افزایش 15 تا 18 درصدی حقوق کارگران

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
"افزایش ۴ درصدی قدرت ید کارگران، افزایش حقوق کارگران بیش از نرخ تورم، تک رقمی شدن تورم و... " این عناوین و آمار های مشابه را در سال های اخیر بسیار شنیده ایم، اما با وقتی وضعیت زندگی کارگران را از خودشان می پرسیم رضایتی دیده نمی شود.

علاوه بر عدم افزایش بن خواربار کارگران پایه حقوق آنها بین 15 تا 18 درصد افزایش می یابد.
افزایش حقوق فرهنگیان سال 97 ،افزایش حقوق کارمندان سال 97 ، معلم ها ، ت سال 97 ، افزایش حقوق کارگران سال 97 ، جزئیات حقوقی کارکنان سال 97 ، لایحه بودجه امسال 97 ، افزایش حقوق بازنشستگان ،مقرری سال 97 ،حداقل حقوق سال 97


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی یابد ولی ت درصدد است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی های پایین را بین 15 تا 18 درصد افزایش دهد. از نظر ما پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد بهتر است.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.
دستمزد 96بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
دستمزد 96

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
دستمزد 96

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
برخی مخاطبان در سرویس مشکلات مردم از رئیس جمهور خواسته اند حقوق کارگران را زیاد کند.
یک مقام مسئول کارگری معتقد است افزایش حقوق کارگران نه تنها تورم زا نیست بلکه در کلان اقتصاد کشور موثر است.او می گوید ت در دستمزد سال آینده کارگران باید شیوه ای را به کارگیرد که در کنار درصد ثابت افزایش مزد، تغییر قابل توجهی در سایر سطوح مزدی ایجاد شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار گفت: مجلس پیشنهاد کرده برای گروه هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد 15 تا 18 درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مساله روی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.
افزایش حقوق فرهنگیان سال 97 ،افزایش حقوق کارمندان سال 97 ، معلم ها ، ت سال 97 ، افزایش حقوق کارگران سال 97 ، جزئیات حقوقی کارکنان سال 97 ، لایحه بودجه امسال 97 ، افزایش حقوق بازنشستگان ،مقرری سال 97 ،حداقل حقوق سال 97


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ایسنا نوشت: یک مقام مسئول کارگری معتقد است افزایش حقوق کارگران نه تنها تورم زا نیست بلکه در کلان اقتصاد کشور موثر است.او می گوید ت در دستمزد سال آینده کارگران باید شیوه ای را به کارگیرد که در کنار درصد ثابت افزایش مزد، تغییر قابل توجهی در سایر سطوح مزدی ایجاد شود.
یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، ت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
ایسنا گزارش داد: یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، ت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
عضو فرا یون ت مجلس با بیان اینکه ارمغان ت یازدهم برای مردم تعطیلی کارخانجات بوده است، گفت: بسیاری از کارگران حدود چهار تا شش ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و این یعنی فاجعه در حوزه اقتصاد برای خانواده کارگران.
شفقنا اقتصادی - یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، ت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک…
نمابنده کارگران در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری دارد و بهتر است نمایندگان مجلس شورای ی و تصمیم گیران حوزه سلامت کشور به جای اصرار بر کار اشتباه به فکر رفع مشکلات این طرح باشند. کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند.
فرماندار اهواز گفت: شرکت کیسون باید حقوق این کارگران را بدهد تا شرکت فعال تر شود ما درخواست این کارگران را به مدیران استانی و شورای اشتغال انتقال داده ایم. کارگران نامه ای بنویسند تا بنده هم موضوع را پیگیری…
تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارگران نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور بررسی کارشناسی حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران و همچنین موضوعات مربوط به روابط کار، به طور مجزا برگزار می شوند. ادامه مطلب
دستمزد 96بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت ید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده چقدر است؟
حاج اسماعیلی پیش بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین 12 تا 15 درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش بینی است. ادامه مطلب...
عباسعلی جابری با تاکید براینکه نبود امنیت شغلی و افزایش بسیار کم دستمزدها از مشکلات جدی کارگران است گفت: براساس آمار موجود ۹۰ درصد قراردادهای کارگران موقت و ۷۰ درصد هم حداقل حقوق را دریافت می کنند.

در خصوص حقوق کارگران چه می گوید؟

: دستمزد کارگران زیاد است، باید کاهش پیدا کند!/ نباید ا اج کارگران برای کارفرما هزینه داشته باشد

سردادن شعارهای بی مبنا و رفتار های تصنعی هرچقدر هم از پیش تمرین شده باشد، اما در موقعیت متفاوت خود را آشکار می کند. حسن اگرچه همه را به پایندی به منشور حقوق شهروندی دعوت می کند، اما بهتر بود پیش از این خود و اطرافیانش را به مطالعه این منشور...
به نظر شما این اختلاف معنی دار حقوق خدمتگزاران مردم (نمایندگان مجلس) و ولی نعمتانشان (مردم به خصوص طبقه کارگر) عادلانه است؟آیا این اختلاف معنی دار با آرمان های اولیه انقلاب که رسیدگی به محرومان و مستضعفان بود هم خوانی دارد؟به نظر شما افزایش 70درصدی حقوق نمایندگان عادلانه است؟به نظرشما عادلانه است که حقوق نمایندگان 11برابر حقوق کارگران باشد؟
ایسنا نوشت: تعاون،کار و رفاه اجتماعی می گوید از زمانی که سکان وزارتخانه را در اختیار گرفته سیاست افزایش رفاه و درآمد کارگران را در پیش گرفته و افزایش حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داده است.
رییس جمهوری با اشاره به اقدامات ت جهت افزایش رفاه کارگران اظهار کرد: ت یازدهم در تمام سال های خود تلاش کرده تا افزایش حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد.
رفتگران و کارگران روزه دارشهرداری آبادان 5 ماه حقوق نگرفتند.
کارگران کشت و صنعت هفت تپه شوش برای چهارمین بار متوالی در اعتراض به آنچه تأخیر حقوق کارگران و مطالبات بازنشستگان است، اعتراضی ب ا د.
کارگران فعالیت های فصلی به کارهایی گفته می شود که بنا به ماهیتشان، در مقاطعی از سال تعطیل می شود. ادامه مطلب
یک مقام مسئول کارگری معقتد است با توجه به اینکه حقوق کارگران با کارمندان ت متفاوت است، رقم دستمزد کارگران باید به نحوی تعیین شود که کارگر قادر به تامین هزینه های زندگی خانواده باشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از امکان افزایش حقوق کارگران نانوایی در دوران بازنشستگی خبر داد.
س رست شهرداری مشهر گفت: کارگران بزودی به حق و حقوق خود می رسند.
عضو کانون عالی شوراهای ی کار با تاکید بر وم متعادل سازی دستمزها گفت: مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی افزایش یابد. او معتقد است اگر افزایش قیمت حامل های انرژی صرف طرح های عمرانی شود می توان به ایجاد اشتغال امیدوار بود.
مردم کرمان و راور در مجلس شورای ی گفت:با پیگیری های انجام شده حقوق عقب افتاده کارگران شرکت زغالسنگ پرداخت شده است.
مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارگران همواره در کارگاه ها مورد مناقشه بین کارگران و کارفرمایان قرار داشته است.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پرداخت حقوق کارگران شهرداری سامان نیابد ازشورا حقوق نمی گیریم.
معاون ، امنیتی فرمانداری ایلام گفت:شرکت های خصوصی به تعهد خود را برابر حقوق کارگران متعهد باشند
طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری دارد و بهتر است نمایندگان مجلس شورای ی و تصمیم گیران حوزه سلامت کشور به فکر رفع مشکلات این طرح باشند. کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند.
طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری دارد و بهتر است نمایندگان مجلس شورای ی و تصمیم گیران حوزه سلامت کشور به فکر رفع مشکلات این طرح باشند، کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند.
یک مقام مسئول کارگری از ت خواست تا از محل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده درصدی را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بیمه سلامت آنها اختصاص بدهد.
علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیش از ۱۳ درصد نیست، بنابراین ۸۷ درصد مشکلات و هزینه کارفرمایان در جای دیگری است که به دستمزد کارگران ارتباطی ندارد و باید از محل دیگری تامین شود.
وی با بیان اینکه رقم دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده است، اظهار کرد: دستمزد ناکافی و ناچیز کارگران هزینه های سنگین زندگی آنها را پوشش نمی دهد و در چنین شرایطی نمی توان انتظار بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهره وری کارخانه ها و کارگاه ها را داشت.
به اعتقاد اصلانی، ت باید از محل درآمدهای نفتی و مالیات بر ارزش افزوده رقمی را برای کمک به خانوارهای کارگری در قالب اختصاص سبد کالا و افزایش دستمزدها اختصاص بدهد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای ی کار با اعلام این خبر که کارگران هفت تپه پس از بازداشت با اخذ تعهد از سوی مراجع قضایی، آزاد شدند، گفت: کارگران شرکت نیشکر هفت تپه 4 ماه است که حقوق نگرفته اند.