به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

گاهی هم نشستن باطل به از به راه بادیه رفتن و هر راه دیگری....


آواز دل

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

+من همسر نمیخوام،همسنگر می خوام

_تو دست خالی می خوای دنیا رو نجات بدی

+ به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم ، به قدر وسع بکوشم

_ سخت میگیری

+ تو شل گرفتی


___ریحانه،افسانه____


هزار جهد ب که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
به هوش بودم از اول که دل به نسپارم
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشمحکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشممگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشممن رمیده دل آن به که در سماع نیایم
که گر به پای درآیم به دربرند به دوشمبیا به صلح من امروز در کنار من امشب
که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشممرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشمبه زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت
که تندرست ملامت کند چو من ب وشممرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم


+من همسر نمیخوام،همسنگر می خوام

_تو دست خالی می خوای دنیا رو نجات بدی

+ به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم ، به قدر وسع بکوشم

_ سخت میگیری

+ تو شل گرفتی


___ریحانه،افسانه____


هزار جهد ب که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
به هوش بودم از اول که دل به نسپارم
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم


حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم


مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم


من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم


بیا به صلح من امروز در کنار من امشب
که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم


مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم


به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت
که تندرست ملامت کند چو من ب وشم
مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

[ 14 تیر ] - گویا روز قلم بوده
و من این آرزو رو کنار همین تعریفای کوچیـک و بزرگِ این سالها ، خاک : کلیک . تو این یه مورد به خودم نگفتم «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل» و باطل نشستم کنج عزلت خودم کنارِ واژه هام تو خلوتِ خودم .
- دلخوش بودم تموم این سالها به همین کلمه هاتون | مرسی که هستین همگی ♥ -
فکرهایی توی سرم هست که زیادی جا خوش کرده اند. نوبتی هم باشد، نوبت عمل است. دلهره دارم ولی می دانم که واقعی نیست. بعضی وقت ها زیادی فکر عین بی عقلی است. گفته اند از هرچه می ترسی برو به دلش! می روم. دعا کنید...
+ می دونی یه چیزی رو!؟ـ چیو!؟+ بعضی وقتا خیلی دلم می گیره...ـ از چی!؟+ از دوری...از نبودن...ـ از دوری چی !؟ از نبودن کی!؟+ اصن ولش کن اینو...می دونی...این که شبا ، بشینی سعدی بخونی و هی دلت بخواد گریه کنی...ـ خوب می تونی سعدی نخونی...!+ :)
پ.ن: به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم ، به قدر وسع بکوشم...!
سعدی
به حکمتِ حُکمِ "رفتن رسیدن است، ساحل بهانه است"؛
پس به راه بادیه رفتن بِه از نشستنِ باطل، پس بسم الّله ارحمن الرحیم سلام.
آیا راه رفتن در بین وضو اشکال دارد؟
اگر موالات حفظ شود، راه رفتن یا نشستن و برخاستن و مانند آن، بین وضو اشکالی ندارد.
ترتیب وضو باید حفظ شود و در غیر این صورت وضو باطل است و هایی که با آن خوانده است نیز باید اعاده یا قضا شود.
قسمت های مختلف وضو باید در حد متعارف پشت سر هم انجام پذیرد و بین آن ها فاصله زیادی نیفتد. به این کار موالات می گویند.
در راه رفتن بین وضو اگر موالات بهم نخورد اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است.
پی نوشت:توضیح المسائل مراجع،ج1،م 285آیت الله ،أجوبة الاستفتاءات ، ص26
بسم الله الرحمن الرحیم..
خدای خوبم با نام تو آغاز تا در تک تک جملاتم باشی کلماتم بوی تو بدهند و رضایت بخش توباشند... ************
اولین باری نیست که وبلاگ می نویسم شاید خیلیا منو بشناسند ولی تو زمینه ترجیح دادم که به صورت خیلی ناشناس باشم چرا که ممکنه نفری از نفرات خانواده خویش و خانواده ی آقا دراین مکان شریف بنده رو شناسایی کرده و بشود آنچه نباید بشود ..
بگذریم ************ خانمه آقا شدم به چند شرط یکی از اون شرط و شروطا و سرکار نرفتن بود... که خب به شرط اینکه اجازه حضور در کلاسهای هنری و ورزشی و این صحبت هارو داشته باشم.... اولش فکر نمی آنچنان سخت باشه اما از اون روزی که آقا رفت سر درس و مشقش و تنها شدم همش به خودم لعنت فرستادم که ای خاک بر مخت باید دستتو یجا بند میکردی که الان مثه بیکاره ها گوشه خونه کارت باشه غصه خوردن از دوریه اقا...
گفتم بزار یه وبلاگ بزنم که هم یکم حرف دل زده باشم و حداقلش واسه خودم یه انگیزه ای درست کنم یه کمی از جای خویش تکانی خورده باشم...
همش این بیت تو ذهنم میچرخه که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم ... اینو باباجانم میفرمایند تا لااقل بنده یه تکان اساسی به وضع موجودم بدهم ...

ضرورت است ؛ چون در نظامِ خلقت بی‏حساب حرکت نابودى است ! « انَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقا » باطل رفتنى است ، و این مسأله‏اى نیست که ما به آن افتخار کنیم ! کار ما آوردن حق است و تحقق بخشیدن به آن و این کارى است که رس ماست و این رس ى است که باید پیش از رفتن باطل آن را بیاوریم که‏ « جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ » و اگر ما این رس را نیاوردیم و این بار امانت را نگذاشتیم، خودمان یک باطل خواهیم شد که رفتنمان یک ضرورت است ! این وظیفه ماست . گر به این وظیفه گردن ننهادیم و یا تنها م م ، و یا چون نوح پس از آن همه فریاد و چون موسى پس از آن همه آیات به غربت نشستیم و ى یارمان نشد ، باز باطل ادامه نمی‏ یابد ! که رفتن آن یک ضرورت است ، یک حتمیّت است ! در جهان قانونمند و در راه ، این ارابه طغیانگر که از راه بیرون زده گرفتار درّه‏ها و کوه‏ها خواهد شد و به دریاها خواهد نشست .... از قدیم گفتن العاقل یکفی بالاشاره !
ضرورت است ؛ چون در نظامِ خلقت بی‏حساب حرکت نابودى است ! « انَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقا » باطل رفتنى است ، و این مسأله‏اى نیست که ما به آن افتخار کنیم ! کار ما آوردن حق است و تحقق بخشیدن به آن و این کارى است که رس ماست و این رس ى است که باید پیش از رفتن باطل آن را بیاوریم که‏ « جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ » و اگر ما این رس را نیاوردیم و این بار امانت را نگذاشتیم، خودمان یک باطل خواهیم شد که رفتنمان یک ضرورت است ! این وظیفه ماست . گر به این وظیفه گردن ننهادیم و یا تنها م م ، و یا چون نوح پس از آن همه فریاد و چون موسى پس از آن همه آیات به غربت نشستیم و ى یارمان نشد ، باز باطل ادامه نمی‏ یابد ! که رفتن آن یک ضرورت است ، یک حتمیّت است ! در جهان قانونمند و در راه ، این ارابه طغیانگر که از راه بیرون زده گرفتار درّه‏ها و کوه‏ها خواهد شد و به دریاها خواهد نشست .... از قدیم گفتن العاقل یکفی بالاشاره !
حیفم اومد پنجشنبه باشه و ا ای این فصل گرم باشه و من چیزی ثبت نکنم، واقعا تمام هفته رو فکر می که امروز رو بتونم یکم از حال و روز و روحیات این روزهام بگم و نک و نال هم م ولی اونقدر شلوغ بود و همه چیز منو احاطه کرده بود که اصلا متوجه گذشت زمان نشدم و حالا هم دارم چایی می نوشم و خنداننده برتر می بینم و تو یه فرصت خوبتر میام و از همه چیز میگم، تا اون موقع دعا کنید ارامشم رو پیدا کنم و این سریال کابوس های شبانه دست از سرم بردارن،،، *شیرین جونم پیامتو گرفتم، امیدوارم بهتر شده باشی و همه چیز خوب پیش بره برات عزیزم... ×× به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
از عجایب دنیا این است که می شود خاطراتی را به یاد آورد که هرگز از آن تو نبوده است. می شود آ دنیا را دید، بی آن که نیازی به سفر به آ دنیا باشد. می شود عمری با ی زندگی کرد، بی آن که لحظه ای با او هم سفره شده باشی. می شود طعم لب هایی را به یاد آورد که هرگز نبوسیده ای. می شود گرمی آغوش ی را حس کرد که حتی لحظه ای او را در آغوش نگرفته ای.
از عجایب دنیا این است که می شود عاشق بود، عاشق ماند، بی آن که امیدی به وصال داشته باشی. می شود منتظر ی بود، منتظر ی ماند، در ایی که شاید هرگز از آن دیدن نکرده باشد. یا در خیابان هایی که شاید هرگز از آن گذر نکرده باشد. یا حتی در ساختمان هایی که دلیلی برای حضورش وجود ندارد.
می شود ی را دید، بی آن که او را دید. آن چه اصل است از دیده پنهان است.* تا چشم دل هست، چه نیازی به چشم سر؟
چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنی است، آن بینی**
شاید در نظر بیهودگی باشد و بیهودگی نوعی خطای زندگی انسانی. اما مگر انسان چقدر عمر می کند که نخواهد عمر به بیهودگی بگذراند؟ :)
+به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل وگر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم #سعدی +بشنوید.
it is only with the heart that one can see rightly; what is * essential is invisible to the eye. -the little prince
**هاتف اصفهانی
 رفتن روزه دار آیا رفتن روزه دار اشکال دارد؟ به خودی خود اشکال ندارد. بخار آب و یا بخار و یا بخار سونا و جکوزی در است اگر استنشاق شود باطل کننده روزه نیست به شرطی که بخار غلیظ به آب در فضای دهان تبدیل نشود. بر همین اساس خوردن این رطوبت سبب باطل شدن روزه می گردد. زیر دوش رفتن هم اشکال ندارد، آنچه اشکال دارد اینست که روزه دار یکباره سر را زیر آب فرو ببرد، در این صورت روزه او باطل می شود. چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله این است: انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و رفتن با آب داغ باعث ضعف بدن شود. منبع
تو از من جلدتر بوده ای.خودت را زدی به سایه ، به محبوب ، به خنده ، به رفتن ، به رفتن ، به رفتن. خودت را زدی به ماهی ، به پروانه.خودت را زدی به سکوت ، به دیر آمدن. من اما ماندم به بهت، به دیدن، سکوت، درخت ها ،کاش ها ،سنگین رفتن ها، نشستن ها، نشستن ها ، نشستن ها.حالا که باز آمده ایم اندکی ، حالا که تو از ماهی و پروانه ، من از درخت و سایه،حالا تو که همیشه محبوب ، من همیشه نگاه ، بیا بنشینیم تا آ دنیا.همین جا ، همین درخت.در سکوت های تو ، در درخت های من. +با ویرایش تمام!
«بسم الله الرّحمن الرّحیم» متأسفانه برای من کم پیش نیامده که به دلیل فراهم نبودن شرایط مطلوب کاری را شروع نکرده ام و یا فعالیتی را کنار گذاشته ام و البته حالا که نگاه می کنم می بینم اشتباه کرده ام و باید این رویه را اصلاح کنم. اگرچه پیام بیت زیر به نظر بدیهی می رسد، اما در واقع یک اصل و روش بسیار مهم زندگی در آن خلاصه شده است که درک آن و پیروی از آن، تأثیر شگرفی بر جریان زندگی خواهد داشت: به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل و گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم1 که بر ما و از ما بیش از قدر وسعمان تکلیفی و انتظاری نیست. اگر در عمل با شرایط غیرایده آل موجود، خسارتی بیش از خسارت انتظار بی سرانجام و بی عملی وجود ندارد، قدم در راه بگذاریم و بعد به قدر توان در تکمیل نواقص و اصلاح کژی ها بکوشیم. نکته ی زیر از علی صفایی حائری هم نسبت به این موضوع بی ارتباط نیست: «یکی از مکرهای همین است. وقتی که مشکلی پیش می آید، اصل صورت مسأله را پاک می کند. می گوید: ت را این جوری خو ، اصلاً نخوان. نمی آید عیب را بردارد. سفره ای انداخته ای، در آن دعوا شده، می گوید دیگر سفره نینداز. نه، سفره را بینداز، این کار را منتفی کن. را بخوان و این مشکل را بردار. مکر این است که از بدی ای که به وجود می آید، همه ی مسأله را زیر سؤال می برد که رابطه دیگر برقرار نکن، با مادرت دیگر نیا، با خانواده ات نروی، با فلانی نروی، بچه اش بچه ام را چه کار کرد ...»2 _______________________________________________ 1 سعدی 2 علی صفایی حائری، روابط متکامل زن و مرد، انتشارات لیلة القدر، ص 57. پی نوشت: این مطلب به نوعی تکرار یکی از مطالب پیشین شد.
«بسم الله الرّحمن الرّحیم» متأسفانه برای من کم پیش نیامده است که به دلیل فراهم نبودن شرایط مطلوب کاری را شروع نکرده ام و یا فعالیتی را کنار گذاشته ام و البته حالا که نگاه می کنم می بینم اشتباه کرده ام و باید این رویه را اصلاح کنم. اگرچه پیام بیت زیر به نظر بدیهی می رسد، اما در واقع یک اصل و روش بسیار مهم زندگی در آن خلاصه شده است که درک آن و پیروی از آن، تأثیر شگرفی بر جریان زندگی خواهد داشت: به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل و گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم1 که بر ما و از ما بیش از قدر وسعمان تکلیفی و انتظاری نیست. اگر در عمل با شرایط غیرایده آل موجود، خسارتی بیش از خسارت انتظار بی سرانجام و بی عملی وجود ندارد، قدم در راه بگذاریم و بعد به قدر توان در تکمیل نواقص و اصلاح کژی ها بکوشیم. نکته ی زیر از علی صفایی حائری هم نسبت به این موضوع بی ارتباط نیست: «یکی از مکرهای همین است. وقتی که مشکلی پیش می آید، اصل صورت مسأله را پاک می کند. می گوید: ت را این جوری خو ، اصلاً نخوان. نمی آید عیب را بردارد. سفره ای انداخته ای، در آن دعوا شده، می گوید دیگر سفره نینداز. نه، سفره را بینداز، این کار را منتفی کن. را بخوان و این مشکل را بردار. مکر این است که از بدی ای که به وجود می آید، همه ی مسأله را زیر سؤال می برد که رابطه دیگر برقرار نکن، با مادرت دیگر نیا، با خانواده ات نروی، با فلانی نروی، بچه اش بچه ام را چه کار کرد ...»2 _______________________________________________ 1 سعدی 2 علی صفایی حائری، روابط متکامل زن و مرد، انتشارات لیله القدر، ص 57. پی نوشت: این مطلب به نوعی تکرار یکی از مطالب پیشین شد.
هزار جهد ب که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم من رمیده دل آن به که در سماع نیایم که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم بیا به صلح من امروز در کنار من امشب که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت که تندرست ملامت کند چو من ب وشم مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم گنجور - سعدی » دیوان اشعار » غزلیات - غزل ۴۰۵
هزار جهد ب که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش مُیسّرم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم من رمیده دل آن به که در سماع نیایم که گر ز پای درآیم به دربرند به دوشم بیا به صلح من امروز در کنار من امشب که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت که تندرست ملامت کند چو من ب وشم مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

پ.ن. تعداد بیت های مشهور و زیبای این شعر خیلی زیاده...کاش مثل سعدی زبونِ خوب گفتن داشتم....
باطل السحر
کاسه طلایی باطل السحر
از بین بردن طلسم ها
باطل دعا ها
باطل کننده انواع سحر
جلوگیری از انواع افسون

بسیار قوی


ارتباط با جهت سفارش :

آی دی تلگرام : loohshop

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۱۱۸۲۷۳

کانال تلگرام : https://t.me/lohshop

چرا نشستن برای شما بد است و چگونه می توان از آن اجتناب نمود
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
- نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
- بیماری نشستن رو به افزایش است!
- نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد!
همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که
چرا نشستن برای شما بد است و چگونه می توان از آن اجتناب نمود
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
- نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
- بیماری نشستن رو به افزایش است!
- نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد! همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که صندلی های اداری به هیچ وجه بی ضرر نیستد. ادامه مطلب
چرا نشستن برای شما بد است و چگونه می توان از آن اجتناب نمود
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
- نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
- بیماری نشستن رو به افزایش است!
- نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد! همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که صندلی های اداری به هیچ وجه بی ضرر نیستد. ادامه مطلب
چرا نشستن برای شما بد است و چگونه می توان از آن اجتناب نمود
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
- نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
- بیماری نشستن رو به افزایش است!
- نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد!
همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که صندلی های اداری به هیچ وجه بی ضرر نیستد.
ادامه مطلب...
چرا نشستن برای شما بد است و چگونه می توان از آن اجتناب نمود
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
- نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
- بیماری نشستن رو به افزایش است!
- نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد!
همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که صندلی های اداری به هیچ وجه بی ضرر نیستد.
ادامه مطلب...

باطل سحر:
برای باطل سحر، غسل باطل السحر را با توجه کامل و اعتقاد قلبی انجام بدید، به اذن خداوند سبحان با انجام غسل باطل السحر تمام سحر و جادوها در حق شما باطل میشود.

دستور انجام غسل باطل السحر:
1- تاریخ انجام غسل باطل السحر از اول تا بیستم ماه قمری است، دقت کنید در ایام قمر در عقرب و نحس طالع نباشد. 2-روز انجام غسل باطل السحر: روز
3_ ساعت انجام غسل باطل السحر: در ساعات سعد مثلا بعد از اذان صبح قبل از طلوع آفتاب. 4- بعد از انجام غسل باطل السحر زکات آن را بپردازید، زکات غسل باطل السحر : مبلغی برابر با قیمت سه عدد نان صدقه پرداخته و سه مرتبه سوره اخلاص را قرائت کرده و به المومنین علیه السلام تقدیم کنید.
توجه: برای سفارش سرکتاب رایگان و یا سفارش دعاها و طلسم های موکل دار به کانال تلگرام بنده https://telegram.me/doanevis786 مراجعه کنید. ماس دعا - یا حیدر مدد
راه رفتن، نشستن و ایستادن را که همه بلدیم دیگر. در ردیف بدیهیات زندگی است. اصلا جزء اولین چیزهایی است که در این دنیا یاد گرفته ایم.
راه رفتن، نشستن و ایستادن را که همه بلدیم دیگر. در ردیف بدیهیات زندگی است. اصلا جزء اولین چیزهایی است که در این دنیا یاد گرفته ایم.
حضرت آیت الله : «بی طرفی در دعوای حق و باطل معنی ندارد... باید طرف حق بود، مقابل باطل ایستاد...شاعر نمیتواند در جنگ حق و باطل بی طرف باشد. اگرچنانچه شاعر، هنرمند بی طرف بود، تضییع نعمت خدا را کرده؛ اگر خدای نکرده طرف باطل را گرفت، آن وقت خیانت کرده.» ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir به مناسبت برگزاری دیدار رمضانی شاعران با انقلاب، لوح «در جنگ حق و باطل شاعر نمی تواند بی طرف باشد» را منتشر می کند.
چرا نشستن برای شما بد است و چگونه می توان از آن اجتناب نمود
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
- نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
- بیماری نشستن رو به افزایش است!
- نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد!همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که صندلی های اداری به هیچ وجه بی ضرر نیستد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
چرا نشستن برای شما بد است و چگونه می توان از آن اجتناب نمود
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
- نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
- بیماری نشستن رو به افزایش است!
- نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد!همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که صندلی های اداری به هیچ وجه بی ضرر نیستد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
برای باطل طلسم وسحر وجادو و باطل سحر قفل از این دعا استفده کنید
حسن مجتبی (ع):
بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى.
آموزش روش صحیح نشستن پشت میز کار آموزش صحیح نشستن پشت میز کار,جلوگیری از خستگی بعد از کار,آموزش درست نشستن,نرمش مناسب بعد از کار,آموزش تصویری نشستن در موقع کار,پشتی طبی مناسب کار,بالش ماساژ گردن ❤️

شب و روزم به حسرت میشود طی
مپرس از من ، نمیدانم، کجا؟ کی؟
بلائی بود شد جانم نشانه

زهی باطل ، زهی باطل، زهی ،هی
#گیتی_رسائی

شروع هر کاری یکی از سخت ترین مراحل انجام کار است، اگر از همان ابتدا به دنبال بهترین نتیجه کلیِ زود دسترسِ ممکن باشیم قطعاً در شروع با بی انگیزگی مواجه خواهیم شد. بهترین نتیجه کلی یعنی هدف انتهایی از انجام یک کار یا پروژه چیست (توجه داریم که خود این پروژه به چند هدف کوچک تقسیم شده و هر هدف کوچک به چندین فعالیت کوچک و هر فعالیت کوچک دارای یک وجی ملموس است) که در اینجا فردی که فقط هدف کلی را تعیین کرده اما آن را به اجزائی که گفته ام تقسیم نکرده مدنظر است و اما زود دسترس یعنی در هر هدف کلی، بدون در نظر گرفتن اه کوچک، فعالیت های کوچک و وجی های ملموس در مدت زمان کوتاهی انتظار دستی داشته باشیم در واقع این ح به بی صبری و بی حوصلگی معروف است؛ جملاتی مثل ولش کن، حال ندارم و... می توانند نشانه های این آفت شخصیتی باشند. به نظر من یکی از بزرگترین سدهای جریان عملگرایی، بی صبری در تلاش برای هدف است. ادامه مطلب

باطل سحر:
برای باطل سحر، غسل باطل السحر را با توجه کامل و اعتقاد قلبی انجام بدید، به اذن خداوند سبحان با انجام غسل باطل السحر تمام سحر و جادوها در حق شما باطل میشود.

دستور انجام غسل باطل السحر:
1- تاریخ انجام غسل باطل السحر از اول تا بیستم ماه قمری است، دقت کنید در ایام قمر در عقرب و نحس طالع نباشد. 2-روز انجام غسل باطل السحر: روز
3_ ساعت نوشتن این طلسم: در ساعات سعد باید بنویسید مثلا بعد از اذان صبح قبل از طلوع آفتاب. 4- بعد از انجام غسل باطل السحر زکات آن را بپردازید، زکات غسل باطل السحر : مبلغی برابر با قیمت سه عدد نان صدقه پرداخته و سه مرتبه سوره اخلاص را قرائت کرده و به المومنین علیه السلام تقدیم کنید.
توجه: برای سفارش سرکتاب رایگان و یا سفارش دعاها و طلسم های موکل دار به کانال تلگرام بنده https://telegram.me/doanevis786 مراجعه کنید. ماس دعا - یا حیدر مدد
آنها سطح ایده پردازى را در حال راه رفتن و نشستن اندازه گرفتند ، که 60% قدرت ایده پردازی در هنگام راه رفتن افزایش یافت
باطل السحر و چشم زخم - ش تن سحر و طلسم
باطل السحر و چشم زخم
مجرب است برای باطل السحر و چشم زخم و هم به جهت بخت گشایی در ابتدا نیت کند و در زمان و مکانی سعد و بدور از قمر در عقرب و با جامه پاک و در روز یکشنبه یا دعای : ادامه مطلب
باطل السحر و چشم زخم - ش تن سحر و طلسم
باطل السحر و چشم زخم
مجرب است برای باطل السحر و چشم زخم و هم به جهت بخت گشایی در ابتدا نیت کند و در زمان و مکانی سعد و بدور از قمر در عقرب و با جامه پاک و در روز یکشنبه یا دعای ذیل را :
ادامه مطلب
احتمالا تا همین چندی پیش، صندلی دفتر کارتان را وسیله ی بی ضرر قلمداد می نمودید. اما بعد، این عناوین در همه جا به گوش شما می رسید که:
– نشستن، سبکی از سیگار کشیدن جدید است!
– بیماری نشستن رو به افزایش است!
– نشستن را متوقف کنید، پیش از اینکه شما را به کشتن دهد!
همه ی این موارد به این واقعیت اشاره دارد که صندلی های اداری به هیچ وجه بی ضرر نیستد. ادامه مطلب...
نوحه تکفیری ها زهی خیال باطل نوحه پر شور تکفیری ها زهی خیال باطل
تکفیریا زهی خیال باطل/
نزدیک کربلا نشید ارازل/
گردنتون ومشکنیم بوالله/
تا کی میخواین طی کنید این مراحل/
حمله به بین الحرمین محاله/
قسم به شاهزاده سه ساله/
اگه اجازه بده سید علی/
خون شما برای ما حلاله/

سرباز پادگان حسینیم*** مجنون بین الحرمینیم +++ لینک مداحی تکفیریا زهی خیال باطل +++ ادامه مطلب
هو الحقّ ******** گرچه حق که آمد باطل می رود، گرچه إنّ الباطل کان زهوقاً رفتنی است، ولی بالا ه باید آن را مغزکوب کرد تا برود؛ تا باطل را مغزکوب نکنید نمی رود، منتها باطل مانند حب است که مغزش تهی است، همین که شما یک فشار بیاورید باطل می رود؛ لذا در آیه 18 سوره انبیا فرمود: بل نقذف بالحقّ علی الباطل فیدمغه ...، آنگاه ... فإذا هو زاهق ؛ یعنی دماغ او و مغز او را می کوبد، بعد آن رفتنی است. باطل مغزی ندارد همین که یک فشار به سرش آوردند، سقوط می کند؛ نظیر حباب است، حباب روی آب مغزی ندارد ولی باید سرکوبش کرد، فرمود: این چنین نیست که باطل خود به خود از بین برود. گرچه باطل رفتنی است، امّا تا حق سرِ باطل را نکوبد، نمی رود: بل نقذف بالحقّ علی الباطل فیدمغه؛ یعنی حق دماغ باطل و مغز باطل را می کوبد و او را سرکوب می کند: فإذا هو زاهق، آن وقت است که باطل می رود. *************************** حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی جلسه 188 از سلسله دروس تفسیری ذیل آیه ی 106-107 سوره بقره
نشستن در مسجد ، بهتر از نشستن در بهشت قال علی - علیه السلام - الجلسة فی الجامع خیرلی من الجلسة فی الجنة فان الجنة فیها رضا نفسی و الجامع فیها رضا ربی نشستن در مسجد برای من بهتر است از نشستن در بهشت ، زیرا که بودن در بهشت مرا خشنود می سازد و بودن در مسجد موجب رضایت و خشنودی خدایم می باشد . (بحارالانوار ، ج 80 ، ص 362) .