آتش بگیری تا که ببینی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود

بی تو شکوفه های سحر وا نمی شود بازآ که شب بدون تو فردا نمی شود قفل دری که بین من و دست های توست در غایت سیاهی شب وا نمی شود ورد من است نام تو، هرچند گفته اند: شیرین دهن، به گفتن حلوا نمی شود عشق قصه تلخ مصیبت است می خواهم از تو بگسلم اما نمی شود ای مرگ همتی که دلِ دردمندِ من دیگر به هیچ روی مداوا نمی شود آتـــــش بگیر تا که ببینی چه می کشم احساس سوختن یه تماشا نمی شود قلبی که همچو مشعل نم دیده شد خموش دیگر به هیچ بارقه گیرا نمی شود درد مرا ز چهره خاموش نخواند چون شعر ناسروده که معنا نمی شود باید ز هم گسست قیود زمانه را با کار روزگار مدارا نمی شود...
" عباس خیرآبادی "
چه سخت است پروانه سان سوختن جدا از وطن بی امان سوختن
غر یبانه مظلوم بی ادعا به جسم زجان ناگهان سوختن
جوانان پرکار این سر زمین شهیدانه در این جهان سوختن
عجب شعله ای رفت تا ک شان زمین وزمان لاله سان سوختن
به تاریخ ماند چنین یادگار که دلها ز، آن جاودان سوختن
تو شیدا از این انفجار مهیب چه دانی ز، دریا دلان سوختن
کتاب راز ، نی مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
چه سخت است پروانه سان سوختن جدا از وطن بی امان سوختن
غر یبانه مظلوم بی ادعا به جسم زجان ناگهان سوختن
جوانان پرکار این سر زمین غریبانه در این جهان سوختن
عجب شعله ای رفت تا ک شان زمین وزمان لاله سان سوختن
به تاریخ ماند چنین یادگار که دلها ز، آن جاودان سوختن
تو شیدا از این انفجار مهیب چه دانی ز، دریا دلان سوختن
صدیقه اژ ه ای
کتاب راز ، نی مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم

احساس سوختن به تماشا نمیشود...
احساس سوختن به تماشا نمی شود
آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم
چهره های سرشناس کشورمان در کنار مردم ایران به حادثه تلخ نفت کش سانچی که منجر به جان باختن بیش از سی نفر از هموطنانمان شد، واکنش نشان دادند.
گاهی ذهنم پریشان میشود. آنقدر که دلم میخواهد ی پاک کن در دست بگیرد و پاک کند مغز خسته ام را. وقتی روی تل زینبیه می ایستم، وقتی نگاه به گنبد میکنم، نیاز به عینک نیست. تصویر واضح است. آنقدر واضح که جایی میان ام درد میگیرد. یک سوال! درد چه ی بیشتر است؟ حسین (ع) که در تیم روز تمام عزیزانش را مقابل چشمانش ذبح د، یا زینب که بالای تل به تماشا نشست پ ر شدن گلهای باغ را؟ درد حسین (ع) بیشتر بود که سرش را داد یا زینب که به تماشا بود؟ آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، اخساس سوختن به تماشا نمیشود.... اما ذهنم بازی در می آورد. ذهنم درد دارد! میگوید باور نکن! میگوید روزی هزار بار برای زینب تصویر تک تک عزیزانش زنده میشد.. روزی هزار بار حسینش را سر ب دیده! جایی میان ام موافق است... یکی رفت و تمام... یکی ماند و روزی هزار بار مُرد... درد دارد... بالای تل به تماشا نشستن هم درد دارد... عزیز جانت را سربریده بر بالای نیزه قرآن بخواند درد دارد.... مادر را میان آتش در و دیوار ببینی درد دارد... پدر را فرق کشسته میان در ببینی درد دارد... برادر را میان حجره جگر ببینی درد دارد... اما درد این است که شش ماهه برادرت را سر نیزه تماشا کنی... شبه پیمبر به نیزه تماشا کنی... صورت پدر را در چهره ی عباست بر نیزه ببینی... پسرانت... یادگار برادر بزرگت... همه ی مردان خانواده ات را چهل روز مقابل چشمانت به نیزه ببرند... هل هله کنند... میشود بگویم خوش بح حسین جان (ع)! نبودی ببینی زینب چه کشید...
میشود ی به من بگوید درد کدام کمتر است؟ آن که رفت... یا آن که ماند؟
آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود :: عباس خیرآبادی:: ____________________________________________________________________ پ.ن: 1) تا منت نسوزد، تشویش ما ندانی ... ::سعدی:: 2) تک مصرع عنوان از سعدیآتش بگیر تا که بدانی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود
پس از غرق شدن کامل سانچی در آبهای چین ؛ کشتیرانی فوت تمامی سرنشینان سانچی و عدم امکان پیدا اجساد را تایید کرد. حالا به آدمهایی فکر میکنم که تا ابد از دریاها عزیزانشان را بو میکشند !
به کریم آقای بوزرجمهری گفتند: اسناد ید کاه و جو اداره ی دواب زیاد شده ، اجازه می دهید آن ها را بسوزانیم؟او گفته بود: یک رونوشت از هرکدام برداری ، آن وقت آن ها را محو کنید.یک شوخی دیگر هم به او نسبت می دهند که با ماده ی سوختن همراه است. می گویند به دستور او ، پهن ها و تپاله های زیر دست و پای اسب ها را قرار شد بسوزانند ، و همه ی آن ها را در محوطه اصطبل روی هم ریخته آتش زدند و او تماشا م یکرد و وقتی شعله های دود و آتش بلند شد ، این بیت را به زبان آورد:آنکه دائم هوس سوختن ما می کرد کاش می آمد و از دور تماشا می کرد
وقتی قرار شد همه نام فامیل داشته باشند ، کریم آقا نام فامیل بوزرجمهری برگزید! ادیب السلطنه سمیعی گفته:کریم آقا اگر بوزرجمهری است رضا خان هم یقین نوشیروان است!


سوختن کمال عشق است، اما آنها که سوختن پروانه در آتش شمع را کمال عشق می دانند کجایند که سوختن انسان در آتش عشقرا به نظاره بنشینند؟
می سوزم از تب و بدنم درد می کنداندوه دوری تو مرا سرد می کند
«احساس سوختن به تماشا نمی شود»تَف، طفل خام حادثه را مرد می کند
در بسط و قبض هیئت در خود تنیده اماندوهِ من ز من همه را طرد می کند
در پیشگاه پیرِ مقامر، سرور و رنجبر منی حواله، دو صد نقد می کند
مهمان آشیان حقیرم غم است و بساو چون خزان و سبز مرا زرد می کند
من از ازل ش ته و غالب زمانه استدنیا حریف دیده مرا، نرد می کند
باید روم به بستر و خاموش سر دهممغزم، وجود و پیکره ام درد می کند
وقتی لوستر های منزل مان خیلی سریع حرکت می دراستش من هم کم کم احساس هراس می گفتم خدایا خودت رحم کن و کمک کن . به یاد اون آیه قران افتادم که وقتی کشتی غرق می شود سرنشینان با خلوص نیت خدا خدا می کنندو قتی به سلامت به ساحل رسیدند روز از نو روزی از نو تمام رفتار ها همان آش و همان کاسه.در این تفکرات سیر می که لرزش آرام شد و نیم ساعت بعد بچه ها آمدند خانه.گفتند مرکز زمین لرزه نوار مرزی ایران و عراق استپنج کشور لرزیده و صدو هشتاد میلون نفر احساس کرده اند.خدایا به حق رحمان و رحیم بودنت به فریاد آسیب دیدکان از ز ه برس.انک علی کل شیئ قدیرامین یا رب العالمین
چیزی نگو، انه و شیرین تماشا کنبنشین و مثل دختری سنگین تماشا کن
یک کاروان خیس ابریشم همین حالااز زیر چشم ام رفت سمت چین، تماشا کن!
بر شانه ات نگذاشتم سر، با خودم گفتم:آن قله ها را از همین پایین تماشا کن
آن آبشاری را که از قوس کمرگاهشجاری ست نافرمان و بی تمکین تماشا کن
مرد خدا را هر اذان صبح در کافهای چشم های کافرِ بی دین! تماشا کن
«من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور...»من قرن ها رنج ام در این تضمین تماشا کن
چون بشکنم ع تو در هر تکه ام پیداستباور نداری بشکن و بنشین تماشا کن!
"مهدی فرجی"
هتل تماشا در سال۱۳۹۵ تاسیس شد این هتل از هتل های ۴ستاره در شهر کیش می باشد
تور هتل تماشا از مشهد
تور هتل تماشا از تهران
تور هتل تماشا موجود است با کیش لند یار تماس بگیرید 05138095
این چیست؟ آهنگ و سرود لبتان سوختن است شه روز و شبتان سوختن است این چیست؟ میان تو و پروانه و شمع کز روز ازل مذهبتان سوختن است شادی روح ی آتش نشان صلواتی ختم کنید.
سر می برند، از ماه ای شب بیا تماشا
با ذکر یا اباالفضل (ع) بر لب بیا تماشاای کربلا تنش را، حالات رفتنش را
هر روز کن زیارت هر شب بیا تماشاافتاده است یارم، آن ماه بی مزارم
بی سر به خاک، مرکب بیا تماشامن عاجزم ز وصفش، ز باغ برخیز
با کاکل پریشان کوکب بیا تماشاای نام و رسم و عنوان، خاکی بریز بر سر
مصدر بیا به پایین، منصب بیا تماشادیگر مرا نترسان ای مرگ بعد از این داغ
از سوختن چه دانی؟ ای تب بیا تماشابانو! م عت را بردند سوی مقتل
بر تل خویش بازآ زینب بیا تماشا...

هتل تماشا کیش توضیحات هتل های کیش معرفی هتل های کیش بهترین هتل های کیش هتل های 3 ستاره کیش هتل تماشا کیش امکانات هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش جزء هتل های 3 ستاره تور کیش آبان 96 بوده و در میدان کبیر واقع شده است. این هتل در سال 1377 ساخته و از 22 پرسنل برای پذیرایی از میهمانان تور کیش ویژه عید غدیر 96 تشکیل شده است. از جمله ویژگی های هتل تماشا کیش داشتن 50 درصد تخفیف پارک دلفین ها می باشد. فرودگاه در فاصله ی 10 دقیقه ای و بازار در فاصله ی 8 دقیقه ای از هتل قرار گرفته است. امکانات هتل: امکانات هتل تماشا هتل های کیش شامل کافی شاپ، رستوران، پارکینگ، لاندری، ، صندوق امانات اختصاصی، آسانسور ، خانه و... تور کیش می باشد. هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش
هتل تماشا کیش توضیحات هتل های کیش معرفی هتل های کیش بهترین هتل های کیش هتل های 3 ستاره کیش هتل تماشا کیش امکانات هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش جزء هتل های 3 ستاره تور کیش آبان 96 بوده و در میدان کبیر واقع شده است. این هتل در سال 1377 ساخته و از 22 پرسنل برای پذیرایی از میهمانان تور کیش ویژه عید غدیر 96 تشکیل شده است. از جمله ویژگی های هتل تماشا کیش داشتن 50 درصد تخفیف پارک دلفین ها می باشد. فرودگاه در فاصله ی 10 دقیقه ای و بازار در فاصله ی 8 دقیقه ای از هتل قرار گرفته است. امکانات هتل: امکانات هتل تماشا هتل های کیش شامل کافی شاپ، رستوران، پارکینگ، لاندری، ، صندوق امانات اختصاصی، آسانسور ، خانه و... تور کیش می باشد. هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش

هتل تماشا کیش کیش معرفی هتل های کیش هتل های 3 ستاره کیش هتل تماشا کیش امکانات هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش جزء هتل های 3 ستاره تور کیش است که در سال 1377 در میدان کبیر تاسیس شده است. این هتل دارای 60 اتاق می باشد. فرودگاه بین المللی کیش در فاصله ی 10 دقیقه ای از این هتل است و در فاصله ی 8 دقیقه ای از هتل تماشا کیشبازار کیش قرار گرفته است. برخی از ویژگی های هتل تماشا کیش برای میهمانان تور کیش داد 96 شامل ترانسفر فرودگاه، تخفیف 50 درصدی پارک دلفین ها هتل های کیش می باشد. امکانات هتل شامل: هتل تماشا کیش دارای امکاناتی از قبیل ل ، رستوران، کافی شاپ، لاندری، پارکینگ، ، آسانسور، صندوق امانات اختصاصی و ... برای گردشگران تور کیش اردیبهشت 96 می باشد. هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش
دوستان و کاربران عزیز و گرامی جهت ورود به احساس چت،چت احساس،چت روم احساس،احساس گپ،گپ احساس،روم احساس،احساس روم،وبلاگ احساس چت،چت روم فارسی احساس چت،آدرس بدون احساس چت،چت روم شلوغ احساس چت،سایت احساس چت،سایت احساس گپ،وبسایت احساس چت اصلی روی بنر کلیک کنید
سوختن دکمه هوم گل ی اس 8 سوختن دکمه هوم گل ی اس 8 (galaxy s8) و گلسی اس 8 پلاس (+galaxy s8) از جمله مشکلات دیگری است که اخیرا توسط تعدادی از کاربران گزارش شده است. در گوشی موبایل سامسونگ گل ی اس 8 و گل ی اس 8 پلاس دکمه فیزیکی هوم حذف شده و به جای آن، هر سه دکمه ناوبری به ... نوشته گزارش سوختن دکمه هوم گل ی اس 8 توسط کاربران سامسونگ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
کشتی
از آتش غم
شعله کشید و
گفتم
سوختن کار غریبانه ترین افراد
است

تقدیر الهی چو پی سوختن ماست

ما نیز بسازیم به تــــــقدیر الهی
ایا واقعا تقدیر ممکنه به فکر سوختن ی باشه؟
یه چیزی تو وب بچه ها خوندم بیشتر از ماجرای امشب خودم ناراحت شدم .
وقتی تو یه موقعیت بد گرفتار میشین کیا میان تو ذهنتون؟ ...
سلام خدمت برو بچ گل احساس چت ، برای ورود به احساس چت،چت احساس،چت روم احساس،احساس گپ،گپ احساس،روم احساس،احساس روم،وبلاگ احساس چت،چت روم فارسی احساس چت،آدرس بدون احساس چت،چت روم شلوغ احساس چت،سایت احساس چت،سایت احساس گپ،وبلاگ احساس گپ،چت روم احساس گپ روی بنر کلیک کنید
حال مرا از من بیمار پرس
از شب و خا تر سیگار پرس
از سر شب تا به سحر سوختن
حادثه را از دو سه سر سوختن
علیرضا آذر
حال مرا از من بیمار پرس
از شب و خا تر سیگار پرس
از سر شب تا به سحر سوختن
حادثه را از دو سه سر سوختن
علیرضا آذر
هتل تماشا کیش توضیحات هتل های کیش معرفی هتل های کیش بهترین هتل های کیش هتل تماشا کیش هتل تماشا در گروه هتل های 3 ستاره جزیره تور کیش قرار داد. این هتل در سال 1377 در میدان کبیر و با ظرفیت 60 اتاق ساخته شده است. هتل تماشا از 22 پرسنل برای پذیرایی از میهمانان تشکیل شده است. فرودگاه در فاصله 10 دقیقه ای از این هتل و بازارهای کیش در فاصله 8 دقیقه ای از آن قرار گرفته است. از ویژگی های این هتل برای مسافران ترانسفر فرودگاه و همچنین 50 درصد تخفیف پارک دلفین ها هتل های کیش می باشد. هزینه اقامت برای کودک 2 تا 5 سال در هتل تماشا کیش هفت هزار تومان و کودک بالای 5 سال اندازه یک شخص بزرگسال محاسبه می شود.
امکانات هتل شامل: آسانسور، صندوق امانات اختصاصی، پارکینگ، ل تور کیش مهر 96 ، رستوران، کافی شاپ، خانه، لاندری، و ... می باشد. تصویر هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش تصویر هتل تماشا کیش
می توان سوخت اگر اَمر بفرماید عشـق...
#فاضل_نظری پی نوشت : سوختن مردگان درد ندارد اما دیگر امیدی باقی نمی گذارد...
دو روز مانده به آمدنت .... پروانه ام بی هراس سوختن آسوده بپر ، من شمعی سوخته ام ، که توان گریستن و اشک ریختن بر غم خویش را نیز ندارم ، نگاه کن ، روزگاریست که اشکهایم بر گونه خشکیده !! پروانه ام ، آسوده پرواز کن ، که دیگر ی اینجا تو را به ستم نشانه نرفته است ، اینجا شمع های روشن و خاموشش ، سردند و نشانی از سوختن ندارند پروانه ام ، پرواز کن و بالهای رنگینت را به این آسمان ارزانی کن ، که اگر چه درقفس ، ولی هنوز بلبلانی به عشق پرواز تو می خوانند پروانه ام ، بی هراس سوختن آسوده بپر ، که شمع مرده از باد را ، هراسی از سوختن و سوزاندن نیست ، پروانه ام ، آسوده بپر ...
سوختن صفحه نمایش یکی از بزرگترین مشکلاتی است که اکثر برند های معروف تولید کننده گوشی های هوشمند حداقل یک بار آن را در محصولات خود تجربه کرده اند. این مشکل قدیمی یکی از بزرگترین چالش هایی است که هیچ کاربری تمایل ندارد حتی برای یک بار هم آن را تجربه کند. مسئله سوختن صفحه[ادامه مطلب]
تقویت و افزایش استحکام و جلوگیری از سوختن انواع موتقویت و افزایش استحکام و جلوگیری از سوختن انواع موتقویت و افزایش استحکام و جلوگیری از سوختن انواع مو قبل از مش ، رنگ و دکلره ...دریافت فایل
نوشتم. از این که مریم غریب دوست کی بود؛ از این که هررر بار که ع ای شیمی درمانیش رو می ذاشت اون قدر ناراحت می شدم که انگار یه نفر از خونواده خودم سرطان داره و این روزا رو می گذرونه. از سعید مه ور، از دوست داشتنی بودنشون، از دخترشون مهفام. از جوون بودنشون، از زندگی ای که سرطان سایه انداخته بود اما اونا همیشه امید داشتن. از این که رو تخت بیمارستان برا رزیدنتی می خوند. و فهمیدم برا همیشه رفته مریم.. کلمه ها تو گلوم گره می خورن. دیگه دردی نیست مریم عزیز. کاشکی نمی فهمیدم. کاش..
هیچی نمیگم فقط میگم نگاه کنین ممنون از جناب ، پوریا آریافر اگ نمیشه ، با کیفیت های زیر بصورت مستقیم ببینید . تماشا با کیفیت 144p تماشا با کیفیت 240p تماشا با کیفیت 360p تماشا با کیفیت 480p
هیچی نمیگم فقط میگم نگاه کنین ممنون از جناب ، پوریا آریافر اگ نمیشه ، با کیفیت های زیر بصورت مستقیم ببینید . تماشا با کیفیت 144p تماشا با کیفیت 240p تماشا با کیفیت 360p تماشا با کیفیت 480p
هتل تماشا کیش هتل تماشا کیش یکی از هتل های دو ستاره جزیره کیش می باشد.این هتل برای انی که هتل به مراکز ید و اسکله تفریحی برایشان حائز اهمیت است این هتل مناسب می باشد.امکانات هتل تماشا کیش: تلویزیون اى , سیستم خنک کننده (اسپیلت ، کولر گازى) , مینى بار، لاندرى با تور کیش همراه شوید و در این هتل لحظات خاطره انگیزی را کنار عزیزانتان تجربه نمایید. هتل تماشا کیش تور کیش هتل شایگان فروردین 96 تور کیش هتل شایگان بهار 96 تور کیش هتل شایگان اردیبهشت 96 تور کیش هتل شایگان داد 96
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر
galaxy s8
صبح است... یاس را باید کاشت
توی گلدان ظریفی که پر از عطر خداست و سپس گلدان را روی یک میز گذاشت
ها را باید پس زد و به خورشید فضا داد که آرام بتابد بر آن ...
آن زمان خواهی دید با شمیم گل یاس، تو چه احساس قشنگی داری و درخشان شدن برگ گیاه، چه تماشا دارد!
در دلت بوته ای از یاس بکار ... یاسی از عاطفه، امید، محبت، ادراک و بدان بی تردید زندگی با تو سر مهر و وفا خواهد داشت ...

وقتی ساختمان پلاسکو فروریخت هیچ حتی نزدیکترین افراد آنهایی که زیر آتش چهارصد درجه ای و چند صدهزار تنی سوختند و خا تر شدند آ ین لحظه های رفتنشان را ندیدند آ ین ناله هایشان را نشنیدند ...
وقتی هواپیمای در حال سقوط دیگرچاره ای جز مرگ ندارد هیچ جز همان مسافران حس تلخ احتضار را نمی فهمند. حرفها و ناله ها و فریادهایشان گم می شود در آسمانی که آنها را دیگر به زمین باز نمی گرداند.
اینها را گفتم چون یک عمر است که با ادبیات متهوع و حال به هم زنی روبرو هستم که اسمش همدردی و نگاههای پر از دلسوزی است.
این را گفتم چون این روزها از هرچه "می فهمم" و "درک می کنم" حالم بد می شود..
حال ی را هیچ نمی فهمد جز خودش. درد ی را هیچ حس نمی کند جز خودش....
ومن این روزها عجیب "احساس سوختن به تماشا نمی شود" را می فهمم!!!
...پروانه که باشی برای شمع، چه بخواهی چه نخواهی در مسیر سوختنی...نمی شود که نسوزی، ور نه دیگر پروانه نیستی...پروانه شمع را، از سوختن پروایی نیست.این را نام پروانه همیشه با خود به همراه دارد...پروا...نه..... این بی اختیاری، نه از روی جبر و اکراه که عین انتخاب است.پروانه بی پروا به همگام پای نهادن در جای، خود انتخاب می کند فدا شدن را....محو شدن را ...نیست شدن را ...سوختن را.... پروانه بی پروا را از این سوختن با شمع معشوق، گله ای نیست.پروانه، شمع را سنگ دل و بی رحم نمی خواند.زیرا در مسیر عاشقی سوختن و ساختن و باختن را لذتی است بی پایان که جز با فدا شدن به دست نمی آید.... شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی سخن غیر مگو با من معشوقه پرست کز وی و جام می ام نیست به پروایی
#خلوت گزیده را به تماشا چه #حاجت است؟ #حافظ
+ل آنکه خلوت نگزیده #محتاج است به تماشا! ++#تماشا را دو معناست؛ یکی نظر است از روی حظ و دیگری مصدر از باب تفاعل است برای مشی؛ یعنی با یکدیگر پیاده رفتن. که #احتیاج ما به هر دو معنا توامان است. +++یک آن هوس حافظ ... ++++هشتگ ها نشان می دهد اینرا ابتدا جای دیگری نوشتم.
دیروز قصه ی احمد و صمد و سوختن ... امروز قصه ی آتش نشانان و پلاسکو و سوختن و آوار ... فردا...؟
+از اخبار متنفرم...
ت چین خبر داد نفت کش ایرانی که ۳ روز پیش در سواحل چین بعد از برخورد با یک کشتی باری آتش گرفته بود، همچنان در حال سوختن است.
سوختن همیشه به خاطر داغ یک عزیز، خیانت یک رفیق یا ش ت یک عشق نیست. سوختن گاهی به خاطر اعتماد به رنگ آبی شیر تو است!!!
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد آتش سوزی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 موضوع تحقیق : آتش سوزی دبیر مربوطه : آقای تر تهیه کنندگان : فرزاد منصور دهقان حسین دستوج تعریف سوختن: ترکیب مواد با ا یژن را سوختن می نامند. انواع سوختن: سوختن از نظر سرعت ترکیب ا یژن با مواد به دو دسته تقسیم می شود. الف: سوختن کند (بطئی) سوختن تند (آتش) الف: سوختن کند (بطئی): هر گاه ا یژن با ماده ای آرام آرام ترکیب شود بوطری که تولید شعله ننماید، سوختن کند نامیده می شود مانند: زنگ زدن آهن – سوختن غذا در بدن – ا ید شدن مس و غیره، به این سوختن ا یداسیون هم گفته می شود. ب: سوختن تند (آتش): هرگاه ا یژن با ماده ای سریع ترکیب شود بطوری که تولید شعله نماید، سوختن تند یا آتش نامیده می شود. تعریف شعله: هر ماده ای که با ا یژن ترکیب شود و تولید نور و حرارت نماید، نور حاصل را شعله گویند. آتش برای بشر بسیار مفید بوده و کاربرد آن در اکثریت صنایع و منازل و بیمارستانها و غیره مشاهده می گردد. این نوع آتش ها که در جهت خدمت به بشر بکار می روند آتش های مفید یا قابل کنترل یا آت ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سه نفر از نان ساختمان مس ی در شهرری به علت سوختن غذا روی اجاق گاز و آتش سوزی در آشپزخانه دچار دودگرفتگی شدند.