افزایش 15 تا 18 درصدی حقوق کارگران

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
دستمزد, دستمزد 97, دستمزد سال 97, دستمزد کارگران, دستمزد کارگران 97, دستمزد کارگران سال 97, حداقل دستمزد, حداقل دستمزد 97, حداقل دستمزد کارگران, حداقل دستمزد سال 97, حداقل دستمزد کارگران 97, دستمزد کارگران در سال 97, حقوق و دستمزد, حقوق و دستمزد 97, حداقل حقوق 97, حداقل حقوق سال 97, حداقل دستمزد مصوب, حداقل دستمزد مصوب امسال, حداقل دستمزد سال 97, حداقل دستمزد 97, حداقل حقوق کارگران, حداقل حقوق, دستمزد وزارت کار 97, دستمزد وزارت کار سال 97, حداقل دستمزد وزارت کار 97, سال 97, نوروز 97, دستمزد کارگران در سال 97 چگونه حساب می شود؟! | با رسیدن به زورهای پایانی سال بار دیگر میزان دستمزد کارگران در سال جدید داغ شده است. دستمزد کارگران در سال 97، بر اساس قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری به زودی تعیین می شود. گفته می شود میزان افزایش دستمزد در سال 97، بیش از 16 درصد نخواهد یود.. جزئیات دستمزد کارگران در سال 97 را در ادامه بخوانید...

ادامه مطلب
بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
"افزایش ۴ درصدی قدرت ید کارگران، افزایش حقوق کارگران بیش از نرخ تورم، تک رقمی شدن تورم و... " این عناوین و آمار های مشابه را در سال های اخیر بسیار شنیده ایم، اما با وقتی وضعیت زندگی کارگران را از خودشان می پرسیم رضایتی دیده نمی شود.

علاوه بر عدم افزایش بن خواربار کارگران پایه حقوق آنها بین 15 تا 18 درصد افزایش می یابد.
ماجرا زمانی دردناک تر می شود که بدانیم حقوق حداقلی کارگران به رقم افزایش حدود ۲۰ درصدی، به عددی رسید که از میزان دلاری آن در ابتدای سال کمتر بود. یعنی یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان، معادل ۲۳۳ دلار در آ ین روز کاری سال ۹۶ بود در حالی که این حقوق در ابتدای سال مبلغ دلاری بیشتری می شد.
مردم ارومیه در مجلس شورای ی گفت: در سال های اخیر میزان حقوق پرداختی به کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین نشده و ت از این بابت، بدهی 67 درصدی به کارگران دارد.
افزایش حقوق فرهنگیان سال 97 ،افزایش حقوق کارمندان سال 97 ، معلم ها ، ت سال 97 ، افزایش حقوق کارگران سال 97 ، جزئیات حقوقی کارکنان سال 97 ، لایحه بودجه امسال 97 ، افزایش حقوق بازنشستگان ،مقرری سال 97 ،حداقل حقوق سال 97


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اعضای شورای عالی کار و نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و ت در توافقی سه جانبه به افزایش 20درصدی پایه حقوق کارگران رضایت دادند.
افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه اعمال شود. ربیعی، کار: با توجه به اینکه بخشنامه مزد از حدود دو هفته قبل در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، فرصت کافی برای محاسبه افزایش حقوق کارگران وجود داشته و این افزایش حقوق باید از فروردین ماه اعمال شود. / ایلنا درآمد sapp.ir/shabakekhorasan
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی یابد ولی ت درصدد است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی های پایین را بین 15 تا 18 درصد افزایش دهد. از نظر ما پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد بهتر است.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
دستمزد 96

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
دستمزد 96بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
دستمزد 96

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
بررسی ها نشان می دهد مزد دریافتی کارگران در سال ۸۴ تقریبا معادل ۱۳۳ دلار بوده که همگام با افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ به ۲۹۰ دلار افزایش یافت. با توجه به نوسانات ارزی، حقوق کارگران در سال ۹۷ به نصف سال قبل یعنی ۱۱۱ دلار رسیده است.
اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ و همچنین ۱۲ درصدی سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی روزانه مزد به طور کلی توافق کرده اند اما این توافق هنوز مصوب نشده است.
یک فعال کارگری معتقد است پلکانی حقوق کارگران امکانپذیر نیست. او می گوید: اگر افزایش مزد را برای همه متغیرهایی که در مجموعه دستمزد کارگران نقش دارند اعمال کنیم به انصاف و عد نزدیک تر است.
مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه باید دستمزد و ظرفیت حقوق های کارگران را واقعی و متناسب با کار پرداخت کنیم، گفت: پیگیر افزایش حقوق کارگران در سازمان برنامه و بودجه هستیم.
ایسنا گزارش داد: یک فعال کارگری معتقد است پلکانی حقوق کارگران امکانپذیر نیست. او می گوید: اگر افزایش مزد را برای همه متغیرهایی که در مجموعه دستمزد کارگران نقش دارند اعمال کنیم به انصاف و عد نزدیک تر است.
با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ در آ ین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید.
با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ در آ ین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید.
همشهری آنلاین: پرونده دستمزد کارگران در سال ۹۷ بسته شد و افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ به تایید رسید.
همشهری آنلاین: پرونده دستمزد کارگران در سال ۹۷ بسته شد و افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ به تایید رسید.
برخی مخاطبان در سرویس مشکلات مردم از رئیس جمهور خواسته اند حقوق کارگران را زیاد کند.
یک مقام مسئول کارگری معتقد است افزایش حقوق کارگران نه تنها تورم زا نیست بلکه در کلان اقتصاد کشور موثر است.او می گوید ت در دستمزد سال آینده کارگران باید شیوه ای را به کارگیرد که در کنار درصد ثابت افزایش مزد، تغییر قابل توجهی در سایر سطوح مزدی ایجاد شود.
کار گفت: با توجه به اینکه بخشنامه مزد از حدود دو هفته قبل در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، فرصت کافی برای محاسبه افزایش حقوق کارگران وجود داشته و این افزایش حقوق باید از فروردین ماه اعمال شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار گفت: مجلس پیشنهاد کرده برای گروه هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد 15 تا 18 درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مساله روی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.
افزایش حقوق فرهنگیان سال 97 ،افزایش حقوق کارمندان سال 97 ، معلم ها ، ت سال 97 ، افزایش حقوق کارگران سال 97 ، جزئیات حقوقی کارکنان سال 97 ، لایحه بودجه امسال 97 ، افزایش حقوق بازنشستگان ،مقرری سال 97 ،حداقل حقوق سال 97


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
افزایش حقوق 97 نرخ پایه حقوق 97 برای سال جاری 1114000 تومان اعلام شد که مقدار 19.8 درصدی برای ج افزایش حقوق 97 نسبت به پارسال رشد کرد. بنابراین حداقل حقوق 97 برای مجردها 1264000 تومان و برای متاهلین دارای یک فرزند به 1375000 تومان و میزان پایه حقوق 97 برای متاهل های دارای دو فرزند به 1486000 تومان رسید. همانطور که مطلع هستید سالیان سال بود که پایه حقوق های کارگری هر سال به میزان 10 الی 11 درصد افزایش می یافت اما در بخشنامه حقوق 97 دستور افزایش 19.8 درصدی صادر شد و کارفرمایان مکلف شدند میزان حداقل حقوق 97 پرسنل را طبق ج حقوق 97 پرداخت کنند و از قوانین مصوب طبعیت کنند. لذا کارگران و حدااقل بگیران امسال پایه حقوق 97 شان برابر با دستمزد یک میلیون و صد و هزار تومانی خواهد بود که بر همین اساس، حقوق یک ساعت کار عادی یا حداقل ساعت دستمزد 50662 ریال تعیین شد. جالب است که در مبحث افزایش حقوق 97 کارگران ، حق بن خوار و بار و حق مسکن حتی 1 ریال هم بالا نرفت و همین موضوع موجب افزایش ناراضایتی ها در قشر زحمتکش جامعه و حداقل بگیران شده است. از شما دعوت می کنیم که روی تصویر اطلاعیه پایه حقوق 97 زیر کلیک کنید و بخشنامه یا جزییات ج حداقل حقوق 97 را مشاهده نمایید. ادامه مطلب
حداقل حقوق سال 97 ج حداقل حقوق سال 97 برای سال جاری 1114000 تومان اعلام شد که مقدار 19.8 درصدی برای نرخ افزایش حقوق سال 97 نسبت به پارسال رشد کرد. بنابراین پایه حقوق سال 97 کارگران برای مجردها 1264000 تومان و برای متاهلین دارای یک فرزند به 1375000 تومان و میزان حداقل حقوق سال 97 برای متاهل های دارای دو فرزند به 1486000 تومان رسید. همانطور که مطلع هستید سالیان سال بود که پایه حقوق های کارگری هر سال به میزان 10 الی 11 درصد افزایش می یافت اما در بخشنامه حقوق 97 دستور افزایش 19.8 درصدی صادر شد و کارفرمایان مکلف شدند حقوق 97 پرسنل را طبق ج حقوق 97 پرداخت کنند و از قوانین مصوب طبعیت کنند. لذا کارگران و حدااقل بگیران امسال حداقل حقوق سال 97 شان برابر با دستمزد یک میلیون و صد و هزار تومانی خواهد بود که بر همین اساس، حقوق یک ساعت کار عادی یا حداقل ساعت دستمزد 50662 ریال تعیین شد. جالب است که در مبحث افزایش حقوق سال 97 ، حق بن خوار و بار و حق مسکن حتی 1 ریال هم بالا نرفت و همین موضوع موجب افزایش ناراضایتی ها در قشر زحمتکش جامعه و حداقل بگیران شده است. از شما دعوت می کنیم که روی تصویر اطلاعیه حداقل حقوق سال 97 زیر کلیک کنید و بخشنامه یا جزییات ج پایه حقوق سال 97 را مشاهده نمایید. ادامه مطلب
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای ی جزئیات افزایش حقوق کارگران، کارمندان و نیروهای مسلح در سال ۹۷ را تشریح کرد.
یک فعال کارگری گفت: حقوق کارگران از نظر درصدی فاصله چند ساله با نرخ تورم دارد و نمایندگان کارگری نمی توانند به صورت یکجا این درصد عقب ماندگی را در شورای عالی کار مطرح کنند تا این مساله جبران شود.
یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، ت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
ایسنا نوشت: یک مقام مسئول کارگری معتقد است افزایش حقوق کارگران نه تنها تورم زا نیست بلکه در کلان اقتصاد کشور موثر است.او می گوید ت در دستمزد سال آینده کارگران باید شیوه ای را به کارگیرد که در کنار درصد ثابت افزایش مزد، تغییر قابل توجهی در سایر سطوح مزدی ایجاد شود.
حداقل حقوق سال 97 ج حداقل حقوق سال 97 برای سال جاری 1114000 تومان اعلام شد که مقدار 19.8 درصدی برای نرخ افزایش حقوق سال 97 نسبت به پارسال رشد کرد. بنابراین پایه حقوق سال 97 کارگران برای مجردها 1264000 تومان و برای متاهلین دارای یک فرزند به 1375000 تومان و میزان حداقل حقوق سال 97 برای متاهل های دارای دو فرزند به 1486000 تومان رسید. همانطور که مطلع هستید سالیان سال بود که پایه حقوق های کارگری هر سال به میزان 10 الی 11 درصد افزایش می یافت اما در بخشنامه حقوق 97 دستور افزایش 19.8 درصدی صادر شد و کارفرمایان مکلف شدند حقوق 97 پرسنل را طبق ج حقوق 97 پرداخت کنند و از قوانین مصوب طبعیت کنند. لذا کارگران و حدااقل بگیران امسال حداقل حقوق سال 97 شان برابر با دستمزد یک میلیون و صد و هزار تومانی خواهد بود که بر همین اساس، حقوق یک ساعت کار عادی یا حداقل ساعت دستمزد 50662 ریال تعیین شد. جالب است که در مبحث افزایش حقوق سال 97 ، حق بن خوار و بار و حق مسکن حتی 1 ریال هم بالا نرفت و همین موضوع موجب افزایش ناراضایتی ها در قشر زحمتکش جامعه و حداقل بگیران شده است. از شما دعوت می کنیم که روی تصویر اطلاعیه حداقل حقوق سال 97 زیر کلیک کنید و بخشنامه یا جزییات ج پایه حقوق سال 97 را مشاهده نمایید. ادامه مطلب

یک فعال کارگری گفت: حقوق کارگران از نظر درصدی فاصله چند ساله با نرخ تورم دارد و نمایندگان کارگری نمی توانند به صورت یکجا این درصد عقب ماندگی را در شورای عالی کار مطرح کنند تا این مساله جبران شود.
هوشنگ درویش در گفت وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد: در حدود یک دوره 30 ساله، چندین سال به حقوق کارگران درصدی اضافه نشد و این مساله باعث شده است حقوق کارگران چند سالی از نظر درصدی با نرخ تورم فاصله داشته باشد.

وی افزود: با توجه به فاصله چند ساله ای که حقوق کارگران از نظر درصدی با نرخ تورم دارد، نمایندگان کارگری نمی توانند به صورت یکجا این درصد عقب ماندگی را در شورای عالی کار مطرح و آن را جبران کنند.

رییس کانون هماهنگی شوراهای ی کار خوزستان تصریح کرد: اگر قرار باشد تا این درصد عقب افتادگی به صورت یکجا جبران شود، قطعا به کارفرمایان نیز فشار وارد خواهد شد. در این زمینه کارفرمایان بر این باور هستند که این عقب افتادگی درصدی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد که باید جبران شود.

درویش بیان کرد: این فاصله حقوقی باید به تدریج جبران و سال به سال با توجه به نرخ تورم، درصدی به حقوق کارگران اضافه شود تا این درصدهای عقب مانده، جبران شود. چند سال زمان می برد تا نمایندگان کارگری بتوانند این درصدهای عقب مانده را در شورای عالی کار مطرح کنند تا حقوق کارگران مناسب شود.

این فعال کارگری گفت: اگر مصوبات در نظر گرفته شده برای کارگران در شورای عالی کار به درستی از سوی کارفرمایان اجرا و حقوق و سایر موارد در نظر گرفته شده برای کارگران پرداخت شود، نگرانی ها و دغدغه های کارگران کمتر خواهد شد.

رییس کانون هماهنگی شوراهای ی کار خوزستان ادامه داد: باید حقوق کارگران و سایر مزایای آن ها به صورت ماهانه پرداخت شود اما متاسفانه بسیاری از کارگران همیشه معوقه حقوقی دارند و این مساله باعث می شود تا به آن ها فشار وارد شود.
ایسنا گزارش داد: یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، ت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ی بر وم ارائه لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان از محل افزایش درآمد فروش نفت و رشد نرخ دلار تأکید کرد.
عضو فرا یون ت مجلس با بیان اینکه ارمغان ت یازدهم برای مردم تعطیلی کارخانجات بوده است، گفت: بسیاری از کارگران حدود چهار تا شش ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و این یعنی فاجعه در حوزه اقتصاد برای خانواده کارگران.
ربیعی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران قطعاً صرف ید کالای ایرانی خواهد شد، گفت: همواره در دفاع حقوق از کارگران تلاش می کنم.
شفقنا اقتصادی - یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، ت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک…
نمابنده کارگران در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری دارد و بهتر است نمایندگان مجلس شورای ی و تصمیم گیران حوزه سلامت کشور به جای اصرار بر کار اشتباه به فکر رفع مشکلات این طرح باشند. کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند.
نمایندگان بخش کارگری در این شورا معتقدند که میزان افزایش حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ می بایست ۲۹ درصد افزایش را به نسبت حقوق قانون کار در سال جاری به خود ببیند و نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که میزان افزایش می بایست ۱۰ درصد باشد.