اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی تصویب شد

برای اولین بار از زمان تشکیل صندوق تامین خسارت بدنی این نهاد طبق قانون جدید شخص ثالث صاحب اساسنامه شد.
عصر خودرو- برای اولین بار از زمان تشکیل صندوق تامین خسارت بدنی این نهاد طبق قانون جدید شخص ثالث صاحب اساسنامه شد.
اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
۳/۵/۱۳۸۹ شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت ان در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود: ادامه مطلب
نظریه رئیس مجلس شورای ی منتشر شده در رو مه رسمی ۳۱ داد ۹۷مغایرت بخشی از «اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی» با قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری ی ایرانرئیس مجلس شورای ی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت ت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت ان به شماره۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲، موضوع: «اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی» را با قانون مغایر دانست.متن نظریه رئیس مجلس شورای ی که در رو مه رسمی ۳۱ داد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:«الف ـ با توجه به اینکه وفق تبصره مـاده (۷۶) قانون محاسـبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی موضوع ماده(۵) این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود»، ب ـ نظر به اینکه علاوه بر ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی ناظر به وظایف ذیحساب در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی، مطابق ماده (۷۶) همین قانون: «هرگونه استفاده از وجوه واریز شده به حساب های بانکی نزد بانک مرکزی منوط به امضای مشترک ذیحساب و مقام مسئول و مجاز دستگاه مربوط می باشد»، علیهذا و با عنایت به مؤسسه عمومی غیر تی بودن ماهیت حقوقی «صندوق تأمین خسارت های بدنی»، تبصره «۱» ماده (۱۱) اساسنامه از حیث عدم تصریح به وم امضاء ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در خصوص آن قسمت از وجوه که حاصل از محل درآمد عمومی بوده باشد، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای ی ـ علی لاریجانی
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس، صندوق تأمین خسارت های بدنی را مکلف د تا دیه زندانیان حوادث رانندگی را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند تأمین کند.
صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان دیدگانی است که به نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت های بدنی پس از بیمه ی اجباری شخص ثالث، مهم ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به شمار می رود.
صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان دیدگانی است که به نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت های بدنی پس از بیمه ی اجباری شخص ثالث، مهم ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی […] نوشته اه تشکیل صندوق تامین خسارت های بدنی و میزان تعهدات آن در تصادفات اولین بار در چطور پدیدار شد.
شاید بارها با خود شیده باشید که اگر فردی در اثر سانحه تصادف، مجروح شده یا فوت کند، ولی هیچگاه راننده مقصر شناسایی نشود، دیه او چگونه تامین می شود.


✍️طبق قانون محلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی وجود دارد که اینگونه خسارات از محل این صندوق تامین می شود.
✳️ صندوق تأمین خسارت های بدنی این موارد را پوشش می دهد:
1️⃣ خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فقدان یا انقضای بیمه نامه
2️⃣ ناشی از بطلان قراداد بیمه
3️⃣ ناشی از شناخته نشده وسیله نقلیه مسبب حادثه
4️⃣ ری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه
5️⃣ تعلیق یا لغو یا ورش تگی بیمه گر
6️⃣ هر نوع خسارت بدنی خارج از تعهدات بیمه گر
ورزش و جوانان گفت: اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک در ت تصویب شد و رسما با اساسنامه کار خود را دنبال می کند.
اساسنامه صندوق حمایت از موسسان با هدف توسعه عد آموزشی و کمک به موسسان غیر تی تصویب شد.
کارشناس آموزش و پرورش گفت: مشکلات صندوق ذخیره ناشی از ضعف در اساسنامه و ساز و کار مدیریتی است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طرحی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در دست تهیه داریم تا وضعیت تی یا خصوصی بودن این صندوق مشخص شود و باید اساسنامه آن تغییر کند.


رئیس سازمان مدارس غیر تی گفت: اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر تی با اولویت مناطق محروم با پیگیری های مجدانه پس از 20 سال به تصویب هیئت ان رسید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
طبق اعلام شورای عالی بیمه موارد زیر از تعهد شرکت های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث خارج شد
خسارت‎های بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت‎ هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است، مصداق خسارت خارج از تعهد بیمه‎ گر است و جبران این‎گونه خسارت‎ ها در تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی است.وانت سواران مراقب باشید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ت امسال دنبال برداشت از صندوق توسعه ملی است که ناقض اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و اساسنامه این صندوق است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به نقش پر رنگ فرهنگیان در اساسنامه جدید صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:طرح تغییر اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به مجلس ارائه می شود.
جلس شورای ی با تصویب بند د تبصره ۱۱ مقرر شد که صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان غیرعمد حوادث رانندگی را تامین کند.
اگر بنا باشد همه چیز طبق روال نرمال و قانونی پیش برود، زمانی که یک حادثه ی رانندگی رخ می دهد می باید وسیله ی نقلیه ی مقصر به بیمه شخص ثالث مجهز بوده و خسارات وارده به صدمه دیده چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ بدنی تامین گردد. اما گاها شرایطی پیش می آید که یا خودروی راننده ی مقصر فاقد بیمه ثالث بوده و یا تمدید بیمه شخص ثالث وسیله ی نقلیه ی خود را فراموش کرده و بیمه نامه ی وی فاقد اعتبار می باشد.

بعضا نیز متاسفانه دیده می شود که راننده ی مقصر در به وجود آمدن حادثه از محل تصادف گریخته و دیگر نمی توان وی را پیدا کرده و طلب خسارت کرد. در چنین شرایطی بند "ب" ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث به کمک آمده و می گوید، در صورتی که وسیله ی نقلیه فاقد بیمه نامه باشد و یا این که وسیله ی نقلیه مسبب حادثه شناسایی نشده و از محل گریخته باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق تامین خسارت بدنی جبران خواهد شد.

همین طور با استناد به بند "پ" این ماده، در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده و وسیله نقلیه با اجازه مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. گفتنی ست مبلغ فوق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق تأمین خسارت بدنی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. اما صندوق تامین خسارت بدنی چیست؟
با توجه به ماده ی 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به منظور تحت پوشش حمایتی قرار دادن صدمه خوردگان سوانح رانندگی که قادر به پرداخت خسارات وارده نیستند، صندوق تامین خسارت بدنی ایجاد گردید.
علل موجه مراجعه به صندوق تامین خسارت بدنی
فقدان یا انقضاء بیمه نامه.
بطلان قرارداد بیمه.
تعلیق تأمین بیمه گر.
فرار و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه.
ورش تگی بیمه گر.
یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثناء موارد مطرح در ماده 7)
موارد خارج از پوشش صندوق تامین خسارات بدنی
خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم.


هیأت ان در جلسه عصر یکشنبه خود با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موافقت کرد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
در ایران تا کنون ۱۱ میلیون موتور سیکلت پلاک شده است. از میان این موتورسیکلت ها که حادثه های فراوانی را به وجود می آورند، حدود ۹۵ درصد بیمه ندارند. زومیت/ علی جباری، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی گفت: «از میان تصادفات انجام شده در کشور، موتورسیکلت سواران سهم ۲۵ درصدی از خسارات تصادف ها را بر عهده دارند. ۹۵ درصد از ۱۱ میلیون موتورسیکلت پلاک شده در ایران بیمه ندارند.» به گفته ی مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی، در شهر تهران نزدیک به ۳ میلیون موتور سیکلت وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد از این موتورسیکلت ها بیمه ندارند. نکته جالب این است که تعداد زیادی از همشریان تهرانی با این وسایل نقلیه ایاب وذهاب، حمل مسافر یا حمل بار می کنند.
ادامه خبر
در ایران تا کنون ۱۱ میلیون موتور سیکلت پلاک شده است. از میان این موتورسیکلت ها که حادثه های فراوانی را به وجود می آورند، حدود ۹۵ درصد بیمه ندارند. زومیت/ علی جباری، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی گفت: «از میان تصادفات انجام شده در کشور، موتورسیکلت سواران سهم ۲۵ درصدی از خسارات تصادف ها را بر عهده دارند. ۹۵ درصد از ۱۱ میلیون موتورسیکلت پلاک شده در ایران بیمه ندارند.» به گفته ی مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی، در شهر تهران نزدیک به ۳ میلیون موتور سیکلت وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد از این موتورسیکلت ها بیمه ندارند. نکته جالب این است که تعداد زیادی از همشریان تهرانی با این وسایل نقلیه ایاب وذهاب، حمل مسافر یا حمل بار می کنند. ادامه خبر
در ایران تا کنون ۱۱ میلیون موتور سیکلت پلاک شده است. از میان این موتورسیکلت ها که حادثه های فراوانی را به وجود می آورند، حدود ۹۵ درصد بیمه ندارند. زومیت/ علی جباری، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی گفت: «از میان تصادفات انجام شده در کشور، موتورسیکلت سواران سهم ۲۵ درصدی از خسارات تصادف ها را بر عهده دارند. ۹۵ درصد از ۱۱ میلیون موتورسیکلت پلاک شده در ایران بیمه ندارند.» به گفته ی مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی، در شهر تهران نزدیک به ۳ میلیون موتور سیکلت وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد از این موتورسیکلت ها بیمه ندارند. نکته جالب این است که تعداد زیادی از همشریان تهرانی با این وسایل نقلیه ایاب وذهاب، حمل مسافر یا حمل بار می کنند.
ادامه خبر
هیأت ان در جلسه عصر یکشنبه خود با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موافقت کرد.
قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: صندوق بیمه با وقوع آنفلوانزای پرندگان و حذف مرغ تخم گذار تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت کرده و بقیه خسارات به مرور پرداخت می شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه هنوز اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان قانونی و مورد تایید نیست، تصریح کرد: رای گیری برای مشخص هیات امنای آن به مثابه آب در هاون کوبیدن است.

صندوق تأمین خسارات بدنی
✍به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورش تگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. ادامه مطلب
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی خسارات جانی و تلفات رانندگی در ایران را معادل یک جنگ تمام عیار ذکر کرد و افزود: دستگاه های مرتبط 10 روز برای اصلاح آیین نامه خسارت رانندگان مسبب حادثه که از سوی رئیس مجلس ابطال شد مهلت دارند و امیدوارم از مهلت قانونی برای جلوگیری از ابطال آیین نامه استفاده شود
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طرحی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در دست تهیه داریم تا وضعیت تی یا خصوصی بودن این صندوق مشخص شود و باید اساسنامه آن تغییر کند.
قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: در سال 96 تا به امروز 1389 میلیارد تومان خسارت در بخش های مختلف کشاورزی پرداخت شده و تنها 40 میلیارد تومان از مطالبات مرغداری های خسارت دیده از آنفلوانزای پرندگان باقی مانده است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی خسارات جانی و تلفات رانندگی در ایران را معادل یک جنگ تمام عیار ذکر کرد و افزود: دستگاه های مرتبط 10 روز برای اصلاح آیین نامه خسارت رانندگان مسبب حادثه که از سوی رئیس مجلس ابطال شد مهلت دارند و امیدوارم از مهلت قانونی برای جلوگیری از ابطال آیین نامه استفاده شود.
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران گفت: با توجه به حجم سنگین خسارت هایی که هرساله به باغداران وارد شد اما صندوق بیمه به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت تمامی خسارت ها را ندارد.
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
بخش نخست ـ کلیات
ماده1ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند ش تگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (35) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری ی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری ی ایران

همان طور که قبلا نیز ذکر کرده ایم، پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث به عنوان زیان ده ترین بخش بیمه مطرح بوده و رئیس کل بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در مجمع عموعمی صندوق تامین خسارت های بدنی که صبح دیروز برگزار گردید، به پرداخت سالانه 3 میلیارد دلار خسارت رانندگی اشاره کرده و گفت: با توجه به اختصاص ۲ درصد منابع صندوق به بخش تبلیغات، انتظار میرود صندوق تامین خسارت های بدنی در این حوزه با برنامه ریزی نسبت به تحقیق در خصوص علل تصادفات و اطلاع رسانی بپردازد .

این مجمع با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون دادگستری، معاون اقتصادی دادستانی کل کشور و سایر اعضاء مجمع و هیات نظارت و مدیرعامل صندوق برای بررسی صورت های مالی و عملکرد در محل صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار شد. همتی رئیس کل بیمه مرکزی در این مجمع افزود: با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث و افزایش تعهدات صندوق و ارتباط خوب آن با بیمه مرکزی و سایر ارکان های صنعت بیمه توانست در کاهش دغدغه های صنعت بیمه به خصوص در حوزه خسارت های جانی ناشی از تصادفات رانندگی و پرونده بیمه توسعه موثر باشد. وی ادامه داد: با توجه به اختصاص ۲ درصد منابع صندوق به بخش تبلیغات، انتظار میرود صندوق تامین خسارت های بدنی در این حوزه با برنامه ریزی نسبت به تحقیق در خصوص علل تصادفات و اطلاع رسانی را ارهایی برای کاهش تصادفات رانندگی و اشاعه فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت ایمنی با همکاری صدا و سیما و بهره گیری از شبکه های اجتماعی اقدام نماید.

همتی تاکید کرد: در حال حاضر زیان های ناشی از تصادفات بسیار بالاست و با افزایش ایمنی وسایل نقلیه فقط تعداد کشته ها کاهش یافته و در مقابل تعداد مجروحین و معلولین افزایش یافته است. رئیس کل بیمه مرکزی، به طرح بخشودگی جرائم بیمه ای صاحبان موتور سیکلت ها اشاره کرده و با توجه به استقبال گسترده از این طرح جامع بیمه ای متذکر شد: امیدوارم اهمیت این موضوع از سوی سایر نهادهای مرتبط نیز درک شود تا بتوانیم به صورت کار گروهی جامعه هدف خود را گسترده تر کنیم.

بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی

1 مهمترین قوانینی حاکم بر صدمات بدنی و دیه خسارت های ناشی از صدمات بدنی کدامند؟دسته بندی
حقوق


بازدید ها
77


فرمت فایل
docx


حجم فایل
87 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
10
 بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی گزارش تخلف برای بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنیبررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی


فروشنده فایل
کد کاربری 2
تمام فایل ها

کاربر
بررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی
هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.
مقدمه
صدمات جانی تنها به خسارات غیر مادی


ایلنا نوشت: حمید بقایی بعد از اتمام دومین جلسه رسیدگی به اتهامات خودش در دادگاه تجدید نظر گفت: در جلسه دادگاه موضوعی که مطرح اساسنامه صندوق قرض الحسنه شهید رجایی و باهنر بود که در آن شورای ی از سوی مقامات ت پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مغایرت برداشت از صندوق توسعه ملی با قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۸ اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق توسعه ملی، درخصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی، گفت: چند سال است می گوییم ت برای ادامه قانون هدفمندی یارانه ها، مجدداً لایحه بدهد.
محمد مساعد در رو مه شرق نوشت: صندوق یا سازمان یا سازمان صندوق تأمین اجتماعی، هرچه نامش باشد در شرایط خوبی به سر نمی برد. از یک سو بحران کمبود نقدینگی، تأمین اجتماعی را آزار می دهد و از دیگر سو منابع درمانی آن از این پس قرار است هر ماه نقدا به خزانه کشور ریخته شود.
همشهری آنلاین: مدیر عامل صندوق اعتباری هنر گفت: ۹۴ درصد مراجعات حضوری اعضا به صندوق تاکنون کاهش یافته است از این رو بصورت جدی به ادامه و اجرای این طرح مصمم هستیم.
قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: سرمازدگی یک هفته اخیر طی برآوردهای ما رقمی حدود ۷۰۰ تایک هزار میلیارد تومان به کل باغات کشور خسارت وارد کرده است که این رقم معادل کل بودجه این صندوق در سال ۹۷ است.
صندوق تامین خسارت های بدنی چیست؟خسارت های بدنی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد شده است و به دلایل گوناگون که در زیر بیان خواهیم کرد قابل پرداخت از طرف بیمه گر نیستند را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد کرد. در چه مواردی خسارت بدنی اشخاص ثالث از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود؟در صورتی که شخص مسبب حادثه بیمه نامه نداشته باشد یا بیمه نامه اش گم شده باشد.در صورتی که بیمه نامه مسبب حادثه باطل شده باشد. (قرارداد زمانی باطل تلقی می شود که یا یکی از شرایط صحت قرارداد وجود نداشته باشد یا اظهارات بیمه گذار در زمان عقد خلاف واقعیت باشد. )در صورتی که مسئول حادثه فرار کند.مسئول حادثه شناخته نشود.بیمه گر (شرکت بیمه) ورش ته شود.تعلیق تامین بیمه گر. اگر بیمه گذار حق بیمه خود را پرداخت نکند، بیمه گر نیز در زمان بروز حادثه خسارات به وجود آمده را جبران نمی کند.در واقع تعلیق تامین بیمه گر ضمانت اجرای مالی، قراردادی یا قانونی است که نسبت به برخی از بیمه گذاران متخلف اعمال می شود.در صورتی که خسارت های بدنی وارد شده خارج از شرایط بیمه نامه و تعهدات بیمه گذار باشد. مثل زمانی که سرنشینان وسیله نقلیه بیش از تعداد مجاز باشند.پرداخت معادل تفاوت دیه خانم ها تا سقف بیمه آقایان در کلیه جنایات ناشی از کار و غیرهپرداخت غرامت برای کلیه زی دگان مقصر در آزاد راه ها و خطوط ریلی راه آهن در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه بیمه نامه نداشته باشد.پرداخت غرامت به عابران مقصر در تصادفات ترافیکی در صورتی که مسبب حادثه بیمه نامه نداشته باشد. صندوق تامین خسارت های بدنی ویژگی صندوق تامین خسارت های بدنیدر صورتی که بیمه گران تعهدی به جبران خسارت زی دگان نداشته باشند یا قادر به انجام تعهدات خود نباشند، این صندوق با پرداخت خسارت زی دگان از آنان حمایت می کند.تعهدات صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تعهد قانونی است.افراد برای جبران خسارت زمانی حق مراجعه به صندوق تامین خسارت های بدنی را دارند که تامین خسارت های وارده از طرف بیمه گران (شرکت های بیمه) ممکن نباشد.صندوق جانشینی پس از پرداخت خسارت زی ده می تواند به عامل زیان یا مسئول خسارت مراجعه کرده و مبالغ دریافتی را پس بگیرد.اگر صندوق به علت ورش تگی بیمه گر، خسارت زی ده را جبران کند می تواند بعد از جبران خسارت به مدیر تصفیه شرکت بیمه گر مراجعه و وجوه پرداختی را از او مطالبه می کند.اداره صندوق به عهده بیمه مرکزی ایران است. منابع تامین صندوق تامین خسارت های بدنی5% از حق بیمه بیمه اجباری شخص ثالثجریمه ن یدن بیمه نامه. انی که بیمه اجباری شخص ثالث را تهیه نکرده اند، معادل حداکثر یک سال حق بیمه را باید به عنوان جریمه بپردازند.درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.20% از جریمه گرفته شده توسط راهنمایی و رانندگی در کل کشور.وجوه گرفته شده از مسببین حوادث رانندگی پس از پرداخت خسارت به زی دگان.20% از تمام هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصول شده توسط قوه قضایی مک های پرداخت شده از طرف اشخاص ثالثجرائمی که از طرف شرکت های بیمه به علت رعایت نشدن قوانین پرداخت می شود.کمک های تی
مقاله در مورد صندوق بین المللی پول imf
صندوق بین المللی پول (imf) - پایگاه رایگان کتاب الف زمینه پیدایش و شکل گیری منشور صندوق بین المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بی. مقالات isi صندوق بین المللی پول : 42 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی › ... › بازاری و مدیریت بازار صندوق بین المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد و هیچ ارتباط .. صندوق بین المللی پول (imf) و بانک جهانی(wb) - بانک مقاله و تحقیق و ... /مقاله.../188-صندوق-بین-المللی-پول-imf-و-با... صندوق بین المللی پول (imf) و بانک جهانی(wb) (ویژگیها و خدمات مالی مربوط به اعضاء). imf و بانک جهانی نهادهایی در نظام ملل متحد هستند. هدف مشترک هر دو آنها ارتقای ... مقاله در مورد صندوق بین المللی پول - اینک شما با جستجوی عبارت مقاله در مورد صندوق بین المللی پول imf وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی ... ترجمه مقاله نقش صندوق بین المللی پول imf در بحران مالی جهانی ... عنوان فارسی: بحران مالی جهانی : نقش صندوق بین المللی پول (imf). عنوان انگلیسی: مقاله در مورد صندوق بین المللی پول imf - مگ ایران / -مقاله-در-مورد-صندوق-بین المللی صندوق بین المللی پول [۱] (imf). الف زمینه پیدایش و شکل گیری. منشور صندوق بین المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین المللی که در ژوئن ۱۹۴۴ ... مقاله در مورد صندوق بین المللی پول سخن روز: مصاحبت با دمندان گنج است و معا با جاهل باعث تعصب و رنج است. عنوان محصول ی: مقاله در مورد صندوق بین المللی پول imf یکی از بهترین ... مقاله کامل با موضوع صندوق بین المللی پول (imf) | مرجع کامل پایان ... /مقاله-کامل-با-موضوع-صندوق-بین المللی هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول imf - راسخون › ... › نهادهای › صندوق بین المللی پول imf - صندوق بین المللی پول در 1945 به عنوان یکی از کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد و قلب نهادین رژیم برتون وودز برای بازسازی و تثبیت نظم ... مقاله تکان دهنده صندوق بین المللی پول /هشدار به | پایگاه اطلاع ... .../مقاله-تکان دهنده-صندوق-بین المللی-پول-هشد... ضمن اینکه نشانه هایی از همکاری ت با صندوق بین المللی پول وجود دارد مثل سفر «دیوید لیپتون» معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول (imf)، در ... مقاله صندوق بین المللی پول اه و وظایف صندوق بین المللی پول تاریخچه صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول پاو وینت صندوق بین المللی پول چیست فاوت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صندوق بین المللی پول pdf صندوق بین المللی پول ایران سایت صندوق بین المللی پولمقاله صندوق بین المللی پول imf مقاله در مورد صندوق بین المللی پول imf با فرمت word فایل
اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک شیراز(16ص)
بموجب قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران و نیز ماده 13 اساسنامه آن و مطابق مقررات این اساسنامه شرکتی با خصوصیات زیر وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران تأسیس و اداره می شود.نام شرکتماده 1- شرکت صنایع الکترونیک شیراز (سهامی خاص) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود......
اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک شیراز یکی از چند هزار فایل آماده شده سایت دانشگذر می باشد برای مطالعه و دریافت آنی آن به لینک زیر بروید

اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک شیراز
===================ایمیل های پشتیبانی اختصاصی[email protected]
[email protected] انی اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک شیراز

%title% در جلسه هیات ت به ریاست ؛ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه اصلاح شد هیأت ان در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت ال والمسلمین رییس جمهور، با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موافقت کرد. در این جلسه همچنین با توجه به اتمام مهلت استفاده از قرارداد خط اعتباری با صندوق توسعه صادرات هند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی ت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، نسبت به اصلاح ضمانتنامه آن اقدام نماید. اعضای ت با تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ت جمهوری ی ایران و ت مجارستان و ارسال آن به مجلس شورای ی موافقت د. تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد، قاعده مند نمودن سرمایه گذاری در درون قلمرو طرف های متعهد، حفظ توازن کلّی حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و ت میزبان و ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر از جمله اه موافقتنامه مذکور است.
معتمد با اعلام تهیه و تدوین اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق ارزی در بازار سرمایه، جزییات فعالیت این صندوق را تشریح کرد.
با تصویب ت 6 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال به موضوع جبران خسارت واحدهای صنعتی و کشاورزی ز له کرمانشاه اختصاص یافت.