اس ام اس شب بخیر گفتن

مجموعه: اس ام اس های جالب


اس ام اس و جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن, جملات زیبا برای شب بخیر گفتن
جمله احساسی شب بخیر گفتن

خدایا در این لحظات شب
دلهای دوستانم را
پراز نور و شادی کن
وآنچه را که
به بهترین بندگانت
عطا میفرمایی
به آنها نیز عطافرما
نگاه خدا همراهتان

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

انتهای شـب تــمام
نــگــرانــــیــت را
به خــــدا بـسـپار
و آسـوده بـخواب
که خدا تمام شـب
بــــیــــــدار اسـت
شبتون معطر به عطر گل

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
اس ام اس برای شب بخیر گفتن

براتون زیباترین
حس هارو خواهانم
حس قشنگ آرامش
وجود خدا درقلبتون
حس لطافت گلها
حس باران توفصل گرما
وحس داشتن دوستان
خوبے مثل شما
شبتون پروانه ای

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
جمله احساسی شب بخیر گفتن

مرگ انسان زمانی است که
نه شب بهانه ای برای خو دن دارد
نه صبح دلیلی برای بیدار شدن
زندگیتون پراز دلیل های زیبا
شبتون پر از آرامش و عاشقانه

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
جملات عاشقانه کوتاه شب بخیر گفتن

الهی امشب هرچی خوبیه
و خوشبختیه خدای مهربون
براتون رقم بزنه
کلبه هاتون ازمحبت گرم باشه
و آرامش مهمون همیشگی
خونه هاتون باشه
شبتون گرم و در پناه خــدا

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
جملات زیبا برای شب بخیر گفتن

خدایا
در این شب تو رامهربانیت قسم
دلهاى گرفته را شاد
ودست هاى نیازمند رابى نیازگردان
وقلبى نورانى،تنى سالم
زندگى ارام
نصیب دوستانم بگردان...
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
اس ام اس برای شب بخیر گفتن

نمى گویم شبتان به خیر
که خیرى ست
به کوتاهى شب
مى گویم عاقبت تون بخیر
که خیرى ست
به بلنداى سرنوشت
عاقبت تون بخیر
غم هاتون فانى شادى هاتون باقى

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
شب بخیر گفتن

خدایا امشب آرامشی از جنس
فرشته هایت نصیب همه دلها
و شبی آرام و بی نظیر
قسمت عزیزانم بگردان
تا درودی دیگر بدرود

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
اس ام اس و جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن

خود را بـہ خدا بسپار
وقتے دلت تنگ است
وقتے ?ـہ صداقت ها
آلودہ بـہ صد رنگ است
خود رابـہ خدا بسپار
چون اوست ?ـہ بےرنگ است
با آرامش بخواب عزیزم

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
جملات زیبا برای شب بخیر گفتن

شب آرامشش را از
خدا قرض گرفته
که اینچنین آرام است
آرامشی از
جنس خدا برای
امشبتان خواستارم
شبتون غرق در عطر گل

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

شب زیباتون متبرک به
گرمی نگاه خدا
الـــهی
دلخوشی هاتون افزون
دلاتون از غم وغصه خالی
و جمع خانواده تون
پراز دلگرمی و عشق و لبخند
شبتون مــــاه

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
جملات عاشقانه کوتاه شب بخیر گفتن

خـدایـا
وقتی ?ه شب میرسد
اف?ارم از تو آرامش می گیرد
خوابم از مهرت،اطمینان می یابد
مرا از واسطه های آرامش
و شادی بندگانت قرارده
شبتون پر از آرامش

اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن
قشنگ ترین شب بخیر گفتن

دستانم لایق ش?وفہ هاى
اجابت نیستند اما از آنجایى
?ہ پروردگارم را رحمان
و رحیم میشناسم بہترینہا را
برایتان طلب می?نم
شبتون در پناه خــــــدا

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
مجموعه: اس ام اس های جالب

اس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه, اس ام اس شب بخیر
اس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه

حتی تاریکترین شب نیز
پایان خواهد یافت
و خورشید خواهد درخشید
روزهای خوب خواهند آمد
به امید فر روشن که
به آرزوهای امروزمان برسیم
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

هر گاه حس کردی که ناامیدی و ترس بر وجودت غلبه کرده با تمام قدرت و ایمان کامل با خودت تکرار کن من در احاطه قدرت الهی هستم.
من در پناه عشق الهی هستم
شب بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
جملات عاشقانه کوتاه شب بخیر گفتن

هر شب به آسمان نگاه می کنم
و می شم...
در این آرامش شب
چه بسیار دلها که غمگین و پر اضطرابند
خدایا
تو آرام دلشان باش
خدایا
شبم را با یادت بخیر کن

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

شب بخیر گفتن ما،
محض ادای ادب است !
ورنه چون شب برسد؛
اول بیداری ماست !
شب همه بخیر...

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
جمله احساسی شب بخیر گفتن

خدای من
بگشای دری ?ه در گشایندہ تویی
بنمای رهی ?ـه رہ نمایندہ تویی
من دست بـه هیچ دستگیری ندهم
?ایشان همه فانی اند و پایندہ تویی
شب بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه

خدایا به حرمت این شب عزیز
نیکوترین سرنوشتها
حل رین روزیها
پربارترین زیارتها
صالحترین عمل هارابرای
دوستانم مقدربفرما
حاجاتتون روا
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
شب بخیر گفتن

تصمیم بگیریم
همین امشب
برای یکبار
غرورمان را نبینیم
صدای خودخواهی هایمان را صامت کنیم
و برای آدمِ دنیایمان بنویسیم
چقدر دوستش داریم
چقد وجودمان به وجودش بسته است
بیایید یک شب خوشبخت بخو م
بیایید یک شب خوابِ رسیدن به یار را ببینیم
از خودتان شروع کنید ...
شاید شما دلیلِ "بخیر" شدنِ شبِ یکنفر گوشهء این دنیا باشید...

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
پیامک شب بخیر گفتن

در حسرت یک شب بخیر !
گاهی آدم ، بی قرار چیزهای ساده است ...
شب بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

الهی در سکوت شب
ذهنمان را آرام کن
وما را در پناه خودت
به دور از هیاهوی
این جهان بدار
الهی شبمان را
با یادت بخیر کن
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس عاشقانه شب بخیر گفتن

شب با تمام تیره گی اش
یکرنگ است
چه ساده آرامش می بخشد
شبتون بخیر...

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
جملات زیبا برای شب بخیر گفتن

خدایا
شب را در س?وت وتاریکی آفریدی
تاهمه ازهیاهو وشلوغی روز
به آرامش برسند.
پس آرامش حقیقے و خو آرام را
نصیب دوستانم کن
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
جملات عاشقانه کوتاه شب بخیر گفتن

خدایا..!
ایمان غبار گرفته
ما را در باران
رحمت خویش پاک کن
و عاقبت همگی ما را
را ختم بخیر کن
حال زندگیتون خوب
شب خوش

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
جمله احساسی شب بخیر گفتن

خدایا
دراین لحظات شب
دلهای دوستانم را
سرشاراز نور وشادی کن
وآنچه را که
به بهترین بندگانت
عطا میفرمایی
به آنها نیز عطا فرما...
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه

مهم نیست کجا هستیم؛
در اوج آسمان یا در قعر زمین...
مهم نیست در چه حالی هستیم؛
در خوشی یا اندوه...
آنچه مهم است اینست که
خدا همیشه با ماست...
شب بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر

پروردگارا
در این شب زیبا
ایمان غبار گرفتہ مارا
در باران رحمت خویش
پا? ?ن
و شب? آرام را
بہ عزیزانم عنایت بفرما
شب شماخوبان بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن, شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

شب انتهای زیباییست
برای امتداد
فر دیگر
تازمانی که سلطان
دلت خداست
ی نمی تواند
دلخوشیهایت راویران کند.
شبتون بخیر

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر, پیامک شب بخیر متن های شب بخیر گفتن عاشقانه, اس ام اس شب بخیر خـــدایا
در این شـب زیبا
ایـمان غبار گرفته ما را
در باران رحمت خویـش پاک کن
شب تون بخیر و سرشار از
آرامش در پناه خـدا متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر اس ام اس شب بخیر گفتن آرامش آسمان شب
سهم قلبتان باشد
و نور ستاره ها
روشنى ِ بى خاموش ِ تمام لحظه هایتان
شبتون مهت اس ام اس شب بخیر, پیامک جدید شب بخیر, متن شب خیر قشنگ دوستانه, متن شب بخیر عاشقانه, جدیدترین و بهترین متن های عاشقانه شب بخیر, شب بخیر برای دوستان, انواع شعر های شب بخیر خ متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر اس ام عاشقانه شب بخیر آرامش شب نصیب انی که
دعا دارند ، ادعا ندارند
نیایش دارند ، نمایش ندارند
حیا دارند ، ریا ندارند
رسم دارند ، اسم ندارند
شبتون خوش متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر متن شب بخیر گفتن خدایا ....
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم کن تا زندگیشان
مانند ستاره بدرخشد .....
"شب بخیر" اس ام اس شب بخیر, پیامک جدید شب بخیر, متن شب بخیر قشنگ دوستانه, متن شب بخیر عاشقانه, جدیدترین و بهترین متن های عاشقانه شب بخیر, شب بخیر برای دوستان, انواع شعر های شب بخیر خ متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396

مجموعه: اس ام اس های جالباس ام اس شب بخیر زیبا, اس ام اس شب بخیر کوتاه
زیباترین اس ام اس شب بخیر

به بزرگی آرزویت نین به بزرگى ى بین
که میخواهد آرزویت رابرآورده کند
براى برآورده شدن آرزوهایتان
خـــدا را براى شما آرزو میکنم
شب همگی بخیر...

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر

در این شب دل انگیز از خدای مهربان
براتون یک حس قشنگ
یک شادی بی دلیل
یک نفس عطر خدا
یک بغل یاد دوست
یک دنیا ارزوهای خوب
و ارامش خواستارم
شبتون بخیر و سرشار از ارامش

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

شب را بدون افسوس امروز رفته
بدون آهِ گذشته تمام کن
و به فردا...
به فردا فکر کن که روزِ دیگری است
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
متن شب بخیر گفتن

خدایا ! در این شب تو را به مهربانیت قسم
دلهای گرفته را شاد دستهای نیازمند را
بی نیاز فرما و قلبی نورانی تنی سالم
خیالی راحت و زندگی آرام
نصیب دوستانم بگردان
شبتون بخیر مهربون

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر عاشقانه

برایتان خانه ای می سازم
روی بال ماه رو به امید رو به فردا
که هیچ گاه غم ویرانش نکند
و خدا سایه خوشبختی را
از سر عزیزانم کم نکند
شب بخیر

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر جدید

دعا می ?نم در این شب
زیر این سقف بلند
روےدامان زمین
هر ?جا خسته و پرغصه شدے
دستی از غیب به دادت برسد
وچه زیباست ?ـه آن
دستِ خدا باشد وبس
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر زیبا

دلم غمگین تر از هر شب
دو چشمم باز بی خواب است امشب
با تو خواهم گفت
همه ناگفته هایم امشب
که دمی با تو به سر بردن
خودش آرامشی ناب است امشب
شب_بخیر

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر کوتاه

الهے
در سکوت شب ذهنمان را آرام کن
و ما را در پناه خودت به دور از
هیاهوی این جهان بدار
الهے شبمان را با یادت بخیر کن

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
زیباترین اس ام اس شب بخیر

همه شب سجده برآرم
که بیایی تو به خوابم
و در آن خواب بمیرم
که تو آیی و بمانی...
شبتون_بخیر

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

شب فرصتی ست تا به رؤیاهایتان فکر کنید
شاید صبحِ فردا
محال ترین آرزویتان
براورده شود...
شبتون بخیر همراهان همیشگی

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
متن شب بخیر گفتن

شب قشنگترین اتفاقیست که
تکرار میشود تا اسمان
زیباییش را به رخ زمین بکشد
خدایا ستاره های اسمان را
سقف خانه دوستانم کن
تا زندگیشان مانند ستاره بدرخشد
شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس زیبای شب بخیر

می خوابم و شبم را به تو می سپارم
رؤیایم را بہ بیداریت بہ رؤیایت
تا هرچه می خواهی با آن ی
تا صبح جهان من از آن توست
خدای مهربونم شب بخیر .

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر انگلیسی

در این شب دعا میکنم
شبتون پر امید
بختتون سپید
عشقتون خدا
زندگیتون پویا
حاجتتون روا
و لحظه هاتون پر از آرامش باشه
شبتون بخیر وستاره بارون

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر کوتاه

خواب های من
فقط با شب بخیر هایت رنگی می شود
اگر تو شب بخیر نگویی
مطمئن باش که تا خود صبح
خواب های پریشان با من است
شبتون عاشقونه

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
زیباترین اس ام اس شب بخیر

خدایا صمیمی تر از همیشه
سر بر آستان ملکوتیت میگذارم
و در دل دعا میکنم
و از تو میخواهم که
آرامش، برکت وسلامتی
رابرای خودم، همه ی مردم،
عزیزان،دوستانم
وخانواده ام ارزانی داری
شب بخیر

اس ام اس شب بخیر, اس ام اس شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر

پروردگارا در این شب زیبا
ایمان غبار گرفته ما را در باران رحمت
خویش پاک کن و شبی آرام را
به عزیزانمان عنایت بفرما
شبتون بخیر

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر, پیامک شب بخیر متن های شب بخیر گفتن عاشقانه, اس ام اس شب بخیر خـــدایا
در این شـب زیبا
ایـمان غبار گرفته ما را
در باران رحمت خویـش پاک کن
شب تون بخیر و سرشار از
آرامش در پناه خـدا متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر اس ام اس شب بخیر گفتن آرامش آسمان شب
سهم قلبتان باشد
و نور ستاره ها
روشنى ِ بى خاموش ِ تمام لحظه هایتان
شبتون مهت اس ام اس شب بخیر, پیامک جدید شب بخیر, متن شب خیر قشنگ دوستانه, متن شب بخیر عاشقانه, جدیدترین و بهترین متن های عاشقانه شب بخیر, شب بخیر برای دوستان, انواع شعر های شب بخیر خ متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر اس ام عاشقانه شب بخیر آرامش شب نصیب انی که
دعا دارند ، ادعا ندارند
نیایش دارند ، نمایش ندارند
حیا دارند ، ریا ندارند
رسم دارند ، اسم ندارند
شبتون خوش متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر متن شب بخیر گفتن خدایا ....
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم کن تا زندگیشان
مانند ستاره بدرخشد .....
"شب بخیر" اس ام اس شب بخیر, پیامک جدید شب بخیر, متن شب بخیر قشنگ دوستانه, متن شب بخیر عاشقانه, جدیدترین و بهترین متن های عاشقانه شب بخیر, شب بخیر برای دوستان, انواع شعر های شب بخیر خ متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396

مجموعه: اس ام اس های جالبزیباترین اس ام اس صبح بخیر, اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید
جملات زیبای صبح بخیر گفتن

صبح زیباتون بخیر
خونه هاتون پر برکت
شادی توی دلهاتون
آرامش توی قلبهاتون
دلتون پر امید
وجودتون سلامت
رابطه هاتون پر از عشق
روز خوبی داشته باشید

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر گفتن

مهربان کـه باشی
خورشید از سمت قلب تو
طلوع خواهد ?رد
و صبح مگر چیست ؟
جز لبخند مهربانت...
سلام
صبح بخیر
لبخند خدا بدرقه نگاه مهربانتان

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر

صبحتان نورانی
ورنگین ترازرنگین کمان..
روزتان فرخنده
وازمهربانی جاودان..
قلبتان سرشاراز
آرامشی زیباشود..
خنده باشد هدیه امروز، بررخسارتان..

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

صبحتان نورانی و رنگین تر از رنگین کمان روزتان فرخنده و از مهربانی جاودان
قلبتان پـُر باشد از آرامش و عشق و امید
خنده باشد هدی? امروز بر رخسارتان
سلام صبح بخیر

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر زیبا

دوباره صبح شد
یک شروع تازه
زمانی برای با هم بودن
مهرورزی را دوره
از زندگی لذت بردن
گل خنده به یکدیگر هدیه دادن
سلام روزتون زیبا

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر جدید

صبح ?ہ جوانہ زد هر چہ خوبـے است
بر لب ایوان احساست
بر خیز و بہ همہ ی دنیا
گلهاے مهربانے هدیہ ?ن
صبحتون بخیر و شادی

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر غمگین

"خوشبخت ترین"
مخلوق خواهی بود...
اگر روزت را
آنچنان زندگی کنی،
که گویی نه فر
وجود دارد برای دلهره،
و نه گذشته ای برای حسرت...!!
صبح بخیر

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر با انرژی

عطر یاس
آواز نسیم
شاپرک ها
انوار عاشقانه ی آفتاب
گویند:
سلام
صبح زیبایتان بخیر
امروز و هر روزتان بکام

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید

از صدای پای صبح میفهمیم
اتفاق تازه ای در راه است
خدا ?ند این صبح زیبا
همه غرق
در باران اجابت شویم
فقط خدا باشدو ما
ی? چتر آرامش
سلام صبحتون بخیر

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
زیباترین اس ام اس صبح بخیر

صبح ها
لباس آرامش به تن کن
دستهایت را باز کن
چشمهایت راببند،
و رو به آسمان،
صد بغل حسِ ناب زنده بودن را،
نفس بکش ...
وبه زندگی سلام کن
سلام صبحتون بخیر

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر گفتن

هر روز صبح که چشم می گشایی
یعنی قرار است که باشی ...
یعنی هنوز باید نقشت را در این صحنه شگفت زندگی بازی کنی
یعنی هنوز فرصت داری تا زندگی کنی
و هر روزی جدید می تواند آغازی جدید باشد …
نگاهی نو
حضوری نو
تجربه ای نو
برای تو ...
امروزت را زندگی کن ...
سلام صبح زیباتون سرشار از عشق و عطر خ

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر

صبح ها
لباس آرامش به تن کن
دستهایت را باز کن
چشمهایت راببند،
و رو به آسمان،
صد بغل حسِ ناب زنده بودن را،
نفس بکش ...
وبه زندگی سلام کن
سلام صبحتون بخیر

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

سلام ...
صبح نفسش حق است
به هر بهانه بیدارت میکند
که روز تازه راشروع کنی
به نوری،عطر چای و صدای گنجشکی
هر چه هست زندگیست و زیبا
سلام صبحتان بخیر

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر گفتن

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی
و امید دیگری است
بگشای دلت را به مهربانی
و عشق رادر قلبت مهمان کن
بی شک شکوفه های خوشبختی
درزندگیت گل خواهدکرد!!
سلام صبحتون بخیر

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر, پیامک شب بخیر متن های شب بخیر گفتن عاشقانه, اس ام اس شب بخیر خـــدایا
در این شـب زیبا
ایـمان غبار گرفته ما را
در باران رحمت خویـش پاک کن
شب تون بخیر و سرشار از
آرامش در پناه خـدا متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر اس ام اس شب بخیر گفتن آرامش آسمان شب
سهم قلبتان باشد
و نور ستاره ها
روشنى ِ بى خاموش ِ تمام لحظه هایتان
شبتون مهت اس ام اس شب بخیر, پیامک جدید شب بخیر, متن شب خیر قشنگ دوستانه, متن شب بخیر عاشقانه, جدیدترین و بهترین متن های عاشقانه شب بخیر, شب بخیر برای دوستان, انواع شعر های شب بخیر خ متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر اس ام عاشقانه شب بخیر آرامش شب نصیب انی که
دعا دارند ، ادعا ندارند
نیایش دارند ، نمایش ندارند
حیا دارند ، ریا ندارند
رسم دارند ، اسم ندارند
شبتون خوش متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396 اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام عاشقانه شب بخیر متن شب بخیر گفتن خدایا ....
ستاره هاى اسمانت را سقف خانه
دوستانم کن تا زندگیشان
مانند ستاره بدرخشد .....
"شب بخیر" اس ام اس شب بخیر, پیامک جدید شب بخیر, متن شب بخیر قشنگ دوستانه, متن شب بخیر عاشقانه, جدیدترین و بهترین متن های عاشقانه شب بخیر, شب بخیر برای دوستان, انواع شعر های شب بخیر خ متن های شب بخیر قشنگ ویژه سال 1396
مجموعه: اس ام اس های جالب


جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن , اس ام اس شب به خیر
اس ام اس شب به خیر

پروردگارا
امروزمان گذشت
فردایمان را با گذشتت
شیرین کن
ما به مهربانیت محتاجیم
رهایمان نکن
خدایا
شب ما را با یادت بخیر کن...
شب خوش

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر گفتن

به خدا خواهم گفت
در فراسوی این
شب تاریک و سیاه
نور عشق بی حدش را
بتاباند بر خوشه ی
آرزوهای شما تا
صدها ستاره بروید
روی لبهای شما
شبتون بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
متن زیبای شب بخیر

شب مانند پردہ سیاهی
کل شهر را گرفته است
قلمی بردار و فردایت را
با ستارہ های درخشان به تصویر بکش
بدان این تو هستی که
فردایت را میسازی
شبتون بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
جملات شب بخیر گفتن

گاهى شب بخیر
انتظار دست پدر و مادریست
که چراغ اتاقمان را خاموش کنند
گاهى همین شیرینى هاى کوچک
تمام شبهایمان را بخیر میکند

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
پیامک شب بخیر گفتن

هیچ شبی، پایان زندگی نیست!
از ورای هر شب،
دوباره خورشید طلوع می کند
و بشارت صبحی دیگر می دهد.
این یعنی امید هرگز نمی میرد...
امیدت روز افزون و
شبتون بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
شب بخیر گفتن به دوستان

ش?ر?ه خداهست
اوجبــرا? تمـام دلتن?َی ها
ومرهــم تمام زخمهاست
هــروقـت دلــت خواست
مهمـانش ?? دربهتـری?
جـایی ?ھ اومی پسنـدد
درقـلبت
شب بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
اس ام اس شب به خیر

بار الها
تنها کوچه ای
که بن بست نیست
کوچه یادتوست
از تو خالصانه میخواهم
که دوستان
خوبم و هیچ انسانی
در کوچه پس کوچه های
زندگی اسیروگرفتار
هیچ بن بستی نگردد
شب همه عزیزان بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن

خدایا
درانتهای شب
قلبهای مهربان دوستانم
رابه تو می سپارم
باشد که با یاد تو
به آرامش رسیده
وفارغ از دردها و رنجها
طلوع صبحی زیبا را
به نظاره بنشینند
شبتون بخیر..

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
جملات زیبای شب بخیر

خدایا
اگر فراموش
که خدای بزرگی دارم
توفراموش نکن که بنده
کوچکی داری
بانوازشی
یاشایدتلنگری آرام
وجودت را
مهربانی وبزرگیت را
به من یادآوری کن
شب بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
شب بخیر عاشقانه

خدایا
همیشه دلتنگی ام را
در دریای آغوشت ریختم
عجیب این
دریامعجزه میکند
مهربانا
این معجزه را
برای عزیزانم مقررفرما
تاغمهایشان
دردریای
بیکران آغوشت
به آرامش بدل شود
شب بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
پیامک شب بخیر گفتن

آ شب است
روی تخت خوابم دراز کشیده ام
و منتظرم
تنهایی
مثل همیشه
به آغوشم بیاید
شب بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
جملات شب بخیر گفتن

انتهای شب شد
دلها به فردا امیدوار
چشم هـا پر از خواب
همه میگویند که زندگے
سر بالایے و سرازیری دارد
اما زندگے هر چه ?ه هست
جریان دارد
شبتون بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
اس ام اس شب بخیر

تو این شب زیبا
آرزو می?نم...
مرغ آمین به آرزوهاتون
آمین بگه...
تا دلواپسی توو خی ون نمونه
و چـہ چیزی از
آرامش ناب خوشتر...
شبتون بخیر

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
جملات زیبای شب بخیر

چراغے برایتان روشن مے?نم،
در تاری?ے قلب سیاہ شب،
آنگاہ از خدا مےخواهم
اگر در تاری?ے غم اسیر تنهایے شدید،
چراغ امیدتان روشن بماند...
شب زیباتون بخیر و خوشے

متن زیبای شب بخیر , جملات شب بخیر گفتن
اس ام اس شب به خیر

هر شب
پنجرہ های ملکوت آسمان،
بسوی قلبها گشودہ میشود ..
الهی امشب!
ک?نه را از قلبہای ما بزدا?
و نور ایمانت را
درقلبهایمان جاری کن
شبتون بخیر

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار در سایت علم سرا ع صبح بخیر,ع صبح بخیر عاشقانه,ع صبح بخیر متحرک,ع صبح بخیر ,ع صبح بخیر خنده دار,ع صبح بخیر روز دوشنبه,ع صبح بخیر زیبا,ع صبح بخیر گفتن,ع صبح بخیر جدید,ع صبح بخیر عربی,ع های صبح بخیر عاشقانه,تصاویر صبح بخیر عاشقانه, ع صبح بخیر عاشقانه,ع نوشته های صبح بخیر عاشقانه, تصاویر صبح بخیر عاشقانه,صبح بخیر عاشقانه با ع ,ع نوشته صبح بخیر عاشقانه,ع سلام صبح بخیر عاشقانه,ع صبح بخیر گفتن عاشقانه,ع های صبح بخیر متحرک,تصاویر صبح بخیر متحرک,ع سلام صبح بخیر متحرک,ع نوشته صبح بخیر متحرک,ع متحرک برای صبح بخیر,ع متحرک سلام و صبح بخیر, ع متحرک صبح بخیر,ع صبح بخیر روز ,ع های صبح بخیر ,تصاویر صبح بخیر ,ع نوشته صبح بخیر ,ع از صبح بخیر ,ع برای صبح بخیر ,ع های صبح بخیر روز ,تصاویر صبح بخیر روز ,ع صبح بخیر برای روز ,ع صبح بخیر روز ,ع های صبح بخیر زیبا,تصاویر صبح بخیر زیبا,ع سلام صبح بخیر زیبا,ع نوشته های صبح بخیر زیبا,تصاویر سلام صبح بخیر زیبا, تصاویر صبح بخیر زیبا,ع زیبای صبح بخیر,زیباترین ع صبح بخیر,ع های زیبای صبح بخیر,ع های صبح بخیر گفتن,تصاویر صبح بخیر گفتن,تصاویر صبح بخیر گفتن,ع برای صبح بخیر گفتن,ع برا صبح بخیر گفتن,ع نوشته های صبح بخیر گفتن,ع های زیبا برای صبح بخیر گفتن,ع نوشته صبح بخیر گفتن,ع های صبح بخیر جدید,تصاویر صبح بخیر جدید,ع های جدید صبح بخیر,ع نوشته صبح بخیر جدید,ع سلام صبح بخیر جدید, ع صبح بخیر جدید,ع جدید صبح بخیر گفتن,ع نوشته سلام صبح بخیر جدید,ع نوشته های صبح بخیر جدید,ع های صبح بخیر عربی,تصاویر صبح بخیر عربی,ع نوشته صبح بخیر عربی,ع صبح بخیر به عربی,ع صبح بخیر به زبان عربی ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار علم سرا >>> ع >>> ع عاشقانه >>> در این مطلب ع های سبیار زیبا از ع صبح بخیر برای شما تهیه کرده ایم ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار | سلام صبحتون پر از عشق و امید ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |سلام صبحتون سرشار از عشق و امید
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |صبح بخیر
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |سلام صبح بخیر
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |صبح بخیر
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |سلام خوبان صبح تان بخیر زندگی تان به گرمی دانه های آتش
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار | سلام صبح بخیر عزیزم
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |سلام صبح بخیر عشقم
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |سلام صبحتون بخیر دوستان
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |صبح زیبایتان سرسبز
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |گودمرنینگ ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |خزان که مال ما شد بهار مال شما صاف و ساده بگویم سلام حال شما
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار | سلام صبحتون به عشق
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |سلاااام صبح بخیر خوابم میاد نمیشه یکم دیگه بخوایم ؟
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار متن و ع صبح بخیر عاشقانه متحرک خنده دار |صبح همه دوستان عزیز به خیر و شادی …
ع صبح بخیر , ع صبح بخیر عاشقانه , ع صبح بخیر متحرک , ع صبح بخیر خنده دار

مجموعه: اس ام اس های جالباس ام اس شب بخیر ‏هرکه در خواب‏خیالِ لبِ خندانِ تو دید‏خواب از او رفت و‏خیالِ لبِ خندان ننِشستشب بخیر پیامک شب بخیر گفتن خدایا امروزمان گذشتفردایمان را با گذشتت شیرین کن ما به مهربانیت محتاجیم رهایمان نکن خدایا شب ما را با یادت بخیر کن اس ام اس شب بخیر شب باجادویپر رمزو رازشستارگان درخشانشماه تابانش ازراه رسید تاآرامش و عشق راهدیه کندبرجسم وجان شما شبتون بخیرد ناه خدای یکتا جملات زیبا برای شب بخیر گفتن فانوسی برایتان روشن می کنم،در زیر باران و در تاریکی شب،آنگاه از خدا می خواهم،اگر در تاریکی غم اسیر تنهایی شدید،فانوس امیدتان روشن بماند...شبتون بخیر پیامک شب بخیر دعا می کنم در این شبزیر این سقف بلندروے دامان زمینهر کجا خسته و پر غصه شدےدستی از غیب به دادت برسدو چه زیباست کـه آندستِ خدا باشد وبس....شب بخیر اس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه در این شبزیبای پاییزی دعا میکنممرغ آمین بیاید و بر آرزوهاتونآمین بگویددلواپسی درخی ون نماند وآرام باشیدچه چیزی از آرامش ناب خوش ترشبتون بخیر اس ام اس شب بخیر گفتن همیشه نیمه های شب تو رو بهونه میکنم !دلتنگی هامو یادته ؛تو نیستی و برای من شبیه تو ی نبود تنهایی هامو یادته ...شب بخیر شب بخیر گفتن به همسر گاهى شب بخیرانتظار دست پدر و مادریستکه چراغ اتاقمان را خاموش کنندگاهى همین شیرینى هاى کوچکتمام شبهایمان را بخیر میکند شبتون بخیر دوستان قشنگ ترین شب بخیر گفتن
بی تفاوت باش.شادی چیزی نیستجز داشتن سلامت تن و یک حافظه ی ضعیف !شب بخیر اس ام اس شب بخیر گفتن خدایا..در انتهای شبقلبهای مهربا? دوستانم رابهتو می سپارم باشد که با یاد تو به آرامش رسیده و فارغ از دردها و رنجهاطلوع صبحی زیبا را به نظاره بنشینندشبتون_بخیر جملات زیبا برای شب بخیر گفتن شب بخیر یعنی:یک روز دیگرهمراهت بودمدوستت داشتمحواسم بهت بودجز تو ی برام مهم نبود،خلاصه شب بخیر مهمترین مکالمه کوتاه در آ شب است!شبتون بخیر اس ام اس شب بخیر گفتن خدای_مہربانمدست نیاز را بہ درگاہ تو دراز می?نمو از تو میخواهم ?ہآرامش، بر?ت، سلامتیعشق، بخشش و معرفترا برای همہ دوستان و عزیزانمارزانی داریشب بخیر پیامک شب بخیر آرزو می?نــــــــم در این شب زیبامهـــربر?ـــتعشــــــ ـــــــــــــقمحبــــــــ تسلامـتیه ? تان باشدشبتون بخیر اس ام اس شب بخیر بارالها...به حق خوبی به حق بـزرگیبه حق انصافبه حق حقانیتبه حق مهربانی بهترین ها رابه حرمتاین شب برای همه دوستانم مقدربفرما شبتون بخیر
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
متن و ع شب بخیر عشقم متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن در سایت علم سرا ع شب بخیر,ع شب بخیر عشقم,ع شب بخیری,ع شب بخیر عاشقانه,ع شب بخیر گفتن,ع شب بخیر متحرک,ع شب بخیر زیبا,ع شب بخیر جدید,ع شب بخیر خنده دار,ع شب بخیر کارتونی,ع صبح بخیر عشقم,ع صبح بخیر عزیزم,ع شب بخیر عشقی,ع شب بخیر عزیزم,ع های شب بخیر عزیزم,ع صبح بخیر عشقی,ع نوشته صبح بخیر عشقم,ع نوشته شب بخیر عزیزم,ع های شب بخیری,ع صبح بخیر عاشقانه,تصاویر شب بخیر عاشقانه,ع های صبح بخیر عاشقانه,ع نوشته شب بخیر عاشقانه,ع های شب بخیر عاشقانه, ع صبح بخیر عاشقانه,ع نوشته های شب بخیر عاشقانه,ع های شب بخیر گفتن عاشقانه,شب بخیر عاشقانه با ع ,ع های شب بخیر گفتن,ع صبح بخیر گفتن,ع های صبح بخیر گفتن,ع برای صبح بخیر گفتن,ع برا صبح بخیر گفتن,ع نوشته های شب بخیر گفتن,تصاویر شب بخیر گفتن,ع صبح بخیر گفتن عاشقانه,ع شب بخیر متحرک عاشقانه,ع صبح بخیر متحرک,تصاویر شب بخیر متحرک,ع های صبح بخیر متحرک,ع های شب بخیر متحرک,ع سلام صبح بخیر متحرک, ع متحرک شب بخیر,ع نوشته صبح بخیر متحرک,ع نوشته متحرک شب بخیر,ع صبح بخیر زیبا,تصاویر شب بخیر زیبا,ع های صبح بخیر زیبا,ع های شب بخیر زیبا,ع سلام صبح بخیر زیبا,ع زیبای شب بخیر,ع زیبا برای شب بخیر,ع های زیبای شب بخیر,شب بخیر زیبا با ع ,ع شب بخیر جدید عاشقانه,ع صبح بخیر جدید,ع های صبح بخیر جدید,ع نوشته صبح بخیر جدید,ع سلام صبح بخیر جدید, ع صبح بخیر جدید,ع جدید صبح بخیر گفتن,ع صبح بخیر خنده دار,ع های خنده دار شب بخیر,ع صبح بخیر کارتونی ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن علم سرا >>> ع >>> در این مطلب تصاویر بسیار زیبا از ع شب بخیر را برای شما تهیه کرده ایم ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن |همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت .آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | بدون شب بخیر شاید می دانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | خداوندا تو ستاری همه خوابند ، تو بیداری بحق خواب و بیداری ، عزیزم را نگه داری ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت می شود لالایی ک نه ام کنارم بمان … می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | امشب می خوام بهت افتخار بدم و بیام تو خوابت ! البته از همین جا از خانوادت حلالیت می طلبم آخه امکان داره ذوق مرگ بشــــی ! شبت لالا عزیزم ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | بی خو م رابه چه تعبیرکنم؟ که شب آرامش نگاه تو را برایم می کند آرام بخواب که من بی قرارم بیدارم تا تو آرام بخو ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | قول میدم فردا بیشتر دوست داشته باشم شب بخیر عزیزترینم ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت کنم و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کنی تا خوابت ببرد شبت بخیر عزیزم ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | امشب از تو می خواهم از نردبان خیــالم بالا بیایی و گل سرسبد رویاهای مـــن شوی شبت پر از رویاهـای دست یافتنی ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | تمام رویای من این است که در رویای شبانه تو جایی داشته باشم تا شبی رویایی از آن من شود ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | شبی دیگر سرم را روی بالش می گذارم به امید اینکه فردا صبح تو بالشم را تکان دهی شبت رویایی نفسم ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم بوسه به پات می ریزم شبت به خیر عزیزم وقت لالایی گفتنه تو خوب بخو عشق من عشقو به پات می ریزم شبت به خیر عزیزم ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | لالایی کن بخواب قشنگترین یار منو از خواب غفلت کردی بیدار لالایی کن بخواب معنی عشقم الهی بمونی تو سرنوشتم لالایی کن شبت به خیر عزیزم تمام عشقمو به پات می ریزم ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | لالایی لا لا بخواب ای گل نازم که واسه چشای تو قصه می سازم لالایی لا لا بخواب ای گل همه فرشته ها روتو می بوسن ع شب بخیر , ع شب بخیر عشقم , ع شب بخیر عاشقانه , ع شب بخیر گفتن متن و ع شب بخیر عشقم عاشقانه گفتن | می خوام وقتی تو خو کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم مواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزم
گفتن صبح بخیر و عصر بخیر وشب بخیر در انگلیسیبر روی جمله بالا کلیک کنید تا ویدئوی مرتبط با این آموزش را که سایت علم فردا آماده کرده ببینید.
حرفی که دارم با شما گفتن ندارد این حرف های بی صدا گفتن ندارد این دردها درمان ندارد غیر وصلت این غصّه ی بی انتها گفتن ندارد چشم گن ار من و دیدار رویت دردی که باشد بی دوا گفتن ندارد هر بار توبه و هر بار ... بگذر این ماجرای توبه ها گفتن ندارد آقا اگر کاری برایت کرده باشم باشم اگر بی ادعا، گفتن ندارد هر صبح و شب گریان غمهایت نبودیم حال دل این بی وفا گفتن ندارد آقا خودت یک کربلا روزی من کن اصلاً فراق کربلا گفتن ندارد وحید محمّدی
شب بخیر گفتن ما، محض ادای ادب است!
ورنه چون شب برسد ، اول بیداری ماس
شبتون بخیر باحال گفت خوشم اومد

شعر در مورد شب بخیر
شعر در مورد شب بخیر,شعر در مورد شب بخیر گفتن,شعر در مورد شب بخیری,شعری در مورد شب بخیر,شعری در مورد شب بخیر گفتن,شعر در مورد صبح بخیر,شعر در مورد شب بخیر,شعر در مورد صبح بخیر گفتن,شعری در مورد صبح بخیر,شعر کوتاه در مورد شب بخیر,شعر در مورد صبح بخیر گفتن,شعر درباره شب بخیر گفتن,شعر درباره صبح بخیر گفتن,شعر در مورد صبح بخیر,شعر زیبا در مورد شب بخیر,شعر در مورد صبح بخیری,شعری در مورد صبح بخیر,شعر کوتاه در مورد صبح بخیر,شعری در مورد سلام صبح بخیر,شعر درباره صبح بخیر,شعر درباره سلام صبح بخیر,شعری درباره صبح بخیر,شعر کوتاه درباره صبح بخیر,شعر کوتاه درباره شب بخیر,شعر شب بخیر,شعر شب بخیری,شعر شب بخیر غمگین,شعر شب بخیر عارفانه,شعر شب بخیر دوستان,شعر شب بخیر کوچولو,شعر شب بخیر زیبا,شعر شب بخیر گفتن,شعر شب بخیر ترکی,شعر شب بخیر طنز,شعر شب بخیر عاشقانه,شعر صبح بخیر عارفانه,شعر شب بخیر دوستانه,شعر شب بخیر دوستان,شعر صبح بخیر دوستانه,شعر صبح بخیر دوستان,شعر شب بخیر به دوستان,شعر صبح بخیر برای دوستان,شعر سلام صبح بخیر دوستان,آهنگ شب بخیر کوچولو,آهنگ شب بخیر کوچولو رادیو,شعر شب بخیر کوچولو,آهنگ شب بخیر کوچولو ,آهنگ شب بخیر کوچولو,متن شعر شب بخیر کوچولو,اهنگ لالایی شب بخیر کوچولو, آهنگ شب بخیر کوچولو mp3,متن آهنگ شب بخیر کوچولو,شعر صبح بخیر زیبا,شعر زیبای شب بخیر,شعر زیبا برای شب بخیر,شعر زیبا برای شب بخیر گفتن,شعر زیبا در مورد شب بخیر,شعر صبح زیبایت بخیر,زیباترین شعر شب بخیر,شعر زیبا درباره شب بخیر,شعر های زیبا شب بخیر,شعر شب بخیر گفتن,شعر صبح بخیر گفتن,شعر برای شب بخیر گفتن,شعری برای شب بخیر گفتن,شعر برای صبح بخیر گفتن,شعر در مورد شب بخیر گفتن,شعر برای صبح بخیر گفتن,شعری برای صبح بخیر گفتن,شعر صبح بخیر ترکی,شعر ترکی برای شب بخیر,شعر صبح بخیر طنز,شعر شب بخیر خنده دار,شعر صبح بخیر خنده دار,شعر طنز برای شب بخیر,شعر در وصف شب بخیر,شعر در وصف صبح بخیر,شعر در وصف شب بخیر,شعر در وصف صبح بخیر,شعری در وصف شب بخیر,شعری در وصف صبح بخیر,شعر در مورد شب بخیر,شعر در مورد شب بخیر گفتن,شعر در مورد شب بخیر,شعر در مورد صبح بخیر,شعر در مورد صبح بخیر گفتن,شعر در مورد صبح بخیر,شعری در مورد صبح بخیر,شعر در مورد صبح بخیر گفتن,شعری در مورد صبح بخیر,شعر کوتاه در مورد صبح بخیر,شعر نو در مورد صبح بخیر,شعر درباره شب بخیر,شعری درباره شب بخیر,شعر درباره صبح بخیر,شعر در مورد شب بخیر گفتن,شعر در مورد شب بخیر,شعری در مورد شب بخیر,شعری درباره صبح بخیر,شعری در مورد شب بخیر گفتن,شعر درباره صبح بخیر,شعر در مورد شب بخیر,شعری در مورد صبح بخیر,شعر درباره صبح بخیر گفتن,شعر درباره صبح بخیری,شعر در مورد صبح بخیر,شعر در مورد صبح بخیر گفتن,شعر در مورد صبح بخیر,شعر در مورد صبح بخیر گفتن,شعر درباره شب بخیر گفتن,شعر در مورد شب بخیری,شعر کوتاه در مورد شب بخیر,شعر زیبا در مورد شب بخیر,شعری در مورد صبح بخیر,شعر کوتاه درباره صبح بخیر,شعر درباره صبح به خیر,شعر نو درباره صبح بخیر,شعر درباره سلام صبح بخیر
شعر در مورد شب بخیر
در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد شب بخیر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید
“شب بخیر”
از زبان ی که دوستش داری،
فقط یک کلمه ساده نیست؟
“شب بخیر”
یعنی یک روز دیگر همراهت بودم
یک روز دیگر دوستت داشتم
یک روز دیگر حواسم به تو بود
یک روز دیگر جز تو ی برایم مهم نبود.
خلاصه
“شب بخیر” مهم ترین مکالمه ی کوتاه در آ شب است
شعر های زیبا شب بخیر
خـدایا
بجز خودت به دیگرى واگذارمان نکن تویى پروردگار ما
پس قراردہ بى نیازى درنفسمان
یقین در دلمان
روشنى در دیدہ مان
بصیرت درقلبمان . . .
شبتون مملو از عطر خدا
شرح پریشانی من
شعر شب بخیر خنده دار
انتهای شب شد
دلها به فردا امیدوار
چشمها پر از خواب
همه میگویند زندگی بالا و پایین دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد . . .
شعر طنز برای شب بخیر
مهم نیست دور باشی یا نزدیک
از رو به رو بیایی
یا که روی بگردانی از من
ماه را از هر طرف که ببینی ماه است !
شبت بخیر ماه زیبای من
شعر در وصف شب بخیر
ایکاش کنارت بودم تا
زیباترین لالایی عاشقانه را برایت کنم
و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد
شبت به خیر عزیزم
شعر در وصف شب بخیر
هم شب شدو
و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم
امشب درانتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند
اما تو
چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار….
شب به خیر
شعری در وصف شب بخیر
باز صدا می زنم تو را ….
امشب بازم میسپارمت به اون ی که تو دیار بی ی بین همه دلواپسی
مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده
شب به خیر نازدانه گلم
شعر در مورد شب بخیر
تو بخواب نازنینم ….
به جان تمام دلواپسی هایم قسم،
که لحظه ای دیده بر هم ننهم
و نگهبان تمام غزل های بر باد رفته باشم
قول می دهم یک مو نیز از سر قاصدک رویاهایت کم نشود ،
تو بخواب نازنینم ….شب به خیر
شعر در مورد شب بخیر گفتن
مثل یه گنجیشک کوچیک اروم بخواب مهربونم
چشماتو رو هم بذار من اینجا بیدار میمونم
کابوس رو زندون میکنم خواب بد رو میسوزونم
حافظ خواب تو میشیم منو خدای خوب دل
چشمهاتو فردا میبینم خوب بخو شبت به خیر
شعر در مورد شب بخیر
ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم
بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم
وقت لالایی گفتنه تو خوب بخو عشق من
عشقو به پات میریزم شبت به خیر عزیزم
شعر درباره شب بخیر
لالایی کن بخواب قشنگترین یار
منو از خواب غفلت کردی بیدار
لالایی کن بخواب معنی عشقم
الهی بمونی تو سرنوشتم
لالایی کن شبت به خیر عزیزم
تمام عشقمو به پات میریزم
شعری درباره شب بخیر
لالایی لا لا بخواب ای گل نازم
که واسه چشای تو قصه می سازم
لالایی لا لا بخواب ای گل
همه فرشته ها روتو می بوسن
شعر درباره صبح بخیر
میخوام وقتی تو خو کنار تو بشینم
اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم
مواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم
ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزم
شعر در مورد شب بخیر گفتن
عزیزم خواب و بیدارت قشنگه
شب من بی تو و بی آب و رنگه
بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم
منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم
شعر در مورد شب بخیر
خوابای رنگی بیبینی
خواب دلتنگی نبینی
شبت به خیر ای مهربون
خوب بخو عزیز جون
شعری در مورد شب بخیر
امیدوارم امشب که می خو
سفر زیبایی داشته باشی به دنیای رویاها
عزیزترینم ، تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم . . .
شبت بخیر
شعری درباره صبح بخیر
عزیزم
چشماتو آروم میکشم روی چشات
بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات
شب به خیر احساس من . . .
شعری در مورد شب بخیر گفتن
این پیام از من خوابالو ! برای یک آدم خوابالو
در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است !
لطفا خوب بخو د ، شب خوش !
شعر درباره صبح بخیر
خورشید خاموش ، ستاره روشن
آسمان آبی خاموش ، آسمان سیاه روشن
همه چیز اماده ست که توی خواب امشب
تو رو توی رویاهام ببینم
بهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر . . .
شعر در مورد شب بخیر
امیدوارم امشب که میخو قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی
ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمیتونم بیام به خوابت !
شبت به خیر
شعری در مورد صبح بخیر
شب بخیر ای آ ین امید من
نذار تاریکی تو قلبت بنشینه
چشاتو بروی شهر شب ببند
تا چشای کوچیکت خواب ببینه . . .
شعر درباره صبح بخیر گفتن
برخی فراموش می کنند که عشق یعنی
در بر گرفتن و بوسیدن تو
شب بخیر
مهم نیست که جوانی یا پیر
شعر درباره صبح بخیری
عزیزم!
گاهی
فقط اندکی از مرا
برای روزهای نداشتنم کنار بگذار
مثلا
دست خطم را
که لای کتاب شعری
آهسته تو را می بوسد
یا صدای غمگینم را
که در یک شب بخیر طولانی
در گوش خواب آلودت می گوید:

تا ابد دوستت دارم…”
حق با فروغ بود
روزی من
پرنده ای مرده خواهم بود
که تا بی نهایت
در تو پرواز خواهد کرد…
شعر در مورد شب بخیر
این روزها حرفی برای گفتن نمانده است اما گفتن چیزی نیست که بی حرف بماند انگار گفتن حقیقتی است که حرف ندارد بی آنکه حرفی به زبان بیاورد. حرفی برای گفتن نمانده است وای .چقدر این شعر.حرف دارد برای گفتن؟!

مجموعه: اس ام اس های جالب


جملات زیبا برای شب بخیر گفتنخدایا ...امروزمان گذشتفردایمان را باگذشتتشیرین کنما به مهربانیت محتاجیمرهایمان نکنخدایا شب دوستانم را با یادت بخیر کنشبتون منور به نور خدااس ام اس شب بخیر گفتن انتهاى شبنگرانى هایت را به خدا بسپار و آسوده بخوابخدا بیدار است... شب بخیر اس ام اس شب بخیر جدیدسرانجام روزیبه حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد پس فعلابه سردرگمی هابخندید ازمیان اشکهالبخندبزنیدوهمواره به خودتان یادآوری کنیدکه پشت هرحادثه ای دلیلی نهفته استشب بخیرجمله زیبا شب بخیر گفتنشب است و هوا منتظر باران است،وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است،شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من،ماه پیشانی من دلبر بارانی من…جمله های عاشقانه شب بخیر گفتنالهی اگر بد بودیم یاریمان کنتا فردایى بهتر داشته باشیم خدایا به حق مهربانیتنگذار ی با ناامیدی و ناراحتیشب خود را به صبح برساندشب_بخیراس ام اس شب بخیر گفتن الهےدر سکوت شبذهنم را آرام کن ومرا در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدارالهے شبم را با یادت بخیر کنشبتون بخیرشب بخیر گفتنهیچ شبی، پایان زندگی نیست!از ورای هر شب، دوباره خورشید طلوع می کند و بشارت صبحی دیگر می دهد.این یعنی امید هرگز نمی میرد...امیدت روز افزون و شبت نورانیشبتون بخیراس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه میخوام وقتی تو خو کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینممواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزماس ام اس شب بخیر من تورا هر شب بر رویچشمانم میگذارم و میخوابم ...صبح که شد تو آب شده ای ودر قلبم فرو رفته ای...خدا را شکر خاطرم جمع است جای تو امن است؛اس ام اس برای شب بخیر گفتندر نبودت من که هیچ اما بدان در آسمان شب ش ت و کوکب و مهتاب هم آواره گشت...شبت در پناه یزدان امن و آرام عزیزترینمپیامک شب بخیر گفتنکمترین مهربانیمیتواند این باشدکه در انتهای شببرای آرامش یکدیگر دعا کنیمشبتون بخیرجملات زیبا برای شب بخیر گفتنهر شب کمی با خودت، دلت و خدا خلوت کن! کمی فکر کن! کتاب بخوان! روزت را مُرور کن!هر شب قبل از خواب ذهنت را، دلت را سبُک کن و آرام بخواب...شبتون بخیراس ام اس شب بخیر گفتن دعا می?نم دراین شبزیر این سقف بلند،روےدامان زمینهر ?جا خسته و پرغصه شدےدستی ازغیب به دادت برسدوچه زیباست ?ـه آندستِ خدا باشد وبسشبتون بخیر جملات عاشقانه کوتاه شب بخیر گفتندعا میکنم برای تو ، برای خودمبرای همه مان ، ی چه میداندشایدخدا دسته جمعی نگاهمان کردشب_بخیر
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
مجموعه: اس ام اس های جالب

متن زیبا عصر بخیر, جملات زیبای عصر بخیر گفتن
متن زیبا عصر بخیر

الهے تو این عصر
هیچ قلبــــــــــے گرفتہ نباشہ
و هر چے خوبیہ خداست
براے همہ خوبان رقم بخوره
آرامش مهمون همیشگے دلاتون...
عصرتون زیبـا

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
جملات زیبای عصر بخیر گفتن

به اندازه
تک تک گلبرگ های دنیا
شادمانی برایتان آرزو میکنم
میدانم که این شادمانی
قرین سلامتی است
پس میگویم حال خوب
نصیب دل های مهربانتان
عصر زیبا تون بخیر.

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
پیامک عصر بخیر

عصرتون پر از
شاد? ها? ب? سبب
قلبتون مَملُو از مهربان?
دستتون سرشار از بخشندگ?
آرزوهاتون مستجاب
عصر زیباتون بخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
متن عصر بخیر

دو چیز از یاد آدم نمیره
دوست های خوب
و روزهای خوب
ولی یک چیز همیشه
تو قلب آدم می مونه
روزهای خوبی که با
دوستای خوب گذشت.
عصر بخیر دوستای گلم

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
اس ام اس عصر بخیر

فضای زندگی فرصتی نیست برای
دل ب ها
معجزه ایست برای دل دادن ها
آرزو میکنم
در این عصر زیبا مهر و عشق، محبت
ه ن شما باشد
عصر زیباتون بخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
متن عصر بخیر عاشقانه

عصر هم مثلِ صبح زیباست
عصر یعنی عشق و
عشق یعنی
سلامتی شما
و سلامتی شما یعنی
قشنگی این دنیا
و من در این عصر زیبا
دنیایی قشنگ
برایتان آرزو دارم
"عصر بخیر"

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
متنهای عصر بخیر

یک دنیا "ارادت"
یک جام "شفق"
تقدیم به دوستانی که بهانه مهرند
سرآمد "عشقند"
و همراهان لحظه هایمان هستند
عصربخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
اس ام اس عصر بخیر گفتن

برای عصرتون
زیباترین حسهارو خواهانم
حس قشنگ آرامش
حس وجودخدا درقلبتون
حس لطافت گلها
حس باران تو فصل گرما
حس ارامش در وجودتون
عصربخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
اس ام اس عصر بخیر

هزاران خوبی برای امروزتون
و هزاران عشق نثار شما
نازنین دوست الهی!
دلت مثل روز روشن
مثل برکه آروم
شادی قلبت مداوم
نفست گرم
روزگارت پرعشق
سلام عصربخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
اس ام اس زیبای عصر بخیر

در این عصر دل انگیز
آرزو میکنم
کلبه دلاتون
همیشه آرام باشه
و شادی و برکت
مثل باران رحمت
از آسمان براتون بباره
عصر زیباتون بخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
جملات زیبای عصر بخیر گفتن

عصر یک معماست
درست مانند یک رویا
غروب در آن نهفته
و شب در کمین او
الهی که در این عصر لبتون خندون
دلتون خالی از هر غم و غصه
و روز و روزگارتون شاد و پرنشاط باشه
عصر زیباتون بخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
پیامک عصر بخیر

در این عصر زیـــبا
بهترین آرزویے
که میتونم براتون
داشته باشم
اینه کہ
خـــدا انقدر عاشقانه
نگاهتون کنہ
که حس کنین
مهم ترین و خوشبخت ترین
موجود کائنات هستین ...

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
عصر بخیر عزیزم

عصرتان..
پر از "شادی های بی دلیل"
دلتان گرم از" آفتاب امیـــــد"
ذهنتان پر از "افکار پاک"
قلبتان مملو از "مهربانی
عصر تون بخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
متنهای عصر بخیر

امیدوارم در این عصر زیبا
خونه دلتون ?َرم
فنجون عشقتون پر مهر
منحنی لبتون خندون
دستاتون پر روزی
ن?َاهتون قشن?َ و
لحظه هاتون ناب باشه
عصر بخیر

اس ام اس زیبای عصر بخیر, اس ام اس عصر بخیر
متن عصر بخیر عاشقانه

خدایا در این عصر زیبا
به قلب ها آرامش
به لب ها لبخند شیرین
به زندگی ها صفا و صمیمیت
به دورهمی ها شادی
و به خانه ها برکت عطا کن
صبح تون بخیر و دل تون خوش

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

گاهى شب بخیرانتظار دست پدر و مادریستکه چراغ اتاقمان را خاموش کنندگاهى همین شیرینى هاى کوچکتمام شبهایمان را بخیر میکند ****************************************پیامک شب بخیر گفتن اس ام اس زیبای شب بخیر به خدا خواهم گفتدر فراسوی اینشب تاریک و سیاهنور عشق بی حدش رابتاباند بر خوشه ی آرزوهای شما تاصدها ستاره برویدروی لبهای شماشبتون بخیر ****************************************متن زیبای شب بخیر شب مانند پردہ سیاهیکل شهر را گرفته استقلمی بردار و فردایت رابا ستارہ های درخشان به تصویر بکشبدان این تو هستی کهفردایت را میسازیشبتون بخیر****************************************جملات شب بخیر گفتنپروردگاراامروزمان گذشتفردایمان را با گذشتتشیرین کنما به مهربانیت محتاجیمرهایمان نکنخدایاشب ما را با یادت بخیر کن…شب خوش****************************************اس ام اس شب بخیر گفتن هیچ شبی، پایان زندگی نیست!از ورای هر شب،دوباره خورشید طلوع می کندو بشارت صبحی دیگر می دهد.این یعنی امید هرگز نمی میرد…امیدت روز افزون وشبتون بخیر****************************************شب بخیر گفتن به دوستان شڪرڪه خداهستاوجبــراڹ تمـام دلتنڪَی هاومرهــم تمام زخمهاستهــروقـت دلــت خواستمهمـانش ڪڹ دربهتـریڹجـایی ڪھ اومی پسنـدددرقـلبتشب بخیر****************************************اس ام اس شب به خیربار الهاتنها کوچه ایکه بن بست نیستکوچه یادتوستاز تو خالصانه میخواهمکه دوستانخوبم و هیچ انسانیدر کوچه پس کوچه هایزندگی اسیروگرفتارهیچ بن بستی نگرددشب همه عزیزان بخیر****************************************جمله های عاشقانه شب بخیر گفتنخدایادرانتهای شبقلبهای مهربان دوستانمرابه تو می سپارمباشد که با یاد توبه آرامش رسیدهوفارغ از دردها و رنجهاطلوع صبحی زیبا رابه نظاره بنشینندشبتون بخیر..****************************************جملات زیبای شب بخیرخدایااگر فراموش که خدای بزرگی دارمتوفراموش نکن که بند وچکی داریبانوازشییاشایدتلنگری آراموجودت رامهربانی وبزرگیت رابه من یادآوری کنشب بخیر****************************************شب بخیر عاشقانهخدایا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مجموعه متن ، اس ام اس و جملات زیبا و عاشقانه شب بخیر 96 و 2017

مجموعه متن ، اس ام اس و جملات زیبا و عاشقانه شب بخیر
مموش بازی شب بخیر
شبت غزل غزل ستاره…
خدا تو خوابت سبد سبد خنده بزاره…
مجموعه متن ، اس ام اس و جملات زیبا و عاشقانه شب بخیر

********************************************
منبع اس ام اس شب بخیر به نقل از می پاتوق
********************************************
یادِش بخیر اون روزای قدیمی
مردمِ پاک و ساده و صمیمی

یادِش بخیر کوچه های تو در تو

آدمای نجیب و خوب و کم رو

یادِش بخیر خونه های کاگلی

صداقت و رفاقت و همدلی

یادِش بخیر عطر گلای سنجد

نونِ پر از خشخاش و نون کنجد

یادش بخیر قنات و چشمه ساران

پونه و جوی آب و بوی باران

یادِش بخیر برنجک و گندمک

تنقّلاتِ ساده و با نمک

یادِش بخیر کوچه ی بن بستِ ما

همسایه های خوب و یکدستِ ما

یادش بخیر خونه ی مادر بزرگ

قصه ی دلنشین گوش و گرگ

یادش بخیر زندگیای ساده

بی کلک و یه رنگ و بی افاده

یادش بخیر نوای زنبورک ها

سکوت شب صدای جیر جیرک ها

حیفه خوشی ها مال دیروز ماست

دیروزمون بهترِ امروزِ ماست
image result for ?شهید عطش نور عشق خدا?‎

یاد عشق پاک دنیای وفا یادش به خیر
یاد دلبازی کوی یا خدا یادش بخیر


عشق پاک داغ دشت نینوا یادش بخیر


روز خونباران و گرم و بی ریا یادش بخیر


ای صفای قلب بی تابم صفا یادش بخیر


آن شب زیبا و پاک و خوش نوا یادش بخیر
همره باران سرودم عشق زیبای عروج


آن بهار زنده شهر وفا یادش بخیر
در رکاب عشق تو پاک و مصفا گشته یاس
پلیس یک فلسطینی را که در صفحه خود در شبکه اجتماعی «صبح بخیر» گفته بود، دستگیر کرد.
مجموعه: اس ام اس های جالب

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح عاشقانه
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه


من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی
ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا
سلام بر تو که خو سلام بر تو که رویا
سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا
سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

***اس ام اس صبح بخیر عاشقانه***

باز هم صبح فرا رسید
صبحی بهتر از صبح های دیگر,
زیرا ک امروز
یک روز بیشتر صبح های گذشته با عشق تو زیسته ام
صبحت بخیر عزیزم

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس صبح عاشقانه

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا
سلام بر تو که خو سلام بر تو که رویا
سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا
سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

***اس ام اس عاشقانه صبح بخیر***

صبحی که شروعش با توست، خورشید دیگر اضافیست!
سلام قربون چشمات، صبح بخیر گرما بخش زندگیم...

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس سلام صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر هستیم♥
صبح بخیر تمام دل بستگیم♥
صبح بخیر امید فردا ♥
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا♥

***اس ام اس صبح بخیر عاشقانه***

باید بر لب های ت♥و بوسه زد...
که هنوز هَم...
در اوج آلودگی ها...
می توانَم پاک تَرین هَوا را از آن تنفس کنَم...
هَوای عاشقی...!!!
سلام عشقم صبحت بخیر

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس سلام صبح بخیر عاشقانه

دلنشین ترین صدا برای من
صدای خواب آلود توست
وقتی بهم صبح بخیر میگی...
صبحت بخیر تنها عشقم.....

***اس ام اس صبح عاشقانه***

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست
سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر گفتن عاشقانه

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا با تو تشنه ی زنده بودنم..
سلام صبح بخیر دلیل بودنم

***اس ام اس صبح بخیر عاشقانه***

صبحت بخیر ای تمام هستی من دل دریایی من بی تو مرد ست.
سلام ای صبح سرشار ..صبحت پرازاواز نسیم

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس های عاشقانه صبح

صبحی که شروعش با توست، خورشید دیگر اضافیست!
سلام قربون چشمات، صبح بخیر گرما بخش زندگیم...

***اس ام اس عاشقانه صبح***

کاش دنیا بفهمد که زمین ثابت است...
هر روز..
خورشید به عشق زیباترین دختر دنیا
زمین را دور می زند...
سلام زیباترین دختر دنیا ...
صبحت بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس های عاشقانه صبح

ای تمام شوق زندگی سلام.
ای سراپا همه خوبی سلام.ای راز جهان ری خته در چشم سیاهت
سلام یاد نیلوفری تو عاشقم ساخته باز ...

***اس ام اس صبح بخیر عاشقانه***

ریتم خنده هایت را دوست دارم..
تو بین تمام آدم ها..
در این کره ی خاکی...
تافته ی جدا بافته ای..
لبخند بزن نفس من...
سلام نفسم صبح بخیر.

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید,اس ام اس صبح عاشقانه

سلام من به غنچه ای که
صبحدم به خنده باز می شود

***اس ام اس های عاشقانه صبح ***

دلم می خواهد
صبح ها
تو
بیدارم کنی
نه ساعت شماطه دار!...
سلام قربون اون چشمای نازت، صبحت بخیر


به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به ام دلی هست به نام میکنم
تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم...
صبحت بخیر

***اس ام اس صبح بخیر عاشقانه***

سلام نفسم
بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است
امروز این نگاه عاشقانه اتفاق خواهد افتاد.
صبحت پراز هابهای عاشقانه

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح عاشقانه

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته
خوب گوش کن باخیلی هامیتونستم باشم خودم نخواستم ولی گفتن نخواستنت سکوت خودشون بهمون پیشنهاد دادن قبول ن گفتن آویزونشون بودم هیچی نگفتم یت هایی بود میتونستم انجام بدم ندادم گفتن عرضه نداشتی ی تو زندگیمون نبود گفتن این 4تا4تاداره سکوت جلو ی اراست نشدم بدبره پشتم حرف بزنه گفتن مغروری حرفاشون نیش داشت مثل مار افعی !!! به روم نیاوردم گفتم شوخیه و سکوت من همچنان ادامه دارد ...
سلام
به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن که به چاه ناامیدی غم دل شمار گفتن من از این فراغ و هجران به جز اندکی ننالم که سزد به وقت صحبت تن و جان نثار گفتن م-ن
پی نوشت: ...

مجموعه: اس ام اس های جالب


جملات بسیار زیبا صبح بخیر گفتنسلام صبح بخیر صبحتون پراز عشق وامیدهمراه با کلی اتفاقهای عالیامیدوارم زندگیتـون عسلخوشبختی سرنوشتتونو عشق مهمان همیشگی خونه تون باشهاس ام اس صبح بخیر گفتن صبح آمده، برخیز که خورشید تویی،در عـالـم نـا امـیدیامـید تویـی؛در جشن طلوع صبحدر باغ وجود، آن گل که بروی صبح خندید تویی ...جملات بسیار زیبا صبح بخیر گفتنی? باغ سلامی? جهان زیبایےی? عمر سرافرازےی? تبسم نازی? تن سالمی? دل خوشی? صبح دلنشینآرزوے من براے شماصبح تون بخیر و خوشیاس ام اس برای صبح بخیر گفتنکاش دستانم آنقدر بزرگ بود که میتوانستم چرخ دنیا را به کامت بچرخانماما ی را میشناسمکه بر همه چیز تواناستتو را به او میسپارمصبح زیباتون بخیرجمله ها برای صبح بخیر گفتنزندگی را زندگی کنیم بی بهانه هر صبح آغاز شویم دوباره عاشق شویم دوباره ببینیمدوباره لمس کنیم زندگی رابودنمان را احساسمان راو خود خودمان را...صبح بخیراس صبح بخیر گفتنسلام صبح بخی یشکش اول صبحیک سلام گرمباعطر گل های بهشتی وباطعم خوش گلاب از باغ آرامش،وپرمهرخداست امروزتان متبسم به نگاه مهربان خدااس ام اس واسه صبح بخیر گفتنبا تبسم های گرمت روز من آغاز شد صبح آمدخنده ات جاریستلبخندت بخیر صبح بخیرپیامک برای صبح بخیر گفتن عاشقانهصبح هم کنار تو بخیر میشود....سبح هیج فرقی ندارد سین و صادشفقط با سلام ت ثبح میشود..اس ام اس صبح بخیر گفتن روزتون معطر بهبوی مهربانیالهی دلتون شادلبتون خندانسفره تونپر خیر و برکتقلبتون مملو از آرامشسلام صبح بخیرجمله زیبا برای صبح بخیر گفتن

سلام صبح زیبا تون بخیربراتون ی? روز قشنگی? دل آرامی? شادے بے پایانی? نور ازجنس امیدی? لب خندونی? زندگے سرشار از آرامشوهزار آرزوے زیباازخداوند برایتان خواهانمجملات زیبا برای صبح بخیر گفتنهر روز صبح خندان تر باش! آرام تر ..مهربان تر ..بخشنده تر .. صبورتر .. باگذشت تر ..حواست به نگاه خدا باشد ،که چشمش به زیباتر شدن و لایق تر شدن توست!صبح بخیر گفتنتا آفتاب می رود و صبح می دمدعاید به خیر باد صباح و مسای تویارب رضای او تو برآور به فضل خویشکو روز و شب نمی طلبد جز رضای تو سلام صبحتون بخیر، روزتون خ پیامک برای صبح بخیر گفتن عاشقانه باخود? ??رار?? امروزحا? م? عالی اس?زندگیِ آرامِ لبر?ز از شادےام راجش? می گ?رموخداے مهربا?ِ شادے آفر?نم راباب? ا?? همه آرامش سپاس می گو?مسلام صبح بخیراس ام اس واسه صبح بخیر گفتنآنکه امروز را از دست می دهد فردا را هرگز نخواهد یافت!هیچ روزیبا ارزش تر از امروز نیست... امروز را زیبا بسازیم ... صبح زیباتون بخیر و شادی .. اس صبح بخیر گفتنسلام صبح زیباتون بخیر امروزتون بی نظیرقلبتان جایگاه عشق ومهربانیدستتان روزی دارسخاوتمندو بخشندهسفرتون همیشه بازوالله نگهدارتون باشهاس ام اس صبح بخیر گفتن قانون انتظار میگه:منتظر هر چی باشیوارد زندگیت میشه.پس دائم با خودت تکرار کن:من امروز منتظر عالی تریناتفاق ها هستمسلام صبح بخیرجمله ها برای صبح بخیر گفتنروشنی را بچشیمصبح ها وقتی خورشید در می آید متولّد بشویمدر به روی بشر و نور و گیاه و ه باز کنیم هیجان ها را پرواز دهیم...سلام صبحتون بخیر و شادیاس ام اس برای صبح بخیر گفتنصبح به ما می آموزد ،که باور داشته باشیمروشنایی با تاریکی معنا میابد ؛و خوشبختی با عبور ازسختی زیباست ...!سلامصبح بخیراس ام اس صبح بخیر گفتن خدای خوب و مهربونم....امروز به فرشتگانت بسپارسبدی پر ازلبخند و شادیسلامتی و تندرستیبرکت و روزی فـراوان براےدوستانم به ارمغان بیاورندصبحتون بخیر
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
سرزمین ی> موتور ترجمه خ ر یکی از شبکه های اجتماعی پیغام صبح بخیر جوان فلسطینی را hurt them (آنها را مجروح کنید) ترجمه کرد و همین موضوع کافی بود تا های صهیونیست او را دستگیر کنند.

پاو وینت (اسلاید) مهارت نه گفتن پاو وینت-(اسلاید)-مهارت-نه-گفتن پاو وینت روانشناسی با موضوع مهارت نه گفتن، در حجم 15 اسلاید، همراه با تصاویر کارتونی زیبا. نه گفتن یک مرحله مهم زندگی است ممکن است روی فرد تاثیر منفی یامثبتی ایجاد کند شما هم سعی کنید مهارت نه گفتن را در خود تقویت کنید ...  فایل

پاو وینت (اسلاید) مهارت نه گفتن پاو وینت-(اسلاید)-مهارت-نه-گفتن پاو وینت روانشناسی با موضوع مهارت نه گفتن، در حجم 15 اسلاید، همراه با تصاویر کارتونی زیبا. نه گفتن یک مرحله مهم زندگی است ممکن است روی فرد تاثیر منفی یامثبتی ایجاد کند شما هم سعی کنید مهارت نه گفتن را در خود تقویت کنید ...  فایل

حتماً که نباید کلمه ىِ دوستت دارم را به زبان آورد
اصلـاً دوست داشتن گُفتن نمى خواهد ؛
فهمیدن مى خواهد
من با صُبح بخیر و شب بخیر گفتن ها
مواظب خودت باش گفتن ها
با نگرانى هایم
دلتنگــ شُدن هایم
حسادت هاىِ لو رفته اَم
پرواز براىِ لحظه اى دیدنت
و آن خنده هاىِ از تهِ دلى که در زمانِ با تو بودن مى
بارها و بارها فریاد زده اَم دوستت
دارم...
دوست داشتن را فقط باید فهمید!

#فاطمه_جلالی

زیباترین متن ، ع نوشته ، ت ت ، پیام ، شعر اس ام اس عاشقانه برای شب بخیر گفتن 96 2017 زیباترین متن,پیامک و شعر های عاشقانه شب بخیر + ع زیباترین متن,پیامک و شعر های عاشقانه شب بخیر + ع , متن شب بخیر عارفانه, شب بخیر شعر رسمی و دوستانه, متن و پیامک شب بخیر خ , شب بخیر عشقم و دوست داشتنانواع متن پیامک و شعر های شب بخیر عاشقانه و دوستانه + ع شب بخیرهیچ با من نیست مانده ام تا به چه شه کنممانده ام در قفس تنهاییدر قفس می خوانم...چه غریبانه شبی است شب تنهایی من...شب بخیرزیباترین متن ، ع نوشته ، ت ت ، پیام ، شعر اس ام اس عاشقانه برای شب بخیر گفتن 96 2017متن عاشقانه شب بخیرتمام رویای من این استکه در رویای شبانه ی تو جایی داشته باشمتا شبی رویایی از آن من شودشبت رویایــــــــیزیباترین متن,پیامک و شعر های عاشقانه شب بخیر + ع اس ام اس عاشقانه شب بخیرشــــــب یعنی پایان با تو بودنای کاش می شد شب نیز جلو دارمان نبوددر انتظار با تو هستمشب خوبی داشته باشی

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


پاو وینت (اسلاید) مهارت نه گفتن
پاو وینت-(اسلاید)-مهارت-نه-گفتن
پاو وینت روانشناسی با موضوع مهارت نه گفتن، در حجم 15 اسلاید، همراه با تصاویر کارتونی زیبا. نه گفتن یک مرحله مهم زندگی است ممکن است روی فرد تاثیر منفی یامثبتی ایجاد کند شما هم سعی کنید مهارت نه گفتن را در خود تقویت کنید ...

 فایل


هیچ انسانی
بدون شب بخیر
تا صبح بیدار نمانده...

اما گاهی انسان ها
به یاد یک شب بخیر
سال ها بیداری می کشند ..!

ت ت و متن آهنگ سپهر خلسه کارای بچگی
text sepehr khalse karaye bachegi یادش بخیر اون روزا خوب بود
رفاقتا بدون پول بود
یادش بخیر کارای بچگی
کل دنیا تو خونمون بود
یادش بخیر اون اولین بار
که با ب زدم دم مدرسه سیگار
یا
بهم چه حس عجیبی داد
گفتن میرسی به هر چی میخوای
یادش بخیر آقا اشراقی ادامه مطلب
مهارت نه گفتن مهارت نه گفتن لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 مهارت " نه " گفتن / اگر دائماً مجبور باشیم تسلیم درخواستهای دیگران شویم و با آنها موافقت کنیم و به همین خاطر شدیداً احساس ناراحتى داشته باشیم، روزى مى رسد که از خود بپرسیم «چرا نمى توانم نه بگویم دلیل به هم زدن برنامه هاى شخصیم، با درخواست های ناتمام دیگران چیست؟ و چرا در جایى که علاقه به «نه» گفتن دارم با گفتن یک «بله» شرایط سختى به وجود مى آورم؟» شاید شم ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


بسم الله الرحمن الرحیم
حدیث نفس یک ترکیب اضافی به معنای؛ با خویشتن گفتن ، سخن با خویش گفتن ، به خود گفتن، است.[1] ادامه مطلب