اینو دیدی

قرارمون باشه یه عصر بارون خورده ی پاییزی ، یه پیاده روی خلوت ..
که دستمو بگیری و تا بیام بگم خسته شدم بگی یه کم دیگه م قدم بزنیم
که طبق معمول پاییز که آدم سر در نمیاره چی بپوشه
لباس گرم نپوشم و یهو باد شه یخ کنم و بگی بدوییم گرمت شه تا برسیم
به اولین کافه و بریم بشینیم و یه قهوه با طعم " نگاه " و "لبخند" بخوریم
قرارمون باشه .. پاییزاونجا که هوهوی باد صدامونو تو خودش گم کنه و جوری همو بغل کنیم
که باد نتونه از بینمون رد شه و من جوری که نفسام بخوره به گردنت ، زیر گوشت بگم
دیدی ما رسم پاییز و عوض کردیم ؟؟ دیدی پاییز فصل اومدنه نه رفتن ؟
آخه منی که به این دنیام تو پاییز اومدم از دنیای کی تو پاییز دل م برم ؟
پاییز فصل اومدنه نه رفتن ..
اینو از هوای عاشقانه هر عصرش و ع ای نارنجی دو نفره شم میفهمن همه و خودشونو میزنن به او راه ..
پس قرارمون شد پاییز .... باشه ؟؟؟
مانگ میرزایی
.......................................................
یادت باشد

هیچ تو را با غم و غصه هایت دوست ندارد


دیدی که چقدر تحملت د؟!


دیدی چقدر صبرشان را به سر اوردی؟!


دیدی که در هر گفتگو تکه تکه محبتشان را ریختند و رفتند


دیدی که بی هیچ بهانه ای تو رو رها د


خسته شدند .... میدانم خسته شدند


پس درس بگیر ای دل !برای دیگران لبخند بزن

و غصه هایت را فقط برای نیمه شبهای خودت و خدا نگهدار

ی که قصه غصه هایت را می بینید


می شنود وتحمل میکند


بر زخم هایت مرهم می گذارد


یادت باشد:


فقط خداست که همه این ش تگی ها را بجان می د


و هرگز تو را تنها نمی گذارد

چیزایی که فکر کنم هر روز به خودت باید بگی
اینه که
مراقب خودت باش
تو در قبال خودت مسئولی
حرف بزن
نه این که یه دفعه حرف بزنی دیگه حرف نزنی
شبیه تاب بازی یه ذره برو جلو یه ذره بیا عقب
بگو من اینو میخوام واسه آینده ات آرزو داشته باش
بعد براش سعی کن
همه ی مهمه
به مامانت هر روز حرفای متفاوتی بزن
و بذار خودت تصمیم بگیری و انجام بدی
بگو من اینو میخوام
من اینو دوست دارم
مامانی
حالا فعلا بذار اینارو انجام بدم
باید تمرین کنی
یه شبه به دست نمیاد


هرگز تو هم مانند من آزار دیدی؟
یار خودت را از خودت بیزار دیدی؟

آیا تو هم هر ای را تا گشودی...
از چارچوب پنجره، دیوار دیدی؟

اصلا ببینم، تا به حالا ص ه بودی؟
از زیر امواج آسمان را، تار دیدی؟

نام ی را در قنوتت گریه کردی؟
از «آتنا» گفتن «عذاب النار» دیدی؟

در پشت دیوار حیاطی، شعر خو ؟
دل کندن از یک خانه را دشوار دیدی؟

آیا تو هم با چشم باز و خیس از اشک...
خواب ی را روز و شب بیدار دیدی؟

رفتی مطب، بی نسخه برگردی به خانه؟
بیمار بودی مثل من؟! بیمار دیدی؟

حقا که با من فرق داری؛ لااقل تو
او را که میخواهی، خودت یکبار دیدی...

#کاظم_بهمنی
#دچار
دیدی ای دل عاقبت زخمت زدن؟گفته بودم مردم اینجا بدن دیدی ای دل ساقه ی جانت ش ت؟آن عزیزت عهد و پیمانت ش ت دیدی ای دل درجهان یک یار نیستهیچ درزندگی غمخوار نیست دیدی ای دل حرف من بی جا نبوداز برای عشق اینجا جا نبود نوبهار عمر را دیدی چه شد؟زندگی را هیچ فهمیدی چه شد؟ دیدی ای دل دوستی ها بی بهاستکم ترین چیزی که می ماند وفاست ای دل اینجا باید ازخود گم شویعاقبت هم رنگ این مردم شوی ؟

آن تیر که آن کمان چشم تو رها کرد.. دیدی که چه ها کرد ؟ دیدی که سراسیمه دل از جدا کرد.. دیدی که چه ها کرد ؟ با خود دو هزار غصه و درد تازه آورد.. دیدی که فقط آمد و یک درد دوا کرد ؟
زیباست..
دیدی آ اشک اندر مسافر رفت مسافر برنگشت؟ دیدی آ شازده دلتنگ رفت؟ دیدی آ کوچ ادامه دارد؟ هر پرستو بر خیال خُود آشیانه دارد؟ دیدی آ گور مردم را یک یک گرفت؟ شمع روشن بود اما محفل او دل گرفت دیدی آ یک نگاه شده صد نگاه بر جمال یار نیامد خوش چرا؟ دیدی آ قلب بیمار تن آشوب بکرد؟ روی ماه یک یار شیرین تر گزید دیدی آ قفل این زندان شد بلا؟ بعد دنیا کام باز نشد بر پرسش چرا؟ دیدی آ بعد هر شب صبح گشت؟ در همان شب نکن غفلت که چرخ بر ماه و ستارگان میگشت؟ دیدی آ هیچ عیدی نداد در وجودم قفل بستم که عیدی بیخود دادن چرا؟ دیدی آ پس فرستادم عیان؟ در نهان گفتم به تو اُفت شان میآیدم پس نبخشیدن چرا؟ دیدی آ دل تنگ شدن عادت نبود لج و لج، لجبازی با خلقت نمود؟ دیدی آ بر سر دیدار گُلی ناورده بود؟ تو گُلی گُل رابه گُل ارزان داده بود؟ دیدی آ شبنم از دل شد فرو ؟ بر دروغ تو خندید گفت بجوی؟ دیدی آ مرگ با ما بَد نکرد؟ همچو دنیا زیر پایم خالی نکرد؟ دیدی آ رفتن تو مرگ نبود؟ اول عشق فراغ و... بود؟ دیدی آ صحبتم شد ناتمام ؟ این پلان بر بوم گیتی،شد تمام؟ دیدی آ در بهشت هم دلدار بود؟ بوی تو در هر مسیری الطاف بود دیدی آ در بهشت دِل مُچ گرفت؟ از دلت! تا بعد ببینی یا علی!!!؟
دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند؟گفته بودم مردم اینجا بدند دیدی ای دل ساقه ی جانت ش ت؟آن عزیزت عهد و پیمانت ش ت دیدی ای دل درجهان یک یار نیستهیچ درزندگی غمخوار نیست دیدی ای دل حرف من بی جا نبوداز برای عشق اینجا جا نبود نوبهار عمر را دیدی چه شد؟زندگی را هیچ فهمیدی چه شد؟ دیدی ای دل دوستی ها بی بهاستکم ترین چیزی که می ماند وفاست ای دل اینجا باید ازخود گم شویعاقبت هم رنگ این مردم شوی
دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند گفته بودم مردم اینجا بدن دیدی ای دل ساقه ی جانت ش ت ان عزیزت عهد و پیمانت ش ت دیدی ای دل در جهان یک یار نیست هیچ در زندگی غمخوار نیست دیدی ای دل حرف من بی جا نبود از برای عشق اینجا جا نبود

فرشته ها میتونن پرواز کنن اینو کردو پرید:)

فرشته ها میتونن پرواز کنن اینو کردو پرید:)

فرشته ها میتونن پرواز کنن اینو کردو پرید :)

فرشته ها میتونن پرواز کنن اینو کردو پرید:)
هیچ وقت به زندگی ب نخند یهو دیدی فردا تو, تو شرایط اون قرار گرفتی
دنیا همین قدر پست و لرزونه
من تجربه اینو داشتم که زندگیم از این رو به اون رو بشه
پایانم در اینجا بود
همین نقطه
تمام شدم
در تابش
سوختم
خوشحال بود
در تابم
دیدی
خنده اش را
چه شاداب می خندید
خنده اش سوزاندم
من
دیگر من نیستم
من سوخت
این نقطه
مرگ دارد
می سوزی
می بازی
برو آنطرف تر بایست
ببین مرا
باختم
سوختم
همانطور میخندید
مگر پایان داشت ؟!
نداشت ...
نبود
در پیشم
غمم را
ندید او
چه میکرد
در مرگم
می خندید شاداب
دیدی
برو
بیخیال این تقطه
برو
هنوز دیر نیست
برو
دیر می شود
حواست باشد
نبازی
نسوزی
سرنوشتم را دیدی
دیدی
برو
بیخیال این نقطه
سرنوشتت را با خط خوش بنویس
نگذار بتازد
بر روحت
نگذار
بنویسد بی عشق
سرنوشتت را
تا دیر نشده
برو
روی این نقطه نایست
مرگ دارد
درد دارد
غم دارد
زهر دارد
اشک دارد
نایست
میمیری
در تابش
در عشقش
در غمش
در زهرش
در دردش
در اشکش ...
بیخیال این نقطه یرو
نایست
"سرنوشتت این نیست"...
دختره قیافش شبیه بقیه پول ماسته بعد پست گذاشته هر وقت ع منو دیدی فاتحه دلتو بخون
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اعتماد به سقف اینو شعله پخش کن داشت الان مشعل المپیک بود


اگر دیدی ی غیر طبیعی غذا میخوره و مکثـــــــــ میکنه بدون " ناراحته" ..،اگر دیدی ی اصلا اشک به چشماش نمیاد بدون خیلی تو داره..
اگر دیدی ی زیاد میخنده بدون " خیلی زخم خورده"،اگر ی ح و زیاد پرسید بدون آدم ساده ای هست...
اگر دیدی ی به همه چیز بی توجه هست بدون " زمانی زیاد از حد عاشق بوده"


اگر دیدی ی در احوال پرسی هی میگه :شکر بد نیستم" بدون دروغ میگه...نه حالش خوبه...نه روزگارش..

اگر دیدی ی خیلی نیگاه میکنه بدون ازنظر عاطفی کمبودداره،اگر دیدی ی زیاد آهنگ گوش میکنه
بدون " دردهاشو خیلیا نمیفهمن " ..اگردیدی ی خودشو از دید دیگران قایم میکنه بدون " از خیلی ها ضربه خورده "
هروقت دیدی چیزی وجود نداره خوشح کنه.... هروقت دیدی دیگه درد و دل با ی ارومت نمیکنه..... هروقت دیدی دیگه ارزویی نداری.... هروقت دیدی نگاهت حسرت شده بخشی از زندگیت..... اون روز....روز مرگته.... ممکنه حتی ی تو سالگرد مرگ خودش حضور داشته باشه..... اینا تجربه های خودم بود...قدرشو بدونید.
اینو میدونم که اگه ببینمت می پرم بغلت و محکم در آغوشت می گیرم و بو می کشمت ... اینو میدونم که توی بغلت کلی گریه می کنم تا بدونی روزهای نبودنت چقدر از من سخت رفتند ... اینو میدونم که برات یک دسته گل پر از میخک های سرخ خواهم گرفت ... اینو میدونم که ... با تو حاضرم تا هرجایی بیام ... اینو می دونم که نرمی پوستِ گرم گردنت رو زیر گونه های خیسم حس خواهم کرد و همون عطر همیشگی که بوی بومیه تنت هست بازم منو مست می کنه ...
?
چیه دلم گرفتی
واسه چی داری گریه می کنی
چیه دلم ش تی
واسه کی داری گریه می کنی
چیه دلم غریبی
چی دیدی داری گریه میکنی
می گی گذاشته رفته
اونی که مثل نفس تو بود
می گی دل تو ش ته
اونی که همه ی تو بود
می گی دیدی نمونده
پای همه حرفهای که زده بود

دیدی پاییز هم تموم شد... دیدی یلدا رسید... دیدی خیلی از چیزایی که میخواستی نشد... دیدی حتی یل که خیلی دوستش داشتی هم دست کمی از تولدت نداشت... چرا اینقدر غم انگیزه تموم شدنت، حتی اگه روزای بدت خیلی بیشتر از روزای خوبت بوده باشه، پاییز...
نه... مثل این که با چنین برف شدیدی
باید بلرزم تا سحر... مانند بیدی

دارند می ساوند قند ابرها را
روی سر دنیا... عجب بخت سپیدی

از لابلای برف ها... از عمق سرما
من گفته بودم می رسی یک روز... دیدی؟

یک لحظه حتی از دلم جایی نرفتی
از من به من نزدیک تر... حبل الوریدی

هم در دلم... هم در کنار من نشستی
با این که دور از دست هستی و بعیدی

باور نکن افسانه ی دل کندنم را
حتی اگر با گوش خود از من شنیدی

ایکاش حالم را نمی پرسیدی اما
حالا که پرسیدی شتر دیدی ندیدی

محمد عابدینی
1392.11.12
دیدی بغضی رُ, ازش میپرسی کُره, میگه نیگا کن, ما با اونا شُورو کردیم, اونا کجا رسیدن؟ ما چی؟ کیا و هیونداش کجان؟ صنعتش و ... حالا ایران خودروی ما چی؟ ای ای ای ای ای ای ای ای ا-------------------ی انصافنم راس میگه, ولی ناقص میگه, اینو نه اون میگه نه کِس دیگه میگه که 10ها پادگان امریکایی تو کشورشه که دم هرکدومم یه شهرک برا فلان کار امریکاییاس و جمعیت نسوان کُّره توش ارائه خدمت میکنن؟ تو میتتونی توی ک اینو تحمل کنی؟ حتی فکرشم حال آدمو میگیره! چیزای دیگیی م هس که حال و حوصلش الان نیس بنویسم, شاید وقتی دیگر
واقعا تمام ادمهایی که به سریال "پس از باران" علاقه دارن باید یه سر به اقا ی خانم ی چیزی بزنن. یه سریال که توش فردی به اسم شهربانو وجود داره و این ادم فوق العاده مظلومه بعد همه هم بهش ظلم میکنن بعد هیچ کی حرف اینو باور نمیکنه حتی عموش هم از پشت بهش خنجر میزنه و همه میخوان حال اینو بگیرنن خار و خفیفش کنن و ....اینجوری بگم بهتون که سراسر ناراحتی و حرص خوردن و غم و این چیزاست... هر از یه مدت هم بازپخش میکنن اینو:|
بکهیون : نسبت به دفعه آ ی که منو دیدی ، 2 برابر خوشگل تر شدم .
سوهو : 0 ضربدر 2 هنوزم 0 ـه . :|
(دروغ میگه بکی! تو خوشگلی ... همه مون اینو میدونیم xd )
خیلی اینو شنیدم به جوراب مختلف
که روی حیوونا امتحان د که گذاشتند یه کاری رو کنند
بعد آزادشون گذاشتند دیگه نمیتونند
احساس میکنند نمیشه

زهرا شاید تو رو ده کاری ندارند
ولی تو حس میکنی
یا هزارتا چیز دیگه
دقت کن
ببین روز و برت رو
دوباره سعی کن

ولی اینو حس میکنم که
مطمئنم همون طوری که الان با مامان بزرگم رفتار میکنه
با ما رفتار میکنه
کاری میکنه اون کاری رو انجام بدیم که اون میخواد
بعد میگه به نفعشه

تا حالا ... تا حالا با خبر مرگ پا نشده بودم از خواب.. چه عـ جــ یــ ب ... راستی دختر عمو دیدی نوید به قول خودت عن نبود .. تو ماه رمضون رفت .. موندیم .. یه عمر آزارش دادی ... بچه بود .. مگه نمی دیدی انقدر احمقه ... هان؟ دیدی ۵ دیقه مونده بود برسه به خونه.بوووم تصادف چه عجیب بود. منم ۲۱ سالمه. نزدیکه مرگ...
خوابم میاد اما با خودم لج دلم نمبخاد برم تو رختخواب. کف حال روی قالی دراز میکشم تا خوابم عمیق نشه. نمیدونم کارم چقدر درسته اما حس و حالم اینو میگه. پ ن : خواب ب رو دیدی بیداری امشب رو هم ببین.
اگر مستضعفی دیدی ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی
به انسان بودنت شک کن
اگر مرگ ی دیدی ولی قدر سر سوزن ز جای خود نجنبیدی
به انسان بودنت شک کن
اگر بر رنج ایرانی دلت لرزید ولی بر درد جانکاه فلسطین و یمن هرگز ننالیدی نلرزیدی
به انسان بودنت شک کن+ ی سنگین من و نیمه شب من و قلم زدن من حول عشقْ واژه ی "انسانیت" و اتفاقی رسیدن به این voice در telegram
+ می گفت: ص فرمودند فلانی چرا به دیگران احسان نمی کنی¿¿¿
گفت: پولی ندارم که احسان کنم
فرمودند: لبخند بزن

"دیدی که رسوا شد دلم"
آهنگساز: علی تجویدی شعر:رهی معیری خواننده:مرضیه
دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم با آن همه ، بر زلف او عاشق شدم ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من قدرم نداند فریاد اگر، از کوی خود وز رشته گیسوی خود بازم رهاند. دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم در پیش بی دردان چرا؟ فریاد بی حاصل کنم گر شکوه ای ز دل با یار صاحب دل کنم وای به دردی که درمان ندارد فتادم به راهی که پایان ندارد از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزلم کنم وای، به دردی که درمان ندارد فتادم به راهی که پایان ندارد دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم دیدی که در گرداب غم، از فتنه گردون رهی افتادم و سرگشته چون امواج دریا شد دلم دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم با صدای مرضیه
آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد با بالاترین کیفیت  آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد new by saeed arab called didi chi shod آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد didi chi shod new saeed arab new saeed arab didi chi shod saeed arab آهنگ آهنگ جدید آهنگ جدید ایرانی آهنگ جدید با آهنگ جدید دیدی چی شد از سعید عرب آهنگ دیدی چی شد آهنگ سعید عرب آهنگ سعید عرب به نام دیدی چی شد آهنگ های سعید عرب فول آلبوم سعید عرب موزیک همه ی آهنگ های سعید عرب دیدی چی شد سعید عرب متن آهنگ متن آهنگ دیدی چی شد از سعید عرب متن ترانه


b-e-s-t www.aparat.com/behnamgo...ادرس کانالb-e-s-t --اینو از دست ندید ! اینو از دست ندید ! کانالbest,عجیب,bestهنرنمایی,اینو از دست ندید , b-e-s-t
لینک های : کیفیت 144p | کیفیت 240p | کیفیت 360p | کیفیت 480p | کیفیت | کیفیت 1080p |
خدا رو چه دیدی شاید با تو باشم شاید با نگاهت از این غم رها شم خدا رو چه دیدی شاید غصه رد شد دلم راه و رسم این عشق و بلد شد هنوز بی قرارم به یاد نگاهت نشستم تو بارون بازم چشم براهت ادامه مطلب
آهنگ جدید رضا صادقی بنام من اینو خوب میدونم با کیفیت اصلی new by reza sadeghi | man ino khob midonam آهنگ جدید رضا صادقی بنام من اینو خوب میدونم man ino khob midonam , reza sadeghi , آهنگ جدید رضا صادقی , آهنگ رضا صادقی من اینو خوب میدونم , آهنگ من اینو خوب میدونم از رضا صادقی , آهنگ من اینو خوب میدونم رضا صادقی , آهنگهای رضا صادقی , رضا صادقی , متن آهنگ من اینو خوب میدونم از رضا صادقی , من اینو خوب میدونم
تو دیدی اشک چشمم را ولی بی اعتنا رفتی
سکوت گریه هایم را شنیدی ، بی صدا رفتی
همیشه این سوال بی جواب آواره ام میکرد:
مرا لایق ندیدی؟ سیری از من؟ یا …چرا رفتی؟

من و یادت همیشه باهمیم عاشق تر از دیروز
رفیق نیمه راه عشق ! بدون ما کجا رفتی ؟
عجب دنیای بی رحمی ! تو می رفتی ویک عاشق
تو را با گریه هایش بدرقه می کرد ، تا رفتی
مسیر کوچه های رفتنت بن بست تقدیر است
چرا از سرنوشت عاشقت ، نا آشنا رفتی ؟
چه زیبا گفت فروغ فرخزاد :

اگر مستضعفی دیدی،
ولی از نان امروزت
به او چیزی نبخشیدی.
به انسان بودنت شک کن
اگر چادر به سر داری،
ولی از زیر آن چادر
به یک دیوانه خندیدی
به انسان بودنت شک کن
اگر قاری قرآنی،
ولی در درکِ آیاتش
دچارِ شک و تردیدی.
به انسان بودنت شک کن
گفتی خدا ترسی،
ولی از ترس امو
تمام شب نخو دی.
به انسان بودنت شک کن
اگر هر ساله در حجّی،
ولی از حال همنوعت
سوالی هم نپرسیدی.
به انسان بودنت شک کن
اگر مرگِ ی دیدی،
ولی قدرِ سَری سوزن
ز جای خود نجنبیدی
به انسان بودنت شک کن...
ترمینال بودم. اوضاع حجاب مناسب نبود. من نشستم یه گوشه و مشغول مطالعه شدم. گاهی هم سرم رو بلند می و ساعت رو نگاه می و یا تابلوها رو میخوندم. حس می بعضی ها تو نخ من هستند. دوست دارند نگاهم به یه خانم بیفته و بعد با خودشون بگن : بیا اینم مملکت. دیدی اینا خودشون فلان و بهمان هستند. دیدی گفتم. دیدی. دیدی....دیدی چکار کرد. توجیهی برای دوری خودشون از ت. توجیهی برای عمل ن به حرفهای حاج اقا. ( یا بهتر بگم حرفهای دین) خلاصه اینکه کلی کتاب از گوشی موبایلم خوندم. تقریبا درسهای روز بعد رو مرور و از این بابت خوشحال بودم. ادامه مطلب
از علی آموز اخلاص عمل


شیر حق را دان منزه از دغل


در غزا بر پهلوانی دست یافت

زود شمشیری بر آورد و شتافت

او خدو انداخت بر روی علی

افتخار هر نبی و هر ولی

آن خدو زد بر رخی که روی ماه

سجده آرد پیش او در سجده گاه

در زمان انداخت شمشیر آن علی

کرد او اندر غزایش کاهلی

گشت حیران آن مبارز زین عمل

وز نمودن عفو و رحم بی محل

گفت بر من تیغ تیز افراشتی

از چه افکندی مرا بگذاشتی؟

آن چه دیدی بهتر از پیکار من؟

تا شدی تو سست در اشکار من

آن چه دیدی که چنین خشمت نشست؟

گفت:من تیغ از پی حق می زنم

بنده حقم نه تنم

شیر حقم نیستم شیر هوا

فعل من بر دین من باشد گوا

باد خشم و باد ، باد آز

برد اورا که نبود اهل

چون در آمد در میان،غیر خدا

تیغ را دیدم نهان سزا
(مثنوی معنوی مولوی،دفتر اول
بااندکی تغییر و تلخیص)
جدیدترین آهنگ احمد صفایی با نام عاشقتم
آهنگ جدید احمد صفایی با نام عاشقتم با کیفیت بالا و
احمد صفایی , عاشقتماحمد صفایی
آهنگ با کیفیت 320
ترانه و آهنگسازی: احمد صفایی ؛ تنظیم, می و مستر: حیدری
متن آهنگ احمد صفایی با نام عاشقتم
تو رو که دیدم
دلم یهو عاشق شد
پر امیدم توام
مثله من عاشق شو
با تو میتونه که
هر لحظه ام عالی شه
اینو دوست دارم که
امشب با تو رویایی شه
به همین زودی تویه
قلبم جا وا کردی
با نگاهت باز منو
کلا بی حواس کردی
پره احساسم سر ریزم
من از شادی
به تو مدیونم واسه
حسی که به من دادی
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو
دوست دارم زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو دوست دارم
زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
تو رو که دیدم
دلم یهو عاشق شد
پر امیدم توام
مثله من عاشق شو
با تو میتونه که
هر لحظه ام عالی شه
اینو دوست دارم که
امشب با تو رویایی شه
به همین زودی تویه
قلبم جا وا کردی
با نگاهت باز منو
کلا بی حواس کردی
پره احساسم سر ریزم
من از شادی
به تو مدیونم واسه
حسی که به من دادی
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو
دوست دارم زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو دوست دارم
زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
جدیدترین آهنگ احمد صفایی با نام عاشقتم
آهنگ جدید احمد صفایی با نام عاشقتم با کیفیت بالا و
احمد صفایی , عاشقتماحمد صفایی
آهنگ با کیفیت 320
ترانه و آهنگسازی: احمد صفایی ؛ تنظیم, می و مستر: حیدری
متن آهنگ احمد صفایی با نام عاشقتم
تو رو که دیدم
دلم یهو عاشق شد
پر امیدم توام
مثله من عاشق شو
با تو میتونه که
هر لحظه ام عالی شه
اینو دوست دارم که
امشب با تو رویایی شه
به همین زودی تویه
قلبم جا وا کردی
با نگاهت باز منو
کلا بی حواس کردی
پره احساسم سر ریزم
من از شادی
به تو مدیونم واسه
حسی که به من دادی
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو
دوست دارم زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو دوست دارم
زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
تو رو که دیدم
دلم یهو عاشق شد
پر امیدم توام
مثله من عاشق شو
با تو میتونه که
هر لحظه ام عالی شه
اینو دوست دارم که
امشب با تو رویایی شه
به همین زودی تویه
قلبم جا وا کردی
با نگاهت باز منو
کلا بی حواس کردی
پره احساسم سر ریزم
من از شادی
به تو مدیونم واسه
حسی که به من دادی
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو
دوست دارم زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
عاشقتم اینو آ
به تو ثابت میکنم
عاشقتم همه دنیا
رو بنامت میکنم
عاشقتم تو رو دوست دارم
زیاد نه یکم
عاشقتم چقد حرفه
خوب دارم که بهت بگم
آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد با بالاترین کیفیت آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد new by saeed arab called didi chi shod آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شدdidi chi shod new saeed arab new saeed arab didi chi shod saeed arab آهنگ آهنگ جدید آهنگ جدید ایرانی آهنگ جدید با آهنگ جدید دیدی چی شد از سعید عرب آهنگ دیدی چی شد آهنگ سعید عرب آهنگ سعید عرب به نام دیدی چی شد آهنگ های سعید عرب فول آلبوم سعید عرب موزیک همه ی آهنگ های سعید عرب دیدی چی شد سعید عرب متن آهنگ متن آهنگ دیدی چی شد از سعید عرب متن ترانه
دیدی داشت توزیع کننده رک های شبکه ،رک های سرور بهترین قیمت ها در فروشگاه دیدی داشت */*/*/*/*/*/*/*/*/*--/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ رک4یونیت عمق 50 با درب توری دیدی داشت بهترین قیمت رک مخصوص دی وی آر را از دیدی داشت بخواهید 0218819818 خط ویژه */*/*/*/*/*/*/*/*/*--/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ امنیت را با رک های چهار یونیت عمق 50 تجربه کنید کیفیت عالی قیمت استثنایی ارسال فوری به کل کشور */*/*/*/*/*/*/*/*/*--/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ 02188198183
سلام ایرباس دیدی که یه نور از آسمان دلم پرکشید ؟؟؟ دیدی آسمانونم تاریک تر شد ؟؟؟ دیدی غصه هام بینهایت چندان شد ؟؟؟ ایرباس !!! مادرم پر کشید .... پیغام عزا در آسمان اعلام کن داد بکش چون نتونستم داد بکشم ..... بذار همه بشنوم که تاریک شدم ...... و حال حقیقت تلخ تو ...... آینده را تاریک می کند به تاریکی هیچ .......
آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد با بالاترین کیفیت  آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد new by saeed arab called didi chi shod آهنگ جدید سعید عرب به نام دیدی چی شد didi chi shod new saeed arab new saeed arab didi chi shod saeed arab آهنگ آهنگ جدید آهنگ جدید ایرانی آهنگ جدید با آهنگ جدید دیدی چی شد از سعید عرب آهنگ دیدی چی شد آهنگ سعید عرب آهنگ سعید عرب به نام دیدی چی شد آهنگ های سعید عرب فول آلبوم سعید عرب موزیک همه ی آهنگ های سعید عرب دیدی چی شد سعید عرب متن آهنگ متن آهنگ دیدی چی شد از سعید عرب متن ترانه
in the name of god

.این وبلاگ راجب به درس زبان هست

.درسی که خیلی ها به سختی با اون ارتباط برقرار می کنند

.به همین دلیل تصمیم گرفتم این مشکلی کمی راحت کنم و این صفحه رو درست کنم

.تمام دروس این صفحه از پایه شروع شده و بسیار راحت هستند. به صورتی نوشته شده که دانش آموز از خوندن اون خسته نشه

.و اینو بدونین که ما برای شما وقت گذاشتیم پس خواهشمندیم که شما هم برای ما وقت بزارین و این صفحه رو دنبال کنید

اما اینو بدونین تا ی به کاری علاقه نداشته باشه در اون کار موفق نمیشه پس سعی کنین برای هرکاری علاقه ایجاد کنین و به عنوان وظیفه نگاش نکنین.
هرگز تو هم مانند من آزار دیدی؟ یار خودت را از خودت بیزار دیدی؟
آیــا تـو هـم هــر پــرده ای را تا گشودی از چــار چــوب پـنـجـــره دیـــــوار دیــدی؟ ... ادامه مطلب
هـرگز تـو هـم مــانـنــد مـــن آزار دیــدی؟
یــار خــودت را از خــودت بــیــزار دیـــدی؟
آیــا تـو هـم هــر پــرده ای را تا گشودی
از چــار چــوب پـنـجـــره دیـــــوار دیــدی؟
اصـلا بـبـیـنـم تـا بـه حـالا صـخــره بودی؟
از زیـــر امــــواج آســـمـان را تـــار دیدی؟
نـام کـسی را در قـنـوتت گـــریـه کـردی؟
از «آتـنــا» گـفـتن «عــذابَ النـّار» دیدی؟
در پـشـت دیـوار ِحیاطـی شعـر خوانـدی؟
دل کـنـدن از یــک خــانه را دشـوار دیدی؟
آیا تو هم با چشم ِ بـاز و خیس ِ از اشک
خواب ی را روز و شب بـیـدار دیدی؟
رفتی مطب بی نسخه برگردی به خانه؟
بیـمـار بـودی مثل ِمن ؟ ، بیمار دیــدی؟؟
حقــــا که بـا مـن فــرق داری ــ لا اقـل تـو
او را که می خواهی خودت یک بـار دیدی... کاظم بهمنی