ابوذیات ایعیل بیه

خب همون طور که وعده داده بودم، حالا نوبت ابوذیات فارسیه که خودم سرودم. البته ذکر چند نکته لازمه: 1. از اونجایی که این شعر تقریبا تو فارسی نیست، و روش سرودنش حتی در زبان عربی هم سخته، پس کاستی های سروده های زیر رو از بنده بپذیرید! راه دراز و نو سفر و این حرفا! 2. اگه یه جایی اشکال وزنی یا مشکل تو قرائت مصرعی داشتید، این رو بذارید به حساب همون اختیارات و استثنائاتی که در مورد ابوذیه صدق می کنه. 3. حتما حتما نظرتون رو راجع به این اشعار و همچنین راجع به ابوذیه (مخصوصا نوع فارسیش) بگید. ---------- خب این هم از ابوذیات بنده: 1. شبیه دلبرم دلبر ندیدم نظیرش نه شنیدم من نه دیدم خدا داند نه اینکه من ندیده ام نگارم نیست مانند بقیه 2. دلم از دوری دلدار ریشه شدم نابود از بنیان و ریشه لباسم مشکی و رُخ پُر ز ریشه مگر دوری از او چیز کمیه؟ 3. شده مهمان من در هر شبی همّ ز اندوهش به ابر غم شبیهم گر آید در برم تنها شبی هم شوم مستش که او خوش دلبریه 4. همین گعدات که هستش همیشه همه کِیفَِش همین دور همیشه وگرنه هر ی تنها هم میشه صفای گعده چیز دیگه ایه
خب همون طور که وعده داده بودم، حالا نوبت ابوذیات فارسیه که خودم سرودم. البته ذکر چند نکته لازمه: 1. از اونجایی که این شعر تقریبا تو فارسی نیست، و روش سرودنش حتی در زبان عربی هم سخته، پس کاستی های سروده های زیر رو از بنده بپذیرید! راه دراز و نو سفر و این حرفا! 2. اگه یه جایی اشکال وزنی یا مشکل تو قرائت مصرعی داشتید، این رو بذارید به حساب همون اختیارات و استثنائاتی که در مورد ابوذیه صدق می کنه. 3. حتما حتما نظرتون رو راجع به این اشعار و همچنین راجع به ابوذیه (مخصوصا نوع فارسیش) بگید. ---------- خب این هم از ابوذیات بنده: 1. شبیه دلبرم دلبر ندیدم نظیرش نه شنیدم من نه دیدم خدا داند نه اینکه من ندیده ام نگارم نیست مانند بقیه 2. دلم از دوری دلدار ریشه شدم نابود از بنیان و ریشه لباسم مشکی و رُخ پُر ز ریشه مگر دوری از او چیز کمیه؟ 3. شده مهمان من در هر شبی همّ ز اندوهش به ابر غم شبیهم گر آید در برم تنها شبی هم شوم مستش که او خوش دلبریه 4. همین گعدات که هستش همیشه همه کِیفِش همین دور همیشه وگرنه هر ی تنها هم میشه صفای گعده چیز دیگه ایه
سلسله ابوذیات
الشاعر حاتم خلیل العبادی ######
رئیته او گلبی گام ابإلم ودآه
أله او لحضه الّی سلّم حیل ودآه
یطارش ودی هل مکتوب ودآه
ابعجل بلکی یمر اردود بیه
****** کتبت اکتاب بسم الله بدیته
الک طارش رسلت آنه بدیته
کتاب ابشوگ لن اول بدیته
ذکرت الباری لن هم حب نبیه
****** اجانی اوشفته سالمته وجفنا
ولا ابد ابتعدنه احنه وجفنا
اشوف ابعینه لمحبه وجفنا
یهل ادموع شوگ اشکثر لیه
****** الشاعر حاتم خلیل العبادی

ابوذیات لشهادت المومین علیه السلام

لسان حال ال الحسن (س)
الفرگه الچنت احسّبها بعیده اجتنی وصوت حسراتی بعیده الفاگدله ابو اشحاله بعیده یحامی الجار گلّی اشلون بیه ************
لسان حال ال الحسین (س) افراگک یاعلی الگلبی یجسّم وفکری الگعدتک بویه یجَسِّم یبوالحمله عسه الجسمی یجسَّم وعسی ابراسی وگع سیف المنیه ********* لسان حال العقیله (س)
یحیدر چان بوجودک یراعی ابغیابک یاهو الحالی یراعی اضل انعاک واتحسر یراعی العزم؛واتحیطنی اهموم الدنیه ********** الشاعر سیدطالب السیدعبود ال
ابوذیّات للخوان / دوبیتی برادری احبّک و احــــب ضحکاتک وشم بیک لان ریحت هلــــــی ابخدّک و شم بیک ابحنانک شفت ابو ابطبعک و شم بیک ابوجودک مـــــــــــــا اهم تزهی الدنیّه *** برادر تو بِه از عطر و عبیری چقدر دوست دارم شاید نگیری تو تنها یادگارِ مــــــانده بر جا دعای مــن خدا بی غم بمیری *** انعجد گلبی ابغرامـــــــک لیل و انهار او علی العاداک اصیرن فشگ وانهار عبرت الشوفتک کــــــــم بحر وانهار ولا لحظــــــــــه ابحلم و اتمر علیّه *** شب و روزم به یادت می نوازم درونِ دل بـــــه جان کلبه بسازم نگو هر گـــز چرا دوستم نداری بجز خالق تویــــی راز و نیازم *** الدهر مـــا علمّانی ان و اهلاک ولا طاوعنی نجمه انعاک و اهلاک جمع ضیمه علی وابلاک واهلاک طلبت المــــــــــوت واتاخّر علیّه *** زمانه بــــــــــــی خبر غم آفریده مصیبت هـــــــای درد آور نچیده هم و غصّه چنان آتش فشان کرد کمر از بـــــــــارِ سنگینم بریده *** جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/11/1395
#ابوذیّات عسلیّات عسل تنگط حلو حامض یمرنه اشتعل من نار هجرانک یمرنه دعیت الحب فـــرد مره یمرنه طلع بـــــد ذات ما ینشد علیّه *** هواک اشگد عذب یشگر تمرنه مور اخفاش بس حالی تمرنه ابوکت الموزمه حاضر تمرنه اصیرن لک جسرو اعبرعلیّه *** احذرک لا تمس گلبی وعـــد بیه ابوفاه ایفسّر احلامه وعـــــد بیه هذاک الیوم اذا شافـــک وعدبیه یحس بالناس زیّک و انت زیّه *** انخطف گلبی من الحرمان و انهان ادیب او حسدته العـــدوان و انهان المصایب صوبّنه ابــــدان و نهان نهن کل امــــل ینتج صرخه بیّه *** الیخون اهله ابطمع و ابجاه خل بیه مثل کــــوز السکرو اعلاه خل بیه لا من جـــــــده اخذ محلاه خل بیه اعتذر و النطفه ماهی امن الخویّه *** الثقافه اترید صبر او فکر و انعام هدیه امطرزه الـــکل بشر و انعام یلوچ الشین یحمل قـــــهر و انعام حکیم او یحــــــــکم ابذاته الوفیه *** جاسم ثعلبی (الحسّانی) 30/02/1396
ابوذیّات زهرة القناة الصوائق تلهب اهــــل القمم بالهم او یر المــــــای للمنحدر بالهم شموخ الـــــــــرجل قد یبتلی بالهم اعلی قدر المعرفه اتضیفه المنیّه *** یعـــــــــاذل لا تشمت اعدای بس مای ابّطن شــــــریان گلبی انعجد بس مای علی اعناد الیضدنی ابدعت بس مای ابتسم و البسمه تــــــــــاهت بین ادیّه *** انلچم گلبی مـــن الخلّان و انهان یون ونّت حمـــام الدوح و انهان اشما ابعد و افرح الروح وانهان الدرب مبعد او توصلنی الردیّه *** اخـوک الّی طمع باملاک و ک یطش بالمجتمع و اهلاک و ک یعادی البیه محنّه اویاک و ک تحذّر لا تــــــــــــــــــطر اویاه ثنیّه *** اخــــــوک الما وگف ویاک وگفه وم الضیج مـــــا عرفاک و اگفه الجرش ما دام اله او ذلّاک و گفه یضل خــــــــالی وم الموزمیّه *** خوّی المـــــــا یفیدک لیش ام بیه شبه قه ابمطر و ابریش ام بیه اخــــو المایحترم و ایطیش ام بیه عساء رگّــــه ابمچانه اتحن علیّه *** جاسم ثعلبی(الحسّانی) 21/01/1396

سید عبدالصاحب الریحانیاضغط للتنزیل أو المشاهده مباشر
ابوذیّات اسرار الحیاة اخیّط بـــــــــــــــالجرح و انعاب ماطاب و احس گلبــــی انظرب مرزاب ما طاب اعلی روحی الفرح خمس اسنین ما طاب الــــــــــــحزن و الهم لفانی او عم علیّه *** کتب ومضه ا مان اویای هدنه او علی حب النبض بچلای هدنه اظن اهوای صـــار ادوای هدنه الدوا لــــــو ضاع تلفانی المنیّه *** انرسم بالضن هــواک اویای سرنه او علی درب الخطر بالمای سرنه یفرّحنه النسیم الــــــــــجای سرنه و اشوفک بـــــالحلم مجبل علیّه *** ارید اقســـــــــــــم قسم بالقلم و ارباک ابتدیت اویاک صــــدقه ابالم و ارباک دخل بینه العریضی اوابنغم وارباک شتمنی او ذمنی بــــــــاعمال الردیّه *** من هو الشال سیفه او قصد من سال هودج طاح دمــــــــع العین من سال صمدنه او مـــا یهزنه الالم من سال یهزنه الاخــــــــو ینبش تحت اخیّه *** نخیتک و افت بــاسمک و نخواک شجاع او سامـــع افعالک و نخواک استمع بشعاری سمّعتک و نخواک اطرش صــــرت لو عفت الخویّه *** الگصد بیت الکرم حــاقد ولک ثور یطوب اعلی الهدم دارک ولک ثور الناس اتدمّرت مــــــاتت ولک ثور الشعب محتاج لـه انضحّی سویّه *** سلوک البیه رده جــایر و شر بیه غصب عنوان بیت اهلی وشربیه یحرّض بالاخو ضدی و شر بیه یعــــــــــــــادینه او یهدّم بالثنیّه *** یگلبی اتون علی الشالوا علی امنه؟ تسولف زیـــــــــــد بکتابک عِلمنه جبل و اتوسّد ابراســــــک علمنه او تخلّی الما یشوف ایشوف بیّه *** جاسم ثعلبی (الحسّانی) 19/01/1396
لسان حال العقیله (س) لمارجعت من الشام الی کربلآء جعلت تخاطب ال الحسین (س) وحگ الذی ابغیر الحق مناطق الگلب صایرعلی افراگک مناطق ابطریق الشام شاهدنه مناطق ذچرها صعب یبن امی علیه ***********
یهل ماخذ ........بسنجیبه وعلی الحگ مندعانه بسنجیبه أُم شخص المعدل بسنجیبه اوراضعته ابلبن غیره وحمیه **************
الشاعر العملاق السید طالب السید عبود ال
ابوذیّات # مرهقات ا عل مـــــــــا ینلبس للبشر و نساه ولا حچی الـــــــــدفن ینعجد و نساه وحق الّی اسجدت له الجان و انساه کــــــــــــــلام الیشفی للخالق هدیّه *** ا عل مــــــا ینتسب للبشر زینه او کـــــلام البیه رده للناس زینه الشجاعه و الکرم و الادب زینه تهدّه اویه الخلگ و ا ب تحیّه *** ابو الـــــــطیبات یشتل فرح بسمات حبّه الخلگ عگله انشرح بسمات ابجفاه حبل المـوده انطرح بسمات اذا ینـــــــــــــــگطع تلفاک الاذیّه *** الحمّل مــا ینعدل با عل و المال الکره لهل الحسد ینتسب و المال یوم الّا یفید الـــــــــــولد و المال تفید اعمالـــــــک او حر بالدنیّه *** اشعلامک ما تعرف اعداک و الفاک الحنین او یخطر ابــطرواک والفاک ما ملّیت مــــــــــــن انهاک والفاک تحــــاورنی او تذب ضیمک علیّه *** البشر کـــــــل ما کبّر بالعگل یعقل او شرف زاد العگل عالراس یعقل الجاهل لـــــــــو کبر بالجهل یعقل جهنّم یصبح او مــــــــوته ابردیّه *** احــــــــــذرک لا تهین البشر تنضر او وعر موتک قریب ابخطر تنضر تعادی الخالق اویه الــــــدهر تنضر یهلکک و اعتبر مــــــوته ابردیّه *** جهنّم عیشت البیه رده و اهــــلاک گمر واکشف لک عبیر و اهلاک الادیب ایعاتب اهله ابسترواهلاک یزرع طیب او یحصد شـــر اخیّه *** حمل غیض کرمه ابادب و ایخون مثل طبل الضبوح ابحرب و ایخون علیک ایلملم اهـــــل الغدر وایخون او یکردس بـــالکذب ضیم او اذیّه *** جاسم ثعلبی (الحسّانی) 16/01/1396
ابوذیات عشره{ علی الحگ، وعبره،ویهلاک، ونامن،بشاره ، خلافه،فرضنا،بیه الم ، وداوی،وآله ،ودرایه}
یمن رایت الباطل علئ الحگ علی العالم ولعارف علی الحگ گصد سلمان اینادی علی الحگ ابخطر یا حامی الحمیه *********/** الک بگلوبنه حسره وعبره دروس اجیالنه للحر وعبره شفیع انه سفینتنه وعبره وم ال یبن ا چیه *******/*** یل گضیت العمرناصح ویهلاک موش اثنین فد واحد ویهلاک خصمک لا تضن غالب ویهلاک ابسبب اهلک بشربونه المنیه ***********//** امان الخو الأخته ونامن بضلاله چنت اقفه ونامن الأخت بلاخو مهیوبه ونامن اخت عباس لیث الغاضریه *********/** اهنی وابارک لکم مولد قیه ع من الصادق الا موسى بشاره اخت الرضا نفس الرضا بشاره الیگصد الهه تگضیله بشاره الحاجه وطیب العله قیه ********///** امر اوحئ من الباری خلافه خلف بعد النبی الهادی خلافه علی باب العلم لایغ لل خلافه امأید مذهبه رب البریه *******/**** فرض أفرض إله الباری فرضا واجب حب علی یشبه فرضا المحب الله إرتضا عنه فرضا سعد وبتشر بلجنه الهنیه ***********/** الم وصه من وصیه بیه الم ارفضو وگلوبهم بیه الم بلسقیفه ابلیسهم بیهم الم البیعه انکروهه ولوصیه ***********//** یا روحی زیدى ابحبهم واودی حبهم فرض من الله واؤدی یلى اگصدت حضرتهم واودی سلامی اعله الطهر خیرالبریه *********//** العلم ولفهم عدهم ودرایه الاه ال الهم ودرایه للمبعوث اوحه وده رایه علی حجه بعد طه اخیه ***********/*** انه حربن لمن حاربه واله خادم محب لل کرار واله ربنه لل لذی والاه واله علی مولای دنیه وا یه **********/**
فبعضی لدی...وبعضی لدیک وبعضی مشتاق ل بعضی فهلا أتیت........
سقر هجرانک ابروحی لبعضای صبر وجفاک چن یلهم لبعضای مته ابملگاک احس بعضی لبعضای.... ویرد بعضی البعض وعضای بیه.... شایــع ابویاسین ~•~•~•~• عسه چف العسر لاتشل یداک اصیل وگحم ع ینات یداک صغیت انوب تالی الوکت یداک اعوچس والیهال اتگود بیه الشاعر شایع ابو یاسین


عمر کطیف مرجفنی بناما سراب وغش نظر عینی بناما الطایر بالسما امحسب بنا ما یفحط یوم وایحط عالوطیة نعیم مرعی الحویزی
اثگال اهموم هجرانک یهلکان وغزیر الدمع بغیابک یهلکان بدرک کل شهر یاخل یهل کان شجاه بدرک سنه وماهل علیه
نعیم مرعی الحویـزی
یعشره غاب بدرچ ماشعنه دجی وفانوس بعدچ ماشعنه گلت احصان صبری ماشعنه گبل لاعنه طاح وگطع بیه نعیم مرعی الحویزی
ابوذیات{ یوحش،منوعالی،منّه،عیبملچن، مرصار،دسنه،چفنی،وخدبی،وشتریته،مخلّیت}
لسان حال العلیله (س) دگطّع هالگلب ی ن یوحش شرایینه او وَحی الاحزان یوحش علیّه النزل عگب الاهل یوحش اومریضه والشماته اتحیط بیه *********/* لسان حال العقیله (س) تخاطب قمرالعشیره (س) اعتبت لاچن یکافل مَنوَعالی واصبّر من الخدَّر مَنوَعالی بعد یرجع شموخی مَنوَعالی ابوجودک یالوجودک اَمَل لیه ***********/** لسان حال السیده رقیه (س) تخاطب قمرالعشیره (س} یراعی العَلَم غیرک بَعَد مَنّه عفتنه وحَط علینه الخصم مِنّه جزاک اللوم ما ملّیت مِنّه لچن عاگتک یاوسفه المنیه ***********/** یعَمّی الفکر منی عَیبَمَلچَن وچفوفی ا ود خصمی عَیبَمَلچَن انه الکافل خدرچن عیبملچن لچن یاحیف خان الدهر بیه ***********/** (آه منک یازمانی) الریجی ها مان ابحقد مرصار اوعلَی عین النفاه البین مرصار احس حتی الهوا یاناس مرصار اوهندس صارت ابعینی الدنیه ***********/** لسان حال العقیله (س یدهر الشوم تحت رب دسنه اولخصومی ابکثر لحقاد دسنه متت من صاحت الارجاس دسنه ابحـوافر خیـــــــلنه صَـدر الشفیه ***********/* لسان حال السیده رقیه (س)تخاطب رأس ال الحسین (س) زجر ظعن الیسر بویه وخَدبی وتدری الظیم اجه الگلبی وخَدبی دشاهد خَد علیه دمعی وخَدبی اثر ضربة خصیمک یاشفیـــــــه ************/** (سیدی متی ترانا ونراک؟) چف مطبوخ چال البین چَفنی من اهمومه وعن الاحباب چَفنی انه امحضّر یراعی الثار چفنی اوسیفی وانتظر تامــــــر علیـــه ***********//** (الک یاغیور) سهم البین دسمع وشتَریته ابگلب خصمک،لگیته وشتَریته غرامک بعت روحی وشتَریته وتضل تچایتی ومطبوع بیّه ********//********* شیعی وابقی شیعی واموت شیعی وافت علی ابمنهجک یاضیغم مَخَلّیت اوعَدیَ حبّک ابدلالی مَخَلّیت وحقّک للذی ایبغضک مَخَلٓیت اوشرف عندی الولایه الحیدریه ******//**** الشاعر سید عبود السید طالب ال


ابوذیات عشره { یوحش،منوعالی،منّه،عیبملچن، مرصار،دسنه،چفنی،وخدبی،وشتریته،مخلّیت}
لسان حال العلیله (س) دگطّع هالگلب ی ن یوحش شرایینه او وَحی الاحزان یوحش علیّه النزل عگب الاهل یوحش اومریضه والشماته اتحیط بیه *********/* لسان حال العقیله (س) تخاطب قمرالعشیره (س) اعتبت لاچن یکافل مَنوَعالی واصبّر من الخدَّر مَنوَعالی بعد یرجع شموخی مَنوَعالی ابوجودک یالوجودک اَمَل لیه ***********/** لسان حال السیده رقیه (س) تخاطب قمرالعشیره (س} یراعی العَلَم غیرک بَعَد مَنّه عفتنه وحَط علینه الخصم مِنّه جزاک اللوم ما ملّیت مِنّه لچن عاگتک یاوسفه المنیه ***********/** یعَمّی الفکر منی عَیبَمَلچَن وچفوفی ا ود خصمی عَیبَمَلچَن انه الکافل خدرچن عیبملچن لچن یاحیف خان الدهر بیه ***********/** (آه منک یازمانی) الریجی ها مان ابحقد مرصار اوعلَی عین النفاه البین مرصار احس حتی الهوا یاناس مرصار اوهندس صارت ابعینی الدنیه ***********/** لسان حال العقیله (س یدهر الشوم تحت رب دسنه اولخصومی ابکثر لحقاد دسنه متت من صاحت الارجاس دسنه ابحـوافر خیـــــــلنه صَـدر الشفیه ***********/* لسان حال السیده رقیه (س)تخاطب رأس ال الحسین (س) زجر ظعن الیسر بویه وخَدبی وتدری الظیم اجه الگلبی وخَدبی دشاهد خَد علیه دمعی وخَدبی اثر ضربة خصیمک یاشفیـــــــه ************/** (سیدی متی ترانا ونراک؟) چف مطبوخ چال البین چَفنی من اهمومه وعن الاحباب چَفنی انه امحضّر یراعی الثار چفنی اوسیفی وانتظر تامــــــر علیـــه ***********//** (الک یاغیور) سهم البین دسمع وشتَریته ابگلب خصمک،لگیته وشتَریته غرامک بعت روحی وشتَریته وتضل تچایتی ومطبوع بیّه ********//********* شیعی وابقی شیعی واموت شیعی وافت علی ابمنهجک یاضیغم مَخَلّیت اوعَدیَ حبّک ابدلالی مَخَلّیت وحقّک للذی ایبغضک مَخَلٓیت اوشرف عندی الولایه الحیدریه ******//**** الشاعر سید عبود السید طالب الالشاعر محمد شنته النیسی الحویزی الیالی اطروش شماتی صفنلی اوعلی حته الی صفنوله صفنلی هدب جفن الاحبنه صفنلی اسهام اشمارمش یرمی علیه مــحمدشنته ________________ تدری اشصب جفن عینی ولعصاب ولاجانی الیشدجرحی ولعصاب فکرلامابگه عندی ولعصاب ابه وچن تعیش اجنون بیه مــحمدشنته ____________
شتانی صیف هجره وشتلیته وبکل موسم زرعته وشتلیته تدری اشصارتعبی وشتلیته ادنان اومستحی مایسدفیه مــحمدشنته
________________ مثل یوسف ابّیر أظلم منادای او گلبی کل ألم منه مـنادای الجفا مو صوچ خلانی منادای اشبّن واضحک اویاهم علیه محمد شنته


صوره البرنامج 1 الصوره الثانیه
بشارةٌ سارّه لجمیع الشعرا ومحبین الشعر و الروادید والخطبا واهل الادب تم بحول الله برنامج کتاب دیوان عبدالمهدی الالکترونیکی للاندروید ویحوی الکتاب خمسة عشر(15) باب من ابواب الشعر علی اوزان مختلفه ف للمثال باب الاول القصائد الطمیات و باب الرابع ابوذیات یحوی علی فهرس أو قائمه أ فی فیها نبذه مختصره عن حیاة الشعراء یحوی قائمه تالیه تتصلک علی قناة عبدالمهدی الفیدیوات وفیها مزایا کثیره تختلف من باقی البرامج رابط تنزیل البرنامج اظغط علی الرابط و خذها


وجب الیل فرض لساجدین مقاما کما وجب الوصال لعاشقین ملاذا

وینه الیسمع الشکوای ویجیب الوفه مفروض لل خلان ویجیب السعه ویای جد بالوصل ویجیب حبیبی،،ایشیخ وانه ابقه الرعیه
ابوماجدالصاکی
حلم واغمض محار الرای من فات بزل بت ابدلیلی وصار منفات حرب واظنون شوگ وبیت منفات غده البر والحضر وحشه علیه
ابوماجدالصاکی
رفاگه الچنت اواسیهم عدونی اخوه الهم ولا مــره عدونی ابهله وکل الهله ومرحب عدونی وصفیت امتاز بالیمتاز بیه
ابوماجدالصاکی
نسه مالم شمل بیتی ولگفا امدلقم معرفت وجه ولگفا یاهل چان اشمرنه ولگفا گلت یکبر ،کبر شوخان بیه

ابوماجدالصاکی
هلی ابصولاتهم ،مرکوبهم عن هلی ابزود المراجل صیتهم عن هلی جعفر هلی الحمزه هلی عون هلی حاتم طبع ماسدو الباب
ابوماجدالصاکی
حرف الیبتدی ابضعفی ترا،ضا وهووون یاگلب بسک،ترضا تگول الناس کل الظلمه ترا ضا اخلصت روحی وضوه ماهل علیه
ابوماجدالصاکی
ویع لامن راء ولا شاف لا،،من درن ولمادرن بالوم لامن اجن دارن لیالی شوم لامن عیایز.ینعن من الظیم بیه
ابوماجدالصاکی
هلی طبع الذهب والماس والفض هلی م هم المغرور والفض هلی سیت الیهد اسدود والفض کرم ،،والخیرهم هل تگصداجناب
ابوماجدالصاکی
: هم ترهم ع ظهر اجبال زح ما مشت ،،شوف اعله ظهری اهموم زحمه وحیات الشیب لومه الشوگ زحمه هویت ام اثنعش لوصح بدیه
ابوماجدالصاکیلی خمسة اطفى بهم حرالجحیم الحاطمه المصطفى والمرتضى وابناهما و فاطمه ابعینی اعلی البقیع ابشوگ لشباح وعلی اهمومی ملوم الصوت لشباح الهی ابجاه خمس انوار لشباح ابشفاعتهم ارید اتمن علیه **********
فی حق کریم اهل البیت (س) امبشر مولدک یالحسن یامن علینه،وصار کل ملهوف یامن یراعی الغانمه یاحید یامن صیتک تارس ارجآء الدنیه **************
ناقوس الکرم صوته یرنباک وسحایب شوگ یمعدل یرنباک ملامح جدک اعیونی یرنباک وصرت تشبه الطاها ابکل سجیه ********** یبن فاطم دلیلی الشوگ حفله وخصمک حاجبه ابلاخجل حفله نقیم المولدک یالحسن حفله اویوصل صوتنه الحد الثریه *********** من حقده الخصم، مولدک بیناح شمت بینه اودرانه حیل بیناح یبن فاطم یریت الگلب بیناح و أدزه للبقیع ابهل مسیه **************** وحق سورة برا وطاها والنحل وصل حادی العیس یمک والنحل ا ادت اسقامه یضیغم والنحل ابمولدک یالحسن تصفاله الحیاة *********** شیعی وابقی شیعی واموت شیعی وافت وحگ الشرف المختار وخلع إله وگله الحذائک عوف وخلع عیب امشی ابطریق الصدگ وخلع ونه اموالی علی حامی الحمیه ********** الشاعر العملاق سیدطالب السیدعبود ال
(لسان حال الشیعة) وحق اللّی نُبوته یَتَّمانه ولفظ لَعلیَ المکارم یَتّمانه ابن ملجم ابسیفه یَتّمانه ابضربته الراس حمای الحمیه ******** لسان حال العقیله (س) تخاطب ال الحسن (س) حزن گلبی اللیالی لولحتله اعوف اکتاب ظیمی لولحتله ابونه اتراب گبره لولحتله بوس امکان خد حامی الحمیه ************* لسان حال العقیله (س) توصی ال الحسین (س) المجد من عالم الذر بسجبینه ولعد اصل المعالم بسجبینه یبو السجاد ابونه بسجبینه حین اتلف چفن حامی الحمیه *************** لسان حال العقیله (س) تخاطب المولی المؤمنین (ع) رسه الهم ابدلیلی وصحت شرسیٰ اوزمانی جابلی ابفرگاک شرسیٰ علینه هل لیالی غدت شرسیٰ عگب شخصک یحمای الحمیه ************* لسان حال ال الحسین (س) یخاطب قمرالعشیره (س) خصمنه احقاد یالکافل ظهرها وعلی مظلم غده اخلافک ظهرها دلوح اخی ک و اعوج ظهرها اوسوی الماجرا بعلوج امیه *********** فی فقد الاحبه ابدلیلی الظیم عگب الاهل بسچن وصحت یجبال صبری الحزن بسچن اعیونی اشلون اگلهن بعد بسچن اورسوم اهلی ابصفنتی اتلوح لیه *********** لسان حال العقیله (س) اخوانی اللی انترس بالمجد یمهم جثث وآنه یسبنی الخصم یمهم لرض الطف تعالی ابساع یمهم وشوفی اشلون حال اخت الشفیه ******** لسان حال العقیله (س) تخاطب علی الاکبر(س) لما اتی الیها وقال عمتاه قومی نرید الرحیل من المدینه یالاکبر گلبی ابشوفتک أمن ابوک الآمرک یاحید أمن کفو ماشوف بیک اگصور أمن گمر عدنانها الملتزم بیه ******** الشاعر سید طالب السید عبود ال
لسان حال العقیله (س) ابدلیلی یاسهام البین ولجای تهت ماعرف وین الدرب ولجای ایأشر صوبی صار الراح والجای اخت عباس ذییییییچ الهاشمیه **************** لسان حال العقیله (س) دهر الشوم معروفه شریده وعمری اخلاف خوانی شریده ردت حسین یبگالی شریده لچن منی خذته الغاضریه ************* لسان حال العقیله (س) تخاطب ال الحسین (س) اچبود الحرم خویه العطش شنهن وعلیه احروب هذا الدهر شنهن اغدرن بیه اللیالی لیش شنهن خطایای اللی هیچ ایصیر بیه ***************** لسان حال العقیله (س) تخاطب ال الحسین (س) وحگ ربی الذی للحجر عصه عجب گلب الخصیم اشلون عصه حین الشفت بید ایزید عصه وضرب راسک تمنیت المنیه ************** سیدی متی ترانا ونراک؟ وحق الدین بارینه بخاتم قصدی البلصله اتصدق بخاتم جرحی ذچر ابن فاطم بخاتم وبس انطر الطلعه المهدویه ************* (سیدی متی ترانا ونراک؟) ابغارب شگرتک هل گلب علگا وطوع امرک اشلون اتریدعلگا وم الچنت یل موعود علگا اسمعت بسمک وزادالشوگ بیه *********** (سیدی متی ترانا ونراک؟) دلیلی الشوگ یالغایب نزیله وعیب الجدم عن دربک نزیله الجبل بمرک یبن فاطم نزیله وحگ جدک علی حامی الحمیه *********** (گلی یاعید الاجانی ومابچیت؟) أعدد بل جروح العثم ولهان وماهمنى العذل یاصاح ولهان على شوفة احبابى الگلب ولهان حچایاهم (ابعیدی) اتعن علیه ************ (عید ودمع) حرت ونة دلیلی وینونها اوظعون العتب گلی وینونها الفرحه وم عیدی وینونها وهلی متوسده اتراب الوطیه ****************
لسان حال العقیله (س) تخاطب ال الحسین (س) دلیلی البین بسهامه رماله اوجدنه الظیم یبن امی رماله الطف شبه الجمرصارت رماله یبوالسجاد وانته اعلی الوطیه ********* فی حق ام ها (س) البتوله الباری جاعل منقبلها اوقابل کل موالی منقبلها الذی یاخذ شهاده منقبلها یفوت اعلی الصراط بغیراذیه ************ (فی فقد الاحبه) الدنیه اتعض دلیلی چیفملها ابأمل تتقاضا منی چیفملها ال(ونه) على احب چیفملها ذکراهم تشب نیران بیه ************ شیعی وابقی شیعی واموت شیعی وافت علی الخصمک شبیه النار بسعار اوحبک شرف ما ینباع بسعار طریق الخالفک یا حید بسعار لأن م ه ذمه ولا حمیه ********** شیعه ونبقی شیعه ونموت شیعه ولنا الف ابدلایل نطگ بس مانطگ عظن ولانحمل الطبع الذیب عظن من الشمات لینه انیاب عظن لچن لا ما نموت ابمهضمیه ************/* شیعی وابقی شیعی واموت شیعی وافت وحگ اللی بعث للناس یوشع العلی گلبی من الاشواگ یوشع البدر صوب النجف یاصاح یوشع یخجل من وجه حامی الحمیه ************** (آه منچن یاللیالی) الهضم من چف زمانی(فله یالی) وگرز ربعی وحچیهم (فله یالی) العسر والظیم ضکنی(ف اللیالی) اشبعد خلن اخلاف اهل الحمیه ********** شیعی وابقی شیعی واموت شیعی وافت حیدره المعبود للحگ مامره ابلایه حبه ا اد ابدا" مامره مثل داحی الباب تنجب مامره اولابعد یحصل شبیها ابهالحیاة *********** (وآهٍ لفقدِ أحبّتی) یگلبی ا م اکتاب الصبر وگراب علم واتشوف سیف ایصیر وگراب علی الچانو اعزاز اهوای وگراب غیر ال(آآه) ماچاره إتّهیّه ********* سیدطالب السیدعبود ال