اطلاعات هر دو جعبه سیاه سانچی در اختیار سازمان بنادر است

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هم اکنون هر ۲ جعبه سیاه کریستال و سانچی در اختیار سازمان بنادر است، گفت: هیچ اطلاعی از جعبه های سیاه پاک نشده و تا چند ماه آینده علت بروز سانحه مشخص می شود.
دبیرخانه کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی در بیانیه ای اعلام کرد: جعبه سیاه دو کشتی کریستال و سانچی در اختیار نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کامل شدن جلسات کارشناسی بررسی سانحه نفتکش سانچی در این سازمان، گفت: هم اکنون همه اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی در اختیار ما است.
دبیرخانه کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی در بیانیه ای اعلام کرد: جعبه سیاه دو کشتی کریستال و سانچی در اختیار نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که فرآیند رمزگشایی جعبه سیاه سانچی آغاز شده است.
⭕️اطلاعات جعبه سیاه سانچی به ایران تحویل شد
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی : اطلاعات جعبه سیاه (vdr) نفتکش سانچى، شناور فله بر کریستال و نیز مصاحبه هاى صورت گرفته از پرسنل شناور فله بر صورت صحیح و بدون خدشه اى در اختیار این سازمان قرار گرفت
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جعبه سیاه کشتی سانچی (vdr) کاملا سالم بوده و اطلاعات آن به طور کامل در جعبه سیاه وجود دارد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اطلاعات جعبه سیاه (vdr) نفتکش سانچى، شناور فله بر کریستال و نیز مصاحبه هاى صورت گرفته از پرسنل شناور فله بر صورت صحیح و بدون خدشه اى در اختیار این سازمان قرار گرفت.
معاون بندری و دریانوردی سازمان بنادر گفت: روز آینده اولین جلسه درباره بازگشایی و رمزخوانی جعبه سیاه سانچی برگزار می شود و قطعاً رمزگشایی از این جعبه سیاه نیازمند به بررسی همه جانبه و دقیق است.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیچ اطلاعاتی از جعبه سیاه پاک نشده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: محل استقرار جعبه سیاه نفتکش سانچی، چین است و پیش بینی می شود کل مراحل بازگشایی و رمزخوانی این جعبه سیاه سه ماه زمان ببرد.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: روز آینده اولین جلسه درباره بازگشایی و رمزخوانی جعبه سیاه سانچی برگزار می شود و قطعاً رمزگشایی از این جعبه سیاه نیازمند بررسی همه جانبه و دقیق است و ماه ها به طول می انجامد.
معاون بندری و دریانوردی سازمان بنادر گفت: روز آینده اولین جلسه درباره بازگشایی و رمزخوانی جعبه سیاه سانچی برگزار می شود و قطعاً رمزگشایی از این جعبه سیاه نیازمند به بررسی همه جانبه و دقیق است و ماه ها به طول می انجامد.
اطلاعات جعبه سیاه سانچی به ایران تحویل شدهادى حق شناس عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: طبق آیین نامه بررسی علل سوانح سازمان جهانی دریانوردی پاناما به عنوان کشور صاحب پرچم نفتکش، چین به عنوان کشوری که نفتکش در ساحل آن دچار سانحه شده و سایر ذی نفعان از جمله ایران و هنگ کنگ اعضای کمیته چهارجانبه هستند و اطلاعات را بین خودشان برای پیگیری امور به اشتراک می گذارند.حق شناس تصریح کرد: اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی و نیز شناور فله بر کریستال به همراه مصاحبه های صورت گرفته از پرسنل شناور چینى در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته و تصمیم بر این است که موضوع در کمیته های تخصصی مطرح و به بحث گذاشته و در نهایت علت سانحه مشخص شود.وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به نیابت از جمهوری ی ایران در کمیته چهارجانبه بررسى سانحه نفت کش سانچى حضور دارد و تا کشف علل حادثه جلسات این کمیته ادامه خواهد یافت تا در نهایت به نتیجه مربوطه دست یافت.معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی و شناور فله بر کریستال به صورت صحیح و بدون هیچ گونه خدشه ای در اختیار چهار کشور کمیته بررسى علل سقرار گرفته تا از روند کار مطلع شوند و مسائل رادبه صورت مشترک پیش ببرند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی حق شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: لحظاتی پیش پلمب جعبه سیاه vdr نفتکش سانچی و همینطور کشتی فله بر چینی باز و فرآیند رمزخوانی جعبه سیاه هر دو کشتی آغاز شد.

وی ادامه داد:نمایندگان کشور پاناما به عنوان کشور صاحب پرچم نفتکش سانچی، کشور هنگ گنک به عنوان کشور صاحب پرچم کشتی فله بر کریستال، کشور چین که در آب های آن این حادثه اتفاق افتاده و کشور ایران که اکثر نفرات جان باخته به آن اختصاص دارد، در این جلسه حضور داشتند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از ایران 2 از سازمان بنادر و دریانوردی در این جلسه حاضر شده اند،گفت:تا ساعاتی دیگر نتایج این نشست مشترک و جزئیات شروع فرآیند رمز خوانی جعبه سیاه دو کشتی را اعلام خواهیم کرد. اما مشخص شدن نتیجه نهایی رمزخوانی زمان بر است و ممکن است ماه ها طول بکشد.

حق شناس درباره dna پیکرهای پیدا شده از حادثه نفتکش سانچی نیز گفت: بعد از اخذ دی ان ای تمامی اعضای خانواده ها و ارسال آنها به چین ، جواب آن به کشور فرستاده شده و اکنون منتظر اعلام رسمی سازمان پزشکی قانونی هستیم.
هادی حق شناس درباره آ ین وضعیت جعبه سیاه کشتی سانچی اظهار کرد: در اواسط اردیبهشت ماه آ ین جلسه از سلسله جلسات بررسی سانحه در شانگهای چین برگزار می شود و پس از آن گزارش نهایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و اعلام خواهد شد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که فرآیند رمزگشایی جعبه سیاه سانچی آغاز شده…

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که فرآیند رمزگشایی جعبه سیاه سانچی آغاز شده…
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه جلسات مقدماتی بازگشایی جعبه های سیاه نفت کش سانچی و فله بر کریستال ادامه دارد، گفت: حداکثر تا فردا جعبه های سیاه بازگشایی و عملیات رمزخوانی آغاز می شود.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه نشست های مقدماتی بازگشایی جعبه های سیاه نفتکش سانچی و فله بر کریستال ادامه دارد، گفت: حداکثر تا فردا جعبه های سیاه بازگشایی و رمزخوانی آغاز می شود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر ودریانوری با بیان این که جعبه سیاه نفتکش سانچی پس از طی روند حقوقی در کشور محل حادثه بازگشایی خواهد شد و اطلاعات آن با حضور کمیته ذینفعان بازخوانی می شود،گفت: تا شعاع هزار متری به دلیل انفجار و نشت گاز امکان تنفس وجود نداشت بنابراین خدمه نمی توانستند برای خارج شدن از نفتکش اقدامی انجام دهند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی آ ین اخبار از زمان بازخوانی جعبه سیاه نفتکش سانچی و انتقال سه پیکر پیدا شده به کشور را تشریح کرد.
همشهری آنلاین: معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که فرآیند رمزگشایی جعبه سیاه سانچی آغاز شده است.
همشهری آنلاین: معاون سازمان بنادر و دریانوردی آ ین اخبار از زمان بازخوانی جعبه سیاه نفتکش سانچی و انتقال سه پیکر پیدا شده به کشور را تشریح کرد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که فرآیند رمزگشایی جعبه سیاه سانچی آغاز شده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر گفت: طبق قوانین بین المللی رمزگشایی جعبه سیاه کشتی باید توسط کشور سازنده و تحت پرچم انجام شود، بنابراین جعبه سیاه سانچی برای رمزگشایی به کشور پاناما می رود.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی آ ین اخبار از زمان بازخوانی جعبه سیاه نفتکش سانچی و انتقال سه پیکر…
تسنیم نوشت: معاون امور دریایی سازمان بنادر از پلمب جعبه سیاه نفتکش سانچی خبر داد و با بیان این که فرآیند حقوقی بازگشایی و رمزخوانی این جعبه زمان بر است، گفت: ۳ پیکر کشف شده نفتکش سانچی در حال انجام تشریفات قانونی برای انتقال به ایران هستند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: در صورت به تفاهم رسیدن گروه بررسی، به احتمال زیاد جعبه سیاه روز چهارشنبه رمزگشایی می شود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر از پلمب جعبه سیاه نفتکش سانچی خبر داد و با بیان این که فرآیند حقوقی بازگشایی و رمزخوانی این جعبه زمان بر است، گفت: ۳ پیکر کشف شده نفتکش سانچی در حال انجام تشریفات قانونی برای انتقال به ایران هستند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به جزئیات سانحه سانچی و گزارش نهایی حدود ۳ ماه زمان نیاز دارد، گفت: در زمان بازگشایی جعبه سیاه نفتکش سانچی و فله بر چینی کریستال، نمایندگان ایران حضور خواهند داشت.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: در صورت به تفاهم رسیدن گروه بررسی، به احتمال زیاد جعبه سیاه روز چهارشنبه رمزگشایی می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بازگشایی جعبه سیاه نفتکش سانچی در چین صورت می گیرد و سه ماه طول می کشد تا گزارشی در این خصوص اعلام شود.
حق شناس گفت: اطلاعات جعبه سیاه سانچى، شناور فله بر کریستال و نیز مصاحبه هاى صورت گرفته از پرسنل بدون خدشه اى در اختیار این سازمان قرار گرفت.
معاون دریایی سازمان بنادر از بازگشایی vdr هر دو کشتی سانچی و کریستال در چین خبر داد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جعبه سیاه نفت کش سانچی چند هفته ای است به ایران منتقل شده، کمیته سوانح در حال بررسی است و دوشنبه هفته آینده کارشناسان ما برای تشکیل کمیته اصلی سوانح با حضور…
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جعبه سیاه نفت کش سانچی چند هفته ای است به ایران منتقل شده، کمیته سوانح در حال بررسی است و دوشنبه هفته آینده کارشناسان ما برای تشکیل کمیته اصلی سوانح با حضور…
عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از پایان مصاحبه با پرسنل شناور چینی فله بر کریستال توسط کمیته بررسی سانحه سانچی خبر داد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: جعبه سیاه نفت کش سانچی چند هفته ای است به ایران منتقل شده، کمیته سوانح در حال بررسی است و دوشنبه هفته آینده کارشناسان ما برای تشکیل کمیته اصلی سوانح با حضور چهار کشور ذی نفع به چین اعزام می شوند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی از بازگشایی جعبه سیاه هر دو کشتی نفتکش سانچی و کشتی فله بر کریستال به صورت همزمان خبر داد.
تسنیم نوشت:معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از پیداشدن جعبه سیاه نفتکش سانحه دیده ایرانی خبر داد و گفت: جعبه سیاه تحویل مسئولان کشور پاناما می شود.

به گزارش خبر فوری به نقل از خبرآنلاین، علی ربیعی درباره آ ین وضعیت پیگیری علت حادثه نفتکش سانچی گفت: قرار است روز دوشنبه جعبه سیاه نفتکش سانچی با حضور کشور سازنده یعنی سوئد و کشورهای ذینفع از جمله پاناما، بنگلادش، ما و چین این جعبه بازگشایی شود. تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تیمی که قرار است از ایران در این جلسه حاضر شود، اظهار کرد: چهار نفر از سازمان بنادر و شرکت ملی نفتکش به عنوان در این جلسه حضور خواهند داشت.
ادامه خبر

به گزارش خبر فوری به نقل از فارس، هادی حق شناس در تشریح آ ین جزئیات بررسی اطلاعات vdr نفتکش سانچی اظهار داشت: پس از آنکه این جعبه سیاه هم زمان با جعبه سیاه کریستال بازگشایی شد، گروه های مختلف تخصصی کمیته بررسی سانحه سانچی بررسی های خود را آغاز د.وی ادامه داد: اطلاعات زیادی جمع آوری شده و همچنین در حال جمع آوری است، کارگروه در حال رمزگشایی از اطلاعات هر دو جعبه سیاه هستند. به هرحال این اطلاعات دارای رمز بوده است.
ادامه خبر

به گزارش خبر فوری به نقل از فارس، هادی حق شناس در تشریح آ ین جزئیات بررسی اطلاعات vdr نفتکش سانچی اظهار داشت: پس از آنکه این جعبه سیاه هم زمان با جعبه سیاه کریستال بازگشایی شد، گروه های مختلف تخصصی کمیته بررسی سانحه سانچی بررسی های خود را آغاز د.وی ادامه داد: اطلاعات زیادی جمع آوری شده و همچنین در حال جمع آوری است، کارگروه در حال رمزگشایی از اطلاعات هر دو جعبه سیاه هستند. به هرحال این اطلاعات دارای رمز بوده است.
ادامه خبر
حق شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی، می گوید نفت کش سانچی، غرق شد و همه چی تمام شد. اما مراحل پیگیری لاشه کشتی که یک موضوع حقوقی است، حتما پیگیری خواهد شد و با رمزگشایی و بازخوانی جعبه سیاه، اطلاعات دقیق تری را در خصوص این اتفاق دردناک به دست خواهیم آورد.