایای رضایت مشتری ............................................................. 16 7-2 تعریف مشتری مداری ............................................................ 17 8-2 تقسیم بندی کرامت انسانی ومشتری مداری ................................... 17 9-2 تعریف شفاف ومستند سازی ............................................... 18 10-2 مراحل مستند سازی ............................................................ 18 11-2 مفاهیم اطلاع رسانی ............................................................ 22 12-2 پایگاههای اطلاع رسانی ......................................................... 23 13-2 طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی ........................................ 25 14-2 اهم شیوه های اطلاع رسانی ................................................... 29 15-2 تعریف باز ی واصلاح مجدد................................................ 30 16-2 مفروضات باز مهن................................................................... 30 17-2 اصول باز ی ................................................................ 31 18-2 مراحل اصلاح وبهبود سیستم ها و روش های انجام کار.......................... 32 19-2 تعریف منشور اخلاقی ....................................................... 40 20-2 هدفهای منشور اخلاقی ................................................................ 40 21-2 تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم .................................. 41 22-2 مشکلات اجرای منشور اخلاقیات ................................................... 42 23-2 تعریف فرم نظر سنجی ................................................................ 43 24-2 مروری بر پژوهش انجام شده در مورد تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) ..... 44 1- مطالعات نظری .......................................................................... 44 2- مطالعات تجربی .............................................................................. 45 2-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ................................................... 45 2-2 پژوهش های انجام شده در ایران .........................................................50 مروری بر ادبیات گذشتهادبیات پیشین تحقیقپیشینه تحقیقطرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوعطرح تکریممشتری مداری
ماکو گفت: کارمندان ادارات ارباب رجوع را تکریم کنند که این امر موهبت الهی را برای فرد به ارمغان می آورد.
میز خدمت و تکریم ارباب رجوع همزمان با هفته بسیج در محوطه شهرداری لنگرود برگزار شد.
ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع rss feed. ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع دسته: مدیریت
بازدید: 33 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38 ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع با فرمت doc قیمت فایل فقط 10,000 تومان  ید فهرست مطالب ادبیات و پیشینه ی پژوهش 1-2 تعریف تکریم ...................................................................................................... 14 2-2 اه تکریم ..................................................................................................... 14 3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) .................................................................................. 15 4-2 انواع دسته بندی مشتریان ................................................................................... 15 5-2 تعریف رضایت مشتری .......................................................................................... 15 6-2 مزایای رضایت مشتری ......................................................................................... 16 7-2 تعریف مشتری مداری ........................................................................................ 17 8-2 تقسیم بندی کرامت انسانی ومشتری مداری ............................................................. 17 9-2 تعریف شفاف ومستند سازی ................................................................................ 18 10-2 مراحل مستند سازی ........................................................................................ 18 11-2 مفاهیم اطلاع رسانی ....................................................................................... 22 12-2 پایگاههای اطلاع رسانی ................................................................................... 23 13-2 طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی ................................................................... 25 14-2 اهم شیوه های اطلاع رسانی ............................................................................ 29 15-2 تعریف باز ی واصلاح مجدد......................................................................... 30 16-2 مفروضات باز ی ..................................................................................... 30 17-2 اصول باز ی .......................................................................................... 31 18-2 مراحل اصلاح وبهبود سیستم ها و روش های انجام کار............................................... 32 19-2 تعریف منشور اخلاقی ....................................................................................... 40 20-2 هدفهای منشور اخلاقی .................................................................................... 40 21-2 تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم ........................................................ 41 22-2 مشکلات اجرای منشور اخلاقیات ......................................................................... 42 23-2 تعریف فرم نظر سنجی ..................................................................................... 43 24-2 مروری بر پژوهش انجام شده در مورد تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) ................ 44 1- مطالعات نظری ............................................................................................... 44 2- مطالعات تجربی ............................................................................................. 45 2-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ................................................................. 45 2-2 پژوهش های انجام شده در ایران ......................................................................50 قیمت فایل فقط 10,000 تومان  ید برچسب ها : ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع , مروری بر ادبیات گذشته , ادبیات پیشین تحقیق , پیشینه تحقیق , طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع , طرح تکریم , مشتری مداری برای توضیحات بیشتر و کلیک کنید
تاثیر سبک مدیریت در رضایتمندی شغلی کارکنان تاثیر سبک مدیریت در رضایتمندی شغلی کارکنان تحقیق مورد استفاده دانشجویان مدیریت قیمت : 20,000 تومان توضیحات بیشتر دریافت فایل
مدیرکل دانش آموختگان آزاد ی گفت: یکی از اه اداره کل، حذف مراجعه ارباب رجوع به سازمان مرکزی و واحدهاست.
به ملازمان سلطان، که رساند این دعا را که به شکر پادشاهی، ز نظر مران گدا را همه شب در این امیدم، که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان، بنوازد آشنا را عالم فدای تو ارباب ارباب هستم گدای تو ارباب ارباب تو آشنای من ارباب ارباب من آشنای تو ارباب ارباب جان حسین / جانان حسین عالم سنَ / گوربان حسین ادامه مطلبمبانی نظری و پیشینه تحقیق تکریم ارباب رجوع

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکریم ارباب رجوعدسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
docx


حجم فایل
36 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
40
دریافت فایلمبانی نظری و پیشینه تحقیق تکریم ارباب رجوع


فروشنده فایل
کد کاربری 7243
تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکریم ارباب رجوع
1-2 تکریم :
تکریم به معنای ارجمند شمردن ، گرامی داشتن و بزرگوار و عزیز شمردن است. طرح تکریم اگرچه با بیان موضوع و به کارگیری ادبیات جدید سعی در تزریق مفهوم نو در نظام اجرایی و اداری داشته است و بر مبنای مشتری مداری تنظیم شده، اصولاً دارای ماهیتی دستوری و تکلیفی است که مطابق آن دستگاههای اجرایی تی م م به رعایت آن می گرداند.
2-2 اه تکریم:
1- شفاف[1] و مستند سازی[2]، و اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحو خدمت رسانی از طریق بروشور، کتاب راهنما- تابلو اعلانات
2- بازنگری و اصلاح و ی مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم
3- تدوین منشور اخلاقی سازمان، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع
4- نظرخواهی از مراجعان به اداره ها، درباره کیفیت خدمت دهی، و چگونگی برخورد کارکنان
1- ایجاد سازو کارهای لازم، به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می‎شوند و برخورد با کارکنان خطاکار
2- نظرسنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاههای تی


3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری):
مشتری شخصی حقیقی یا حقوقی است که محصول یا خدمتی را دریافت می‎کند. از دیدگاه سنتی مشتری ی است که فرآورده های شرکت را یداری کند در دنیای ب و کار امروزی مشتری را چنین تعریف می کنند (رضایی نژاد-1378) مشتری ی است که سازمان مایل است با ارزشهایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر گذارد.
4-2 انواع دسته بندی مشتریان:
....

تکریمتکریم ارباب رجوعمبانی نظریپیشینه تحقیقمروری بر ادبیات پیشینمشتری مداری

ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع

ادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع با فرمت docدسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
36 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
38
دریافت فایلادبیات و پیشینه پژوهش با موضوع طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع


فروشنده فایل
کد کاربری 7243
تمام فایل ها

فهرست مطالب
ادبیات و پیشینه ی پژوهش
1-2 تعریف تکریم ......................................................................... 14
2-2 اه تکریم ........................................................................ 14
3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) .................................................... 15
4-2 انواع دسته بندی مشتریان ................................................... 15
5-2 تعریف رضایت مشتری ............................................................ 15
6-2 مزایای رضایت مشتری ............................................................. 16
7-2 تعریف مشتری مداری ............................................................ 17
8-2 تقسیم بندی کرامت انسانی ومشتری مداری ................................... 17
9-2 تعریف شفاف ومستند سازی ............................................... 18
10-2 مراحل مستند سازی ............................................................ 18
11-2 مفاهیم اطلاع رسانی ............................................................ 22
12-2 پایگاههای اطلاع رسانی ......................................................... 23
13-2 طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی ........................................ 25
14-2 اهم شیوه های اطلاع رسانی ................................................... 29
15-2 تعریف باز ی واصلاح مجدد................................................ 30
16-2 مفروضات باز مهن................................................................... 30
17-2 اصول باز ی ................................................................ 31
18-2 مراحل اصلاح وبهبود سیستم ها و روش های انجام کار.......................... 32
19-2 تعریف منشور اخلاقی ....................................................... 40
20-2 هدفهای منشور اخلاقی ................................................................ 40
21-2 تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم .................................. 41
22-2 مشکلات اجرای منشور اخلاقیات ................................................... 42
23-2 تعریف فرم نظر سنجی ................................................................ 43
24-2 مروری بر پژوهش انجام شده در مورد تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) ..... 44
1- مطالعات نظری .......................................................................... 44
2- مطالعات تجربی .............................................................................. 45
2-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ................................................... 45
2-2 پژوهش های انجام شده در ایران .........................................................50

مروری بر ادبیات گذشتهادبیات پیشین تحقیقپیشینه تحقیقطرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوعطرح تکریممشتری مداری