آشنایی بیشتر با من

پاو وینت آشنایی با مفهوم صادرات
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با مفهوم صادرات خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

پاو ینت آشنایی با سبک معماری آرت نو


پاو ینت آشنایی با سبک معماری آرت نو
محقق گرامی، شما برای فایل پاو ینت آشنایی با سبک معماری آرت نو به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و
پاو وینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با سیگنالهای بیوالکتریک
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با سیگنالهای بیوالکتریک خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاریخی
به صفحه فایل نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاریخی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با رضا دانشمیر معمار معاصر
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با رضا دانشمیر معمار معاصر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با شبکه های عصبی زیستی
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با شبکه های عصبی زیستی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با المانهای ساندویچ پانل
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با المانهای ساندویچ پانل خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با رضا دانشمیر معمار معاصر
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با رضا دانشمیر معمار معاصر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با المانهای ساندویچ پانل
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با المانهای ساندویچ پانل خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

مقاله آشنایی با ip telephony


مقاله آشنایی با ip telephony
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله آشنایی با ip telephony به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و
پاو وینت آشنایی با المانهای ساندویچ پانل
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با المانهای ساندویچ پانل خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با قوانین دیوان عد اداری
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با قوانین دیوان عد اداری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با شبکه های عصبی زیستی
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با شبکه های عصبی زیستی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با پشت کج ( scoliosis ) و کج پشتی دو طرفه (double scoliosis)
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با پشت کج ( scoliosis ) و کج پشتی دو طرفه (double scoliosis) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت کنترل بودجه و آشنایی با حسابداری بودجه ای
به صفحه فایل پاو وینت کنترل بودجه و آشنایی با حسابداری بودجه ای خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه
به صفحه فایل پاو وینت جزوه کامل درس آشنایی با مرمت ابنیه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پروژه آماری آشنایی با آمار توصیفی + پاو وینت
به صفحه فایل پروژه آماری آشنایی با آمار توصیفی + پاو وینت خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
گزارش کارآموزی الکترونیک آشنایی با سخت افزار و پورت usb
به صفحه فایل گزارش کارآموزی الکترونیک آشنایی با سخت افزار و پورت usb خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

پاو وینت آشنایی با نرم افزار opnet


پاو وینت آشنایی با نرم افزار opnet
محقق گرامی، شما برای فایل پاو وینت آشنایی با نرم افزار opnet به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

مقاله آشنایی با نرم افزار endorphin


مقاله آشنایی با نرم افزار endorphin
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله آشنایی با نرم افزار endorphin به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

مقاله ی آشنایی با شغل پرورش ماهی قزل آلا


مقاله ی آشنایی با شغل پرورش ماهی قزل آلا
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله ی آشنایی با شغل پرورش ماهی قزل آلا به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

مقاله آشنایی با پنوماتیک(نیوماتیک)


مقاله آشنایی با پنوماتیک(نیوماتیک)
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله آشنایی با پنوماتیک(نیوماتیک) به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر وآشنایی با نرم افزارهای آماری

امروزه با شناخت بیشتر علم آمار و جایگاه آن در جامعه، آمار در سطح وسیعی توسط محققین رشته های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و بکار گرفته می شوددسته بندی
کامپیوتر و it


فرمت فایل
doc


حجم فایل
19 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
27
دریافت فایلآشنایی با نرم افزارهای آماری


فروشنده فایل
کد کاربری 4421
تمام فایل ها

آشنایی با نرم افزارهای آماری

امروزه با شناخت بیشتر علم آمار و جایگاه آن در جامعه، آمار در سطح وسیعی توسط محققین رشته های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و ..... بکار گرفته می شود.در این راستا کامپیوتر در جهت تسریع محاسبات آماری با حجم وسیعی از اطلاعات در خدمت آمار قرار می گیرد. لذا تحلیل گران با فراگیری نرم افزارهای آماری، محاسبات و روشهای پیچیده آماری را توسط کامپیوتر انجام می دهند. و بدین ترتیب، فرصت بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات می نمایند.

تاکنون نرم افزارهای آماری quattro pro, spss , statg hics و .... و اکنون sas با قابلیتهای بیشتر و مطلوبتر سهم عمده ای درجهت تسریع عملیات آماری دارد.

به جهت کامل تر بودن نرم افزار آماری (statistical analysis system) sas نسبت به سایر نرم افزارهایی که تاکنون عرضه شده اند، کتبی تحت عنوان آشنایی با نرم افزار آماری sas تهیه و چاپ شده است.

و ید مقاله آشنایی با نرم افزارهای آماری مقاله آشنایی با نرم افزارهای آماری ید مقاله آشنایی با نرم افزارهای آماری ید و مقاله آشنایی با نرم افزارهای آماری رایگان مقاله آشنایی با نرم افزارهای آماری رایگان تحقیق آشنایی با نرم افزارهای آماری رایگان پروژه آشنایی با نرم افزارهای آماری


پاو وینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانیکی بیمارستان ، طرح 4
به صفحه فایل پاو وینت بررسی آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانیکی بیمارستان ، طرح 4 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با نحوه شناخت محصولات مبتنی بر نانو خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

مقاله بررسی آشنایی با الگوریتم های ژنتیک


مقاله بررسی آشنایی با الگوریتم های ژنتیک
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله بررسی آشنایی با الگوریتم های ژنتیک به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

پاو وینت بررسی آشنایی با معماری جهان


پاو وینت بررسی آشنایی با معماری جهان
محقق گرامی، شما برای فایل پاو وینت بررسی آشنایی با معماری جهان به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

مقاله بررسی آشنایی با الگوریتم ژنتیک


مقاله بررسی آشنایی با الگوریتم ژنتیک
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله بررسی آشنایی با الگوریتم ژنتیک به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

گزارش کارآموزی رشته برق آشنایی با مشانیر


گزارش کارآموزی رشته برق آشنایی با مشانیر
محقق گرامی، شما برای فایل گزارش کارآموزی رشته برق آشنایی با مشانیر به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و
پاو وینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت رنگ درشرکت صنایع پودر رنگ مهر باران
به صفحه فایل گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت رنگ درشرکت صنایع پودر رنگ مهر باران خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر


پاو وینت آشنایی با ابزارآلات ساختمانی
پاو وینت-آشنایی-با-ابزارآلات-ساختمانی
پاو وینت آشنایی با ابزارآلات ساختمانی ، در حجم 104 اسلاید قابل ویرایش با افکت مناسب جهت ارائه کلاسی، همراه با یک هدیه ویژه. بیل که در زبان پهلوی نیز به همین شکل بوده است، ابزاری است با دسته ای بلند بیشتر از جنس چوب و تیغه ای پهن که در ...

 فایل


پاو وینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)
به صفحه فایل پاو وینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

مقاله آشنایی با یک پدیده فرهنگی(پدیده فرهنگی غرب زدگی)


مقاله آشنایی با یک پدیده فرهنگی(پدیده فرهنگی غرب زدگی)
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله آشنایی با یک پدیده فرهنگی(پدیده فرهنگی غرب زدگی) به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

پاو وینت آشنایی با مرمت ابنیه استان مازندران


پاو وینت آشنایی با مرمت ابنیه استان مازندران
محقق گرامی، شما برای فایل پاو وینت آشنایی با مرمت ابنیه استان مازندران به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و